Lediga jobb Folke Bernadotteakademin i Stockholm

Se alla lediga jobb från Folke Bernadotteakademin i Stockholm. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Stockholm som finns inom det yrket.

Programchef - upphandling, juridik och administration

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Du kommer att ha rollen som chef på programmet för upphandling, juridik och administration. I programmets verksamhetsområden ingår myndighetens arbete med övergripande juridiska frågor, inköp och upphandling, koordinering och utveckling av administrativa processer samt lokaler och internservice. Inom programmet ingår även det interna arbetet med klimat och miljö, anti-korruption och försäkringsfrågor. Programmets ansvarsområden är alla relaterade till god offentlig förvaltning.

Du är strategiskt och operativt ansvarig för planering, genomförande och uppföljning av programmets verksamhet. Du förväntas ha en kvalitetssäkrande roll och bidra till omvärldsbevakning, analys och ständig verksamhetsutveckling. I rollen ingår ett delegerat verksamhets-, budget- och personalansvar. Programmet har idag åtta medarbetare. 

Arbetsledning av medarbetare inom programmet är en viktig del av arbetet. Du ansvarar exempelvis för informationsflödet till och från programmet, för regelbunden kommunikation och för att utöva ett nära och stödjande ledarskap. 

Vidare har du en ordinarie plats i enhetens ledningsgrupp där du förväntas att aktivt bidra i enhetens – och myndighetens – strategiska utveckling. Du rapporterar till chefen på enheten för verksamhetsstöd.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen med för rollen relevant inriktning, exempelvis juridik eller offentlig förvaltning, eller motsvarande erfarenheter som arbetsgivaren anser relevanta
• Erfarenhet av att leda andra
• Erfarenhet av internt utvecklingsarbete, inklusive förvaltande eller utveckling av arbetsstrukturer
• Förståelse för programmets ansvarsområden
• God kunskap om offentlig förvaltning 

Meriterande

• Djupare kunskap inom något eller flera av programmets ansvarsområden
• Erfarenhet av utvecklande av ramverk, exempelvis policy och riktlinjer
• Erfarenhet av att leda experter av olika professioner, med fördel i stödverksamhet inom myndighet

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning. På FBA finns möjlighet till distansarbetet upp till 40% av arbetstiden. 

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss. 

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som Programchef. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Placeringsort är antingen Sandö, Kramfors kommun eller Stockholm. I arbetet ingår vissa resor, främst inom landet. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
 

Ansök senast 25 oktober 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.Kontaktpersoner

Rollens innehåll: Henrik Mungenast, Enhetschef +46 70-180 63 82

Allmänna och praktiska frågor: Karin Enberg, HR verksamhetspartner +46 70-180 55 21

Facklig representant: Amanda Olsson Myrvik, Saco-s +46 72-217 78 14 Visa mindre

Samordnare digitalt lärande

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


FBA söker en samordnare för digitalt lärande till programmet för samordning och metod. Programmet är del av enheten för internationellt utvecklingssamarbete och metodutveckling. Tjänsten är ett vikariat.

Majoriteten av FBA:s utbildningar utvecklas i syfte att tillämpas i samarbetet med FBA:s partners i multilaterala miljöer och i konflikt- och postkonfliktländer. FBA:s utbildningar har fokus på deltagarnas lärande, förmågeutveckling och motivation, och karaktäriseras av målstyrda lärandeprocesser. FBA:s utbildningsaktiviteter ska ge ökade kunskaper och färdigheter som kan omsättas i exempelvis organisatorisk utveckling och andra mer långtgående förändringar/resultat. Under 2023 kommer vi att ta viktiga steg för att stärka och underlätta genomförandet både av fysiska och digitala kurser genom implementeringen av en ny digital lärplattform.  

Dina arbetsuppgifter
I rollen som samordnare digitalt lärande ansvarar du för att vidareutveckla och förvalta FBA:s verktyg och metoder för digitalt lärande. Du kommer att ansvara för implementering, utveckling och förvaltning av den lärplattform som upphandlas under 2022, liksom andra system som används för lärande och utbildning. Detta innebär bl.a. att samla och värdera verksamhetens behov, samt föra dialog om dessa internt i förvaltningsorganisationen samt med berörda externa leverantörer av system och tjänster. Vidare arbetar du med att inspirera, ge råd och direkt stöd till medarbetare i syfte att utveckla pedagogisk utbildningsdesign och formatanpassning, samt ge stöd kring hur digitala verktyg kan användas i att stärka, fördjupa och förlänga lärandeprocesser i utbildningar och övningar. Du utvecklar och genomför intern kompetensutveckling och andra aktiviteter som ökar myndighetens förmåga till digitalt lärande. Tillsammans med myndighetens pedagogiska samordnare organiserar du kontinuerligt internt erfarenhetsutbyte med fokus på utbildningsdesign och digitalt lärande i syfte att säkerställa att erfarenheter och interna innovationer delas och sprids, och skapar därmed förutsättningar för kollegialt lärande. Du deltar i intern och extern samverkan kring utbildningsfrågor samt bedriver omvärldsbevakning kring pedagogisk utveckling för att ta del av expertis och inspiration i syfte att bidra till vidareutveckling av FBA:s arbetssätt.  

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen inom pedagogik eller motsvarande som FBA bedömer som likvärdigt  
• Erfarenhet att driva och utforma utveckling av digitalt lärande utifrån innovation, erfarenheter och behov 
• Erfarenhet av att implementera lärplattformar, digitala mötesverkstyg och/eller andra digitala hjälpmedel 
• Erfarenhet av att skapa lärmiljöer som inkluderar variation, interaktion och socialt lärande samt  
• Erfarenhet av att utbilda och leda workshops 
• Erfarenhet att handleda andra i att tillämpa verktyg och tekniker för digitalt lärande 
• Kunskap om digital utbildning och lärande 
• God förmåga att uttrycka dig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska 

Meriterande

• Erfarenhet att implementera och stödja andra i användandet av olika designmodeller för utbildning (ADDIE, SAM, etc.)  
• Erfarenhet av att leda interaktiv och engagerande vuxenutbildning för praktiker 
• Erfarenhet av att leda mindre projekt, ta ansvar och initiativ och vara drivande i utvecklingen av processer, speciellt avseende implementering av nya lärplattformar 
• Erfarenhet av att jämställdhetsintegrera utbildningar 
• Erfarenhet av arbete i internationell och mångkulturell miljö 
• Erfarenhet från arbete på svensk myndighet 

Arbetet ställer stora krav på förmåga att ta initiativ, prioritera arbetsuppgifter i enlighet med målbild samt ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Du har en förmåga att se helhetsperspektiv och agera på en strategisk nivå i planering, genomförande och uppföljning. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga. Vidare kräver rollen att du har mycket god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift och kan hålla strukturerade, pedagogiska och målgruppsanpassade anföranden och presentationer. Du har en hög IT-kompetens och förmåga att tillämpa nya tekniska verktyg och system. Har du dessutom erfarenhet av att ha arbetat med evidensbaserat utifrån exempelvis forskning och/eller utifrån resultatbaserat arbetssätt så är detta även ett plus.  

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.  

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.   

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som samordnare digitalt lärande. Tjänsten är ett vikariat med start enligt överenskommelse och fram till 2023-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning. Möjliga placeringsorter är Stockholm eller Sandö (Kramfors). I arbetet kan såväl inrikes- som utrikesresor förekomma.  

Ansök senast 15 november

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. 

Kontaktpersoner

Rollens innehåll: Monica Wulfing, Programchef, +46 72-538 34 64 

Allmänna och praktiska frågor: Karin Enberg, HR verksamhetspartner, +46 70-180 55 21 

Facklig representant: Saco-s, Amanda Olsson Myrvik, + 46 72-217 78 14 Visa mindre

Senior forskningshandläggare

Ansök    Okt 11    Folke Bernadotteakademin    Doktorand
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta som senior forskningshandläggare på programmet för forskning, utveckling och evidens. I dina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med programmets forskare ansvara för myndighetens forskningsfrämjande verksamhet samt att ge stöd till användning av forskning internt på myndigheten. Arbetet bedrivs såväl självständigt som i samverkan med kollegor. Arbetsuppgifterna inkluderar nationell och internationell seminarieverksamhet samt andra aktiviteter som kan bidra till att synliggöra och tillgängliggöra forskningsresultat. En väsentlig del av programmets verksamhet utgörs av kunskapsöverföring och främjande av dialog mellan forskare, beslutsfattare och praktiker inom området fred, säkerhet och utveckling. Du kommer bland annat arbeta med programmets publikationer, handlägga och bedöma ansökningar om forskningsbidrag, etablera och vidmakthålla nationella och internationella forskarnätverk. Många arbetsuppgifter har en internationell dimension, varför arbetet kan innebära dagliga internationella kontakter.

Din profil
Kvalifikationer

• Doktorsexamen i freds- och konfliktforskning eller motsvarande samhällsvetenskaplig inriktning som FBA bedömer likvärdig
• Kunskap om vetenskaplig forskning gällande fred, säkerhet och utveckling
• Erfarenhet av forskningsassisterande eller forskningsfrämjande verksamhet, eller motsvarande arbete i forskningsrelaterade miljöer
• Erfarenhet av planering, genomförande och uppföljning av projekt
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande

• Erfarenhet av policynära forskning och internationellt granskade vetenskapliga publikationer
• Erfarenhet av att kommunicera och omsätta forskningsresultat till rådgivande eller kapacitetsbyggande verksamhet
• Erfarenhet av forskningsfinansierande verksamhet, granskning och bedömning av forskningsansökningar samt hantering av forskningsbidrag
• Erfarenhet av internationellt arbete med frågor relaterade till fred och säkerhet, gärna erfarenhet från arbete i konfliktdrabbade miljöer
• Kunskaper i franska, spanska, arabiska, ukrainska och/eller bosniska/serbiska/kroatiska

Rollen innebär många personkontakter där egenskaper som mycket god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift är viktiga. Det är också viktigt att du är analytisk med god förmåga att orientera dig i en större mängd information, dra logiska slutsatser och se orsakssamband. Vidare är du ansvarstagande och resultatorienterad samt har god förmåga att anpassa dig efter förändringar genom att vara öppen för nya idéer och villig att prova nya saker. Du är självständig med god förmåga att hantera frihet under ansvar. Ditt arbetssätt präglas av struktur och du planerar, organiserar, administrerar och prioriterar ditt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt. 

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss. 

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som senior forskningshandläggare. Tjänsten är en särskild visstidsanställning på ett år (max 360 dagar) med start enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm eller Sandö. Tjänsteresor inrikes och utrikes förekommer, vilket även kan innefatta resor till högriskländer. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

I detta rekryteringsärende samarbetar FBA med rekryteringskonsult från Adecco.

Ansök senast 11 november

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

 

Kontaktpersoner

Johanna Malm (för information om tjänsten)

Chef, programmet för forskning, utveckling och evidens

070-189 09 88

johanna.malm@fba.se

 

Karin Enberg

HR verksamhetspartner (allmänna och praktiska frågor)

070-180 55 21

karin.enberg@fba.se

 

Amanda Olsson Myrvik

SACO-s representant

+46 10 456 24 70

Amanda.OlssonMyrvik@fba.se Visa mindre

Medarbetare inom fred och säkerhet vid Sveriges ambassad i Addis Abeba

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Dina arbetsuppgifter

Vi söker en person som ska arbeta med vårt uppdrag inom ramen för Sveriges regionala strategi för utvecklingssamarbete med Afrika (2022-2026). Arbetet utförs vid Sveriges ambassad i Addis Abeba i nära samspel med kollegor på ambassaden och med FBA:s projektgrupp i Sverige. FBA:s uppdrag i strategin inkluderar att bidra till fredliga och inkluderande samhällen genom stärkta regionala initiativ och kapacitet för hållbar fred.

I din roll verkar du för att skapa goda förutsättningar för FBA:s strategirelaterade verksamhet och bidra till uppfyllnad av de strategiresultat som regeringen beslutat om, i samarbete med Sverigelaget. Detta inkluderar att bygga och underhålla myndighetens relationer med, och förtroende hos, AU och andra relevanta regionala aktörer, såsom exempelvis ECOWAS, identifiera potentiella samarbetspartners, delta i och bidra till ambassadens arbete, bidra med sakkunskap och analys samt stärka, genomföra och följa upp insatser och aktiviteter inom ramen för FBA:s mandat tillsammans med projektgruppen.

Som utsänd är du en förstärkande länk mellan FBA:s projektgrupp och myndighetens partners och nätverk i samarbetsregionen. Du bidrar bland annat med kontextförståelse och kontextanpassning av myndighetens insatser. Planering, genomförande och uppföljning av insatserna sker under ledning av projektledaren för FBA:s arbete inom den regionala strategin och i samarbete med övriga medarbetare i projektgruppen som är placerade i Sverige, samt i dialog med ambassadens regionala sektion och under ledning av myndighetschefen. Du har ett särskilt ansvar för att främja ett gott samarbete med relevanta svenska aktörer, och i första hand med Sida och UD genom kollegorna på Sveriges ambassad.

Din profil

Kvalifikationer


• Akademisk examen inom ett för tjänsten relevant område, till exempel statskunskap, juridik, freds-, konflikt- och utvecklingsstudier, internationella relationer, mänskliga rättigheter, sociologi eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Mångårig arbetslivserfarenhet inom fred, säkerhet och utveckling
• God kännedom om AU och de subregionala organisationerna
• Erfarenhet av att arbeta i konflikt/post-konfliktmiljöer, gärna med erfarenhet av arbete med och utveckling av utbildningsverksamhet, rådgivning eller annan form av kapacitetsutveckling i internationella sammanhang
• God kännedom och erfarenhet av arbete med ett konfliktkänslighetsperspektiv
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
• B-körkort

Meriterande


• Erfarenhet av att ha arbetat i regionen
• Ett gott nätverk, i regionen och internationellt, inom områden relevanta för tjänsten
• Erfarenhet av arbete vid myndighet i Sverige eller svensk utlandsmyndighet
• Erfarenhet av att självständigt nätverka, representera och skapa goda kontakter
• Erfarenhet av att arbeta inom eller med något av följande kunskapsområden: dialog och fredsmedling, jämställdhet, fredsprocesser, ledarskap, avväpning, demobilisering och återanpassning av fd kombattanter
• God kännedom av att arbeta utifrån ett resultatbaserat arbetssätt
• God kännedom om att arbeta med jämställdhetsintegrering
• Kunskaper i franska och portugisiska

Då FBA verkar i en ständigt föränderlig miljö ställer arbetet stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll och planerar ditt arbete så att det blir tidseffektivt och håller hög kvalitet. Arbetet innehåller många personkontakter och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Rollen kräver mycket gott omdöme, hög integritet och personlig mognad. Vidare är det också av vikt att du har förmåga att arbeta analytiskt och resultatbaserat, har ett långsiktigt helhetsperspektiv och anpassar ditt agerande till detta.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. 

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under två år med möjlighet till förlängning. Tillträde i januari 2023 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringen inleds med några veckors arbete i Stockholm innan utresa till tjänstgöringsorten Addis Abeba. Tjänsten möjliggör i dagsläget familjepostering.

Tjänsteresor till Sverige kan förekomma, liksom tjänsteresor inom Afrika. Tjänsten kräver svenskt medborgarskap och är säkerhetsklassad. Registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Utlandsstationeringen förutsätter normalt sett att du omfattas av svensk socialförsäkring, svenskt pensionssystem samt är obegränsat skattskyldig i Sverige. Anställningen föregås av en hälsoundersökning, då tjänsten förutsätter god fysisk och psykisk hälsa.

Vänligen inkom med fullständig ansökan - CV, personligt brev och dokumention såsom examensbevis eller andra underlag som kan vara till gagn för urval.

Sista ansökningsdag: 2022-10-10

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll:

Lisa Ljungström, Programchef Afrika och Mellanöstern - lisa.ljungstrom@fba.se

Allmänna och praktiska frågor:

Daniel Hallström, HR Verksamhetspartner - daniel.hallstrom@fba.se

Facklig representant:

Amanda Olsson Myrvik , lokala Saco-S - amanda.OlssonMyrvik@fba.se Visa mindre

Tematisk handläggare vid SSR, hållbar fred - Colombia, vikariat

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. 

Dina arbetsuppgifter 

Du kommer att arbeta som handläggare på programmet för säkerhetssektorreform. Du kommer dels att arbeta inom ramen för det bilaterala strategiuppdraget gentemot Colombia, dels med programmets samarbete med multilaterala partners. Du tillhör programmet för säkerhetssektorreform (SSR) samtidigt som du arbetar inom en landspecifik projektgrupp, vilket innebär ett nära samarbete med ansvarig projektledare och med kollegor från andra tematiska program. Du genomför kontext- och konfliktanalyser och utvecklar förslag på aktiviteter tillsammans med kollegor och samarbetspartners. Du planerar, administrerar, genomför, och följer upp verksamheten. Insatserna är generellt av en kapacitetsstärkande natur och kan innefatta utbildning, rådgivning eller annat stöd för att stärka lokala partners förmåga att verka för fred, säkerhet och utveckling. Du kommer även att bidra till programmets samarbete med FN, EU och OSSE, vilket innefattar stöd till policyutveckling, rådgivning och utbildning.  

 

Din profil 

Kvalifikationer 


• Akademisk examen inom statsvetenskap, fred- och konfliktkunskap, juridik eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt 
• Erfarenhet av arbete med säkerhetssektorreform med särskilt fokus på demokratisk styrning av säkerhetssektorn 
• Erfarenhet av att arbeta med fred och säkerhet i eller med Colombia 
• Mycket goda kunskaper i svenska, engelska och spanska i såväl tal som skrift 
• Erfarenhet av arbete med och utveckling av utbildningsverksamhet, rådgivning eller annan form av kapacitetsutveckling i internationella sammanhang 
• Erfarenhet av resultatbaserat arbetssätt   

Meriterande  


• Erfarenhet av FBA:s arbete 
• Erfarenhet av att arbeta med FN, EU eller OSSE 

Arbetet ställer krav på flexibilitet då du kommer att arbeta i en ständigt föränderlig miljö. Vidare har du analytisk förmåga och kan ta in och orientera dig i en större mängd information och utifrån informationen dra logiska slutsatser och se orsakssamband. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter genom att ta initiativ och prioritera, och tillämpa ett genomtänkt och strukturerat tillvägagångssätt för att leverera enligt överenskommelse. Du arbetar också resultatorienterat genom att säkerställa att arbetet metodiskt leder mot uppsatta mål enligt angiven riktning. Vidare ställer rollen krav på mycket god samarbetsförmåga.  

 

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.  

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.   

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare. Tjänsten är ett vikariat till och med 2023-09-30 och med start omgående. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår utrikes tjänsteresor. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.  

Vänligen inkom med din fullständiga ansökan, senast den 13 september.  

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp. 

Rollens innehåll:

Katarina Hellstrom Thorsell - Katarina.HellstromThorsell@fba.se

Allmänna och praktiska frågor:

Daniel Hallström - Daniel.Hallstrom@fba.se 

Facklig representant: 

Elisa Gyllin - Elisa.Gyllin@fba.se Visa mindre

Erfaren medarbetare för arbete med ledarskaps- och organisationsutveckling

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Programmet för ledarskap och samverkan i fredsinsatser arbetar med Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) och andra globala aktörer för att stärka ett effektfullt genomförande av deras insatser för fred och säkerhet. Vi efterfrågas också i större utsträckning ... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Programmet för ledarskap och samverkan i fredsinsatser arbetar med Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) och andra globala aktörer för att stärka ett effektfullt genomförande av deras insatser för fred och säkerhet. Vi efterfrågas också i större utsträckning inom de strategier för utvecklingssamarbete som regeringen har gett FBA uppdrag att genomföra i utvalda länder.  Medarbetare bidrar med strategiskt stöd och strävar efter att stötta institutionell förändring hos våra partners.               

 

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att i rollen som specialist utveckla ledarskaps-, grupp- och organisationsutveckling som kapacitetsstärkande stöd gentemot EU och FN samt till samarbetspartners i de länder där FBA har strategiuppdrag. Du kommer arbeta med bla utbildningsprogram, ledningsstöd och ledningsgruppsutveckling och mentorskapsprogram riktade till chefer och ledningsgrupper. Myndigheten utvecklar kontinuerligt sina metoder och kapacitet att kunna bidra till institutionell förändring hos partners. I dina arbetsuppgifter ingår att analysera förfrågningar och utveckla och genomföra insatser som möter partnerorganisationernas behov och FBA:s strategiska inriktning. Alltid i kombination med kunskap om den specifika kontexten och tematiken. Du arbetar självständigt och tillsammans med kollegor med att planera, designa, genomföra, dokumentera och följa upp de aktiviteter som är aktuella. I arbetet ingår även att stärka befintliga samarbeten med partners och att utveckla egna nätverk.

Tjänsten innebär nära samarbete med kollegor inom programmet som ansvarar för multifunktionell samverkan. Inom ramen för strategiuppdrag sker även arbetet tillsammans med övriga kollegor på myndigheten som har uppdrag inom respektive projektgrupp. Andra arbetsuppgifter inom programmet och myndighetens verksamhet kan tillkomma.

                                                                                                                

Din profil

Kvalifikationer


• Akademisk examen som är relevant för tjänsten, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Mångårig relevant erfarenhet av att utveckla organisationer och/eller chefer och ledningsgrupper
• Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i såväl tal som skrift

Meriterande


• Erfarenhet av ledarskaps- och organisationsutveckling och/eller förändringsledning i internationella och multikulturella sammanhang
• Erfarenhet av arbete i konfliktdrabbade miljöer och/eller i relation till FN och EU
• Erfarenhet av att arbeta med ett systemperspektiv och samhällsförändring genom organisations- och ledarutveckling
• Erfarenhet av rollen som tjänsteperson på en svensk myndighet
• Egen erfarenhet av chefsansvar och arbetsledning och/eller arbete i ledningsgrupp
• Goda kunskaper om och erfarenhet av arbete med vuxenpedagogik, inklusive praktisk tillämpning av olika pedagogiska metoder för vuxenlärande
• Förståelse för jämställdhetsintegrering i verksamhet och analys av jämställda strukturer
• Erfarenhet av att designa och leda processer online
• Ytterligare språkkunskaper, t.ex. i franska, spanska eller arabiska

FBA:s program för ledarskap och samverkan i fredsinsatser arbetar flexibelt med att stärka partners kapacitet. Tjänsten ställer stora krav på behovsanalys, anpassning och god förmåga att göra strategiska bedömningar vad gäller olika vägval. Du kommer att ingå i ett team där du dels arbetar självständigt dels ingår i samarbeten tillsammans med kollegor. Du är analytisk och kreativ och har god förmåga att omsätta idéer till praktik, och du kan också förmedla dem till andra. Vi ser gärna att du är en god kommunikatör. Rollen medför många kontakter och förtroendeskapande verksamhet och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist. Tjänsten är en tillsvidareanställning, med start enligt överenskommelse. Provanställning på sex månader tillämpas. Placeringsort är Stockholm. I rollen ingår tjänsteresor, både inrikes och utrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 23 september.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Jens Schjörlien, programchef, +46 70-344 27 65

Allmänna och praktiska frågor: Sandra Bäcklund, HR verksamhetspartner, +46 70-180 69 38

Facklig representant: Amanda Olsson Myrvik, SACO-S, +46 10-456 24 70

 

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Insatshandläggare till programmet för sekunderingar

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya insatshandläggare med inriktning sekunderingar.   Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som insatshandläggare på programmet för sekunderingar på enheten för fredsinsatser. Som insatshandläggare ansvarar du självständigt för planering, rekrytering och sekundering av civila experter... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya insatshandläggare med inriktning sekunderingar.  

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta som insatshandläggare på programmet för sekunderingar på enheten för fredsinsatser. Som insatshandläggare ansvarar du självständigt för planering, rekrytering och sekundering av civila experter till internationella insatser, exempelvis inom EU:s civila krishantering. I arbetsuppgifterna ingår även löpande kontakt med och uppföljning av utsänd personal före, under och efter uppdrag. Du följer upp budget, resultatredovisar, skriver rapporter och analyser.

I rollen ingår även att samordna och föra dialog med Regeringskansliet, mottagande organisation och andra myndigheter, samt allmän administration. Andra arbetsuppgifter inom programmet och myndighetens övriga verksamhet kan tillkomma. 

Din profil

Kvalifikationer


• Akademisk examen inom relevant område eller motsvarande erfarenhet som myndigheten bedömer som likvärdigt
• Erfarenhet av arbete med rekryteringsprocesser, personbedömningar och bemanning i internationell miljö
• Erfarenhet av analys och av att självständigt skriva rapporter och underlag inom programmets tematiska område
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande


• Erfarenhet av ett resultatbaserat arbetssätt
• Erfarenhet av arbete inom internationella organisationer och fredsbevarande insatser, särskilt inom EU, FN och/eller OSSE.
• Erfarenhet av liknande arbete på annan organisation, myndighet eller departement med internationell verksamhet

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ, konsultativ och har god samarbetsförmåga. Du är strategisk och analytisk samt har god förmåga att arbeta strukturerat för att nå dina mål.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som insatshandläggare. Tjänsten är ett vikariat med start omgående eller enligt överenskommelse, t.o.m. 2023-11-01 med eventuell möjlighet till förlängning. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor inrikes och utrikes, även till högriskområden. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. 

Ansök senast 2022-08-31

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.


• Rollens innehåll: Niklas Lindskog, programchef, +46 70-641 08 70 (semester 15 juli – 14 augusti)
• Allmänna och praktiska frågor: Sandra Bäcklund, HR verksamhetspartner, +46 70-180 69 38 (semester 18 juli – 5 augusti)
• Facklig representant: Felicia Forsström, SACO-S, +46 10-456 24 97 (semester 11 juli – 5 augusti)

 

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Erfaren medarbetare för arbete med ledarskaps- och organisationsutveckling

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Programmet för ledarskap och samverkan i fredsinsatser arbetar med Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) och andra globala aktörer för att stärka ett effektfullt genomförande av deras insatser för fred och säkerhet. Vi efterfrågas också i större utsträckning ... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Programmet för ledarskap och samverkan i fredsinsatser arbetar med Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) och andra globala aktörer för att stärka ett effektfullt genomförande av deras insatser för fred och säkerhet. Vi efterfrågas också i större utsträckning inom de strategier för utvecklingssamarbete som regeringen har gett FBA uppdrag att genomföra i utvalda länder.  Medarbetare bidrar med strategiskt stöd och strävar efter att stötta institutionell förändring hos våra partners.               

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att i rollen som specialist utveckla ledarskaps-, grupp- och organisationsutveckling som kapacitetsstärkande stöd gentemot EU och FN samt till samarbetspartners i de länder där FBA har strategiuppdrag. Du kommer arbeta med bla utbildningsprogram, ledningsstöd och ledningsgruppsutveckling och mentorskapsprogram riktade till chefer och ledningsgrupper. Myndigheten utvecklar kontinuerligt sina metoder och kapacitet att kunna bidra till institutionell förändring hos partners. I dina arbetsuppgifter ingår att analysera förfrågningar och utveckla och genomföra insatser som möter partnerorganisationernas behov och FBA:s strategiska inriktning. Alltid i kombination med kunskap om den specifika kontexten och tematiken. Du arbetar självständigt och tillsammans med kollegor med att planera, designa, genomföra, dokumentera och följa upp de aktiviteter som är aktuella. I arbetet ingår även att stärka befintliga samarbeten med partners och att utveckla egna nätverk.

Tjänsten innebär nära samarbete med kollegor inom programmet som ansvarar för multifunktionell samverkan. Inom ramen för strategiuppdrag sker även arbetet tillsammans med övriga kollegor på myndigheten som har uppdrag inom respektive projektgrupp. Andra arbetsuppgifter inom programmet och myndighetens verksamhet kan tillkomma.                                                                                                         

Din profil

Kvalifikationer


• Akademisk examen som är relevant för tjänsten, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Mångårig relevant erfarenhet av att utveckla organisationer och/eller chefer och ledningsgrupper
• Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i såväl tal som skrift

 

Meriterande


• Erfarenhet av ledarskaps- och organisationsutveckling och/eller förändringsledning i internationella och multikulturella sammanhang
• Erfarenhet av arbete i konfliktdrabbade miljöer och/eller i relation till FN och EU
• Erfarenhet av att arbeta med ett systemperspektiv och samhällsförändring genom organisations- och ledarutveckling
• Erfarenhet av rollen som tjänsteperson på en svensk myndighet
• Egen erfarenhet av chefsansvar och arbetsledning och/eller arbete i ledningsgrupp
• Goda kunskaper om och erfarenhet av arbete med vuxenpedagogik, inklusive praktisk tillämpning av olika pedagogiska metoder för vuxenlärande
• Förståelse för jämställdhetsintegrering i verksamhet och analys av jämställda strukturer
• Erfarenhet av att designa och leda processer online
• Ytterligare språkkunskaper, t.ex. i franska, spanska eller arabiska

 FBA:s program för ledarskap och samverkan i fredsinsatser arbetar flexibelt med att stärka partners kapacitet. Tjänsten ställer stora krav på behovsanalys, anpassning och god förmåga att göra strategiska bedömningar vad gäller olika vägval. Du kommer att ingå i ett team där du dels arbetar självständigt dels ingår i samarbeten tillsammans med kollegor. Du är analytisk och kreativ och har god förmåga att omsätta idéer till praktik, och du kan också förmedla dem till andra. Vi ser gärna att du är en god kommunikatör. Rollen medför många kontakter och förtroendeskapande verksamhet och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist. Tjänsten är ett vikariat till och med 31 augusti 2023, med start enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm. I rollen ingår tjänsteresor, både inrikes och utrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Ansök senast 23 september.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Jens Schjörlien, programchef, +46 70-344 27 65

Allmänna och praktiska frågor: Sandra Bäcklund, HR verksamhetspartner, +46 70-180 69 38

Facklig representant: Amanda Olsson Myrvik, SACO-S, +46 10-456 24 70

 

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Administratör till enheten för fredsinsatser

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA

Dina arbetsuppgifter 

Du kommer att arbeta som administratör på enheten för fredsinsatser. Du kommer att stödja programmet för sekunderingar i arbetet med att rekrytera och sända ut personal till internationella insatser. Du kommer att stödja programmet för ledarskap och samverkan och Challenges Forum i att planera och genomföra utbildningar, seminarier och större event. Du kommer även att ge stöd till enhetsledningen.

Gemensamt för dessa uppgifter är att du ger stöd och service till individer och grupper. Du bidrar med ordning och struktur och samordnar så att allt finns på rätt plats och görs vid rätt tidpunkt. Rollen pendlar från ett arbete i bakgrunden till att ha kontakter utåt, både genom fysiska och digitala möten. Programmet för sekunderingar stöttar du i arbetet med rekrytering och utstationering av personal till internationella fredsinsatser. Arbetet gäller till exempel annonsering, kontrakts- och passhantering, sammanställning av rapporter, ansvar för inboxar, kontakt och introduktion av sekunderad personal och stöd till kontingensmöten.  

Stödet till enhetens övriga program och enhetsledningen innehåller uppgifter som stöd till det praktiska genomförandet av utbildningar, konferenser och andra verksamhetsaktiviteter (fysiskt och digitalt), sammanställa material och rapporter, administration kring upphandling, inköp/beställningar och fakturor, protokollföra möten, stödja enhetens arbetsmiljöarbete, samt mötes-, konferens- och resebokningar.  

Inom ramen för dina tilldelade arbetsuppgifter förväntas du utveckla och uppdatera administrativa rutiner när behov finns. Du utgör också en aktiv del i ett nätverk av enhetsadministratörer och bidrar aktivt i andra samverkansgrupper på myndigheten. Inom detta nätverk förväntas du, genom ditt verksamhetsnära perspektiv, bidra till utveckling och förädling av administrativa processer och rutiner. 

Din profil 

Kvalifikationer 


• Akademisk examen relevant för tjänsten, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. 
• Erfarenhet av generellt administrativt arbete.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
• Mycket goda kunskaper i Microsoft Outlook, Word, Teams, Zoom och Excel eller motsvarande program. 

Meriterande  


• Erfarenhet av arbete från svensk myndighet.
• Erfarenhet av rekryterings och-/eller utbildningsadministration.
• Erfarenhet av arbete med eller i internationella organisationer.
• Kunskaper om upphandling och erfarenhet av kontraktshantering.
• Ytterligare språkkunskaper såsom franska, spanska, arabiska, eller annat språk av relevans för FBA:s samarbetsländer 

I rollen som administratör är du en nyckelperson på enheten. Ditt arbetssätt präglas av hög grad av professionalism, struktur och service. Du har en förmåga att ta initiativ och arbeta uppsökande i din service genom att vara lyhörd för andras behov. Du är ansvarstagande och ser till att dina uppgifter genomförs i tid, och är proaktiv och tydlig i din kommunikation. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt. En god grundläggande IT-kompetens är relevant, men ännu viktigare är att du har ett intresse för att bidra till användandet och utvecklingen av digitala lösningar inom ramen för till exempel utbildningar där du kommer agera som ”producent”. Rollen som administratör kan innebära resande till länder där väpnad konflikt pågår. Det innebär att kraven på flexibilitet, gott omdöme och god samarbetsförmåga är särskilt höga. 

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.  

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.  

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som administratör. Tjänsten är ett vikariat med start enligt överenskommelse, företrädesvis i september. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor, även utrikes till högriskområden. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.  

Ansök senast 2022-08-14.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.  

Kontaktperson

Johanna Gårdmark

Enhetschef

+46 10-456 23 51

Sandra Bäcklund  - sandra.backlund@fba.se

Daniel Hallström  - daniel.hallstrom@fba.se

HR verksamhetspartner, allmänna och praktiska frågor

Elisa Gyllin

Saco-S

+46 10-456 23 91 Visa mindre

Specialist vid Fredprocesser, Afghanistan

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter

Som specialist på programmet för fredsprocesser arbetar du med att planera, utveckla, genomföra och följa upp insatser inom ramen för Sveriges strategi för Afghanistan. Tillsammans med kollegor och samarbetspartners arbetar du med framförallt rådgivning och stöd till lokala och regionala organisationer om dialog och medling, fredsbyggande och konfliktförebyggande. Därutöver bidrar du till projektet genom nätverksutveckling, omvärldsbevakning och metodutveckling. Rollen medför ett flertal resor per år inklusive till högriskländer, såsom Afghanistan, när möjlighet finns.

På FBA genomförs arbetet inom strategiverksamheten i projektform, genom en matrisorganisation. Du kommer att tillhöra programmet för fredsprocesser. Samtidigt ingår du i projektgruppen för Afghanistan, som bidrar till att genomföra ett EU finansierat projekt till stöd för inkluderande dialog i Afghanistan. Genomförandet innebär ett nära samarbete med ansvarig projektledare, Sida och EU.

Inom uppdraget ingår att ansvara för, och bidra till att utveckla, och genomföra insatser som främjar förutsättningar för dialog, påverkan och inkludering av afghanska befolkningen, och som stärker aktörer inom det afghanska civilsamhället. Du kommer också ha ansvar för att upprätthålla god samverkan med Sida, Utrikesdepartementet och andra partners. 

Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma inom ramen för programmets övriga verksamhet.

Din profil

Kvalifikationer


• Akademisk master/magisterexamen inom statsvetenskap, juridik, ekonomi, eller freds- och konfliktkunskap, eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Mångårig erfarenhet av fredsbyggande arbete i konfliktkontexter, företrädesvis dialog, medling, analys och rådgivning, processdesign och/eller kapacitetsutveckling.
• Erfarenhet och etablerade professionella kontakter med internationella och/eller regionala aktörer för dialog och fredsarbete
• Goda kunskaper i politisk- och konfliktanalys
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Meriterande


• Erfarenhet från regionen (central och Sydasien), Afghanistan, och/eller muslimska majoritetsländer.
• Erfarenhet av arbete för svenska Regeringskansliet eller från statlig myndighet relevant för uppdraget.
• Erfarenhet av arbete inom civilsamhället eller med kapacitetsutveckling av civilsamhälles aktörer.
• Erfarenhet av analytiskt arbete gärna med fokus på rådgivning och policyutveckling
• Erfarenhet av genomförande och resultatuppföljning av biståndsverksamhet.
• Kunskaper i andra relevanta språk, framförallt Pashto, Dari och/eller arabiska.

 

För att lyckas i rollen behöver du ha en förmåga att se helhetsperspektiv och sakers långsiktiga betydelse, och kunna anpassa dina handlingar till detta. Utifrån en stor mängd information kan du dra logiska slutsatser, se orsakssamband och synliggöra alternativa vägar framåt. Arbetet ställer stora krav på flexibilitet, anpassningsförmåga samt förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Arbetet innehåller många personkontakter och förtroendeskapande verksamhet, och det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga och är professionell och konsultativ i din yrkesroll.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start snarast och enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm eller Sandö. I arbetet ingår tjänsteresor till högriskområden. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Vänligen inkom med din ansökan senast: 2022-08-14

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll:

Pontus Ohrstedt, programchef fredsprocesser, +4610-456 24 59. Cecilia Hull Wiklund, projektledare Afganistan, +4610 456 24 71

Allmänna och praktiska frågor:

Daniel Hallström, HR verksamhetspartner, daniel.hallstrom@fba.se

Facklig representant:

Julia Fyr, lokala Saco-S, julia.fyr@fba.se

 

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Handläggare - kvinnor, fred och säkerhet - Demokratiska republiken Kongo

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Dina arbetsuppgifter

FBA söker en handläggare inom tematiken kvinnor, fred och säkerhet. Tjänsten är ett vikariat och avser å ena sidan verksamhet i FBA:s internationella utvecklingssamarbete i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) och å andra sidan verksamhet i den globala strategin för hållbar fred. Arbetsuppgifterna består av att tillsammans med kollegor stödja nationella och internationella partners i deras arbete med att främja jämställdhet i freds- och säkerhetsarbetet. Du kommer att planera, genomföra och följa upp långsiktiga kapacitetsutvecklande insatser så som utbildningsinsatser, workshops, nätverksbyggande och löpande stöd till partners. Du kommer även att bidra till programmets arbete med gender responsive leadership – att leda för jämställdhet, framför allt med handläggning av längre utbildningsprogram samt produktion av utbildningsmaterial. Du förväntas arbeta resultatbaserat med konkreta förändringsteorier som är förankrade med partners och bygger på en tydlig problem- och behovsanalys. Därtill ingår samordning, dokumentation och rapportskrivning i din roll. Dina arbetsuppgifter är av både analytisk, operativ och administrativ karaktär och du förväntas kunna representera myndigheten i olika sammanhang, både internationellt och nationellt.

Du kommer att tillhöra enheten för samhällsstyrning med hemvist på programmet för jämställdhet på FBA. Samtidigt ingår du på 50% i projektgruppen för DRK, vilket innebär nära samarbete med ansvarig projektledare och med kollegor både från jämställdhetsprogrammet och andra tematiska program. Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma, främst inom ramen för programmet men också inom ramen för andra bilaterala utvecklingssamarbeten.

Din profil

Kvalifikationer


• En för tjänsten relevant akademisk examen, såsom exempelvis statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• God kunskap om jämställdhetsintegrering och kunskapsområdet kvinnor, fred och säkerhet.
• Flera års erfarenhet av att på egen hand och i samarbete med andra planera, genomföra och följa upp kapacitetsstödjande insatser och annan verksamhet i en internationell kontext, gärna från ett fransktalande afrikanskt land.
• Mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska i både tal och skrift.
• Goda kunskaper i franska i både tal och skrift.

Meriterande


• God och aktuell kunskap om den politiska utvecklingen och situationen i DRK.
• Erfarenhet av arbete inom svensk statlig förvaltning.
• God kunskap om resultatbaserad planering och uppföljning av internationella insatser.
• Erfarenhet av att bedriva utbildning/workshops via digitala plattformar.
• God kännedom om internationella organisationer som FN, EU, AU och OSSE.

Arbetet ställer stora krav på organisering och förmåga att arbeta effektivt och strukturerat. Du måste vara flexibel och ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Du kan hålla strukturerade och målgruppsanpassade presentationer med pedagogiska metoder som sätter deltagaren i centrum. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

Vi söker dig med starkt driv. Du tar initiativ, driver självständigt processer framåt och strävar efter att följa upp och slutföra arbetsuppgifter. Uppdraget ställer krav på att du på ett prestigelöst och tillmötesgående sätt kommunicerar och samarbetar väl med kollegor och andra samarbetsaktörer.

 FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som handläggare. Tjänsten är ett vikariat på ett år och kan eventuellt komma att förlängas. Möjliga placeringsorter är Stockholm eller Sandö (Kramfors).

I tjänsten ingår regelbundna resor till DRK. Även inrikesresor och andra utrikesresor, inklusive till högriskområden, förekommer. Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver svenskt medborgarskap, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Ansök senast 2022-07-24                                                                              

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll:

Gabriela Elroy, programchef på programmet för jämställdhet, +46 70-641 02 05

Rekryteringsadministrativa frågor:

Daniel Hallström, HR verksamhetspartner, daniel.hallstrom@fba.se

Facklig representant:

Elisa Gyllin, Saco-S, +46 10-456 23 91

 

Om oss 

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

GD-sekreterare (vikariat)

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Vi söker dig som brinner för samordning, service och struktur till ett vikariat som GD-sekreterare till enheten Ledningsstöd. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som sekreterare till vår generaldirektör (GD) Per Olsson Fridh på enheten Ledningsstöd vilket innebär... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Vi söker dig som brinner för samordning, service och struktur till ett vikariat som GD-sekreterare till enheten Ledningsstöd.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta som sekreterare till vår generaldirektör (GD) Per Olsson Fridh på enheten Ledningsstöd vilket innebär ett dagligt samarbete med GD, enhetens chef och stora delar av myndigheten. I dina arbetsuppgifter ingår ansvar för samordning av GD:s aktiviteter (möten/resor), ansvar för GD:s kalender, att GD har relevanta underlag och att myndighetens både dagliga och årliga planering fungerar effektivt för GD och för myndigheten i stort. I rollen ingår ansvar för mötesanteckningar av olika slag. Du stödjer GD med intern kommunikation. Du arbetar tillsammans med övriga medarbetare på enheten Ledningsstöd och med myndighetens administratörer och chefer i syfte att understödja både GD:s och enhetens arbetsprocesser. Med utgångspunkt i din tidigare erfarenhet kan vissa handläggaruppgifter ingå i rollen, till exempel arbete med myndighetens strategiska partners, extern kommunikation och/eller frågor om jämställdhetsintegrering. 

