Lediga jobb som Militärt arbete i Stockholm

Se lediga jobb som Militärt arbete i Stockholm. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Stockholm som finns hos arbetsgivaren.

Stabschef vid FMTIS Ledningsstödsenheten (OF1-2)

Ansök    Jan 27    Försvarsmakten    Officer
Ledningsstödsenheten (LSE) är en av FMTIS fem enheter som utför installation, drift och underhåll av en mängd olika IT-system. LSE stödjer dessutom Högkvarteret och försvarsgrensstaberna med sambandscentraltjänst, signalskyddstjänst samt IT-stöd. Staben är en av tio avdelningar vid LSE och innehåller flera olika funktioner som stödjer hela enheten. Avdelningen är också sammanhållande för inkommande uppgifter och lämnar samlade underlag från enheten. LSE st... Visa mer
Ledningsstödsenheten (LSE) är en av FMTIS fem enheter som utför installation, drift och underhåll av en mängd olika IT-system. LSE stödjer dessutom Högkvarteret och försvarsgrensstaberna med sambandscentraltjänst, signalskyddstjänst samt IT-stöd. Staben är en av tio avdelningar vid LSE och innehåller flera olika funktioner som stödjer hela enheten. Avdelningen är också sammanhållande för inkommande uppgifter och lämnar samlade underlag från enheten. LSE stab är Ledningsstödsenhetens planerings- och samordningsfunktion med huvudsaklig uppgift att stödja enhetens övriga avdelningar.

Som stabschef på LSE är du tillika avdelningschef med personalansvar för fem medarbetare med olika kompetenser. Du leder verksamhet inom beredning och samordning samt återrapportering till FMTIS stab. Du leder stabsmedlemmarnas arbete inom områdena personal, säkerhet och IT-säkerhet, genomförande och planering samt logistik. Du deltar i beredningar och omhändertar uppkomna behov och förändringar för innevarande verksamhetsår samt uppgifter kopplade till insatsverksamhet. I arbetsuppgifterna ingår att leda enhetens samordningsmöten och hålla samman behov gentemot de garnisoner där enheten verkar.

Kvalifikationer

• Examen från officersprogrammet (OP) eller grundläggande officersexamen (GOU)
• Officer (OF1-2)
• God förmåga att utrycka dig på svenska och engelska i såväl tal som skrift
• B-körkort (manuell växellåda)
• Erfarenhet av att arbeta i system VIDAR och PRIO

Meriterande

• Tidigare erfarenhet i chefsbefattning
• Erfarenhet av att arbeta i system SWECCIS och ISUS
• Väl förtrogen med Försvarsmaktens stabsarbetsmetodik
• Erfarenhet av arbete med Försvarsmaktens beredskapskoncept

Personliga egenskaper
För att trivas i rollen som stabschef behöver du ha goda ledaregenskaper och en god social förmåga, eftersom mycket av arbetet sker genom samverkan såväl internt som externt. Du ska vara strukturerad och målinriktad med stor förmåga att se helheter men även värna om detaljer. Flexibilitet och anpassningsförmåga till nya arbetsuppgifter krävs för att kunna hantera snabba förändringar. Du är driven och verkar för utveckling och förbättring.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Tillsättningsförfarande
I Försvarsmakten benämns tjänsten avdelningschef.

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som militärt anställd och inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten.

Arbetsort: Stockholm

Välkommen med din ansökan senast 2022-02-28.

Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Magnus Lindstedt, 070-924 78 95. För upplysningar angående anställningsvillkor kontakta HR-handläggare Diana Oros Lind, 08-788 75 00 (växel).

Fackliga företrädare
SACO Pär Lohman

OFR/S Martin Sparr

SEKO Matz Felix

OFR/O Martin Strömquist

Samtliga nås genom växeln: 08-788 75 00

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.

Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 600 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Företrädare för militär luftfart vid Rikshemvärnschefens stab

Ansök    Jan 31    Försvarsmakten    Officer
Befattningen erbjuder Militärregioner med territoriella förband och hemvärnsförband står inför en spännande utveckling med tillförsel av ny materiel och utveckling av förmågor. Rollen som Företrädare för militär luftfart är en viktig del i detta. Utveckling av den militära luftfarten sker både inom Militärregionen och också  hemvärnsförbanden i och med införandet av Remotely Piloted Aerial Systems (RPAS). Befattningen igår i Genomförandeavdelningen bestå... Visa mer
Befattningen erbjuder
Militärregioner med territoriella förband och hemvärnsförband står inför en spännande utveckling med tillförsel av ny materiel och utveckling av förmågor. Rollen som Företrädare för militär luftfart är en viktig del i detta. Utveckling av den militära luftfarten sker både inom Militärregionen och också  hemvärnsförbanden i och med införandet av Remotely Piloted Aerial Systems (RPAS).

Befattningen igår i Genomförandeavdelningen bestående av tio medarbetare, en del av Rikshemvärnsstaben. Befattningen utgör ett stöd till Rikshemvärnschefen i lednings- och beslutsfrågor för sådan verksamhet som ingår i eller påverkar det militära luftfartssystemet. Du kommer att ingå i en sektion som jobbar i nära samarbete med varandra för att utveckla Stridskraften Hemvärnet.

Om enheten
Stridskraften Hemvärnet tillväxer och blir en självständig stab vid sidan av Flygvapnet, Marinen och Armén från 2023. Stridskraften Hemvärnet består av en stridsskola, fyra militärregioner med staber, regionala utbildningsgrupper och totalt 40 hemvärnsbataljoner.
Antalet fast anställda är ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden uppgår till ca 22 000. Rikshemvärnsstaben är idag en del av Högkvarteret och är Rikshemvärnschefens centrala stab. Rikshemvärnsstaben leder och inriktar förbandsproduktionen av stridskraften Hemvärnet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som Företrädare för militär luftfart inom Försvarsgrenen Hemvärnet kommer du att stödja Rikshemvärnschefen i att utveckla och driva arbetet med den militära luftfarten. Arbetet omfattar samverkan med övriga försvarsgrenar samt uppföljning, analys och förbättringsarbete gällande den militära luftfarten inom försvarsgrenen.

Vidare deltar du i utvecklingsarbetet med förbandens krigsorganisation. Du deltar i och/eller i vissa frågor leder du beredning och utveckling av förbandens militära luftfart. Som medarbetare i Rikshemvärnsstaben kan du även medverka i övriga stabsarbeten samt uppföljning och förbandsbesök vid förbanden. Resor såväl som helgarbete förekommer som en naturlig del i arbetet om än i begränsad omfattning och med god framförhållning.

Kvalifikationer


• Yrkesofficers-eller reservofficersexamen
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av arbete med militär luftfart
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av samverkan och sammanhållande arbete
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-Körkort

Meriter


• Erfarenhet av arbete i högre stabsnivå (Regional stab, Försvarsgrensstab eller Högkvarteret) med Försvarsmaktens övergripande processer

Personliga egenskaper

För att både lyckas och trivas i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga och drivs av att samarbeta med andra. Du har ett lösningsorienterat och kommunikativt förhållningssätt och är mål-och resultatfokuserad. Vi värdesätter att du har en hög integritet och du har ett gott omdöme. Du trivs också med att arbeta självständigt och att vara drivande i tillfälligt sammansatta grupper. Som person gillar att skapa och behålla nya kontakter och är duktig på att skapa förtroendefulla relationer. Vidare har du en god förmåga att se samband, tänka analytiskt och strukturerat samt även hitta praktiska lösningar.  Som medarbetare hos Rikshemvärnschefen kommer du att vara ett föredöme och en aktiv företrädare för Försvarsmaktens värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare, heltid. Arbetsort: Stockholm. Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse. Tester förekommer i rekryteringsprocessen. Vid avdelningen tjänstgör i huvudsak manlig personal varför vi välkomnar kvinnliga sökande.

För upplysningar om befattningen kontakta

Sektionschef Johan Hellenius på telefon 076-865 70 38. För information om rekryteringsprocessen  HR-Specialist Anna Aurell-Sundvall, telefon 076-610 52 34.

Fackliga företrädare
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00. SEKO Thomas Klasson telefon 08-584 540 00


Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2023-02-28. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och i stark tillväxt.

Hemvärnet verkar i fred, kris och krig och som krigsförband är dess huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället. På många sätt är Hemvärnet en nationell stomme för försvaret och skyddet av Sverige. Antalet fast anställda ska vara ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000.

Rikshemvärnsstaben är rikshemvärnschefens centrala stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften hemvärnet. Rikshemvärnschefen ansvarar för att utveckla och vidmakthålla stridskraften hemvärnet som består av fyra militärregioner med staber, utbildningsgrupper, territoriella förband och hemvärnsförband, Hemvärnets stridsskola HvSS samt musikkårer.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes Visa mindre

Stabsofficer (OR7) till Försvarsstabens strategienhet

Ansök    Jan 27    Försvarsmakten    Officer
Om enheten Strategienheten vid den nybildade Försvarsstaben leder utarbetandet av underlag för Överbefälhavarens militärstrategiska ledning. Strategienhetens avdelning för försvarsplanering och internationella relationer leder beredningen av försvarsplanen och strategiska planeringsdirektiv, försvarsmaktsorder samt den militärstrategiska lägesbilden men har även verksamhetsansvar för inriktning av Försvarsmaktens internationella samverkan. Strategienhete... Visa mer
Om enheten

Strategienheten vid den nybildade Försvarsstaben leder utarbetandet av underlag för Överbefälhavarens militärstrategiska ledning. Strategienhetens avdelning för försvarsplanering och internationella relationer leder beredningen av försvarsplanen och strategiska planeringsdirektiv, försvarsmaktsorder samt den militärstrategiska lägesbilden men har även verksamhetsansvar för inriktning av Försvarsmaktens internationella samverkan.

Strategienheten består av 190 medarbetare där avdelningen Försvarsplanering och policy innehar 40 stycken befattningar organiserade i tre sektioner, Försvarsplaneringssektionen, Internationella samverkanssektionen och sektionen för militärstrategisk lägesbild.

Försvarsmakten söker nu en stabsofficer (OR7) till sektionen för militärstrategisk lägesbild.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Arbetet som stabsofficer i Försvarsstaben med placering vid sektionen för militärstrategisk lägesbild innebär omväxlande arbetsuppgifter vilka genomförs såväl enskilt som i team. Vid sektionen utarbetas lägesbild bland annat  för högre ledningsnivåer, utsända och partners. Då lägesbilden kan ha olika målgrupper och syften ställs krav på ett flexibelt arbetssätt för att lösa aktuellt behov.

Exempel på arbetsuppgifter är bland annat:


• Självständigt och i grupp svara för framtagandet av lägesbild för användning i presentationer och rapporter
• Informationshantering
• Analysera inkommit material för att få helhetsbild
• Samverka med andra ledningar/staber avseende underlag till lägesbilder
• Genomföra föredragningar av lägesbilder

KRAV

Kvalifikationer


• Utbildning motsvarande Fanjunkare (OR7)
• Underrättelseutbildning till lägst underrättelseassistent, annan utbildning inom eller erfarenhet från analys- eller lägesbildsarbete som Försvarsmakten bedömer motsvarar vad som krävs för befattningen.
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Goda kunskaper i svenska
• Goda kunskaper i engelska

Personliga egenskaper

För att passa i befattningen krävs att du är flexibel, mycket stresstålig och med en god förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt. Detta ställer krav på att du är metodisk och organiserad i ditt arbetssätt. Du trivs med en omväxlande arbetsmiljö där ett lugnt tempo snabbt kan förändras till det motsatta. Till största delen genomförs arbetet tillsammans med kollegor. Det är dock viktigt att du är ansvarstagande över din del i arbetet och även kan arbeta självständigt. För att lyckas väl i befattningen har du en tidigare erfarenhet av arbetsuppgifter kopplat till lägesbild och/eller analys.

Då bearbetning av underlag till lägesbild inhämtas eller delges från olika delar av Försvarsmakten kräver rollen vid sektionen för militärstrategisk lägesbild god samarbetsförmåga vilket även ställer krav på personlig integritet och hög säkerhetsmedvetenhet

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter. (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Meriterande kvalifikationer


• Eftergymnasial utbildning/kurser/erfarenheter inom för tjänsten relevant område
• Erfarenhet av FM ärendehanteringssystem VIDAR och PRIO/SAP
• Utbildning och erfarenhet av SWECCIS och ISUS
• Genomförd internationell insats
• Stabstjänstgöring på taktisk/operativ/strategisk stab
• Erfarenhet från utarbetande av lägesbild
• Tjänstgöring vid annan myndighet
• Kunskaper i främmande språk (utöver engelska)

Övrigt

Tillträde snarast enl. ök.
Befattningen är placerad på Högkvarteret i Stockholm.

Innan anställning kommer säkerhetsprövning att genomföras.

Anställningen avser heltid.

Anställningen kommer att inledas med provanställning.
Tjänsteresor och tillfällig tjänstgöring på annan ort samt deltagande i övningar kan förekomma.

Arbetsplatsen eftersträvar god balans mellan kvinnor och män.

Förfrågningar om befattningen kan göras till chefen för sektionen för militärstrategisk lägesbild Kk Linus Andersson, nås via Högkvarterets växel 08 788 75 00. 

Fackliga företrädare

OFR/O HKV, Arne Nilsson
OFR/S HKV, Kjell Tetzlaff
SACO HKV, Camilla Robertsson
SEKO Försvar HKV, Lise-Lotte Larsson

Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2023-02-17. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämplig för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stabsassistent GSS/K till Försvarsstabens stödenhet

Ansök    Jan 24    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Lednings- och underrättelseavdelningen vid Försvarsstabens stödenhet, söker stabsassistent GSS/K, som senare i sin karriär vill läsa till officer eller specialistofficer. Vill du bidra till Försvarsmaktens produktion, utveckling och insatser? Är du noggrann och strukturerad? Tycker du om att arbeta i en omvärld som är dynamisk och föränderlig? Avser du att senare i din karriär söka officersutbildning? Då kan arbetet som stabsassistent GSS/K vid Lednings-... Visa mer
Lednings- och underrättelseavdelningen vid Försvarsstabens stödenhet, söker stabsassistent GSS/K, som senare i sin karriär vill läsa till officer eller specialistofficer.

Vill du bidra till Försvarsmaktens produktion, utveckling och insatser? Är du noggrann och strukturerad? Tycker du om att arbeta i en omvärld som är dynamisk och föränderlig? Avser du att senare i din karriär söka officersutbildning? Då kan arbetet som stabsassistent GSS/K vid Lednings-och underrättelseavdelningen (OR3-5) på Försvarsstabens stödenhet vara något för dig.

Befattningen erbjuder

På Lednings- och underrättelseavdelning vid Försvarsstabens stödenhet pågår dagligen ett arbete med att utveckla, stödja och följa upp våra tre förband, Ledningsregementet (LedR), Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUNDSÄKC) och Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS). Dessa tre förband utbildar, utvecklar, skapar förutsättningar och är ett stöd för fler än 3000 anställda officerare, soldater och civila. Detta innebär således att verksamheten vid lednings- och underrättelseavdelningen präglas av periodvis högt tempo, varierande arbetsuppgifter samt god möjlighet till personlig utveckling. 

Funderar du på att bli officer eller specialistofficer? Avdelningen kan också erbjuda dig  som i ett senare skede  avser söka någon form av officersutbildning, följande:


• Ett tydligt och utvecklande mentorskap
• Kontinuerlig uppföljning av dig som blivande officersaspirant
• En utvecklande arbetsmiljö som förbereder dig väl inför dina studier

Om enheten
Den 1 januari 2023 inrättas Försvarsstaben vid Försvarsmaktens högkvarter, i syfte att på ett mer effektivt sätt kunna leda Försvarsmakten i en period av omfattande tillväxt.

Försvarsstaben stödjer överbefälhavaren med att handlägga och bereda ärenden på militärstrategisk nivå, samt säkerställer att beslut som fattas av myndighetens ledning genomförs, följs upp och återredovisas. Försvarsstaben ansvarar även för att omsätta regeringens styrning av Försvarsmakten till strategiska planer och för att inrikta försvarsgrens- och stridskraftschefer. Vidare har Försvarsstaben ett övergripande ansvar för att samordna infrastruktur- och materielförsörjning.


Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Ansvara för löpande expeditionstjänst och allmänna uppgifter vid avdelningen.
• Planera, förbereda och delta i avdelningens interna och externa mötesverksamhet.
• Stödjer avdelningens sektioner med administrativa uppgifter.
• Bistå med att lösa uppgifter inom stabens övriga ansvarsområden enligt avdelningschefens anvisningar.
• Administration för nyanställda (FMID, namnskyltar, postfack, beställningar etc.).
• Kommendant/logistikstöd efter behov på avdelningen.

KRAV

Kvalifikationer


• GSS/K med tidigare erfarenhet av arbete som soldat/stabsassisten inom i Försvarsmakten
• Hög datavana med god förmåga att använda Microsoft Office (Word/Powerpoint/Excel)
• God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska
• B-körkort

Personliga egenskaper

Vi söker Dig som är prestigelös, har god samarbetsförmåga och uppskattar arbete såväl självständigt som i grupp. I din personlighet är du noggrann, strukturerad och pålitlig. Du har ett flexibelt och kreativt förhållningssätt som ofta utnyttjas för att utveckla metoder och arbetssätt i syfte att nå bättre effekt. Du är stresstålig och klarar av att behålla lugnet och kvalitén i arbetet även under pressade förhållanden.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE 


• Genomförd assistentutbildning
• Kunskaper i PRIO såsom kundvagnar
• Erfarenhet av Vidar
• God fysisk status
• God kunskap i engelska
• Militära förarbevis

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Nivå befattning: GSS/K OR3-5
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Omgående  eller efter överenskommelse

För upplysningar om befattningen kontakta:
C Genomförandesektionen vid lednings- och underrättelseavdelningen

Övlt Christer Bohlin, christer.bohlin@mil.se,

Kn Emil Brynolfsson 

emil.brynolfsson@mil.se

Samtliga nås via FM-växel 0505-451000.

Fackliga företrädare:
OFR/O HKV: Arne Nilsson

SEKO Försvar HKV: Katarina Kruse

Försvarsförbundet, OFR/S HKV: Kjell Tetzlaff

SACO HKV: Camilla Robertsson

Lokal HR HKV: Åsa Heyman

 

Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-02-20. Din ansökan skall innehålla CV samt

Ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Officer till rollen som avdelningschef, Försvarsmaktens HR Centrum

Ansök    Jan 26    Försvarsmakten    Officer
Stimuleras du av att bidra till att skapa effektiva team tillsammans med kompetenta medarbetare? Har du intresse av att både leda och att skapa förutsättningar som gör att dina medarbetare växer? Motiveras du av förändringsarbete och att bidra till utvecklingen av Försvarsmakten? Då kan befattningen som avdelningschef för Militär grundrekrytering vid Rekryterings- och antagningsenheten vara något för dig. Välkommen med din ansökan! Om enheten Rekrytering... Visa mer
Stimuleras du av att bidra till att skapa effektiva team tillsammans med kompetenta medarbetare? Har du intresse av att både leda och att skapa förutsättningar som gör att dina medarbetare växer? Motiveras du av förändringsarbete och att bidra till utvecklingen av Försvarsmakten? Då kan befattningen som avdelningschef för Militär grundrekrytering vid Rekryterings- och antagningsenheten vara något för dig. Välkommen med din ansökan!

Om enheten

Rekryterings- och antagningsenheten i Försvarsmaktens HR Centrum består av 60 medarbetare där avdelning Militär grundrekrytering är en av fyra avdelningar. Övriga avdelningar är Rekrytering och karriärstöd, Analys och stöd samt Relation och kommunikation. Du kommer att vara chef över 16 medarbetare som arbetar med central värnpliktshandläggning, central rekryteringskoordinering samt grundläggande officersutbildning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som chef över avdelningen ansvarar du för att utveckla, samordna, leda och styra avdelningens arbete. Du har direkt personalansvar för avdelningens 16 medarbetare vilka är uppdelade i tre funktionsområden. Ett nära samarbete och rapportering till enhetschefen ingår i befattningen och du ska vara beredd att agera tjänsteförrättande enhetschef i ordinarie chefs frånvaro. Du har budgetansvar för avdelningen och medverkar i ledningsgruppen på enheten. 

KRAV

Kvalifikationer


• Yrkesofficer, OF3 alternativt OF2
• Aktuell och relevant chefs- och ledarerfarenhet
• Vana att leda i förändring och har aktuell och relevant erfarenhet av utvecklingsarbete
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Körkort B

Personliga egenskaper

Du är resultatinriktad, ansvarstagande och noggrann. Vidare värdesätter vi att du är kommunikativ och har god förmåga att samarbeta, skapa relationer och bygga förtroende. Du är prestigelös och genom personlig mognad, pålitlighet och hög integritet skapar du förtroende för ditt arbete.

I din chefsroll har du tydligt utvecklingsfokus med ett kontinuerligt mål att på ett effektivt sätt skapa nöjdare kunder. Som chef har du ett coachande förhållningssätt och arbetar ständigt för att främja en framgångsrik arbetsmiljö på din avdelning.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och uppnådda resultat inom motsvarande verksamhetsområde.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

MERITERANDE


• Erfarenhet av ledningsgruppsarbete

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare, inleds med 6 månaders provanställning

Sysselsättningsgrad: heltid

Arbetsort: Stockholm

Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse

För upplysningar om tjänsten kontakta:

Tjf Enhetschef Anna Swahn, 072-350 79 88.

För information om rekryteringsprocessen kontakta: 

HR-generalist Elin Bevin, elin.bevin@mil.se.

Fackliga företrädare
SACO – Camilla Robertsson 

SEKO – Åsa Karlsson

OFRS – Kjell Tetzlaff

OFRO – Arne Nilsson 

Samtliga nås via FM växel: 08-788 75 00.


Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2023-02-20. Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och dokumenterade utbildningar. I ditt personliga brev motiverar du varför du är lämpad för tjänsten.

Arbetspsykologiska tester är en del av rekryteringsprocessen.

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens HR-centrum skapar förutsättningar för Försvarsmaktens operativa förmåga och ett starkare försvar genom att säkerställa resurs- och HR-tjänster som tillgodoser förbandens behov.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/fmhrc

Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Officer till rollen som avdelningschef, Försvarsmaktens HR Centrum

Ansök    Jan 23    Försvarsmakten    Officer
Befattningen erbjuder Stimuleras du av att bidra till att skapa effektiva team tillsammans med kompetenta medarbetare? Har du intresse av att både leda och att skapa förutsättningar som gör att dina medarbetare växer? Motiveras du av förändringsarbete och att bidra till utvecklingen av Försvarsmakten? Då kan befattningen som avdelningschef för Militär grundrekrytering vid Rekryterings- och antagningsenheten vara något för dig. Välkommen med din ansökan! ... Visa mer
Befattningen erbjuder

Stimuleras du av att bidra till att skapa effektiva team tillsammans med kompetenta medarbetare? Har du intresse av att både leda och att skapa förutsättningar som gör att dina medarbetare växer? Motiveras du av förändringsarbete och att bidra till utvecklingen av Försvarsmakten? Då kan befattningen som avdelningschef för Militär grundrekrytering vid Rekryterings- och antagningsenheten vara något för dig. Välkommen med din ansökan!

Rekryterings- och antagningsenheten består av 60 medarbetare där avdelning Militär grundrekrytering är en av fyra avdelningar. Övriga avdelningar är Rekrytering och karriärstöd, Analys och stöd samt Relation och kommunikation. Du kommer att vara chef över 16 medarbetare som arbetar med central värnpliktshandläggning, central rekryteringskoordinering samt grundläggande officersutbildning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som chef över avdelningen ansvarar du för att utveckla, samordna, leda och styra avdelningens arbete. Du har direkt personalansvar för avdelningens 16 medarbetare vilka är uppdelade i tre funktionsområden. Ett nära samarbete och rapportering till enhetschefen ingår i befattningen och du ska vara beredd att agera tjänsteförrättande enhetschef i ordinarie chefs frånvaro. Du har budgetansvar för avdelningen och medverkar i ledningsgruppen på enheten. 

Kvalifikationer


• Yrkesofficer, OF3 alternativt OF2
• Aktuell och relevant chefs- och ledarerfarenhet
• Vana att leda i förändring och har erfarenhet av utvecklingsarbete
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Körkort B

Meriterande


• Erfarenhet av ledningsgruppsarbete

Personliga egenskaper

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, lämplighet och uppnådda resultat inom motsvarande verksamhetsområde.

Du är resultatinriktad, ansvarstagande och noggrann. Vidare värdesätter vi att du är kommunikativ och har god förmåga att samarbeta, skapa relationer och bygga förtroende. Du är prestigelös och genom personlig mognad, pålitlighet och hög integritet skapar du förtroende för ditt arbete.

I din chefsroll har du ett tydligt utvecklingsfokus med ett kontinuerligt mål att på ett effektivt sätt skapa nöjdare kunder. Som chef har du ett coachande förhållningssätt och arbetar ständigt för att främja en framgångsrik arbetsmiljö på din avdelning.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Villkor

Anställningsform: Tillsvidare på heltid som kan komma att inledas med 6 månaders provanställning. 

Arbetsort: Stockholm

Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse

Lön: Individuell lönesättning i enlighet med FM lönestruktur

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och dokumenterade utbildningar. I ditt personliga brev motiverar du varför du är mest lämpad för tjänsten.