Din profil

Kvalifikationer


• Akademisk examen inom samhällsvetenskapligt ämne.
• Minst ett års erfarenhet av administrativt arbete.
• Mycket god förmåga till skriftlig och muntlig framställan på svenska och engelska.
• Goda kunskaper inom officepaketet och om digitala verktyg.

Meriterande


• Erfarenhet från arbete på svensk myndighet.
• Erfarenhet från samordnande roll / liknande roll / chefsstöd.
• Kunskap om eller erfarenhet från arbete med fred, säkerhet och utveckling.
• Kunskap om eller erfarenhet från arbete med kommunikation.

Arbetet ställer stora krav på att vara serviceinriktad med mycket god samarbetsförmåga. Du behöver vara strukturerad, ha förmåga att planera långsiktigt samtidigt som du behöver vara flexibel för förändringar och då hitta bästa lösningen framåt för så många som möjligt, dvs. ha förmåga att se till både helhet och delar. Du behöver ha ett starkt intresse för och en god förmåga att samordna processer och du behöver snabbt kunna sätta dig in i GD:s och myndighetens arbetssätt och rutiner.  

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som GD-sekreterare. Tjänsten är ett vikariat med start den 1 oktober 2022 till 1 september 2023, med eventuell möjlighet till förlängning. Placeringsort är Stockholm. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Ansök senast den 11 augusti.

 

Rollens innehåll: Helena Josefson, enhetschef Ledningsstöd +46 70 180 55 23

Allmänna och praktiska frågor: Sandra Bäcklund, HR verksamhetspartner +46 70 180 69 38 (semester 18 juli t.om 5 augusti)

Facklig representant: Elisa Gyllin, +46 10-456 23 91 (semester t.om 29 juli)

 

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Specialist vid fredsprocesser, Mail - vikariat 12 månader

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Specialist på fredsprocesser, Mali - vikariat 12 månader
Dina arbetsuppgifter

Som specialist på programmet för fredsprocesser arbetar du med att planera, utveckla, genomföra och följa upp insatser inom ramen för Sveriges strategi för Mali. Tillsammans med kollegor och med samarbetspartners arbetar du med rådgivning, kapacitetsutveckling och stöd till lokala, regionala och globala partners om dialog och medling, fredsprocesser och konfliktförebyggande, med stark fokusering på jämställdhet och kvinnors deltagande. Därutöver bidrar du till projektet genom nätverksutveckling, omvärldsbevakning och metodutveckling. Rollen medför ett flertal resor per år inklusive till högriskländer, såsom Mali, när möjlighet finns.

På FBA genomförs arbetet inom strategiverksamheten i projektform, genom en matrisorganisation. Du kommer att tillhöra programmet för fredsprocesser. Samtidigt ingår du i projektgruppen för Mali, och bidrar till genomförandet av specifika mål inom Sveriges biståndsstrategi för landet, framför allt till ”ökade förutsättningar för lika deltagande i fredsprocesser samt stärkt kapacitet att förebygga, hantera och lösa konflikter på olika nivåer i samhället.”

Inom uppdraget ingår att ansvara för, utveckla, och genomföra insatser med syfte att främja förutsättningar för dialog, påverkan och deltagande av maliska befolkningen, framför allt kvinnor, i uppföljningsmekanismen - Comité de Suivi de l’Accord - av det existerande fredsavtalet, och att stärka kapaciteten hos relevanta aktörer inom det maliska civilsamhället. I uppdraget ingår också ansvar för att koordinera och samverka med relevanta maliska aktörer, svenska ambassaden i Mali, Sida och relevanta FN-organ i landet, samt att stödja projekthandläggning, planering och resultatuppföljning.

Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma inom ramen för programmets övriga verksamhet.

 

Din profil

Kvalifikationer


• Akademisk master/magisterexamen inom samhälles/statsvetenskap, juridik, ekonomi, eller freds- och konfliktkunskap.
• Flerårig erfarenhet av arbete med och goda kunskaper i dialog och medling, stöd till fredsprocesser, konfliktförebyggande och/eller relaterat biståndssamarbete.
• Mycket goda kunskaper i franska och engelska, i såväl tal som skrift, samt goda kunskaper svenska.

Meriterande


• Erfarenhet av arbete i Mali och/eller Väst/Nordafrika.
• Erfarenhet av och etablerade professionella kontakter inom utvecklingssamarbete, fredsbyggande, och partnerskap med lokala aktörer relevanta för fred, säkerhet och utveckling.
• Erfarenhet av arbete med och goda kunskaper i jämställdhet, deltagande och inkludering av kvinnor i freds- och utvecklingsprocesser.
• Erfarenhet av att navigera i politiskt känsliga kontexter.
• Erfarenhet av arbete för svenska Regeringskansliet eller från statlig myndighet relevant för uppdraget.
• Erfarenhet av analytiskt arbete gärna med fokus på rådgivning och policyutveckling
• Erfarenhet av planering, genomförande och resultatuppföljning av projektverksamhet.

För att lyckas i rollen behöver du ha en förmåga att se helhetsperspektiv och sakers långsiktiga betydelse, och kunna anpassa dina handlingar till detta. Utifrån en stor mängd information kan du dra logiska slutsatser, se orsakssamband och synliggöra alternativa vägar framåt. Arbetet ställer stora krav på flexibilitet, anpassningsförmåga samt förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Arbetet innehåller många personkontakter och förtroendeskapande verksamhet, och det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga och är professionell och konsultativ i din yrkesroll.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist. Tjänsten är ett vikariat på ett år, med start snarast och enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm eller Sandö. I arbetet ingår tjänsteresor till högriskområden. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast: 2022-08-14

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll:

Pontus Ohrstedt, programchef fredsprocesser, +4610-456 24 59; Lena Kjellberg, Projektledare Mali, +46 70 182 5559.

Allmänna och praktiska frågor:

Daniel Hallström, HR verksamhetspartner, daniel.hallstrom@fba.se

Facklig representant:

Elisa Gyllin, lokala Saco-S, +4610-456 23 91 Visa mindre

Erfaren rådgivare till Challenges Forum (vikariat)

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Vi söker en erfaren rådgivare till det internationella sekretariat för Challenges Forum (CFIS), som FBA står värd för. Challenges Forum, eller ”the International Forum for the Challenges of Peace Operations”, är ett internationellt samarbete med öv... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker en erfaren rådgivare till det internationella sekretariat för Challenges Forum (CFIS), som FBA står värd för. Challenges Forum, eller ”the International Forum for the Challenges of Peace Operations”, är ett internationellt samarbete med över 50 organisationer från 24 länder, det vill säga utrikes- och försvarsdepartement samt statliga myndigheter och tankesmedjor. Challenges Forum verkar för att förbättra analys, planering, genomförande och utvärdering av internationella fredsinsatser, med fokus på Förenta nationernas (FN) och Afrikanska unionens (AU) internationella och regionala insatser (mer information finns på www.challengesforum.org).

I rollen som erfaren rådgivare kommer du, inom ramen för det internationella sekretariatets verksamhet, att stödja Challenges Forums partners att nå gemensamt uppsatta mål. Mycket kortfattat att öka FN:s och regionala organisationers förmåga att effektivt bedriva internationella fredsinsatser. Du kommer att vara en integrerad del av ett mindre team, där du bland annat bidrar till att stärka den politiska dialogen mellan Challenges Forum, FN och AU. Du förväntas presentera analyser i skrift och tal, driva processer, leda projekt samt medverka aktivt i sekretariatets övriga löpande arbete. Andra arbetsuppgifter inom Challenges Forum eller inom FBA:s övriga verksamhet kan tillkomma.

Din profil

Kvalifikationer


• Akademisk examen i statskunskap med inriktning på internationella relationer eller inom freds- och konfliktstudier, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Mycket god kunskap om fredsinsatser, fredsbyggande och/eller fred och säkerhet
• Mångårig relevant arbetslivserfarenhet, inklusive internationellt arbete och/eller internationella politiska processer
• Erfarenhet av policy-, doktrin- och/eller metodutveckling
• Mycket god förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på engelska
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska
• IT-vana och goda kunskaper i Officepaketet

Meriterande


• Erfarenhet av internationell diplomati
• Erfarenhet av fredsinsatser i fält
• Erfarenhet av att planera, implementera och utvärdera projekt
• Erfarenhet av ledarskapsfrågor i internationella och multikulturella sammanhang, gärna i relation till FN
• Ytterligare språkkunskaper, till exempel franska, kinesiska, arabiska eller ryska
• Erfarenhet av arbete inom svensk statlig förvaltning

Då Challenges Forum arbetar i en ständigt föränderlig miljö ställer rollen höga krav på flexibilitet. Det kommer ibland krävas att du arbetar med flera uppgifter parallellt och under tidspress. Du har förmåga att växla mellan noggrannhet och att fokusera på att effektivt slutföra uppgifter när tiden är knapp. Rollen ställer vidare stora krav på att kunna bygga och utveckla samarbetsrelationer i en internationell kontext, liksom med kollegor. Du har förmåga att ta initiativ och att både stödja och självständigt driva processer. Rollen innehåller många personkontakter och förtroendeskapande verksamhet, vilket ställer krav på gott omdöme och kontextuell förståelse. Du har en mycket god analytisk förmåga och är strategisk samt prestigelös.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist med titeln erfaren rådgivare. Tjänsten är ett vikariat (pga. tjänstledighet) i sex månader. Placeringsort är Stockholm. I rollen ingår resor både inrikes och utrikes med relativt stor omfattning, inklusive till länder i högriskområden.

För de kandidater som går vidare i processen kommer intervjuer att genomföras.

 

Ansök senast 2022-08-05

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Pernilla Rydén, chef Challenges Forum International Secretariat, +46 10-190 1064

Allmänna och praktiska frågor: Sandra Bäcklund, HR verksamhetspartner, +46 10-456 24 46

Fackliga representanter: Elisabeth Widgren Sandberg, +46 10-190 10 49 (tillgänglig t.om 14 juli); Elisa Gyllin, +46 10-456 23 91 (tillgänglig fr.om 1 augusti)

 

Om oss 

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Handläggare på fredsprocesser, Colombia - vikariat 12 månader

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Dina arbetsuppgifter

Som handläggare på programmet för fredsprocesser arbetar du med att planera, utveckla, genomföra och följa upp insatser inom ramen för Sveriges strategi för Colombia. Tillsammans med kollegor och med samarbetspartners arbetar du med framförallt rådgivning, kapacitetsutveckling och annat stöd till lokala, regionala och globala partners om dialog och medling och fredsprocesser. Därutöver bidrar du till projektet genom nätverksutveckling, omvärldsbevakning och metodutveckling. Rollen medför ett flertal resor per år inklusive till högriskländer, såsom Colombia, när möjlighet finns.

På FBA genomförs arbetet inom strategiverksamheten i projektform, genom en matrisorganisation. Du kommer att tillhöra programmet för fredsprocesser. Samtidigt ingår du i projektgruppen för Colombia, och bidrar till genomförandet av specifika mål inom Sveriges biståndsstrategi för landet, framför allt till ”ökade förutsättningar för lika deltagande i fredsprocesser samt stärkt kapacitet att förebygga, hantera och lösa konflikter på olika nivåer i samhället.”

Inom uppdraget ingår att ansvara för, och bidra till att utveckla, och genomföra insatser med syfte att stärka kapaciteten för fredsförhandlingar hos relevant statliga institutioner; förbättra förutsättningar och förberedelser för eventuella fredsförhandlingar tillsammans med colombianska experter och aktörer från civilsamhället; fördjupa analys relevant för pågående fredsarbete och eventuella nya framtida förhandlingar, till exempel inkludering av colombianska befolkningen.

Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma inom ramen för programmets övriga verksamhet.

Din profil

Kvalifikationer


• Akademisk master/magisterexamen inom samhälles/statsvetenskap, juridik, ekonomi, eller freds- och konfliktkunskap.
• Flerårig erfarenhet av fredsbyggande arbete i konfliktkontexter, företrädesvis konfliktförebyggande, konfliktanalys, rådgivning och kapacitetsstöd till nationella aktörer, inkludering och jämställdhet i freds och politiska processer.
• Erfarenhet och etablerade professionella kontakter med internationella, nationella och lokala aktörer relevanta för fredsbyggande.
• Erfarenhet av arbete i Colombia och/eller Latinamerika.
• Mycket goda kunskaper i spanska och engelska, i såväl tal som skrift. Goda kunskaper i Svenska.

Meriterande


• Erfarenhet av arbete för svenska Regeringskansliet eller från statlig myndighet relevant för uppdraget.
• Erfarenhet av arbete inom civilsamhället eller med kapacitetsutveckling av civilsamhälles aktörer.
• Erfarenhet av analytiskt arbete gärna med fokus på rådgivning och policyutveckling
• Erfarenhet av genomförande och resultatuppföljning av biståndsverksamhet.

För att lyckas i rollen behöver du ha en förmåga att se helhetsperspektiv och sakers långsiktiga betydelse, och kunna anpassa dina handlingar till detta. Utifrån en stor mängd information kan du dra logiska slutsatser, se orsakssamband och synliggöra alternativa vägar framåt. Arbetet ställer stora krav på flexibilitet, anpassningsförmåga samt förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Arbetet innehåller många personkontakter och förtroendeskapande verksamhet, och det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga och är professionell och konsultativ i din yrkesroll.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss. 

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som handläggare. Tjänsten är ett vikariat, med start snarast enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm eller Sandö. I arbetet ingår tjänsteresor till högriskområden. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Ansök senast: 2022-08-21

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll:

Pontus Ohrstedt, programchef fredsprocesser, +4610-456 24 59

Rekryteringsadministrativa frågor:

Daniel Hallström, HR verksamhetspartner, daniel.hallstrom@fba.se

Facklig representant:

Elisa Gyllin, lokala Saco-S, +4610-456 23 91

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Projekthandläggare Afghanistan

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Inom ramen för svenskt bilateralt utvecklingssamarbete och ett EU-projekt tillsammans med Sida bedriver FBA en flerårig verksamhet i och med Afghanistan.  Verksamheten i Afghanistan ska bidra till en fredlig och inkluderande samhällsutveckling med särskilt fokus på deltagande och inkludering i processer för fred samt förmåga att hantera och förebygga konflikter. FBA arbetar nära afghanska civilsamhällesaktörer och stöttar exempelvis olika former av inkluderande dialoger. Som projekthandläggare, med anställning vid enheten för internationellt utvecklingssamarbete och metodutveckling, ingår du i en projektgrupp bestående bland annat av medarbetare från FBA:s program för Fredsprocesser samt en ansvarig projektledare och kollegor från Sida. 

Arbetsuppgifter

I rollen kommer du att medverka i planering och genomförande av verksamhet vilket i huvudsak innefattar följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:


• Bidra till projektets övergripande genomförande
• Bidra till projektgruppens arbete med analys för inriktning och uppföljning av verksamheten samt förbättring av kontextkännedom
• Bygga och upprätthålla nätverk relevant för verksamheten, inklusive med deltagare i aktiviteter, partners och internationella aktörer
• Administrativa uppgifter kopplade till planering och genomförande av verksamhet

Din profil

Kvalifikationer


• Mycket god svenska och engelska i såväl tal som skrift.
• Flerårig erfarenhet av arbete inom fred, säkerhet och utvecklingssamarbete 
• Erfarenhet av arbete med Afghanistan inom fred, säkerhet och/eller utveckling
• Akademisk examen relevant för tjänsten, företrädesvis statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, internationella relationer eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt

Meriterande


• Kunskaper i dari (/farsi) och/eller pashto
• Etablerade nätverk i Afghanistan och/eller med globala aktörer engagerade i Afghanistan
• Erfarenhet av facilitering av politiska processer, dialoger eller andra typer av utbyten i en konfliktkontext
• Erfarenhet av att arrangera internationella möten, workshops eller liknande samt reselogistik
• Erfarenhet av arbete med utbildningsverksamhet, rådgivning eller annan form av kapacitetsutveckling i internationella sammanhang
• Erfarenhet av arbete i projekt samt uppföljning, utvärdering och resultatrapportering
• Erfarenhet av arbete med inkluderingsfrågor eller jämställdhetsintegrering  

Rollen förutsätter att du har god kommunikativ förmåga där du främjar ett positivt diskussionsklimat, är öppen för dialog, lyhörd för andras åsikter och för fram ditt budskap på ett konkret, välformulerat och tydligt sätt. Du har en kulturell medvetenhet, värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Vidare är du flexibel och har god förmåga att anpassa dig efter förändringar genom att vara öppen för nya idéer och arbetssätt. Du är också ansvarstagande med god förmåga att ta initiativ, prioritera arbetsuppgifter i enlighet med roll, uppdrag och målbild samt tar ansvar genom att ha ett genomtänkt tillvägagångssätt för att leverera enligt överenskommelse. Du har förmåga att se helhetsperspektiv, och du anpassar planering och handlingar till detta. Du är dessutom analytisk med god förmåga att ta in och orientera dig i en större mängd information.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning som längst till och med 28 februari 2024 med start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm. Tjänsten omfattar utrikesresor.  Tjänsten är säkerhetsklassad varpå registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Ansök senast 10 juni 2022.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Cecilia Hull Wiklund, Projektledare Afghanistan tel. +46 72-217 67 87

Allmänna och praktiska frågor: Daniel Hallström , HR verksamhetspartner - daniel.hallstrom@fba.se

Facklig representant: Julia Fyr, lokala Saco-S, +46 72-226 50 61

 

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Specialist fred, säkerhet och utveckling - Bosnien och Hercegovina

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Vi söker en person till FBA som ska arbeta med vårt uppdrag att bidra till stärkta förutsättningar för inkluderande försoningsprocesser och konflikt- och våldsförebyggande arbete på Västra Balkan. Tjänsten är placerad vid Sveriges ambassad i Sarajevo. Arbetet utförs i nära samverkan med kollegor på ambassaden och med projektgruppen i Sverige.

I oktober 2021 fick FBA uppdraget att arbeta med reformstrategin för Västra Balkan och Turkiet 2021-2027. För att bidra till konfliktförebyggande, konfliktlösning och förtroendebyggande arbete kommer FBA exempelvis utveckla och genomföra kapacitetsstärkande insatser och rådgivning inom de tematiska områdena jämställdhet, rättsstatens principer, dialog – och fredsmedling samt säkerhetssektorreform.

Arbetsuppgifter

I din roll verkar du för att skapa goda förutsättningar för FBA:s arbete på Västra Balkan, och i synnerhet i Bosnien och Hercegovina, bland annat genom att bygga och underhålla myndighetens kontaktnät med lokala och internationella aktörer, samt identifiera potentiella samarbetspartners. Du bidrar också till arbetet med att utveckla och genomföra insatser inom ramen för FBA:s mandat tillsammans med projektgruppen. Genom god kontextförståelse bidrar du till stärkt analys av utvecklingen i regionen, och kontextanpassning av insatserna.  Som utsänd är du en förstärkande länk mellan FBA:s projektgrupp i Sverige och partners och nätverk i samarbetslandet. Du har ett särskilt ansvar för att främja ett gott samarbete med relevanta svenska aktörer, och i första hand med Sida och UD genom kollegorna på Sveriges ambassad. Planering, genomförande och uppföljning av insatserna sker under ledning av projektledaren för FBA:s arbete på Västra Balkan och i samarbete med övriga medarbetare i projektgruppen som är placerade i Sverige, samt i dialog med ambassaden.

Din profil

Kvalifikationer


• Akademisk examen inom ett för tjänsten relevant område, t.ex. statsvetenskap eller freds- och konfliktvetenskap, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Mycket god kännedom om Västra Balkan
• Mångårig internationell arbetslivserfarenhet inom fred, säkerhet eller utveckling
• Erfarenhet av arbete med kapacitetsutvecklingsinsatser och/eller rådgivning
• Förmåga att självständigt skriva analyser och rapporter av hög kvalitet
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal såväl som i skrift

Meriterande


• Erfarenhet av arbete på Västra Balkan inom internationellt utvecklingssamarbete
• Goda kunskaper i bosniska/serbiska/kroatiska
• Ett gott nätverk i Bosnien, västra Balkan- regionen och internationellt, inom områden relevanta för tjänsten
• Erfarenhet av arbete vid myndighet i Sverige eller svensk utlandsmyndighet
• Erfarenhet av att ha arbetat för en internationell organisation
• Erfarenhet av arbete inom något av följande kunskapsområden: konfliktförebyggande arbete och dialog och medling; jämställdhet, säkerhetssektorreform; rättsstatsbyggande med fokus på rättsstatens principer och statsförvaltning.

Då FBA verkar i en ständigt föränderlig miljö ställer arbetet stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för arbetet. Du är professionell och resultatorienterad och planerar ditt arbete så att det blir tidseffektivt och håller hög kvalitet. Arbetet innehåller många personkontakter och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har en god förmåga att samarbeta och skapa relationer. Rollen kräver ett mycket gott omdöme, hög integritet och personlig mognad. Det är också viktigt att du har förmåga att arbeta analytiskt och resultatbaserat, se helhetsperspektiv och sakers långsiktiga betydelse och att du anpassar ditt agerande till detta. FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina funktionella kompetenser som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång.

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under två år med möjlighet till förlängning. Preliminärt tillträde 1 september 2022 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringen kan inledas med några veckors arbete i Stockholm innan utresa till tjänstgöringsorten Sarajevo.

Tjänsteresor till Sverige och tredje land kan förekomma, liksom tjänsteresor inom regionen. Tjänsten kräver svenskt medborgarskap och är säkerhetsklassad. Registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Anställningen föregås också av en hälsoundersökning.

Ansök senast 10 juni 2022.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Frågor om rollens innehåll: Anna Widepalm, Programchef, Europa, Latinamerika och Asien, anna.widepalm@fba.se telefon: +46 72 237 78 01

Allmänna och praktiska frågor: Daniel Hallström, FBA HR - daniel.hallstrom@fba.se

Facklig representant: Julia Fyr, lokala Saco-S, +46 72-226 50 61

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Vikarierande chef för programmet för Ledarskap och samverkan

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

 

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta som vikarierande chef för FBA:s program för ledarskap och samverkan i fredsinsatser. Programmet arbetar för att stärka förmågan hos ledare i FN, EU och OSSE:s internationella fredsinsatser att inspirera och motivera individer och grupper att genomföra sina uppdrag i samverkan med andra. En viktig uppgift för programmet är att stärka samverkan mellan olika aktörer i internationella fredsinsatser. Programmet har även ett uppdrag att arbeta med ledarskap och organisationsutveckling inom ramen för myndighetens bilaterala strategiuppdrag. Verksamheten genomförs digitalt, på högkvartersnivå i Bryssel och New York och i fält där insatserna verkar. 

Din uppgift är att leda och fördela arbetet inom programmet. Du har kostnadsansvar för programmets verksamhet och säkerställer att programmet arbetar resultatbaserat. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och företräde programmets verksamhet externt. Du har personalansvar för nio medarbetare och ansvarar för kompetensförsörjning till programmet i nära samråd med enhetschefen. 

En viktig uppgift för programchefen är att främja syneriger mellan kunskap om FN:s och EU:s fredsinsatser med kompetens om ledarskap. Programmet har äen en ambition att utveckla stödet till en samlad ansats i fredsinsatser. I arbetsuppgifterna ingår att utveckla och befästa programmets arbete avseende organisationsutveckling. 

Tjänsteresor, såväl inrikes som utrikes, ingår, även till högriskländer.

 

Din profil

Kvalifikationer


• Akademisk examen inom freds- och konfliktkunskap, internationella relationer, statskunskap eller annan relevant examen, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.Erfarenhet från tidigare chefs- eller projektledarroller.
• Mycket god kunskap om internationella fredsinsatser och fredsbyggande
• Goda kunskaper om internationella/regionala organisationer
• Obehindrad svenska och engelska, i såväl tal som skrift.


Meriterande


• Erfarenhet av resultatbaserat arbetssätt
• Erfarenhet av civil-militär samverkan.
• Kunskap om jämställdhetsintegrering inom fred och säkerhet
• Relationsbyggande förmåga samt ett nationellt/internationellt nätverk inom arbetsområdet
• Erfarenhet av arbete med verksamhets- och grupputveckling, inklusive förändringsledning

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Du har ett tydligt arbetsgivarperspektiv.  Vidare är du självgående, har god språklig analytisk förmåga och ser helhetsperspektiv samt på sakers långsiktiga betydelse och anpassar handlingar till detta.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som programchef. Tjänsten är ett vikariat med tillträde så snart som möjligt och som sträcker till t.om juni 2023. Placeringsort är Stockholm. Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver svenskt medborgarskap. Registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Ansök senast 6 juni.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Enhetschef Johanna Gårdmark +46 76 136 22 78.
Facklig representant SACO-S: Elisa Gyllin +46 72 247 49 97.

 

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Medarbetare inom fred och säkerhet vid Sveriges ambassad i Mali

Ansök    Apr 21    Folke Bernadotteakademin    Studieledare
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Dina arbetsuppgifter
Vi söker en person som ska arbeta med vårt uppdrag inom ramen för Sveriges bilaterala strategi för utvecklingssamarbete med Mali 2021-2025. Arbetet utförs vid Sveriges ambassad i Bamako i nära samspel med kollegor på ambassaden och med FBA:s projektgrupp i Sverige. FBA:s uppdrag i strategin inkluderar att bidra till stärkt respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, inklusive säkerhetssektorreform samt ökade förutsättningar för lika deltagande i fredsprocesser samt stärkt kapacitet att förebygga, hantera och lösa konflikter på olika nivåer i samhället i Mali. I din roll verkar du för att skapa goda förutsättningar för FBA:s arbete i Mali, bland annat genom att bygga och underhålla myndighetens kontaktnät, identifiera potentiella samarbetspartners, utveckla och genomföra insatser inom ramen för FBA:s mandat tillsammans med projektgruppen, och genom att analysera och rapportera på utvecklingen i landet inom för FBA relevanta områden. Som utsänd är du en förstärkande länk mellan FBA:s projektgrupp i Sverige och myndighetens partners och nätverk i Mali. Du bidrar bland annat med kontextförståelse och kontextanpassning av myndighetens insatser. Planering, genomförande och uppföljning av insatserna sker under ledning av projektledaren för FBA:s arbete i Mali och i samarbete med övriga medarbetare i projektgruppen som är placerade i Sverige, samt i dialog med ambassaden. Du har ett särskilt ansvar för att främja ett gott samarbete med relevanta svenska aktörer, och i första hand med Sida och UD genom kollegorna på Sveriges ambassad. 

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen inom ett för tjänsten relevant område, till exempel statskunskap, juridik, freds-, konflikt- och utvecklingsstudier, internationella relationer, mänskliga rättigheter, sociologi eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Mångårig arbetslivserfarenhet inom fred, säkerhet och utveckling
• Erfarenhet av att arbeta i konflikt/post-konfliktmiljöer, gärna med erfarenhet av arbete med och utveckling av utbildningsverksamhet, rådgivning eller annan form av kapacitetsutveckling i internationella sammanhang
• God kännedom om Mali och/eller regionen
• God fysisk och psykisk hälsa
• Mycket goda kunskaper i svenska, franska och engelska
• B-körkort

Meriterande

• Erfarenhet av att ha arbetat i Mali/Sahel inom fred, säkerhet eller utveckling
• Ett gott nätverk, i Mali/Sahel och internationellt, inom områden relevanta för tjänsten
• Erfarenhet av arbete vid myndighet i Sverige eller svensk utlandsmyndighet
• Erfarenhet av att självständigt nätverka, representera och skapa goda kontakter
• God analytisk förmåga och erfarenhet av att skriva rapporter
• God kännedom om att arbeta med jämställdhetsintegrering
• God kännedom och erfarenhet av arbete med ett konfliktkänslighetsperspektiv
• Erfarenhet av att arbeta inom eller med något av följande kunskapsområden: dialog och fredsmedling, fredsprocesser, säkerhetssektorreform, unga, fred och säkerhet, kvinnor, fred och säkerhet, avväpning, demobilisering och återintegrering av fd kombattanter

Då FBA verkar i en ständigt föränderlig miljö ställer arbetet stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll och planerar ditt arbete så att det blir tidseffektivt och håller hög kvalitet. Arbetet innehåller många personkontakter och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Rollen kräver mycket gott omdöme, hög integritet och personlig mognad. Vidare är det också av vikt att du har förmåga att arbete analytiskt och resultatbaserat, har ett långsiktigt helhetsperspektiv och anpassar ditt agerande till detta. 

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. 

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under två år med möjlighet till förlängning. Tillträde i augusti 2022 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringen inleds med några veckors arbete i Stockholm innan utresa till tjänstgöringsorten Bamako. Tjänsten möjliggör i dagsläget inte familjepostering. 

Tjänsteresor till Sverige och tredje land kan förekomma, liksom tjänsteresor inom Mali när säkerhetsläget så tillåter. Tjänsten kräver svenskt medborgarskap och är säkerhetsklassad. Registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Anställningen föregås av en hälsoundersökning.

Ansök senast 15 Maj

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Kontaktinformation

Rollens innehåll: Lisa Ljungström, Programchef Afrika och Mellanöstern +46 10 456 23 62

Allmänna och praktiska frågor: Karin Enberg HR Verksamhetspartner +46 10 456 24 62

Facklig representant: Julia Fyr lokala Saco-S +46 10 456 24 65 Visa mindre

Handläggare till programmet för dialog och fredsmedling

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som handläggare på programmet för dialog och fredsmedling. Du arbetar med att bidra till insatser både till programmets partnerskap med FN, liksom FBA:s bilaterala utvecklingssamarbete med Mali. I dina arbetsuppgifter ingår att till... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som handläggare på programmet för dialog och fredsmedling.

Du arbetar med att bidra till insatser både till programmets partnerskap med FN, liksom FBA:s bilaterala utvecklingssamarbete med Mali. I dina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med kollegor förbereda, genomföra, facilitera och följa upp framför allt kapacitetsstärkande verksamhet inom dessa insatser. Detta i form av utbildning, rådgivning och processtöd. Att underlätta samordning, samt att främja och fördjupa ömsesidigt partnerskap är ett centralt i ditt arbete.

Därutöver bidrar du till projektet genom nätverkande, partnerskapsbyggande och omvärldsbevakning. Arbetet medför regelbundna resor till Mali, samt New York och ev. övriga FN-resmål.

På FBA genomförs arbetet inom bilaterala utvecklingssamarbeten i projektform, genom en matrisorganisation. Du kommer att tillhöra programmet för dialog och fredsmedling. Samtidigt ingår du i projektgruppen för Mali, vilket innebär ett nära samarbete med ansvarig projektledare och med kollegor från andra tematiska program.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen inom freds- och konfliktkunskap, internationella relationer, statskunskap eller annan relevant samhällsvetenskaplig examen, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Flerårig erfarenhet av arbete inom konfliktförebyggande/konflikthantering/fredsbyggande företrädesvis med fokus på dialog, fredsmedling, försoning, konfliktanalys och processdesign.
• Erfarenhet av arbete med rådgivning, facilitering, deltagarcentrerad utbildning, processledning och/eller annan form av kapacitetsutveckling inom fred och säkerhet.
• Goda språkkunskaper i svenska, engelska och franska, såväl muntligt som skriftligt.

Meriterande

• God förmåga och erfarenhet av att etablera och utveckla bilaterala och internationella partnerskap och nätverk
• Praktisk erfarenhet från arbete inom fred och säkerhet, gärna med fokus på Mali eller Afrika.
• Kunskap om och/eller relevant erfarenhet från FN, företrädesvis FN:s arbete med fred och säkerhet.
• Erfarenhet av deltagarcentrerad digital- och/eller hybridpedagogik.
• Erfarenhet av resultatbaserat arbete, företrädesvis inom fredsbyggande eller bistånd.
• Övriga språkkunskaper

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare. Tjänsten är ett vikariat till och med september 2023 med eventuell möjlighet till förlängning, dock längst till och med september 2024, start enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor såväl inrikes som utrikes, även till högriskområden. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2022-05-23

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Maja Jakobsson, programchef +46 10-456 23 27

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner +46 10-456 24 46

Facklig representant: Julia Fyr +46 10-456 24 65

 

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Junior Upphandlare

Ansök    Mar 25    Folke Bernadotteakademin    Upphandlare
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med upphandlings- och inköpsrelaterade frågor tillsammans med nuvarande två upphandlare på programmet för upphandling, juridik och administration. Upphandlingar sker inom ett brett område på FBA och innefattar t.ex. teknisk utrustning, förbrukningsmateriel, inredning och konsulttjänster med tonvikt på internationell verksamhet i bistånds- och utvecklingsländer.

I dina arbetsuppgifter ingår att hantera de ärenden som inkommer till upphandlingsfunktionen, genom att vara första kontakt vid beställning, svara på frågor och stötta kollegor i beställningsfasen. Du genomför avrop och upphandlingar självständigt, och hjälper övriga upphandlare med avtalsadministration, diarieföring och granskning av underlag. Att sammanställa statistik och uppdatera register ingår också i ditt arbete.

Du har ett viktigt uppdrag att på ett pedagogiskt sätt kommunicera kring upphandlingsområdet och att hålla stödmaterial uppdaterat. Du bidrar också till att stärka samarbetet och vidareutveckla rutinerna inom upphandlingsfunktionen. Ytterligare arbetsuppgifter inom programmets verksamhet kan tillkomma.

Din profil
Kvalifikationer

• Relevant akademisk examen eller kvalificerad yrkesutbildning, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av inköps- och/eller upphandlingsarbete
• Erfarenhet av arbete i upphandlingssystem
• Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande

• Goda kunskaper om lagen om offentlig upphandling (LOU)
• Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
• Erfarenhet av att vara konsultativt stöd i upphandlings-, inköps- och avtalsfrågor
• Kunskap om Statens inköpscentrals arbete för statliga ramavtal, och avrop från dessa ramavtal
• Ytterligare språkkunskaper

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet, men också på förmågan att skapa struktur för dig själv och andra. Du söker aktivt efter alternativa lösningar på situationer och problem, och har ett öga för att vidareutveckla befintliga tillvägagångssätt. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har en god samarbetsförmåga. Du har intresse, vilja och förmåga att ge god service genom ett prestigelöst förhållningssätt. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, genom en lyhördhet för andras behov. 

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning. 

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss. 

Du kommer att anställas som tjänsteperson, med placering på upphandlingsfunktionen. Tjänsten är en visstidsanställning till och med december 2023, med tillträde snarast. Möjliga placeringsorter är Stockholm eller Sandö (i Kramfors kommun), beroende på vad som passar dig bäst. I arbetet ingår inrikes resor mellan kontoren. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. 

Ansök senast 2022-04-17 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Camilla Jakobsson, biträdande enhetschef verksamhetsstöd, 070-575 16 45

Allmänna och praktiska frågor: Karin Enberg, HR verksamhetspartner, 070-180 55 21

Facklig representant: Julia Fyr, lokala Saco-S, 072-226 50 61 Visa mindre

Senior forskare

Ansök    Mar 14    Folke Bernadotteakademin    Doktorand
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Som senior forskare spelar du en central roll i FBA:s uppdrag att främja och bedriva forskning som syftar till ett effektivt genomförande av internationella fredsinsatser. Du arbetar med två verksamhetsområden: egen grundforskning (50 procent av arb... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Som senior forskare spelar du en central roll i FBA:s uppdrag att främja och bedriva forskning som syftar till ett effektivt genomförande av internationella fredsinsatser. Du arbetar med två verksamhetsområden: egen grundforskning (50 procent av arbetstiden) och verksamhet som syftar till att främja forskning och forskningstillämpning (50 procent av arbetstiden).

Som senior forskare är du den vetenskapliga motorn inom programmet för forskning, utveckling och evidens. Du bedriver empirisk, kontextnära grundforskning av direkt relevans för FBA:s expertområden, företrädelsevis baserat på fältarbete i konflikt- eller postkonfliktländer. Du publicerar dina forskningsresultat i internationellt granskade tidskrifter och bokserier. Genom din forskning bidrar du också till FBA:s tematiska utveckling. Forskningen finansieras som grundprincip av FBA:s förvaltningsanslag. FBA kan även vara medelsförvaltare för externfinansierade forskningsprojekt, men då krävs att forskningen bedöms vara av direkt relevans för FBA:s expertområden.

En väsentlig del av den verksamhet som programmet för forskning, utveckling och evidens bedriver utgörs av kunskapsöverföring och främjande av dialog mellan forskare, beslutsfattare och praktiker inom området fred, säkerhet och utveckling. Som senior forskare har du en ledande roll i detta arbete och dina arbetsuppgifter inkluderar därför även nationell och internationell seminarieverksamhet samt andra aktiviteter som kan bidra till att synliggöra och tillgängliggöra forskningsresultat. Du fyller en rådgivande funktion inom FBA i arbetet med att främja forskningsintegrering och ett evidensbaserat arbetssätt. I dina arbetsuppgifter ingår också att bedöma forskningsansökningar, arbeta med FBA:s egna publikationer och att representera programmet för forskning, utveckling och evidens internt och externt. Du är en skicklig relationsbyggare som etablerar och utvecklar såväl nationella som internationella forskarnätverk.

Du samarbetar nära och prestigelöst med dina kollegor på programmet för forskning, utveckling och evidens. Under forskningschefens ledning arbetar du självständigt inom samtliga verksamhetsområden och vägleder dina handläggarkollegor i det forskningsfrämjande arbetet. Många arbetsuppgifter har en internationell dimension, vilket kan innebära dagliga internationella kontakter.

Din profil
Kvalifikationer

• Doktorsexamen i freds- och konfliktforskning eller motsvarande samhällsvetenskaplig inriktning som FBA bedömer likvärdig
• Dokumenterat djup erfarenhet av att planera och leda självständiga insatser inom empirisk, vetenskaplig forskning gällande fred, säkerhet och utveckling, företrädelsevis baserat på fältarbete i konflikt- eller postkonfliktmiljöer. Den vetenskapliga skickligheten styrker du medelst en bilagd lista över dina internationellt granskade vetenskapliga publikationer, populärvetenskapliga publikationer och övriga vetenskapliga meriter. FBA bedömer vetenskapliga meriter i enlighet med de principer för meritvärdering som tillämpas vid svenska lärosäten.
• Erfarenhet av att kommunicera och omsätta forskningsresultat till rådgivande eller kapacitetsbyggande verksamhet
• Erfarenhet av planering, genomförande och uppföljning av projekt som kräver en utvecklad social förmåga
• Dokumenterat god analytisk, skriftlig och kommunikativ förmåga
• Grundläggande kunskaper i svenska i tal och skrift
• Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Du förväntas kunna publicera på engelska utan omfattande språkgranskning.      

Meriterande

• Erfarenhet av policynära forskning. Även denna erfarenhet styrker du medelst en bilagd lista över dina publikationer (se ovan).
• Erfarenhet av forskningsfrämjande verksamhet, eller motsvarande arbete i forskningsrelaterade miljöer
• Erfarenhet av att ansöka om och erhålla forskningsmedel i konkurrens
• Erfarenhet av forskningsfinansierande verksamhet, granskning och bedömning av forskningsansökningar samt hantering av forskningsbidrag
• Erfarenhet av internationellt arbete med frågor relaterade till fred och säkerhet, gärna erfarenhet från arbete i konflikt- eller postkonfliktländer
• Kunskaper i franska, spanska, arabiska och/eller andra språk av relevans för FBA:s verksamhet

Din kompetens
Förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Ditt arbetssätt präglas av struktur och du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt. Arbetet innehåller många personkontakter och det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga. Då du vägleder medarbetare krävs det också att du har en god ledarskapsförmåga. Du är professionell  och har förmåga att agera rådgivande och genom dialog med motpart omvandla den egna specialistkunskapen till kunskap och insikter som höjer mottagarens nivå och förståelse. Du en mycket god språklig analytisk förmåga, god erfarenhet av att professionellt tillämpa presentationsteknik och pedagogik samt har förmåga att hålla målgruppsanpassade, strukturerade anföranden och presentationer.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss. 

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som forskare. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. 6 månaders provanställning tillämpas. Placeringsort Stockholm eller Sandö. Tjänsteresor inrikes och utrikes förekommer, vilket även kan innefatta resor till högriskländer. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Ansök senast 2022-04-18.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp. Visa mindre

Samordnare kapacitetsutveckling

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som samordnare på programmet för samordning och metod på enheten för internationellt utvecklingssamarbete och metodutveckling. I dina arbetsuppgifter ingår att leda och samordna vidareutveckling och erfarenhetshantering av FBA:s... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som samordnare på programmet för samordning och metod på enheten för internationellt utvecklingssamarbete och metodutveckling. I dina arbetsuppgifter ingår att leda och samordna vidareutveckling och erfarenhetshantering av FBA:s metoder för kapacitetsutveckling i arbetet med internationell fred och säkerhet.­

Du förväntas föreslå och utveckla former för erfarenhetshantering och lärande kring hur exempelvis utbildning, rådgivning och andra metoder kan länkas och kombineras i syfte att nå uppsatta resultat och bidra till långsiktigt hållbar förändring i FBA:s samarbete med partners.

Du kommer att arbeta med att löpande identifiera utvecklingsbehov, samt samordna vidareutvecklingen av arbetssätt för rådgivning samt metod- och policyutveckling. Även arbete i relation till organisations­utveckling eller andra metoder och nya arbetssätt kan komma att omfattas över tid.

Du kommer även att planera, organisera och samordna internt erfarenhets­utbyte och lärande, samt föreslå och initiera utvecklingsåtgärder. I rollen ingår även att bidra till uppföljningen av myndighetens stöd till kapacitetsutveckling och att analysera resultatinformation i syfte att föreslå åtgärder för att stärka myndighetens resultat och effektivitet.

Kvalifikationer

• Erfarenhet av metodutveckling och samordning inom kapacitetsutveckling eller annat område som bedöms som likvärdigt
• Erfarenhet av att driva projekt eller andra strategiska eller verksamhetsutvecklande processer
• Erfarenhet av att självständigt skriva analyser och rapporter
• God språklig analytisk förmåga
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande

• Erfarenhet av arbete på svensk myndighet
• Erfarenhet av arbete i internationell organisation
• Erfarenhet av att samordna och leda erfarenhetshantering
• Erfarenhet av praktiskt arbete med kapacitetsutveckling
• Erfarenhet av rådgivning
• Erfarenhet av policyutveckling

Arbetet ställer stora krav på kreativitet, innovation, lyhördhet samt förmåga att omsätta strategisk analys samt teori till praktiskt tillämpbara metoder av relevans för FBA:s genomförande av verksamhet.

Du förväntas kunna arbeta både självständigt och i grupp med att utveckla processer och verksamhet. Du behöver kunna leda mindre projekt, ta initiativ och vara drivande.

Du förväntas initiera och genomföra interna utbildningsinsatser men också inspirera, ge råd och direkt stödja aktiviteters genomförande. Som samordnare krävs en god förmåga att motivera och engagera kollegor, och arbetet med kontinuerligt erfarenhetsutbyte innebär många personkontakter vilket ställer krav på lyhördhet och att vara kommunikativ och konsultativ.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning. 

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss. 

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som samordnare. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor inrikes och utrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 16 mars Visa mindre

Kommunikatör

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår externa kommunikation. Du har vana av att självständigt planera, samordna och projektleda en stor bredd av kommunikationsaktiviteter. Du har erfarenhet av arbete med webbpubliceringar och du har haft ansvar för sociala medier i en organisation. Du har även erfarenhet av annonsering i olika kanaler, liksom analys, uppföljning och utveckling. Du kan producera text, foto, video och podcasts, samt planera och genomföra seminarier. I arbetsuppgifterna ingår även att ge chefer och medarbetare stöd i kommunikationsfrågor och att driva interna utvecklingsfrågor inom området.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk utbildning inom kommunikation eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av arbete på kommunikationsavdelning
• Erfarenhet av att vara ansvarig för en organisations sociala medier
• Erfarenhet av arbete i Adobe Creative Cloud, främst Indesign, Photoshop och Premier Pro.
• Erfarenhet av projektledning
• Erfarenhet av arbete i Microsoft 365
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.Meriterande

• Erfarenhet av arbete med kommunikation på myndighet
• Erfarenhet av varumärkesarbete
• Erfarenhet av arbete med formgivning
• Erfarenhet av klarspråksarbete
• Erfarenhet av tillgänglighetsanpassning
• Erfarenhet av pressarbete
• Erfarenhet av kriskommunikation
• Erfarenhet av digitala utvecklingsprojekt

Du har bred erfarenhet av kommunikationsarbete, är självgående och van att ta egna initiativ och att driva dem i mål. Du är också en van problemlösare som hänger med i den digitala utvecklingen och arbetar obehindrat i vanligt förekommande programvaror. Du är nyfiken och håller dig a jour med den kunskap som utvecklas i branschen, och kan bidra till utvecklingen av arbetssätt anpassade till verksamhetens behov. Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att se möjligheter, samt ansvarstagande för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Du har många personkontakter, och det är viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss. Tjänsten är placerad vid programmet för kommunikation och digitalisering.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som kommunikatör. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start så snart som möjligt. FBA tillämpar sex månaders provanställning. Placeringsort är Stockholm. I arbetet kan det ingå vissa resor både inrikes och utrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 27 mars.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Kontaktpersoner

Rollens innehåll: Kicki Westin, chef för programmet för kommunikation och digitalisering +46 (0)70 618 23 01

Allmänna och praktiska frågor: Karin Enberg, HR-partner +46 (0)70 180 55 21

Facklig representant: Julia Fyr, Saco representant, + 46 (0) 72 226 50 61 Visa mindre

Handläggare till programmet för jämställdhet

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter FBA söker en handläggare inom kvinnor, fred och säkerhet till programmet för jämställdhet. I rollen som handläggare arbetar du med verksamhet som främjar genomförandet av kvinnor, fred och säkerhetsagendan med ett särskilt fokus på institutionalise... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
FBA söker en handläggare inom kvinnor, fred och säkerhet till programmet för jämställdhet.

I rollen som handläggare arbetar du med verksamhet som främjar genomförandet av kvinnor, fred och säkerhetsagendan med ett särskilt fokus på institutionalisering av jämställdhetsarbetet. Du ansvarar för FBA:s stöd till EU:s institutionalisering av jämställdhetsintegrering i missionerna för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) samt bidrar till myndighetens specialiseringskurs för jämställdhetsrådgivare. Du planerar, genomför och följer upp utbildningar för GSFP-missionernas fokalpunkter för jämställdhetsintegrering (GFP:s) och utvecklar standardiserade introduktionspaket för både jämställdhetsrådgivare och GFP:s. Du stödjer också myndighetens arbete med gender responsive leadership (GRL), som syftar till att ge chefer i internationella freds- och säkerhetsorganisationer konkreta färdigheter om hur de ska leda arbetet för jämställdhet.

Arbetsuppgifterna är av både analytisk, operativ och administrativ karaktär och i rollen ingår att ta fram skriftliga underlag på både engelska och svenska, samordning och dokumentation. Rollen innebär ett nära samarbete med såväl kollegor på programmet för jämställdhet och samordning med externa partners. Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma, beroende på behov.

Din profil
Kvalifikationer

• En för tjänsten relevant akademisk examen, såsom statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Mycket god kunskap om kvinnor, fred och säkerhetsagendan och hur den kan omsättas till konkret verksamhet.
• Flerårig erfarenhet av att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i nationella och internationella organisationer.
• Flerårig erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp analoga och digitala utbildningsinsatser och annan kapacitetshöjande verksamhet för att främja organisationers arbete med jämställdhet.
• Mycket god förmåga att organisera och strukturera komplexa arbetsprocesser.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Meriterande

• Erfarenhet från arbete som jämställdhetsrådgivare.
• Erfarenhet av rådgivning till chefer.
• Erfarenhet av arbete med EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.
• Erfarenhet av arbete i statlig förvaltning.
• Mycket goda kunskaper i franska.

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell, strategisk och resultatorienterad i din yrkesroll. Du har förmåga att hålla målgruppsanpassade utbildningssessioner med pedagogiska metoder som sätter deltagaren i centrum. Arbetet innehåller många personkontakter och det är därför viktigt att du på ett prestigelöst och tillmötesgående sätt kommunicerar och samarbetar väl med kollegor och andra samarbetsaktörer.

Vi söker dig med starkt driv som tar initiativ, driver självständigt processer framåt och strävar efter att följa upp och slutföra arbetsuppgifter.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare. Tjänsten är en allmän visstidsanställning (ALVA) på två år med start så snart som möjligt. Möjliga placeringsorter är Stockholm eller Sandö (Kramfors). I tjänsten ingår inrikesresor och andra utrikesresor. Resor till högriskområden kan förekomma.

 

Ansök senast 2022-03-08

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Gabriela Elroy, programchef programmet för jämställdhet, +46 70-641 02 05

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner, +46 10-456 24 46

Facklig representant: Julia Fyr, Saco-S, +46 10-456 24 65

 

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Specialist kvinnor, fred och säkerhet till DRK

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter FBA söker en specialist för kvinnor, fred och säkerhet för att bedriva verksamhet som främjar genomförandet av kvinnor, fred och säkerhetsagendan i Demokratiska Republiken Kongo (DRK), med ett särskilt fokus på att i samarbete med lokala organisati... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter

FBA söker en specialist för kvinnor, fred och säkerhet för att bedriva verksamhet som främjar genomförandet av kvinnor, fred och säkerhetsagendan i Demokratiska Republiken Kongo (DRK), med ett särskilt fokus på att i samarbete med lokala organisationer och statliga aktörer stödja deras arbete med jämställdhetsintegrering.

Arbetsuppgifterna består av att planera, genomföra och följa upp långsiktiga kapacitetsutvecklande insatser, inklusive utbildning, med omfattande arbete på franska. Du kommer att arbeta med rådgivning av partners samt utveckling och underhåll av relationer med olika strategiska aktörer. Du kommer också att behöva identifiera ingångar för att koppla upp FBA´s arbete till större nationella och internationella processer som främjar jämställdhet. Därtill ingår samordning, rapportskrivning och dokumentation i din roll. Dina arbetsuppgifter är av både analytisk och operativ karaktär och du förväntas kunna representera myndigheten i olika sammanhang, både internationellt och nationellt.
Du kommer att tillhöra programmet för jämställdhet på FBA, som är del av enheten för statsbyggande. Samtidigt ingår du i projektgruppen för DRK, vilket innebär nära samarbete med ansvarig projektledare och med kollegor från andra tematiska program. Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma, främst inom ramen för programmet men också inom ramen för andra bilaterala utvecklingssamarbeten.

Din profil
Kvalifikationer

• En för tjänsten relevant akademisk examen, såsom statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Mycket god kunskap om kvinnor, fred och säkerhetsagendan och jämställdhetsintegrering.
• Mångårig arbetslivserfarenhet från jämställdhetsarbete i konflikt- eller postkonfliktländer.
• Mångårig erfarenhet av arbete med utbildningsinsatser, rådgivning och policy- och metodutveckling, gärna för och/eller i samarbete med nationella statliga institutioner.
• Erfarenhet av att på egen hand och i samarbete med andra planera, genomföra och följa upp verksamhet, företrädesvis i en internationell konfliktkontext.
• Mycket goda språkkunskaper i svenska, franska och engelska i såväl tal som skrift.

Meriterande

• God och aktuell kunskap om den politiska utvecklingen och situationen i DRK.
• Erfarenhet av arbete inom svensk statlig förvaltning.
• God kunskap om resultatbaserad planering och uppföljning av internationella insatser.
• Erfarenhet av att bedriva utbildning/workshops via digitala plattformar.
• God kännedom om internationella organisationer som FN, EU, AU och OSSE. 

För att trivas hos oss och göra ett bra jobb behöver du ha en hög flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll och integrerar ett jämställdhetsperspektiv i ditt dagliga arbete. Du har förmåga att hålla strukturerade och målgruppsanpassade presentationer och kan använda pedagogiska metoder som sätter deltagaren i centrum. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

Vi söker dig med starkt driv. Du tar initiativ, driver självständigt processer framåt och strävar efter att följa upp och slutföra arbetsuppgifter. Uppdraget ställer krav på att du på ett prestigelöst och tillmötesgående sätt kommunicerar och samarbetar väl med kollegor och andra samarbetsaktörer.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Provanställning om sex månader tillämpas. Möjliga placeringsorter är Stockholm eller Sandö (Kramfors). I tjänsten ingår regelbundna resor till DRK. Även inrikesresor och andra utrikesresor, inklusive till högriskområden, förekommer. Registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Ansök senast 27/2-22                                                                       

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Gabriela Elroy, programchef på programmet för jämställdhet, +46 70-641 02 05
Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner, 010-456 24 46
Facklig representant: Elisa Gyllin, Saco-S, +46 10-456 23 91

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.
FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Medarbetare erfaren inom demokratisk samhällsstyrning

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter  Vi söker en ny erfaren kollega som främst kommer att arbeta med demokratisk samhällsstyrning. Du kommer att tillhöra programmet för säkerhetssektorreform (SSR). Programmets uppdrag är att bidra till civil kontroll och demokratisk styrning av säkerh... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter 
Vi söker en ny erfaren kollega som främst kommer att arbeta med demokratisk samhällsstyrning. Du kommer att tillhöra programmet för säkerhetssektorreform (SSR). Programmets uppdrag är att bidra till civil kontroll och demokratisk styrning av säkerhetssektorn.  

Parallellt arbetar du inom ramen för våra bilaterala strategiuppdrag. Detta innebär ett nära samarbete med ansvarig projektledare och med kollegor från andra tematiska program. Du genomför kontext- och konfliktanalyser och utvecklar förslag på insatser inom demokratisk samhällsstyrning, med särskilt fokus på säkerhetssektorns roll. Du planerar, administrerar, genomför och följer upp verksamheten. Insatserna är generellt av en kapacitetsstärkande natur och kan innefatta utbildning, rådgivning eller annat stöd för att stärka lokala partners förmåga att verka för fred, säkerhet och utveckling.  

I arbetet ingår också att delta i den tematiska utvecklingen på programmet. I rollen som handläggare driver du arbetet både självständigt och i samverkan med kollegor.  Du kan komma att representera myndigheten inom ditt arbetsområde i nationella såväl som internationella forum. 

Ytterligare arbetsuppgifter inom programmets och myndighetens övriga verksamhet kan tillkomma. 

Din profil 
Kvalifikationer 

• Akademisk examen inom ett för tjänsten relevant område, eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig 
• God erfarenhet av arbete med demokratisk samhällsstyrning  
• God erfarenhet av internationellt fred- och säkerhetsarbete inom ramen för utvecklingssamarbete  
• God erfarenhet av rådgivning eller annan form av kapacitetsutveckling i internationella sammanhang 
• Erfarenhet av resultatbaserat arbetssätt (RBM)
• Mycket god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på svenska och engelska  

Meriterande  

• Erfarenhet av säkerhetssektorreform 
• Erfarenhet av att arbeta med fred och säkerhet i eller med Myanmar 
• Erfarenhet av att arbeta med konstitutionsprocesser 
• Erfarenhet av att driva och stötta förändringsprocesser 
 

Rollen ställer stora krav på flexibilitet då du kommer att arbeta i en ständigt föränderlig miljö. Vidare har du analytisk förmåga och kan ta in och orientera dig i en större mängd information och utifrån informationen dra logiska slutsatser och se orsakssamband. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter genom att ta initiativ och prioritera, och tillämpa ett genomtänkt och strukturerat tillvägagångssätt för att leverera enligt överenskommelse. Du arbetar också resultatorienterat genom att säkerställa att arbetet metodiskt leder mot uppsatta mål enligt angiven riktning. Arbetet innehåller många personkontakter och det är därför viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga. 

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.  

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.  

Tjänsten är en tillsvidareanställning med start 2022-04-01, eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning tillämpas. Placeringsort är Stockholm. I rollen ingår vissa resor, såväl inrikes som utrikes, och då även till högriskområden. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Ansök senast 2022-02-13

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp. 

 

Rollens innehåll: Emma Skeppström, Programchef +46 10 456 24 35 

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner +46 10?456 24 46 

Facklig representant: Elisa Gyllin +46 10 456 23 91 

 

Om oss 
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. 

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Forskningshandläggare

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Dina arbetsuppgifter
Som forskningshandläggare ansvarar du för att under 2022 utforma och sjösätta ett stöd till ett evidensbaserat arbetssätt internt på FBA (dvs. ett arbetssätt baserat på forskning och långsiktig beprövad erfarenhet). Konkret innebär det att leda arbetet med att ta fram och introducera digitala kurser och annat stödmaterial. Du förväntas vid slutet av 2022 ha utvecklat och lanserat detta stöd internt på myndigheten. Du är självständig i ditt arbete men samverkar nära med kollegor på forskningsprogrammet, där du själv är placerad, samt med kollegor på programmet för samordning och metod. I din roll har du även många personkontakter på myndigheten som helhet, för att säkerställa att stödet som utvecklas är relevant. Vidare innebär arbetet personkontakter externt för att dra lärdom av hur liknade organisationer i Sverige och internationellt arbetar för att främja ett evidensbaserat arbetssätt. I den mån det ryms i din portfölj kommer du även att bidra till forskningsprogrammets ordinarie arbete, det vill säga aktiviteter som främjar forskning, tillgängliggör forskningsresultat och främjar dialog mellan forskare och praktiker inom området fred, säkerhet och utveckling.

Tjänsten är en visstidsanställning på heltid till och med 2022-12-31.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen relevant för tjänsten eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av planering, genomförande och uppföljning av projekt
• Dokumenterat god analytisk, skriftlig och kommunikativ förmåga
• Mycket god administrativ, social och organisatorisk förmåga
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande

• Erfarenhet av att främja ett arbetssätt baserat på evidens (forskning och långsiktig beprövad erfarenhet) inom internationellt utvecklingssamarbete eller annan kontext som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av att utforma och introducera undervisningsmaterial, såväl digitala kurser som skriftligt material
• Erfarenhet av att kommunicera och omsätta forskningsresultat till rådgivande eller kapacitetsbyggande verksamhet
• Erfarenhet av vetenskaplig forskning
• Erfarenhet av forskningsassisterande eller forskningsfrämjande verksamhet, eller motsvarande arbete i forskningsrelaterade miljöer.
• Erfarenhet av internationellt arbete med frågor relaterade till fred och säkerhet, gärna erfarenhet från arbete i konfliktdrabbade miljöer

Rollen kräver att du har ett pedagogiskt sinne och är kunnig om hur fakta kan framföras så att mottagaren kan lära sig och ta in information på ett effektivt sätt. Du är van vid att hålla strukturerade anföranden och presentationer som är målgruppsanpassade. Du har därtill förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt. Eftersom du kommer att leda arbetet med att utforma och lansera ett nytt stöd inom myndigheten är det viktigt att du genom konsultationer kan anta olika perspektiv samt har en förmåga att vara kreativ och komma vidare i processer. Du är reflekterande och arbetar aktivt för att förbättra befintliga tillvägagångssätt. Du samarbetar på ett lyhört sätt såväl internt som externt och bygger upp och underhåller goda relationer. Ditt arbetssätt är resultatorienterat och du är mån om att leva upp till höga kvalitetskrav.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som forskningshandläggare. Tjänsten är en visstidsanställning på heltid till och med 2022-12-31. Placeringsort är Stockholm eller Sandö. Tjänsteresor inrikes och utrikes förekommer, vilket även kan innefatta resor till högriskländer.

Ansök senast den 15 februari

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Digital innehållsproducent

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta med webb och digitala plattformar relaterade till våra utbildningar vilket innebär att du bidrar till att stärka verksamhetens behov av video- och ljudproduktioner. Du fotograferar, filmar och har vana av både arbete i studio oc... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med webb och digitala plattformar relaterade till våra utbildningar vilket innebär att du bidrar till att stärka verksamhetens behov av video- och ljudproduktioner. Du fotograferar, filmar och har vana av både arbete i studio och bildbehandling.

Du tycker om ny teknik och lär dig snabbt system och applikationer. Du är van att planera och genomföra evenemang och konferenser, såväl fysiska som digitala. Du vet också hur man streamar och skapar uppmärksamhet för innehållet i sociala medier.

Tjänsten är placerad på programmet för kommunikation och digitalisering och du kommer att samarbeta med hela myndigheten, inte minst kollegorna som arbetar med digitalt lärande. 

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk utbildning inom digital medieproduktion eller motsvarande kunskaper
• Flerårig erfarenhet av att producera digitalt innehåll - video, podd, foto
• Flerårig erfarenhet av arbete med webbpubliceringssystem
• Flerårig erfarenhet av arbete i Adobe Creative Cloud
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Meriterande

• Erfarenhet av arbete i studiomiljö med ljussättning och ljudbearbetning
• Erfarenhet av arbete med digitala lärplattformar
• Erfarenhet av arbete med sociala medier
• Erfarenhet av arbete med infografik
• Erfarenhet av arbete med animeringar
• Erfarenhet av arbete med UX-design

  

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. 

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning. 

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss. 

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som digital innehållsproducent. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start så snart som möjligt efter överenskommelse. Myndigheten tillämpar sex månaders provanställning. Placeringsort är Stockholm. I arbetet kan det ingå resor såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, och registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 16 januari.

  

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp. Visa mindre

Metodhandläggare vid programmet för samordning och metod

Visstidsanställning Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som handläggare på FBA:s program för samordning och metod. I dina arbetsuppgifter ingår att leda och driva arbetet kring en ramavtalsupphandling för att få till stånd externt konsultstöd avseende resultatbaserat arbetssätt (RBA). Du förväntas göra en inventering av behoven avseende externt konsultstöd, i syfte att skapa relevanta underlag för ramavtalsupphandlingen. Vidare förväntas du driva anb... Visa mer
Visstidsanställning
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som handläggare på FBA:s program för samordning och metod. I dina arbetsuppgifter ingår att leda och driva arbetet kring en ramavtalsupphandling för att få till stånd externt konsultstöd avseende resultatbaserat arbetssätt (RBA). Du förväntas göra en inventering av behoven avseende externt konsultstöd, i syfte att skapa relevanta underlag för ramavtalsupphandlingen. Vidare förväntas du driva anbudsprocessen fram till kontraktsskrivning. Arbetet sker i nära kontakt med och med stöd av myndighetens utvärderingsfunktion.

Du kommer även att stödja myndighetens två metodsamordnare genom att bidra till den interna arbetsgruppen för RBA samt i att utveckla interna RBA-utbildningar. Utöver detta kan andra uppgifter kopplat till metodstöd, resultatbaserat arbetssätt samt kapacitets­utveckling förekomma.  

Din profil
Kvalifikationer

• Erfarenhet av resultatbaserat arbetssätt
• Erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande

• Erfarenhet av upphandling
• Erfarenhet av arbete på myndighet
• Kännedom om FBA:s kunskapsområden 

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. 

Arbetet medför även framställan och bearbetning av skriftliga underlag, och ställer därför krav på förmåga att ta in och orientera sig i en större mängd information, samt att kunna producera egna dokument av hög kvalitet. 

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning. 

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss. 

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som handläggare Tjänsten är en allmän visstidsanställning med start enligt överenskommelse och t.o.m. 2022-12-31. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor inrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 13 februari

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp. Visa mindre

Handläggare till programmet för säkerhetssektorreform, inriktning Myanmar

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter  Vi söker en handläggare med en senior inriktning som främst kommer att arbeta inom ramen för det bilaterala strategiuppdraget gentemot Myanmar. Du tillhör programmet för säkerhetssektorreform (SSR) samtidigt som du arbetar inom en landspecifik proj... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter 
Vi söker en handläggare med en senior inriktning som främst kommer att arbeta inom ramen för det bilaterala strategiuppdraget gentemot Myanmar. Du tillhör programmet för säkerhetssektorreform (SSR) samtidigt som du arbetar inom en landspecifik projektgrupp, vilket innebär ett nära samarbete med ansvarig projektledare och med kollegor från andra tematiska program. Du genomför kontext- och konfliktanalyser och utvecklar förslag på SSR-aktiviteter tillsammans med kollegor och samarbetspartners. Du planerar, administrerar, genomför, och följer upp verksamheten. Insatserna är generellt av en kapacitetsstärkande natur och kan innefatta utbildning, rådgivning eller annat stöd för att stärka lokala partners förmåga att verka för fred, säkerhet och utveckling. I arbetet ingår att delta i den tematiska utvecklingen på programmet. I rollen som handläggare driver du arbetet både självständigt och i samverkan med kollegor.  Du kan komma att representera myndigheten inom ditt arbetsområde i nationella såväl som internationella forum. 

Din profil 
Kvalifikationer 


• Akademisk examen inom ett för tjänsten relevant område, eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig 
• God erfarenhet av arbete med demokratisk styrning av säkerhetssektorn  
• God erfarenhet av internationellt fred- och säkerhetsarbete inom ramen för utvecklingssamarbete
• God erfarenhet av rådgivning eller annan form av kapacitetsutveckling i internationella sammanhang.
• Erfarenhet av resultatbaserat arbetssätt.   
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.

Meriterande  

• Erfarenhet av att arbeta med fred och säkerhet i eller med Myanmar.
• Erfarenhet av att arbeta med konstitutionsprocesser.
• Erfarenhet av att driva och stötta förändringsprocesser.

Rollen ställer stora krav på flexibilitet då du kommer att arbeta i en ständigt föränderlig miljö. Vidare har du analytisk förmåga och kan ta in och orientera dig i en större mängd information och utifrån informationen dra logiska slutsatser och se orsakssamband. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter genom att ta initiativ och prioritera, och tillämpa ett genomtänkt och strukturerat tillvägagångssätt för att leverera enligt överenskommelse. Du arbetar också resultatorienterat genom att säkerställa att arbetet metodiskt leder mot uppsatta mål enligt angiven riktning. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga. 

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.  

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.  

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som handläggare. Tjänsten är en tillsvidare med start 2022-02-01, eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning tillämpas.  Placeringsort är Stockholm. I rollen ingår vissa resor, såväl inrikes som utrikes, och då även till högriskområden. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. 

 

Ansök senast 2022-01-16.  

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp. 

 

 

Om oss  
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. 

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Projektledare Mali

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som projektledare för FBA:s strategiuppdrag i Mali som syftar till att stödja fredsbyggande genom att stärka kapaciteten hos individer och institutioner att främja säkerhet och mänskliga rättigheter. I Mali bedriver FBA verksam... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta som projektledare för FBA:s strategiuppdrag i Mali som syftar till att stödja fredsbyggande genom att stärka kapaciteten hos individer och institutioner att främja säkerhet och mänskliga rättigheter. I Mali bedriver FBA verksamhet inom områdena kvinnor, fred och säkerhet, dialog och fredsmedling samt säkerhetssektorreform. I rollen som projektledare arbetsleder du en projektgrupp bestående av medarbetare från FBA:s tematiska program, för närvarande sex personer.

I dina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med projektgruppen initiera, driva och utveckla projektets insatser i Mali. Projektledaren ansvarar för att insatserna dokumenteras, följs upp och rapporteras på ett korrekt sätt. Det gäller både genomförande, ekonomi och måluppfyllelse. I rollen ingår även att säkerställa en samlad ansats från FBA:s sida och bidra till utvecklingen av FBA:s strategistyrda utvecklingssamarbete som helhet. 

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen relevant för tjänsten, företrädesvis statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, internationella relationer eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Flera års relevant arbetslivserfarenhet inom fred, säkerhet och utveckling
• Dokumenterad erfarenhet av projektarbete inklusive budget- och verksamhetsplanering, arbetsledning, rapportering och uppföljning av ekonomi och måluppfyllelse
• Goda kunskaper inom FBA:s kunskapsområden
• Mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift 

Meriterande

• Mycket goda kunskaper i franska språket
• Erfarenhet av arbete i eller med Mali
• Erfarenhet av att driva och samordna insatser i komplexa konfliktmiljöer
• Kunskaper om biståndspolitiska ramverk och processer

 

Rollen innebär många personkontakter där egenskaper som mycket god samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och ett professionellt förhållningssätt är viktiga. Du leder projektet mot uppsatta mål genom att driva, följa upp och dokumentera processen på ett kvalitetssäkert sätt. Du är bekväm i ledarrollen och skapar engagemang och delaktighet hos projektgruppens medarbetare. Ditt arbetssätt präglas av struktur och du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt. Det är också viktigt att du har en god analytisk förmåga, dels vad gäller att analysera och producera muntliga och skriftliga underlag, dels vad gäller att ta in information, tänka kritiskt och hitta alternativa vägar framåt eller föreslå förbättringar. 

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning. 

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss. 

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som projektledare. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start snarast möjligt. Placeringsort är Stockholm eller Sandö, vid placering på Sandö krävs regelbundna resor till Stockholm. I arbetet ingår regelbundna resor till Mali, förutsatt att omvärldsläget så tillåter. Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver därför svenskt medborgarskap, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 14 januari 2022.

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp. Visa mindre

Senior Forskare

Ansök    Dec 17    Folke Bernadotteakademin    Doktorand
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Som senior forskare spelar du en central roll i FBA:s uppdrag att främja och bedriva forskning som syftar till ett effektivt genomförande av internationella fredsinsatser. Du arbetar med två verksamhetsområden: egen grundforskning (50 procent av arb... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Som senior forskare spelar du en central roll i FBA:s uppdrag att främja och bedriva forskning som syftar till ett effektivt genomförande av internationella fredsinsatser. Du arbetar med två verksamhetsområden: egen grundforskning (50 procent av arbetstiden) och verksamhet som syftar till att främja forskning och forskningstillämpning (50 procent av arbetstiden).

Du är den vetenskapliga motorn inom programmet för forskning, utveckling och evidens. Du bedriver empirisk, kontextnära grundforskning av direkt relevans för FBA:s expertområden, företrädelsevis baserat på fältarbete i konflikt- eller postkonfliktländer. Du publicerar dina forskningsresultat i internationellt granskade tidskrifter och bokserier. Genom din forskning bidrar du också till FBA:s tematiska utveckling. Forskningen finansieras som grundprincip av FBA:s förvaltningsanslag. FBA kan även vara medelsförvaltare för externfinansierade forskningsprojekt, dock krävs då att forskningen bedöms vara av direkt relevans för FBA:s expertområden.

En väsentlig del av den verksamhet som programmet för forskning, utveckling och evidens bedriver utgörs av kunskapsöverföring och främjande av dialog mellan forskare, beslutsfattare och praktiker inom området fred, säkerhet och utveckling. Som senior forskare har du en ledande roll i detta arbete och dina arbetsuppgifter inkluderar därför även nationell och internationell seminarieverksamhet samt andra aktiviteter som kan bidra till att synliggöra och tillgängliggöra forskningsresultat. Du fyller en rådgivande funktion inom FBA i arbetet med att främja ett evidensbaserat arbetssätt. I dina arbetsuppgifter ingår också att bedöma forskningsansökningar, arbeta med FBA:s egna publikationer och att representera programmet för forskning, utveckling och evidens internt och externt. Du är en skicklig relationsbyggare som etablerar och utvecklar såväl nationella som internationella forskarnätverk.

Du samarbetar nära och prestigelöst med dina kollegor på programmet för forskning, utveckling och evidens. Under forskningschefens ledning arbetar du självständigt inom samtliga verksamhetsområden och vägleder dina handläggarkollegor i det forskningsfrämjande arbetet. Många arbetsuppgifter har en internationell dimension, vilket kan innebära dagliga internationella kontakter.

Din profil
Kvalifikationer

• Doktorsexamen i freds- och konfliktforskning eller motsvarande samhällsvetenskaplig inriktning som FBA bedömer likvärdig
• Dokumenterat djup erfarenhet av empirisk, vetenskaplig forskning gällande fred, säkerhet och utveckling, företrädelsevis baserat på fältarbete i konflikt- eller postkonfliktmiljöer. Denna erfarenhet styrker du genom dina internationellt granskade vetenskapliga publikationer. Publikationslista skall biläggas ansökan (ladda upp under betyg och intyg)
• Erfarenhet av att kommunicera och omsätta forskningsresultat till rådgivande eller kapacitetsbyggande verksamhet
• Erfarenhet av planering, genomförande och uppföljning av projekt som kräver en utvecklad social förmåga
• Dokumenterat god analytisk, skriftlig och kommunikativ förmåga

Meriterande

• Erfarenhet av policynära forskning. Denna erfarenhet styrker du genom dina policyrelevanta publikationer. Publikationslista skall biläggas ansökan Publikationslista skall biläggas ansökan (ladda upp under betyg och intyg)
• Erfarenhet av forskningsfrämjande verksamhet, eller motsvarande arbete i forskningsrelaterade miljöer
• Erfarenhet av att ansöka om och erhålla forskningsmedel i konkurrens
• Erfarenhet av forskningsfinansierande verksamhet, granskning och bedömning av forskningsansökningar samt hantering av forskningsbidrag
• Erfarenhet av internationellt arbete med frågor relaterade till fred och säkerhet, gärna erfarenhet från arbete i konflikt- eller postkonfliktländer
• Kunskaper i franska, spanska, arabiska, ukrainska, bosniska, serbiska eller kroatiska

Din kompetens
Arbetet ställer stora krav på din förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Ditt arbetssätt präglas av struktur och du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt. Arbetet innehåller många personkontakter och det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga. Då du i din roll som forskare vägleder medarbetare krävs det också att du har en god ledarskapsförmåga. Du är professionell i din yrkesroll och har förmåga att agera rådgivande och genom dialog med motpart omvandla den egna specialistkunskapen till kunskap och insikter som höjer mottagarens nivå och förståelse. Vidare har du en mycket god språklig analytisk förmåga. Du har god erfarenhet av att professionellt tillämpa presentationsteknik och pedagogik och har förmåga att hålla målgruppsanpassade, strukturerade anföranden och presentationer. Arbetsspråk på FBA är svenska, varför grundläggande kunskaper i svenska i tal och skrift ett krav för tjänsten. Du har även mycket goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift och du förväntas kunna publicera på engelska utan omfattande språkgranskning.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning. 

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss. 

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som forskare. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. 6 månaders provanställning tillämpas. Placeringsort är Stockholm eller Sandö. Tjänsteresor inrikes och utrikes förekommer, vilket även kan innefatta resor till högriskländer. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Ansök senast 16 januari Visa mindre

Administratör till enheten för fredsinsatser

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter  Du kommer att arbeta som administratör på enheten för Fredsinsatser. Rollen som administratör på enheten har två ben: (1) verksamhetsnära administration, som framför allt innebär ett dagligt stöd till vår utsändandeverksamhet (programmet för sekund... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter 
Du kommer att arbeta som administratör på enheten för Fredsinsatser. Rollen som administratör på enheten har två ben: (1) verksamhetsnära administration, som framför allt innebär ett dagligt stöd till vår utsändandeverksamhet (programmet för sekunderingar) och stöd till enhetens övriga program (Ledarskap och samverkan, och Challenges Forum), och (2) administration och stöd till enhetsledningen och enheten i stort.  

Gemensamt för båda dessa områden är att du i rollen som administratör ger stöd och service till individer och grupper. Du bidrar med ordning och struktur och samordnar så att allt finns på rätt plats och görs vid rätt tidpunkt. Rollen pendlar från ett arbete i bakgrunden till att ha kontakter utåt, både genom fysiska och digitala möten. Programmet för sekunderingar stöttar du i arbetet med rekrytering och utstationering av personal till internationella fredsinsatser. Arbetet gäller till exempel annonsering, rekrytering, kontrakts- och passhantering, sammanställning av rapporter, ansvar för inboxar, kontakt och introduktion av sekunderad personal och stöd till kontingensmöten.  

Stödet till övriga av enhetens övriga program och enhetsledningen innehåller uppgifter som stöd till det praktiska genomförandet av utbildningar, konferenser och andra verksamhetsaktiviteter (fysiskt och digitalt), sammanställa material och rapporter, administration kring upphandling, inköp/beställningar och fakturor, protokollföra möten, stödja enhetens arbetsmiljöarbete, samt mötes-, konferens- och resebokningar.  

Inom ramen för dina tilldelade arbetsuppgifter förväntas du utveckla och uppdatera administrativa rutiner när behov finns. Du utgör också en aktiv del i ett nätverk av enhetsadministratörer och bidrar aktivt i andra samverkansgrupper på myndigheten. Inom detta nätverk förväntas du, genom ditt verksamhetsnära perspektiv, bidra till utveckling och förädling av administrativa processer och rutiner. 

 

Din profil 
Kvalifikationer 

• Akademisk examen relevant för tjänsten, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. 
• Erfarenhet av generellt administrativt arbete.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
• Mycket goda kunskaper i Microsoft Outlook, Word, Zoom och Excel eller motsvarande program. 

Meriterande  

• Erfarenhet av arbete med utvecklings- och/eller freds- och konfliktfrågor. 
• Erfarenhet av arbete från svensk myndighet.
• Erfarenhet av rekryterings och-/eller utbildningsadministration.
• Erfarenhet av arbete med eller i internationella organisationer.
• Erfarenhet av arbete i utvecklings- eller konfliktland.
• Kunskaper om upphandling och erfarenhet av kontraktshantering.
• Ytterligare språkkunskaper såsom franska, spanska, arabiska, eller annat språk av relevans för FBA:s samarbetsländer 

I rollen som administratör är du en nyckelperson på enheten. Ditt arbetssätt präglas av hög grad av professionalism, struktur och service. Du har en förmåga att ta initiativ och arbeta uppsökande i din service genom att vara lyhörd för andras behov. Du är ansvarstagande och ser till att dina uppgifter genomförs i tid, och är proaktiv och tydlig i din kommunikation. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt. En god grundläggande IT-kompetens är relevant, men ännu viktigare är att du har ett intresse för att bidra till användandet och utvecklingen av digitala lösningar inom ramen för till exempel utbildningar där du kommer agera som ”producent”. Rollen som administratör kan innebära resande till länder där väpnad konflikt pågår. Det innebär att kraven på flexibilitet, gott omdöme och god samarbetsförmåga är särskilt höga. 

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.  

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.  

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som administratör. Tjänsten är tillsvidare med start enligt överenskommelse, företrädesvis i februari. Provanställning på 6 månader tillämpas. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor, även utrikes till högriskområden. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. 

 

Ansök senast 2022-01-16

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. 

Om oss 
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. 

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Specialist dialog och fredsmedling västra Balkan och Östeuropa

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter I rollen som specialist inom programmet för dialog och fredsmedling planerar och genomför du insatser inom ramen för Sveriges utvecklingsstrategi för västra Balkan och inom den kommande strategin för reformsamarbete i Östeuropa. Insatserna fokuserar... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som specialist inom programmet för dialog och fredsmedling planerar och genomför du insatser inom ramen för Sveriges utvecklingsstrategi för västra Balkan och inom den kommande strategin för reformsamarbete i Östeuropa. Insatserna fokuserar på en officiell och formell nivå av dialog, medling och försoning i både Östeuropa och västra Balkan.

Tillsammans med kollegor och med samarbetspartners utvecklar, genomför och följer du upp insatser. Därutöver bidrar du till projektet genom nätverksutveckling, omvärldsbevakning och metodutveckling. Rollen medför ett flertal resor per år, inledningsvis till västra Balkan och på sikt även till Östeuropa.

På FBA genomförs arbetet inom geografiska utvecklingssamarbeten i projektform, genom en matrisorganisation. Du kommer att tillhöra programmet för dialog och fredsmedling. Samtidigt ingår du i projektgrupperna för västra Balkan respektive Östeuropa, vilket innebär ett nära samarbete med ansvarig projektledare och med kollegor från andra tematiska program.

Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma inom ramen för programmets övriga verksamhet.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen inom freds- och konfliktkunskap, internationella relationer, eller motsvarande utbildning som FBA bedömer som likvärdig
• Mångårig erfarenhet av fredsbyggande arbete, företrädesvis med fokus på dialog, fredsmedling, konfliktanalys och processdesign
• Erfarenhet av arbete med rådgivning, deltagarcentrerad utbildning, processledning eller annan form av kapacitetsutveckling inom fred och säkerhet
• Erfarenhet av analytiskt arbete inom fred och säkerhet, gärna med fokus på policyutveckling och forskning
• God förmåga att etablera och utveckla partnerskap och internationella nätverk
• Erfarenhet av resultatbaserat arbete, företrädesvis inom fredsbyggande eller bistånd
• Mycket goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift
• Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift


Meriterande

• Praktisk erfarenhet från, eller kunskap om, fred, säkerhet- och utvecklingsarbete i Östeuropa,
• Erfarenhet av arbete med eller inom europeiska konfliktförebyggande- och fredsbyggandestrukturer och -insatser
• Erfarenhet av deltagarcentrerad digital- och/eller hybridpedagogik 
• Språkkunskaper i ukrainska, ryska, eller andra språk relevanta för västra Balkan
• Ytterligare språkkunskaper, gärna i franska, arabiska eller spanskaArbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell i din yrkesroll och kan bygga förtroende och navigera i politiskt känsliga kontexter. Du har en god förmåga att genom rådgivning och dialog omvandla den egna specialistkunskapen till kunskap och insikter som höjer mottagarens förståelse. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga. Du har ett helhetsperspektiv och är självständig, och agerar på en strategisk nivå i planering, genomförande och uppföljning.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på två år med start snarast och enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår resor till framförallt västra Balkan, och på sikt sannolikt även till Ukraina och Georgien. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2022-01-17

 

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Maja Jakobsson, tf. programchef dialog och fredsmedling, +46 10 456 23 27 (tillgänglig fr.o.m. 3/1)

Allmänna och praktiska frågor: Camilla Jakobsson, HR verksamhetspartner +46 10 456 24 19 (tillgänglig fr.o.m. 10/1)

Facklig representant: Amanda Olsson Myrvik, Saco-S +46 10 456 24 70

 

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Handläggare dialog och fredsmedling med fokus på Liberia

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Som handläggare inom programmet för dialog och fredsmedling planerar och genomför du insatser inom ramen för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete med Liberia. Tillsammans med kollegor och med samarbetspartners utvecklar, genomför och följer du u... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Som handläggare inom programmet för dialog och fredsmedling planerar och genomför du insatser inom ramen för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete med Liberia. Tillsammans med kollegor och med samarbetspartners utvecklar, genomför och följer du upp insatser som innefattar utbildning och annat stöd till lokala partners. Därutöver bidrar du till projektet genom nätverkande, partnerskapsbyggande och omvärldsbevakning. I arbetet ingår en del upphandlings- och ekonomiadministration kopplat till resor, utbildningar och anlitande av konsulter. Arbetet medför regelbundna resor till Liberia.

På FBA genomförs arbetet inom bilaterala utvecklingssamarbeten i projektform, genom en matrisorganisation. Du kommer att tillhöra programmet för dialog och fredsmedling. Samtidigt ingår du i projektgruppen för Liberia, vilket innebär ett nära samarbete med ansvarig projektledare och med kollegor från andra tematiska program.

Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma inom ramen för programmets övriga verksamhet.