Välkommen med din ansökan senast 2023-02-12

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Tjf Enhetschef Anna Swahn, 072-350 79 88

Information om rekryteringsprocessen kontakta: 

HR-generalist Elin Bevin, elin.bevin@mil.se

Fackliga representanter

SACO – Camilla Robertsson 

SEKO – Åsa Karlsson

OFRS – Kjell Tetzlaff

OFRO – Arne Nilsson 

Samtliga nås via FM växel: 08-788 75 00

Övrigt
Tester är en del av rekryteringsprocessen.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens HR-centrum skapar förutsättningar för Försvarsmaktens operativa förmåga och ett starkare försvar genom att säkerställa resurs- och HR-tjänster som tillgodoser förbandens behov.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/fmhrc

Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Livskvadron söker soldater för anställning efter MUCK juni-23

Ansök    Jan 23    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Vi söker dig som vill ingå i det svenska försvaret av huvudstaden, arbeta centralt i Stockholm och vara Försvarsmaktens ansikte utåt! Livbataljonens huvuduppgifter är att försvara Sveriges stats- och försvarsmaktsledning i händelse av krig samt bedriva statsceremoniell tjänst. Läs om Livbataljonen här Arbetsuppgifter Du som kontinuerligt anställd soldat vid Livbataljon kommer huvudsakligen att arbeta med statsceremoniell tjänst, att vidmakthålla och utve... Visa mer
Vi söker dig som vill ingå i det svenska försvaret av huvudstaden, arbeta centralt i Stockholm och vara Försvarsmaktens ansikte utåt!

Livbataljonens huvuduppgifter är att försvara Sveriges stats- och försvarsmaktsledning i händelse av krig samt bedriva statsceremoniell tjänst. Läs om Livbataljonen här

Arbetsuppgifter
Du som kontinuerligt anställd soldat vid Livbataljon kommer huvudsakligen att arbeta med statsceremoniell tjänst, att vidmakthålla och utveckla grundläggande soldatkunskaper, strid i bebyggelse samt färdigheter i innehavd befattning i krigsförbandet.
Du kan efter lämplighet befattningsutbildas bl.a. mot exempelvis olika understödsvapen, sjukvård, signalist, fältarbeten, gruppchef.
Livskvadron genomför högvakter till häst vid Stockholms slott och till fots vid Drottningholms slott samt svarar för kungliga eskorter och hedersvakter.
Vid Livskvadron arbetar du utöver ovanstående även till stor del med stall- och ridtjänst, dock finns inga krav på förkunskaper inom detta område. 

Kvalifikationer
- Svensk medborgare.
- Godkända gymnasiebetyg.
- Godkända betyg från GMU/GU/värnplikt.
- Fälttest 12:00, FM beeptest 9:3 samt multitest 175 p.

Meriterande kvalifikationer
- B-körkort.
- Militära förarbevis.
- Erfarenhet av ridning och stalltjänst.
- Utbildning på understödsvapen.

Personliga egenskaper
För att trivas i tjänsten ser vi att du som söker har demokratiska värderingar och tror på människors lika värde.
Du är vårt ansikte utåt och det är av vikt att du har ett trevligt och tillmötesgående sätt samt känner ett engagemang för att representera Försvarsmakten i officiella sammanhang. 
Du tycker om fysisk träning och värdesätter att upprätthålla den status som krävs i ett fysiskt arbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I arbetsmiljön förekommer allergener från bl.a. häst och hö, det är av vikt att du inte får allergiska reaktioner.

Ansökan
Personligt brev, CV, dokumenterade utbildningar, vpl-betyg/intyg, samt militära referenser.
Märk de uppladdade dokumenten med för- och efternamn. Har du ännu inte fått ditt vpl-betyg så skall chef skriva en bedömning. 
OBS! Saknas något av ovanstående så riskerar du att inte bli kallad till tester/intervju. Villkor
Anställningsform: Visstidsanställning på heltid. Tjänsten inleds med 6 månades provanställning.
Arbetsplats: Lidingövägen 28, 115 41 Stockholm.
Sista ansökningsdag: 2023-03-10 (fredag v.310) 
Grundlön: Enligt FM lönestruktur, dock lägst 22 000 kr.

Preliminär process
v.304-310 Ansökan öppen, stängs fredag v.310.
v.311-315 Urvalsarbete inkl kallelse.
v.316 Tester/intervjuer prel. tis-ons.
v.317-322 Handläggningstid och förväntat svar om anställning.
Anställningen påbörjar direkt efter MUCK och följs därefter av semester enl ök, dock minst 4 sammanhängade veckor. 

Upplysningar
Kontaktperson: Caisa Littorin, caisa.littorin@mil.se

Fackliga representanter:
OFR/O Stefan Morin
OFR/S Kenneth Hartikainen
SACO Johan Gillemyr
SEKO Försvar Tomas Klasson
Samtliga nås via FM växel, 08-584 540 00

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Städande arbetsledare till ett lägenhetshotell

Vi söker dig som: - har minst 2 års erfarenhet av rumsstädning och lokalvård på hotell i Sverige - har arbetat som arbetsledare inom housekeeping - är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb - är noggrann och har ett öga för detaljer - har ett tydligt ledarskap, ansvarskänsla och är resultatinriktad - är bra på att motivera och coacha medarbetare - kan kommunicera på svenska och engelska Vi erbjuder dig: - lön enligt kollektivavtal - tillsv... Visa mer
Vi söker dig som:

- har minst 2 års erfarenhet av rumsstädning och lokalvård på hotell i Sverige
- har arbetat som arbetsledare inom housekeeping
- är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb
- är noggrann och har ett öga för detaljer
- har ett tydligt ledarskap, ansvarskänsla och är resultatinriktad
- är bra på att motivera och coacha medarbetare
- kan kommunicera på svenska och engelska


Vi erbjuder dig:

- lön enligt kollektivavtal
- tillsvidareanställning 75% (vi tillämpar 6 månaders provanställning)
- arbetet är förlagt under dagtid vardagar samt varannan helg


Arbetsuppgifter:

- lokalvård
- leda, utveckla och driva Housekeepingavdelningen, 2-10 personer beroende på säsong
- planera och genomföra temastäd av hotellrummen
- personalansvar inklusive planering och schemaläggning
- upprätthålla en kvalitetsnivå som överensstämmer med hotellets riktlinjer
- tidrapportering och resultatansvar


Vi tar EJ emot ansökningar via telefon eller e-mail!En trivsam arbetsplats

Att arbeta hos oss på RestaurangAssistans är väldigt roligt, otroligt lärorikt och du skaffar dig snabbt erfarenheter som det annars kan ta år att uppnå. För den nyfikne finns möjlighet att prova många olika arbetsplatser, lära känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen. I vårt team erbjuds du regelbundna personalaktiviteter och utbildning. Vi har kollektivavtal och friskvårdsmöjligheter.

Om oss

RestaurangAssistans är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora arenor. Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Visa mindre

Logistikofficer till Rikshemvärnsstaben

Ansök    Jan 23    Försvarsmakten    Specialistofficer
Befattningen erbjuder I rollen som Logistikofficer arbetar du inom ett brett spektra av områden. Sektionens ansvarsområden är komplexa och rollen innehåller inriktning, samverkan, samarbete, analys och utveckling. Hos oss får du stort eget ansvar och både personlig utveckling och kompetensutveckling. Stridskraften Hemvärnet, - likställt försvarsgrenarna Armén, Marinen och Flygvapnet, behöver ditt bidrag och ditt engagemang! Om oss Stridskraften Hemvär... Visa mer
Befattningen erbjuder

I rollen som Logistikofficer arbetar du inom ett brett spektra av områden. Sektionens ansvarsområden är komplexa och rollen innehåller inriktning, samverkan, samarbete, analys och utveckling. Hos oss får du stort eget ansvar och både personlig utveckling och kompetensutveckling. Stridskraften Hemvärnet, - likställt försvarsgrenarna Armén, Marinen och Flygvapnet, behöver ditt bidrag och ditt engagemang!


Om oss

Stridskraften Hemvärnet är i stor tillväxt och planeras från 2023 bli en självständig stab vid sidan av Flygvapnet, Marinen och Armén. Stridskraften Hemvärnet består av en stridsskola, fyra militärregioner med staber, regionala utbildningsgrupper och totalt 40-talet hemvärnsbataljoner. Antalet fast anställda är ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden är ca 22 000.

Rikshemvärnsstaben (RHS) är idag en del av Högkvarteret och rikshemvärnschefens centrala stab. RHS leder och inriktar förbandsproduktionen av stridskraften Hemvärnet.


Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som Logistikofficer arbetar du på Logistiksektionen som består av 13 - 15 kompetenta och engagerade medarbetare inom områdena Logistikledning, Försvarsmedicin, Teknisk Tjänst, Transport och Förnödenhetsförsörjning. Du bidrar till ett sammanhållande av logistiken och att tillsammans med dina kollegor leverera resultat. Under logistiksektionens uppbyggnad deltar du med din kompetens och erfarenhet för att skapa effektiv struktur, goda rutiner och fortsatt utveckling. På sikt kommer rollerna inom sektionen att definieras ytterligare. Exempel på arbetsuppgifter:


• Utarbetande av beslutsunderlag till rikshemvärnschefen samt till Resursproduktionsenheten vid Produktionsledningen
• Delta i utvecklingsarbetet av produktionsledningen av logistiken med ett tydligt fokus på att utveckla krigsförbanden
• Medverka i uppföljning och förbandsbesök vid förbanden
• Samverka med övriga delar av Försvarsmakten

 Resor såväl som helgarbete förekommer i arbetet om än i begränsad omfattning och med god framförhållning.

 

KRAV

Kvalifikationer


• Examen från OP alt. SOU (OF 3 alt OR 8)
• Några års aktuell erfarenhet av relevant arbete inom funktionen logistik
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• God kunskap i Office MS
• B-Körkort 

Personliga egenskaper

För att lyckas i rollen som Logistikofficer trivs du med att samarbeta med andra, sätter laget före jaget och har ett lösningsorienterat och kommunikativt förhållningssätt. Du har ett gott omdöme, hög integritet, handlingskraft och resultatfokus. Du har också en god förmåga att se samband och konsekvens, är analytiskt och strukturerad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Som medarbetare hos rikshemvärnschefen kommer du att vara ett föredöme och en aktiv företrädare för Försvarsmaktens värdegrund.


MERITERANDE


• Erfarenhet av arbete i högre stabsnivå (Regional stab eller Högkvarteret)
• God kunskap om Försvarsmaktens övergripande processer

 

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare, heltid.
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Upplysningar om befattningen

Chef Stödavdelningen överstelöjtnant Jan-Åke Andersson, 070-673 50 11. Vid Frågor om rekryterings-processen är du välkommen att kontakta HR-Specialist Anna Aurell-Sundvall, 076 – 610 52 34.

Fackliga företrädare:
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00

SEKO Thomas Klasson telefon 08-584 540 00


Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2023. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och i stark tillväxt.

Hemvärnet verkar i fred, kris och krig och som krigsförband är dess huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället. På många sätt är Hemvärnet en nationell stomme för försvaret och skyddet av Sverige. Antalet fast anställda ska vara ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000.

Rikshemvärnsstaben är rikshemvärnschefens centrala stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften hemvärnet. Rikshemvärnschefen ansvarar för att utveckla och vidmakthålla stridskraften hemvärnet som består av fyra militärregioner med staber, utbildningsgrupper, territoriella förband och hemvärnsförband, Hemvärnets stridsskola HvSS samt musikkårer.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes Visa mindre

Städande arbetsledare till ett lägenhetshotell

Vi söker dig som: - har minst 2 års erfarenhet av rumsstädning och lokalvård på hotell i Sverige - har arbetat som arbetsledare inom housekeeping - är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb - är noggrann och har ett öga för detaljer - har ett tydligt ledarskap, ansvarskänsla och är resultatinriktad - är bra på att motivera och coacha medarbetare - kan kommunicera på svenska och engelska Vi erbjuder dig: - lön enligt kollektivavtal - tillsv... Visa mer
Vi söker dig som:

- har minst 2 års erfarenhet av rumsstädning och lokalvård på hotell i Sverige
- har arbetat som arbetsledare inom housekeeping
- är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb
- är noggrann och har ett öga för detaljer
- har ett tydligt ledarskap, ansvarskänsla och är resultatinriktad
- är bra på att motivera och coacha medarbetare
- kan kommunicera på svenska och engelska


Vi erbjuder dig:

- lön enligt kollektivavtal
- tillsvidareanställning 75% (vi tillämpar 6 månaders provanställning)
- arbetet är förlagt under dagtid vardagar samt varannan helg


Arbetsuppgifter:

- lokalvård
- leda, utveckla och driva Housekeepingavdelningen, 2-10 personer beroende på säsong
- planera och genomföra temastäd av hotellrummen
- personalansvar inklusive planering och schemaläggning
- upprätthålla en kvalitetsnivå som överensstämmer med hotellets riktlinjer
- tidrapportering och resultatansvar


Vi tar EJ emot ansökningar via telefon eller e-mail!En trivsam arbetsplats

Att arbeta hos oss på RestaurangAssistans är väldigt roligt, otroligt lärorikt och du skaffar dig snabbt erfarenheter som det annars kan ta år att uppnå. För den nyfikne finns möjlighet att prova många olika arbetsplatser, lära känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen. I vårt team erbjuds du regelbundna personalaktiviteter och utbildning. Vi har kollektivavtal och friskvårdsmöjligheter.

Om oss

RestaurangAssistans är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora arenor. Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Visa mindre

Planeringsofficer till Must Säkerhetskontor

Ansök    Jan 20    Försvarsmakten    Officer
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld? Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet.  Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver verksamhet inom försvarsunderrättelsetjänst, milit... Visa mer
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld? Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet.

 Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver verksamhet inom försvarsunderrättelsetjänst, militär underrättelsetjänst och militär säkerhetstjänst.

Om enheten
Säkerhetskontoret ansvarar för Försvarsmaktens säkerhetstjänst avseende säkerhetsskyddstjänst, signalskyddstjänst och säkerhetsunderrättelsetjänst. På Säkerhetskontoret återfinns många skiftande kompetenser som ytterst syftar till att säkerställa skyddet av Försvarsmaktens skyddsvärden. I det arbetet förekommer många kontakter med andra delar av Försvarsmakten men även mot stora delar av totalförsvaret samt mot Regeringskansliet. Säkerhetskontoret befinner sig i en expansiv fas som innebär upprättande och utveckling av nya rutiner och processer.

Nu söker vi flera medarbetare som vill vara med på vår utvecklingsresa!

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som planeringsofficer är du med och samordnar Säkerhetskontorets dagliga arbete under ledning av Stabschefen. Du planerar och följer arbetsuppgifter som delgivits Säkerhetskontoret genom stabschefsorder i ordinarie processer härrörande från Högkvarterets Försvarsstab och/eller Must stab. En viktig del i arbetet är att bidra till synkronisering mellan Säkerhetskontorets olika avdelningar och delta i planeringsarbeten som leds av Must stab. Härvid kommer samverkan med avdelningarnas produktionsledare vara en naturlig del av vardagen liksom skrivande av underlag som kan delges högre chefer.

Kvalifikationer


• Du är utnämnd officer i nivå OF 2-3 i Försvarsmakten.
• Du har erfarenhet från CPU och/eller PPU-processerna i Högkvarteret.
• Du har erfarenhet av allmänt stabsarbete och är van att arbeta självständigt utifrån givna förutsättningar.
• Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande


• Erfarenhet från internationell tjänstgöring.
• Erfarenhet från andra organisationer inom säkerhetstjänsten.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är kreativ, ansvarstagande och strukturerad. Du har mycket god samarbetsförmåga och vana av att arbeta med människor i flera olika konstellationer. Då arbetet ställer krav på förmåga att bygga och vidmakthålla goda relationer behöver du vara prestigelös med gott omdöme och ha hög integritet. Arbetet ställer krav på mycket god förmåga att kunna växla mellan långsiktigt arbete och arbete med korta tidsförhållanden under högt tempo. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta: hkv-rekrytering-must@mil.se, vänligen skriv ”Planeringsofficer SÄKK” i ämnesraden.

Facklig företrädare 
Anders Markow för SACO, Katarina Kruse för SEKO, Maria Ekelund för OFR/S och Björn Blomberg för OFR/O. Samtliga nås via Försvarsmaktens växel: 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2023-02-19. Urval sker löpande och din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är ”Ett säkrare Sverige i en osäker värld”. Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.

En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Genomförandeofficer till Must Säkerhetskontor

Ansök    Jan 20    Försvarsmakten    Officer
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld? Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver verksamhet inom försvarsunderrättelsetjänst, militär... Visa mer
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld? Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver verksamhet inom försvarsunderrättelsetjänst, militär underrättelsetjänst och militär säkerhetstjänst.

Om enheten
Säkerhetskontoret ansvarar för Försvarsmaktens säkerhetstjänst avseende säkerhetsskyddstjänst, signalskyddstjänst och säkerhetsunderrättelsetjänst. På Säkerhetskontoret återfinns många skiftande kompetenser som ytterst syftar till att säkerställa skyddet av Försvarsmaktens skyddsvärden. I det arbetet förekommer många kontakter med andra delar av Försvarsmakten men även mot stora delar av totalförsvaret samt mot Regeringskansliet. Säkerhetskontoret befinner sig i en expansiv fas som innebär upprättande och utveckling av nya rutiner och processer.

Nu söker vi flera medarbetare som vill vara med på vår utvecklingsresa!

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som genomförandeofficer är du med och verkställer Säkerhetskontorets dagliga arbete under ledning av Stabschefen. Du omhändertar arbetsuppgifter som delgivits Säkerhetskontoret genom stabschefsorder i ordinarie processer härrörande från Högkvarterets Försvarsstab och/eller Must stab. En viktig del i arbetet är att delta i synkronisering mellan Säkerhetskontorets olika avdelningar och medverka i genomförandearbeten med Must stab. Härvid kommer också  samverkan med avdelningarnas olika medarbetare vara en naturlig del av vardagen liksom skrivande av underlag som kan delges högre chefer.

Kvalifikationer


• Du är utnämnd officer i nivå OF 2-3 i Försvarsmakten.
• Du har erfarenhet från stabsarbete i Högkvarteret eller annan relevant nivå som handläggare.
• Du är van och uppskattar att arbeta självständigt utifrån givna förutsättningar.
• Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande


• Erfarenhet från internationell tjänstgöring.
• Erfarenhet från andra organisationer inom säkerhetstjänsten.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är kreativ, ansvarstagande och strukturerad. Du har mycket god samarbetsförmåga och vana av att arbeta med människor i flera olika konstellationer. Då arbetet ställer krav på förmåga att bygga och vidmakthålla goda relationer behöver du vara prestigelös med gott omdöme och ha hög integritet. Arbetet ställer krav på mycket god förmåga att kunna växla mellan långsiktigt arbete och arbete med korta tidsförhållanden under högt tempo. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta: hkv-rekrytering-must@mil.se, vänligen skriv ”Genomförandeofficer SÄKK” i ämnesraden.

Fackliga företrädare 
Anders Markow för SACO, Katarina Kruse för SEKO, Maria Ekelund för OFR/S och Björn Blomberg för OFR/O. Samtliga nås via Försvarsmaktens växel: 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2023-02-19. Urval sker löpande och din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är ”Ett säkrare Sverige i en osäker värld”. Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.

En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Licensing Specialist to H&M within New Development

Company Description Why work at H&M? H&M is a workplace where you’ll join a global fashion family that combines teamwork with individual expression and gives you the challenges and opportunities that can help you learn, grow and succeed. We believe that it’s when you mix and match different talents, experiences, and styles that the real magic happens. That’s why our teams are built with different personalities, talents, and people from all kinds of b... Visa mer
Company Description
Why work at H&M?
H&M is a workplace where you’ll join a global fashion family that combines teamwork with individual expression and gives you the challenges and opportunities that can help you learn, grow and succeed.
We believe that it’s when you mix and match different talents, experiences, and styles that the real magic happens. That’s why our teams are built with different personalities, talents, and people from all kinds of backgrounds. If you are willing to learn, grow and help our customers and your colleagues, H&M will always be a place for you to both express your individuality and feel like you belong. We offer all our employee’s generous benefits, lots of learning opportunities and the possibility to start building a more long-term career.
Job Description
With the purpose to strengthen the H&M brand and explore new business models for meaningful growth, the New Development department brings together central functions Special Collections, Partner Relations, Circular Business Models, and External Brands.
We are now looking for a Licensing Specialist, where you will be part of the Partner Relations team that manages partnerships within entertainment, music, toys, gaming, fashion design etc., and supports the Business Units in building product collaborations and licensing assortment.
As a Licensing Specialist, you will be part of a close-knit team that works cross functionally and assures the smooth running of partnerships. This role is responsible for Royalty Reporting and Invoice handling, coordinating license trademark Labelling, and other contract management tasks such as coordinating important documentation for Sustainability, Compliance and Import/Export. The role also supports on contract negotiations within these areas.
Additionally, you will co-lead internal trainings on how to work with License products, and provide support and share expertise to the buying teams and to our partners on a daily basis.
Your main responsibilities include, but not limited to:
Royalty reporting and forecasting from internal systems on a monthly and quarterly basis to partners, in accordance with agreed contract terms. Co-lead financial audits by partners.
Invoice handling and payments.
Secure trademark appearance (labelling & packaging) on products and in sales channels. Assign requests to internal label department, coordinate approval from License holder and support Supply chain in how to apply.
Secure routines for product compliance requirements and sustainability compliance for licensed products, together with Sustainability Responsible for external partners.
Coordinate documentation for import/export, taxes, and customs for license products, operated by Supply Chain & regional teams.

Qualifications
As a person, we believe that you have a strong business mind-set and are great with numbers. You are organized and meticulous and enjoy taking on the role as coordinator and administrator. You are service minded and triggered by problem-solving.
To be successful in this role we see that you have:
Excellent communication skills
Analytical and reporting skills, with the ability to turn analyses into actions.
Earlier experience within planning, controlling, or accounting is a merit.
Knowledge of different systems such as Power BI
An interest in a broad role touching all aspects of Licensing. Previous experience with Licensed products is meriting.
Interest to work independently and drive own tasks.
Experience of working cross-functionally with different stakeholders and building strong relationships. An understanding of supply chain is meriting.
Fluency in English, both verbal and written

Additional information
This is a Fulltime position placed in Stockholm, starting as soon as possible and you will report to the Head of Partner Relations and Licensing.
If you feel your experience, skills and ambitions are right for this role, please send your application (only CV in English) as soon as possible but latest by 27th January, 2023. Interviews will be held on a continuous basis.
We look forward to hearing from you!
H&M Group is committed to creating a Diverse & Inclusive environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of race, gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, national origin, disability or age.
At H&M Group we strive to have a fair and inclusive and recruitment process. This is why kindly ask you to not attach Cover Letter in your application as this could cause unintentional subjective assessment. Thank you! Visa mindre

Project Manager

Ansök    Jan 15    MilDef Group AB    Officer
MilDef Group serves a global market with world-leading rugged IT solutions. Laptops, servers, switches, routers, intelligent displays - we custom-make military IT products and systems made to perform in the toughest conditions. Our ambition is to be the most innovative and flexible player in the defense industry, with a combination of high-performance products, outstanding customer service, extensive experience across many engineering disciplines, and a co... Visa mer
MilDef Group serves a global market with world-leading rugged IT solutions. Laptops, servers, switches, routers, intelligent displays - we custom-make military IT products and systems made to perform in the toughest conditions. Our ambition is to be the most innovative and flexible player in the defense industry, with a combination of high-performance products, outstanding customer service, extensive experience across many engineering disciplines, and a corporate spirit based on honesty and integrity. The company was started in 1997, with its headquarters in Helsingborg, Sweden. We have sales and support offices in the USA, UK, and Norway.

Your future challenge

Mildef Integration Sweden AB (hereinafter MIS) is a technology and installation company that offers services and products to multiple sectors such as the Swedish Armed Forces and the Swedish Coast Guard. MIS is part of Mildef Group AB who operates in a global market with world-leading tactical IT solutions.

Are your passion Project Management? Do you want to make a difference and provide cutting edge technology to where the stakes are the highest? Don’t look any further – Join MIS!

As Project Manager you will lead a project team managing one or multiple integration and/or service projects.

Over time the project management tasks will vary in both complexity and scope and we will together set your individual development plan according to your earlier experiences and career interests.

Key responsibilities:

• Lead a project team and ensure that deadlines and budgets are kept
• Responsible to monitor project cost during and after projects
• Plan, execute and follow up on projects and services
• Aiding in aftermarket services such as ILS support, systems- and product training.

Who you are today

You have a degree in engineering, or equivalent work experience, as well as an interest in leading and coordinating people. You must have the ability to independently drive matters forward in your daily work and understand the technical vocabulary.

It is desirable that you have knowledge in one or more established project management models. If you are also a certified project manager, it is highly valued.

We also believe that you have:

• Strong leadership skills and excellent communication skills
• Fluent in English (the official company language)
• Experience from the defense industry or Armed Forces

Requirement:

This position requires that you are a Swedish citizen and pass our security clearance test.

What you become a part of

MilDef serves a global market with world-leading tactical IT solutions. We digitalize the world, specifically where the stakes are the highest, the requirements are the toughest, and when technology has game-changing potential.

Our ambition is to be the most innovative and flexible player in the industry, with a combination of high-performance products, outstanding customer service, extensive experience across many engineering disciplines, and a corporate spirit based on honesty, proactivity and integrity.

At MilDef we are always looking for passionate, smart and committed employees who can add a new dimension to our future journey. We will give you the tools and support your needs to grow both as a professional and as a person, with us.

We strive for a balanced age and gender spread as well as an ethnic and cultural diversity.

The role is full time and with a start date as soon as possible. This role is based in Stockholm.

We apply a continuous selection and therefore welcome your application as soon as possible, however, no later than 2022-02-12.

Welcome to a new opportunity in a creative, motivating, and welcoming company that is under substantial development!