Din profil
Kvalifikationer

• Samhällsvetenskaplig akademisk utbildning inom företrädesvis internationella relationer, freds- och konfliktstudier eller statsvetenskap, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av praktiskt arbete med dialog och fredsmedling, konfliktförebyggande, försoning eller fredsbyggande
• Erfarenhet av att planera och genomföra deltagarcentrerad utbildning i internationell kontext
• Erfarenhet av att arbeta i projektform, och driva arbete framåt i samtliga skeden av projektcykeln
• Mycket god engelska i tal och skrift
• God svenska i tal och skrift

Meriterande

• Erfarenhet av arbete med civilsamhälle eller statliga aktörer aktiva inom fred, säkerhet och utveckling, gärna med fokus på inkluderingsfrågor eller unga
• För tjänsten relevant erfarenhet från Liberia eller andra relevanta postkonflikt-eller försoningskontexter
• Erfarenhet av arbete för statliga myndigheter relevanta för uppdraget
• Erfarenhet från biståndsverksamhet, särskilt resultatuppföljning
• Ytterligare språkkunskaper såsom franska och arabiskaArbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Utifrån en stor mängd information kan du dra logiska slutsatser, se orsakssamband och synliggöra alternativa vägar framåt. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga. Du kan på ett konsultativt och pedagogiskt sätt förmedla målgruppsanpassade budskap som höjer mottagarens förståelse.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på ett år med start snarast och enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår resor, både inrikes och utrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2022-01-17

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Maja Jakobsson, tf. programchef dialog och fredsmedling, +46 10 456 23 27 (tillgänglig fr.o.m. 3/1)

Allmänna och praktiska frågor: Camilla Jakobsson, HR verksamhetspartner +46 10 456 24 19 (tillgänglig fr.o.m. 10/1)

Facklig representant: Amanda Olsson Myrvik, Saco-S +46 10 456 24 70

 

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Specialist dialog och fredsmedling

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta med insatser inom dialog- och fredsmedling, framförallt gentemot FN. Insatserna är av kapacitetsstärkande natur och innebär bland annat utbildning, rådgivning och annat stöd för att stärka FN:s medarbetare och deras förmåga att ... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med insatser inom dialog- och fredsmedling, framförallt gentemot FN. Insatserna är av kapacitetsstärkande natur och innebär bland annat utbildning, rådgivning och annat stöd för att stärka FN:s medarbetare och deras förmåga att arbeta för fred och säkerhet. I arbetet ingår att genomföra konflikt- och behovsanalyser, och att tillsammans med kollegor och samarbetspartners utveckla förslag på verksamhet som du sedan planerar, genomför, följer upp och dokumenterar.

Du kommer också att bidra till utvecklingen av programmets specialistområde och arbeta för att bredda och förvalta programmets nätverk med forskare, policyspecialister, statliga och icke-statliga organisationer samt praktiker såväl nationellt som internationellt.

Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma inom ramen för programmets övriga verksamhet.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen inom freds- och konfliktkunskap, internationella relationer, eller motsvarande utbildning som FBA bedömer som likvärdig
• Mångårig erfarenhet av fredsbyggande arbete, företrädesvis med fokus på dialog, fredsmedling, konfliktanalys och processdesign
• Erfarenhet av arbete med rådgivning, deltagarcentrerad vuxenutbildning, processledning eller annan form av kapacitetsutveckling gentemot internationell organisation inom fred och säkerhet, företrädesvis FN 
• Erfarenhet av analytiskt arbete, gärna med fokus på policyutveckling och forskning
• God förmåga att etablera och underhålla internationella nätverk
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• Erfarenhet av resultatuppföljning inom fredsbyggande verksamhet

Meriterande

• Erfarenhet av arbete med eller inom FN-systemets konflikt- och fredsbyggande strukturer
• Erfarenhet av digital- och/eller hybridpedagogik
• Ytterligare språkkunskaper, gärna i franska, arabiska eller spanskaArbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du har en god analytisk förmåga, vilket innebär att du kan prioritera, tänka kritiskt, dra logiska slutsatser och se orsakssamband. Du bidrar till ständiga förbättringar genom att synliggöra alternativa vägar framåt.

Som person är du prestigelös, inlyssnande, inkluderande och transparent. Du förstår att ditt arbete ibland kräver hög politisk känslighet. Du har ett helhetsperspektiv och agerar på en strategisk nivå i planering, genomförande och uppföljning. Du ser värdet i och har idéer om hur forskningsbaserad kunskap kan nyttiggöras i programmets verksamhet. Du har en välutvecklad faciliteringsförmåga  och en förståelse för vuxenpedagogik och målgruppsanpassning. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är professionell och att du kan skapa och upprätthålla nätverk.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist i dialog och fredsmedling. Tjänsten är tidsbegränsad på nio månader med eventuell möjlighet till förlängning, upp till max två år. Start snarast och enligt överenskommelse. Placeringsort kan antingen vara Sandö eller Stockholm. Arbetsuppgifterna är säkerhetsklassade, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.


Ansök senast 2021-12-13Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.Rollens innehåll: Ben Rhee, programchef dialog och fredsmedling +46 10 456 24 61

Allmänna och praktiska frågor: Camilla Jakobsson, HR verksamhetspartner +46 10 456 24 46

Facklig representant: Amanda Olsson Myrvik, Saco-S +46 10 456 24 70Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Senior Forskningshandläggare

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Dina arbetsuppgifter
Som senior forskningshandläggare arbetar du tillsammans med programmets forskare med myndighetens forskningsfrämjande verksamhet. Det inkluderar nationell och internationell seminarieverksamhet samt andra aktiviteter som kan bidra till att synliggöra och tillgängliggöra forskningsresultat. En väsentlig del av programmets verksamhet utgörs av kunskapsöverföring och främjande av dialog mellan forskare, beslutsfattare och praktiker inom området fred, säkerhet och utveckling. Du kommer bland annat arbeta med programmets publikationer, handlägga och bedöma ansökningar om forskningsbidrag, etablera och vidmakthålla nationella och internationella forskarnätverk, samt ge kvalificerat stöd till ett evidensbaserat arbetssätt internt på FBA. Arbetet bedrivs både självständigt och i samverkan med kollegor. Många arbetsuppgifter har en internationell dimension vilket kan innebära dagliga internationella kontakter. 

Din profil
Kvalifikationer

• Doktorsexamen i freds- och konfliktforskning eller motsvarande samhällsvetenskaplig inriktning som FBA bedömer likvärdig
• Kunskap om vetenskaplig forskning gällande fred, säkerhet och utveckling
• Erfarenhet av forskningsassisterande eller forskningsfrämjande verksamhet, eller motsvarande arbete i forskningsrelaterade miljöer
• Erfarenhet av planering, genomförande och uppföljning av projekt
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande

• Erfarenhet av policynära forskning och internationellt granskade vetenskapliga publikationer
• Erfarenhet av att kommunicera och omsätta forskningsresultat till rådgivande eller kapacitetsbyggande verksamhet
• Erfarenhet av forskningsfinansierande verksamhet, granskning och bedömning av forskningsansökningar samt hantering av forskningsbidrag
• Erfarenhet av internationellt arbete med frågor relaterade till fred och säkerhet, gärna erfarenhet från arbete i konfliktdrabbade miljöer
• Kunskaper i franska, spanska och/eller arabiska

Rollen innebär många personkontakter där egenskaper som mycket god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift är viktiga. Det är också viktigt att du är analytisk med god förmåga att orientera dig i en större mängd information, dra logiska slutsatser och se orsakssamband. Vidare är du ansvarstagande och resultatorienterad samt har god förmåga att anpassa dig efter förändringar genom att vara öppen för nya idéer och villig att prova nya saker. Du är självständig med god förmåga att hantera frihet under ansvar. Ditt arbetssätt präglas av struktur och du planerar, organiserar, administrerar och prioriterar ditt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt. 

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss. 

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som forskningshandläggare. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. 6 månaders provanställning tillämpas. Placeringsort är Stockholm eller Sandö. Tjänsteresor inrikes och utrikes förekommer, vilket även kan innefatta resor till högriskländer. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

I detta rekryteringsärende samarbetar FBA med rekryteringskonsult från Adecco.

Ansök senast den 9 januari!

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Visa mindre

Specialist inom ledarskapsutveckling

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Programmet för ledarskap och samverkan i fredsinsatser arbetar med Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) och andra globala aktörer för att stärka deras insatser för fred och säkerhet. Programmet arbetar också i de strategier för utvecklingssamarbete som reger... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Programmet för ledarskap och samverkan i fredsinsatser arbetar med Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) och andra globala aktörer för att stärka deras insatser för fred och säkerhet. Programmet arbetar också i de strategier för utvecklingssamarbete som regeringen har gett FBA uppdrag att genomföra i utvalda länder. Medarbetare bidrar med strategiskt stöd och strävar efter att stötta den organisatoriska utvecklingen hos våra partners.              

Dina arbetsuppgifter
I rollen som specialist på programmet för ledarskap och samverkan arbetar du tillsammans med kollegor med att utveckla ledarskapsförmåga som kapacitetsstärkande stöd gentemot EU och FN samt till samarbetspartners i de länder där FBA har strategiuppdrag. Du arbetar med utbildningsprogram, ledningsstöd, ledningsgruppsutveckling och mentorskapsprogram riktade till män och kvinnor i ledande befattningar. De flesta inom målgruppen verkar i konfliktdrabbade miljöer. Du arbetar med att ge ett särskilt stöd till den personal som myndigheten sänder ut för att arbeta i ledande befattningar i fredsinsatser inom ramen för FN, EU och OSSE. I dina arbetsuppgifter ingår att analysera förfrågningar och utveckla insatser som möter partnerorganisationernas behov och FBA:s strategiska inriktning. Du arbetar självständigt och tillsammans med kollegor med att planera, designa, genomföra, dokumentera och följa upp aktiviteter. I arbetet ingår även att stärka befintliga samarbeten med partners och att utveckla egna nätverk.

Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor inom programmet som ansvarar för multifunktionell samverkan. Inom ramen för strategiuppdrag sker arbetet tillsammans med övriga kollegor inom myndigheten som arbetar inom respektive projektgrupp. Andra arbetsuppgifter inom programmet och myndighetens verksamhet kan tillkomma.                                                                                                            

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen som är relevant för tjänsten, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig,
• Mångårig relevant erfarenhet av att designa och hålla i ledarskapsutvecklingsaktiviteter såsom workshops och utvecklingsprogram för individer och grupper,
• Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i såväl tal som skrift.

Meriterande

• Erfarenhet av ledarskapsutveckling i internationella och multikulturella sammanhang, gärna i relation till FN och EU eller till nationella myndigheter,
• Erfarenhet från att ha arbetat med konfliktområden,
• Erfarenhet av rollen som tjänsteperson på en svensk myndighet,
• Egen erfarenhet av chefsansvar och arbetsledning och/eller arbete i ledningsgrupp,
• Goda kunskaper om och erfarenhet av arbete med vuxenpedagogik, inklusive praktisk tillämpning av olika pedagogiska metoder för vuxenlärande,
• Erfarenhet av att integrera jämställdhet i verksamheten,
• Erfarenhet av att designa och leda processer online,
• Erfarenhet av för ledarskap närliggande områden såsom organisationsutveckling, beteendevetenskap, strategisk kommunikation och personalutveckling,
• Ytterligare språkkunskaper, till exempel i franska, spanska eller arabiska.

Du har en förmåga att arbeta flexibelt med att stärka partners kapacitet. Rollen ställer stora krav på behovsanalys, anpassning och god förmåga att göra strategiska bedömningar vad gäller olika vägval. Du ingår i ett team där du dels arbetar självständigt dels ingår i samarbeten tillsammans med kollegor. Du är analytisk och kreativ och har god förmåga att omsätta idéer till praktik, och du kan också förmedla dem till andra. Rollen medför många kontakter och förtroendeskapande verksamhet och det är därför viktigt att du är en god kommunikatör.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist. Tjänsten är en allmän visstidsanställning till och med 31 december 2022, med start enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm. I rollen ingår tjänsteresor, både inrikes och utrikes till högriskområden. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 5 december 2021.

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

HR verksamhetspartner

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter I rollen som HR verksamhetspartner (HRVP) arbetar du med rådgivning till chefer inom myndigheten. Du ger kvalitetssäkert, konstruktivt och operativt stöd utifrån verksamhetens behov genom kompetensförsörjningscykeln, bland annat i rekrytering, rehab... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som HR verksamhetspartner (HRVP) arbetar du med rådgivning till chefer inom myndigheten. Du ger kvalitetssäkert, konstruktivt och operativt stöd utifrån verksamhetens behov genom kompetensförsörjningscykeln, bland annat i rekrytering, rehabilitering och systematiskt arbetsmiljöarbete. I din rådgivning ingår arbetsrättsliga frågor på operativ och strategisk nivå vilket bygger på din förmåga att tolka och kommunicera gällande lagar, avtal och regler inom HRM.

Som HRVP ansvarar du för att självständigt och tillsammans med andra (främst HRVP:s) förvalta, strategiskt och taktiskt utveckla samt implementera rutiner, processer, metoder etc. inom givna HRM-områden. Till detta ingår även att informera och/eller utbilda inom HRM-området, exempelvis genom seminarier/workshops och/eller andra former av internutbildningar. Andra arbetsuppgifter inom programmets övriga verksamhet kan tillkomma. Du uppskattar att arbeta i ett program där alla hjälps åt och kan prioritera det viktigaste för stunden.

HR-programmet kommer under kommande år att arbeta med att förenkla HR-programmets stöd och handläggningsprocesser för ökad effektivitet och utvecklingskapacitet. Till stor del handlar detta arbete om digitalisering av löne- och HR-processer. Vidare kommer myndigheten att fortsatt arbeta aktivt med sitt normarbete. I detta arbete är ditt bidrag viktigt.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen relevant för tjänsten, företrädesvis inom personalvetenskap, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av att arbeta med operativt och strategiskt chefsstöd inom HRM-området
• Erfarenhet av att förvalta, utveckla och/eller implementera HRM-processer
• Erfarenhet av att tolka och ge råd utifrån arbetsrättsliga lagar och förordningar samt kollektivavtal, gärna de statliga villkorsavtalen
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift


Meriterande

• Erfarenhet av att implementera nya system och verktyg, företrädesvis inom HRM-området
• Erfarenhet av att driva digitalisering inom HRM-området
• Erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar och/eller seminarier med ett pedagogiskt upplägg i både fysiskt och digitalt format
• Erfarenhet av aktivt arbeta för att uppnå ökad jämställdhet och mångfald
• Erfarenhet av att driva förändringsprocesser

 

Vi söker dig som är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Du har förmåga att självständigt agera rådgivande, och genom dialog med motpart, omvandla den egna specialistkunskapen till insikter som höjer mottagarens förståelse. Du samarbetar på ett effektivt och lyhört sätt med fokus på goda resultat. Du är analytisk och har ett prestigelöst förhållningssätt som präglas av vilja och förmåga att hjälpa andra samt att anstränga dig för att hitta lösningar. Du arbetar uppsökande genom att vara lyhörd för andras behov. FBA arbetar i en ständigt föränderlig miljö vilket ställer stora krav på ett tydligt arbetsgivarperspektiv i kombination med god flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att strukturerat leverera enligt överenskommelse. För just denna specifika roll är logiskt tänkande i kombination med förmåga att lätt sätta sig in i tekniskt och digitalt arbete en fördel. 

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som HR verksamhetspartner. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start snarast och/eller enligt överenskommelse. Provanställning på 6 månader tillämpas. Möjlig placering i Stockholm eller på Sandö i Kramfors kommun. I arbetet ingår vissa resor, främst mellan FBA:s båda verksamhetsorter.

 

Ansök senast 2021-12-05. Visa mindre

Administratör till programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som administratör på programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation. Du arbetar framför allt med valobservationsverksamhet. I dina arbetsuppgifter ansvarar du för kontraktshantering, reseplanering och databasregistrering... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som administratör på programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation. Du arbetar framför allt med valobservationsverksamhet. I dina arbetsuppgifter ansvarar du för kontraktshantering, reseplanering och databasregistrering av valobservatörer samt andra administrativa uppgifter kopplade till valobservationsarbetet. Du stödjer planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av utbildningar, både fysiska och digitala, bland annat genom digitala utbildningssystem.

Din profil
Kvalifikationer

• Genomförd och godkänd gymnasieutbildning,
• Flerårig erfarenhet av administrativt arbete,
• Goda IT-kunskaper, gärna inom Excel, Word, Zoom och Teams,
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.Meriterande

• Erfarenhet av administrativt arbete på svensk myndighet,
• Erfarenhet av upphandlingsprocesser,
• Erfarenhet av personaladministration,
• Erfarenhet av att arbeta i rekryteringssystem,
• Erfarenhet av kurs- och/eller konferensverksamhet,
• Kompetens inom design av digitala presentationer.
• Erfarenhet av arbete med digitala utbildningssystem.
• Erfarenhet av att arbeta med diarieföring


Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Du har förmåga att planera, organisera och prioritera sitt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är serviceinriktad, kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som administratör. Tjänsten är en allmän visstidsanställning under två år med start enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor inrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 1 december.

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Handläggare till programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta i rollen som handläggare på programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation, du arbetar 100% inom ramen för den bilaterala strategin för Liberia. I dina arbetsuppgifter ansvarar du för att bidra till det övergripande måle... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i rollen som handläggare på programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation, du arbetar 100% inom ramen för den bilaterala strategin för Liberia. I dina arbetsuppgifter ansvarar du för att bidra till det övergripande målet i strategin vilket innebär att bidra till stärkta förutsättningar för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, med fokus på rättsstatens principer i offentlig förvaltning.

Du ansvarar för utveckling, planering, genomförande och uppföljning av programmets planerade insatser inom strategin. I ditt arbete bidrar du till stärkta förutsättningar för dialog mellan stat och civilsamhälle i Liberia och stärkt integrering av rättsstatens principer och professionell etik inom den liberianska förvaltningen. Du stödjer kapacitetsutvecklingen av en liberiansk myndighet inom rättsstatens principer och professionell etik och vidareutvecklar förutsättningarna för dialog mellan staten och civilsamhället inom de föreslagna insatserna. Du bidrar även till utvecklingen av en rapport om rättsstatsuppbyggnad i Liberia och genomför behovsanalyser för utökning och utveckling av insatser inom det tematiska området.

Du upprätthåller och utvecklar relationer med relevanta partners och aktörer i Liberia inom det tematiska området och håller dig informerad kring den liberianska kontexten i relation till tjänstens tematiska område. Vidare bidrar du till gemensamma processer inom Liberiaprojektgruppen och programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation. I rollen reser du regelbundet till Liberia.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen inom statsvetenskap, freds- och konfliktforskning, juridik/mänskliga rättigheter eller motsvarande, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt,
• Erfarenhet av att arbeta med god samhällsstyrning och reformer inom offentlig förvaltning, gärna med fokus på rättsstatens principer,
• Erfarenhet av att arbeta med statsbyggnadsprocesser, processer för civilsamhällets deltagande i lokalt beslutsfattande och ansvarsutkrävande,
• Erfarenhet av projektsamordning,
• Erfarenhet av att arbeta med och/eller i Afrika,
• Erfarenhet från arbete i en konfliktkontext,
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.


Meriterande

• Erfarenhet av arbete med utbildningsverksamhet, rådgivning eller annan form av kapacitetsutveckling i internationella sammanhang,
• Erfarenhet av dialog- och samverkansprocesser,
• Erfarenhet av att arbeta med att sammanföra olika målgrupper med spänningar sinsemellan,
• Erfarenhet av arbete i Liberia,
• Erfarenhet av bilateralt eller multilateralt utvecklingssamarbete i konflikt- eller postkonfliktmiljöer,
• Erfarenhet av arbete i annan svensk myndighet.

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell, strategisk och resultatorienterad i din yrkesroll. Du är konsultativ och agerar rådgivande. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Du har en kulturell medvetenhet som innebär att du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Du har förmåga att hålla strukturerade anföranden och presentationer som är målgruppsanpassade samt har förmågan att använda olika pedagogiska metoder och verktyg på ett kreativt sätt.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare. Tjänsten är ett vikariat med start enligt överenskommelse till och med februari 2023 med eventuell möjlighet till förlängning, dock längst till och med februari 2024. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor inrikes och utrikes, även till högriskområden. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast den 28 november 2021.

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Karin Carlesten, programchef +46 10-456 24 60

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner +46 10-456 24 46

Facklig representant: Elisa Gyllin, Saco-s +46 10-456 23 91

 

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

HR verksamhetspartner till FBA

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter I rollen som HR verksamhetspartner (HRVP) arbetar du med rådgivning till chefer inom myndigheten. Du ger kvalitetssäkert, konstruktivt och operativt stöd utifrån verksamhetens behov genom kompetensförsörjningscykeln, bland annat i rekrytering, rehab... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som HR verksamhetspartner (HRVP) arbetar du med rådgivning till chefer inom myndigheten. Du ger kvalitetssäkert, konstruktivt och operativt stöd utifrån verksamhetens behov genom kompetensförsörjningscykeln, bland annat i rekrytering, rehabilitering och systematiskt arbetsmiljöarbete. I din rådgivning ingår arbetsrättsliga frågor på operativ och strategisk nivå vilket bygger på din förmåga att tolka och kommunicera gällande lagar, avtal och regler inom HRM.

Som HRVP ansvarar du för att självständigt och tillsammans med andra (främst HRVP:s) förvalta, strategiskt och taktiskt utveckla samt implementera rutiner, processer, metoder etc. inom givna HRM-områden. Till detta ingår även att informera och/eller utbilda inom HRM-området, exempelvis genom seminarier/workshops och/eller andra former av internutbildningar. Andra arbetsuppgifter inom programmets övriga verksamhet kan tillkomma. Du uppskattar att arbeta i ett program där alla hjälps åt och kan prioritera det viktigaste för stunden.

HR-programmet kommer under kommande år att arbeta med att förenkla HR-programmets stöd och handläggningsprocesser för ökad effektivitet och utvecklingskapacitet. Till stor del handlar detta arbete om digitalisering av löne- och HR-processer.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen relevant för tjänsten, företrädesvis inom personalvetenskap, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av att arbeta med operativt och strategiskt chefsstöd inom HRM-området
• Erfarenhet av att förvalta, utveckla och/eller implementera HRM-processer
• Erfarenhet av att tolka och ge råd utifrån arbetsrättsliga lagar och förordningar samt kollektivavtal, företrädesvis de statliga villkorsavtalen
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift


Meriterande

• Erfarenhet av att implementera nya system och verktyg, företrädesvis inom HRM-området
• Erfarenhet av att driva digitalisering inom HRM-området
• Erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar och/eller seminarier med ett pedagogiskt upplägg i både fysiskt och digitalt format
• Erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsintegrering och mångfald
• Erfarenhet av att driva förändringsprocesser

Vi söker dig som är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Du har förmåga att självständigt agera rådgivande, och genom dialog med motpart, omvandla den egna specialistkunskapen till insikter som höjer mottagarens förståelse. Du samarbetar på ett effektivt och lyhört sätt med fokus på goda resultat. Du är analytisk och har ett prestigelöst förhållningssätt som präglas av vilja och förmåga att hjälpa andra samt att anstränga dig för att hitta lösningar. Du arbetar uppsökande genom att vara lyhörd för andras behov. FBA arbetar i en ständigt föränderlig miljö vilket ställer stora krav på ett tydligt arbetsgivarperspektiv i kombination med god flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att strukturerat leverera enligt överenskommelse. För just denna specifika roll är logiskt tänkande i kombination med förmåga att lätt sätta sig in i tekniskt och digitalt arbete en fördel.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som HR verksamhetspartner. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start snarast och/eller enligt överenskommelse. Provanställning på 6 månader tillämpas. Möjlig placering i Stockholm eller på Sandö i Kramfors kommun. I arbetet ingår vissa resor, främst mellan FBA:s båda verksamhetsorter.

 

Ansök senast 2021-11-21.

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Anna Norberg, HR-chef, +46 72-511 97 50

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HRVP, +46 72-454 87 66

Facklig representant: Elisa Gyllin, SACO-S, 010-456 23 91

 

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Handläggare på programmet för säkerhetssektorreform

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som handläggare på programmet för säkerhetssektorreform, med fokus på det samarbete som programmet har med EU, FN och OSSE. Uppdraget innebär att tillsammans med våra samarbetspartners utveckla deras SSR-arbete. I dina arbetsup... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta som handläggare på programmet för säkerhetssektorreform, med fokus på det samarbete som programmet har med EU, FN och OSSE. Uppdraget innebär att tillsammans med våra samarbetspartners utveckla deras SSR-arbete. I dina arbetsuppgifter ingår att analysera, planera, genomföra, dokumentera och följa upp resultat för de insatser programmet genomför.  Detta inbegriper såväl kapacitetshöjande insatser som rådgivning till internationella partners i arbetet med policy och metodutveckling. Du bidrar även till utvecklingen av programmets specialistområde, det vill säga demokratisk översyn och kontroll av säkerhetssektorn samt jämställdhetsintegrering inom säkerhetssektorn.

Din profil

Kvalifikationer


• Akademisk examen inom ett för tjänsten relevant område, eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av SSR
• Erfarenhet av arbete med utbildnings-verksamhet, rådgivning eller annan form av kapacitetsutveckling i internationella sammanhang
• Erfarenhet av att arbeta med internationella multilaterala organisationer, såsom FN, EU eller OSSE
• Mycket god samarbetsförmåga
• Erfarenhet av resultatbaserat arbetssätt
• Mycket god svenska och engelska, i såväl tal som skriftMeriterande


• Erfarenhet av pedagogik, exempelvis hybridlärande 
• Erfarenhet av policy- och metodutveckling inom SSR-fältet
• Goda kunskaper i franska eller spanska, i såväl tal som skrift

Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter genom att ta initiativ och prioritera, och tillämpa ett genomtänkt tillvägagångssätt för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och arbetar resultatorienterat genom att säkerställa att arbetet metodiskt leder mot uppsatta mål enligt angiven riktning. Vidare har du analytisk förmåga och kan ta in och orientera dig i en större mängd information och utifrån informationen dra logiska slutsatser och se orsakssamband. Rollen ställer också krav på flexibilitet då vi arbetar i en föränderlig miljö. Arbetet innehåller många personkontakter, det är därför viktigt att du är kommunikativ och har en god samarbetsförmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Om anställningen

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare. Tjänsten är en allmän visstidsanställning på 2 år med start i januari 2022 eller enligt överenskommelse.  Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor till EU; FN och OSSE:s högkvarter men också till de kontexter där organisationerna har insatser, arbetet kan innebära resor till högriskländer. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Ansök senast 2021-11-21

För frågor, kontakta oss enligt nedan:

Rollens innehåll: Emma Skeppström, programchef +46 10 456 23 41
Rekryteringsprocessen: Hanna Bonli, rekryteringskonsult Adecco, +46 736 84 77 73
Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner +46 10 456 24 46
Facklig representant: Elisa Gyllin +46 10 456 23 91

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Specialist på programmet för säkerhetssektorreform

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som specialist till programmet för säkerhetssektorreform. Halva din arbetstid  kommer du att arbeta inom ramen för det regionala strategiuppdraget för Östeuropa. I dina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med kollegor och sam... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta som specialist till programmet för säkerhetssektorreform. Halva din arbetstid  kommer du att arbeta inom ramen för det regionala strategiuppdraget för Östeuropa. I dina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med kollegor och samarbetspartners utveckla förslag på helt ny verksamhet som du sedan planerar, genomför och följer upp. Du förväntas kunna agera rådgivare kring demokratisk styrning av säkerhetssektorn. Uppdraget kräver en hög grad av förståelse kring de politiska dimensionerna av säkerhetssektorreform. Du förväntas också bidra till projektgruppens och projektets övergripande utveckling.

Övriga 50% arbetar du med programmets verksamhet som inkluderar samarbeten med EU, FN och OSSE. Uppdraget innebär att tillsammans med våra samarbetspartners utveckla deras SSR-arbete. Detta inkluderar policy- och metodutveckling, rådgivning och utbildning. Du bidrar även till utvecklingen av programmets specialistområde, det vill säga demokratisk översyn och kontroll av säkerhetssektorn samt jämställdhetsintegrering inom säkerhetssektorn.

 

Din profil

Kvalifikationer


• Akademisk examen inom ett för tjänsten relevant område, eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Mycket god erfarenhet av arbete med demokratisk styrning
• God erfarenhet av internationellt fred- och säkerhetsarbete inom ramen för utvecklingssamarbete i Östeuropa
• Erfarenhet av att arbeta med multilaterala organisationer såsom FN, OSSE och EU
• God erfarenhet av rådgivning eller annan form av kapacitetsutveckling i internationella sammanhang
• Erfarenhet av resultatbaserat arbetssätt.Meriterande


• Erfarenhet av arbete med säkerhetssektorreform
• God kunskap om kvinnor, fred och säkerhetsagendan och erfarenhet av att främja jämställdhetsintegrering.
• Erfarenhet av att arbeta med fred och säkerhet i eller med Ukraina
• Erfarenhet av förändringsledning/ledarskapsfrågor
• Kunskaper i ukrainska

Rollen ställer krav på förmågan att se helhetsperspektiv och agera på en strategisk nivå i planering, genomförande och uppföljning. Vidare har du analytisk förmåga och kan ta in och orientera dig i en större mängd information och utifrån informationen dra logiska slutsatser och se orsakssamband. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter genom att ta initiativ och prioritera, och tillämpa ett genomtänkt och strukturerat tillvägagångssätt för att leverera enligt överenskommelse. Du arbetar också resultatorienterat genom att säkerställa att arbetet metodiskt leder mot uppsatta mål enligt angiven riktning. Vidare ställer rollen krav på att du är konsultativ och har en mycket god samarbetsförmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Om anställningen

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start i januari 2022 eller enligt överenskommelse.  Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor, både inrikes och utrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2021-11-21

För frågor, kontakta oss gärna enligt nedan:
Rollens innehåll: Emma Skeppström, programchef +46 10 456 23 41
Rekryteringsprocessen: Hanna Bonli, rekryteringskonsult Adecco, +46 736 84 77 73
Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner +46 10 456 24 46
Facklig representant: Elisa Gyllin +46 10 456 23 91

 

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Enhetsadministratör

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Vi satsar på vår verksamhetsnära administration och söker en enhetsadministratör till enheten för Internationellt utvecklingssamarbete och metodutveckling. Dina arbetsuppgifter Rollen som enhetsadministratör har två ben; den verksamhetsnära administrationen (t.ex. stödj... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Vi satsar på vår verksamhetsnära administration och söker en enhetsadministratör till enheten för Internationellt utvecklingssamarbete och metodutveckling.

Dina arbetsuppgifter
Rollen som enhetsadministratör har två ben; den verksamhetsnära administrationen (t.ex. stödja i genomförande av utbildningar samt administrera upphandlingar och konsultkontrakt) och enhetsadministrationen/stöd till enhetsledningen (t.ex. planera och protokollföra möten, administrativt stöd vid inköp, bokningar, externa besök). Gemensamt för båda dessa områden är att du ger stöd och service till individer och grupper. Du bidrar med ordning och struktur och samordnar så att allt finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Rollen pendlar från ett arbete i bakgrunden till att ha kontakter utåt, både genom fysiska och digitala möten. Du stödjer det praktiska genomförandet av utbildningar, konferenser och andra verksamhetsaktiviteter (fysiskt och digitalt). Exempel på uppgifter är att sammanställa material, administration kring upphandling, inköp/beställningar och fakturor, kontraktsadministration, samt mötes-, konferens- och resebokningar. Inom ramen för dina tilldelade arbetsuppgifter förväntas du utveckla och uppdatera administrativa rutiner när behov finns. Du utgör också en aktiv del i ett nätverk av enhetsadministratörer genom vilket ledning- och verksamhetsstödet implementerar och följer upp nya/justerade processer och rutiner i kärnverksamheten. Inom detta nätverk förväntas du, genom ditt verksamhetsnära perspektiv, bidra till utveckling och förädling av administrativa processer och rutiner som drivs och ägs av stödet. FBA är engagerat i flera fransktalande länder och en del i rollen är stöd i till verksamhetens genomförande i dessa kontexter. 

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen relevant för tjänsten, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
• Erfarenhet av generellt administrativt arbete
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• Goda kunskaper i franska
• Goda kunskaper i och ett stort intresse för arbete med digitala verktyg


Meriterande

• Erfarenhet av administrativt arbete på myndighet, inkl. goda kunskaper om de krav som ställs på myndigheter, t.ex. vad gäller offentlighetsprincipen och regler om offentlig upphandling
• Erfarenhet av utbildningsadministration
• Internationell erfarenhet av relevans för rollen, t.ex. arbete i/med internationella organisationer eller arbete inom internationellt utvecklingsarbete med konflikt- och postkonfliktmiljöer
• Annan relevant språkkunskap, exempelvis arabiska eller spanska
• Ytterligare språkkunskaper av relevans för FBA:s samarbetsländer
• Kunskap om/erfarenhet av arbete med något av FBA:s verksamhetsområden

I rollen som enhetsadministratör är du en nyckelperson. Ditt arbetssätt präglas av hög grad av professionalism, struktur och service. Du har en förmåga att ta initiativ och arbeta uppsökande i din service genom att vara lyhörd för andras behov. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt. En god grundläggande IT-kompetens är relevant, men ännu viktigare är att du har ett intresse för att bidra till användandet och utvecklingen av digitala lösningar inom ramen för t.ex. utbildningar där du kommer agera som ”producent”. Rollen som enhetsadministratör kräver ett regelbundet resande till länder där väpnad konflikt pågår. Det innebär att kraven på flexibilitet, gott omdöme och god samarbetsförmåga är särskilt höga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som administratör. Tjänsten är tillsvidare med start snarast eller enligt överenskommelse, företrädesvis i januari 2021, 6 månaders provanställning tillämpas. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår resor, även utrikes till högriskområden. Tjänsterna är säkerhetsklassade, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Ansök senast 2021-10-31

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

För frågor om rollens innehåll: Biträdande enhetschef, Claes Nilsson, 070-360 46 02

Allmänna och praktiska frågor: Daniel Andersson, 070-189 97 97

Facklig representant: Elisa Gyllin, 072-247 49 97 Visa mindre

Tematisk handläggare för integrerad ansats i fredsinsatser

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att ingå i programmet för ledarskap och samverkan i fredsinsatser. Programmet arbetar nära andra svenska myndigheter och internationella partners för att stärka kapaciteten att leda och samverka i internationella fredsinsatser, framför all... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i programmet för ledarskap och samverkan i fredsinsatser. Programmet arbetar nära andra svenska myndigheter och internationella partners för att stärka kapaciteten att leda och samverka i internationella fredsinsatser, framför allt gentemot FN och EU. Under året har Programmet bland annat erbjudit utvecklingsprogram och utbildningar för Stabschefer inom FN:s fredsinsatser. Under 2022 kommer programmet i samverkan med Försvarsmakten och Polisen erbjuda kursen Senior Mission Leaders för blivande FN-chefer på högsta nivå (D/SRSG). Kursen kommer att föregås av ett utvecklingsarbete som programmet driver tillsammans med FN. Programmet söker även konkreta sammanhang i fält där det finns möjlighet att stärka processer för integrerad analys och planering inom ramen för EU:s och FN:s integrerade ansats. 

I rollen som tematisk handläggare ingår det att medverka vid planering, genomförande och uppföljning av dessa insatser. Arbetsuppgifterna inbegriper bland annat att tillsammans med kollegor utveckla och genomföra målgruppsanpassade utbildningar, övningar och stödprocesser. Utvärdering och analys av FBA:s satsningar samt reflektion/ rekommendationer för fortsatt satsning, inklusive intervjuer med deltagare och resurspersoner. Rollen kräver nära kontakter med såväl interna som externa partners. Andra arbetsuppgifter inom programmet och myndighetens övriga verksamhet kan tillkomma.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen som är relevant för tjänsten, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av arbete med fredsinsatser (primärt FN/EU), gärna från samverkansfunktioner, integrerad planering, rapportering eller ledning
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande

• Erfarenhet av utveckling av scenarion som grund för utbildning/övning
• Erfarenhet av övningsverksamhet och samverkan med militära organisationer
• Erfarenhet av att integrera jämställdhet i verksamheten
• Erfarenhet av arbete med vuxenpedagogik
• Erfarenhet av arbete med digitala verktyg och läroplattformar
• Ytterligare språkkunskaper, såsom franska, spanska eller arabiska

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll och du har förmåga att vara lyhörd och lösa problem. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Arbetet kräver att du är strukturerad och kan planera, organisera och prioritera i en komplex verksamhet. Du har en pedagogisk förmåga och kan genomföra målgruppsanpassade anföranden och presentationer.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare. Tjänsten är en tillsvidaretjänst, med start enligt överenskommelse. Provanställning på sex månader tillämpas och placeringsort är Stockholm. I rollen ingår vissa resor. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 24 oktober

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Jens Schjørlien, programchef +46 07-033 427 65

Allmänna och praktiska frågor: Marcus Granholm, HR verksamhetspartner, +46 70-296 86 95

Facklig representant: Amanda Olsson Myrvik, SACO-S, +46 10-456 24 70

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Verksamhetscontroller till enheten för ledningsstöd

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som verksamhetscontroller på enheten för ledningsstöd. Enheten stödjer myndighetens ledning (generaldirektör och ledningsgrupp) genom att samordna planering, genomförande och uppföljning av FBA:s verksamhet. Enheten har dialog m... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som verksamhetscontroller på enheten för ledningsstöd. Enheten stödjer myndighetens ledning (generaldirektör och ledningsgrupp) genom att samordna planering, genomförande och uppföljning av FBA:s verksamhet. Enheten har dialog med FBA:s uppdragsgivare Utrikesdepartementet och ser till att myndighetens styrning omvandlas till konkret verksamhet. Enheten ansvarar också för myndighetens ekonomi och årsredovisning.

I din roll som verksamhetscontroller arbetar du med att utveckla och förvalta myndighetens processer för att planera och följa upp verksamheten. Det innebär t.ex. att ge instruktioner och stöd till verksamheten inför att nästa år verksamhet ska planeras, samt att hålla i arbetet med att följa upp hur det går under året. Under 2022 ska myndigheten utveckla en ny modell för hur vi styr vår verksamhet, och du förväntas ha en viktig roll i att bidra till utvecklingen och därefter att implementera styrmodellen i våra processer. Du kommer också att bidra till FBA:s arbete med resultatbaserat arbetssätt, inte minst när det gäller hur vi följer upp resultatet av vår verksamhet.

Som verksamhetscontroller arbetar du i nära dialog med myndighetens generaldirektör och ledningsgrupp. Du samverkar därmed dagligen med myndighetens chefer och är ofta sammanhållande för processer och arbetsgrupper som berör hela myndigheten. Du kommer att arbeta i en informationsintensiv miljö och få ett helhetsperspektiv på myndighetens verksamhet, vilket du också ska kunna omsätta och dra nytta av i ditt arbete. 

Enheten för ledningsstöd består av 9 medarbetare inklusive chef. 

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen relevant för tjänsten, företrädesvis inom ett samhällsvetenskapligt område, eller motsvarande som FBA bedömer som likvärdigt.
• Minst fem års arbete som verksamhetscontroller eller motsvarande erfarenhet av intern myndighetsstyrning, företrädesvis från offentlig sektor.
• Erfarenhet av utveckling av system för planering och uppföljning
• Erfarenhet av budgetarbete inom offentlig verksamhet.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.

Meriterande

• Erfarenhet av arbete inom FBA:s verksamhetsområden
• Erfarenhet av projekt- eller arbetsledning

Rollen förutsätter att du är stark i de funktionella kompetenserna strategisk, strukturerad, analytisk och samarbetsförmåga. Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. 

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning. 

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss. 

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som verksamhetscontroller. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start så snart som möjligt. Placeringsort är Stockholm eller Sandö. I arbetet ingår vissa inrikes resor. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Ansök senast 14 november Visa mindre

Erfaren medarbetare inom dialog och fredsmedling till Irakprojekt

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Dina arbetsuppgifter
I denna roll som handläggare inom programmet för dialog och fredsmedling planerar och genomför du insatser inom ramen för Sveriges strategi för Irak. Tillsammans med kollegor och med samarbetspartners utvecklar, genomför och följer du upp insatser som innefattar rådgivning, utbildning och annat stöd till lokala och regionala partners. Därutöver bidrar du till projektet genom nätverksutveckling, omvärldsbevakning och metodutveckling. Rollen medför ett flertal resor per år, både inom Sverige och till Irak, och möjligen till övriga Mellanösternregionen.

På FBA genomförs arbetet inom bilaterala utvecklingssamarbeten i projektform, genom en matrisorganisation. Du kommer att tillhöra programmet för dialog och fredsmedling. Samtidigt ingår du i projektgruppen för Irak, vilket innebär ett nära samarbete med ansvarig projektledare och med kollegor från andra tematiska program.

Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma inom ramen för programmets övriga verksamhet.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen inom fred och konflikt, socialantropologi, statsvetenskap, orientalistik eller annan relevant utbildning som FBA bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av att arbeta med internationella fred-, säkerhet- och utvecklingsfrågor i konflikt- eller postkonfliktländer i Mellanöstern, företrädesvis i Irak
• Erfarenhet av att arbeta med processdesign av medling och fredsprocesser i internationell konfliktförebyggande verksamhet
• Erfarenhet av dialogprocesser med civilsamhället och statliga institutioner i konfliktområden
• God pedagogisk förmåga och erfarenhet av att anordna och genomföra utbildningar eller annan kompetenshöjande verksamhet
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
• Goda kunskaper i arabiska, i såväl tal som skrift

Meriterande

• Erfarenhet av arbete med eller för internationella organisationer
• Erfarenhet av samverkansprocesser i konflikter i Mellanöstern
• Erfarenhet av att sammanföra olika målgrupper inom dialog- och fredsprocesser
• Ytterligare språkkunskaper

För att lyckas i rollen behöver du ha en förmåga att se helhetsperspektiv och sakers långsiktiga betydelse, och kunna anpassa dina handlingar till detta. Utifrån en stor mängd information kan du dra logiska slutsatser, se orsakssamband och synliggöra alternativa vägar framåt. Du har en god förmåga att prioritera arbetsuppgifter och leverera enligt överenskommelse. Arbetet innehåller många personkontakter och förtroendeskapande verksamhet, det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Du är flexibel och kan på ett konsultativt och pedagogiskt sätt förmedla ett budskap som är målgruppsanpassade som höjer mottagarens kunskaper.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare i dialog och fredsmedling. Tjänsten är tidsbegränsad på två år. Start enligt överenskommelse. Placeringsort kan antingen vara Sandö eller Stockholm. Arbetsuppgifterna är säkerhetsklassade, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.


Ansök senast 2021-10-21

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Ben Rhee, programchef dialog och fredsmedling +46 10 456 24 61

Allmänna och praktiska frågor: Camilla Jakobsson, HR verksamhetspartner +46 10 456 24 46

Facklig representant: Amanda Olsson Myrvik, Saco-S +46 10 456 24 70

 

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Insatshandläggare

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som insatshandläggare på programmet för sekunderingar på enheten för fredsinsatser. Som insatshandläggare ansvarar du självständigt för planering, rekrytering och sekundering av civila experter till internationella insatser, exe... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som insatshandläggare på programmet för sekunderingar på enheten för fredsinsatser. Som insatshandläggare ansvarar du självständigt för planering, rekrytering och sekundering av civila experter till internationella insatser, exempelvis inom EU:s civila krishantering. I arbetsuppgifterna ingår även löpande kontakt med och uppföljning av utsänd personal före, under och efter uppdrag. Du följer upp budget, resultatredovisar, skriver rapporter och analyser.

I rollen ingår även att samordna och föra dialog med Regeringskansliet, mottagande organisation och andra myndigheter, samt allmän administration. Andra arbetsuppgifter inom programmet och myndighetens övriga verksamhet kan tillkomma.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen inom relevant område eller motsvarande erfarenhet som myndigheten bedömer som likvärdigt
• Erfarenhet av arbete med rekryteringsprocesser, personbedömningar och bemanning i internationell miljö


• Erfarenhet av analys och av att självständigt skriva rapporter och underlag inom programmets tematiska område
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande

• Erfarenhet av ett resultatbaserat arbetssätt
• Erfarenhet av arbete inom internationella organisationer och fredsbevarande insatser, särskilt inom EU, FN och/eller OSSE.
• Erfarenhet av liknande arbete på annan organisation, myndighet eller departement med internationell verksamhet

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ, konsultativ och har god samarbetsförmåga. Du är strategisk och analytisk samt har god förmåga att arbeta strukturerat för att nå dina mål.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som insatshandläggare. Tjänsten är ett vikariat med start omgående eller enligt överenskommelse, t.o.m. 2022-04-29 med eventuell möjlighet till förlängning. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor inrikes och utrikes, även till högriskområden. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2021-09-09

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Niklas Lindskog, programchef, +46 70-641 08 70

Allmänna och praktiska frågor: Marcus Granholm, HR verksamhetspartner, +46 70-296 86 95

Facklig representant: Amanda Olsson Myrvik, SACO-S, +46 10-456 2470

 

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Handläggare till programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta i rollen som handläggare på programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation och arbeta 100% inom ramen för den bilaterala strategin för Östeuropa. I dina arbetsuppgifter ingår att ansvara för frågor relaterade till rättss... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i rollen som handläggare på programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation och arbeta 100% inom ramen för den bilaterala strategin för Östeuropa. I dina arbetsuppgifter ingår att ansvara för frågor relaterade till rättsstatsuppbyggnad samt integrerade insatser och övrigt förekommande arbete i samverkan med kollegorna i projektgruppen för Östeuropa. Du förväntas delta aktivt i arbetet med att designa och genomföra relevanta insatser inom ramen för Östeuropastrategin, delta aktivt i projektgruppens utveckling, samverka med ambassaden samt utveckla tematiken inom rättsstatsuppbyggnad i Östeuropakontexten.

Till en början innebär rollen utveckling och uppstart av ny verksamhet. Därefter består arbetsuppgifterna i huvudsak av att planera, genomföra och följa upp insatser i Östeuropa. Verksamheten syftar till kapacitetsutveckling av lokala partners och kan exempelvis bestå av långsiktiga utbildningsinsatser, mentorering och rådgivning. Rapportskrivning och dokumentation ingår i rollen, liksom viss logistik. Samordning med externa partners utgör en viktig del av arbetet, varför rollen innebär att representera myndigheten i olika sammanhang, såväl i Sverige som internationellt. Sammanfattningsvis är arbetsuppgifterna analytiska, operativa och administrativa.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen inom statsvetenskap, freds- och konfliktforskning, juridik/mänskliga rättigheter eller motsvarande, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
• Professionella kunskaper om och/eller erfarenheter av rättsstatsuppbyggnad och/eller samhällsstyrning
• Erfarenhet av att på egen hand och i samarbete med andra planera, genomföra och följa upp verksamhet, företrädesvis i en internationell konfliktkontext
• Erfarenhet av arbete med eller i konflikt- och/eller postkonfliktländer, alternativt flerårig vistelse i konflikt- och/eller postkonfliktländer.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skriftMeriterande

• Professionella kunskaper om och erfarenhet av arbete med rättsstatsuppbyggnad i en internationell kontext, företrädesvis i Östeuropa
• Kunskaper om rättighetsbaserad samhällsstyrning (governance)
• Erfarenhet av projektledning enligt ett resultatbaserat arbetssätt (RBA/RBM)
• Erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete i Östeuropa, företrädesvis Ukraina och Georgien
• Erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete från annan myndighet
• Goda kunskaper i ryska, georgiska eller ukrainska

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du har mod att agera efter din egen övertygelse och kan hantera frihet under ansvar. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start omgående eller enligt överenskommelse. Provanställning på 6 månader tillämpas. Placeringsort är Stockholm eller Sandö. I arbetet ingår vissa resor inrikes och utrikes, även till högriskområden. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2021-10-28

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Karin Carlesten, programchef, +46 10 456 24 60

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner, +46 10 456 24 46

Facklig representant: Elisa Gyllin, Saco-S, +46 456 23 91

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Handläggare till programmet för dialog och fredsförmedling

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter I rollen som handläggare planerar och genomför du insatser inom dialog och fredsmedling på den globala nivån inom ramen för Sveriges strategi för Hållbar fred och i länder där FBA har uppdrag inom Sveriges internationella utvecklingssamarbeten, f.n.... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som handläggare planerar och genomför du insatser inom dialog och fredsmedling på den globala nivån inom ramen för Sveriges strategi för Hållbar fred och i länder där FBA har uppdrag inom Sveriges internationella utvecklingssamarbeten, f.n. inom ramen för Mali-strategin. Du arbetar med samarbete och samverkan framförallt gentemot FN men också gentemot olika maliska aktörer.

Tillsammans med kollegor och med internationella och lokala samarbetspartners utvecklar du förslag på insatser, administrerar och genomför planerad verksamhet samt följer upp och dokumenterar verksamhet. Du har ett stort ansvar för att bibehålla och stärka nätverk och relationer med nyckelaktörer, inklusive i olika multilaterala organisationer, företrädesvis inom FN, i synnerhet DPPA och UNDP. Genom ett strategiskt arbetssätt utvecklar du dialog och fredsmedlingsstöd till våra nationella och multilaterala partners. Arbetsuppgifterna är generellt av en kapacitetsstärkande natur inom områdena konfliktförebyggande samt konfliktlösning och konflikttransformation och kan innefatta rådgivning, utbildning eller annat stöd för att stärka lokala och regionala partners. Därutöver bidrar du genom nätverksutveckling, omvärldsbevakning och metodutveckling.

Du tillhör programmet för dialog och fredsmedling där du arbetar tillsammans med kollegor som också arbetar med strategin för Hållbar fred. Du ingår också i projektgruppen för Mali, vilket innebär ett nära samarbete med ansvarig projektledare och med kollegor från andra tematiska program.

Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma inom ramen för programmets övriga verksamhet.

 

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen inom fred och konflikt, socialantropologi, statsvetenskap, Afrikastudier eller annan relevant utbildning som FBA bedömer som likvärdig;
• Mångårig erfarenhet av att arbeta med internationell konfliktförebyggande och fredsbyggande verksamhet, gärna med fokus på dialog, medling och fredsprocesser;
• Erfarenhet av att arbeta med internationella fred-, säkerhet och utvecklingsfrågor inom FN systemet eller liknande multilateral organisation/kontext;
• Erfarenhet av att arbeta med internationella fred-, säkerhet och utvecklingsfrågor i konflikt- eller postkonfliktländer i Afrika;
• Erfarenhet av deltagarcentrerad utbildning eller annan kompetenshöjande verksamhet;
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift;
• Mycket goda språkkunskaper i franska.


Meriterande

• Erfarenhet av rådgivning och processledning eller annan form av kapacitetsutveckling i internationella sammanhang;
• God erfarenhet av att arbeta resultatbaserat inom konfliktförebyggande/fredsbyggande verksamhet;
• Erfarenhet av att arbeta med digital facilitering, digital pedagogik eller distansutbildning;
• Ytterligare språkkunskaper, t ex arabiska eller spanska.

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet, förmåga att arbeta självständigt samt att kunna ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du har ett helhetsperspektiv och agerar på en strategisk nivå i planering, genomförande och uppföljning. Det är viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Du har en välutvecklad faciliteringsförmåga  och en förståelse för vuxenpedagogik och målgruppsanpassning.

Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Du är prestigelös och arbetar analytiskt vilket innebär att du kan prioritera, tänka kritiskt, dra logiska slutsatser och se orsakssamband samt bidrar till ständiga förbättringar genom att synliggöra alternativa vägar framåt. Rollen medför förtroendeskapande verksamhet och många personkontakter, vilket kräver hög integritet och personlig mognad. FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning till under två år med start snarast. Placeringsort är Stockholm eller Sandö. I arbetet ingår ett flertal resor per år, såväl inrikes som utrikes, även till högriskländer (Mali). Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2021-08-08

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Ben Rhee, Programchef +46 10 456 24 61, tillgänglig vecka 31

Allmänna och praktiska frågor:  Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner +46 72-454 87 66

Facklig representant: Julia Fyr, SACO-S + 46 10 456 24 65

Vi har lägre bemanning under semesterperioden och svarstiden är därför något längre.

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Pedagogisk samordnare

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. FBA söker en pedagogisk samordnare till programmet för samordning och metod som är en del av enheten för internationellt utvecklingssamarbete och metodutveckling. Tjänsten är ett vikariat. Dina arbetsuppgifter I rollen som pedagogisk samordnare ansvarar du för att förv... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

FBA söker en pedagogisk samordnare till programmet för samordning och metod som är en del av enheten för internationellt utvecklingssamarbete och metodutveckling. Tjänsten är ett vikariat.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som pedagogisk samordnare ansvarar du för att förvalta och vidareutveckla FBA:s pedagogiska profil och tillämpning. Det gör du genom att bland annat genomföra internutbildningar såsom pedagogisk och hybridpedagogisk workshop, genom att leda erfarenhetshantering kring pedagogik och utbildningsfrågor i organisationen, genom att säkerställa att erfarenheter och interna innovationer delas och sprids, samt genom att skapa förutsättningar för kollegialt lärande inom pedagogisk tillämpning. Du bedriver omvärldsbevakning kring pedagogisk utveckling och tar initiativ för att ta del av expertis och inspiration i syfte att bidra till utveckling av FBA:s pedagogiska modell. Du deltar i intern och extern samverkan kring utbildningsfrågor och du utvecklar och anpassar kontinuerligt FBA:s kursutvärderingsstandard för att öka användandet och möjliggöra aggregerad data och jämförbar statistik i resultatrapportering av lärande. Du bidrar även med perspektiv från pedagogik och lärande i myndighetens pågående behovsanalys/översyn av digitala lärplattformar.

Din profil
Kvalifikationer


• Akademisk examen inom pedagogik eller motsvarande som FBA bedömer som likvärdigt
• Kunskap om deltagarcentrerat lärande
• Erfarenhet av att driva och utforma pedagogisk utveckling utifrån innovation, erfarenheter och behov
• Erfarenhet av att leda interaktiv och engagerande vuxenutbildning för praktiker
• Förmåga att instruera och handleda andra i att tillämpa pedagogiska verktyg och tekniker
• Förmåga att själv designa och stödja andra i designprocesser för utbildning
• Förmåga att leda mindre projekt, ta ansvar och initiativ och vara drivande i utvecklingen av processer
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelskaMeriterande


• Kunskap om utbildning och samskapande genom lärplattformar och digitala mötesverktyg såsom exempelvis Moodle, Zoom osv
• Erfarenhet av metoder för kapacitetsutveckling för hållbar förankring av lärande, tillämpning av förmågor och nya arbetssätt
• Erfarenhet av metoder för nätbaserad utbildning och hybridpedagogik
• Erfarenhet av jämställdhetsintegrering som ett integrerat perspektiv i utbildningar
• Erfarenhet av arbete i internationell och mångkulturell miljö
• Erfarenhet av resultatbaserat arbetssätt
• Erfarenhet från arbete på svensk myndighet

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga. Vidare kräver rollen att du har mycket god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift och kan hålla strukturerade, pedagogiska och målgruppsanpassade anföranden och presentationer. Du har god analytisk förmåga, dels vad gäller att ta in och orientera dig i en större mängd information och utifrån denna dra logiska slutsatser och se orsakssamband samt dels vad gäller att tänka kritiskt och synliggöra alternativa vägar framåt för att bidra till ständiga förbättringar och innovation. Du är strukturerad och har god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete där du även sätter upp och håller deadlines. Dessutom har du förmåga att se helhetsperspektiv och agera på en strategisk nivå i planering, genomförande och uppföljning.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som pedagogisk samordnare. Tjänsten är ett vikariat med start enligt överenskommelse och fram till 2022-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning. Möjliga placeringsorter är Stockholm eller Sandö (Kramfors). I arbetet kan såväl inrikes- som utrikesresor förekomma. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast den 5 september.

Rollens innehåll: Monica Wulfing, Programchef, 072-538 34 64

Praktiska frågor: Daniel Andersson, HR verksamhetspartner, 070-189 97 97

Facklig representant: Julia Fyr, Saco-S, 072-226 50 61

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. Vi arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbeten, bedriver utbildning, forskning och metodutveckling, samt bidrar med civil personal till freds- och valobservationsinsatser. Visa mindre

Projektledare Demokratiska republiken Kongo

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Vi söker nu en projektledare till FBA:s strategiarbete i Demokratiska republiken Kongo. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som projektledare för FBA:s strategiuppdrag i Demokratiska republiken Kongo (DRK). I DRK har FBA i uppdrag att bedriva verksamhet som bidrar... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Vi söker nu en projektledare till FBA:s strategiarbete i Demokratiska republiken Kongo.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som projektledare för FBA:s strategiuppdrag i Demokratiska republiken Kongo (DRK). I DRK har FBA i uppdrag att bedriva verksamhet som bidrar till förbättrade förutsättningar för ett inkluderande och jämställt arbete med konfliktförebyggande, konfliktlösning och fredsbyggande. Projektledaren arbetsleder en projektgrupp bestående av medarbetare från FBA:s program för jämställdhet, rättsstatsuppbyggnad och valobservation samt unga, fred och säkerhet.

I dina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med projektgruppen initiera, driva och utveckla projektets insatser i DRK. Projektledaren ansvarar för att insatserna dokumenteras, följs upp och rapporteras på ett korrekt sätt. Det gäller både genomförande, ekonomi och måluppfyllelse. I rollen ingår även att säkerställa en samlad ansats från FBA:s sida och bidra till utvecklingen av FBA:s strategistyrda utvecklingssamarbete som helhet.

Din profil
Kvalifikationer


• Akademisk examen relevant för tjänsten, företrädesvis statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, internationella relationer eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
• Flera års relevant arbetslivserfarenhet inom fred, säkerhet och utveckling
• Dokumenterad erfarenhet av projektarbete inklusive budget- och verksamhetsplanering, arbetsledning, rapportering och uppföljning av ekonomi och måluppfyllelse
• Goda kunskaper inom FBA:s kunskapsområden
• Mycket goda kunskaper i svenska
• Mycket goda kunskaper i franska (tal, läs- och hörförståelse)


Meriterande


• Erfarenhet av att bedriva insatser i komplexa konfliktmiljöer
• Erfarenhet av arbete i Demokratiska republiken Kongo
• Kunskaper om biståndspolitiska ramverk och processer

Rollen innebär många personkontakter där egenskaper som mycket god samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och ett professionellt förhållningssätt är viktiga. Du leder projektet mot uppsatta mål genom att driva, följa upp och dokumentera processen på ett kvalitetssäkert sätt. Du är bekväm i ledarrollen och skapar engagemang och delaktighet hos projektgruppens medarbetare. Ditt arbetssätt präglas av struktur och du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt. Det är också viktigt att du har en god analytisk förmåga, dels vad gäller att analysera och producera muntliga och skriftliga underlag, dels vad gäller att ta in information, tänka kritiskt och hitta alternativa vägar framåt eller föreslå förbättringar.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

 

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som projektledare. Det är en tillsvidaretjänst med start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse, provanställning om max sex månader tillämpas. Placeringsort är Stockholm eller Sandö. I rollen ingår regelbundna resor till DRK. Vid placering på Sandö krävs regelbundna resor till Stockholm.  Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 6 september 2021

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Johanna Malm, projektledare, tel. +46 70-189 09 88

Allmänna och praktiska frågor: Daniel Andersson, HR verksamhetspartner, +46 70-189 97 97

Facklig representant: Julia Fyr, lokala Saco-S, +46 72-226 50 61

 

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Vi söker en upphandlare

Ansök    Jun 17    Folke Bernadotteakademin    Upphandlare
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta med upphandlings- och inköpsfrågor tillsammans med nuvarande upphandlare på programmet för upphandling, juridik och administration. FBA upphandlar i normalfallet varor och tjänster för ca 80 MSEK per år och upphandlingar sker in... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med upphandlings- och inköpsfrågor tillsammans med nuvarande upphandlare på programmet för upphandling, juridik och administration. FBA upphandlar i normalfallet varor och tjänster för ca 80 MSEK per år och upphandlingar sker inom ett brett område som innefattar t.ex. teknisk utrustning, förbrukningsmateriel, inredning och konsulttjänster med tonvikt på internationell verksamhet i bistånds- och utvecklingsländer.

 I dina arbetsuppgifter ingår att planera, genomföra och följa upp upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar inom ramen för Lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta sker digitalt i FBA:s upphandlingssystem (E-avrop). Du samordnar inköp och stöttar och är bollplank för medarbetare inom myndigheten i inköpsrelaterade frågor. I arbetet ingår att identifiera och eventuellt driva utvecklingsarbete och informationssatsningar inom inköps- och upphandlingsområdet. Du är också delaktig i arbetet med digitalisering och införande av E-handel. Andra uppgifter inom ramen för programmets verksamhet kan tillkomma.

Din profil

• Akademisk examen relevant för tjänsten, eller motsvarande kunskaper och erfarenheter som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
• Arbetslivserfarenhet av inköps- och/eller upphandlingsarbete
• Mycket goda kunskaper om LOU
• Erfarenhet av arbete i upphandlingssystem
• Goda kunskaper i Office-paketet
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skriftMeriterande

• Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
• Erfarenhet av att vara konsultativt stöd i upphandlings-/inköps- och/eller avtalsfrågor
• Kunskap om Statens Inköpscentrals arbete för statliga ramavtal och avrop från dessa ramavtal
• Kunskap om upphandlings- och avtalsjuridik, främst inom LOU
• Ytterligare språkkunskaper

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Du har mycket god förmåga att strukturera och prioritera i ditt arbete. Arbetet innehåller många personkontakter och ställer därmed krav på att du är kommunikativ, serviceinriktad och har en mycket god samarbetsförmåga.

 FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss. 

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som koordinator, din titel blir upphandlare. Tjänsten är tillsvidare med start enligt överenskommelse. Placeringsort är Sandö eller Stockholm beroende på vad som passar dig bäst. I arbetet ingår inrikes resor mellan kontoren. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2021-08-22

  

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Karolin Lindberg +46 70 574 60 16

Allmänna och praktiska frågor: Karin Enberg +46 70 180 55 21

Facklig representant: Julia Fyr +46 72 226 50 61 Visa mindre

Erfaren medarbetare för utredning om organisationsutveckling

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Programmet för ledarskap och samverkan i fredsinsatser arbetar med Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) och andra globala aktörer för att stärka deras insatser för fred och säkerhet. Vi efterfrågas också i större utsträckning inom de strategier för utvecklin... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Programmet för ledarskap och samverkan i fredsinsatser arbetar med Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) och andra globala aktörer för att stärka deras insatser för fred och säkerhet. Vi efterfrågas också i större utsträckning inom de strategier för utvecklingssamarbete som regeringen har gett FBA uppdrag att genomföra i utvalda länder. Medarbetare bidrar med strategiskt stöd och strävar efter att stötta partners kapacitet att leda och samverka. Under 2021 har programmet fått uppdrag att utreda förutsättningarna för organisationsutveckling och kapacitetsutveckling av FBA:s partners för att säkerställa ett fullgott mottagande av det tekniska stöd som levereras av andra program på myndigheten.                     

Dina arbetsuppgifter
Du kommer i din roll bland annat utreda förutsättningarna för FBA att arbeta med organisationsutveckling som ett stöd till partners i de länder där FBA har strategiuppdrag. I det utredande arbetet bistår du också kollegor i utveckling och genomförande av konkreta aktiviteter som kapacitetsstärkande stöd till samarbetspartners. Du arbetar självständigt med att inhämta information, bearbeta och analysera resultat samt tillsammans med kollegor med att planera, designa, genomföra, dokumentera och följa upp de aktiviteter som är aktuella. Du kommer att ansvara för att samla information från andra aktörer och erfarenheter från eget arbete för att föreslå ett antal rekommendationer för hur FBA ska utveckla kapacitetsutvecklings- och organisationsstöd till sina partners.

Tjänsten innebär nära samarbete med kollegor inom programmet som ansvarar för ledarskap och samverkan. Inom ramen för strategiuppdrag sker även arbetet tillsammans med övriga kollegor på myndigheten som har uppdrag inom respektive projektgrupp. Andra arbetsuppgifter inom programmet och myndighetens verksamhet kan tillkomma såsom uppföljning av genomförda aktiviteter.                                                                                                             

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen som är relevant för tjänsten, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av analys eller utredningsarbete
• Erfarenhet av ledarskaps- och organisationsutveckling och/eller förändringsledning i internationella och multikulturella sammanhang, gärna i konfliktdrabbade miljöer
• Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i såväl tal som skrift

Meriterande

• Erfarenhet från arbete inom svensk statsförvaltning
• Förståelse för jämställdhetsintegrering i verksamhet och analys av jämställda strukturer
• Erfarenhet av utvecklingssamarbete och resultatbaserat arbetssätt
• Goda kunskaper om och erfarenhet av arbete med vuxenpedagogik, inklusive praktisk tillämpning av olika pedagogiska metoder för vuxenlärande
• Erfarenhet av att designa och leda processer online
• Ytterligare språkkunskaper, t.ex. i franska, spanska eller arabiska

FBA:s program för ledarskap och samverkan i fredsinsatser arbetar flexibelt med att stärka partners kapacitet. Tjänsten ställer stora krav på behovsanalys, anpassning och god förmåga att göra strategiska bedömningar vad gäller olika vägval. Du kommer att ingå i ett team där du dels arbetar självständigt dels ingår i samarbeten tillsammans med kollegor. Du är analytisk och kreativ och har god förmåga att omsätta idéer till praktik, och du kan också förmedla dem till andra. Vi ser gärna att du är en god kommunikatör. Rollen medför många kontakter och förtroendeskapande verksamhet och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson. Tjänsten är ett vikariat med start enligt överenskommelse, till och med 31 december 2021 med eventuell möjlighet till förlängning, dock längst två år. Placeringsort är Stockholm. I rollen ingår tjänsteresor, både inrikes och utrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 8 juli.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Jens Schjörlien, programchef, +46 703 442 765

Allmänna och praktiska frågor: Marcus Granholm, HR verksamhetspartner, +46 70-296 86 95

Facklig representant: Amanda Olsson Myrvik, SACO-S, +46 10-456 2470 Visa mindre

Digital formgivare

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som digital formgivare på programmet för kommunikation och digitalisering. Vi söker dig som kan skapa kreativa idé- och layoutlösningar som stärker det visuella uttrycket i vår kommunikation. Du har stor erfarenhet av formgivning av publikationer, textbearbetning och bildbehandling. Du är även en van fotograf som behärskar både stillbild och video.

Rollen kräver att du kan arbeta självständigt, både kreativt utforskande och utifrån planer och definierade uppdrag. Du förankrar ditt arbete i kunskap, etablerade metoder och praxis i branschen. Du är van att planera för olika typer av produktioner som löper parallellt, och att ge stöd till medarbetare och chefer i frågor som rör formgivning, liksom vid upphandlingar. Ytterligare arbetsuppgifter inom programmets verksamhet kan tillkomma.

Din profil
Kvalifikationer


• Akademisk utbildning inom journalistik, medieproduktion, kommunikation eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av arbete med foto och ljussättning, både stillbild och video
• Erfarenhet av att skapa tabeller, diagram, kartor och illustrationer
• Erfarenheter av projektledning
• Mycket goda kunskaper i Adobe Creative Cloud exempelvis Indesign, Illustrator, Photoshop och Premiere Pro
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt

Meriterande


• Erfarenhet av löpande redaktionell medieproduktion
• Erfarenhet av arbete som redaktör
• Erfarenhet av arbete som copywriter eller AD
• Erfarenhet av att leda digitala utvecklingsprojekt
• Kunskaper om tillgänglighetsanpassning
• Erfarenhet av arbete med webb och sociala medier
• Erfarenhet av att skapa animeringar och av arbete med ljudproduktion, till exempel i Adobe Creative Cloud och After Effects respektive Audition
• Erfarenhet av arbete på myndighet

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som digital formgivare.
Tjänsten är en visstidsanställning till och med den 31 maj 2023, med start enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor både inrikes och utrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Ansök senast 11 juli.

 Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 Kontaktpersoner: 

Rollens innehåll: Kicki Westin, chef för programmet för kommunikation och digitalisering +46 70 618 23 01

Allmänna och praktiska frågor: Karin Enberg, HR-partner +46 10 456 24 62

Facklig representant: Elisa Gyllin, SACO-S +46 10 456 23 91 Visa mindre

Handläggare inom valobservation

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta i rollen som handläggare på programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation. I dina arbetsuppgifter ingår att ansvara för sekundering av valobservatörer till internationella valobservationsinsatser, du arbetar med annons... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i rollen som handläggare på programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation.

I dina arbetsuppgifter ingår att ansvara för sekundering av valobservatörer till internationella valobservationsinsatser, du arbetar med annonsering, urval och administrativa förberedelser inför insatsen. Du är personalkontakt för FBA:s valobservatörer som är ute på valobservationsinsats och är villkorsansvarig för valobservatörer inkl. hantering av lön, försäkring, skatt m.m. Du säkerställer att valobservatörerna genomför muntlig och skriftlig återrapportering till FBA och UD efter genomförd insats och du återkopplar rekommendationerna till mottagande organisation.

Vidare deltar du på fokalpunktsmöten med andra medlemsstater (EU/OSSE) och ansvarar för att effektivisera och kvalitetssäkra bemanningsarbetet. Cirka en gång per år åker du ut som korttidsobservatör till en valobservationsinsats. Du är även ansvarig för att skriva och följa upp en förändringsteori för arbetet med valobservation.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen inom statsvetenskap, juridik, freds- och konfliktforskning, mänskliga rättigheter, personal- och arbetslivsfrågor eller motsvarande, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
• Erfarenhet av att på egen hand och i samarbete med andra planera, genomföra och följa upp verksamhet, företrädesvis i en internationell konfliktkontext
• Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter som innebär att hantera och kommunicera en stor mängd information både muntligt och skriftligt.
• Goda kunskaper i svenska och engelska


Meriterande

• Erfarenhet av rekrytering, bemanning och/eller sekundering
• Erfarenhet av arbete med valobservation och/eller valprocesser
• Erfarenhet av projektarbete enligt ett resultatbaserat arbetssätt (RBA/RBM)
• Erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete från annan myndighet
• Erfarenhet av eller kunskaper om OSSE och eller EU
• Kunskaper om rättighetsbaserad samhällsstyrning (governance)
• Erfarenhet av att arbeta i rekryteringssystem

Arbetet ställer krav på samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är resultatorienterad och noggrann i din yrkesroll. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ, har god samarbetsförmåga och är flexibel.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som handläggare. Tjänsten är en tillsvidareplacering med start omgående eller enligt överenskommelse, provanställning om 6 månader tillämpas. Placeringsort är Stockholm eller Sandö. I arbetet ingår vissa resor inrikes och utrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast den 2021-06-18.

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Karin Carlesten, Programchef +46 10 456 24 60

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner, +46 10 456 24 46

Facklig representant: Elisa Gyllin, elisa.gyllin@fba.se

 

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Handläggare till programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta i rollen som handläggare på programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation. Du ingår i projektgruppen för den bilaterala strategin för Demokratiska republiken Kongo (DRK) och arbetar 100% inom ramen för strategin. I dina... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i rollen som handläggare på programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation. Du ingår i projektgruppen för den bilaterala strategin för Demokratiska republiken Kongo (DRK) och arbetar 100% inom ramen för strategin. I dina arbetsuppgifter ingår att ansvara för frågor relaterade till rättsstatsuppbyggnad samt integrerade insatser och övrigt förekommande arbete i samverkan med kollegorna i projektgruppen. Du förväntas delta aktivt i arbetet med att designa och genomföra relevanta insatser inom ramen för DRK-strategin. I samarbete med en kollega från programmet för rättststsubbyggnad arbetar du aktivt i projektgruppens utveckling, samverkar med ambassaden samt utvecklar tematiken inom rättsstatsuppbyggnad i DRK-kontexten.

Till en början innebär rollen utveckling och uppstart av ny verksamhet. Därefter består arbetsuppgifterna i huvudsak av att planera, genomföra och följa upp insatser i DRK. Verksamheten syftar till kapacitetsutveckling av lokala partners och kan exempelvis bestå av långsiktiga utbildningsinsatser, mentorering och rådgivning. Rapportskrivning och dokumentation ingår i rollen, liksom viss logistik. Samordning med externa partners utgör en viktig del av arbetet, varför rollen innebär att representera myndigheten i olika sammanhang, såväl i Sverige som internationellt. Sammanfattningsvis är arbetsuppgifterna analytiska, operativa och administrativa.

Din profil
Kvalificerande

• Akademisk examen inom statsvetenskap, freds- och konfliktforskning, juridik/mänskliga rättigheter eller motsvarande, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt,
• Erfarenhet av arbete med rättsstatsuppbyggnad och/eller samhällsstyrning,
• Erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera workshops/utbildningar, presentationer och föreläsningar,
• Erfarenhet av arbete med eller i konflikt- och/eller postkonfliktländer, alternativt flerårig vistelse i konflikt- och/eller postkonfliktländer,
• Mycket goda kunskaper i svenska, engelska och franska, i såväl tal som skrift.


Meriterande

• Erfarenhet av arbete med rättsstatsuppbyggnad i en konfliktkontext,
• Kunskaper om rättighetsbaserad samhällsstyrning (governance),
• Erfarenhet av projektledning enligt ett resultatbaserat arbetssätt (RBA/RBM),
• Erfarenhet av arbete i annan myndighet,
• Erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete,
• Kunskaper i swahili och/eller lingala,
• Erfarenhet av arbete i DRK.

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll samt har en god språklig analytisk förmåga. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som handläggare. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning i två år, med start omgående eller enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm eller Sandö. I arbetet ingår vissa resor inrikes och utrikes, även till högriskländer. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

 

Ansök senast den 2021-06-13

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Karin Carlesten, +46 10 456 24 60

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner, +46 10 456 24 46

Facklig representant: Elisa Gyllin, +46 10 456 23 91

 

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Specialist till programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta i rollen som specialist på programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation och arbetar 100% inom ramen för den bilaterala strategin för Myanmar. I strategins projektgrupp ansvarar du för att ta initiativ till, planera, ge... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i rollen som specialist på programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation och arbetar 100% inom ramen för den bilaterala strategin för Myanmar. I strategins projektgrupp ansvarar du för att ta initiativ till, planera, genomföra, följa upp och dokumentera aktiviteter och insatser syftande till att bidra till strategimålet ”Stärkt respekt för och tillämpning av rättsstatens principer”, alltid i samråd och/eller samverkan med projektledare och övriga projektgruppsmedlemmar samt relevanta partners. Du deltar aktivt i projektgruppsmöten, övergripande planering, beredning av underlag, rapporter etc.

Du ansvarar för eventuell upphandling av konsulter inom rättsstatsområdet samt potentiell arbetsledning av dessa. Du ansvarar vidare för att upprätthålla och stärka kontakter med relevanta partners/givare/aktörer i Myanmar, regionen och internationellt i relation till rättsstatsuppbyggnad. Du utgör även kontaktperson för eventuella sekunderade eller upphandlade experter.

Ditt ansvar innefattar utveckling av programmets tematik samt att bistå med praktisk implementering i vår verksamhet. Det kan innebära ansvar för aktiviteter som ligger utanför den bilaterala strategin.

Det bör noteras att det i nuvarande situation, med anledning av att verksamheten måste styras om efter kuppen, är mycket fokus på utforskande, analyserande och kontaktskapande verksamhet för att hitta möjligheter att utveckla och implementera insatser.

Då pandemi- och säkerhetsläget tillåter kommer uppdraget att medföra tjänsteresor till Myanmar, Thailand och närområdet. Kortare resor på mindre än en vecka bör undvikas och längre resor/vistelser i Myanmar och regionen uppmuntras.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen inom statsvetenskap, juridik, freds- och konfliktforskning, mänskliga rättigheter eller motsvarande, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt,
• Flerårig erfarenhet av arbete med rättsstatsuppbyggnad och/eller samhällsstyrning i en internationell kontext antingen i konfliktkontext eller från en auktoritär regim,
• Flerårig erfarenhet av att på egen hand och i samarbete med andra planera, genomföra och följa upp verksamhet, företrädesvis i en internationell konfliktkontext,
• Kunskap om internationell freds- och konflikthantering,
• Erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete,
• Flerårig erfarenhet av arbete med rättsstatsuppbyggnad och/eller samhällsstyrning antingen i konfliktkontext eller i en auktoritär regim,
• Professionella kunskaper om och/eller erfarenheter av rättsstatsuppbyggnad i Sydostasien,
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.

Meriterande

• Professionella kunskaper om och/eller erfarenheter av rättsstatsuppbyggnad i Myanmar,
• Kunskap om och/eller erfarenhet av konstitutionellt arbete,
• Erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete från annan myndighet,
• Kunskaper om rättighetsbaserad samhällsstyrning (governance),
• Erfarenhet av projektledning enligt ett resultatbaserat arbetssätt (RBA/RBM),
• Goda kunskaper i franska, arabiska eller burmesiska.

Arbetet ställer stora krav på initiativ- och samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är strategisk, analytisk och resultatorienterad i din yrkesroll. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ. Samtidigt är det viktigt att du kan arbeta självständigt.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start omgående eller enligt överenskommelse, provanställning om 6 månader tillämpas. Placeringsort är Stockholm eller Sandö. I arbetet ingår vissa resor inrikes och utrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2021-06-13

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Karin Carlesten, Programchef, +46 10 456 24 60

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner, +46 10 456 24 46

Facklig representant: Elisa Gyllin, Saco-S, +46 10 456 23 91

 

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Forskningshandläggare på Programmet för forskning, utveckling och evidens

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta som forskningshandläggare på programmet för forskning, utveckling och evidens. I dina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med programmets forskare ansvara för myndighetens forskningsfrämjande verksamhet. Arbetet bedrivs både självständigt och i samverkan med kollegor. Arbetsuppgifterna inkluderar nationell och internationell seminarieverksamhet, och andra aktiviteter som kan bidra till att synliggöra och tillgängliggöra forskningsresultat.

En väsentlig del av programmets verksamhet är kunskapsöverföring och främjande av dialog mellan forskare, beslutsfattare och praktiker inom området fred, säkerhet och utveckling. Du kan också komma att arbeta med programmets publikationer samt handläggning av bidrag till forskare inom myndighetens internationella forskararbetsgrupper. Du bidrar även till ett vidmakthållande av nationella och internationella forskarnätverk. I arbetsuppgifterna kan även ingå stöd till planering, implementering och uppföljning av myndighetens övriga verksamhet, exempelvis inom det bilaterala strategiarbetet. Många arbetsuppgifter har en internationell dimension vilket kan innebära dagliga internationella kontakter.

Din profil
Kvalifikationer

• Master- eller magisterexamen i freds- och konfliktvetenskap, statsvetenskap, utvecklingsvetenskap eller motsvarande
• Kunskap om vetenskaplig forskning gällande fred, säkerhet och utveckling
• Erfarenhet av forskningsassisterande eller forskningsfrämjande verksamhet, eller motsvarande arbete i forskningsrelaterade miljöer
• Erfarenhet av planering, genomförande och uppföljning av projekt
• Dokumenterat god analytisk, skriftlig och kommunikativ förmåga
• Mycket god administrativ och organisatorisk förmåga
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande

• Erfarenhet av internationellt arbete med frågor relaterade till fred och säkerhet, gärna erfarenhet från arbete i konfliktdrabbade miljöer
• Erfarenhet av forskningsfinansierande verksamhet och hantering av forskningsbidrag

Rollen kräver att du har mycket god analytisk förmåga, dels vad gäller att analysera och producera muntliga och skriftliga underlag, dels vad gäller att ta in information och orientera dig i en större mängd information och utifrån informationen dra logiska slutsatser och se orsakssamband. Du har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbeta där du även sätter upp och håller deadlines. Vidare har du förmåga att hålla strukturerade och målgruppsanpassade presentationer och kan använda pedagogiska metoder som sätter deltagaren i centrum. Du har vilja och förmåga att hjälpa andra, och anstränger dig för att hitta lösningar. I rollen arbetar du uppsökande genom att vara lyhörd för andras behov och då arbetat innehåller många personkontakter är det viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Vi söker två nya medarbetare som kommer att anställas som tjänstepersoner på myndigheten, i rollen som forskningshandläggare. Tjänsterna är tidbegränsade med start enligt överenskommelse. Anställningarna gäller t.o.m. 31 mars 2022 samt t.o.m. 30 juni 2022 med eventuell möjlighet till förlängning, dock längst två år. Placeringsort är Stockholm. I rollen ingår vissa resor, inrikes och utrikes.

Ansök senast 2021-06-08

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Mimmi Söderberg Kovacs, Programchef, +46 72-248 83 50

Allmänna och praktiska frågor: Marcus Granholm, HR verksamhetspartner, +46 70-296 86 95

Facklig representant: Julia Fyr, lokala Saco-S, +46 72-226 50 61

 

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Handläggare till programmet för jämställdhet

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Som tematisk handläggare för kvinnor, fred och säkerhet inom programmet för jämställdhet arbetar du med handläggning av verksamhet som främjar genomförandet av kvinnor, fred och säkerhetsagendan med ett särskilt fokus på institutionalisering av jäms... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Som tematisk handläggare för kvinnor, fred och säkerhet inom programmet för jämställdhet arbetar du med handläggning av verksamhet som främjar genomförandet av kvinnor, fred och säkerhetsagendan med ett särskilt fokus på institutionalisering av jämställdhetsarbetet och kvinnors lika deltagande. Mer specifikt kommer du att stödja genomförandet av digitala utbildningsinsatser i jämställdhetsintegrering, bland annat för EU men även för FBA:s sekunderade personal och partners i Ukraina. Halva tiden kommer sannolikt vara förlagd till verksamhet inom vårt bilaterala utvecklingssamarbete med Palestina, med initialt fokus på analys och planering.

Arbetsuppgifternas karaktär består av att ansvara för eller bidra till planering, genomförande och uppföljning av utbildningsinsatser och workshops.  Därtill ingår samordning, rapportskrivning och dokumentation i din roll. Dina arbetsuppgifter är av både analytisk, operativ och administrativ karaktär.

Du kommer att tillhöra programmet för jämställdhet. Samtidigt ingår du i projektgruppen för Palestina, vilket innebär ett nära samarbete med ansvarig projektledare och med kollegor från andra tematiska program. Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma.

Din profil
Kvalifikationer

• En för tjänsten relevant akademisk examen, såsom statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Mycket god kunskap om kvinnor, fred och säkerhetsagendan.
• God erfarenhet av att stödja jämställdhetsintegrering och/eller kvinnors lika deltagande, gärna med fokus på organisationsförändring.
• God erfarenhet av att på egen hand och i samarbete med andra stödja planering, genomförande och uppföljning av verksamhet såsom utbildningsinsatser för vuxna, seminarier och andra typer av gruppaktiviteter.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Meriterande

• God och aktuell kunskap om situationen i Palestina eller Ukraina.
• Erfarenhet av arbete med digitala plattformar/utbildningsinsatser.
• Erfarenhet från internationellt utvecklingssamarbete/arbete från internationell freds- och säkerhetsinstats.
• Språkkunskaper i arabiska, ukrainska eller ryska.
• Kunskap om resultatbaserad planering och uppföljning av internationell verksamhet.

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du har en mycket god förmåga att organisera och strukturera komplexa arbetsprocesser. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll och integrerar ett jämställdhetsperspektiv i ditt dagliga arbete. Du har förmåga att hålla strukturerade och målgruppsanpassade presentationer och kan använda pedagogiska metoder som sätter deltagaren i centrum. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med start enligt överenskommelse till och med 2022-06-01, med eventuell möjlighet till förlängning. Möjliga placeringsorter är Stockholm eller Sandö (Kramfors).