We kindly but firmly decline direct contact from staffing and recruitment companies as well as sellers of additional job advertisements. Visa mindre

MW Group söker dig som vill jobba extra!

Ansök    Jan 16    MW Group AB    Soldat/Sjöman
MW Group är ett modern nordiskt totalförsvarsbolag som levererar teknik, tjänster och personal för Nordens samhällskritiska infrastruktur, totalförsvar samt privata företag och myndigheter. MW Group levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på den nordiska hemmamarknaden och utomlands om behovet är globalt. MW Group är partner med den svenska, finska och danska försvarsmakten. MW Group har sedan företaget grundades, levererat personal ti... Visa mer
MW Group är ett modern nordiskt totalförsvarsbolag som levererar teknik, tjänster och personal för Nordens samhällskritiska infrastruktur, totalförsvar samt privata företag och myndigheter. MW Group levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på den nordiska hemmamarknaden och utomlands om behovet är globalt. MW Group är partner med den svenska, finska och danska försvarsmakten.

MW Group har sedan företaget grundades, levererat personal till olika typer av evenemangskunder. Sedan 2020 har vi ökat vårt ansvar inom evenemangsproduktion. Vi fortsätter att växa och söker därför talanger med rätt attityd! 

Om MW Field Service 
MW Field Service levererar installations-, service- och underhållsarbete inom områdena Telekom, Datacenter, Kraft och Infrastruktur samt Säkerhet och Övervakning. Vi har valt dessa områden för att aktivt kunna bidra till ett robustare och tryggare samhälle. Vi vet att ett aldrig vikande fokus på kunskap, kvalitet och säkerhet skapar kundnöjdhet och samtidigt minskar risken för störningar eller intrång som påverkar vår digitala vardag. Våra kunder är verksamma inom branscher som skapar förutsättningar för att vårt moderna samhälle skall fungera såväl som i fred, kris och under yttre påverkan. Vår strävan är att bli världsledande på tjänster inriktade på samhällskritisk infrastruktur samt tekniska system för samhällsviktiga funktioner.

Om rollen
Du kommer huvudsakligen att jobba med sportevenemang, konserter, företagsevent, galor mm. 

Arbetet innefattar bl.a: 

• Scenbyggnation 
• Läktaromställning (omställning av sittplatser på läktare)
• Möblering av loger/omklädningsrum
• Ommöblering av restauranger. 
• Byggnation av barer 
• Upprättande av avspärrningar vid exempelvis idrottsevenemang
• Byggnation av mässor/företagsevenemang

Arbetsplatserna är i huvudsak:

• Friends Arena
• Tele2 Arena
• Globen
• Hovet
• Annexet

Om dig
Vi söker dig som vill jobba extra vid sidan av din huvudsakliga sysselsättning.
Du kommer att ingå i en arbetsstyrka som kan komma att bli kontaktade när MW Group får in tillfälliga arbeten som kräver snabb tillsättning men även planerade insatser framåt i tiden som kräver större personalvolymer under kortare tidsperioder. Du är en individ som är tjänstvillig, lösningsorienterad och ödmjuk. Du kan föra dig i sociala sammanhang, är en lagspelare som förstår att alla uppgifter oavsett hur stora eller små dom är, är viktiga kuggar i en helhet. Du tar ansvar för tilldelade uppgifter och känner en stolthet i att alltid leverera det lilla extra.

Krav
• Minst 18 år fyllda
• Godkänd bakgrundskontroll
• Då arbetet är ett extrajobb krävs det att du har en annan huvudsaklig sysslesättning eller studier på minst 50%

Meriterande
• Erfarenhet från någon av de nordiska försvarsmakterna eller annan samhällsbärande organisation, exempelvis inom infrastruktur, polis, eller vård.

Vad vi erbjuder
• En välkomnande företagskultur som vilar på MW Fundaments, där vi ställer höga krav på våra anställda för att säkerställa att dina kollegor är de bästa tänkbara.
• Bidra till ett starkare samhälle. Våra tjänster och lösningar många gånger är direkt kopplade till att stärka och skydda samhällets motståndskraft under både fred, kris och under yttre påverkan.
• Marknadsmässig lön med goda förtjänstmöjligheter, förmåner och kompetenta kollegor
• Goda utvecklingsmöjligheter

Kontakt/info
Marcel Martinez, Operations Manager
marcel.martinez@mw.group
070-471 96 86
(Ansökningar tas ej emot via e-post eller via telefon).

Lön: 146kr/h + 13% semesterersättning.
OB kan tillkomma beroende på dag/tid på dygnet.
Lön på andra uppdrag varierar enligt GFL.

Om MW Group
MW Group är ett modernt nordiskt totalförsvarsbolag som levererar teknik, tjänster och personal för nordens samhällskritiska infrastruktur, totalförsvar samt privata företag och myndigheter. MW Group levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på den nordiska hemmamarknaden och utomlands om behovet är globalt. MW Group är partner med de svenska, finska och danska försvarsmakterna. Läs mer på www.mw.group. Visa mindre

Libera söker teamleader till Gate Gourmet

Uppdraget Som Teamleader hos Gate Gourmet kommer du, tillsammans med en teamleader-kollega, att säkerställa arbetet på deras Assembly-avdelning. På avdelningen produceras och paketeras måltider till deras flygbolagskunder, samt diskar inkommande gods. Du delar tillsammans med din kollega fullt personalansvar för ca.40 medarbetare där du kommer coacha, utbilda och följa upp kvalitet och effektivitet enligt målplan. Dina arbetsuppgifter innebär även att sä... Visa mer
Uppdraget

Som Teamleader hos Gate Gourmet kommer du, tillsammans med en teamleader-kollega, att säkerställa arbetet på deras Assembly-avdelning. På avdelningen produceras och paketeras måltider till deras flygbolagskunder, samt diskar inkommande gods. Du delar tillsammans med din kollega fullt personalansvar för ca.40 medarbetare där du kommer coacha, utbilda och följa upp kvalitet och effektivitet enligt målplan.

Dina arbetsuppgifter innebär även att säkerställa att matleveranserna sker i tid och i enlighet med de gällande regler och lagar för verksamheten. Du kommer också hantera tidrapportering och viss administration.

Anställningen är tillsvidare (med 6 månaders provanställning) direkt hos Gate Gourmet och du blir anställd som tjänsteman, med Ledarna som kollektivavtal. Tjänsten är förlagd på vardagar under dagtid men då verksamheten även löper under kvällar och helger ser vi att du kan vara flexibel om arbetet så kräver.

Vem du är

Hos Gate Gourmet är personligheten av stor betydelse och du behöver vara flexibel, nyfiken och resultatinriktad för att trivas i rollen som teamleader. Vi ser att du är en junior ledare, med 1-2 års erfarenhet i ledande befattning som är intresserad av att utvecklas tillsammans med Gate Gourmet. Som person är du ansvarsfull och inspirerande och du tycker om att få team lyckas med sitt uppdrag. Har du tidigare erfarenhet av att coacha och följa upp medarbetares prestation utifrån tydliga KPI:er ser vi detta som meriterande.

Det är bra om du har tidigare erfarenhet av liknande bransch men framförallt att du är intresserad av att lära dig och kunna dra nytta av tidigare erfarenheter. Verksamheten kan svänga snabbt vilket ställer krav på din förmåga att anpassa planeringen samt att vara tydlig och trygg i dina beslut.

Då det är en mångkulturell arbetsplats är det önskvärt att du har goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift. Du behöver även ha god datorvana sedan tidigare.Gate Gourmet

Det är världens största oberoende cateringföretag som producerar, paketerar och levererar catering för flygbolag och järnvägar. Årligen levereras över tvåhundra miljoner måltider till företagets kunder världen över. Företaget har tjugotusen anställda globalt. Cirka 250 personer arbetar i Sverige, varav cirka 200 personer i Stockholm i anslutning till Arlanda flygplats. Att arbeta hos Gate Gourmet innebär att bli del av en händelserik arbetsmiljö där det finns stor möjlighet att påverka.

Rekryteringsprocessen

Stockholm-Arlanda flygplats är ett säkerhetsklassat område och därför kommer vi att behöva göra en registerkontroll på dig enligt transportstyrelsens bestämmelser. Detta innebär att du behöver kunna styrka vad du gjort de senaste fem åren via olika dokument och intyg.

Detta är en direktrekrytering där Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare.

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.

Välkommen med din ansökan redan idag! Visa mindre

Planeringsofficer till Rikshemvärnsstaben, Stockholm

Ansök    Jan 2    Försvarsmakten    Officer
Vill du vara en del av Rikshemvärnsstabens tillväxtresa och arbeta i en dynamisk miljö? Nu söker vi en planeringsofficer till Rikshemvärnsstaben, centralt placerad vid Gärdet i Stockholm. Välkommen med din ansökan! Om enheten Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av personalen. Rikshemvärnsstaben är Rikshemvärnschefens stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften hemvärnet. Stridskraften... Visa mer
Vill du vara en del av Rikshemvärnsstabens tillväxtresa och arbeta i en dynamisk miljö? Nu söker vi en planeringsofficer till Rikshemvärnsstaben, centralt placerad vid Gärdet i Stockholm. Välkommen med din ansökan!

Om enheten
Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av personalen. Rikshemvärnsstaben är Rikshemvärnschefens stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften hemvärnet. Stridskraften hemvärnet består av olika typer av krigsförband och verksamheter med en stridsskola, fyra militärregioner med staber, militärregionförband, 40 hemvärnsbataljoner samt ett antal hemvärnsfunktionsförband. Stridskraften är under stark tillväxt där antalet fast anställda ska vara ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000 till år 2024.

Vi erbjuder dig ett arbete där du får möjlighet att både utvecklas och utmanas i en föränderlig miljö i tillväxt. Vi som arbetar vid Rikshemvärnsstaben har stort engagemang, stark laganda och nära till skratt. Tillsammans med oss kommer du att fördjupa dina kunskaper inom analys, planering, projektledning och stabsarbete på central nivå.


Huvudsakliga arbetsuppgifter

Planeringsavdelningen är en av fyra avdelningar vid Rikshemvärnsstaben, jämte stabsavdelningen, genomförandeavdelningen och stödavdelningen. Planeringsavdelningen kommer på sikt att bestå av ca 15 medarbetare och ansvarar för att långsiktigt inrikta, utveckla och följa upp stridskraftens krigsförband. Planeringsavdelningen innefattar tre sektioner: planeringssektionen, krigsförbandssektionen och utvecklingssektionen.

I rollen som planeringsofficer är du placerad vid planeringssektionen och du blir en del av ett kompetent och engagerat arbetslag. Befattningen innebär ansvar för analys, planering och uppföljning i utvecklingen av stridskraften hemvärnet. Du arbetar med försvarsmaktsplanering och försvarsplanering och tillsammans med övriga medarbetare planerar, genomför och följer du upp stridskraftens långsiktiga planeringsarbete. Du leder och deltar i både större och mindre projekt. Du har ett stort eget ansvar och arbetar i flera olika tidsperspektiv samtidigt.

Resor såväl som helgarbete förekommer i arbetet om än i begränsad omfattning och med god framförhållning.

 

KRAV

Kvalifikationer


• Yrkesofficer OF 3 alternativt OF 2 med prognos mot OF 3 och med aktuell och relevant arbetslivserfarenhet
• Aktuell och relevant kunskap inom stabsmetodik
• Aktuell och relevant erfarenhet av att leda och delta i projekt
• Goda kunskaper i MS Office
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Körkort B

Personliga egenskaper
För att både trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person med handlingskraft, resultatfokus och eget driv. Du är initiativtagande och trygg i att arbeta både självständigt och i arbetslag med stort eget ansvar. Som person är du också analytisk och har ett gott omdöme samt en hög integritet. Du är sist men inte minst även duktig på att kommunicera och skapa förtroendefulla relationer.

Som medarbetare hos Rikshemvärnschefen kommer du att vara ett föredöme och en aktiv företrädare för Försvarsmaktens värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


MERITERANDE


• Erfarenhet av arbete i högre stabsnivå (regements-/flottiljstab, militärregionsstab, försvarsgrensstab eller Högkvarteret)
• Kunskap om Försvarsmaktens planeringsprocesser
• Kunskap om försvarsmaktsplanering och försvarsplanering
• Färdighet i systemen ISUS, SWECCIS och Vidar
• God kunskap om Försvarsmaktens övergripande processer

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare, heltid.
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.

Upplysningar om befattningen
Chef för planeringssektionen, överstelöjtnant Christian Schmidt, 076-201 67 32. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-Specialist Anna Aurell-Sundvall, 076-610 52 34.

Fackliga företrädare:
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00

SEKO Thomas Klasson telefon 08-584 540 00

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-01-26. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och i stark tillväxt.

Hemvärnet verkar i fred, kris och krig och som krigsförband är dess huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället. På många sätt är Hemvärnet en nationell stomme för försvaret och skyddet av Sverige. Antalet fast anställda ska vara ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000.

Rikshemvärnsstaben är rikshemvärnschefens centrala stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften hemvärnet. Rikshemvärnschefen ansvarar för att utveckla och vidmakthålla stridskraften hemvärnet som består av fyra militärregioner med staber, utbildningsgrupper, territoriella förband och hemvärnsförband, Hemvärnets stridsskola HvSS samt musikkårer.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes Visa mindre

Rikshemvärnsstaben söker stabsassistent till Genomförandeavdelningen

Ansök    Jan 3    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Nu söker vi ytterligare en stabsassistent till Rikshemvärnsstaben, denna gång till Genomförandeavdelningen. Vill du vara en del av Rikshemvärnsstabens tillväxt och arbeta i en utvecklande och positiv miljö?  Är du intresserad av att lära dig om stabsarbete på central nivå? Är du en driven, positiv och ansvarsfull lagspelare?  Välkommen med din ansökan! Om enheten Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av person... Visa mer
Nu söker vi ytterligare en stabsassistent till Rikshemvärnsstaben, denna gång till Genomförandeavdelningen. Vill du vara en del av Rikshemvärnsstabens tillväxt och arbeta i en utvecklande och positiv miljö?  Är du intresserad av att lära dig om stabsarbete på central nivå? Är du en driven, positiv och ansvarsfull lagspelare?  Välkommen med din ansökan!

Om enheten
Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av personalen. Rikshemvärnsstaben är Rikshemvärnschefens stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften hemvärnet. Stridskraften Hemvärnet består av olika typer av krigsförband och verksamheter med stridsskola, fyra militärregioner med staber, militärregionförband, 40 hemvärnsbataljoner samt ett antal hemvärnsförband. Stridskraften är under stark tillväxt där antalet fast anställda ska vara ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000 till år 2024.

Vi erbjuder dig ett arbete där du får möjlighet att både utvecklas och utmanas i en föränderlig miljö i tillväxt. Vi som arbetar vid Rikshemvärnsstaben har stort engagemang, stark laganda och nära till skratt. Tillsammans med oss kommer du att fördjupa dina kunskaper inom analys, projektledning och stabsarbete på central nivå.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Rikshemvärnsstabens genomförandeavdelning består fyra sektioner inom genomförande, planering, ekonomi och frivilligverksamheten och är tillsammans ca 15 medarbetare.

Rollen som stabsassistent och utgör ett administrativt stöd åt både avdelningschef och underställda sektioner. Som stabsassistent har du en viktig roll i avdelningen och sektionernas utveckling och arbetar brett med administrativa uppgifter, upprättande av skrivelser och protokoll, bokningar, beställningar, uppdatera samarbetsytor, inköp, arbetstidsplanering samt beredning och sammanställning av underlag i olika ledningssystem. Som stabsmedlem kommer du även att stödja de andra avdelningarna vid Rikshemvärnsstaben. 

KRAV
Kvalifikationer


• Genomfört GMU eller värnplikt i Försvarsmakten
• Fullständig gymnasieutbildning med godkända betyg
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Mycket god datorvana och goda kunskaper i MS Office

Personliga egenskaper

För att både trivas och passa i rollen som stabsassistent tror vi att du är van vid att arbeta självständigt, är ansvarsfull, noggrann och lojal. Du har en god samarbetsförmåga, är analytisk och strukturerad. Du är också mån om att göra ditt bästa, målfokuserad och är serviceinriktad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE 


• Gruppchefsutbildning från värnplikten/grundutbildningen
• Kunskaper i Försvarsmaktens IT-system, PRIO/SAP, VIDAR, SWECCIS, ISUS, SHAREPOINT
• Genomförd grundkurs säkerhetstjänst
• Utbildad på Försvarsmaktens kryptosystem
• Genomförd grundkurs i stabstjänst
• Tidigare anställd inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av arbete som stabsassistent
• Erfarenhet från arbete i annan statlig förvaltning
• Erfarenhet av serviceinriktat administrativt arbete

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning, anställningen inleds med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Tjänsten kan innebära resor samt kvälls- och helgtjänst.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta stf chef Åke Widing, på tel. 070-812 40 76.

För information om rekryteringsprocessen kontakta: Anna Aurell-Sundvall, HR-Specialist tel.076-610 52 34.

Fackliga företrädare:
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00
SEKO Thomas Klasson telefon 08-584 540 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-01-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och i stark tillväxt.

Hemvärnet verkar i fred, kris och krig och som krigsförband är dess huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället. På många sätt är Hemvärnet en nationell stomme för försvaret och skyddet av Sverige. Antalet fast anställda ska vara ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000.

Rikshemvärnsstaben är rikshemvärnschefens centrala stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften hemvärnet. Rikshemvärnschefen ansvarar för att utveckla och vidmakthålla stridskraften hemvärnet som består av fyra militärregioner med staber, utbildningsgrupper, territoriella förband och hemvärnsförband, Hemvärnets stridsskola HvSS samt musikkårer.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes Visa mindre

Housekeeping

The Studio Hotell söker en Housekeeping medarbetare, som vill vara med på vår fortsätta resa. The Studio Hotel öppnade 2019, mitt i Kista med 160 nyrenoverade moderna rum i stilren skandinavisk design. 123 av våra rum är longstay med eget kök och resterande är traditionella hotellrum. Som housekeeping och lokalvårdare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ansvara för städning av hotellrum och andra ytor innefattande lobby, gym, bastu, toaletter och r... Visa mer
The Studio Hotell söker en Housekeeping medarbetare, som vill vara med på vår fortsätta resa.


The Studio Hotel öppnade 2019, mitt i Kista med 160 nyrenoverade moderna rum i stilren skandinavisk design. 123 av våra rum är longstay med eget kök och resterande är traditionella hotellrum.
Som housekeeping och lokalvårdare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ansvara för städning av hotellrum och andra ytor innefattande lobby, gym, bastu, toaletter och restaurang. Du ser till att hotellets städning håller högsta kvalitet. Arbetsuppgifterna är varierande och bygger på stort eget ansvar.
Ditt bidrag är avgörande för att vi ska kunna överträffa gästernas förväntningar. Vi söker dig som är positiv och utåtriktad och som gärna bjuder på dig själv både till dina kollegor och till våra gäster. Du älskar att arbeta med gästen i fokus, är stresstålig, noggrann och effektiv. Tidigare erfarenhet av hotell arbete är meriterande. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift Visa mindre

Rikshemvärnsstaben söker stabsassistent till Stödavdelningen

Ansök    Jan 2    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Nu söker vi ytterligare en stabsassistent till Rikshemvärnsstaben, denna gång till Stödavdelningen. Är du nyfiken på stabsarbete på strategisk nivå och är en driven, positiv och ansvarsfull lagspelare? Vill du vara en del av Rikshemvärnsstabens tillväxt och arbeta i en utvecklande och positiv miljö?  Är du intresserad av att lära dig mer om stabsarbete inom logistik, HR och säkerhet? Välkommen med din ansökan! Om enheten Hemvärnet är en del av Försvarsma... Visa mer
Nu söker vi ytterligare en stabsassistent till Rikshemvärnsstaben, denna gång till Stödavdelningen. Är du nyfiken på stabsarbete på strategisk nivå och är en driven, positiv och ansvarsfull lagspelare? Vill du vara en del av Rikshemvärnsstabens tillväxt och arbeta i en utvecklande och positiv miljö?  Är du intresserad av att lära dig mer om stabsarbete inom logistik, HR och säkerhet? Välkommen med din ansökan!

Om enheten
Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av personalen. Rikshemvärnsstaben är Rikshemvärnschefens stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften hemvärnet. Stridskraften Hemvärnet består av olika typer av krigsförband och verksamheter med stridsskola, fyra militärregioner med staber, militärregionförband, 40 hemvärnsbataljoner samt ett antal hemvärnsförband. Stridskraften är under stark tillväxt där antalet fast anställda ska vara ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000 till år 2024.

Vi erbjuder dig ett arbete där du får möjlighet att både utvecklas och utmanas i en föränderlig miljö i tillväxt. Vi som arbetar vid Rikshemvärnsstaben har stort engagemang, stark laganda och nära till skratt. Tillsammans med oss kommer du att fördjupa dina kunskaper inom analys, projektledning och stabsarbete på central nivå.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Rikshemvärnsstabens stödavdelning består av logistiksektion, HR-sektion och säkerhetssektion som tillsammans är ca 25 medarbetare. Stödavdelningen ansvarar för att bereda underlag för beslut, leda projekt samt verksamhetsutveckla inom sina tre sektionsområden och därmed stödja Rikshemvärnschefen i beslut gällande inriktning och styrning av stridskraften Hemvärnet.

Rollen som stabsassistent och utgör ett administrativt stöd åt både avdelningschef och underställda sektioner.

Som stabsassistent har du en viktig roll i avdelningen och sektionernas utveckling och arbetar brett med administrativa uppgifter, upprättande av skrivelser och protokoll, bokningar, beställningar, uppdatera samarbetsytor, inköp, arbetstidsplanering/ listplanering i PRIO, beredning och sammanställning av underlag i olika ledningssystem. Som stabsmedlem kommer du även att stödja de andra avdelningarna vid Rikshemvärnsstaben. 

KRAV
Kvalifikationer


• Genomfört GMU eller värnplikt i Försvarsmakten
• Fullständig gymnasieutbildning med godkända betyg
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Mycket god datorvana och hög förmåga i MS Office

Personliga egenskaper

För att både trivas och passa i rollen som stabsassistent tror vi att du är van vid att arbeta självständigt, är ansvarsfull, noggrann och lojal. Du har en god samarbetsförmåga, är analytisk och strukturerad. Du är också mån om att göra ditt bästa, målfokuserad och är serviceinriktad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE 


• Gruppchefsutbildning från värnplikten/grundutbildningen
• Kunskaper i Försvarsmaktens IT-system, PRIO/SAP, VIDAR, SWECCIS, ISUS, SHAREPOINT
• Genomförd grundkurs säkerhetstjänst
• Utbildad på Försvarsmaktens kryptosystem
• Genomförd grundkurs i stabstjänst
• Tidigare anställd inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av arbete som stabsassistent
• Erfarenhet från arbete i annan statlig förvaltning
• Erfarenhet av serviceinriktat administrativt arbete

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning, anställningen inleds med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Tjänsten kan innebära resor samt kvälls- och helgtjänst.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta övlt Jan-Åke Andersson, avdelningschef på tel. 070-673 50 11.

För information om rekryteringsprocessen kontakta: Anna Aurell-Sundvall, HR-Specialist tel.076-610 52 34.

Fackliga företrädare:
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00
SEKO Thomas Klasson telefon 08-584 540 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-01-27. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och i stark tillväxt.

Hemvärnet verkar i fred, kris och krig och som krigsförband är dess huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället. På många sätt är Hemvärnet en nationell stomme för försvaret och skyddet av Sverige. Antalet fast anställda ska vara ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000.

Rikshemvärnsstaben är rikshemvärnschefens centrala stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften hemvärnet. Rikshemvärnschefen ansvarar för att utveckla och vidmakthålla stridskraften hemvärnet som består av fyra militärregioner med staber, utbildningsgrupper, territoriella förband och hemvärnsförband, Hemvärnets stridsskola HvSS samt musikkårer.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes Visa mindre

Stabsassistent till planeringsavdelningen, Rikshemvärnsstaben

Ansök    Jan 2    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Vill du vara en del av Rikshemvärnsstabens tillväxtresa och arbeta i en dynamisk miljö? Är du nyfiken på stabsarbete på strategisk nivå och är en driven, positiv och ansvarsfull lagspelare? Nu söker vi en stabsassistent till planeringsavdelningen vid Rikshemvärnsstaben, centralt placerad i Stockholm. Välkommen med din ansökan! Om enheten Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av personalen. Rikshemvärnsstaben ä... Visa mer
Vill du vara en del av Rikshemvärnsstabens tillväxtresa och arbeta i en dynamisk miljö? Är du nyfiken på stabsarbete på strategisk nivå och är en driven, positiv och ansvarsfull lagspelare? Nu söker vi en stabsassistent till planeringsavdelningen vid Rikshemvärnsstaben, centralt placerad i Stockholm. Välkommen med din ansökan!

Om enheten
Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av personalen. Rikshemvärnsstaben är Rikshemvärnschefens stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften hemvärnet. Stridskraften Hemvärnet består av olika typer av krigsförband och verksamheter med stridsskola, fyra militärregioner med staber, militärregionförband, 40 hemvärnsbataljoner samt ett antal hemvärnsfunktionsförband. Stridskraften är under stark tillväxt där antalet fast anställda ska vara ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000 till år 2024.

Vi erbjuder dig ett arbete där du får möjlighet att både utvecklas och utmanas i en föränderlig miljö i tillväxt. Vi som arbetar vid Rikshemvärnsstaben har stort engagemang, stark laganda och nära till skratt. Tillsammans med oss kommer du att fördjupa dina kunskaper inom analys, projektledning och stabsarbete på central nivå.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Rikshemvärnsstabens planeringsavdelning består av en planeringssektion, en krigsförbandssektion och en utvecklingssektion vilka leds av planeringschefen. Planeringssektionen ansvarar för stridskraftens långsiktiga planering och utveckling.

Du ingår i planeringsavdelningen och utgör ett administrativt stöd både åt planeringschefen och underställda sektioner. Som stabsassistent har du en viktig roll i sektionens och avdelningens utveckling och arbetar brett med administrativa uppgifter: upprättande av skrivelser och protokoll, bokningar, beställningar, uppdatera samarbetsytor, inköp, arbetstidsplanering/ listplanering i PRIO, beredning och sammanställning av underlag i olika ledningssystem. Som stabsmedlem kommer du även att stödja de andra avdelningarna vid Rikshemvärnsstaben. 

KRAV
Kvalifikationer


• Genomfört GMU eller värnplikt i Försvarsmakten
• Fullständig gymnasieutbildning med godkända betyg
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Mycket god datorvana och hög förmåga i MS Office

Personliga egenskaper

För att både trivas och passa i rollen som stabsassistent tror vi att du är van vid att arbeta självständigt, är ansvarsfull, noggrann och lojal. Du har en god samarbetsförmåga, är analytisk och strukturerad. Du är också mån om att göra ditt bästa, målfokuserad och är serviceinriktad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE 


• Gruppchefsutbildning från värnplikten/grundutbildningen
• Kunskaper i Försvarsmaktens IT-system, PRIO/SAP, VIDAR, SWECCIS, ISUS, SHAREPOINT
• Genomförd grundkurs säkerhetstjänst
• Utbildad på Försvarsmaktens kryptoapparater och kryptotelefoner
• Genomförd grundkurs i stabstjänst
• Tidigare anställd inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av arbete som stabsassistent
• Erfarenhet från arbete i annan statlig förvaltning
• Erfarenhet av serviceinriktat administrativt arbete

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning, anställningen inleds med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Tjänsten kan innebära resor samt kvälls- och helgtjänst.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta övlt Christian Schmidt, tjänsteförrättande chef för planeringsavdelningen tel. 076-201 67 32


För information om rekryteringsprocessen kontakta: Anna Aurell-Sundvall, HR-Specialist tel.076-610 52 34 

Fackliga företrädare:
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00
SEKO Thomas Klasson telefon 08-584 540 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-01-27. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och i stark tillväxt.

Hemvärnet verkar i fred, kris och krig och som krigsförband är dess huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället. På många sätt är Hemvärnet en nationell stomme för försvaret och skyddet av Sverige. Antalet fast anställda ska vara ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000.

Rikshemvärnsstaben är rikshemvärnschefens centrala stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften hemvärnet. Rikshemvärnschefen ansvarar för att utveckla och vidmakthålla stridskraften hemvärnet som består av fyra militärregioner med staber, utbildningsgrupper, territoriella förband och hemvärnsförband, Hemvärnets stridsskola HvSS samt musikkårer.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes Visa mindre

Stabsassistenter till FMLOG Stab, OR1-3

Ansök    Dec 16    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Befattningen erbjuder I rollen som stabsassistent inom FMLOG stab kommer du erbjudas möjligheter att få utvecklas inom logistikområdet och stabstjänst. Tjänsten erbjuder flera variationer i det dagliga arbetet och upplevelser i hur den bakre logistiken i Försvarsmakten fungerar och hur det är att jobba i en högre militärstab. Tjänsten passar dig som går i planerna på att utbilda dig vidare till officer eller specialistofficer men först vill få mer erfarenh... Visa mer
Befattningen erbjuder
I rollen som stabsassistent inom FMLOG stab kommer du erbjudas möjligheter att få utvecklas inom logistikområdet och stabstjänst. Tjänsten erbjuder flera variationer i det dagliga arbetet och upplevelser i hur den bakre logistiken i Försvarsmakten fungerar och hur det är att jobba i en högre militärstab. Tjänsten passar dig som går i planerna på att utbilda dig vidare till officer eller specialistofficer men först vill få mer erfarenhet av att jobba inom Försvarsmakten, alternativt dig som enbart vill skaffa mer arbetslivserfarenhet innan du gör någonting annat. 

En anställning på FMLOG stab kommer att medge utbildningar inom bland annat: • Stabs- och expeditionstjänst
• Personaltjänst
• Nationell och internationell logistik
• Signalskydds- och ledningstödssytem
• Säkerhetstjänst


Om enheten
FMLOG Stab är en av sju enheter inom Försvarsmaktens logistik (FMLOG). Enheten består av fem avdelningar som tillsammans utgör C FMLOG stöd avseende ledning och styrning av förbandet. Avdelningarna är HR, Plan, Genomförande, SÄK, Teknik & verksamhetsstöd. FMLOG Stab planerar, samordnar och rapporterar utifrån Försvarsstabens styrningar. 

Staben är lokaliserad i fina lokaler på Gärdet i Stockholm.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som stabsassistent på FMLOG biträder du stabsmedlemmar främst genom följande generella arbetsuppgifter; 


• Betjäna informationssystem
• Stödja avdelningen med funktionsvisa uppgifter
• Behärska aktuella funktionsapplikationer för egen funktion
• Samordna uppföjning av lägeskartor och tablåer
• Samordna arbetet med utarbetande av orienteringar, order, anvisninigar, rapporter, sammanställningar och rapporter vid egen funktion
• Sambands-, expeditions- och arkivtjänst 

Tjänsterna som söks är till följande fem avdelningar vid staben. 


• HR- och personalavdelningen (J1)
• Säkerhets- och underrättelseavdelningen (J2)
• Genomförandeavdelningen (J3)
• Teknik- och vidmakthållandeavdelningen (J46)
• Planeringsavdelningen (J5)

Tjänsten innebär att du i stor utsträckning själv måste ta ansvar för att upprätthålla dina grundläggande krav på fysisk förmåga och soldatkunskaper. I samverkan med chef söker och genomför du utbildningar som passar din personliga utvecklingsplan tillsammans med övriga GSS/K vid staben.

Vid behov kommer du få erfoderlig specialutbildning för att kunna tjänstgöra vid egen funktion i staben.

KRAV

Kvalifikationer


• Fullgjord militär grundutbildning alternativt värnplikt
• Gymnasieexamen eller motsvarande
• Körkort klass B (manuell)

Personliga egenskaper

För att lyckas och trivas i tjänsten som stabsassistent behöver du trivas i en miljö med varierande tempo. Du är noggrann och har lätt för att ta egna intiativ inom eget ansvarsområde och mot gemensamt uppsatta mål. Du är en lagspelare som sätter gruppens resultat framför dina egna. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE  


• Tjänstgöring vid bataljonsstab, kompaniledning eller ledningspluton.
• Erfarenhet av arbete med HR- och personaluppgifter
• Erfarenhet av arbete med säkerhets- och underrättelsuppgifter
• Erfarenhet av arbete med logistik- och sambandsuppgifter
• Erfarenhet av arbete med planeringsuppgifter
• Erfarenhet av arbete med arkiv- och expeditionsuppgifter
• Kunskaper i Försvarsmaktens IT-system, PRIO, VIDAR, SWECCIS, ISUS
• Utbildad på Försvarsmaktens kryptoapparater och kryptotelefoner
• Goda kunskaper i engelska
• God användarfärdighet i Word, Excel, PowerPoint och Outlook
• Genomförd grundkurs i stabstjänst
• Tidigare anställd inom FörsvarsmaktenFör att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som GSSK, provanställning kan tillämpas i enlighet med lag/kollektivavtal
Sysselsättningsgrad (hel-deltid): Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

För upplysningar om befattningen kontakta:
Rekryterande chef Axel Gustafsson

Fackliga företrädare:
OFR/S Håkan Antonsson
SEKO Eva-Britt Steen
OFR/O Torbjörn Bäckman
SACO Madeleine Bagge

Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-01-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stabsgruppchef till FMLOG Stab, OR4-5

Ansök    Dec 16    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Befattningen erbjuder I rollen som stabsgruppchef inom FMLOG stab kommer du erbjudas möjligheter att få utvecklas inom logistikområdet och stabstjänst samt ledarskap. Tjänsten erbjuder flera variationer i det dagliga arbetet och upplevelser i hur den bakre logistiken i Försvarsmakten fungerar och hur det är att jobba i en högre militärstab. Tjänsten passar dig som går i planerna på att utbilda dig vidare till officer eller specialistofficer men först vill ... Visa mer
Befattningen erbjuder
I rollen som stabsgruppchef inom FMLOG stab kommer du erbjudas möjligheter att få utvecklas inom logistikområdet och stabstjänst samt ledarskap. Tjänsten erbjuder flera variationer i det dagliga arbetet och upplevelser i hur den bakre logistiken i Försvarsmakten fungerar och hur det är att jobba i en högre militärstab. Tjänsten passar dig som går i planerna på att utbilda dig vidare till officer eller specialistofficer men först vill få mer erfarenhet av att jobba inom Försvarsmakten. 

En anställning på FMLOG stab kommer att medge utbildningar inom bland annat: • Stabs- och expeditionstjänst
• Ledarskap 
• Nationell och internationell logistik
• Signalskydds- och ledningstödssytem
• Säkerhetstjänst


Om enheten
FMLOG Stab är en av sju enheter inom Försvarsmaktens logistik (FMLOG). Enheten består av fem avdelningar som tillsammans utgör C FMLOG stöd avseende ledning och styrning av förbandet. Avdelningarna är HR, Plan, Genomförande, SÄK, Teknik & verksamhetsstöd. FMLOG Stab planerar, samordnar och rapporterar utifrån Försvarsstabens styrningar. 

Staben är lokaliserad i fina lokaler på Gärdet i Stockholm.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Tjänsten innebär att du i stor utsträckning själv måste ta ansvar för att upprätthålla dina grundläggande krav på fysisk förmåga och soldatkunskaper. I samverkan med chef söker och genomför du utbildningar som passar din personliga utvecklingsplan tillsammans med övriga GSS/K vid staben. Tjänsten är placerad vid Genomförandeavdelningen (J3).

Som stabsgruppchef på FMLOG har du följande generella arbetsuppgifter; 


• Betjäna informationssystem
• Stödja avdelningen med funktionsvisa uppgifter
• Behärska aktuella funktionsapplikationer för egen funktion
• Samordna uppföjning av lägeskartor och tablåer
• Samordna arbetet med utarbetande av orienteringar, order, anvisninigar, rapporter, sammanställningar och rapporter vid egen funktion
• Sambands-, expeditions- och arkivtjänst 
• Leda och stödja övriga GSS/K i det dagliga arbetet


• Leda och stödja militär utbildning av stabassistenter med stöd av HYB (handledare yngre befäl) samt utbildning av civila i militära förmågor.

Vid behov kommer du få erfoderlig specialutbildning för att kunna tjänstgöra vid egen funktion i staben. 


KRAV
Kvalifikationer


• Fullgjord militär grundutbildning alternativt värnplikt
• Gruppchefsutbildning från värnplikten/grundutbildningen
• Gymnasieexamen eller motsvarande
• Körkort klass B (manuell)

Personliga egenskaper

För att lyckas och trivas i tjänsten som stabsgruppchef behöver du trivas i en miljö med varierande tempo. Du är ansvarsfull,  noggrann och har lätt för att ta egna intiativ inom eget ansvarsområde och mot gemensamt uppsatta mål. Du är en lagspelare som sätter gruppens resultat framför dina egna. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE  


• Tjänstgöring vid bataljonsstab, kompaniledning eller ledningspluton. 
• Kunskaper i Försvarsmaktens IT-system, PRIO, VIDAR, SWECCIS, ISUS
• Utbildad på Försvarsmaktens kryptoapparater och kryptotelefoner
• Goda kunskaper i engelska
• God användarfärdighet i Word, Excel, PowerPoint och Outlook
• Genomförd grundkurs i stabstjänst
• Tidigare anställd inom Försvarsmakten

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som GSSK, provanställning kan tillämpas i enlighet med lag/kollektivavtal
Sysselsättningsgrad (hel-deltid): Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

För upplysningar om befattningen kontakta:
Rekryterande chef, Axel Gustafsson

Fackliga företrädare:
OFR/S Håkan Antonsson
SEKO Eva-Britt Steen
OFR/O Torbjörn Bäckman
SACO Madeleine Bagge

Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-01-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stabsassistent (GSS K OR 4-5)

Ansök    Dec 19    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Högkvarterets inriktningsavdelning, sektionen för internationella relationer söker nu en stabsassistent (GSS K OR 4-5). Inriktningsavdelningen stödjer Överbefälhavaren med försvarsplanering och inriktning av Försvarsmakten och dess utveckling. Sektionen för internationella relationer upprätthåller och utvecklar internationella relationer i syfte att uppnå operativ effekt samt stödjer övriga delar av den militärstrategiska ledningen och Högkvarteret. Vill... Visa mer
Högkvarterets inriktningsavdelning, sektionen för internationella relationer söker nu en stabsassistent (GSS K OR 4-5).

Inriktningsavdelningen stödjer Överbefälhavaren med försvarsplanering och inriktning av Försvarsmakten och dess utveckling. Sektionen för internationella relationer upprätthåller och utvecklar internationella relationer i syfte att uppnå operativ effekt samt stödjer övriga delar av den militärstrategiska ledningen och Högkvarteret.

Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga, och dessutom befinna dig mitt i händelsernas centrum? Försvarsmakten söker nu en stabsassistent (GSS K OR 4-5) som är intresserad av stabsarbete och har erfarenhet av lednings, stabs- och samordningsverksamhet till sektionen för internationella relationer. Varmt välkommen med din ansökan!

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet som stabsassistent i Försvarsmaktens högkvarter med placering vid sektionen för internationella relationer innebär omväxlande arbetsuppgifter:


• Stödja chefen och personalen för sektionen för internationella relationer genom att biträda vid möten.

• Ta anteckningar.
• Se till att tekniska system fungerar.


• Bedriva verksamheten vid sektionen för internationella relationer och stötta sektionens olika delar med administrativa uppgifter.
• Säkerställa att expeditionstjänsten bedrivs enligt gällande regelverk.
• Bistå i sektionens ärendehantering inklusive lottning och uppföljning.
• Stötta sektionen med förberedelser och genomförande av regelbundna arbetsmöten, konferenser och planeringsinternat.
• Aktivt medverka i sektionens utvecklingsarbete.

KRAV
Kvalifikationer


• Du har genomfört GSU eller värnplikt i den svenska Försvarsmakten
• Du har lägst gymnasieutbildning med godkända betyg
• Du har en utmärkt förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som engelska
• Du har goda kunskaper i Officepaketet

Personliga egenskaper
Tjänsten som stabsassistent ställer högra krav på att kunna stödja med hög precision i extremt komplexa skeenden och processer, ibland med korta tidsförhållanden. Av den anledningen behöver du vara stresstålig, serviceinställd, strukturerad och med en välutvecklad förmåga att ta ansvar och initiativ. Du behöver ha lätt för att ta till dig ny kunskap.

Du kommer dagligen att interagera med ett stort antal människor vilket ställer höga krav på din sociala kompetens, samarbetsförmåga och din höga serviceanda. Samtidigt behöver du vara rustad med en hög integritet, noggrannhet och ha ett högt säkerhetsmedvetande. Vi ser det som en självklarhet att du delar Försvarsmaktens värdegrund. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.

MERITERANDE


• Erfarenhet från arbete i militär stabs- och expeditionsmiljö
• Erfarenhet från arbete i annan statligt förvaltning
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmakten
• Tjänstgöring i utlandsstyrkan eller inom frivilligförsvaret
• Erfarenhet av serviceinriktat administrativt arbete
• B-körkort
• Erfarenhet av PRIO/SAP
• Erfarenhet av SharePoint

Övrigt
Tjänsten är en militär befattning nivå GSS K OR 4-5.
Befattningen är placerad på Högkvarteret i Stockholm.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag
Sista datum för ansökan är 2023-01-09. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev. I din ansökan vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Upplysningar om tjänsten
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Peter Viklund via växel 08-788 75 00.

Fackliga kontaktpersoner vid HKV
Camilla Robertsson (SACO)
Lise-Lotte Larsson (SEKO)
Kjell Tetzlaff (OFR/S)
Arne Nilsson (OFR/O)

Samtliga nås på telefon (växel) 08-788 75 00


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Specialistofficer och krigsförbandsansvarig, Rikshemvärnsstaben

Ansök    Dec 9    Försvarsmakten    Specialistofficer
Befattningen erbjuder Rikshemvärnsavdelningen söker specialistofficer (OR 8) och krigsförbandsansvarig till planeringsavdelningen som ansvarar för Rikshemvärnsavdelningens och stridskraftens långsiktiga planering och utveckling. Planeringsavdelningen är tillsammans med övriga Rikshemvärnsavdelningen i stark tillväxt och vi utvecklar och formar en väsentlig del av Försvarsmaktens krigsförband. Hos stridskraften hemvärnet får du stort eget ansvar med både ... Visa mer
Befattningen erbjuder

Rikshemvärnsavdelningen söker specialistofficer (OR 8) och krigsförbandsansvarig till planeringsavdelningen som ansvarar för Rikshemvärnsavdelningens och stridskraftens långsiktiga planering och utveckling.

Planeringsavdelningen är tillsammans med övriga Rikshemvärnsavdelningen i stark tillväxt och vi utvecklar och formar en väsentlig del av Försvarsmaktens krigsförband. Hos stridskraften hemvärnet får du stort eget ansvar med både personlig utveckling och kompetensutveckling. Välkommen med din ansökan.

Om oss

Rikshemvärnsavdelningen, som blir Rikshemvärnsstaben (RHS) från januari 2023, blir då en självständig stab vid sidan av flygvapenstaben, marinstaben och arméstaben. RHS ansvarar för stridskraften hemvärnet som består av en stridsskola, fyra militärregioner med staber, utbildningsgrupper, territoriella förband och hemvärnsförband. Antalet fast anställda ska vara ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000.

Rikshemvärnsstaben är rikshemvärnschefens centrala stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften hemvärnet. 


Huvudsakliga arbetsuppgifter

Planeringsavdelningen är en av tre avdelningar jämte stödavdelningen och genomförandeavdelningen. Planeringsavdelningen kommer på sikt att bestå av ca 15 medarbetare och ansvarar för att långsiktigt inrikta, utveckla och följa upp stridskraftens krigsförband. Planeringsavdelningen innefattar tre sektioner: krigsförbandssektionen, planeringssektionen och utvecklingssektionen.

I rollen som specialistofficer och krigsförbandsansvarig blir du en del av ett kompetent och engagerat arbetslag. Inledningsvis kommer du ges befattningsspecifik utbildning och handledning för att därefter ansvara för krigsförbandsutveckling av ett eller flera typförband inom stridskraften. Befattningen är komplex med stort eget ansvar och där du arbetar brett i flera olika processer och tidsperspektiv samtidigt.

Tillsammans med övriga medarbetare planerar, genomför och följer du upp krigsförbandsutvecklingsarbetet och du leder och deltar i både större och mindre projekt.

Resor såväl som helgarbete förekommer i arbetet om än i begränsad omfattning och med god framförhållning.

 

KRAV

Kvalifikationer


• Specialistofficer OR 8 (alternativt OR 7 med prognos mot OR 8 samt relevant erfarenhet)
• Aktuell och relevant erfarenhet av stabsarbete
• Aktuell och relevant erfarenhet av att leda och delta i projekt
• Goda kunskaper i MS Office
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Körkort B

Personliga egenskaper
För att både trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person med handlingskraft, resultatfokus och eget driv. Du är en lagspelare och en prestigelös kollega samtidigt som du är trygg i att arbeta självständigt med stort eget ansvar. Som person är du också analytisk, initiativtagande och har ett gott omdöme och en hög integritet. Du är sist men inte minst även duktig på att kommunicera och skapa förtroendefulla relationer.

Som medarbetare hos rikshemvärnschefen kommer du att vara ett föredöme och en aktiv företrädare för Försvarsmaktens värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


MERITERANDE


• Erfarenhet av arbete i högre stabsnivå (regements-/flottiljstab, militärregionsstab, försvarsgrensstab eller Högkvarteret)
• Kunskap om processer för krigsförbandens uppföljning och utveckling
• Kunskap om och färdighet i systemen IOR, LIFT, PRIO (för materiel), ISUS, SWECCIS, Vidar
• Krigsförbandsvärdering och taktisk värdering
• Kunskap om Försvarsmaktens befattningsstruktur
• God kunskap om Försvarsmaktens övergripande processer

 

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare, heltid.
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse, tidigast 01/01/2023.


Upplysningar om befattningen
Chef planeringssektionen, överstelöjtnant Christian Schmidt, 076-201 67 32. Vid frågor om rekryteringsprocessen: HR-Specialist Anna Aurell-Sundvall, 076-610 52 34.

Fackliga företrädare:
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00

SEKO Thomas Klasson telefon 08-584 540 00


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-01-20. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och i stark tillväxt.

Hemvärnet verkar i fred, kris och krig och som krigsförband är dess huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället. På många sätt är Hemvärnet en nationell stomme för försvaret och skyddet av Sverige. Antalet fast anställda ska vara ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000.

Rikshemvärnsstaben är rikshemvärnschefens centrala stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften hemvärnet. Rikshemvärnschefen ansvarar för att utveckla och vidmakthålla stridskraften hemvärnet som består av fyra militärregioner med staber, utbildningsgrupper, territoriella förband och hemvärnsförband, Hemvärnets stridsskola HvSS samt musikkårer.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes Visa mindre

Handläggare infrastruktur till FMLOG

Ansök    Dec 12    Försvarsmakten    Officer
Befattningen erbjuder Vill du vara en del av Sveriges Försvarsmakt? Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer. Tillsammans bygger vi en trygghet för Sverige i en osäker omvärld och den oförutsägbara framtiden. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) genomför nu en spännande utvecklingsresa med att bygga morgondagens försvar och skapa ett robust och leveranssäkert FMLOG. Därför söker nu Teknik och verksamhetsst... Visa mer
Befattningen erbjuder

Vill du vara en del av Sveriges Försvarsmakt? Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer. Tillsammans bygger vi en trygghet för Sverige i en osäker omvärld och den oförutsägbara framtiden. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) genomför nu en spännande utvecklingsresa med att bygga morgondagens försvar och skapa ett robust och leveranssäkert FMLOG. Därför söker nu Teknik och verksamhetsstödsavdelningen (TVA) vid FMLOG Stab en handläggare infrastruktur.

Om enheten

Teknik och verksamhetsstödavdelningen (TVA) tillhör FMLOG Stab och är lokaliserad i fina lokaler på Gärdet i Stockholm. TVA består av tre sektioner: Teknik- och vidmakthållande, Infrastruktur samt Verksamhetssäkerhet. Dessa sektioner ansvarar för att leda och följa upp förbandets tekniska tjänst, materiel- och förnödenhetsfrågor, ledningssystemfrågor, infrastruktur, verksamhetssäkerhet samt miljö- och kvalitetsfrågor. Handläggare infrastruktur ingår i Infrastruktursektionen som är spridd över hela landet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som infrastrukturhandläggare ansvarar du för att bereda och följa upp uppgifter och flöden inom funktionen infrastruktur. Du stödjer FMLOG med styrning och uppföljning så att förbandet erhåller den infrastruktur som erfordras för att förrådshålla materielen enligt kravställda förutsättningar. Vidare stödjer du i vidmakthållandet av befintlig infrastruktur.

Befattningen innebär att:


• Handlägga och bereda behovet av infrastruktur inom FMLOG i fred, kris och krig
• Stödja med fackkompetens avseende samordning och återrapportering av infrastruktur inom FMLOG
• Företräda FMLOG stab som representant i förekommande arbetsgrupper och samverkan i funktionen infrastruktur
• Stödja framtagandet av FMLOG logistiklägesbild
• Stödja i förbandets infrastrukturarbete
• Utarbeta planer för uppföljning, analys, värdering och utveckling inom eget funktionsområde.
• Leda projektgrupper.

KRAV

Kvalifikationer


• OR-8 eller OF-2/3 (befattningen är en OR8)
• Körkort lägst behörighet B, manuell
• God förmåga att uttrycka sig i svenska tal och skrift

Personliga egenskaper


Vi söker dig som trivs i en omväxlande tjänst med hög grad av självständighet och ansvar. Du är en initiativtagande och ansvarsfull person som är duktig på att skapa relationer såväl internt och externt. Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp och har en förmåga att se och arbeta för helheten. Vidare drivs du av att arbeta i en föränderlig arbetsmiljö där du på ett effektivt sätt prioriterar dina arbetsuppgifter utifrån verksamhetens krav och behov.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se)

MERITERANDE


• Civil- eller militär utbildning inom samhällsbyggnad/infrastruktur eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av projektledning
• Vara förtrogen med infrastrukturprocesser samt redovisande system för anläggningar och infrastrukturobjekt
• Förståelse för Försvarsmaktens processer, ledning och lydnadsförhållanden
• Erfarenhet av arbete i stabsfunktion
• Erfarenhet från tidigare arbete inom Försvarsmakten

Övrigt

Arbetsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: heltid

Arbetsort Stockholm

Tillträde: enligt överenskommelse

Arbetet innebär resor i tjänsten. Försvarsmakten har oregelbunden arbetstid. Jour och beredskapstjänstgöring kan förekomma.