Både inrikesresor och utrikesresor förekommer, däribland till högriskområden. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2021-06-14

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Gabriela Elroy, programchef kvinnor, jämställdhet och unga, +46 70-641 02 05

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner, +46 10 456 24 46

Facklig representant: Amanda Olsson, Saco-S, +46 10 456 24 70

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Specialist på programmet för säkerhetssektorreform

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta som specialist på programmet för säkerhetssektorreform där du främst kommer att arbeta inom ramen för det regionala strategiuppdraget för västra Balkan.

I dina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med kollegor och samarbetspartners utveckla förslag på helt ny verksamhet som du sedan planerar, genomför och följer upp. Du förväntas kunna agera rådgivare kring demokratisk styrning av säkerhetssektorn. Uppdraget kräver en hög grad av förståelse kring de politiska dimensionerna av säkerhetssektorreform. Du förväntas bidra till projektgruppens och projektets övergripande utveckling samt genom strategiarbetet bidrar du till utvecklingen av programmets specialistområde.

 

Din profil

Kvalifikationer


• Mycket god erfarenhet av SSR med särskilt fokus på demokratisk styrning av säkerhetssektorn
• God erfarenhet av internationellt fred- säkerhetsarbete inom ramen för utvecklingssamarbete på västra Balkan
• God erfarenhet av rådgivning eller annan form av kapacitetsutveckling i internationella sammanhang
• Erfarenhet av att driva och stötta förändringsprocesser
• Erfarenhet av resultatbaserat arbetssätt
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skriftMeriterande


• Erfarenhet av att arbeta med fred och säkerhet i eller med Bosnien Hercegovina
• Erfarenhet av förändringsledning/ledarskapsfrågor
• Erfarenhet av FBA:s arbete
• Erfarenhet av policy- och metodutveckling inom SSR-fältet

 

Rollen ställer krav på förmågan att se helhetsperspektiv och agera på en strategisk nivå i planering, genomförande och uppföljning. Vidare har du analytisk förmåga och kan ta in och orientera dig i en större mängd information och utifrån informationen dra logiska slutsatser och se orsakssamband. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter genom att ta initiativ och prioritera, och tillämpa ett genomtänkt  och strukturerat tillvägagångssätt för att leverera enligt överenskommelse. Du arbetar också resultatorienterat genom att säkerställa att arbetet metodiskt leder mot uppsatta mål enligt angiven riktning. Vidare ställer rollen krav på att du är konsultativ och har en mycket god samarbetsförmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Provanställning om 6 månader tillämpas. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 30-05-2021

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Emma Skeppström, programchef +46 10 456 23 41

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner +46 10 456 24 46

Facklig representant: Elisa Gyllin +46 10 456 23 91

 

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Handläggare till programmet för jämställdhet

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som handläggare för kvinnor, fred och säkerhet inom programmet för jämställdhet.   I rollen som handläggare arbetar du med verksamhet som främjar genomförandet av kvinnor, fred och säkerhetsagendan med ett särskilt fokus på ins... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som handläggare för kvinnor, fred och säkerhet inom programmet för jämställdhet.  

I rollen som handläggare arbetar du med verksamhet som främjar genomförandet av kvinnor, fred och säkerhetsagendan med ett särskilt fokus på institutionalisering av jämställdhetsarbetet. Detta innefattar stöd till FBA:s kapacitetsbyggande arbete för chefer, så kallade Gender Responsive Leadership, både genom handläggning av utbildningsprogram med FN i Colombia och genom att stödja utvecklingen av metodmaterial för digitalt bruk. I arbetet ingår även att vara med och genomföra interna utbildningsinsatser, både för FBA:s interna medarbetare och de medarbetare FBA sekunderar till internationella insatser.

Arbetsuppgifterna består av att tillsammans med kollegor ansvara för planering, genomförande och uppföljning av olika kapacitetshöjande insatser såsom utbildningar,  seminarier och workshops. Dessa kan ske både digitalt och med fysisk närvaro. Därtill ingår det att ta fram skriftliga underlag på både engelska och svenska, samordning, och dokumentation i din roll. Dina arbetsuppgifter är av både analytisk, operativ och administrativ karaktär.

Rollen innebär nära samarbete med andra kollegor inom programmet för jämställdhet och samordning med andra enheter. Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma.

Din profil
Kvalifikationer

• En för tjänsten relevant akademisk examen, såsom statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• God kunskap om kvinnor, fred och säkerhetsagendan.
• Erfarenhet av arbete med jämställdhetsintegrering och/eller kvinnors lika deltagande inom ramen för fred-och säkerhet.
• Erfarenhet av att, i samarbete med andra, stödja planering, genomförande och uppföljning av utbildningsinsatser, seminarier och andra typer av gruppevent.
• Erfarenhet av arbete med digitala utbildningsplattformar.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Meriterande

• Erfarenhet av arbete från statlig förvaltning.
• Erfarenhet av arbete med offentliga upphandlingar.
• Erfarenhet från arbete med internationella organisationer som FN, EU, AU, OSSE

 Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du har en mycket god förmåga att organisera och strukturera komplexa arbetsprocesser. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll och integrerar ett jämställdhetsperspektiv i ditt dagliga arbete. Du har förmåga att hålla strukturerade och målgruppsanpassade presentationer och kan använda pedagogiska metoder som sätter deltagaren i centrum. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som handläggare. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 10 månader med start i juni/juli 2021. Möjliga placeringsorter är Stockholm eller Sandö (Kramfors). I tjänsten ingår inrikesresor och andra utrikesresor. Resor till högriskområden kan förekomma.

 

Ansök senast 2021-06-02

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Gabriela Elroy, programchef programmet för jämställdhet, +46 70- 641 02 05

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner,  +46 10 456 24 46

Facklig representant: Amanda Olsson Myrvik, Saco-S, +46 10 456 24 70

 

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Koordinator administrativa utvecklingsprocesser

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


 

Du som vill driva och samordna utvecklingsprocesser

Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta på programmet för upphandling, juridik och administration som samordnar flertalet myndighetsövergripande processer. Den röda tråden i denna roll är system och lokaler med fokus på analys och utveckling. Detta betyder inte att du på förhand behöver kunna dessa sakområden i detalj, det viktiga är att du är skicklig på att kartlägga information och driva processer framåt. En av utvecklingsprocesserna rör en översyn av myndighetens utbildningsadministrativa system. I det arbetet är du en central drivkraft i arbetet med att se över nuvarande system där du tillsammans med bland annat samordnaren för digitalt lärande leder arbetet med att förbereda för, köpa in och implementera de utbildningsrelaterade system som är relevanta för FBA:s fortsatta verksamhet.

I implementeringen finns ett starkt fokus på att ta fram de dokument/koncept/mallar som främjar ett enhetligt användande av systemen. Du kommer också vara sammanhållande för en förstudie gällande kontorslokalerna på Sandö. I dina arbetsuppgifter ingår också att ge tekniskt stöd på plats i våra utbildningslokaler på Sandö. Du kartlägger och dokumenterar den utbildningsrelaterade tekniken som finns i våra utbildningslokaler på Sandö och flaggar för om något behöver kompletteras, utvecklas etc. Det finns inga krav på tekniska förkunskaper, har du ett intresse så lär du dig det under tiden. Andra uppgifter inom ramen för programmets verksamhet kan tillkomma.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen relevant för tjänsten, eller motsvarande kunskaper och erfarenheter som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
• Erfarenhet av att ha skrivit uppsatser/motsvarande utredningar
• Erfarenhet av att ha drivit utvecklingsprocesser
• Goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligtMeriterande

• Erfarenhet av arbete med utbildningsrelaterade system och teknik
• Erfarenhet från arbete i svensk statlig myndighet

 

Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter genom att ta initiativ och tillämpa ett genomtänkt och strukturerat tillvägagångssätt för att leverera enligt överenskommelse. Uppgifterna pendlar mellan strategiskt och operativt arbete och kräver därför viss flexibilitet. Arbetet innehåller många personkontakter och ställer därmed krav på att du är professionell, serviceinriktad och har en mycket god samarbetsförmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som koordinator. Tjänsten är en allmän visstidsanställning på ett år med start enligt överenskommelse. Placeringsort är Sandö. Eventuellt kan resor till kontoret i Stockholm att förekomma.

 Ansök senast 31 maj Visa mindre

Specialist till programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som specialist på programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation. Dina arbetsuppgifter består till stor del av att ansvara för policy- och metodutveckling samt processdesign inom området rättsstatsuppbyggnad och samhälls... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som specialist på programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation. Dina arbetsuppgifter består till stor del av att ansvara för policy- och metodutveckling samt processdesign inom området rättsstatsuppbyggnad och samhällsstyrning. Du kommer att leda programmets samarbete med UNDP, vilket bland annat innefattar att facilitera implementeringen av det uppdaterade verktyget Rule of Law in Public Administration i vårt bilaterala strategiarbete. Vidare har du ansvar för att bidra till ökad intern kunskap om övergångsrättvisa samt dess koppling till försoning genom att organisera interna diskussioner och etablera kontakt med relevanta forskare. Du kommer även att arbeta med att utveckla programmets metodik och pedagogiska ansats avseende deltagande i beslutsprocesser inom den statliga förvaltningen och kontakterna mellan civilsamhälle och statliga aktörer, samt avseende länken mellan preventivt korruptionsarbete och konflikt samt vilken roll arbete med rättsstatens principer kan ha för att förebygga korruption.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen inom statsvetenskap, freds- och konfliktforskning, juridik/mänskliga rättigheter eller motsvarande, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
• Flerårig erfarenhet av arbete med rättsstatsuppbyggnad och/eller samhällsstyrning
• Gedigen erfarenhet av arbete med policy- och metodutveckling samt processdesign
• Gedigen erfarenhet av att på egen hand och i samarbete med andra planera, genomföra och följa upp verksamhet, företrädesvis i en internationell konfliktkontext
• Kunskap om internationell freds- och konflikthantering
• Erfarenhet av arbete med eller i konflikt- och/eller postkonfliktländer, alternativt flerårig vistelse i konflikt- och/eller postkonfliktländer.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Meriterande

• Internationell erfarenhet av arbete med rättsstatsuppbyggnad i en konfliktkontext
• Erfarenhet av arbete i annan myndighet
• Erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete
• Kunskaper om rättighetsbaserad samhällsstyrning (governance)
• Erfarenhet av projektledning enligt ett resultatbaserat arbetssätt (RBA/RBM)
• Goda kunskaper i franska, spanska eller arabiska

Arbetet ställer stora krav på initiativ- och samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är strategisk, analytisk och resultatorienterad i din yrkesroll. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Samtidigt är det viktigt att du kan arbeta självständigt. Vidare är det viktigt att du har en hög nivå av språklig analytisk förmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist. Tjänsten är en tillsvidareplacering, med start omgående eller enligt överenskommelse. Provanställning om 6 månader tillämpas. Placeringsort är Stockholm eller Sandö. I arbetet ingår vissa resor inrikes och utrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast den 2021-06-02.

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Karin Carlesten, +46 10 456 24 60

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner, +46 10 456 24 46

Facklig representant: Elisa Gyllin, elisa.gyllin@fba.se

 

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

FBA söker GD-sekreterare

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Dina arbetsuppgifter
Som GD-sekreterare arbetar du i en spännande och utvecklande miljö på enheten för ledningsstöd. Du ansvarar för generaldirektörens kalender, planerar och koordinerar möten och resor, säkerställer att generaldirektören har underlag, presentationer etc. inför sina möten samt sköter hans brevkorrespondens och ger annat administrativt stöd. I tjänsten ingår även vissa handläggningsuppgifter som till exempel att utforma presentationer och talepunkter samt genomföra vissa analys- och skrivuppgifter. Du handlägger myndighetens insynsråd samt stödjer generaldirektören med internkommunikation, vilket bl.a. innebär att du arbetar aktivt med myndighetens intranät och håller samman myndighetens personalorienteringar.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen relevant för tjänsten, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
• Erfarenhet av administrativt arbete eller servicearbete
• Erfarenhet av arbete inom området fred, säkerhet och utveckling
• Mycket god förmåga till skriftlig och muntlig framställan på såväl svenska som engelska 
• Goda kunskaper inom Officepaketet (Word, PowerPoint och Excel)

Meriterande

• Erfarenhet av arbete på statlig myndighet
• Goda kunskaper i och ett stort intresse för arbete med digitala verktyg

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Vidare har du god organisatorisk/administrativ förmåga och en stark känsla för service.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som GD-sekreterare. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start snarast. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver därför svenskt medborgarskap. Registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Ansök senast 31 maj 2021

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Ola Pettersson, enhetschef +46 72 248 80 35

Allmänna och praktiska frågor: Karin Enberg, HR verksamhetspartner +46 70 180 55 21

Facklig representant: Julia Fyr, SACO +46 72 226 50 61

 

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Chef för programmet för forskning, utveckling och evidens

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Programmet för forskning, utveckling och evidens ansvarar för FBA:s forskningsfrämjande verksamhet, med relevans för internationellt fredsfrämjande arbete. Programmet bedriver egen vetenskaplig forskning, och främjar forskning genom internationella ... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Programmet för forskning, utveckling och evidens ansvarar för FBA:s forskningsfrämjande verksamhet, med relevans för internationellt fredsfrämjande arbete. Programmet bedriver egen vetenskaplig forskning, och främjar forskning genom internationella forskararbetsgrupper. Programmet arrangerar årligen seminarier och konferenser för medlemmarna i forskararbetsgrupperna, där aktuella forskningsprojekt, metoder och resultat för att säkerställa en hög vetenskaplig kvalitet och relevans diskuteras. Medlemmarna har också möjlighet att ansöka om forskningsbidrag från FBA. Programmet främjar även kunskapsutbyte mellan forskare, beslutsfattare och praktiker genom de internationella dialogforum som arrangeras. Resultatet av den forskning som programmet bedriver och stödjer används även i FBA:s övriga verksamhet, till exempel i utbildningar och vid rådgivning.

Som chef för programmet för forskning, utveckling och evidens leder och fördelar du arbetet inom programmet. Du har ett arbetsmiljöansvar, vilket innebär att du aktivt främjar en god psykosocial arbetsmiljö både inom ditt program och på arbetsplatsen i stort. Du skapar förutsättningar för att arbetet inom programmet ska kunna utföras på ett resultatbaserat arbetssätt, och sammanställer underlag till myndighetsgemensamma processer såsom planering och uppföljning av verksamhet och budget. Du ansvarar även för kompetensförsörjningen inom programmet vilket inkluderar att rekrytera, introducera, utveckla och motivera medarbetare. Du rapporterar direkt till din enhetschef och har en ordinarie plats i enhetsledningsgruppen.

Som chef för programmet för forskning, utveckling och evidens är du också myndighetens forskningschef. Det förutsätter att du är disputerad och har ett internationellt forskarnätverk. Möjlighet till egen forskning inom områden med koppling till FBA:s expertområden och uppdrag kan ges inom ramen för tjänsten.

Din profil
Kvalifikationer

• Doktorsexamen i freds- och konfliktforskning eller motsvarande samhällsvetenskaplig inriktning
• God förståelse för arbetsgivarrollen och erfarenhet av chef- eller ledarroll, inkl. ansvar för arbetsledning, personalfrågor, arbetsmiljö och budget
• Erfarenhet av policynära forskning och internationellt granskade vetenskapliga publikationer
• Erfarenhet av att kommunicera och omsätta forskningsresultat till rådgivande eller kapacitetsbyggande verksamhet
• Mycket god svenska och engelska, i såväl tal som skrift


Meriterande

• Erfarenhet av att delta i och upprätthålla forskningsnätverk, på nationell och internationell nivå
• Erfarenhet av forskningsstödjande och -främjande arbete
• Erfarenhet av att ansöka om och erhålla forskningsmedel
• Erfarenhet av granskning och bedömning av forskningsansökningar
• Erfarenhet av att leda och organisera internationella seminarier och konferenser
• Erfarenhet av forskning i konflikt eller post-konfliktmiljöer
• Erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling eller förändringsledning
• Erfarenhet av ett resultatbaserat arbetssätt

Som chef behöver du ha god förmåga att motivera individer och grupper att nå fastställda mål, genom att skapa engagemang och delaktighet. Du agerar som föredöme och kulturbärare, och förstår gruppdynamik så att du kan föra teamets effektivitet och mognadsgrad framåt. Du har ett helhetsperspektiv utifrån myndighetens övergripande uppdrag och ser sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser. Du har förmåga att se din del i helheten och känner ansvar för gruppens och myndighetens gemensamma resultat. Du är öppen för nya idéer och har förmåga att anpassa dig efter förändringar, och söka alternativa lösningar på situationer och problem. Du har förmåga att agera rådgivande och genom dialog omvandla den egna specialistkunskapen till kunskap och insikter som höjer mottagarens nivå och förståelse.

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson med ett tidsbegränsat chefsförordnande på tre år, med möjlighet till tre års förlängning. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start 1 augusti 2021 eller enligt överenskommelse. Möjliga placeringsorter är antingen Stockholm eller Sandö i Kramfors kommun. I arbetet ingår inrikes och utrikes resor, inklusive till högriskländer, förutsatt att omvärldsläget så tillåter. Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver därför svenskt medborgarskap. Registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2021-05-16

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Magdalena Tham Lindell, Enhetschef, Tel: +46 73-079 68 35

Allmänna och praktiska frågor: Camilla Jakobsson, HR-chef, Tel: +46 70-575 16 45

Facklig representant: Julia Fyr, SACO-S, Tel: +46 72-226 50 61

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Specialist på programmet för ledarskap och samverkan

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Programmet för ledarskap och samverkan i fredsinsatser arbetar med Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) och andra globala aktörer för att stärka deras insatser för fred och säkerhet. Vi efterfrågas också i större utsträckning inom de strategier för utvecklin... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Programmet för ledarskap och samverkan i fredsinsatser arbetar med Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) och andra globala aktörer för att stärka deras insatser för fred och säkerhet. Vi efterfrågas också i större utsträckning inom de strategier för utvecklingssamarbete som regeringen har gett FBA uppdrag att genomföra i utvalda länder.  Medarbetare bidrar med strategiskt stöd och strävar efter att stötta den organisatoriska utvecklingen hos våra partners.                      

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att i rollen som specialist tillsammans med kollegor utveckla ledarskapsutveckling som kapacitetsstärkande stöd gentemot EU och FN samt till samarbetspartners i de länder där FBA har strategiuppdrag. Du kommer arbeta med bla utbildningsprogram, ledningsstöd och ledningsgruppsutveckling och mentorskapsprogram riktade till män och kvinnor i ledande befattningar. Många verkar i konfliktdrabbade miljöer. I dina arbetsuppgifter ingår att analysera förfrågningar och utveckla insatser som möter partnerorganisationernas behov och FBAs strategiska inriktning. Du arbetar självständigt och tillsammans med kollegor med att planera, designa, genomföra, dokumentera och följa upp de aktiviteter som är aktuella. I arbetet ingår även att stärka befintliga samarbeten med partners och att utveckla egna nätverk.

Tjänsten innebär nära samarbete med kollegor inom programmet som ansvarar för multifunktionell samverkan. Inom ramen för strategiuppdrag sker även arbetet tillsammans med övriga kollegor på myndigheten som har uppdrag inom respektive projektgrupp. Andra arbetsuppgifter inom programmet och myndighetens verksamhet kan tillkomma.                                                                                                               

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen som är relevant för tjänsten, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Mångårig relevant erfarenhet av att designa och hålla i ledarskapsutvecklingsaktiviteter såsom workshops och utvecklingsprogram för individer och grupper
• Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i såväl tal som skrift

Meriterande

• Erfarenhet av ledarskapsutveckling i internationella och multikulturella sammanhang, gärna i relation till FN och EU eller till nationella myndigheter
• Erfarenhet från arbete inom svensk statsförvaltning
• Egen erfarenhet av chefsansvar och arbetsledning och/eller arbete i ledningsgrupp
• Goda kunskaper om och erfarenhet av arbete med vuxenpedagogik, inklusive praktisk tillämpning av olika pedagogiska metoder för vuxenlärande.
• Erfarenhet av att integrera jämställdhet i verksamheten
• Erfarenhet av att designa och leda processer online
• Erfarenhet av för ledarskap närliggande områden såsom organisationsutveckling, beteendevetenskap, strategisk kommunikation och personalutveckling
• Ytterligare språkkunskaper, t.ex. i franska, spanska eller arabiska

FBA:s program för ledarskap och samverkan i fredsinsatser arbetar flexibelt med att stärka partners kapacitet. Tjänsten ställer stora krav på behovsanalys, anpassning och god förmåga att göra strategiska bedömningar vad gäller olika vägval. Du kommer att ingå i ett team där du dels arbetar självständigt dels ingår i samarbeten tillsammans med kollegor. Du är analytisk och kreativ och har god förmåga att omsätta idéer till praktik, och du kan också förmedla dem till andra. Vi ser gärna att du är en god kommunikatör. Rollen medför många kontakter och förtroendeskapande verksamhet och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist. Tjänsten är en allmän visstidsanställning till och med 31 maj 2022, med start enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm. I rollen ingår tjänsteresor, både inrikes och utrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 30 maj 2021.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Jens Schjörlien, programchef, +46 703 442 765

Allmänna och praktiska frågor: Marcus Granholm, HR verksamhetspartner, +46 70-296 86 95

Facklig representant: Amanda Olsson Myrvik, SACO-S, +46 10-456 2470 Visa mindre

Handläggare rättsstatsuppbyggnad och valobservation - fokus Irak

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som handläggare på programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation. Du ingår i projektgruppen för Irakstrategin och arbetar heltid med denna. I dina arbetsuppgifter ingår att planera och justera aktiviteter efter behov. ... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som handläggare på programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation. Du ingår i projektgruppen för Irakstrategin och arbetar heltid med denna.

I dina arbetsuppgifter ingår att planera och justera aktiviteter efter behov. Du arbetar med processledning i form av sammanhållning av insatsteamet, fördelning av roller och ansvar. Du arbetar med en flexibel utformning av processen och arbetar aktivt med att säkra delaktighet och ägarskap för att insatsen ska bidra till att uppfylla deltagarnas behov och uppnå konkreta resultat. I dina arbetsuppgifter ingår att anlita resurspersoner för kapacitetsutveckling av deltagarna i insatsen.

Du följer löpande upp de aktiviteter som genomförs och utvärderar insatsen som helhet i slutet av året. Du ansvarar också för att uppdatera dokumentationen om projektet, budget och rapportering till ansvarig projektledare. Du bidrar till utformningen av underlag för ny strategi, samt genomförandet av en operationaliseringsanalys för ny Irakstrategi 2022-2027.

I arbetet ingår att nätverka och upprätthålla relationer med intressenter och deltagare på central och lokal nivå. Du delar också information om insatsen internt på FBA, dels inom det egna programmet och enheten, dels till övriga medarbetare vid behov.


Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen inom statsvetenskap, freds- och konfliktforskning, juridik/mänskliga rättigheter eller motsvarande.
• Erfarenhet av att arbeta med statsbyggnadsprocesser, processer för civilsamhällets deltagande i lokalt beslutsfattande, lokal samhällsstyrning med fokus på deltagande och transparens, till viss del ansvarsutkrävande.
• Erfarenhet av processledning.
• Erfarenhet av att arbeta med och/eller i Mellanöstern, gärna Irak.
• Erfarenhet från arbete i konfliktkontext.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.


Meriterande

• Erfarenhet av arbete med utbildningsverksamhet, rådgivning eller annan form av kapacitetsutveckling i internationella sammanhang.
• Erfarenhet av dialogprocesser och samverkansprocesser.
• Erfarenhet av att arbeta med att sammanföra olika målgrupper med spänningar sinsemellan.
• Arabiska språkkunskaper.
• Teoretiska kunskaper om principer och processer för deltagande.

Arbetet ställer stora krav på initiativ- och samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell, analytisk och resultatorienterad i din yrkesroll. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Vidare är det viktigt att du har en hög nivå av språklig analytisk förmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som handläggare. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med start omgående eller enligt överenskommelse till och med 2022-05-15, med eventuell möjlighet till förlängning. Placeringsort är Stockholm. I rollen ingår vissa resor inrikes och utrikes, även till högriskländer. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast den 2021-04-08

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Karin Carlesten, +46 70 360 03 08

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner  +46 10 456 24 46

Facklig representant: Elisa Gyllin, +46 10 456 23 91

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Valobservatör till valresursbasen

FBA rekryterar, utbildar och sänder ut svenskar som deltar i valobservationsinsatser över hela världen. Nu behöver vår resursbas med valobservatörer utökas och vi söker dig som talar och skriver flytande spanska, franska eller portugisiska samt engelska och svenska och vill bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling. Som valobservatör kommer du i första hand att arbeta i valobservationsinsatser genomförda av Organisationen för Säkerhet och Sa... Visa mer
FBA rekryterar, utbildar och sänder ut svenskar som deltar i valobservationsinsatser över hela världen. Nu behöver vår resursbas med valobservatörer utökas och vi söker dig som talar och skriver flytande spanska, franska eller portugisiska samt engelska och svenska och vill bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling.

Som valobservatör kommer du i första hand att arbeta i valobservationsinsatser genomförda av Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) och deras kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR). Uppdrag i regi av EU, Organization of American States (OAS) och The Carter Center kan också bli aktuellt.

Som nyrekryterad valobservatör är det i första hand korttidsuppdrag (cirka 2 veckor) som är aktuella, men vi ser gärna att du har ett långsiktigt engagemang och att du på sikt kan genomföra uppdrag som långtidsobservatör (6-10 veckor). Här kan du läsa mer om uppdraget som valobservatör.

Du som blir antagen till FBA:s resursbas ska gå vår obligatoriska grundutbildning som genomförs under hösten 2021.

 

Kvalifikationer


• Mycket goda språkkunskaper (minst C1 enligt Europaskalans nivåer) i franska, spanska eller portugisiska i såväl tal som skrift
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (minst C1) i såväl tal som skrift
• Svenskt medborgarskap
• Kandidatexamen i statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, juridik, samhällsvetenskap eller liknande eller erfarenhet som av FBA bedöms vara likvärdig
• Minst två års relevant arbetslivserfarenhet
• Minst tre månaders erfarenhet från relevant internationellt arbete eller praktik (ej studier)
• Tillgänglighet för minst ett uppdrag som korttidsvalobservatör (cirka 2 veckor) per år.

 

Meriterande


• Dokumenterad erfarenhet av arbete med val i Sverige eller internationellt
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med eller engagemang inom demokrati och mänskliga rättigheter
• Goda eller mycket goda kunskaper i ytterligare relevanta språk såsom ryska, arabiska, bosniska, kroatiska, makedonska, montenegrinska eller serbiska
• Tillgänglighet för minst ett uppdrag som långtidsvalobservatör (cirka 6-10 veckor) per år. 

 

Du behöver uppfylla samtliga punkter under rubriken kvalifikationer för att gå vidare i urvalsprocessen.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper då uppdragen kräver flexibilitet, gott omdöme, god samarbetsförmåga och opartiskhet. En valobservatör måste vara införstådd med att uppdragen kan innebära arbete under påfrestande förhållanden som kräver god hälsa.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi välkomnar både män och kvinnor samt svenska medborgare med ursprung från olika länder.

Då vi förutser ett stort antal sökande kommer ett första urval genomföras med hjälp av ett webbaserat verktyg med språktester och tester i personlig lämplighet. FBA har tyvärr ingen möjlighet att ge personlig feedback efter genomförda tester. I ett senare skede kan eventuella intervjuer och referenstagning bli aktuellt.

Vi genomför en registerkontroll av slutkandidater innan de erbjuds plats i valresursbasen. Genom att ansöka ger du ditt medgivande till genomförande av registerkontroll.

 

Här kan du läsa svaren på vanliga frågor om rekrytering till valresursbasen. 

 

Ansök senast 2021-04-26 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

För frågor om rollens innehåll och uppdraget, kontakta Valobs@fba.se

 

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Handläggare rättsstatsuppbyggnad och valobservation

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som handläggare på programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation. Dina arbetsuppgifter består av att genomföra utbildningen Rule of Law for Conflict Prevention and Peacebuilding två gånger/år, samt att ingå i projektgru... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som handläggare på programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation. Dina arbetsuppgifter består av att genomföra utbildningen Rule of Law for Conflict Prevention and Peacebuilding två gånger/år, samt att ingå i projektgruppen för den bilaterala strategin för Demokratiska republiken Kongo (DRK) och i den ansvara för frågor relaterade till rättsstatsuppbyggnad samt integrerade insatser.

Arbetet med utbildningen innebär att du är ansvarig för att planera, genomföra, dokumentera och följa upp insatsen. Du är även ansvarig för att utvärdera och utveckla utbildningskonceptet. Arbetet innebär mycket nära samarbete med andra medarbetare på FBA såväl som tät kontakt med utbildningens deltagare före, under och efter utbildningen.

Arbetet med DRK-strategin innebär till en början utveckling och uppstart av ny verksamhet. Därefter består arbetsuppgifterna i huvudsak av att planera, genomföra och följa upp insatser i DRK. Verksamheten syftar till kapacitetsutveckling av lokala partners och kan exempelvis bestå av långsiktiga utbildningsinsatser, mentorering och rådgivning. Rapportskrivning och dokumentation ingår i rollen, liksom viss logistik. Samordning med externa partners utgör en viktig del av arbetet, och du representerar myndigheten i olika sammanhang, såväl i Sverige som internationellt.

I arbetet ingår även att samverka med andra organisationer som arbetar inom samma fält för att inhämta lärdomar och arbeta med möjliga utvecklingsspår.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen inom statsvetenskap, freds- och konfliktforskning, juridik/mänskliga rättigheter eller motsvarande,
• Kunskap om internationell freds- och konflikthantering,
• Kunskap om och erfarenhet av arbete med rättsstatsuppbyggnad och rättsstatens principer,
• Erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera workshops/utbildningar, presentationer och föreläsningar,
• Erfarenhet av arbete i konflikt- och/eller postkonfliktkontext,
• Erfarenhet av projektledning enligt ett resultatbaserat arbetssätt (RBA/RBM),
• Mycket goda kunskaper i svenska, engelska och franska, i såväl tal som skrift.

Meriterande

• Internationell erfarenhet av arbete med rättsstatsuppbyggnad i en konfliktkontext,
• Kunskap om rättighetsbaserad samhällsstyrning (governance),
• Erfarenhet av att arbeta med hybridpedagogik/onlineutbildning.

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är strukturerad och har en förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. I ditt arbete har du en förmåga att agera rådgivande genom dialog med motpart omvandla den egna specialistkunskapen till kunskap och insikter som höjer mottagarens nivå och förståelse. Du har en god prestationsteknik och pedagogik och kan hålla strukturerade anföranden och presentationer som är målgruppsanpassade. Arbetet innehåller många personkontakter och det är därför viktigt att du har en god samarbetsförmåga .

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse, provanställning om 6 månader tillämpas. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor inrikes och utrikes, även till högriskområden. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2021-04-21

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Karin Carlesten, programchef +46 70 360 03 08

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner  +46 10 456 24 46

Facklig representant: Elisa Gyllin, SACO-S +46 10 456 23 91

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Specialist till programmet för unga, fred och säkerhet

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som specialist på unga, fred och säkerhet inom vårt bilaterala utvecklingssamarbete i Palestina. Du bedriver verksamhet som främjar ungas deltagande i samhället och ett ungperspektiv i fred- och säkerhetsarbetet. Arbetsuppgifte... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som specialist på unga, fred och säkerhet inom vårt bilaterala utvecklingssamarbete i Palestina. Du bedriver verksamhet som främjar ungas deltagande i samhället och ett ungperspektiv i fred- och säkerhetsarbetet.

Arbetsuppgifterna består i att aktivt planera, utforma och genomföra integrerade, långsiktiga insatser med fokus på deltagarbaserad kapacitetsutveckling och policystöd på hög politisk nivå med en tydlig lokal förankring och välriktade relevanta processer.

Du kommer att arbeta med rådgivning till partners och bidra till metodutveckling för operationalisering av unga, fred och säkerhetsagendan i Palestina. Därtill ingår samordning, rapportskrivning och dokumentation i din roll. Dina arbetsuppgifter är av strategisk, analytisk, operativ och administrativ karaktär och du förväntas kunna representera myndigheten i olika sammanhang, både internationellt och nationellt.

Du kommer att tillhöra programmet för unga, fred och säkerhet samt stöd till civilsamhället. Samtidigt ingår du i projektgruppen för den bilaterala utvecklingsstrategin för Palestina, vilket innebär nära samarbete med ansvarig projektledare och kollegor från andra tematiska program. Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma, beroende på behov.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen relevant för tjänsten, företrädesvis inom statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Mycket god kunskap om unga-, fred- och säkerhetsagendan.
• Gedigen erfarenhet av arbete med ungas deltagande i konflikt- eller postkonfliktländer
• Gedigen erfarenhet av arbete med utbildningsinsatser, rådgivning och/eller policy- och metodutveckling och processdesign, gärna i samarbete med nationella statliga institutioner
• Gedigen erfarenhet av att på egen hand och i samarbete med andra planera, genomföra och följa upp verksamhet, företrädesvis i en internationell konfliktkontext
• Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande

• Erfarenhet av arbete inom svensk statlig förvaltning
• God kunskap om resultatbaserad planering och uppföljning av internationella insatser samt av jämställdhetsintegrering
• Erfarenhet från arbete med ungledda civilsamhällesorganisationer och/eller av att facilitera deltagarbaserade lärandeprocesser med unga
• God kännedom om internationella organisationer som FN och EU
• God och aktuell kunskap om den politiska utvecklingen och situationen i Palestina och i regionen
• Språkkunskaper i arabiska

Arbetet ställer stora krav på konsultativ och analytisk kompetens samt förmåga att arbeta strategiskt och flexibelt på ett professionellt och resultatorienterat sätt.

Du integrerar ett jämställdhetsperspektiv i ditt dagliga arbete och håller strukturerade

och målgruppsanpassade presentationer som bygger på deltagarorienterade pedagogiska metoder. Du har också god språklig analytisk förmåga på både svenska och engelska.

Vi söker dig med starkt driv. Du tar initiativ, driver självständigt processer framåt och strävar efter att följa upp och slutföra arbetsuppgifter. Du kommunicerar på ett prestigelöst och tillmötesgående sätt och samarbetar väl medkollegor och andra samarbetsaktörer.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under 12 månader med start enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor inrikes och utrikes, även till högriskområden. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2021-04-14

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Marianne Boqvist, programchef +46 10 456 24 93

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner +46 10 456 24 46

Facklig representant: Julia Fyr, SACO-S +46 10 456 24 65 Visa mindre

Handläggare, unga fred och säkerhet och dialog och fredsmedling

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du arbetar som tematisk handläggare på programmet för unga, fred och säkerhet samt stöd till civilsamhället. Tematiskt delas din tid mellan unga, fred och säkerhet och dialog- och fredsmedling. Det operativa arbetet ligger inom ramen för FBA:s bilat... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du arbetar som tematisk handläggare på programmet för unga, fred och säkerhet samt stöd till civilsamhället. Tematiskt delas din tid mellan unga, fred och säkerhet och dialog- och fredsmedling. Det operativa arbetet ligger inom ramen för FBA:s bilaterala projektsamarbete i Somalia. Arbetet bedrivs i samarbete med en grupp kollegor från andra tematiska program och du arbetsleds av en projektledare. En viktig del i arbetet är att på ett konstruktivt sätt bidra till utvecklingen av arbetssätt i nära dialog med chefer och kollegor.

Arbetsuppgifterna är av kapacitetsstärkande natur och innebär bland annat rådgivning, kapacitetsutveckling och annat stöd för att stärka lokala partners och deras förmåga att arbeta för fred, säkerhet och utveckling. I arbetet ingår att tillsammans med kollegor och samarbetspartners utveckla förslag på verksamhet som du också planerar, genomför, följer upp och dokumenterar.

I ditt arbete bidrar du till den tematiska utvecklingen av de två programmens specialområden och arbetar för att förvalta och utveckla programmens nätverk med forskare, policyspecialister, statliga och icke-statliga organisationer samt praktiker såväl nationellt som internationellt. Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma inom ramen för programmets övriga verksamhet.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen inom statsvetenskap, juridik eller freds- och konfliktkunskap, socialantropologi, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Mångårig erfarenhet av fredsbyggande arbete, företrädesvis dialog, medling, processdesign i internationella insatser och/eller i konfliktländer
• Erfarenhet av arbete med unga, fred och säkerhetsagendan
• Erfarenhet av deltagarbaserade förändringsprocesser i konflikt- eller postkonfliktländer 
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• Fördjupad erfarenhet av landkontext och av arbete med Afrika söder om Sahara eller Mellanöstern


Meriterande

• Erfarenhet av projektdesign, konceptutveckling och kapacitetsutveckling
• Erfarenhet av att stödja ungas politiska deltagande samt egenorganisering i konfliktkontexter
• Erfarenhet av analytiskt arbete och rådgivning, gärna med fokus på inkluderande politiska processer inom freds- och konfliktfrågor
• Erfarenhet av resultatbaserat arbetssätt
• Relevant arbetslivserfarenhet från annan statlig arbetsgivare
• Ytterligare språkkunskaper

Rollen kräver ett flexibelt förhållningssätt, god förmåga att prioritera och leverera enligt överenskommelse. I ditt arbete har du förmåga att arbeta självständigt och du är resultatorienterad i din yrkesroll. Du har en god analytisk förmåga och bidrar till att hitta alternativa vägar framåt i en komplex och ständigt föränderlig kontext. Du har förmåga att agera strategiskt i planering, genomförande och uppföljning ur ett helhetsperspektiv. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är professionell, kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Du agerar rådgivande och genom dialog med motpart omvandlar du den egna specialistkunskapen till kunskap och insikter som höjer mottagarens nivå och förståelse.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning till och med 2022-12-31, med start 2021-04-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår resor både inrikes och utrikes, till bland annat högriskområden. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2021-03-31

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Marianne Boqvist, programchef +46 10 456 24 93

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner +46 10 456 24 46

Facklig representant: Julia Fyr, SACO-S +46 10 456 24 65

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Handläggare, stöd till policyrådgivare

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som handläggare på programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation. I dina arbetsuppgifter ingår att genomföra FBA:s erbjudande inom stöd till policyrådgivare. Arbetet sker i nära samarbete med övriga kollegor. Du utveck... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som handläggare på programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation. I dina arbetsuppgifter ingår att genomföra FBA:s erbjudande inom stöd till policyrådgivare. Arbetet sker i nära samarbete med övriga kollegor.

Du utvecklar myndighetens erbjudande om stöd till policyrådgivare i konflikt- och postkonfliktländer, bland annat genom att ha ansvar för hela projektcykeln kring utbildningar, workshops och andra insatser som konkretiserar erbjudandet. Allt arbete sker med ett resultatbaserat arbetssätt.

I arbetet ingår även att samverka med andra organisationer som arbetar inom samma fält för att inhämta lärdomar och arbeta med möjliga utvecklingsspår.

Du kan också komma att stödja andra delar av programmets verksamhet, exempelvis vårt stöd till valprocesser och valobservatörsverksamhet.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen inom statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap, juridik/mänskliga rättigheter eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt,
• Erfarenhet av att ge stöd till kapacitetsutveckling av policyrådgivare och/eller diplomater eller motsvarande i internationell fredsinsats/internationell organisation och/eller inom bilateralt utvecklingssamarbete,
• Kunskaper i strategiska analysmetoder och verktyg, för dialog och aktivt lyssnande samt internationell förhandling,
• Erfarenhet av internationellt freds- och säkerhetsarbete inom ramen för utvecklingssamarbete,
• Kunskaper i presentationsteknik och pedagogik samt erfarenhet av att arbeta med, och facilitera digital interaktivitet via olika plattformar,
• Erfarenhet av projektledning eller samordning av större insatser, inkl. utvärdering och uppföljning,
• Erfarenhet av ett resultatbaserat arbetssätt,

• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Meriterande

• Erfarenhet av FBA:s arbete,
• Erfarenhet av arbete med politisk rådgivning,
• Erfarenhet av arbete med hybridpedagogik,
• Erfarenhet av att ha arbetat i konflikt- och postkonfliktmiljöer.

Arbetet ställer stora krav på initiativ- och samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell, analytisk och resultatorienterad i din yrkesroll. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Vidare är det viktigt att du har en hög nivå av språklig analytisk förmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som handläggare. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning i två år, med start omgående eller enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor inrikes och utrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast den 2021-03-30.

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.Rollens innehåll: Karin Carlesten, programchef +46 70 360 03 08

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner  +46 10 456 24 46

Facklig representant: Elisa Gyllin, SACO-S +46 10 456 23 91

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Handläggare till programmet för unga, fred och säkerhet

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du arbetar som handläggare för unga, fred och säkerhet inom vårt bilaterala utvecklingssamarbete i Irak. Du bedriver verksamhet som främjar ungas deltagande samt främjar ett ungperspektiv i fred- och säkerhetsarbetet. Din arbetstid kommer vara förla... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du arbetar som handläggare för unga, fred och säkerhet inom vårt bilaterala utvecklingssamarbete i Irak. Du bedriver verksamhet som främjar ungas deltagande samt främjar ett ungperspektiv i fred- och säkerhetsarbetet. Din arbetstid kommer vara förlagd till att utveckla och driva verksamhet inom ramen för FBA:s bilaterala utvecklingsstrategi i Irak.

Arbetsuppgifterna består av att planera, genomföra och följa upp långsiktiga kapacitetsbyggande insatser både vad gäller innehåll och logistik.