För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen kontakta:

Jenny Yström, chef Infrasektionen 070-856 42 93

Fackliga företrädare

Eva-Britt Steen, SEKO             

Torbjörn Bäckman, OFR/O                              

Håkan Antonsson, OFR/S
saco-s-fm@mil.se, SACO       

Samtliga nås via Försvarsmaktens växel: 08-788 75 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-01-06. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Ställföreträdande Chef Kadettbataljonen - Militärhögskolan Karlberg

Ansök    Dec 8    Försvarsmakten    Officer
Militärhögskolan Karlberg söker en ställföreträdande bataljonchef med placering på Kadettbataljonen På Militärhögskolan Karlberg (MHS K) genomförs grundläggande officersutbildning av kadetter inom ramen för det treåriga Officersprogrammet (OP) lett av Försvarshögskolan (FHS). OP leder till en yrkesexamen om 180 högskolepoäng samt fänriks grad vid anställning i FM.   Parallellt med detta genomför Kadettbataljonen militär professionsutbildning under s.k. Fö... Visa mer
Militärhögskolan Karlberg söker en ställföreträdande bataljonchef med placering på
Kadettbataljonen

På Militärhögskolan Karlberg (MHS K) genomförs grundläggande officersutbildning av kadetter inom ramen för det treåriga Officersprogrammet (OP) lett av Försvarshögskolan (FHS). OP leder till en yrkesexamen om 180 högskolepoäng samt fänriks grad vid anställning i FM.  
Parallellt med detta genomför Kadettbataljonen militär professionsutbildning under s.k. Försvarsmaktstid (FMT) som omfattar chefs- och individutveckling, militär färdighet samt fysisk träning. Kadettbataljonen stödjer Försvarshögskolan i genomförandet av Officersprogrammet
främst avseende övningsplanering, säkerhet och logistik under övningar.
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Ansvara för personal, ekonomi, planering, utveckling och uppföljning mot Kadettbataljonens fastställda uppgifter och mål.
- Leder arbetet vid staben för Kadettbataljonen.
- Ansvarar för att inkomna och uppkomna ärenden och uppgifter omhändertas.
- Du ersätter bataljonchefen vid dennes frånvaro och fattar beslut inom ramen för C MHS Karlberg delegering.
- Befattningen ställer stora krav på samordning såväl internt inom FM som externt mot andra myndigheter, primärt Försvarshögskolan (FHS).
- Fullt ut förhålla sig till FM gällande värdegrund samt utbildningsföreskrifter, reglementen och doktriner.

Kvalifikationer
- OF 3
- Tidigare arbete i arbetsledande ställning (direkt ledarskap).
- Erfarenhet av personalansvar och planering.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
- Uppfyller FM Fysiska baskrav.
Meriterande
- Tidigare erfarenhet av arbete inom central stab och inblick i FHS verksamhet och väl insatt i FM skolverksamhet.
- Förståelse för arbete och studier vid högskola.
- Tidigare innehaft ekonomiansvar.
- Dokumenterat gott ledarskap med vitsord/referens.
- Utlandstjänstgöring.

Personliga egenskaper
Du har en god förmåga att organisera och planera ditt eget och enhetens arbete i olika tidsperspektiv och tidstempon.
Du bör vara strukturerad samt lösningsorienterad och finna vägen framåt på eventuella uppkomna problem, för att bidra med stöd till den gemensamma verksamheten.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Anställningsform: Tills vidare
Sysselsättningsgrad: Heltid

Tillträdesdatum: enligt överenskommelse.
Placeringsort: Solna.
Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökan
Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla följande:
- CV.
- Personligt brev.
Beredd komplettera med (vidimerat)
- Kopia på relevanta militära intyg.
- Kopia på relevanta civila betyg.
- Kopia på relevanta tjänstgöringsomdömen eller motsv.

Ofullständig ansökan behandlas ej.

Sista datum för ansökan är 2023-01-31.

Upplysningar om befattningen kan lämnas av Mj Hans Flach, tel. 072-187 74 37

Fackliga företrädare:
Patrik Bäck OF Karlberg, tel. 08-514 390 00,
Hokan Pettersson SACO, tel. 08-514 39 000
Stefan Ragnebrink Försvarsförbundet, tel. 08-514 390 00
Lise-Lotte Larsson SEKO, tel. 08-514 390 00

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Vid Militärhögskolan Karlberg genomförs den grundläggande treåriga officersutbildningen tillsammans med Försvarshögskolan. Vid skolan finns dessutom Managementenheten, Veterancentrum, Försvarsmaktens enhet för idrott och friskvård, Lokalplaneringsenhet Mitt och Skolenheten.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stabsassistent (GSS/K OR4-5) till Rikshemvärnsstaben, Stockholm.

Ansök    Dec 5    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Vill du vara en del av Rikshemvärnsstabens tillväxtresa och arbeta i en dynamisk miljö? Är du nyfiken på stabsarbete på strategisk nivå och är en driven, positiv och ansvarsfull lagspelare? Nu söker vi en stabsassistent till stabsavdelningen vid Rikshemvärnsstaben, centralt placerad i Stockholm. Välkommen med din ansökan! Om enheten Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av personalen. Rikshemvärnsstaben är Rik... Visa mer
Vill du vara en del av Rikshemvärnsstabens tillväxtresa och arbeta i en dynamisk miljö? Är du nyfiken på stabsarbete på strategisk nivå och är en driven, positiv och ansvarsfull lagspelare? Nu söker vi en stabsassistent till stabsavdelningen vid Rikshemvärnsstaben, centralt placerad i Stockholm. Välkommen med din ansökan!

Om enheten
Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av personalen. Rikshemvärnsstaben är Rikshemvärnschefens stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften hemvärnet. Stridskraften Hemvärnet består av olika typer av krigsförband och verksamheter med stridsskola, fyra militärregioner med staber, territoriella förband, regionala utbildningsgrupper, 40 hemvärnsbataljoner samt 25 musikkårer. Stridskraften är under stark tillväxt där antalet fast anställda ska vara ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000 till år 2024.

Vi erbjuder dig ett arbete där du får möjlighet att både utvecklas och utmanas i en föränderlig miljö i tillväxt. Vi som arbetar vid Rikshemvärnsstaben har stort engagemang, stark laganda och nära till skratt. Tillsammans med oss kommer du att fördjupa dina kunskaper inom analys, projektledning och stabsarbete på central nivå.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Rikshemvärnsstabens stabsavdelning består av stabssektion och ledningssektion och leds av stabschefen. Ledningssektion stödjer Rikshemvärnschefen och stabssektion stödjer chefen för Rikshemvärnsstaben (C RHS) i ledning och samordning av staben.

Du ingår i stabssektionen som ansvarar för att hantera alla inkommande ärenden till Rikshemvärnsstaben. Du är en del i arbetet med samordning av Rikshemvärnsstabens avdelningar, (planering-, genomförande- och stödavdelningen) samt stödjer dessa vid behov.

Som stabsassistent har du en viktig roll i sektionens och avdelningens utveckling och arbetar brett med administrativa uppgifter; upprättande av skrivelser och protokoll, bokningar, beställningar, uppdatera samarbetsytor, inköp, arbetstidsplanering/ listplanering i PRIO, beredning och sammanställning av underlag i olika ledningssystem. Som stabsmedlem kommer du även att stödja de andra avdelningarna vid Rikshemvärnsstaben. 

KRAV
Kvalifikationer


• Genomfört GMU eller värnplikt i Svenska Försvarsmakten
• Fullständig gymnasieutbildning med godkända betyg
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Mycket god datorvana och hög förmåga i MS Office

Personliga egenskaper

För att både trivas och passa i rollen som stabsassistent tror vi att du är van vid att arbeta självständigt, är ansvarsfull, noggrann och lojal. Du har en god samarbetsförmåga, är analytisk och strukturerad. Du är också mån om att göra ditt bästa, målfokuserad och är serviceinriktad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE 


• Gruppchefsutbildning från värnplikten/grundutbildningen
• Kunskaper i Försvarsmaktens IT-system, PRIO/SAP, VIDAR, SWECCIS, ISUS, SHAREPOINT
• Genomförd grundkurs säkerhetstjänst
• Utbildad på Försvarsmaktens kryptoapparater och kryptotelefoner
• Genomförd grundkurs i stabstjänst
• Tidigare anställd inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av arbete som stabsassistent
• Erfarenhet från arbete i annan statlig förvaltning
• Erfarenhet av serviceinriktat administrativt arbete

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning, anställningen inleds med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Tjänsten kan innebära resor samt kvälls- och helgtjänst.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta övlt Björn Ryman, Stabschef tel. 070-349 36 72
För information om rekryteringsprocessen kontakta: Anna Aurell-Sundvall, HR-Specialist tel. 076-610 52 34 anna.aurell-sundvall@mil.se

Fackliga företrädare:
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00
SEKO Thomas Klasson telefon 08-584 540 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-01-13. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Blivande officerare i teknisk tjänst

Ansök    Dec 5    Försvarsmakten    Officer
Är du utbildad högskoleingenjör, har genomfört värnplikt och är intresserad av Försvarsmaktens tekniska system? Kombinera det med en betald officersutbildning och bli officer i teknisk tjänst! Befattningen erbjuder Försvarsmakten befinner sig i en expansiv fas där vi tillförs många olika kvalificerade materielsystem. Som teknisk officer utgör du länken mellan den militära tillämpningen och de tekniska system som stödjer detta.  Du planerar tekniskt under... Visa mer
Är du utbildad högskoleingenjör, har genomfört värnplikt och är intresserad av Försvarsmaktens tekniska system? Kombinera det med en betald officersutbildning och bli officer i teknisk tjänst!

Befattningen erbjuder

Försvarsmakten befinner sig i en expansiv fas där vi tillförs många olika kvalificerade materielsystem. Som teknisk officer utgör du länken mellan den militära tillämpningen och de tekniska system som stödjer detta.  Du planerar tekniskt underhåll och leder personal som tillser att vår materiel är tillgänglig och anpassade för krigets krav.

Om enheten

På FMTS lär du dig inledningsvis hur flertalet materielsystem används och medverkar i utbildningen av soldater till våra krigsförband. Med tiden får du större ansvar i organisationen och kompetensutvecklas mot högre militära grader. Du får en stor systemkunskap och bidrar till försvaret av Sverige.

På sikt kan din arbetsplats vara i någon av de militära staberna eller någon stödjande myndighet.

KRAV

Kvalifikationer


• Avlagd examen vid teknisk högskola (180 HP) vid anställningstillfället
• God förmåga att utrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska
• B-körkort
• Genomförd värnplikt
• Godkända testresultat hos Försvarsmakten (testerna är en del av rekryteringsprocessen)

Personliga egenskaper

Du har hög egen drivkraft och en problemlösande analysförmåga. Du är både strukturerad och flexibel. Du har förmåga att arbeta både i grupp och självständigt. Arbetet kräver att du är uthållig och klarar fysiska och psykiska påfrestningar.

Du tror på människors lika värde, har demokratiska värderingar och är beredd på att tjänstgöra både nationellt och internationellt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utbildning till teknisk officer

Du blir anställd som officer med kadetts grad vid Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS.

Efter en introduktion på FMTS påbörjar du en särskild officersutbildning (SOFU) vecka 34 2023 vid Militärhögskolan Karlberg. Utbildningen är två terminer och genomförs till större delen i Stockholm.

Efter officersutbildningen utnämns du till fänrik och påbörjar din tjänst i Halmstad.

Lön

Fast lön vid anställningstillfället och fram till officersexamen. Därefter tillämpas individuell lönesättning.

Övrigt

Uttagning sker löpande och innefattar bland annat test på Plikt- och prövningsverket. Antagningskrav för officer framgår av Plikt- och prövningsverkets hemsida. Anställning förutsätter även en godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll.

Har du annan officersexamen så kan en validering ske mot gällande kursplan.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Kenneth Marbäcken, kenneth.marbacken@mil.se, 070-591 78 61
Torbjörn Andersson, torbjorn.hg.andersson@mil.se, 072-395 31 15
Christina Ahremark, christina.ahremark@mil.se, 070-739 71 31

Fackliga företrädare

SACO: Nermina Dzanic, OFR-S: Roland Kramer, SEKO: Jörgen Jansson, OFR-O: Anders Norén

Nås via växeln 08-788 75 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-01-16. Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och examensbevis (utdrag från LADOK eller motsvarande) från teknisk högskola/universitet.

 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens tekniska skola med huvudort Halmstad, gör tekniken tillgänglig i Försvarsmakten genom teknisk utbildning, funktionsutveckling, verkstadsproduktion och insatsverksamhet. Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik. FMTS har verksamhet på 23 orter i Sverige, från Boden i norr till Revingehed i söder.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Underrättelseassistent (OR5) till Försvarsstabens strategienhet

Ansök    Dec 2    Försvarsmakten    Specialistofficer
Strategienhetens vid den nybildade Försvarsstaben leder utarbetandet av underlag för Överbefälhavarens militärstrategiska ledning. Strategienhetens avdelning för försvarsplanering och internationella relationer leder beredningen av försvarsplanen och strategiska planeringsdirektiv, försvarsmaktorder samt den militärstrategiska lägesbilden men har även verksamhetsansvar för inriktning av Försvarsmaktens internationella samverkan. Strategienheten består av ... Visa mer
Strategienhetens vid den nybildade Försvarsstaben leder utarbetandet av underlag för Överbefälhavarens militärstrategiska ledning. Strategienhetens avdelning för försvarsplanering och internationella relationer leder beredningen av försvarsplanen och strategiska planeringsdirektiv, försvarsmaktorder samt den militärstrategiska lägesbilden men har även verksamhetsansvar för inriktning av Försvarsmaktens internationella samverkan.

Strategienheten består av ca 190 medarbetare där avdelningen Försvarsplanering och internationella relationer innehar ca 40 stycken befattningar organiserade i tre sektioner. Försvarsplaneringssektionen, Internationella samverkanssektionen och sektionen för Militärstrategisk lägesbild.

Försvarsmakten söker nu en underrättelseassistent (OR5) till sektionen för militärstrategisk lägesbild.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Arbetet som underrättelseassistent i Försvarsmaktens högkvarter med placering vid sektionen för militärstrategisk lägesbild innebär omväxlande arbetsuppgifter vilka genomförs såväl enskilt som i team. Vid sektionen utarbetas lägesbild bland annat för högre ledningsnivåer utsända och partners. Då lägesbilden kan ha olika målgrupper och syften ställs krav på ett flexibelt arbetssätt för att lösa aktuellt behov.

Exempel på arbetsuppgifter är bland annat:


• Delta i framtagandet av lägesbild för användning i presentationer och rapporter
• Informationshantering
• Samverka med andra ledningar/staber avseende underlag till lägesbilder
• Föra verksamhetsjournal och andra liggare
• Föra anteckningar vid möten
• Stödja vid presentation av lägesbilder
• Sköta vid sektionen förekommande administrativa uppgifter t ex inköps- och beställningsstöd
• Svara för skötsel av tekniska hjälpmedel t ex IT-utrustning och lokaler m m

Kvalifikationer


• Genomförd grundutbildning (GU) inom Försvarsmakten. (Vid utbildning i tidigare/andra personalsystem görs vid behov en individuell värdering för kandidater som går vidare till intervju).
• Underrättelseutbildning till lägst underrättelseassistent, annan utbildning inom eller erfarenhet från analys- eller lägesbildsarbete som Försvarsmakten bedömer motsvarar vad som krävs för befattningen.
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Meriterande


• Eftergymnasial utbildning/kurser inom för tjänsten relevant område
• Erfarenhet av FM ärendehanteringssystem VIDAR och PRIO/SAP
• Utbildning och erfarenhet av SWECCIS och ISUS
• Genomförd internationell insats
• Stabstjänstgöring på taktisk/operativ/strategisk stab
• Erfarenhet från utarbetande av lägesbild
• Tjänstgöring vid annan myndighet
• Kunskaper i främmande språk (utöver engelska)

 Personliga egenskaper

För att passa i befattningen krävs att du är flexibel, mycket stresstålig och med en god förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt. Detta ställer krav på att du är metodisk och organiserad i ditt arbetssätt. Du trivs med en omväxlande arbetsmiljö där ett lugnt tempo snabbt kan förändras till det motsatta. Till största delen genomförs arbetet tillsammans med kolleger. Det är dock viktigt att du är ansvarstagande över din del i arbetet och även kan arbeta självständigt. För att lyckas väl i befattningen har du en tidigare erfarenhet av arbetsuppgifter kopplat till lägesbild och/eller analys. Då bearbetning av underlag till lägesbild inhämtas eller delges från olika delar av Försvarsmakten kräver rollen vid MSLB god samarbetsförmåga. Vilket även ställer krav på personlig integritet och hög säkerhetsmedvetenhet

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Tillträde enligt överenskommelse.
Befattningen är placerad på Högkvarteret i Stockholm.

Innan anställning kommer säkerhetsprövning att genomföras.

Anställningen avser heltid.

Anställningen kommer att inledas med provanställning.
Tjänsteresor och tillfällig tjänstgöring på annan ort samt deltagande i övningar kan förekomma.

Arbetsplatsen eftersträvar en god balans mellan kvinnor och män.

Förfrågningar om befattningen kan göras till chefen för sektionen för militärstrategisk lägesbild Kk Linus Andersson, nås via Högkvarterets växel 08-788 75 00.

Fackliga företrädare
OFR/O HKV, Arne Nilsson
OFR/S HKV, Kjell Tetzlaff
SACO HKV, Camilla Robertsson
SEKO Försvar HKV, Lise-Lotte Larsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2023-01-16. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Customer Service Officer - 339702

Ansök    Nov 18    Alstom Transport AB    Officer
We create smart innovations to meet the mobility challenges of today and tomorrow. We design and manufacture a complete range of transportation systems, from high-speed trains to electric buses and driverless trains, as well as infrastructure, signaling, and digital mobility solutions. Joining us means joining a truly global community of more than 75 000 people dedicated to solving real-world mobility challenges and achieving international projects with su... Visa mer
We create smart innovations to meet the mobility challenges of today and tomorrow. We design and manufacture a complete range of transportation systems, from high-speed trains to electric buses and driverless trains, as well as infrastructure, signaling, and digital mobility solutions. Joining us means joining a truly global community of more than 75 000 people dedicated to solving real-world mobility challenges and achieving international projects with sustainable local impact.
If you’re ambitious, driven and team oriented, this is your opportunity to build a career as a QMS Manager! We have a diverse team with people from various backgrounds, and a great team spirit in place, waiting for you to join them: don't wait, apply today! The Quality Management System (QMS) forms the backbone of the business and should provide streamlined, standardized and integrated procedures for how the work is to be performed across functions and sites.

Location: Stockholm / Sweden

The Site QMS Director ensures that the Management System applicable to the site is adapted to the business needs, deployed, used and compliant with the Alstom/Region's referential, in relation with local EHS and E&C managers to ensure coherence of actions related to the Management System

The term Site in this context should be understood as Sweden and Finland but the role will also cover D&IS; activities in the other countries in the Nordic cluster.


Key Responsibilities:

Deployment of Alstom Policy and QMS on site:
To Coordinate Alstom and Region Line processes and method & tools local deployment, together with local “Quality métiers” functions
To ensure Process governance, Risk and Opportunity management with site interested parties
To Provide local teams with effective support (training, day-to-day coaching) for process application
To Ensure Quality Management System documentation is properly managed, updated, and communicated
To Keep informed the site management team about the status of processes deployment/implementation/results


Compliance with site QMS:
To Ensure site QMS conformance with Alstom and Region QMS, Customer standards, and ISO9001/IRIS requirements/CMMI/ECM...
To Enhance the assessment of QMS effectiveness through an Internal audit organization
To Issue yearly internal audit planning (including workstation audits) and monitor/control its achievement
To Prepare, follow, and analyze QMS assessments achieved by certification bodies and main customers. Communicate about QMS improvement actions, through the Quality network (site “Quality métiers” functions)
To Ensure "Problem Solving Tool" action plan management, following findings list issued after system audits
To ensure organization and consolidation results of Process Reviews, and site Quality Management Review
With the effective organization of internal and external audits and management of action plans resulting from them (actual progress consistent with closing deadlines)


Qualifications:
MASTER degree in Engineering (electromechanical, electrical, material, mechanical…) or equivalent
5 to 10 years of experience in managing Quality tools and problem-solving tools.
Knowledge of the railway industry (norms, certifications…) would be an asset. In particular experience from CMMI would be seen very positively.
Fluent English, and Swedish would be an asset


We thank all applicants for their interest, however, only those under consideration will be contacted.
An agile, inclusive, and responsible culture is the foundation of our company where diverse people are offered excellent opportunities to grow, learn and advance in their careers. We are committed to encouraging our employees to reach their full potential while valuing and respecting them as individuals. Visa mindre

Personalbefäl till Rikshemvärnsavdelningen, blivande Rikshemvärnsstaben

Ansök    Dec 1    Försvarsmakten    Officer
Befattningen erbjuder Rollen som personalbefäl innebär en bred, varierad och samverkande roll i en organisation i förändring och tillväxt. Du kommer att samverka med kontaktytor inom egna stridskraften (SK) och försvarsgrenarna (FG). Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande och innebära att du utöver daglig planering och uppföljning av personaltjänsten även deltar i övningar och vid behov insatser med förbandet. I din roll som personalbefäl är du sta... Visa mer
Befattningen erbjuder

Rollen som personalbefäl innebär en bred, varierad och samverkande roll i en organisation i förändring och tillväxt.

Du kommer att samverka med kontaktytor inom egna stridskraften (SK) och försvarsgrenarna (FG). Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande och innebära att du utöver daglig planering och uppföljning av personaltjänsten även deltar i övningar och vid behov insatser med förbandet. I din roll som personalbefäl är du stabsmedlem vilket innebär att du även kommer få bidra till samordning och stöd inom andra delar. Välkommen med din ansökan!

Om enheten

Stridskraften Hemvärnet är i stor tillväxt och planeras från 2023 bli en självständig stab vid sidan av Flygvapnet, Marinen och Armén. Stridskraften Hemvärnet består av en stridsskola, fyra militärregioner med staber, regionala militärregiongrupper och totalt 40-talet hemvärnsbataljoner. Antalet fast anställda är ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden är ca 22 000.

Rikshemvärnsavdelningen är idag en del av Högkvarteret. Rikshemvärnsavdelningen är Rikshemvärnschefens centrala stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften Hemvärnet. Från 2023 blir Rikshemvärnsavdelningen ett eget förband och byter namn till Rikshemvärnsstaben (RHS).

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som personalbefäl tillhör du personalsektionen inom stödavdelningen. Personalsektionen består av HR-chef, Personalchef, HR-generalister, HR-specialist och personalbefäl. Avdelningen arbetar strategiskt, operativt och taktiskt samt konsultativt med b.la. attraktion/rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljö, rehabilitering, personalekonomi samt allmänna HR/personalfrågor och stödjer chefer i olika typer av frågeställningar.

Som personalbefäl kommer dina huvuduppgifter främst riktas mot INSS och KRO. Du kommer även att ha vissa arbetsuppgifter inom produktionsfunktionen.

Du förväntas ge ett konsultativt stöd samt funktionsleda dessa utifrån gällande riktlinjer, policys samt lagar och avtal. Befattningen kommer att utvecklas och arbetsuppgifterna kan därmed komma att förändras över tid.

Du kommer att ansvara för:


• Återkommande personalberedning mot insatsstabens personalfunktion
• Taktisk värdering (TaV) inom personalområdet
• Krigsförbandsvärdering inom personalområdet
• Funktionsleda vid insats och övning
• Krigsplaceringsarbete
• Stödja kompetensområdesföreträdare  
• Stödja och samverka med RHFV gällande införande av 3BS i hemvärnsbataljoner
• Samverka med RHFV avseende befordran av hemvärnssoldater i hemvärnsbataljoner
• Delta och samverka vid personalförsörjningskonferens
• Delaktig i rekrytering av militär kompetens
• Utveckla personalberedningsrollen utifrån samtliga beredskapsnivåer
• Reservofficershandläggning

 

 KRAV

Kvalifikationer


• Officer OR 8 alt OR 7 med prognos mot OR 8
• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet av personaladministration
• Goda kunskaper i MS Office
• Goda kunskaper i tal och skrift i svenska språket
• B-körkort

Personliga egenskaper

För att både trivas och passa i befattningen söker vi dig som har en god social kompetens, är duktig på att nätverka och har en god samarbetsförmåga. Du verkar för utveckling och förbättringsarbete och bidrar  gärna till andras utveckling. Du har ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt och en god förståelse för organisationens regler och strukturer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

MERITERANDE

Erfarenhet av Försvarsmaktens verksamhetsledningssystem SAP/PRIO
Erfarenhet av personal/HR-arbete inom Försvarsmakten
Erfarenhet av stabstjänst på taktisk nivå eller förbandsnivå
Kunskap om Hemvärnet och de övriga frivilliga försvarsorganisationer

 

Övrigt

Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning. Befattningen är placerad på Gärdet i centrala Stockholm. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Upplysning om tjänsten lämnas av personalchef Anders Häggberg, RiksHV. Tel:070-5441372

Fackliga företrädare

OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00

SEKO Thomas Klasson telefon 08-584 540 00

 

Ansökan

Ansök med CV och personligt brev. Sista ansökningsdatum är 31 januari 2023.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och i stark tillväxt.

Hemvärnet verkar i fred, kris och krig och som krigsförband är dess huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället. På många sätt är Hemvärnet en nationell stomme för försvaret och skyddet av Sverige. Antalet fast anställda ska vara ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000.

Rikshemvärnsstaben är rikshemvärnschefens centrala stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften hemvärnet. Rikshemvärnschefen ansvarar för att utveckla och vidmakthålla stridskraften hemvärnet som består av fyra militärregioner med staber, utbildningsgrupper, territoriella förband och hemvärnsförband, Hemvärnets stridsskola HvSS samt musikkårer.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes Visa mindre

Konsult inom verifiering och validering? till Combitech

Ansök    Nov 21    Combitech AB    Officer
Vi hjälper våra kunder att testa, verifiera och validera en mängd olika system och vill nu förstärka vårt team inom mark- och ledningsområdet med en ny konsult. Din roll som konsult inom VoV Som konsult hos oss kommer du delta i projekt som har som mål att hjälpa våra kunder verifiera och validera militära system. Vi hjälper till med hela kedjan av aktiviteter inom verifiering och validering. Du kommer ha möjlighet att arbeta med identifiering, p... Visa mer
Vi hjälper våra kunder att testa, verifiera och validera en mängd olika system och vill nu förstärka vårt team inom mark- och ledningsområdet med en ny konsult.

Din roll som konsult inom VoV

Som konsult hos oss kommer du delta i projekt som har som mål att hjälpa våra kunder verifiera och validera militära system. Vi hjälper till med hela kedjan av aktiviteter inom verifiering och validering. Du kommer ha möjlighet att arbeta med identifiering, planering men också själva genomförandet och efterföljande arbete med att utvärdera resultat och sammanställa en paketering, ofta sammanställd i en rapport. Din kompetens inom VoV får gärna vara baserad på erfarenheter från ett operativt arbete vilket vi tror ger en viktig förståelse för användarens perspektiv. Vi hoppas du som söker rollen är erfaren men samtidigt intresserad av att utvecklas inom området och vara en aktiv del av vår satsning att forma en större helhet inom VoV på CombitechVi har en lång erfarenhet av VoV-verksamhet kopplat till Försvarsmakten och Försvarets materielverk och ser det som en tillgång om du har förståelse för en eller flera arenor/domäner inom försvarskontexten, gärna mark och ledning.

Vem är du?

Vi tror att du har en högre utbildning som ingenjör eller officer med ett antal års arbetslivserfarenhet, gärna med bakgrundsförståelse för systems engineering.Du är bekväm med att arbeta i team och har personliga färdigheter som stödjer att kunna planera, leda och följa upp ett VoV-projekt. Du har goda samarbetsegenskaper, är socialt kompetent och tycker om att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Vi tror att du är en strukturerad, engagerad och lösningsorienterad person som har god initiativförmåga, arbetar självständigt och målfokuserat. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med Försvarets Materielverk, Försvarsmakten. Det är särskilt meriterande om du har kunskap om FMV:s processer generellt och i synnerhet de som rör FMV:s ToE-verksamhet.Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.Låter det intressant? Hör av dig till oss eller skicka in din ansökan direkt! Urvalet sker löpande.

Kom och gör skillnad

Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor! Visa mindre

Livkompaniet Livbataljon söker skyttesoldater med start v.312

Ansök    Nov 8    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Livkompaniet Livbataljon söker skyttesoldater med start v.312. Livbataljonens huvuduppgifter är att försvara Sveriges stats- och försvarsmaktsledning i händelse av krig samt bedriva statsceremoniell tjänst. Läs om Livbataljonen här Vi söker dig som vill ingå i det svenska försvaret av huvudstaden, arbeta centralt i Stockholm och vara Försvarsmaktens ansikte utåt! Arbetsuppgifter Du som kontinuerligt anställd soldat vid Livbataljon kommer huvudsakligen ... Visa mer
Livkompaniet Livbataljon söker skyttesoldater med start v.312.

Livbataljonens huvuduppgifter är att försvara Sveriges stats- och försvarsmaktsledning i händelse av krig samt bedriva statsceremoniell tjänst. Läs om Livbataljonen här

Vi söker dig som vill ingå i det svenska försvaret av huvudstaden, arbeta centralt i Stockholm och vara Försvarsmaktens ansikte utåt!

Arbetsuppgifter
Du som kontinuerligt anställd soldat vid Livbataljon kommer huvudsakligen att arbeta med statsceremoniell tjänst, att vidmakthålla och utveckla grundläggande soldatkunskaper, strid i bebyggelse samt färdigheter i innehavd befattning i krigsförbandet.
Du kan efter lämplighet befattningsutbildas bl.a. mot exempelvis olika understödsvapen, sjukvård, signalist, fältarbeten, gruppchef.
Livkompaniet genomför högvakter till fots vid Stockholms- och Drottningholms slott samt svarar för hedersvakt och grenadjärsvakt vid statsbesök samt statsceremonier. 
Livkompaniet ansvarar även för bevakning och inpasseringskontroller vid Kavallerikasern.

Kvalifikationer
- Svensk medborgare.
- Godkända gymnasiebetyg.
- Godkända betyg från GMU/GU/värnplikt.
- Fälttest 12:00 (FM beeptest 9:3) samt multitest 175 p.
- Har genomfört skyddsvaktsutbildning med godkänt resultat.

Meriterande kvalifikationer
- B-körkort.
- Militära förarbevis.
- Utbildning på understödsvapen.

 Personliga egenskaper
För att trivas i tjänsten ser vi att du som söker har demokratiska värderingar och tror på människors lika värde.
Du är vårt ansikte utåt och det är av vikt att du har ett trevligt och tillmötesgående sätt samt känner ett engagemang för att representera Försvarsmakten i officiella sammanhang. 
Du tycker om fysisk träning och värdesätter att upprätthålla den status som krävs i ett fysiskt arbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I arbetsmiljön förekommer allergener från bl.a. häst och hö, det är av vikt att du inte får allergiska reaktioner med men för din arbetsförmåga.

Ansökan
Personligt brev, CV, VPL-intyg/betyg, dokumenterade utbildningar samt militära referenser.
Märk de uppladdade dokumenten med innehållet, ex VPL-intyg.

Villkor
Anställningsform: Visstidsanställning på heltid. Tjänsten inleds med 6 månaders provanställning.
Arbetsplats: Lidingövägen 28, 115 41 Stockholm.
Sista ansökningsdag: 2023-01-08 (söndag v.301)
Tillträde: 2023-03-20 (måndag v.312.)
Grundlön: Enligt FM lönestruktur, dock lägst 22 000 kr.

Preliminär process
v.245-301 Ansökan öppen, stängs söndag v.301.
v.302-303 Urvalsarbete inkl kallelse.
v.304-306 Tester/intervjuer.
v.307-311 Handläggningstid och förväntat svar om anställning.
v.312 Anställning påbörjas måndag v.312.

Upplysningar
Kontaktperson personalgeneralist Caisa Littorin, caisa.littorin@mil.se

OFR/O Stefan Morin
OFR/S Kenneth Hartikainen
SACO Johan Gillemyr
SEKO Försvar Tomas Klasson
Samtliga nås via FM växel, 08-584 540 00

 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

FMLOG söker Avdelningschef OF3 till Transportplaneringsavdelningen

Ansök    Nov 18    Försvarsmakten    Officer
Om enheten Försvarsmaktens tranportsenhet med Försvarsmaktens transportkontor vid FMLOG söker nu chef för transportplaneringsavdelningen. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för Logistikstöd till förband, skolor och centra inom Försvarsmakten (FM), nationellt och internationellt. I FMLOG ingår bland annat transportenheten med försvarsmaktens Transportkontor med funktionsledningsansvar för transporttjänsten inom FMLOG samt med uppgift att koordinera g... Visa mer
Om enheten
Försvarsmaktens tranportsenhet med Försvarsmaktens transportkontor vid FMLOG söker nu chef för transportplaneringsavdelningen. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för Logistikstöd till förband, skolor och centra inom Försvarsmakten (FM), nationellt och internationellt. I FMLOG ingår bland annat transportenheten med försvarsmaktens Transportkontor med funktionsledningsansvar för transporttjänsten inom FMLOG samt med uppgift att koordinera genomförandet av försvarsmaktens strategiska och operativa transporter av såväl personal, materiel som hela förband. Transporter kan ske såväl som flygtransport, sjötransport, landsvägs- och järnvägstransporter, såväl inom som utom riket.


Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsleda underställd civil- och militär personal. Transportplanera för understödda förband och enheter i samband med övning och insats samt övriga
förnödenhetstransporter. Planera och handlägga beställningar av luft-, sjö-, järnvägs- och landtransporter. Planera, leda och samordna utnyttjandet av militära transportresurser. Avropa transporter genom de multinationella transportsamarbeten Sverige deltar i och/eller från civila leverantörer. Genomföra
transportutbildning av personal vid understödda förband. Planera, dokumentera och följa upp transportverksamhet i såväl Försvarsmaktens egna IT-system, samt i system som används i samband med multinationell logistikplanering. Delta i nationell försvarsplanering rörande transporttjänst.


Krav Kvalifikationer


• OF3
• God förmåga att leda personal
• God förmåga att bedriva genomförandeverksamhet parallellt med planering
• God förmåga och erfarenhet av förändringsarbete
• Goda kunskaper i att driva försvarsplanering
• Hög förmåga till att självständigt bedriva utvecklingen inom egen verksamhet
• God kunskaper i engelska i tal och skrift
• Körkort B

Personliga egenskaper
Du har för att lyckas i tjänsten ett naturligt och inkluderade ledarskap samt en utpräglad servicekänsla. Vidare är du strukturerad med en hög grad av noggrannhet i ditt utförande av uppgifter. Du arbetar lika bra självständigt som i grupp och har en hög initiativförmåga. Då avdelningen kan få nya uppdrag med kort varsel behöver du ha flexibilitet till att kunna ställa om till nya arbetsuppgifter och prioritera.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Meriterande


• Tidigare arbetslivserfarenhet inom transporttjänst på stabsnivå.
• Erfarenhet av försvarsmaktsplanering på HKV.
• Erfarenhet av arbete med internationella insatser genom tjänstgöring och i stödet mot insatser från Sverige.
• Arbetsutförande som operatör i LOGFAS, främst ADAMS, EVE och CORSOM.
• Kunskapen om FM materiel och regelverk inom logistikområdet.
• Kunskaper i SWECCIS och ISUS

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare militär befattning OF3
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse


För upplysningar om befattningen kontakta:
FMLOG Transportenheten enhetschef Övlt. Peter Rönnlund.
Fackliga företrädare:
SACO Pia Wennerholm
SEKO Eva-Britt Steen
OFR/O Torbjörn Bäckman
OFR/S Håkan Antonsson
Samtliga kontakter nås via växeln på telefon: 08-788 75 00


Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2023-01-13. Din ansökan bör innehålla CV samt
ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Husfru

POSITON: Husfru / Residence Manager WORK HOURS: Full time; 40 hours/week SALARY /GRADE: Gross salary SEK 40 000 per month STARTING DATE: As soon as possible Major Duties and Responsibilities a. Staff: Supervises a staff of three; Instructs the Cook about upcoming events; Makes all arrangements for luncheons, dinners and receptions after coordination with the Ambassador; Counsels the household staff when problems arise; Monitor... Visa mer
POSITON: Husfru / Residence Manager
WORK HOURS: Full time; 40 hours/week
SALARY /GRADE: Gross salary SEK 40 000 per month
STARTING DATE: As soon as possible
Major Duties and Responsibilities
a. Staff:
Supervises a staff of three;
Instructs the Cook about upcoming events;
Makes all arrangements for luncheons, dinners and receptions after coordination with the Ambassador;
Counsels the household staff when problems arise;
Monitors staff time and attendance, annual leave and sick leave slips.

b. Residence Calendar:
Checks daily with the Ambassador on his/her needs;
Acts as liaison between the Ambassador’s Office, the Protocol Office at the Embassy and the Residence;
Works with the Ambassador and the Protocol Office on guest lists and table seating and special food requests (vegetarian, dietary plans);
Does most of the non-food shopping for the Residence (ordering and buying flowers, etc.).

c. Accounting/Vouchering:
Maintains the financial records of the Residence.
Prepares vouchers;
Replenishes petty cash fund to carry out duties (i.e., shopping for food, cleaning materials, flowers, etc.).

d. Organization/Maintenance of Residence:
Submits work orders to the Embassy’s Facilities Management Office and/or General Services when maintenance crew is required to perform maintenance and/or repair work at the Residence;
Coordinates basic security issues pertaining to visitors and guests for entrance passes or authorization to the Residence with the Regional Security Office and the security guards at the Residence.
Runs errands for the Residence and therefore need their own car while on duty.

e. Performs other duties as assigned.
QUALIFICATIONS REQUIRED:
Education: College education with vocational training in office/hotel administration.
Work Experience: 5 years in a similar position in a hotel or similar institution.
Language: Good working knowledge of English and Swedish.
Abilities and Skills: Basic knowledge of bookkeeping, accounting and Human Resources practices, protocol policies, good diplomacy and interpersonal skills, supervisory skills; must be flexible, creative and be able to manage a household and staff with a quickly changing agenda. Valid driver’s license.APPLICATION INFORMATION:
Please send in your application including a personal letter and a resume in English to hrstockholm@state.gov at the latest by November 6, 2022. Questions concerning this position should be directed to Catja Bye, 08 783 5300. Visa mindre

Logistikofficer till Rikshemvärnsavdelningen, blivande Rikshemvärnsstaben

Ansök    Nov 3    Försvarsmakten    Specialistofficer
Befattningen erbjuder I rollen som Logistikofficer arbetar du inom ett brett spektra av områden. Sektionens ansvarsområden är komplexa och rollen innehåller inriktning, samverkan, samarbete, analys och utveckling. Hos oss får du stort eget ansvar och både personlig utveckling och kompetensutveckling. Stridskraften Hemvärnet, - likställt försvarsgrenarna Armén, Marinen och Flygvapnet, behöver ditt bidrag och ditt engagemang! Om oss Stridskraften Hemvär... Visa mer
Befattningen erbjuder

I rollen som Logistikofficer arbetar du inom ett brett spektra av områden. Sektionens ansvarsområden är komplexa och rollen innehåller inriktning, samverkan, samarbete, analys och utveckling. Hos oss får du stort eget ansvar och både personlig utveckling och kompetensutveckling. Stridskraften Hemvärnet, - likställt försvarsgrenarna Armén, Marinen och Flygvapnet, behöver ditt bidrag och ditt engagemang!


Om oss

Stridskraften Hemvärnet är i stor tillväxt och planeras från 2023 bli en självständig stab vid sidan av Flygvapnet, Marinen och Armén. Stridskraften Hemvärnet består av en stridsskola, fyra militärregioner med staber, regionala utbildningsgrupper och totalt 40-talet hemvärnsbataljoner. Antalet fast anställda är ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden är ca 22 000.

Rikshemvärnsavdelningen är idag en del av Högkvarteret och rikshemvärnschefens centrala stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften Hemvärnet. Från 2023 blir Rikshemvärnsavdelningen ett eget förband och byter namn till Rikshemvärnsstaben (RHS).


Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som Logistikofficer arbetar du på Logistiksektionen som består av 13 - 15 kompetenta och engagerade medarbetare inom områdena Logistikledning, Försvarsmedicin, Teknisk Tjänst, Transport och Förnödenhetsförsörjning. Du bidrar till ett sammanhållande av logistiken och att tillsammans med dina kollegor leverera resultat. Under logistiksektionens uppbyggnad deltar du med din kompetens och erfarenhet för att skapa effektiv struktur, goda rutiner och fortsatt utveckling. På sikt kommer rollerna inom sektionen att definieras ytterligare. Exempel på arbetsuppgifter:


• Utarbetande av beslutsunderlag till rikshemvärnschefen samt till Resursproduktionsenheten vid Produktionsledningen
• Delta i utvecklingsarbetet av produktionsledningen av logistiken med ett tydligt fokus på att utveckla krigsförbanden
• Medverka i uppföljning och förbandsbesök vid förbanden
• Samverka med övriga delar av Försvarsmakten

 Resor såväl som helgarbete förekommer i arbetet om än i begränsad omfattning och med god framförhållning.

 

KRAV

Kvalifikationer


• Examen från OP alt. SOU (OF 3 alt OR 8)
• Några års aktuell erfarenhet av relevant arbete inom funktionen logistik
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• God kunskap i Office MS
• B-Körkort 

Personliga egenskaper

För att lyckas i rollen som Logistikofficer trivs du med att samarbeta med andra, sätter laget före jaget och har ett lösningsorienterat och kommunikativt förhållningssätt. Du har ett gott omdöme, hög integritet, handlingskraft och resultatfokus. Du har också en god förmåga att se samband och konsekvens, är analytiskt och strukturerad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Som medarbetare hos rikshemvärnschefen kommer du att vara ett föredöme och en aktiv företrädare för Försvarsmaktens värdegrund.


MERITERANDE


• Erfarenhet av arbete i högre stabsnivå (Regional stab eller Högkvarteret)
• God kunskap om Försvarsmaktens övergripande processer

 

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare, heltid.
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Upplysningar om befattningen

Chef Stödavdelningen överstelöjtnant Jan-Åke Andersson, 070-673 50 11. Vid Frågor om rekryterings-processen är du välkommen att kontakta HR-Specialist Anna Aurell-Sundvall, 076 – 610 52 34.

Fackliga företrädare:
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00

SEKO Thomas Klasson telefon 08-584 540 00


Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2 december 2022. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Livskvadron Livbataljon söker skyttesoldater med start v.312.

Ansök    Nov 2    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Livbataljonens huvuduppgifter är att försvara Sveriges stats- och försvarsmaktsledning i händelse av krig samt bedriva statsceremoniell tjänst. Läs om Livbataljonen här Vi söker dig som vill ingå i det svenska försvaret av huvudstaden, arbeta centralt i Stockholm och vara Försvarsmaktens ansikte utåt! Arbetsuppgifter Du som kontinuerligt anställd soldat vid Livbataljon kommer huvudsakligen att arbeta med statsceremoniell tjänst, att vidmakthålla och utve... Visa mer
Livbataljonens huvuduppgifter är att försvara Sveriges stats- och försvarsmaktsledning i händelse av krig samt bedriva statsceremoniell tjänst. Läs om Livbataljonen här

Vi söker dig som vill ingå i det svenska försvaret av huvudstaden, arbeta centralt i Stockholm och vara Försvarsmaktens ansikte utåt!

Arbetsuppgifter
Du som kontinuerligt anställd soldat vid Livbataljon kommer huvudsakligen att arbeta med statsceremoniell tjänst, att vidmakthålla och utveckla grundläggande soldatkunskaper, strid i bebyggelse samt färdigheter i innehavd befattning i krigsförbandet.
Du kan efter lämplighet befattningsutbildas bl.a. mot exempelvis olika understödsvapen, sjukvård, signalist, fältarbeten, gruppchef.
Livskvadron genomför högvakter till häst vid Stockholms slott och till fots vid Drottningholms slott samt svarar för kungliga eskorter och hedersvakter.
Vid Livskvadron arbetar du utöver ovanstående även till stor del med stall- och ridtjänst, dock finns inga krav på förkunskaper inom detta område. 

Kvalifikationer
- Svensk medborgare.
- Godkända gymnasiebetyg.
- Godkända betyg från GMU/GU/värnplikt.
- Fälttest 12:00 (FM beeptest 9:3) samt multitest 175 p.

Meriterande kvalifikationer
- B-körkort.
- Militära förarbevis.
- Erfarenhet av ridning och stalltjänst.
- Utbildning på understödsvapen.

 Personliga egenskaper
För att trivas i tjänsten ser vi att du som söker har demokratiska värderingar och tror på människors lika värde.
Du är vårt ansikte utåt och det är av vikt att du har ett trevligt och tillmötesgående sätt samt känner ett engagemang för att representera Försvarsmakten i officiella sammanhang. 
Du tycker om fysisk träning och värdesätter att upprätthålla den status som krävs i ett fysiskt arbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I arbetsmiljön förekommer allergener från bl.a. häst och hö, det är av vikt att du inte får allergiska reaktioner med men för din arbetsförmåga.

Ansökan
Personligt brev, CV, dokumenterade utbildningar samt militära referenser.
Märk de uppladdade dokumenten med för- och efternamn.

Villkor
Anställningsform: Visstidsanställning på heltid. Tjänsten inleds med 6 månades provanställning.
Arbetsplats: Lidingövägen 28, 115 41 Stockholm.
Sista ansökningsdag: 2023-01-08 (söndag v.301)
Tillträde: 2023-03-20 (måndag v.312.)
Grundlön: Enligt FM lönestruktur, dock lägst 22 000 kr.

Preliminär process
v.244-301 Ansökan öppen, stängs söndag v.301.
v.302-304 Urvalsarbete inkl kallelse.
v.305-306 Tester/intervjuer.
v.307-311 Handläggningstid och förväntat svar om anställning.
v.312 Anställning påbörjas måndag v.312.

Upplysningar
Kontaktperson personalgeneralist Caisa Littorin, caisa.littorin@mil.se

OFR/O Stefan Morin
OFR/S Kenneth Hartikainen
SACO Johan Gillemyr
SEKO Försvar Tomas Klasson
Samtliga nås via FM växel, 08-584 540 00


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Personalbefäl till Rikshemvärnsavdelningen, blivande Rikshemvärnsstaben

Ansök    Nov 2    Försvarsmakten    Specialistofficer
Befattningen erbjuder Rollen som personalbefäl innebär en bred, varierad och samverkande roll i en organisation i förändring och tillväxt. Du kommer att samverka med kontaktytor inom egna stridskraften (SK) och försvarsgrenarna (FG). Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande och innebära att du utöver daglig planering och uppföljning av personaltjänsten även deltar i övningar och vid behov insatser med förbandet. I din roll som personalbefäl är du sta... Visa mer
Befattningen erbjuder

Rollen som personalbefäl innebär en bred, varierad och samverkande roll i en organisation i förändring och tillväxt.

Du kommer att samverka med kontaktytor inom egna stridskraften (SK) och försvarsgrenarna (FG). Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande och innebära att du utöver daglig planering och uppföljning av personaltjänsten även deltar i övningar och vid behov insatser med förbandet. I din roll som personalbefäl är du stabsmedlem vilket innebär att du även kommer få bidra till samordning och stöd inom andra delar. Välkommen med din ansökan!

Om enheten

Stridskraften Hemvärnet är i stor tillväxt och planeras från 2023 bli en självständig stab vid sidan av Flygvapnet, Marinen och Armén. Stridskraften Hemvärnet består av en stridsskola, fyra militärregioner med staber, regionala militärregiongrupper och totalt 40-talet hemvärnsbataljoner. Antalet fast anställda är ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden är ca 22 000.

Rikshemvärnsavdelningen är idag en del av Högkvarteret. Rikshemvärnsavdelningen är Rikshemvärnschefens centrala stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften Hemvärnet. Från 2023 blir Rikshemvärnsavdelningen ett eget förband och byter namn till Rikshemvärnsstaben (RHS).

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som personalbefäl tillhör du personalsektionen inom stödavdelningen. Personalsektionen består av HR-chef, Personalchef, HR-generalister, HR-specialist och personalbefäl. Avdelningen arbetar strategiskt, operativt och taktiskt samt konsultativt med b.la. attraktion/rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljö, rehabilitering, personalekonomi samt allmänna HR/personalfrågor och stödjer chefer i olika typer av frågeställningar.

Som personalbefäl kommer dina huvuduppgifter främst riktas mot INSS och KRO. Du kommer även att ha vissa arbetsuppgifter inom produktionsfunktionen.

Du förväntas ge ett konsultativt stöd samt funktionsleda dessa utifrån gällande riktlinjer, policys samt lagar och avtal. Befattningen kommer att utvecklas och arbetsuppgifterna kan därmed komma att förändras över tid.

Du kommer att ansvara för:


• Återkommande personalberedning mot insatsstabens personalfunktion
• Taktisk värdering (TaV) inom personalområdet
• Krigsförbandsvärdering inom personalområdet
• Funktionsleda vid insats och övning
• Krigsplaceringsarbete
• Stödja kompetensområdesföreträdare  
• Stödja och samverka med RHFV gällande införande av 3BS i hemvärnsbataljoner
• Samverka med RHFV avseende befordran av hemvärnssoldater i hemvärnsbataljoner
• Delta och samverka vid personalförsörjningskonferens
• Delaktig i rekrytering av militär kompetens
• Utveckla personalberedningsrollen utifrån samtliga beredskapsnivåer
• Reservofficershandläggning

 

 KRAV

Kvalifikationer


• Officer OR 8 alt OR 7 med prognos mot OR 8
• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet av personaladministration
• Goda kunskaper i MS Office
• Goda kunskaper i tal och skrift i svenska språket
• B-körkort

Personliga egenskaper

För att både trivas och passa i befattningen söker vi dig som har en god social kompetens, är duktig på att nätverka och har en god samarbetsförmåga. Du verkar för utveckling och förbättringsarbete och bidrar  gärna till andras utveckling. Du har ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt och en god förståelse för organisationens regler och strukturer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

MERITERANDE

Erfarenhet av Försvarsmaktens verksamhetsledningssystem SAP/PRIO
Erfarenhet av personal/HR-arbete inom Försvarsmakten
Erfarenhet av stabstjänst på taktisk nivå eller förbandsnivå
Kunskap om Hemvärnet och de övriga frivilliga försvarsorganisationer

 

Övrigt

Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning. Befattningen är placerad på Gärdet i centrala Stockholm. Tillträde från januari 2023.

Upplysning om tjänsten lämnas av personalchef Anders Häggberg, RiksHV. Tel:070-5441372

Fackliga företrädare

OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00

SEKO Thomas Klasson telefon 08-584 540 00

 

Ansökan

Ansök med CV och personligt brev. Sista ansökningsdatum är den 25 november 2022.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

FMLOG Transportledningsbefäl OR7 tillsvidare

Ansök    Okt 24    Försvarsmakten    Officer
Försvarsmaktens Transportenhet (TPE) vid FMLOG söker nu Transportledningsbefäl till Transportplaneringavdelningen. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för Logistikstöd till förband, skolor och centra inom Försvarsmakten (FM), nationellt och internationellt. I FMLOG ingår bland annat Försvarsmaktens Transportkontor med funktionsledningsansvar för transporttjänsten inom FMLOG samt med uppgift att koordinera genomförandet av försvarsmaktens strategiska... Visa mer
Försvarsmaktens Transportenhet (TPE) vid FMLOG söker nu Transportledningsbefäl till
Transportplaneringavdelningen.

Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för Logistikstöd till förband, skolor och centra inom
Försvarsmakten (FM), nationellt och internationellt. I FMLOG ingår bland annat Försvarsmaktens
Transportkontor med funktionsledningsansvar för transporttjänsten inom FMLOG samt med uppgift att
koordinera genomförandet av försvarsmaktens strategiska och operativa transporter av såväl personal,
materiel som hela förband. Transporter kan ske såväl som flygtransport, sjötransport, landsvägs- och
järnvägstransporter, såväl inom som utom riket. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Transportplanering för understödda förband och enheter i samband med övning och insats samt övriga
förnödenhetstransporter. Planera och handlägga beställningar av luft-, sjö-, järnvägs- och landtransporter.
Planera, leda och samordna utnyttjandet av militära transportresurser.
Avropa transporter genom de multinationella transportsamarbeten Sverige deltar i och/eller från civila
leverantörer. Genomföra transportutbildning av personal vid understödda förband.
Planera, dokumentera och följa upp transportverksamhet i såväl försvarsmaktens egna IT-system, samt i
system som används i samband med multinationell logistikplanering.
Delta i nationell försvarsplanering rörande transporttjänst.
Beredd att medverka vid utlandstjänstgöring.

Kvalifikationer •  Officer alt. Specialistofficer OR7.
•  Utbildning inom transport och/eller Logistik.
•  Erfarenhet av transport och lastplanering i samband med övning och insatser.
•  God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
•  Körkort typ B.

Meriterande
•  Kunskaper och erfarenhet som operatör i LOGFAS, främst ADAMS, EVE och CORSOM.
•  Kunskaper om FM materiel, och regelverk inom logistikområdet. 
•  Kunskaper om ADR, DGR, IMDG-koden och RID.
•  Genomförd utlandstjänstgöring i transportbefattning inom FM.
•  Tidigare erfarenhet av arbete som transportplanerare.
•  Kunskaper i SWECCIS och ISUS.

Personliga egenskaper

För att lyckas väl i tjänsten har du en utpräglad servicekänsla, ordningssinne och hög grad av noggrannhet. Du
arbetar bra såväl självständigt som i grupp och du har god initiativ- och samarbetsförmåga. Då avdelningen
kan få nya uppdrag med mycket kort varsel och behandlingstid behöver du vara flexibel och ha en god
förmåga att snabbt kunna ställa om till nya uppgifter och tidskrav. Stor vikt kommer att läggas vid personliga
egenskaper.

Övrigt
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. 
Vi emottser din ansökan med CV och personligt brev senast 2022-11-20.

Arbetet innebär resor och obekväm arbetstid där beredskapstjänstgöring förekommer. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställningen följer nationell och internationell arbetsskyldighet samt krigsplacering i Försvarsmakten

Upplysningar

Upplysningar om befattningen kan lämnas av mj Jörgen Nilsson 070-6895608.

Fackliga företrädare

SACO Pernilla Kjellgren

SEKO Eva-Britt Steen 

OFR/O Torbjörn Bäckman

OFR/S Håkan Antonsson

Samtliga nås via växeln på: 08-788 75 00

 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Vakthavande befäl till Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Ansök    Okt 28    Försvarsmakten    Specialistofficer
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld? Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver verksamhet inom försvarsunderrättelsetjänst, militär underrättelsetjänst och militär säkerhetstjänst. Om avdelningen Du blir en del av Must stab som d... Visa mer
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld? Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver verksamhet inom försvarsunderrättelsetjänst, militär underrättelsetjänst och militär säkerhetstjänst.

Om avdelningen
Du blir en del av Must stab som direkt under chefen för Must leder och samordnar verksamhet, såväl internt som med externa aktörer. Avdelningen för Kommunikation och samband vid Must Stab ansvarar för Must vakthavandeorganisation och vi söker nu ett Vakthavande befäl. Befattningen är öppen för ansökningar från både militära och civila kandidater.
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vakthavande befäl tjänstgör vid Must vakthavandefunktion under ordinarie kontorstid. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för omvärldsbevakning och lägesuppföljning inom ramen för Must vakthavandefunktion och representera Must i Joint Operations Center (JOC). Du uppdaterar Must operativa ledning om läget i närområdet och FM:s internationella insatser samt stödjer i frågor gällande underrättelse- och säkerhetstjänst. Vakthavande befäl utbildar personal för upprätthållande av Must grundberedskap och samordnar föredragningar internt och för externa uppdragsgivare. Ytterligare uppgifter är att vara kontaktyta gentemot Försvarsmakten och andra myndigheter som Regeringskansliet, Säpo, FRA och MSB med flera, i frågor som rör underrättelse- och säkerhetstjänst.
 
Kvalifikationer


• Officersexamen på nivå OF2 eller OR7 alternativt civil högskole-/universitetsexamen i samhällsvetenskapliga eller andra relevanta ämnesområden.
• God kommunikationsförmåga på svenska och engelska i både tal och skrift. 
• Erfarenhet av arbete inom, eller samarbete med, Försvarsmakten.
• Vana av att snabbt hantera uppkomna ärenden och samordna aktiviteter.
• Förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer internt och externt.

Meriterande kvalifikationer


• Erfarenhet från tjänstgöring inom underrättelse- och säkerhetstjänst.
• Goda kunskaper om utvecklingen i Sveriges närområde.
• Erfarenhet från internationella insatser eller internationell samverkan.
• Goda kunskaper/vana att arbeta i olika typer av IT-system.
• Erfarenhet av att effektivisera arbetssätt och rutiner. 

Personliga egenskaper
Arbetet utförs i en relativt sluten miljö vilket ställer höga krav på din samarbetsförmåga. Befattningen förutsätter ett strukturerat arbetssätt, flexibilitet, servicekänsla samt hög integritet. Det krävs stor noggrannhet och förståelse för komplexa informationsflöden samt att du har en förmåga att arbeta och fatta beslut både enskilt och i grupp. Eftersom arbetsgruppen är liten och samarbetet bitvis är intensivt kommer stor vikt att läggas vid personlig  lämplighet.
 
Övrigt
Befattningen är öppen för sökande på både militär nivå (OF2, OR7) och civil nivå med relevant högskole-/universitetsexamen. Vid tillträde inleds en period av internutbildning, vilket är en förutsättning för att i förlängningen vara självgående som Vakthavande befäl vid Must. Tjänsten är placerad i Stockholm och är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast efter överenskommelse.
 
Upplysningar
Frågor om rekryteringsprocessen mailas till hkv-rekrytering-must@mil.se. Ange ”Vakthavande befäl” i ämnesraden.
 
Fackliga företrädare
Fackliga representanter är Anders Markow för SACO, Björn Blomberg för OFR/O och Katarina Kruse för SEKO samt Maria Ekelund för OFR/S. Samtliga nås via 08-788 75 00.
 
Varmt välkommen med din ansökan senast 2022-11-20. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är ”Ett säkrare Sverige i en osäker värld”. Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.

En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stabsofficer/Stabsbefäl till TelekrigStödenheten (TKSE)

Ansök    Okt 28    Försvarsmakten    Officer
TKSE-Stab är den del av TKSE som i huvudsak hanterar den öppna verksamheten gentemot övriga delar av Försvarsmakten. Arbetet som Stabsofficer/Stabsbefäl innebär i stort att stödja och ibland leda både praktiska och administrativa uppgifter tillsammans med övriga delar av staben. Du hanterar egna uppgifter samtidigt som du förväntas lösa uppkomna ärenden. Tjänsten innebär stort eget ansvar och en vilja att lösa en mängd olika uppgifter på både kort och lå... Visa mer
TKSE-Stab är den del av TKSE som i huvudsak hanterar den öppna verksamheten gentemot övriga delar av Försvarsmakten.

Arbetet som Stabsofficer/Stabsbefäl innebär i stort att stödja och ibland leda både praktiska och administrativa uppgifter tillsammans med övriga delar av staben. Du hanterar egna uppgifter samtidigt som du förväntas lösa uppkomna ärenden.

Tjänsten innebär stort eget ansvar och en vilja att lösa en mängd olika uppgifter på både kort och lång sikt.

Arbetet har en stor spännvidd, du jobbar internt inom egen stab, mot LedR regementsstab, mot den operativa ledningen (INSS) samt mot den strategiska nivån (LedS). I jobbet ingår också kontakter med andra myndigheter.

Befattningen erbjuder

Ett utvecklande arbete med spännande människor och arbetsuppgifter.
En flexibel arbetsplats med möjlighet till personlig utveckling och karriär.
Dina kollegor består av andra officerare, civila specialister och konsulter.


Om enheten

TKSE är ett krigsförband under Ledningsregementet och en försvarsmaktsgemensam resurs för dataförsörjning av signalkrigplattformar inom alla arenor. Signalkrigföring är centralt för verkan och skydd på det moderna slagfältet. Förbandet levererar stöd till internationella och nationella insatser.


Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Allmänt stabsarbete
• Planering, genomförande och uppföljning av en mängd olika stabsuppgifter
• Stöd till andra avdelningar inom förbandet
• Stöd till ledningen av förbandet

 

KRAV
Kvalifikationer 


• Yrkesofficer OF 1-2/SO 6-7
• B-körkort

Personliga egenskaper

Vi söker dig som har god samarbets- och ledarskapsförmåga, är serviceinriktad med hög nivå på kvalitetsmedvetenhet. Du är flexibel med god förmåga till problemlösning, även under tidspress. Du har även ett högt säkerhetsmedvetande. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

MERITERANDE


• Goda kunskaper inom Försvarsmaktens ledningsstödsystem, exempelvis ISUS, VIDAR
• Goda kunskaper i tal och skrift i svenska och engelska
• Erfarenhet av arbete i högre stab
• Goda kunskaper i MS OFFICE
• Genomfört utlandstjänst med goda vitsord
• Förstå att hantera och värdesätta höga skyddsvärden på ett klokt sätt

 ”För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter” (läs mer på forsvarsmakten.se).


Övrigt

Anställning: YOFF, OF 1-2/SO 6-7
Anställningsform: Tillsvidare
Sysellsättningsgrad: Heltid
Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
Individuell lön tillämpas

Tjänsten innebär krav på fysisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, internationell tjänstgöringsskyldighet samt deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen
All personal som bereds möjlighet till anställning vid TKSE prövas av psykologer på HRC SpecU

Förfrågningar om befattningen mailas till
Ledr-tkse@mil.se
Att: Roger Olsson SC TKSE

Fackliga företrädare nås via mail:
Ledr-tkse@mil.se


Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2022-12-30

 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Handläggare - arbeta med frågor inom försvarsunderrättelseverksamheten

Ansök    Okt 21    Regeringskansliet    Officer
Enheten för samordning av försvarsunderättelsefrågor, Försvarsdepartementet Vill du arbeta i händelsernas centrum avseende svensk och internationell försvars- och säkerhetspolitik? Försvarsdepartementet utvecklar verksamheten utifrån det förändrade omvärldsläget och Sveriges medlemskapsansökan till Nato. Vi söker dig som vill bidra till Sveriges säkerhet genom utvecklande arbetsuppgifter i en mycket omväxlande arbetsmiljö. Din arbetsdag. Sveriges morgonda... Visa mer
Enheten för samordning av försvarsunderättelsefrågor, Försvarsdepartementet
Vill du arbeta i händelsernas centrum avseende svensk och internationell försvars- och säkerhetspolitik? Försvarsdepartementet utvecklar verksamheten utifrån det förändrade omvärldsläget och Sveriges medlemskapsansökan till Nato. Vi söker dig som vill bidra till Sveriges säkerhet genom utvecklande arbetsuppgifter i en mycket omväxlande arbetsmiljö.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Vi söker flera medarbetare som kan bidra till enhetens arbete. Som handläggare hos oss deltar du utifrån din kompetens och inom ramen för fördelning av uppgifterna inom enhetens ansvarsområde. Du kommer att arbeta med frågor kopplat till antingen statlig myndighetsstyrning, policyfrågor; exempelvis cyberförsvarsfrågor, rymdsäkerhetsfrågor, hybridfrågor eller underrättelsesamordning men även frågor inom ramen för såväl planering av beredskap som säkerhet kan bli aktuella. I tjänsten kan ingå att med viss regelbundenhet vara tjänsteman i beredskap (TiB) vid departementet. Du arbetar i ett högt tempo med fokus på problemlösning och leverans och du bör därför tycka det är roligt att arbeta under förhållanden där du får vara beredd på det oförutsedda. 

Arbetet innebär många kontakter, internt inom departementet och Regeringskansliet, men också med olika myndigheter och internationella kontakter. Du befinner dig i händelsernas centrum och arbetar tillsammans med professionella och kunniga kollegor med omväxlande, intressanta och ofta komplexa uppgifter.

Som handläggare vid enheten för samordning av försvarsunderättelsefrågor får du vara en del av den verksamhet som ansvarar för att löpande följa, inrikta och utveckla försvarsunderrättelseverksamheten. Enheten ansvarar också för övrig styrning och uppföljning av myndigheter inom enhetens ansvarsområde samt för Försvarsdepartementets beredskap. 

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se

Din bakgrund
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning eller officersutbildning. Du kan även ha annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Erfarenhet av kvalificerat arbete inom något av de sakområden som enheten ansvarar för är ett krav. Om du har erfarenhet av arbete som handläggare i Regeringskansliet eller vid någon myndighet inom enhetens ansvarsområde är det meriterande.  Har du erfarenhet av arbete med EU- eller NATO frågor och har erfarenhet av att genomföra förhandlingar eller instruktionsgivning är det en fördel, liksom arbete med beredskaps- och övningssamordning och internationellt samarbete. Vi förutsätter att du har goda kunskaper om svensk offentlig förvaltning och försvars- och säkerhetspolitik och att du i ditt arbete har ett högt säkerhetsmedvetande. Förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt på andra språk än svenska och engelska är meriterande.

Dina egenskaper
Som handläggare hos oss behöver du ha en mycket god analytisk förmåga och kunna dra slutsatser utifrån komplexa underlag. Du arbetar bra med andra människor och har lätt för att skapa och bibehålla relationer. Hos oss, i händelsernas centrum, får du vara beredd på det oförutsedda och du förväntas kunna leverera och byta fokus snabbt, vilket ställer krav på din flexibilitet. Du behöver kunna växla mellan perspektiv och roller, ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut och har förmåga även under tidspress bedöma vad som är viktigast att prioritera på såväl kort som lång sikt. Du är en van skribent och har erfarenhet av att arbeta fram högkvalitativa skriftliga underlag och hålla i stringenta muntliga föredragningar anpassade till mottagaren. 

Som medarbetare i Regeringskansliet krävs en god förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd miljö. Du behöver också vara bekväm med att representera och företräda enheten och Försvarsdepartementet i olika sammanhang. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Vi söker flera medarbetare för tillsvidareanställningar med inledande sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. 

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Jan Garton som är enhetschef. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Jennifer Hill.

Fackliga kontaktpersoner är Annika Löfgren, ST samt SACO som nås via växeln 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 14 november 2022.


Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Försvarsdepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar bland annat för frågor som rör samordning av totalförsvaret, militärt försvar, internationella fredsfrämjande insatser och försvarsunderrättelseverksamhet. Visa mindre

Chef för avdelningen Genomförande/Planering/Ekonomi (GenPlanEk)

Ansök    Okt 21    Försvarsmakten    Officer
”Om du vill var med där och när det händer är detta en tjänst att söka.” Om tjänsten Vill du vara med och göra Försvarsmakten till Sveriges bästa arbetsgivare och bidra till ett starkare försvar? Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete där du får möjlighet att arbeta med hela FM HRCs verksamhet. Förbandet Försvarsmaktens HR centrum (FM HRC) är Försvarsmaktens centrala stöd inom HR. Staben stödjer och skapar förutsättningar för chefen FM HRC att lyckas m... Visa mer
”Om du vill var med där och när det händer är detta en tjänst att söka.”

Om tjänsten

Vill du vara med och göra Försvarsmakten till Sveriges bästa arbetsgivare och bidra till ett starkare försvar?

Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete där du får möjlighet att arbeta med hela FM HRCs verksamhet. Förbandet Försvarsmaktens HR centrum (FM HRC) är Försvarsmaktens centrala stöd inom HR. Staben stödjer och skapar förutsättningar för chefen FM HRC att lyckas med tilldelade uppgifter. Du kommer vara en av fyra avdelningschefer på staben. Din avdelnings främsta uppgift är att planera, genomföra och följa upp verksamhet. Förutom GenPlanEk-avdelningen består staben av HR och arbetsmiljö-, Information/Logistik- samt Säkerhetsavdelning. Avdelningen består i nuläget av 10 medarbetare.

Befattningen erbjuder

En möjlighet att utveckla och driva en kvalificerad avdelning inom Försvarsmaktens HR centrum med stort egenansvar. Genom aktivt deltagande i stabens ledningsgrupp samt förbandets chefsgrupp är du även delaktig i förändringar som ska ge bästa tänkbara stöd åt förbandets enheter som syftar till att öka den militära förmågan. 

Chef GenPlanEk fungerar som ställföreträdare för ordinarie stabschef.

I din roll som stf stabschef ska du förutom att vid behov ersätta stabschefen, stödja med bland annat planering och uppföljning för staben och förbandsledningen. Du kommer arbeta i mycket nära samarbete med stabschefen och övriga avdelningar i staben.

Vi är öppna för en tidsbegränsad placering.

Kvalifikationer

· Som chef GenPlanEk på FM HRC är du yrkesofficer i Försvarsmakten och har genomfört utbildning mot nivå OF3

· Du har chefs- och ledarerfarenhet, med mångårigt budget- och personalansvar och vana att hantera personaladministrativa stödsystem

· Du har erfarenhet och kunskap från förändrings- och utvecklingsarbete

· Du är van att administrera, har god datamognad och uttrycker dig på ett tydligt och välformulerat sätt i både tal och skrift

Personliga egenskaper

Yrkesmässig kompetens kommer att vara grundpelaren för att kunna lösa uppgifterna som krävs.

Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du behöver vara strukturerad, självgående, flexibel och ha mycket god samarbetsförmåga. Arbetet kräver också att du har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har lätt för att se helheter, är utvecklingsinriktad och kännetecknas av social kompetens och hög integritet.

För att lyckas och trivas behöver du också vara resultatorienterad och beredd att ta egna initiativ och ansvar för avdelningens verksamhet. Förutom att utveckla och leverera på givna uppgifter behövs ett personalutvecklande fokus där varje enskild medarbetares kompetens och förmåga ska kunna tillvaratas på bästa sätt samtidigt som de själva utvecklas som individer och känner delaktighet i verksamheten.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande

· Erfarenhet av arbete på Högkvarteret

· Erfarenhet av arbete som projektledare eller motsvarande

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Sandhamnsgatan 63B i Stockholm
Tillträdesdatum: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Resor kan förekomma.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Ställföreträdande C HRC Anders Högrell, 070-399 26 22
Stabschef Helena Sigurdsson, 070-574 08 29

Fackliga företrädare:

SACO – Camilla Robertsson
SEKO – Åsa Karlsson
OFRS – Kjell Tetzlaff
OFRO – Arne Nilsson
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel: 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2022-11-03. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens HR-centrum skapar förutsättningar för Försvarsmaktens operativa förmåga och ett starkare försvar genom att säkerställa resurs- och HR-tjänster som tillgodoser förbandens behov.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/fmhrc

Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Logistikledare vid Högkvarteret PROD LOG

Ansök    Okt 24    Försvarsmakten    Officer
Om tjänsten Trivs du med att driva ett självständigt arbete i en social miljö och ha ett stort antal varierande arbetsuppgifter? Har du även yrkeserfarenhet inom logistik i Försvarsmakten? Då är det kanske dig vi söker. Vi söker dig som är officer (OF3) eller specialistofficer (OR8) som vill vara med att samordna och följa upp stödet till försvarsövergripande övningar samt leda och samordna verksamhetsöverenskommelser mot övriga förband inom Försvarsmakte... Visa mer
Om tjänsten
Trivs du med att driva ett självständigt arbete i en social miljö och ha ett stort antal varierande arbetsuppgifter? Har du även yrkeserfarenhet inom logistik i Försvarsmakten? Då är det kanske dig vi söker.

Vi söker dig som är officer (OF3) eller specialistofficer (OR8) som vill vara med att samordna och följa upp stödet till försvarsövergripande övningar samt leda och samordna verksamhetsöverenskommelser mot övriga förband inom Försvarsmakten.

Befattningen är placerad i Stockholm vid HKV PROD LOG och arbetsleds av sektionschefen på Logistikavdelningen. Avdelningens huvuduppgifter är att stödja Försvarsmaktens logistikutveckling samt att leda underställda organisationsenheters förmågeuppbyggnad. Utöver detta skall avdelningen säkerställa att underställda krigsförband upprätthåller anbefalld beredskap.

I rollen som Logistikledare ingår du i logistikledarfunktionen tillsammans med tre andra och företräder PROD LOG inom ramen för ledning, samordning och uppföljning av Logistik.

Huvudsakligt ansvar och arbetsuppgifter
Ge stöd till ledning, samordning och uppföljning av logistik.

Dina huvudsakliga uppgifter:


• Företräda logistikledarfunktionen på PROD LOG inom ramen för ledning och samordning av stödet till försvarsgrensövergripande övningar (SOR)
• Utveckla logistikledarfunktionen i samverkan med övriga logistikledare inom Försvarsmakten
• Leda och samordna verksamhetsöverenskommelser, stödbehovsdialoger mot övriga förband (ej FSG), i samverkan med övriga inom funktionen och andra logistikledare i Försvarsmakten
• Deltar i logistikberedningar kopplat mot nationella och internationella insatser

KRAV
Kvalifikationer


• OF3 alt. OR8 eller motsvarande RO-nivå
• Relevant utbildning inom logistik eller teknik
• Erfarenhet av att leda eller delta i logistikberedningar på taktisk eller operativ nivå
• Erfarenhet av tjänstgöring i taktisk eller operativ stab inom Försvarsmakten
• Goda kunskaper i engelska, inklusive "NATO-logistik"
• God datorvana och mycket goda kunskaper i MS Excel, Word, Powerpoint

Personliga egenskaper
För att passa i rollen som Logistikledare hos oss behöver du ha en god förmåga att leda egna projekt samt har en god kommunikativ och social förmåga eftersom du samverkar med flera olika parter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

MERITERANDE


• Erfarenhet av att leda eller delta i övningsplanering på taktisk och operativ nivå

Övrigt 
Detta är en tillsvidareanställning. Tjänstgöringsomfattning: 100 %. Arbetsort Stockholm. Tillträde enligt överenskommelse.

Information
Frågor om befattningen kan ställas till övlt. Ulf Dahlqvist som nås via växel 08-788 75 00.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO, Camilla Robertsson

SEKO, Liselott Larsson

OFR/S, Kjell Tetzlaff

OFR/O, Arne Nilsson

Samtliga nås via växel 08-788 75 00.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2022-11-18. Till ansökan bifogas CV och ett personligt brev är du motiverar varför du ser dig passa för befattningen som Logistikledare. Ansökningshandlingar hanteras löpande. 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stabsofficer med inriktning luft till Insatsstaben

Ansök    Okt 12    Försvarsmakten    Officer
Försvarsmaktens Insatschef ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av Försvarsmaktens nationella och internationella operationer samt stöd till samhället. Genomförandeavdelningen (JOC) vid Insatsstaben, Högkvarteret, har till huvuduppgift att planera, följa upp och koordinera verksamhet samt handlägga order. Vi söker nu en militär medarbetare med inriktning mot luft för att företräda sin stridskraft vid arbetet i ledningscentralen. Huvudsakli... Visa mer
Försvarsmaktens Insatschef ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av Försvarsmaktens nationella och internationella operationer samt stöd till samhället. Genomförandeavdelningen (JOC) vid Insatsstaben, Högkvarteret, har till huvuduppgift att planera, följa upp och koordinera verksamhet samt handlägga order. Vi söker nu en militär medarbetare med inriktning mot luft för att företräda sin stridskraft vid arbetet i ledningscentralen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Arbetet som stabsofficer i Försvarsmaktens ledningscentral är väldigt stimulerande, där ingen dag är den andra lik. Du kommer att befinna dig i centrum gällande den operativa verksamheten och vara länken till din stridskraftsstab. I jobbet som LuftOp handläggs ärenden dagligen som rör Flygvapnet och Militärregionerna. Mycket av arbetet du kommer genomföra strävar mot att ge högre chef ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Exempel på arbetsuppgifter är bland annat:


• Planering, uppföljning och koordinering av verksamhet och order
• Företräda luftarenan på operativ nivå
• Samverka med C INS DUC
• Skapa och delge operativ lägesbild
• Tjänstgöra som vakthavande befäl Försvarsmakten
• Representera sektionen i olika arbetsgrupper
• Företräda din stridskraft i ledningscentralen
• Ta fram beslutsunderlag till högre chef


KRAV
Kvalifikationer


• God kännedom om din stridskraft
• Utbildning motsvarande lägst Kaptens grad
• Goda kunskaper i Microsoft Office
• God vana av att arbeta både enskilt och i grupp
• God förmåga att uttrycka dig i skrift

Personliga egenskaper
Som person är du drivande, initiativtagande, organiserad och strukturerad i ditt arbete. För att lyckas i rollen krävs att du är strukturerad och kvalitetsmedveten och har lätt för att anpassa dig till olika situationer och skiftande förutsättningar, med god förmåga att hantera tempoväxling. Självklart delar du Försvarsmaktens värdegrund och du tar ansvar för din egen och dina kollegers arbetsmiljö utifrån ett medarbetarskapsperspektiv.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


MERITERANDE


• Erfarenhet från tjänstgöring vid försvarsgrensstab och/eller MS-/MR-stab
• Genomfört internationell insats
• Erfarenhet av FM ärendehanteringssystem VIDAR och SWECCIS
• Erfarenhet av PRIO/SAP och SWECCIS
• Stabsutbildning (SU alt. HOP1)Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare.
Militär befattning: OF-2/3.
Omfattning: Heltid.
Arbetsort: Stockholm.
Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse .
Tjänsten innebär krav på fysisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen.Upplysningar om tjänsten
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Stf JOC DIR Ola Jansson via FM HKV växel 08-788 75 00.