Du arbetar med rådgivning till partners och bidra till metodutveckling för operationalisering av unga, fred och säkerhetsagendan i Irak. Bland annat inkluderar arbetet fortsatt stöd till den nationella koalition för unga, fred och säkerhet som byggts upp under 2020. Därtill ingår samordning, rapportskrivning och dokumentation i din roll. Dina arbetsuppgifter är av både analytisk, operativ och administrativ karaktär och du förväntas kunna representera myndigheten i olika sammanhang, både internationellt och nationellt.

Du tillhör programmet för Unga, fred och säkerhet samt stöd till civilsamhället. Samtidigt ingår du i projektgruppen för den bilaterala utvecklingsstrategin för Irak, vilket innebär nära samarbete med ansvarig projektledare och kollegor från andra tematiska program. Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma, beroende på behov.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen relevant för tjänsten, företrädesvis inom statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Mycket god kunskap om unga-, fred- och säkerhetsagendan.
• Erfarenhet av arbete med ungas deltagande i konflikt- eller postkonfliktländer
• Erfarenhet av arbete med utbildningsinsatser, rådgivning och/eller policy- och metodutveckling och processdesign, gärna i samarbete med nationella statliga institutioner
• Erfarenhet från arbete med ungledda civilsamhällesorganisationer och/eller av att facilitera deltagarbaserade lärandeprocesser med unga.
• God kännedom om internationella organisationer som FN och EU
• Erfarenhet av att på egen hand och i samarbete med andra planera, genomföra och följa upp verksamhet och processer, företrädesvis i en internationell konfliktkontext
• Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift


Meriterande

• Erfarenhet av arbete inom svensk statlig förvaltning
• God kunskap om resultatbaserad planering och uppföljning av internationella insatser
• Erfarenhet av arbete med jämställdhetsintegrering
• God och aktuell kunskap om den politiska utvecklingen och situationen i Irak
• Språkkunskaper i arabiska och/eller kurdiska

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll och integrerar ett jämställdhetsperspektiv i ditt dagliga arbete. I ditt arbete har du förmåga att ta in och orientera dig i en större mängd information och utifrån informationen dra logiska slutsatser och se orsakssamband. Du har förmåga att hålla strukturerade och målgruppsanpassade presentationer och kan använda pedagogiska metoder som sätter deltagaren i centrum. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som handläggare. Tjänsten är ett vikariat med start 2021-05-15 till och med 2022-03-31, med eventuell möjlighet till förlängning, dock längst till och med 2023-05-10. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor utrikes till högriskområden. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2021-03-29

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Marianne Boqvist, programchef +46 10 456 24 93

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner +46 10 456 24 46

Facklig representant: Julia Fyr, SACO-S +46 10 456 24 65

 

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Kommunikatör

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som kommunikatör på programmet för kommunikation och digitalisering. Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår externa kommunikation och planera och utforma kommunikationsaktiviteter. Du producerar innehåll till webb, podc... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som kommunikatör på programmet för kommunikation och digitalisering. Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår externa kommunikation och planera och utforma kommunikationsaktiviteter. Du producerar innehåll till webb, podcasts och video. Du ger medarbetare och chefer stöd och råd i kommunikationsfrågor, skriver och redigerar texter på svenska och engelska, fotar och filmar. Du leder projekt och planerar och genomför seminarier och publika evenemang. Ytterligare arbetsuppgifter inom programmets verksamhet kan tillkomma.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk utbildning inom journalistik, kommunikation, eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Flerårig erfarenhet av arbete med strategisk och planerad kommunikation
• Erfarenhet av arbete med sociala medier
• Erfarenhet av att leda projekt, gärna i samarbete med externa konsulter
• Erfarenhet av att planera och genomföra seminarier och evenemang
• Kunskaper i Adobe Creative Cloud, till exempel Indesign, Photoshop och Premiere Pro
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt
• Goda kunskaper i Office-paketet


Meriterande

• Erfarenhet av varumärkesarbete
• Erfarenhet av att leda digitala utvecklingsprojekt
• Erfarenhet av arbete med analys av digitala kanaler
• Erfarenhet av arbete som webbredaktör
• Erfarenhet av kriskommunikation
• Erfarenhet av arbete inom den svenska statliga förvaltningen

Vi söker dig som har en välutvecklad språklig förmåga och skriver texter av hög kvalitet. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt. Du har förmåga att snabbt lära dig och använda nya tekniska verktyg och system. Du är handlingskraftig och självständig, och kan hantera frihet under ansvar. Du är analytisk och har förmåga att tänka kritiskt och synliggöra alternativa vägar framåt. Du agerar rådgivande och anpassar stödet efter mottagaren. Arbetet innehåller många kontakter, och det är därför viktigt att du uppvisar lyhördhet i mötet med andra och har en god samarbetsförmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som kommunikatör. Tjänsten är ett vikariat till företrädesvis 31 januari 2022, med möjlighet till förlängning. Start snarast och enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor både inrikes och utrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 28 mars

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Kicki Westin, chef för programmet för kommunikation och digitalisering +46 70 618 23 01

Allmänna och praktiska frågor: Marcus Granholm +46 10-456 23 30

Facklig representant: Elisa Gyllin, SACO-S +46 10-456 23 91

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Handläggare inom DDR

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Du kommer att arbeta som handläggare på programmet för avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR). I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen att delta i programmets kursteam för planering och genomförande av både våra globala och rikt... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Du kommer att arbeta som handläggare på programmet för avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR). I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen att delta i programmets kursteam för planering och genomförande av både våra globala och riktade utbildningar, samt utgöra en del i projektgruppen för genomförande av myndighetens strategiuppdrag i Myanmar. 

Arbetet innebär att samverka med samarbetspartners, handlägga ansökningar, skriva rapporter och sammanställa underlag och utvärderingar. Du deltar i, planerar, genomför, dokumenterar och följer upp utbildningsinsatser både för våra globala DDR-utbildningar och riktade utbildningar inom strategiuppdrag. Arbetet innebär kontinuerlig utvärdering och dokumentation av pågående processer och analys av aktiviteternas utfall gentemot de resultat som insatsen syftar till att uppnå.

I arbetet ingår även att assistera vid stärkande av befintliga samarbeten, speciellt gentemot den internationella DDR-träningsgruppen IDDRTG och det ordförandeskap som FBA innehar för närvarande.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen relevant för tjänsten, företrädesvis inom fred- och konflikt eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera globala och riktade utbildningar inom DDR-området
• Grundläggande DDR-kunskap med inriktning på barn och ungdomar
• Erfarenhet av internationell samverkan inom DDR-området gentemot framförallt FN och EU
• Goda kunskaper i svenska och mycket goda kunskaper i engelska


Meriterande

• Grundläggande erfarenhet av arbete relaterat till konflikten i Myanmar

Du har förmåga att på ett självständigt sätt kunna driva processer och tilldelade arbetsuppgifter framåt och tar ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt. Du har en god analytisk förmåga och är resultatorienterad i din yrkesroll. Du har förmåga att hålla strukturerade och målgruppsanpassade presentationer och kan använda pedagogiska metoder och verktyg på ett kreativt sätt. Arbetet innehåller många personkontakter, såväl internt som externt, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Arbetet ställer krav på flexibilitet och att du är professionell i din yrkesroll.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Provanställning om 6 månader tillämpas. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår resor, företrädesvis utrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2021-03-24

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Stefan Åström, programchef +46 10 456 23 48

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner +46 10 456 24 46

Facklig representant: Amanda Olsson Myrvik, SACO-S +46 10 456 24 70

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Handläggare på programmet för säkerhetssektorreform

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som handläggare på programmet för säkerhetssektorreform. Du kommer dels att arbeta inom ramen för de bilaterala strategiuppdraget gentemot Colombia och dels med programmets övriga insatser. Du tillhör programmet för säkerhetssek... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som handläggare på programmet för säkerhetssektorreform. Du kommer dels att arbeta inom ramen för de bilaterala strategiuppdraget gentemot Colombia och dels med programmets övriga insatser. Du tillhör programmet för säkerhetssektorreform (SSR) samtidigt som du arbetar inom en landspecifik projektgrupp, vilket innebär ett nära samarbete med ansvarig projektledare och med kollegor från andra tematiska program. Du genomför kontext- och konfliktanalyser och utvecklar förslag på aktiviteter tillsammans med kollegor och samarbetspartners. Du planerar, administrerar, genomför, och följer upp verksamheten. Insatserna är generellt av en kapacitetsstärkande natur och kan innefatta utbildning, rådgivning eller annat stöd för att stärka lokala partners förmåga att verka för fred, säkerhet och utveckling. Du kommer även att bidra till utvecklingen av programmets utbildningsverksamhet samt samarbetet med partners såsom FN och EU.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen inom statsvetenskap, fred- och konfliktkunskap, juridik eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
• God erfarenhet av arbete med säkerhetssektorreform med särskilt fokus på styrning, översyn och kontroll av säkerhetssektorn
• Erfarenhet av internationellt fred- säkerhetsarbete inom ramen för utvecklingssamarbete
• Erfarenhet av arbete med och utveckling av utbildningsverksamhet, rådgivning eller annan form av kapacitetsutveckling i internationella sammanhang
• Erfarenhet av att driva och stötta förändringsprocesser
• Erfarenhet av resultatbaserat arbetssätt 
• Mycket goda kunskaper i svenska, engelska och spanska i såväl tal som skrift


Meriterande

• Erfarenhet av att arbeta med fred och säkerhet i eller med Colombia
• Erfarenhet av att arbeta med multilaterala organisationer såsom FN och EU
• Erfarenhet av policy- och metodutveckling inom SSR-fältet
• Erfarenhet av FBA:s arbete

Arbetet ställer krav på flexibilitet då du kommer att arbeta i en ständigt föränderlig miljö. Vidare har du analytisk förmåga och kan ta in och orientera dig i en större mängd information och utifrån informationen dra logiska slutsatser och se orsakssamband. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter genom att ta initiativ och prioritera, och tillämpa ett genomtänkt  och strukturerat tillvägagångssätt för att leverera enligt överenskommelse. Du arbetar också resultatorienterat genom att säkerställa att arbetet metodiskt leder mot uppsatta mål enligt angiven riktning. Vidare ställer rollen krav på mycket god samarbetsförmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under 12 månader med start enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår utrikes tjänsteresor. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2021-03-19

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Emma Skeppström, programchef +46 10-456 23 41

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner +46 10-456 24 46

Facklig representant: Elisa Gyllin, SACO-S +46 10-456 23 91

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Specialist på programmet för jämställdhet

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter I rollen som specialist driver du verksamhet som främjar genomförandet av kvinnor, fred och säkerhetsagendan med ett särskilt fokus på att stödja institutionalisering av organisationers jämställdhetsarbete. Mer konkret innebär det stöd till freds- o... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som specialist driver du verksamhet som främjar genomförandet av kvinnor, fred och säkerhetsagendan med ett särskilt fokus på att stödja institutionalisering av organisationers jämställdhetsarbete. Mer konkret innebär det stöd till freds- och säkerhetsorganisationers arbete med jämställdhetsintegrering och kvinnors lika deltagande. I närtid ligger fokus på arbete i Ukraina och Sudan. Framöver kommer rollen troligen vara en del av vårt bilaterala utvecklingssamarbete i västra Balkan.

Arbetsuppgifterna består av att planera, genomföra och följa upp långsiktig kapacitetsutveckling av organisationer genom utbildnings- och rådgivningsinsatser för olika målgrupper, däribland seniora chefer och ledare. Du kommer att bidra till metodutveckling för operationalisering av kvinnor, fred och säkerhetsagendan i allmänhet och jämställdhetsintegrering i synnerhet. Därtill ingår samordning, rapportskrivning och dokumentation i din roll. Dina arbetsuppgifter är av både analytisk, operativ och administrativ karaktär och du förväntas kunna representera myndigheten i olika sammanhang, både internationellt och nationellt.

Du kommer att tillhöra programmet för jämställdhet. Längre fram kommer du sannolikt att ingå i projektgruppen för vårt bilaterala utvecklingssamarbete i västra Balkan, vilket innebär nära samarbete med ansvarig projektledare och med kollegor från andra tematiska program. Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma.

Din profil
Kvalifikationer

• En för tjänsten relevant akademisk examen, såsom statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Mycket god kunskap om kvinnor, fred och säkerhetsagendan och erfarenhet av att främja jämställdhetsintegrering.
• Mångårig arbetslivserfarenhet från jämställdhetsarbete i konflikt- eller postkonfliktländer.
• Mångårig erfarenhet av arbete med utbildningsinsatser, rådgivning och policy- och metodutveckling, gärna för och/eller i samarbete med nationella statliga institutioner.
• God kännedom om internationella organisationer som FN, EU, AU och OSSE.
• Erfarenhet av att på egen hand och i samarbete med andra planera, genomföra och följa upp verksamhet, företrädesvis i en internationell konfliktkontext.
• Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.Meriterande

• God och aktuell kunskap om den politiska utvecklingen och situationen i västra Balkan (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien).
• Erfarenhet av arbete inom svensk statlig förvaltning.
• Goda språkkunskaper i ryska, bosniska, kroatiska eller serbiska.
• God kunskap om resultatbaserad planering och uppföljning av internationella insatser.
• Erfarenhet av att bedriva utbildning/workshops via digitala plattformar.

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Du har förmåga att hålla strukturerade och målgruppsanpassade presentationer och kan använda pedagogiska metoder som sätter deltagaren i centrum. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Du tar initiativ, driver självständigt processer framåt och strävar efter att följa upp och slutföra arbetsuppgifter.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med start enligt överenskommelse och till och med 2022-04-30 med eventuell möjlighet till förlängning, dock längst till och med 2023-04-30. Placeringsort är Stockholm eller Sandö. I arbetet ingår regelbundna resor till högriskområden. Även inrikesresor och andra utrikesresor förekommer. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2021-03-25

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Gabriela Elroy, programchef  +46 70 641 02 05

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner +46 10 456 2446

Facklig representant: Amanda Olsson Myrvik, SACO-S +46 10-456 2470

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Kommunikatör med webbinriktning

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som kommunikatör på programmet för kommunikation och digitalisering. Du blir vår huvudsakliga webbredaktör och utvecklar myndighetens webbplatser och blogg, samt ansvarar för att informationen är aktuell, korrekt och uppfyller d... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som kommunikatör på programmet för kommunikation och digitalisering. Du blir vår huvudsakliga webbredaktör och utvecklar myndighetens webbplatser och blogg, samt ansvarar för att informationen är aktuell, korrekt och uppfyller de behov som användarna har. Du utvecklar även vår internkommunikation, och håller samman ett nätverk av redaktörer för intranätet. Du planerar och ger stöd och råd i kommunikationsaktiviteter, skriver och redigerar texter på svenska och engelska, fotar och filmar, samt gör viss layout. I arbetsuppgifterna ingår att skapa och utveckla innehåll till myndighetens webbplatser, sociala medier och podcast. Ytterligare arbetsuppgifter inom programmets verksamhet kan tillkomma.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk utbildning inom journalistik, kommunikation, eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Flerårig erfarenhet av arbete med kommunikation
• Erfarenhet av arbete som webbredaktör
• Kunskaper i Adobe Creative Cloud, till exempel Indesign, Photoshop och Premiere Pro
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt
• Goda kunskaper i Office-paketet


Meriterande

• Erfarenhet av strategiskt arbete med internkommunikation
• Erfarenhet av språkvård- och/eller klarspråksarbete
• Erfarenhet av tillgänglighetsanpassning av webbinnehåll
• Erfarenhet av arbete med analys av digitala kanaler
• Erfarenhet av teknisk webbutveckling och underhåll
• Erfarenhet av att leda digitala utvecklingsprojekt
• Erfarenhet av arbete på myndighet

Vi söker dig som har en välutvecklad språklig förmåga och skriver texter av hög kvalitet. Du agerar rådgivande och anpassar stödet efter mottagaren. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt. Du har förmåga att snabbt lära dig och använda nya tekniska verktyg och system. Du är handlingskraftig och självständig, och kan hantera frihet under ansvar. Arbetet innehåller många kontakter, och det är därför viktigt att du uppvisar lyhördhet i mötet med andra och har en god samarbetsförmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som kommunikatör. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. FBA tillämpar sex månaders provanställning. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor både inrikes och utrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.


Ansök senast 21 mars


Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Kicki Westin, chef för programmet för kommunikation och digitalisering +46 70 618 23 01
Allmänna och praktiska frågor:  Marcus Granholm +46 10-456 23 30
Facklig representant: Elisa Gyllin, SACO-S +46 10-456 23 91


Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Specialist inom ledarskapsutveckling

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Som specialist på ledarskapsutveckling tillhör du programmet för ledarskap och samverkan i fredsinsatser. Du arbetar med ledarskapsutveckling som ett kapacitetsstärkande stöd gentemot EU och FN, och gentemot samarbetsorganisationer i länder där FBA ... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Som specialist på ledarskapsutveckling tillhör du programmet för ledarskap och samverkan i fredsinsatser. Du arbetar med ledarskapsutveckling som ett kapacitetsstärkande stöd gentemot EU och FN, och gentemot samarbetsorganisationer i länder där FBA bidrar till Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Du och dina kollegor arbetar bland annat med utbildnings- och mentorsskapsprogram för chefer, ledningsgrupputveckling och ledningsstöd. I dina arbetsuppgifter ingår att analysera nya förfrågningar och utifrån FBA:s strategiska inriktning utveckla aktiviteter som möter organisationernas behov. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att planera, designa, genomföra, dokumentera och följa upp aktiviteter. Rollen innebär även intern samverkan med kollegor som ansvarar för multifunktionell samverkan och med FBA:s landspecifika projektgrupper. I arbetet ingår att stärka befintliga partnerskap och att utveckla nya nätverk. Andra arbetsuppgifter inom arbetsgruppens och myndighetens verksamhet kan tillkomma.                

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen som är relevant för tjänsten, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Mångårig erfarenhet av att utveckla chefer och ledningsgrupper
• Mångårig erfarenhet av att designa och genomföra workshops och utvecklingsprogram för chefer och chefsgrupper
• Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i såväl tal som skrift

Meriterande

• Erfarenhet av ledarskapsutveckling i internationella och multikulturella sammanhang, gärna i relation till FN och EU eller till nationella myndigheter
• Egen erfarenhet av chefsansvar och arbetsledning och/eller arbete i ledningsgrupp
• Goda kunskaper om och erfarenhet av arbete med vuxenpedagogik, inklusive praktisk tillämpning av olika pedagogiska metoder för vuxenlärande
• Erfarenhet av att designa och leda digitala utvecklingsprocesser
• Erfarenhet av närliggande kunskapsområden såsom organisationsutveckling, beteendevetenskap, strategisk kommunikation och personalutveckling
• Erfarenhet av arbete inom den svenska statliga förvaltningen
• Erfarenhet av arbete i konflikt- eller postkonfliktmiljö
• Ytterligare språkkunskaper, t.ex. franska, spanska eller arabiska

Rollen som ledarskapsspecialist ställer höga krav på flexibilitet hos dig och dina kollegor, för att kunna anpassa ert arbete utifrån olika målgrupper och behov. Du behöver vara analytisk och ha en god förmåga att göra strategiska bedömningar vad gäller olika vägval. Du är kreativ och kan omsätta idéer till praktik. Rollen medför många olika kontakter och nära samarbeten, samtidigt som du behöver trivas med att ibland arbeta självständigt. Eftersom du arbetar med förtroendeskapande verksamhet är det viktigt att du är kommunikativ och professionell i din yrkesroll.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist. Tjänsten är en allmän visstidsanställning till och med 31 december 2021, med start enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm. I rollen ingår tjänsteresor, både inrikes och utrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2020-02-07. Urval kan komma att ske löpande.

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Jens Schjörlien, programchef, +46 703 442 765
Allmänna och praktiska frågor: Marcus Granholm, HR verksamhetspartner, +46 70-296 86 95
Facklig representant: Amanda Olsson Myrvik, SACO-S, +46 10-456 2470

 

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Handläggare inom unga, fred och säkerhet

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som tematisk handläggare inom vårt bilaterala utvecklingssamarbete med Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Du bedriver verksamhet som främjar ungas deltagande samt främjar ett ungperspektiv i fred- och säkerhetsarbetet. Din arb... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som tematisk handläggare inom vårt bilaterala utvecklingssamarbete med Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Du bedriver verksamhet som främjar ungas deltagande samt främjar ett ungperspektiv i fred- och säkerhetsarbetet. Din arbetstid kommer vara förlagd till att utveckla och driva verksamhet inom ramen för FBA:s bilaterala utvecklingsstrategier i DRK.

Arbetsuppgifterna består av att planera, genomföra och följa upp långsiktiga utbildningsinsatser både vad gäller innehåll och logistik. Till en början innebär rollen uppstart och utveckling av ny verksamhet inom tematiken i DRK. Därtill ingår samordning, rapportskrivning och dokumentation i din roll. Du kommer att bidra till kapacitetsutveckling av lokala partners och övergripande metodutveckling för operationalisering av unga, fred och säkerhetsagendan. Dina arbetsuppgifter är av både analytisk, operativ och administrativ karaktär och du förväntas kunna representera myndigheten i olika sammanhang, både internationellt och nationellt.

Du kommer att tillhöra programmet för Unga, fred och säkerhet samt stöd till civilsamhället. Samtidigt ingår du i projektgrupperna för den bilaterala utvecklingsstrategin för DRK, vilket innebär nära samarbete med ansvarig projektledare och kollegor från andra tematiska program. Ytterligare arbetsuppgifter i andra strategiuppdrag kan tillkomma, beroende på behov.

Din profil
Kvalifikationer

• En för tjänsten relevant akademisk examen, såsom statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Mycket god kunskap om unga-, fred- och säkerhetsagendan.
• Erfarenhet av arbete med kapacitetshöjande insatser, rådgivning och/eller policy- och metodutveckling, gärna i samarbete med nationella statliga institutioner i utvecklingsländer.
• God kännedom om internationella organisationers verksamhet och arbetssätt, som FN, AU och EU.
• Erfarenhet av att på egen hand och i samarbete med andra planera, genomföra och följa upp verksamhet, företrädesvis i en internationell konfliktkontext.
• Mycket goda språkkunskaper i svenska, franska och engelska i såväl tal som skrift


Meriterande

• God och aktuell kunskap om den politiska utvecklingen och situationen i DRK.
• Arbetslivserfarenhet av arbete med ungas deltagande i konflikt- eller postkonfliktländer.
• Erfarenhet av arbete inom svensk statlig förvaltning.
• Erfarenhet från arbete med ungledda civilsamhällesorganisationer och/eller av att facilitera deltagarbaserade lärandeprocesser med unga i konflikt- eller postkonfliktländer.
• God kunskap om resultatbaserad planering och uppföljning av internationella insatser.

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll och integrerar ett jämställdhetsperspektiv i ditt dagliga arbete. Du har förmåga att hålla strukturerade och målgruppsanpassade presentationer och kan använda pedagogiska metoder som sätter deltagaren i centrum. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

Vi söker dig med starkt driv. Du tar initiativ, driver självständigt processer framåt och strävar efter att följa upp och slutföra arbetsuppgifter. Uppdraget ställer krav på att du på ett prestigelöst och tillmötesgående sätt kommunicerar och samarbetar väl med kollegor och andra samarbetsaktörer.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare. Tjänsten är en tillsvidare med start enligt överenskommelse, provanställning om 6 månader tillämpas. Placeringsort är Stockholm eller Sandö. I arbetet ingår vissa resor till högriskländer. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2021-03-09

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Marianne Boqvist, Programchef +46 10-456 24 93

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner +46 10 456 24 46

Facklig representant: Amanda Olsson Myrvik, SACO-S +46 10 456 2470

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Handläggare på programmet för säkerhetssektorreform

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Vi söker två handläggare till programmet för säkerhetssektorreform som främst  kommer att arbeta inom ramen för de bilaterala strategiuppdragen (Somalia och Liberia). Du tillhör programmet för säkerhetssektorreform (SSR) samtidigt som du arbetar ino... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker två handläggare till programmet för säkerhetssektorreform som främst  kommer att arbeta inom ramen för de bilaterala strategiuppdragen (Somalia och Liberia). Du tillhör programmet för säkerhetssektorreform (SSR) samtidigt som du arbetar inom en landspecifik projektgrupp, vilket innebär ett nära samarbete med ansvarig projektledare och med kollegor från andra tematiska program. Du genomför kontext- och konfliktanalyser och utvecklar förslag på aktiviteter tillsammans med kollegor och samarbetspartners. Du planerar, administrerar, genomför, och följer upp verksamheten. Insatserna är generellt av en kapacitetsstärkande natur och kan innefatta utbildning, rådgivning eller annat stöd för att stärka lokala partners förmåga att verka för fred, säkerhet och utveckling. Du kommer även genom strategiarbetet att bidra till utvecklingen av programmets specialistområde.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen inom statsvetenskap, fred- och konfliktkunskap, juridik eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
• God erfarenhet av arbete med säkerhetssektorreform
• God erfarenhet av att arbeta med fred och säkerhet i eller med Somalia/Liberia
• Erfarenhet av arbete med och utveckling av utbildningsverksamhet, rådgivning eller annan form av kapacitetsutveckling i internationella sammanhang
• Erfarenhet av internationellt fred- säkerhetsarbete inom ramen för utvecklingssamarbete
• Erfarenhet av analytiskt arbete, exempelvis konfliktanalys eller resultatbaserat arbetssätt
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift


Meriterande

• Erfarenhet av policy- och metodutveckling inom säkerhetssektorreform
• Kunskap om regionen Västafrika
• Erfarenhet av FBA:s arbete

Rollen ställer stora krav på flexibilitet då du kommer att arbeta i en ständigt föränderlig miljö. Vidare har du analytisk förmåga och kan ta in och orientera dig i en större mängd information och utifrån informationen dra logiska slutsatser och se orsakssamband. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter genom att ta initiativ och prioritera, och tillämpa ett genomtänkt  och strukturerat tillvägagångssätt för att leverera enligt överenskommelse. Du arbetar också resultatorienterat genom att säkerställa att arbetet metodiskt leder mot uppsatta mål enligt angiven riktning. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har en mycket god samarbetsförmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare. Tjänsten är en tillsvidare med start enligt överenskommelse, provanställning om 6 månader tillämpas. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår flertalet resor till högriskområden som kräver gedigna säkerhetsarrangemang och kan innebära en ökad anspänning. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2021-03-09

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Emma Skeppström, Programchef +46 10 456 23 41

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner +46 10 456 24 46

Facklig representant: Elisa Gyllin, SACO-S +46 10 456 2391

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

HR verksamhetspartner

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter I rollen som HR verksamhetspartner (HRVP) har du i uppdrag att, utifrån verksamhetens behov, vara en coachande och rådgivande partner där du ger stöd till chefer i arbetsrättsliga frågor och i verksamhetsnära HR-frågor på operativ såväl som strategi... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som HR verksamhetspartner (HRVP) har du i uppdrag att, utifrån verksamhetens behov, vara en coachande och rådgivande partner där du ger stöd till chefer i arbetsrättsliga frågor och i verksamhetsnära HR-frågor på operativ såväl som strategisk nivå. Du arbetar både självständigt och i samarbete med HRVP-kollegor för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla personal. Som HRVP ansvarar du även för att planera och driva utveckling, implementera, förvalta och följa upp värdeskapande processer och styrdokument inom HR-området. Utöver detta ingår även att genomföra internutbildningar i olika former, att till viss del svara på medarbetares frågor inom HR-området samt viss övrig HR-/löneadministration. Andra arbetsuppgifter inom programmets övriga verksamhet kan också förekomma.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen inom HR/personalvetenskap på lägst kandidatnivå eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av att arbeta med chefsstöd inom HRM-området, gärna i kombination med övrigt operativt och strategiskt arbete
• Erfarenhet av operativ (bl.a. kompetensbaserad rekryteringsmetodik) och strategisk kompetensförsörjning
• Erfarenhet av att tolka och ge råd utifrån kollektivavtal
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift


Meriterande

• Erfarenhet av att applicera och integrera jämställdhetsperspektiv i processer, rutiner och arbetssätt
• Erfarenhet av att genomföra utbildningar och/eller seminarier med ett pedagogiskt upplägg
• Erfarenhet av utveckling inom digitalisering, gärna inom HR- och löneadministrativa system men även i övrigt
• Erfarenhet av HR-administration

För att lyckas i rollen är du serviceinriktad och tycker det är intressant med utvecklingsprocesser. Din möjlighet att driva processer framåt och få med sig medarbetare värderas högt. Arbetet innehåller många personkontakter och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. FBA arbetar i en ständigt föränderlig miljö vilket ställer stora krav på ett flexibelt och prestigelöst förhållningssätt. Du trivs med att själv driva och utveckla dina processer i en positiv riktning samt tar ansvar för dina arbetsområden. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som tillsammans med dina yrkeserfarenheter ska kunna vidimeras vid referenstagning.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som HR verksamhetspartner. Tjänsten är en tillsvidare med start snarast eller efter överenskommelse. Provanställning om max 6 månader tillämpas. Placeringsort är företrädesvis Stockholm, men möjlighet till placering Sandö. I arbetet ingår vissa resor, främst mellan FBA:s båda verksamhetsorter. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2021-01-14

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Henrik Mungenast, t.f HR-chef, 070-180 63 82
Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner, 010-456 24 46
Facklig representant: Golli Yarandpour, SACO-S, 010-456 24 25

Vi har begränsad tillgänglighet under jul- och nyårshelg.

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Handläggare på programmet för säkerhetssektorreform

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som handläggare på programmet för säkerhetssektorreform, med fokus på det  samarbete som programmet har med EU och OSSE. Uppdraget innebär att tillsammans med våra samarbetspartner utveckla deras SSR-arbete genom exempelvis utbi... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som handläggare på programmet för säkerhetssektorreform, med fokus på det  samarbete som programmet har med EU och OSSE. Uppdraget innebär att tillsammans med våra samarbetspartner utveckla deras SSR-arbete genom exempelvis utbildningar och rådgivning.

I dina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med kollegor och samarbetspartners utveckla förslag på verksamhet som du sedan planerar, genomför och följer upp. Du bidrar även till utvecklingen av programmets specialistområde, det vill säga demokratisk översyn och kontroll av säkerhetssektorn samt jämställdhetsintegrering inom säkerhetssektorn, främst genom att arbeta med programmets utbildningsverksamhet, såsom global kurs och/eller riktade utbildningar.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen relevant för tjänsten, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
• Erfarenhet av säkerhetssektorreform
• Erfarenhet av arbete med utbildningsverksamhet, rådgivning eller annan form av kapacitetsutveckling i internationella sammanhang
• Erfarenhet av att arbeta med internationella multilaterala organisationer, såsom EU eller OSSE
• Erfarenhet av analytiskt arbete exempelvis konfliktanalys eller resultatbaserat arbetssätt
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift


Meriterande

• Erfarenhet av FBA:s arbete
• Erfarenhet av pedagogik, exempelvis hybridlärande 
• Erfarenhet av policy- och metodutveckling inom SSR-fältet
• Goda kunskaper i franska, i såväl tal som skrift

Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter genom att ta initiativ och prioritera, och tillämpa ett genomtänkt tillvägagångssätt för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och arbetar resultatorienterat genom att säkerställa att arbetet metodiskt leder mot uppsatta mål enligt angiven riktning. Vidare har du analytisk förmåga och kan ta in och orientera dig i en större mängd information och utifrån informationen dra logiska slutsatser och se orsakssamband. Rollen ställer också krav på flexibilitet då vi arbetar i en föränderlig miljö. Arbetet innehåller många personkontakter, det är därför viktigt att du är kommunikativ och har en god samarbetsförmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare. Tjänsten är en allmän visstidsanställning på 6 månader med start i januari 2021 eller enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor till EU och OSSE:s högkvarter men också till de kontexter där organisationerna har insatser, arbetet kan innebära resor till högriskländer. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2021-01-03

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Emma Skeppström, programchef +46 10 456 23 41

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner +46 10 456 24 46

Facklig representant: Elisa Gyllin +46 10 456 23 91

 

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Två metodsamordnare

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som metodsamordnare på det nya programmet för samordning och metod som etableras i januari 2021 som en del av en organisationsförändring inom FBA. I dina arbetsuppgifter ingår att vidareutveckla FBA:s myndighets­gemensamma resu... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som metodsamordnare på det nya programmet för samordning och metod som etableras i januari 2021 som en del av en organisationsförändring inom FBA.

I dina arbetsuppgifter ingår att vidareutveckla FBA:s myndighets­gemensamma resultat­baserade arbetssätt (RBA). Detta medför att utveckla metoder, rutiner, instruktioner och mallar, samt att bistå medarbetare och funktioner i tillämpningen av dessa i myndighetens konkreta verksamhet . Du kommer att ge kontinuerligt stöd och rådgivning i olika aspekter av RBA, från analys, planering och programmering till skapande av förändringsteorier på olika nivåer. Du kommer även att ge stöd och ge råd vad gäller uppföljning, anpassning, lärande och utvärdering. Du kommer att utveckla utbildningskoncept och genomföra interna ­utbildningar för myndighetens medarbetare i olika aspekter av RBA. Du samordnar och kvalitetssäkrar resultat­bedömningar och sammanställer analyser samt beslutsunderlag. Du ansvarar även för att hantera erfarenheter och anpassa arbetssätt och metoder baserat på identifierade behov och lärdomar.

I arbetet ingår att upprätthålla goda kontakter inom myndigheten och att leda interna tvärfunktionella arbetsgrupper.

Arbetsuppgifter kan även förekomma inom stöd till bland annat genomförande av analys och konfliktanalys, externa oberoende utvärderingar, projekt­styrning, statistiksammanställning, liksom tillämpningen av de fem perspektiven i svenskt utvecklingssamarbete.

Din profil
Kvalifikationer


• Akademisk examen inom ett för tjänsten relevant område eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Gedigen och aktuell erfarenhet av att tillämpa ett resultatbaserat arbetssätt
• Erfarenhet av internationellt och/eller svenskt utvecklingssamarbete
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande


• Erfarenhet inom något av FBA:s kunskapsområden
• Erfarenhet av specifika metoder för analys, planering, förändringsteori, uppföljning, anpassning och/eller utvärdering
• Erfarenhet av arbete på myndighet
• Internationell erfarenhet av relevans för tjänsten
• Erfarenhet av tillämpning av de fem perspektiven i svenskt utvecklingssamarbete
• Kunskap om digitala verktyg för kommunikation och pedagogik

Du är strategisk, analytisk och strukturerad, och tar ansvar för dina arbetsuppgifter genom att ta initiativ och prioritera. Du tar ett brett helhetsgrepp om ditt ansvarsområde och agerar proaktivt för att vidareutveckla verksamhet och arbetssätt utifrån behov och erfarenhet.

Du har förmåga att genom dialog och god kommunikation omvandla den egna kunskapen till förståelse, motivation och utvecklad kapacitet hos motparten. Du har även god förmåga att bedöma motpartens behov och utifrån det ge välavvägt och anpassat stöd.

Du tillämpar ett genomtänkt tillvägagångssätt för att nå överenskomna målsättningar, och anpassar arbetet vid behov till förändrade omständigheter. Du har god språklig analytisk förmåga i skrift, samt erfarenhet av att hålla strukturerade, målgruppsanpassade och pedagogiska presentationer, även i digitala miljöer.

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som samordnare. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start 15 februari/enligt överenskommelse, provanställning om högst sex månader tillämpas. Placeringsort är Stockholm eller Sandö. I arbetet ingår vissa resor, främst inrikes, men även utrikes resor, inklusive till högriskområden kan förekomma.

Ansök senast 24 januari 2021. 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Monica Wulfing, 072 538 34 64

Allmänna och praktiska frågor: Karolin Lindberg, 070 574 60 16

Facklig representant: Julia Fyr, 072 226 50 61

 

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Specialist unga, fred och säkerhet

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som specialist på unga, fred och säkerhet inom vårt bilaterala utvecklingssamarbete med Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Du bedriver verksamhet som främjar ungas deltagande samt främjar ett ungperspektiv i fred- och säkerhet... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som specialist på unga, fred och säkerhet inom vårt bilaterala utvecklingssamarbete med Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Du bedriver verksamhet som främjar ungas deltagande samt främjar ett ungperspektiv i fred- och säkerhetsarbetet. Din arbetstid kommer vara förlagd till att utveckla och driva verksamhet inom ramen för FBA:s bilaterala utvecklingsstrategier i DRK.

Arbetsuppgifterna består av att planera, genomföra och följa upp långsiktiga utbildningsinsatser både vad gäller innehåll och logistik. Till en början innebär rollen uppstart och utveckling av ny verksamhet. Därtill ingår samordning, rapportskrivning och dokumentation i din roll. Du kommer att bidra till kapacitetsutveckling av lokala partners och övergripande metodutveckling för operationalisering av unga, fred och säkerhetsagendan. Dina arbetsuppgifter är av både analytisk, operativ och administrativ karaktär och du förväntas kunna representera myndigheten i olika sammanhang, både internationellt och nationellt.

Du kommer att tillhöra programmet för Unga, fred och säkerhet samt stöd till civilsamhället. Samtidigt ingår du i projektgrupperna för den bilaterala utvecklingsstrategin för DRK, vilket innebär nära samarbete med ansvarig projektledare och kollegor från andra tematiska program. Ytterligare arbetsuppgifter i andra strategiuppdrag kan tillkomma, beroende på behov.

Din profil
Kvalifikationer

• En för tjänsten relevant akademisk examen, såsom statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Mycket god kunskap om unga-, fred- och säkerhetsagendan.
• Arbetslivserfarenhet av arbete med ungas deltagande i konflikt- eller postkonfliktländer.
• Erfarenhet av arbete med utbildningsinsatser, rådgivning och/eller policy- och metodutveckling, gärna i samarbete med nationella statliga institutioner.
• Erfarenhet från arbete med ungledda civilsamhällesorganisationer och/eller av att facilitera deltagarbaserade lärandeprocesser med unga.
• God kännedom om internationella organisationer som FN, AU och EU.
• Erfarenhet av att på egen hand och i samarbete med andra planera, genomföra och följa upp verksamhet, företrädesvis i en internationell konfliktkontext.
• Mycket goda språkkunskaper i svenska, franska och engelska i såväl tal som skrift.

Meriterande

• God och aktuell kunskap om den politiska utvecklingen och situationen i DRK.
• Erfarenhet av arbete inom svensk statlig förvaltning.
• God kunskap om resultatbaserad planering och uppföljning av internationella insatser.

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll och integrerar ett jämställdhetsperspektiv i ditt dagliga arbete.  Du har förmåga att hålla strukturerade och målgruppsanpassade presentationer och kan använda pedagogiska metoder som sätter deltagaren i centrum. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

Vi söker dig med starkt driv. Du tar initiativ, driver självständigt processer framåt och strävar efter att följa upp och slutföra arbetsuppgifter. Uppdraget ställer krav på att du på ett prestigelöst och tillmötesgående sätt kommunicerar och samarbetar väl med kollegor och andra samarbetsaktörer.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse, provanställning om sex månader tillämpas. Placeringsort är i första hand Stockholm, men det finns möjlighet att diskutera placering på Sandö.

I tjänsten ingår resor, både inrikes och utrikes, däribland till högriskområden. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Ansök senast 2020-12-22

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Tjänstens innehåll: Gabriela Elroy, 010- 456 23 04, 0706-410205

Allmänna och praktiska frågor: Marcus Granholm, HR-handläggare, 010-4562330

Facklig representant:Amanda Olsson Myrvik, Saco-S, 010-456 24 70 Visa mindre

Handläggare på programmet för dialog och fredsmedling

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som handläggare på programmet för dialog och fredsmedling. I dina arbetsuppgifter ingår att planera och genomföra insatser inom dialog och fredsmedling, i länder där FBA har uppdrag inom Sveriges internationella utvecklingssamar... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som handläggare på programmet för dialog och fredsmedling. I dina arbetsuppgifter ingår att planera och genomföra insatser inom dialog och fredsmedling, i länder där FBA har uppdrag inom Sveriges internationella utvecklingssamarbeten. Fokus för dig kommer att vara på Irak.

I samarbete med kollegor och internationella och lokala samarbetspartners utvecklar du förslag på insatser, administrerar och genomför planerad verksamhet samt följer upp och dokumenterar verksamhet. Insatserna är generellt av en kapacitetsstärkande natur inom området konfliktförebyggande och konfliktlösning, och kan innefatta rådgivning, utbildning eller annat stöd för att stärka lokala och regionala partners. Därutöver bidrar du till projektet genom nätverksutveckling, omvärldsbevakning och metodutveckling.

På FBA genomförs arbetet inom bilaterala utvecklingssamarbeten i projektform, genom en matrisorganisation. Du kommer att tillhöra programmet för dialog och fredsmedling. Samtidigt ingår du i projektgruppen för Irak, vilket innebär ett nära samarbete med ansvarig projektledare och med kollegor från andra tematiska program.

Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma inom ramen för programmets övriga verksamhet.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen inom fred och konflikt, socialantropologi, statsvetenskap, orientalistik eller annan relevant utbildning som FBA bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av att arbeta med internationella fred- säkerhet och utvecklingsfrågor i konflikt- eller postkonfliktländer i Mellanöstern, företrädesvis i Irak
• Erfarenhet av att arbeta med internationell konfliktförebyggande verksamhet, gärna med fokus på dialog, medling och fredsprocesser
• God pedagogisk förmåga och erfarenhet av genomförande av utbildningar eller annan kompetenshöjande verksamhet, fysiskt och digitalt
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
• Mycket goda kunskaper i arabiska i tal och goda kunskaper i skrift

Meriterande

• Erfarenhet av att arbeta med digital facilitering och vuxenutbildning
• Ytterligare språkkunskaper

Du har en förmåga att ta in och orientera dig i en större mängd information och utifrån informationen dra logiska slutsatser och se orsakssamband. Du tänker kritiskt och synliggör alternativa vägar framåt, för att bidra till ständiga förbättringar och innovation. Du har också en språklig analytisk förmåga. I ditt arbete har du en förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt. Du kan hålla strukturerade anföranden och presentationer som är målgruppsanpassade och kan använda olika pedagogiska metoder och verktyg på ett kreativt sätt.

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Arbetet innehåller många personkontakter och förtroendeskapande verksamhet, det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Du arbetar lika bra med analytiska uppgifter som med praktiska, administrativa uppgifter.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare. Tjänsten är ett vikariat t.o.m. 2021-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning, dock längst t.o.m. 2022-12-31. Placeringsort är Stockholm eller Sandö. I arbetet ingår vissa resor inrikes och utrikes, även till högriskländer. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2021-01-03

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Ben Rhee, biträdande programchef +46 10 456 24 61

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner +46 10 456 24 46

Facklig representant: Amanda Olsson Myrvik +46 10 456 24 70

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Pedagog med IKT-inriktning

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya pedagog med IKT-inriktning, IT, kommunikation och teknik. FBA designar och genomför hundratals utbildningsinsatser varje år och utvecklar ständigt formerna för lärande i organisationen. Vi tillämpar en pedagogisk profil och har fokus på flexibelt lärande, vilket innefattar både analoga... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya pedagog med IKT-inriktning, IT, kommunikation och teknik.

FBA designar och genomför hundratals utbildningsinsatser varje år och utvecklar ständigt formerna för lärande i organisationen. Vi tillämpar en pedagogisk profil och har fokus på flexibelt lärande, vilket innefattar både analoga och digitala verktyg i våra utbildningar. Den digitala utvecklingen inom utbildningsområdet går snabbt och har ytterligare accelererat under 2020 på grund av Coronapandemin som försvårat resande och utmanat traditionella utbildningsformer.

Pedagog med IKT-inriktning är en ny roll på FBA som rymmer strategiska och utvecklande delar och direkt stödjande och genomförande delar, där du arbetar nära tematiska experter och handläggare i FBA:s olika program.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som specialist i programmet för samordning och metod. En central uppgift är att sömlöst koppla ihop teknik med pedagogik, och använda digitala verktyg för att stödja FBA:s tematiska expertis, vilket gör dig till en nyckelaktör i utvecklingen av myndighetens digitala utbildningserbjudande. Du bör kunna ge råd i fråga om digitala verktyg, och ha kunskaper om hur de bäst används på ett kvalitativt sätt för att främja vår pedagogik. Du kommer att vara ett viktigt stöd i att identifiera, analysera, prioritera och organisera behov och resurser i utvecklingsarbetet.

Du kommer tillsammans med myndighetens tematiska experter att initiera och genomföra utbildningsinsatser och aktiviteter som ökar myndighetens förmåga till digitala utbildningar och övningar. I rollen ingår även att presentera digitala verktyg för lärande och instruera kollegor i användningen av dessa, samt att ge kollegor stöd i medieproduktion för utbildningar. Du kommer att utveckla vår IKT-pedagogiska verksamhet samt vara systemägare och kravställare av de digitala verktyg som upphandlas för pedagogiska ändamål. Vidare kommer du att tillsammans med vår pedagogiska samordnare, organisera och bidra kontinuerligt till vårt interna erfarenhetsutbyte.

Rollen innebär dessutom nära samarbete med andra delar av myndigheter bland programmet för kommunikation och IT. Andra arbetsuppgifter kan tillkomma, då området är under utveckling.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen som är relevant för tjänsten, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Bred erfarenhet av att utveckla pedagogisk nätbaserad utbildning och hybridformer, och av att arbeta med digitala verktyg för skapande av effektiva lärmiljöer.
• God förståelse för mål och syften i en utbildningsplan och kunskap i hur interaktivitet och samarbete kan tillämpas i nätbaserad utbildning.
• God förmåga att designa och stödja andra i designprocesser för utbildning, där IKT är en integrerad del.
• Kompetens inom medieproduktion av utbildningsmaterial, till exempel i text, foto, video och ljud.
• Erfarenhet av att ta initiativ till, leda och driva utvecklingsprojekt.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och i skrift på svenska och engelska.


Meriterande

• Erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg för möten och lärande såsom Moodle, och Zoom, och samskapande digitala verktyg i utbildningar.
• Erfarenhet av att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv.
• Internationell erfarenhet.

I våra uppdrag förväntas du kunna arbeta både självständigt och i grupp. Du gillar innovationer, att ta ansvar och utveckla processer. Du har vana av att genomföra utbildningar och en tyngdpunkt i din förmåga ligger i att instruera och handleda andra. Du har även god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt.

Då rollen är ny och området under utveckling vill vi att du har initiativförmåga och att du kan prioritera arbetsuppgifter i enlighet med roll, uppdrag och mål. Du kan anlägga ett helhetsperspektiv och agera på en strategisk nivå i planering, genomförande och uppföljning. Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och du är professionell i din yrkesroll.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse, provanställning om 6 månader tillämpas. Placeringsort är Stockholm eller Sandö. I arbetet ingår vissa resor såväl inrikes som utrikes.

Ansök senast 2020-12-17

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Lisa Orrenius, Biträdande enhetschef PLG +46 072-238 35 10

Allmänna och praktiska frågor: Marcus Granholm, HR, HR verksamhetspartner +46 10-456 23 30

Facklig representant: Julia Fyr, SACO-S, +46 10-456 24 65 Visa mindre

Handläggare kvinnor, fred och säkerhet

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som  tematisk handläggare på kvinnor, fred och säkerhet inom vårt utvecklingssamarbete med Palestina. Du stödjer handläggning av verksamhet som främjar genomförandet av kvinnor, fred och säkerhetsagendan med ett särskilt fokus p... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som  tematisk handläggare på kvinnor, fred och säkerhet inom vårt utvecklingssamarbete med Palestina. Du stödjer handläggning av verksamhet som främjar genomförandet av kvinnor, fred och säkerhetsagendan med ett särskilt fokus på institutionalisering av jämställdhetsarbetet och kvinnors lika deltagande. I dagsläget innebär det stöd till ett program, Programme for Strategic Advancement of Women (ProWSA), som främjar kvinnors lika deltagande i stats- och fredsbyggande i Palestina.

Arbetsuppgifterna består av att ansvara för planering, genomförande och uppföljning av utbildningsinsatser, seminarier och workshops med särskilt ansvar för administration och logistik.  Därtill ingår samordning, rapportskrivning och dokumentation i din roll. Dina arbetsuppgifter är av både analytisk, operativ och administrativ karaktär.

Du kommer att tillhöra programmet för Jämställdhet på FBA. Samtidigt ingår du i projektgruppen för Palestina, vilket innebär nära samarbete med ansvarig projektledare och med kollegor från andra tematiska program. Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma, beroende på behov.

Din profil
Kvalifikationer

• En för tjänsten relevant akademisk examen, såsom statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• God kunskap om kvinnor, fred och säkerhetsagendan.
• Erfarenhet av arbete med att stödja kvinnors lika deltagande och/eller jämställdhetsintegrering inom ramen för fred-och säkerhet/internationellt utvecklingssamarbete.
• Erfarenhet av att på egen hand och i samarbete med andra stödja planering, genomförande och uppföljning av verksamhet såsom utbildningsinsatser, seminarier och andra typer av gruppaktiviteter.
• Mycket god förmåga att organisera och strukturera komplexa arbetsprocesser.
• Erfarenhet av att genomföra utbildningsinsatser för vuxna, även digitalt.
• Mycket goda kunskaper i svenska som engelska i både tal och skrift.

Meriterande

• God och aktuell kunskap om den politiska utvecklingen och situationen i Palestina.
• Erfarenhet av arbete inom svensk statlig förvaltning.
• Språkkunskaper i arabiska.
• Kunskap om resultatbaserad planering och uppföljning av internationella insatser.

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll och integrerar ett jämställdhetsperspektiv i ditt dagliga arbete. Du har förmåga att hålla strukturerade och målgruppsanpassade presentationer och kan använda pedagogiska metoder som sätter deltagaren i centrum. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

Vi söker dig med starkt driv. Du tar initiativ, driver självständigt processer framåt och strävar efter att följa upp och slutföra arbetsuppgifter. Uppdraget ställer krav på att du på ett prestigelöst och tillmötesgående sätt kommunicerar och samarbetar väl med kollegor och andra samarbetsaktörer.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare. Tjänsten är ett vikariat med start enligt överenskommelse. Möjliga placeringsorter är Stockholm eller Sandö (Kramfors).

I tjänsten ingår regelbundna resor till Palestina. Även inrikesresor och andra utrikesresor förekommer. Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver svenskt medborgarskap, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Ansök senast 2020-12-10

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Gabriela Elroy, programchef kvinnor, jämställdhet och unga, 070-641 02 05

Allmänna och praktiska frågor: Marcus Granholm, HR verksamhetspartner,  010 – 456 23 30

Facklig representant: Elisa Gyllin, Saco-S, 010-456 23 91

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Specialist

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta med fredsbyggande insatser i länder där FBA bidrar till Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Insatserna är ofta av kapacitetsstärkande eller rådgivande natur och syftar till att stärka samarbetspartners i deras arbete ... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med fredsbyggande insatser i länder där FBA bidrar till Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Insatserna är ofta av kapacitetsstärkande eller rådgivande natur och syftar till att stärka samarbetspartners i deras arbete med fred, säkerhet och utveckling.

I arbetet ingår bland annat att analysera den politiska utvecklingen och konfliktdynamiken för att kunna identifiera och utveckla förslag på insatser inom dialog, konfliktförebyggande och fredsbyggande i olika kontexter. I dina arbetsuppgifter kan komma att ingå att leda fredsbyggande initiativ som till exempel stöd och design av konfliktförebyggande insatser, dialogprocesser, stöd till facilitering av flerpartsprocesser, bygga kapacitet i förhandling och medling, stödja medlingsnätverk på regional och nationell nivå, stärka fredsfrämjande kvinno- och ungdomsinitiativ, stödja förtroendebyggande insatser, organisera och facilitera workshops.

Du ansvarar för att planera, genomföra, följa upp och dokumentera verksamheten. Du ansvarar även för att genomföra konfliktanalyser, samt att alla aktiviteter har ett integrerat konfliktkänslighets- och jämställdhetsperspektiv. Du förväntas etablera och upprätthålla kontakt med nationella, regionala och internationella aktörer, med syfte att identifiera ingångar och att stärka strategiska partnerskap för konfliktförebyggande, försoning och förtroendebyggande.

Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma inom ramen för programmets övriga verksamhet i bilaterala strategier.

Arbetet organiseras genom FBA:s matrisorganisation. Det innebär att du tillhör programmet för stöd till fredsprocesser och även ingår i projektgruppen för Palestina. Projektarbetet medför ett nära samarbete med ansvarig projektledare och med kollegor från olika tematiska program. Du bidrar även till utvecklingen av programmets specialistområde och arbetar för att bredda och förvalta programmets nätverk med forskare, policyspecialister, statliga och icke-statliga organisationer samt praktiker såväl nationellt som internationellt.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk master/magisterexamen inom statsvetenskap, juridik, freds- och konfliktkunskap eller inom annat område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
• Mångårig erfarenhet av strategiskt fredsbyggande arbete med fokus på inkludering, företrädesvis tematiskt inom dialog, medling, konfliktförebyggande och konfliktlösning
• God erfarenhet av facilitering, processdesign och/eller kapacitetsutveckling i internationella sammanhang
• Erfarenhet av arbete för svenska Regeringskansliet, statlig myndighet eller internationell organisation relevant för uppdrage
• God erfarenhet av ett resultatbaserat arbetssät
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift


Meriterande

• Mångårig erfarenhet av analytiskt arbete gärna med fokus på policyutveckling och forskning
• Erfarenhet av arbete med jämställdhetsintegrering
• Erfarenhet av arbete tematiskt inom kvinnor, fred och säkerhet på policy eller praktikernivå
• Ytterligare språkkunskaper
• Erfarenhet av att arbeta med olika digitala plattformar

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar för att leverera resultat enligt överenskommelse. Du har en mycket god analytisk förmåga, vilket innebär att du kan prioritera, tänka kritiskt, dra logiska slutsatser och se orsakssamband. Du är resultatorienterad i din yrkesroll och har ett helhetsperspektiv som innebär att du agerar på en strategisk nivå i planering, genomförande och uppföljning. Eftersom arbetet innehåller många personkontakter är det viktigt att du är professionell och kommunikativ samt har en god samarbetsförmåga. Du har en förmåga att agera rådgivande och genom dialog med motpart omvandla den egna specialistkunskapen till kunskap och insikter som höjer mottagarens nivå och förståelse.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist. Tjänsten är en tillsvidare med start 2021-01-01 eller enligt överenskommelse, provanställning på 6 månader tillämpas. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor såväl inrikes som utrikes, även till högriskområden. Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver svenskt medborgarskap, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2020-12-09


Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Chris Coulter, programchef +46 70 339 46 74, chris.coulter@fba.se
Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner +46 10 456 24 46
Facklig representant: Amanda Olsson Myrvik +46 10 456 24 70

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Erfaren medarbetare med FN-kompetens

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Vill du vara med att utveckla ledarskap och samverkan i organisationer som arbetar för fred? Programmet för ledarskap och samverkan i fredsinsatser arbetar med FN, EU och andra globala aktörer för att stärka deras insatser för fred, säkerhet och ut... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med att utveckla ledarskap och samverkan i organisationer som arbetar för fred?

Programmet för ledarskap och samverkan i fredsinsatser arbetar med FN, EU och andra globala aktörer för att stärka deras insatser för fred, säkerhet och utveckling. Programmet efterfrågas också i större utsträckning inom de strategier för utvecklingssamarbete som regeringen har gett FBA uppdrag att genomföra i utvalda länder. Programmet bidrar med strategiskt stöd och strävar efter att stötta den organisatoriska utvecklingen hos våra partners. Vi arbetar med att stötta FN och EU inom ledarskapsutveckling integrerad ansats. 

Du kommer i rollen som specialist tillsammans med kollegor utveckla ledarskap och samverkan som kapacitetsstärkande stöd till FN, på högkvarter och i fält. Du kommer arbeta med att bland annat utveckla, planera, genomföra och följa upp utvecklingsinsatser. I dina arbetsuppgifter ingår att driva det strategiska arbetet gentemot FN, upprätthålla etablerat stöd och konsolidera utvecklingsspår. Programmet stödjer idag FN med ledarskaps- och ledningsgruppsutveckling, processtöd och utbildning för samverkan i integrerad ansats och metod- och policyutvecklingsstöd.

Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom programmet som ansvarar för ledarskap, och multifunktionell samverkan. Inom ramen för geografiska strategiuppdrag sker även arbetet tillsammans med övriga kollegor på myndigheten som har uppdrag inom respektive projektgrupp. Andra arbetsuppgifter inom programmet och myndighetens verksamhet kan tillkomma.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen som är relevant för tjänsten, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Mångårig erfarenhet av att arbeta för eller med FN inom fred, säkerhet och utveckling på högkvarter och/eller i fält.
• Goda kunskaper om och erfarenhet av processdesign, facilitering och vuxenpedagogik, inklusive praktisk tillämpning av olika pedagogiska metoder för vuxenlärande.
• Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i såväl tal som skrift

Meriterande

• Erfarenhet av att stödja FN, på högkvarter och/eller i fält, inom ledarskap och samverkan
• Erfarenhet av arbete med skydd av civila
• Erfarenhet av svenskt utvecklingssamarbete
• Egen erfarenhet av chefsansvar och arbetsledning och/eller arbete i ledningsgrupp
• Ytterligare språkkunskaper, särskilt i franska.

FBA:s program för ledarskap och samverkan i fredsinsatser ställer stora krav på flexibilitet och god förmåga att göra strategiska bedömningar vad gäller olika vägval. Som specialist kommer du att ingå i ett team där du dels arbetar självständigt, dels ingår i samarbeten tillsammans med kollegor. Du är strategisk och analytisk och har god förmåga att omsätta idéer till praktik, och du kan också förmedla dem till andra. Då rollen innehåller många personkontakter och förtroendeskapande verksamhet är det viktigt att du är professionell och kommunikativ med god samarbetsförmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist. Tjänsten är ett vikariat till och med 30 augusti 2021, med start enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår resor inrikes och utrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 6 december.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Jens Schjörlien, programchef, +46 703 442 765

Allmänna och praktiska frågor: Marcus Granholm, HR verksamhetspartner, +46 70-296 86 95

Facklig representant: Amanda Olsson Myrvik, SACO-S, +46 10-456 2470

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Specialist unga, fred och säkerhet

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som specialist för unga, fred och säkerhet inom vårt bilaterala utvecklingssamarbete i Irak. Du bedriver verksamhet som främjar ungas deltagande samt främjar ett ungperspektiv i fred- och säkerhetsarbetet. Din arbetstid kommer v... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som specialist för unga, fred och säkerhet inom vårt bilaterala utvecklingssamarbete i Irak. Du bedriver verksamhet som främjar ungas deltagande samt främjar ett ungperspektiv i fred- och säkerhetsarbetet. Din arbetstid kommer vara förlagd till att utveckla och driva verksamhet inom ramen för FBA:s bilaterala utvecklingsstrategi i Irak.

Arbetsuppgifterna består av att planera, genomföra och följa upp långsiktiga kapacitetsbyggande insatser både vad gäller innehåll och logistik. Du kommer att arbeta med rådgivning till partners och bidra till metodutveckling för operationalisering av unga, fred och säkerhetsagendan.  Bland annat inkluderar arbetet fortsatt stöd till den nationella koalition för unga, fred och säkerhet som byggs upp under 2020. Därtill ingår samordning, rapportskrivning och dokumentation i din roll. Dina arbetsuppgifter är av både analytisk, operativ och administrativ karaktär och du förväntas kunna representera myndigheten i olika sammanhang, både internationellt och nationellt.

Du kommer att tillhöra programmet för Unga, fred och säkerhet samt stöd till civilsamhället. Samtidigt ingår du i projektgruppen för den bilaterala utvecklingsstrategin för Irak, vilket innebär nära samarbete med ansvariga projektledare och kollegor från andra tematiska program. Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma, beroende på behov.

Din profil
Kvalifikationer

• En för tjänsten relevant akademisk examen, såsom statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Mycket god kunskap om unga-, fred- och säkerhetsagendan.
• Arbetslivserfarenhet av arbete med ungas deltagande i konflikt- eller postkonfliktländer.
• Erfarenhet av arbete med utbildningsinsatser, rådgivning och/eller policy- och metodutveckling, gärna i samarbete med nationella statliga institutioner.
• Erfarenhet från arbete med ungledda civilsamhällesorganisationer och/eller av att facilitera deltagarbaserade lärandeprocesser med unga.
• God kännedom om internationella organisationer som FN och EU.
• Erfarenhet av att på egen hand och i samarbete med andra planera, genomföra och följa upp verksamhet, företrädesvis i en internationell konfliktkontext.
• Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Meriterande

• God och aktuell kunskap om den politiska utvecklingen och situationen i Irak.
• Språkkunskaper i arabiska.
• Erfarenhet av arbete inom svensk statlig förvaltning.
• God kunskap om resultatbaserad planering och uppföljning av internationella insatser.

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll och integrerar ett jämställdhetsperspektiv i ditt dagliga arbete.  Du har förmåga att hålla strukturerade och målgruppsanpassade presentationer och kan använda pedagogiska metoder som sätter deltagaren i centrum. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

Vi söker dig med starkt driv. Du tar initiativ, driver självständigt processer framåt och strävar efter att följa upp och slutföra arbetsuppgifter. Uppdraget ställer krav på att du på ett prestigelöst och tillmötesgående sätt kommunicerar och samarbetar väl med kollegor och andra samarbetsaktörer.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Provanställning om sex månader tillämpas. Placeringsort är i första hand Stockholm, men det finns möjlighet att diskutera placering på Sandö.

I tjänsten ingår resor, både inrikes och utrikes, däribland till högriskområden. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2020-12-10

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Tjänstens innehåll: Gabriela Elroy, 010- 456 23 04, 0706-410205

Allmänna och praktiska frågor: Marcus Granholm, HR-handläggare, 010-4562330

Facklig representant: Amanda Olsson Myrvik, Saco-S, 010-456 24 70

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Arkivhandläggare

Ansök    Nov 17    Folke Bernadotteakademin    Arkivarie
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter I rollen som arkivhandläggare vid Fredsarkivet har du huvudansvaret för arkivstruktur och indexering i Fredsarkivets nya databas och för en kontinuerlig dialog med leverantörerna av databas och frontsida. I rollen ingår även metodutveckling av arbet... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som arkivhandläggare vid Fredsarkivet har du huvudansvaret för arkivstruktur och indexering i Fredsarkivets nya databas och för en kontinuerlig dialog med leverantörerna av databas och frontsida. I rollen ingår även metodutveckling av arbetet med personarkiv och med arkiv som ett digitalt kulturarv.

Du arbetar även tillsammans med övriga medarbetare i arkivet med att digitalisera material och utföra viss bildbearbetning samt skriver texter till Fredsarkivets hemsidor. Därutöver deltar du i planering och genomförande av interna och externa informationsinsatser, genom föredrag, artiklar och utställningstexter baserade på innehållet i arkivbeståndet.  

Din erfarenhet och kritiska blick kommer vara viktig för den fortsatta utvecklingen av databasen, men också för att etablera nätverk inom området digitalt kulturarv, kulturarvsadministration och andra relaterade områden för att bredda kunskap och målgrupper för Fredsarkivet.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen med inriktning på Arkiv, Bibliotek och Museer, Digitalt kulturarv och/eller arbetslivserfarenhet från området eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
• Erfarenhet av att strukturera, indexera och underhålla ett digitalt arkiv
• Erfarenhet av att självständigt digitalisera och formatera insamlat arkivmaterial
• Erfarenhet av att leda projekt, gärna förteckningsarbete och/eller utställningsarbete inom området digitalt kulturarv
• Erfarenhet av att arbeta i Wordpress eller liknande verktyg för hemsida
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt


Meriterande

• Erfarenhet av att arbeta med pedagogisk förmedling i tal och skrift samt via digitala verktyg
• God kunskap inom militärhistoria, svensk och/eller internationell

Du har en mycket god IT-kompetens med specialisering mot databas/digitala arkiv, inklusive GDPR och tillgänglighetsdirektivet. I ditt arbete är du strukturerad och analytisk. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga, såväl internt som externt.

För att lyckas väl i rollen behöver du ha en god förmåga att arbeta självständigt. Du har en god presentationsteknik och har förmåga att använda olika pedagogiska metoder och verktyg på ett kreativt sätt. Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som arkivhandläggare. Tjänsten är ett vikariat t.o.m. 2021-04-19 med start snarast enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor, främst inrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2020-12-02

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Marianne Boqvist, Programchef Fredsarkivet +46 10 456 24 93

Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner +46 10 456 24 46

Facklig representant: Golli Yarandpour +46 10 456 24 25

 

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Handläggare ledarskap och samverkan

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att ingå i programmet för ledarskap och samverkan i fredsinsatser. Programmet arbetar med ledarskapsutveckling, praktisk diplomati och multifunktionell samverkan, framför allt gentemot FN och EU. Under våren 2021 genomför programmet ett br... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i programmet för ledarskap och samverkan i fredsinsatser. Programmet arbetar med ledarskapsutveckling, praktisk diplomati och multifunktionell samverkan, framför allt gentemot FN och EU. Under våren 2021 genomför programmet ett brett ledarskapsstöd till FN- och EU-fredsinsatser. I rollen som handläggare ingår att stötta ansvariga för dessa insatser  och medverka vid planering, genomförande och uppföljning.

Arbetsuppgifterna inbegriper bland annat att tillsammans med kursansvarig kommunicera med resurspersoner och deltagare inom insatser, kurser och workshops. Hantera logistik och kontrakt, samt att skriva underlag och förbereda för utvärderingar av kurserna. Du kommer att bidra med stöd i introduktion till FBA och FBA:s pedagogiska profil samt uppföljning under insatsens genomförande, inklusive plattform för pedagogiskt stöd samt utforma och hantera deltagarsurvey. Utvärdering och analys av FBA:s satsningar samt reflektion/rekommendationer för fortsatt satsning, inklusive intervjuer med deltagare och coacher.

Andra arbetsuppgifter inom programmet och myndighetens övriga verksamhet kan tillkomma.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen som är relevant för tjänsten, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Kunskap om, eller erfarenhet från FBA:s verksamhet
• Erfarenhet av att, med effektivitet och struktur, arbeta med administration, service och praktisk organisering
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande

• Erfarenhet av utbildningsinsatser i internationella och multikulturella sammanhang
• Erfarenhet av arbete med vuxenpedagogik
• Erfarenhet av kursplattformer såsom Moodle och Learnifier
• Ytterligare språkkunskaper, såsom franska, spanska eller arabiska

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll och du har förmåga att vara lyhörd och lösa problem. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Arbetet kräver att du är strukturerad och kan planera, organisera och prioritera i en komplex verksamhet. Du har en pedagogisk förmåga och kan genomföra målgruppsanpassade anföranden och presentationer.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare. Tjänsten är en allmän visstidsanställning med start 1 januari, och avslut 31 juli 2021. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor inrikes såväl som utrikes. Ansök senast 2020-12-02

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Tjänstens innehåll: Jens Schjørlien, programchef, 070-344 27 65

Allmänna och praktiska frågor: Marcus Granholm, HR verksamhetspartner, 010-456 23 30

Facklig representant: Golli Yarandpour, Saco-S, 010-456 24 25 Visa mindre

Erfaren medarbetare för arbete med ledarskapsutveckling

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


Programmet för ledarskap och samverkan i fredsinsatser arbetar med Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) och andra globala aktörer för att stärka deras insatser för fred och säkerhet. Vi efterfrågas också i större utsträckning inom de strategier för utvecklingssamarbete som regeringen har gett FBA uppdrag att genomföra i utvalda länder.  Medarbetare bidrar med strategiskt stöd och strävar efter att stötta den organisatoriska utvecklingen hos våra partners.            

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att i rollen som specialist tillsammans med kollegor utveckla ledarskapsutveckling som kapacitetsstärkande stöd gentemot EU och FN samt till samarbetspartners i de länder där FBA har strategiuppdrag. Du kommer arbeta med bl.a. utbildningsprogram, ledningsstöd och ledningsgruppsutveckling och mentorskapsprogram riktade till chefer och ledningsgrupper. I dina arbetsuppgifter ingår att analysera förfrågningar och utveckla insatser som möter partnerorganisationernas behov och FBA:s strategiska inriktning. Du arbetar självständigt och tillsammans med kollegor med att planera, designa, genomföra, dokumentera och följa upp de aktiviteter som är aktuella. I arbetet ingår även att stärka befintliga samarbeten med partners och att utveckla egna nätverk.

Tjänsten innebär nära samarbete med kollegor inom programmet som ansvarar för multifunktionell samverkan. Inom ramen för strategiuppdrag sker även arbetet tillsammans med övriga kollegor på myndigheten som har uppdrag inom respektive projektgrupp. Andra arbetsuppgifter inom programmet och myndighetens verksamhet kan tillkomma.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen som är relevant för tjänsten, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Mångårig relevant erfarenhet av att designa och hålla i ledarskapsutvecklingsaktiviteter såsom workshops och utvecklingsprogram för individer och grupper
• Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i såväl tal som skrift

Meriterande

• Erfarenhet av ledarskapsutveckling i internationella och multikulturella sammanhang, gärna i relation till FN och EU eller till nationella myndigheter
• Erfarenhet av tjänstepersonsrollen på en svensk myndighet
• Egen erfarenhet av chefsansvar och arbetsledning och/eller arbete i ledningsgrupp
• Goda kunskaper om och erfarenhet av arbete med vuxenpedagogik, inklusive praktisk tillämpning av olika pedagogiska metoder för vuxenlärande.
• Erfarenhet av att designa och leda processer online
• Erfarenhet av för ledarskap närliggande områden såsom organisationsutveckling, beteendevetenskap, strategisk kommunikation och personalutveckling
• Erfarenhet av arbete från konfliktområden
• Ytterligare språkkunskaper, t.ex. i franska, spanska eller arabiska

FBA:s program för ledarskap och samverkan i fredsinsatser är under utveckling och tjänsten ställer stora krav på flexibilitet och god förmåga att göra strategiska bedömningar vad gäller olika vägval. Du kommer att ingå i ett team där du dels arbetar självständigt dels ingår i samarbeten tillsammans med kollegor. Du är analytisk och kreativ och har god förmåga att omsätta idéer till praktik, och du kan också förmedla dem till andra. Vi ser gärna att du är en god kommunikatör. Rollen medför många kontakter och förtroendeskapande verksamhet och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som specialist. Tjänsten är ett vikariat under 1 år med eventuell möjlighet till förlängning och start enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm. I rollen ingår tjänsteresor, både inrikes och utrikes. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Ansök senast 2020-10-23, intervjuer kan komma att ske löpande.

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Jens Schjörlien, programchef, +46 703 442 765

Allmänna och praktiska frågor: Marcus Granholm, HR verksamhetspartner, +46 70-296 86 95

Facklig representant: Amanda Olsson Myrvik, SACO-S, +46 10-456 2470 Visa mindre

Säkerhetshandläggare

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter I rollen som säkerhetshandläggare har du en central roll i verksamhetens säkerhetsorganisation och ansvarar för att efterleva, följa upp och analysera det löpande säkerhetsarbetet utifrån lagar, förordningar och standarder inom säkerhetsområdet. Du ... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som säkerhetshandläggare har du en central roll i verksamhetens säkerhetsorganisation och ansvarar för att efterleva, följa upp och analysera det löpande säkerhetsarbetet utifrån lagar, förordningar och standarder inom säkerhetsområdet. Du utreder uppkomna incidenter samt föreslår och genomför förbättrade skyddsåtgärder. Du ansvarar även för att förbättra och effektivisera säkerhetsarbetet enligt gällande regelverk. Du genomför hot- och riskanalyser samt säkerhetsskyddsanalyser och övrig riskhantering som ligger till det riskreducerande arbetet inom området.

Som säkerhetshandläggare arbetar du såväl strategiskt som operativt inom ett brett område avseende säkerhetsfrågor, exempelvis informationssäkerhet, fysisk säkerhet samt personalsäkerhet. Arbetet sker i nära samarbete med säkerhetsskyddschef. Du är en del i arbetet med att leda och utveckla hela myndighetens säkerhetsarbete och då även med visst fokus på informationssäkerhet. Du genomför interna utbildningar och andra kompetenshöjande insatser inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Du upprätthåller personliga kontakter med nationella och internationella myndigheter, organisationer och samarbetspartners.

I arbetet ingår resor till konflikt- och postkonfliktländer som i riskbedömningar benämns som högriskländer. Där genomför du fältsäkerhetsmässiga bedömningar och lämnar  analyser över vilka riskreducerande åtgärder som behövs för en förstärkt säkerhet vad det gäller boende, resor, personlig säkerhet samt andra säkerhetshöjande åtgärder till skydd för FBA:s verksamhet och medarbetare. Du genomför omvärldsbevakning och ansvarar för framtagande av säkerhetslägesbilder som beslutsunderlag för myndighetens chefer och medarbetare vid resor till medel och högriskländer.

Ytterligare arbetsuppgifter inom programmets verksamhet kan tillkomma.

Din profil
Kvalifikationer

• Akademisk examen inom ett för tjänsten relevant område, eller motsvarande erfarenhet som bedöms som likvärdigt
• Erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete
• Erfarenhet av att självständigt skriva analyser och rapporter
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• Mycket goda kunskaper i Microsoft Outlook, Word och Excel eller motsvarande program
• God kunskap inom informationssäkerhet och digitala kommunikationsplattformar

Meriterande

• Erfarenhet av internationellt fredsfrämjande arbete i fält
• Erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete från svensk myndighet eller motsvarande
• Erfarenhet av FBA:s verksamhet
• Erfarenhet från arbete med det som stadgas i Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
• God kunskap gällande andra lagar, förordningar samt standarder inom säkerhetsområdet
• God språklig analytisk förmåga
• Ytterligare språkkunskaper 

Du är analytisk och kan ta in och orientera dig i en större mängd information och utifrån informationen dra logiska slutsatser och se orsakssamband. Du har också en god språklig analytisk förmåga. I ditt arbete planerar, organiserar samt prioriterar du på ett effektivt och noggrant sätt. Du har en god förmåga att arbeta självständigt. Du kan hålla strukturerade anföranden och presentationer som är målgruppsanpassade där du kan använda olika pedagogiska metoder och verktyg på ett kreativt sätt.

Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som säkerhetshandläggare. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse, provanställning om 6 månader tillämpas. Placeringsort är Stockholm. I rollen ingår resor till konflikt- och postkonflikt länder som i riskbedömningar benämns som högriskländer. Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver svensk medborgarskap, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2020-11-29

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

 

Rollens innehåll: Kjell Rörström, Programchef +46 10 456 23 31
Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner +46 10-456 24 46
Facklig representant: Golli Yarandpour, +46 10-456 24 25

 

Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre

Chef rättsstatsuppbyggnad och valobservationsprogrammet

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadot... Visa mer
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.


FBA söker en chef för programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation. Programmet är en del av enheten för statsbyggande.

Som chef för programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation ansvarar du för FBA:s övergripande insatser som syftar till stärkta demokratiska institutioner och processer som har rättsstatens principer och mänskliga rättigheter som grund. Dessa inkluderar insatser som bidrar till en offentlig förvaltning och effektiv samhällsservice, där utveckling och professionalisering av tjänstepersoner är en viktig del. Du är även ansvarig för programmets arbete med att rekrytera, utbilda och sända ut personal som myndigheten sekunderar till internationella valobservationsinsatser. Inom ram för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbeten inom statsbyggande är du som chef också ansvarig för programmets bidrag och medverkan i ett antal av FBA:s strategiländer.

Dina arbetsuppgifter

Som programchef har du ett delegerat verksamhets-, budget- och personalansvar. Du är operativt ansvarig för planering, genomförande och uppföljning av programmets verksamhet och kostnader, och för dess personal. Personalansvaret innefattar ett delegerat arbetsmiljöansvar, att du är operativt kompetensförsörjningsansvarig och arbetsleder medarbetare inom programmet. Du förväntas vara ett bollplank gentemot övriga och ha ett prag­matiskt förhållningssätt till att lösa frågor som uppstår i det dagliga arbetet. Du ansvarar exempelvis för regelbunden kommunikation och ett coachande ledarskap samt för planering, dialog och uppföljning med medarbetare.

I rollen som programchef har du en kvalitetssäkrande funktion för verksamheten där du bidrar till omvärldsbevakning, analys och ständiga verksamhetsförbättringar genom en prestigelös inställning. Vidare förväntas du vara en verksamhetsföreträdare i externa kontakter och i det ingår även att kunna delta i genomförandet av programmets verksamhet t.ex. vid utbildningar, seminarier, föredragningar och publikationer. Som programchef rapporterar du till chef för enheten för statsbyggande och har en ordinarie plats i enhetens ledningsgrupp där du förväntas att aktivt bidra till enhetens – och myndighetens – strategiska ledningsfrågor.

Din profil

Kvalifikationer


• Akademisk examen relevant för tjänsten, företrädesvis statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, internationella relationer eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Flera års relevant arbetslivserfarenhet inom fred, säkerhet och/eller utveckling, företrädesvis inom samhällstyrningsfrågor
• Dokumenterad erfarenhet av arbete inom regeringskansliet, statlig myndighet (företrädesvis inom utrikes-utvecklings- och säkerhetspolitik) eller i internationella och regionala organisationer såsom FN, EU och OSSE, eller motsvarande erfarenhet förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Arbetslivserfarenhet av chefskap och/eller arbetsledning av projekt och policyprocesser
• Arbetslivserfarenhet av stödjande och motiverande ledarskap
• Dokumenterad erfarenhet i företrädande rollen i nationella och internationella sammanhang
• Goda kunskaper vad gäller att arbetsleda och kvalitetssäkra arbetet med att ta fram underlag, bereda ärenden med syfte att bidra till strategisk verksamhetsutveckling
• Goda kunskaper i Micorsoft Office samt andra digitala verktyg
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande


• Erfarenhet av fredsfrämjande arbete med placering i konflikt- och/eller post-konfliktmiljöer
• Erfarenhet att arbeta och driva frågor i en ledningsgrupp
• Erfarenhet av arbete med policyformulering inom internationell fredsfrämjande verksamhet gärna inom ramen för samhällstyrningsfrågor
• Arbetslivserfarenhet av chefskap inklusive budget- och verksamhetsplanering.
• Nationellt och internationellt nätverk inom områden relevanta för rollen
• Goda kunskaper om resultatbaserat arbetssätt
• Erfarenhet grupputveckling och coachande ledarskap
• Ytterligare språkkunskaper

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. På https://fba.se/lediga-jobb/ kan du läsa om vilka personliga egenskaper som efterfrågas samt villkor för tjänsten. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Läs på https://fba.se/sa-arbetar-vi/ om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Ansök senast 29/11 2020.

Rollens innehåll: Helena Vazquez Sohlström, +46 73 185 10 13

Allmänna och praktiska frågor: Anna Norberg +46 72 511 97 50

Facklig representant: Elisa Gyllin +46 72 247 49 97 Visa mindre

Senior rådgivare för arbete med strategiuppdrag i Afghanistan

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Vi söker en rådgivare till FBA som ska arbeta med vårt uppdrag att främja en fredlig och inkluderande samhällsutveckling i Afghanistan. Arbetet genomförs vid Sveriges ambassad i Kabul. I Afghanistan arbetar FBA i dagsläget med kapacitetsstärkande i... Visa mer
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en rådgivare till FBA som ska arbeta med vårt uppdrag att främja en fredlig och inkluderande samhällsutveckling i Afghanistan. Arbetet genomförs vid Sveriges ambassad i Kabul.

I Afghanistan arbetar FBA i dagsläget med kapacitetsstärkande insatser och rådgivning inom dialog och medling för att främja förutsättningarna för en inkluderande fred. Kvinnor, fred och säkerhetsagendan är en viktig del av vårt arbete. FBA har både ett bilateralt strategiuppdrag i Afghanistan och arbetar med genomförandet av EU-projektet Afghanistan Peace Support Mechanism. Arbetet sker i nära samverkan med Sida och Sveriges ambassad.

I din roll verkar du för att skapa goda förutsättningar för FBA:s arbete i Afghanistan, bland annat genom att underhålla och bredda myndighetens kontaktnät i landet, identifiera potentiella samarbetspartners, utveckla och genomföra initiativ inom ramen för FBA:s mandat, och genom att rapportera på den politiska utvecklingen i landet, särskilt vad gäller fredsprocessen. Du genomför kapacitetsutvecklande- och rådgivande insatser riktade till afghanska myndigheter och/eller civilsamhällesorganisationer. Planering, genomförande och uppföljning av sådana aktiviteter sker under ledning av projektledaren för FBA:s arbete i Afghanistan och i samarbete med övriga medarbetare i projektgruppen som är placerade i Sverige och gör regelbundna resor till Afghanistan. Därtill kan du komma att arbetsleda lokalanställd personal och bistå kollegorna i Sverige vid deras resor till landet, exempelvis genom förberedelser av möten, hjälp med logistik på plats etc.

Din profil
Kvalifikationer


• Akademisk examen inom ett för tjänsten relevant område, företrädesvis statsvetenskap eller freds- och konfliktvetenskap
• Mångårig arbetslivserfarenhet inom fred, säkerhet eller utveckling
• Mycket god kännedom om Afghanistan
• Erfarenhet av att arbeta inom något eller några av följande tematiska områden: dialog och medling; kvinnors deltagande i fredsprocesser; eller unga, fred och säkerhet
• Erfarenhet av att arbeta i konflikt-/post-konfliktmiljöer
• Erfarenhet av arbete med kapacitetsutveckling och/eller rådgivning
• Erfarenhet av att självständigt skriva analyser och rapporter av hög kvalitet
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift


Meriterande


• Erfarenhet av att ha arbetat i Afghanistan
• Ett gott nätverk, i Afghanistan och internationellt, inom områden relevanta för tjänsten
• Erfarenhet av att ha arbetat med fredsprocesser
• Erfarenhet av arbete vid myndighet i Sverige och/eller utlandsmyndighet eller vid internationell organisation
• God kännedom om att arbeta med jämställdhetsintegrering
• Övriga relevanta språkkunskaper, exempelvis Dari/Persiska och Pashtu

Då FBA verkar i en ständigt föränderlig miljö ställer arbetet stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för arbetet. Du är professionell och resultatorienterad och planerar ditt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt. Arbetet innehåller många personkontakter och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har en god förmåga att samarbeta och skapa relationer. Det är också viktigt att du har en god analytisk förmåga, dels vad gäller att analysera och producera muntliga och skriftliga underlag, dels vad gäller att ta in information, tänka kritiskt och hitta alternativa vägar framåt. Du kan hålla målgruppsanpassade och strukturerade presentationer och använda olika pedagogiska metoder och verktyg på ett kreativt sätt.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under ett år med möjlighet till förlängning. Preliminärt tillträde 1 december 2020 i Stockholm och utresa till Kabul i januari 2021. Uppdraget innebär tjänstgöringsort i Kabul, Afghanistan. Tjänsteresor till tredje land kan förekomma, liksom tjänsteresor inom Afghanistan. Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver svenskt medborgarskap, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med hänsyn till situationen i landet föregås anställningen av en hälsoundersökning.

OBS! Med anledning av tekniska problem med rekryteringssystemet den 17/9 (som nu är åtgärdade) förlänger vi ansökningstiden till söndag 20/9 2020.

 

 

Rollens innehåll: Cecilia Hull Wiklund, projektledare, bilateralt strategiuppdrag i Afghanistan +46 72 217 67 87

Allmänna och praktiska frågor: Karolin Lindberg, HR verksamhetspartner +46 70 574 60 16

Facklig representant: Golli Yarandpour +46 70 318 23 75

 

Om oss

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Visa mindre