Fackliga kontaktpersoner
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
Försvarsförbundet, OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
SEKO HKV Lise-Lotte Larsson
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00

 

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2022-10-24

 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stabsofficer med inriktning luft till genomförandeavdelningen

Ansök    Okt 11    Försvarsmakten    Officer
Försvarsmaktens Insatschef ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av Försvarsmaktens nationella och internationella operationer samt stöd till samhället. Genomförandeavdelningen (JOC) vid Insatsstaben, Högkvarteret har till huvuduppgift att planera, följa upp och koordinera verksamhet samt handlägga ordrar. Vi söker nu en militär medarbetare med inriktning mot luft för att företräda sin stridskraft vid arbetet i ledningscentralen. Huvudsakli... Visa mer
Försvarsmaktens Insatschef ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av Försvarsmaktens nationella och internationella operationer samt stöd till samhället. Genomförandeavdelningen (JOC) vid Insatsstaben, Högkvarteret har till huvuduppgift att planera, följa upp och koordinera verksamhet samt handlägga ordrar. Vi söker nu en militär medarbetare med inriktning mot luft för att företräda sin stridskraft vid arbetet i ledningscentralen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Arbetet som stabsofficer i Försvarsmaktens ledningscentral är väldigt stimulerande, där ingen dag är den andra lik. Du kommer att befinna dig i centrum gällande den operativa verksamheten och vara länken till din stridskraftsstab. I jobbet som LuftOp handläggs ärenden dagligen som rör Flygvapnet och Militärregionerna. Mycket av arbetet du kommer genomföra strävar mot att ge högre chef ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Exempel på arbetsuppgifter är bland annat:


• Planering, uppföljning och koordinering av verksamhet och ordrar
• Företräda luftarenan på operativ nivå
• Samverka med C INS DUC
• Handlägga ordrar till C INS DUC
• Skapa och delge operativ lägesbild
• Tjänstgöra som vakthavande befäl Försvarsmakten
• Representera sektionen i olika arbetsgrupper
• Företräda din stridskraft i ledningscentralen
• Ta fram beslutsunderlag till högre chef


Kvalifikationer


• God kännedom om din stridskraft
• Utbildning motsvarande lägst Kaptens grad
• Hög förmåga att hantera tempoväxling
• Goda kunskaper i Microsoft Office
• God vana av att arbeta både enskilt och i grupp
• God förmåga i skrift (svenska)

Meriterande


• Erfarenhet från tjänstgöring vid försvarsgrensstab och/eller MS-/MR-stab
• Genomfört internationell insats
• Erfarenhet av FM ärendehanteringssystem VIDAR och SWECCIS
• Erfarenhet av PRIO/SAP och SWECCIS
• Stabsutbildning (SU alt. HOP1)


Personliga egenskaper
Som person är du drivande, initiativtagande, organiserad och strukturerad i ditt arbete. För att lyckas i rollen krävs att du är strukturerad och kvalitetsmedveten och har lätt för att anpassa dig till olika situationer och skiftande förutsättningar. Självklart delar du Försvarsmaktens värdegrund och du tar ansvar för din egen och dina kollegers arbetsmiljö utifrån ett medarbetarskapsperspektiv.

Vi lägger stor vikt vid personliga lämplighet.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare
Militär befattning: OF-2/3
Omfattning: Heltid, 100 procent
Arbetsort: Stockholm
Tillträde snarast eller efter överenskommelse
Tjänsten innebär krav på fysisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen.

Upplysningar om tjänsten
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Stf JOC DIR Ola Jansson via FM HKV växel 08-788 75 00.

Fackliga kontaktpersoner
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
Försvarsförbundet, OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
SEKO HKV Lise-Lotte Larsson
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00

Ansökan
Sista datum för ansökan är 2022-10-24.

Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev. I din ansökan vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stabsofficer med inriktning sjö (OF2/3) sökes till Insatsstaben

Ansök    Okt 12    Försvarsmakten    Officer
Försvarsmaktens Insatschef ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av Försvarsmaktens nationella och internationella operationer samt stöd till samhället. Genomförandeavdelningen (JOC) vid Insatsstaben, tillhörande HKV, har till huvuduppgift att planera, följa upp och koordinera verksamhet samt handlägga order.    Om rollen Rollen som stabsofficer i Försvarsmaktens ledningscentral är oerhört stimulerande. Du kommer att befinna dig i centrum... Visa mer
Försvarsmaktens Insatschef ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av Försvarsmaktens nationella och internationella operationer samt stöd till samhället. Genomförandeavdelningen (JOC) vid Insatsstaben, tillhörande HKV, har till huvuduppgift att planera, följa upp och koordinera verksamhet samt handlägga order. 

 

Om rollen

Rollen som stabsofficer i Försvarsmaktens ledningscentral är oerhört stimulerande. Du kommer att befinna dig i centrum gällande vår operativa verksamhet och vara länken till din stridskraftsstab.

Ibland jobbar du självständigt men till största delen samverkar du med dina kollegor då mycket av arbetet involverar fler än en stridskraft samtidigt. Du strävar mot att ge högre chef ett så bra beslutsunderlag som möjligt genom dina arbetsuppgifter.

Efter cirka sex månaders tjänstgöring kommer du att bli i anspråkstagen för vakttjänst, vilket innebär att du befinner dig på jobbet även nattetid. I jobbet som SjöOp handläggs ärenden dagligen som rör Marinen och Militärrregionerna. Gällande order följs upp och högre chef stöttas med beslutsunderlag.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Planering, uppföljning och koordinering av verksamhet samt order
• Företräda sjöarenan på operativ nivå
• Samverka med C INS DUC
• Handlägga order till C INS DUC
• Skapa och delge operativ lägesbild
• Tjänstgöra som vakthavande befäl Försvarsmakten
• Representera sektionen i olika arbetsgrupper
• Företräda din stridskraft i ledningscentralen
• Ta fram beslutsunderlag till högre chef


KRAV
Kvalifikationer 


• Godkänd yrkesofficersexamen OF-2/3
• Erfarenhet av tjänstgöring i taktisk stab
• God vana av att arbeta både enskilt och i grupp
• God förmåga att uttrycka dig i skrift
• God kännedom om sjöarenan och MS org
• God förmåga i Officepaketet

Personliga egenskaper

Som person är du drivande, initiativtagande, organiserad och strukturerad i ditt arbete. För att lyckas i rollen krävs att du är kvalitetsmedveten och har lätt för att anpassa dig till olika situationer och skiftande förutsättningar, med god förmåga att hantera flera ärenden samtidigt. Självklart delar du Försvarsmaktens värdegrund och du tar ansvar för din egen och dina kollegers arbetsmiljö utifrån ett medarbetarskapsperspektiv.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

 

MERITERANDE


• Erfarenhet från tjänstgöring vid
försvarsgrensstab
• Erfarenhet av arbete i VIDAR och SWECCIS
• Tjänstgjort vid MS/MR alt annan högre stab
• Genomfört internationell tjänst

 

Övrig
Anställningsform: Tillsvidare.
Militär befattning: OF-2/3.
Omfattning: Heltid.
Arbetsort: Stockholm.
Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse
Tjänsten innebär krav på fysisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen.

Upplysningar om tjänsten
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Stf JOC DIR Ola Jansson via FM HKV växel 08-788 75 00.

Fackliga kontaktpersoner
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
Försvarsförbundet, OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
SEKO HKV Lise-Lotte Larsson
Samtliga nås på via växeln, 08-788 75 00


Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2022-11-07

 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Specialistofficer och krigsförbandsansvarig, Rikshemvärnsstaben

Ansök    Okt 10    Försvarsmakten    Specialistofficer
Befattningen erbjuder Rikshemvärnsavdelningen söker specialistofficer (OR 8) och krigsförbandsansvarig till planeringsavdelningen som ansvarar för Rikshemvärnsavdelningens och stridskraftens långsiktiga planering och utveckling. Planeringsavdelningen är tillsammans med övriga Rikshemvärnsavdelningen i stark tillväxt och vi utvecklar och formar en väsentlig del av Försvarsmaktens krigsförband. Hos stridskraften hemvärnet får du stort eget ansvar med både ... Visa mer
Befattningen erbjuder

Rikshemvärnsavdelningen söker specialistofficer (OR 8) och krigsförbandsansvarig till planeringsavdelningen som ansvarar för Rikshemvärnsavdelningens och stridskraftens långsiktiga planering och utveckling.

Planeringsavdelningen är tillsammans med övriga Rikshemvärnsavdelningen i stark tillväxt och vi utvecklar och formar en väsentlig del av Försvarsmaktens krigsförband. Hos stridskraften hemvärnet får du stort eget ansvar med både personlig utveckling och kompetensutveckling. Välkommen med din ansökan.

Om oss

Rikshemvärnsavdelningen, som blir Rikshemvärnsstaben (RHS) från januari 2023, blir då en självständig stab vid sidan av flygvapenstaben, marinstaben och arméstaben. RHS ansvarar för stridskraften hemvärnet som består av en stridsskola, fyra militärregioner med staber, utbildningsgrupper, territoriella förband och hemvärnsförband. Antalet fast anställda ska vara ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000.

Rikshemvärnsstaben är rikshemvärnschefens centrala stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften hemvärnet. 


Huvudsakliga arbetsuppgifter

Planeringsavdelningen är en av tre avdelningar jämte stödavdelningen och genomförandeavdelningen. Planeringsavdelningen kommer på sikt att bestå av ca 15 medarbetare och ansvarar för att långsiktigt inrikta, utveckla och följa upp stridskraftens krigsförband. Planeringsavdelningen innefattar tre sektioner: krigsförbandssektionen, planeringssektionen och utvecklingssektionen.

I rollen som specialistofficer och krigsförbandsansvarig blir du en del av ett kompetent och engagerat arbetslag. Inledningsvis kommer du ges befattningsspecifik utbildning och handledning för att därefter ansvara för krigsförbandsutveckling av ett eller flera typförband inom stridskraften. Befattningen är komplex med stort eget ansvar och där du arbetar brett i flera olika processer och tidsperspektiv samtidigt.

Tillsammans med övriga medarbetare planerar, genomför och följer du upp krigsförbandsutvecklingsarbetet och du leder och deltar i både större och mindre projekt.

Resor såväl som helgarbete förekommer i arbetet om än i begränsad omfattning och med god framförhållning.

 

KRAV

Kvalifikationer


• Specialistofficer OR 8 (alternativt OR 7 med prognos mot OR 8 samt relevant erfarenhet)
• Aktuell och relevant erfarenhet av stabsarbete
• Aktuell och relevant erfarenhet av att leda och delta i projekt
• Goda kunskaper i MS Office
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Körkort B

Personliga egenskaper
För att både trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person med handlingskraft, resultatfokus och eget driv. Du är en lagspelare och en prestigelös kollega samtidigt som du är trygg i att arbeta självständigt med stort eget ansvar. Som person är du också analytisk, initiativtagande och har ett gott omdöme och en hög integritet. Du är sist men inte minst även duktig på att kommunicera och skapa förtroendefulla relationer.

Som medarbetare hos rikshemvärnschefen kommer du att vara ett föredöme och en aktiv företrädare för Försvarsmaktens värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


MERITERANDE


• Erfarenhet av arbete i högre stabsnivå (regements-/flottiljstab, militärregionsstab, försvarsgrensstab eller Högkvarteret)
• Kunskap om processer för krigsförbandens uppföljning och utveckling
• Kunskap om och färdighet i systemen IOR, LIFT, PRIO (för materiel), ISUS, SWECCIS, Vidar
• Krigsförbandsvärdering och taktisk värdering
• Kunskap om Försvarsmaktens befattningsstruktur
• God kunskap om Försvarsmaktens övergripande processer

 

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare, heltid.
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse, tidigast 01/01/2023.


Upplysningar om befattningen
Chef planeringssektionen, överstelöjtnant Christian Schmidt, 076-201 67 32. Vid frågor om rekryteringsprocessen: HR-Specialist Anna Aurell-Sundvall, 076-610 52 34.

Fackliga företrädare:
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00

SEKO Thomas Klasson telefon 08-584 540 00


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2022-11-07. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Ledigt jobb som Vice Produktionschef till Newrest

Newrest är specialister på cateringlogistik och har verksamhet i 57 länder. Vi är en av de världsledande aktörerna inom cateringlogistik och den enda aktören som är verksam inom alla sektorer av catering. Våra 29 500 engagerade och begåvade medarbetare gör vad som krävs för att erbjuda konsumenterna balanserade och välsmakande måltider samtidigt som de noggrant respekterar hygien- och livsmedelssäkerhetsstandarder. Ödmjukhet, enkelhet, effektivitet oc... Visa mer
Newrest är specialister på cateringlogistik och har verksamhet i 57 länder. Vi är en av de världsledande aktörerna inom cateringlogistik och den enda aktören som är verksam inom alla sektorer av catering. Våra 29 500 engagerade och begåvade medarbetare gör vad som krävs för att erbjuda konsumenterna balanserade och välsmakande måltider samtidigt som de noggrant respekterar hygien- och livsmedelssäkerhetsstandarder.Ödmjukhet, enkelhet, effektivitet och en känsla av ansvar är Newrests värderingar. Som världens ledande oberoende aktör inom flygcatering är Newrest den enda operatören som verkar inom alla sektorer: catering för flygbolag, basstationer, tågcatering och detaljhandel. Med 29 500 anställda i 57 länder nådde koncernen en omsättning på 1,07 miljarder euro 2020.

Newrest har åtagit sig att ständigt förbättra och förnya för sina kunder, att säkerställa välbefinnande och framsteg för sina anställda och chefer för att säkerställa en hållbar utveckling av företaget, och att respektera sociala värderingar och miljöfrågor i alla dess aktiviteter.

Vill du vara med i start-up/turnaround miljö? Nu söker Newrest sin nya vice Produktionschef.

Gillar du att ta ansvar samt vara spindeln i nätet, är du noggrann, pålitlig och har en förmåga att anpassa dig till en dynamisk miljö?

Newrest kan ge dig möjligheten att vara med och växa på ett av Sveriges mest spännande cateringbolag där din insats kommer göra skillnad!

Vad innebär tjänsten som Vice Produktionschef?

I rollen kommer ditt ansvar bland annat vara att:

Assistera produktionschefen med att säkerställa att ansvarsområdet är korrekt organiserat och bemannat.

Assistera produktionschefen med att säkerställa att mat produceras i enlighet med HACCP

Assistera produktionschefen med att säkerställa att produktionen är redo i tid för flygningar.

Assisterar produktionschefen med frågor om kvalitet, livsmedelssäkerhet och sanitet för att driva processförbättringar

Utföra inspektioner på arbetsplatsen & följa produktionsstandarder

Delta med produktionschefen och driva teamets samarbete och motivationÄr du rätt för uppdraget?

För at trivas i rollen som vice produktionschef tror vi att du utöver dina tidigare erfarenheter har erfarenhet inom matproduktion. Du är en kommunikativ person som också är självgående samt initiativrik. Du drivs för samarbete och är noggrann!

Mer specifikt söker vi dig som

* 2 års erfarenhet inom en liknande roll
* Behärskar svenska och engelska
* Erfarenhet inom cateringindustri är meriterande.Hur söker jag jobbet?

Att ansöka är enkelt! Klicka bara på ansök-knappen och följ instruktionerna. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via vår hemsida. Urval och tillsättningar av tjänsten sker löpande, det innebär att annonsen kan stängas ner innan sista ansökningsdagen. Har du frågor gällande tjänsten är du mer än välkommen att kontakta Maryam Carlqvist via email: maryam.carlqvist@manpowergroup.se

Rekryteringen sköts av Manpower Talent Solutions men du blir anställd av Newrest.Vi ser fram emot att höra från dig! Visa mindre

Planeringsofficer till Rikshemvärnsavdelningen, Stockholm

Ansök    Okt 11    Försvarsmakten    Officer
Befattningen erbjuder Rikshemvärnsavdelningen söker nu en erfaren planeringsofficer för arbete med Rikshemvärnsavdelningens och stridskraften hemvärnets långsiktiga planering och utveckling. Planeringsavdelningen är tillsammans med övriga Rikshemvärnsavdelningen i stark tillväxt och vi utvecklar och formar en väsentlig del av Försvarsmaktens krigsförband. Hos stridskraften får du stort eget ansvar med både personlig utveckling och kompetensutveckling. Vä... Visa mer
Befattningen erbjuder

Rikshemvärnsavdelningen söker nu en erfaren planeringsofficer för arbete med Rikshemvärnsavdelningens och stridskraften hemvärnets långsiktiga planering och utveckling.

Planeringsavdelningen är tillsammans med övriga Rikshemvärnsavdelningen i stark tillväxt och vi utvecklar och formar en väsentlig del av Försvarsmaktens krigsförband. Hos stridskraften får du stort eget ansvar med både personlig utveckling och kompetensutveckling. Välkommen med din ansökan.

Om oss

Rikshemvärnsavdelningen, som blir Rikshemvärnsstaben (RHS) från januari 2023, blir då en självständig stab vid sidan av flygvapenstaben, marinstaben och arméstaben. RHS ansvarar för stridskraften hemvärnet som består av en stridsskola, fyra militärregioner med staber, utbildningsgrupper, territoriella förband och hemvärnsförband. Antalet fast anställda ska vara ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000.

Rikshemvärnsstaben är rikshemvärnschefens centrala stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften hemvärnet. 


Huvudsakliga arbetsuppgifter

Planeringsavdelningen är en av tre avdelningar jämte stödavdelningen och genomförandeavdelningen. Planeringsavdelningen kommer på sikt att bestå av ca 15 medarbetare och ansvarar för att långsiktigt inrikta, utveckla och följa upp stridskraftens krigsförband. Planeringsavdelningen innefattar tre sektioner: krigsförbandssektionen, planeringssektionen och utvecklingssektionen.

I rollen som planeringsofficer blir du en del av ett kompetent och engagerat arbetslag. Befattningen innebär ansvar för analys, planering och uppföljning i utvecklingen av stridskraften Hemvärnet. Du arbetar med försvarsmaktsplanering och försvarsplanering och tillsammans med övriga medarbetare planerar, genomför och följer du upp stridskraftens långsiktiga planeringsarbete. Du leder och deltar i både större och mindre projekt. Du har ett stort eget ansvar och arbetar i flera olika tidsperspektiv samtidigt.

Resor såväl som helgarbete förekommer i arbetet om än i begränsad omfattning och med god framförhållning.

KRAV

Kvalifikationer


• Yrkesofficer OF 3 alternativt OF 2 med prognos mot OF 3 och med aktuell och relevant arbetslivserfarenhet
• Aktuell och relevant kunskap inom stabsmetodik
• Aktuell och relevant erfarenhet av att leda och delta i projekt
• Goda kunskaper i MS Office
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Körkort B

Personliga egenskaper
För att både trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person med handlingskraft, resultatfokus och eget driv. Du är initiativtagande och trygg i att arbeta både självständigt och i arbetslag med stort eget ansvar. Som person är du också analytisk och har ett gott omdöme samt en hög integritet. Du är sist men inte minst även duktig på att kommunicera och skapa förtroendefulla relationer.

Som medarbetare hos rikshemvärnschefen kommer du att vara ett föredöme och en aktiv företrädare för Försvarsmaktens värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


MERITERANDE


• Erfarenhet av arbete i högre stabsnivå (regements-/flottiljstab, militärregionsstab, försvarsgrensstab eller Högkvarteret)
• Kunskap om Försvarsmaktens planeringsprocesser
• Kunskap om försvarsmaktsplanering och försvarsplanering
• Kunskap om och färdighet i systemen ISUS, FMAP H/S, SWECCIS, Vidar
• God kunskap om Försvarsmaktens övergripande processer

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare, heltid.
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse, tidigast 01-01-23.


Upplysningar om befattningen
Chef planeringssektionen, överstelöjtnant Christian Schmidt, 076-201 67 32. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-Specialist Anna Aurell-Sundvall, 076-610 52 34.

Fackliga företrädare:
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00

SEKO Thomas Klasson telefon 08-584 540 00


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2022-11-07. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Arbetsledare med körkort till Housekeeping

Vi söker dig som: - har minst 2 års erfarenhet av rumsstädning och lokalvård på hotell i Sverige - har tidigare erfarenhet från en ledande befattning inom housekeeping - är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb - är noggrann och har ett öga för detaljer - har ett tydligt ledarskap, ansvarskänsla och är resultatinriktad - är bra på att motivera och coacha medarbetare - kan kommunicera på svenska och engelska - Har körkort och tillgång till eg... Visa mer
Vi söker dig som:

- har minst 2 års erfarenhet av rumsstädning och lokalvård på hotell i Sverige
- har tidigare erfarenhet från en ledande befattning inom housekeeping
- är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb
- är noggrann och har ett öga för detaljer
- har ett tydligt ledarskap, ansvarskänsla och är resultatinriktad
- är bra på att motivera och coacha medarbetare
- kan kommunicera på svenska och engelska
- Har körkort och tillgång till egen bil


Vi erbjuder dig:

- lön enligt kollektivavtal
- anställningsform enligt överenskommelse
- arbetet är förlagt under dagtid vardagar och helger


Arbetsuppgifter:

- stor del av arbetet innebär städning av hotellrum och allmänna ytor
- assistera den ordinarie arbetsledaren med personalansvar planering och schemaläggning
- leda, utveckla och driva housekeepingavdelningen, 5-25 personer beroende på säsong
- upprätthålla en kvalitetsnivå som överensstämmer med hotellets riktlinjer
- resultatansvar


Vi tar EJ emot ansökningar via telefon eller e-mail! Visa mindre

Städande arbetsledare till ett lägenhetshotell

Vi söker dig som: - har minst 2 års erfarenhet av rumsstädning och lokalvård på hotell i Sverige - har arbetat som arbetsledare inom housekeeping - är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb - är noggrann och har ett öga för detaljer - har ett tydligt ledarskap, ansvarskänsla och är resultatinriktad - är bra på att motivera och coacha medarbetare - kan kommunicera på svenska och engelska Vi erbjuder dig: - lön enligt kollektivavtal - tillsv... Visa mer
Vi söker dig som:

- har minst 2 års erfarenhet av rumsstädning och lokalvård på hotell i Sverige
- har arbetat som arbetsledare inom housekeeping
- är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb
- är noggrann och har ett öga för detaljer
- har ett tydligt ledarskap, ansvarskänsla och är resultatinriktad
- är bra på att motivera och coacha medarbetare
- kan kommunicera på svenska och engelska


Vi erbjuder dig:

- lön enligt kollektivavtal
- tillsvidareanställning 75% (vi tillämpar 6 månaders provanställning)
- arbetet är förlagt under dagtid vardagar samt varannan helg


Arbetsuppgifter:

- lokalvård
- leda, utveckla och driva Housekeepingavdelningen, 2-10 personer beroende på säsong
- planera och genomföra temastäd av hotellrummen
- personalansvar inklusive planering och schemaläggning
- upprätthålla en kvalitetsnivå som överensstämmer med hotellets riktlinjer
- tidrapportering och resultatansvar
Vi tar EJ emot ansökningar via telefon eller e-mail!En trivsam arbetsplats

Att arbeta hos oss på RestaurangAssistans är väldigt roligt, otroligt lärorikt och du skaffar dig snabbt erfarenheter som det annars kan ta år att uppnå. För den nyfikne finns möjlighet att prova många olika arbetsplatser, lära känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen. Du får dessutom frihet att välja när du vill arbeta och om du vill arbeta heltid, deltid eller extra. I vårt team erbjuds du regelbundna personalaktiviteter och utbildning. Vi har kollektivavtal och friskvårdsmöjligheter.

Om oss

RestaurangAssistans är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora arenor. Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Visa mindre

Stabsofficer till stabsavdelningen, Rikshemvärnsavdelningen

Ansök    Okt 4    Försvarsmakten    Specialistofficer
Befattningen erbjuder Stabsavdelningen som ansvarar för samordning, samverkan och administrativt stöd till hela Rikshemvärnsavdelningen är tillsammans med övriga Rikshemvärnsavdelningen i tillväxt. Befattningen som stabsofficer är bred, varierad och i händelsernas centrum. Hos Stridskraften Hemvärnet, - likställt försvarsgrenarna Armén, Marinen och Flygvapnet, får du stort eget ansvar och både personlig utveckling och kompetensutveckling. Välkommen med di... Visa mer
Befattningen erbjuder

Stabsavdelningen som ansvarar för samordning, samverkan och administrativt stöd till hela Rikshemvärnsavdelningen är tillsammans med övriga Rikshemvärnsavdelningen i tillväxt. Befattningen som stabsofficer är bred, varierad och i händelsernas centrum. Hos Stridskraften Hemvärnet, - likställt försvarsgrenarna Armén, Marinen och Flygvapnet, får du stort eget ansvar och både personlig utveckling och kompetensutveckling. Välkommen med din ansökan!

Om oss

Stridskraften Hemvärnet är i stor tillväxt och från 2023 kommer den nya Rikshemvärnsstaben vara en självständig stab likställd staberna vid Flygvapnet, Marinen och Armén. Stridskraften Hemvärnet består av en stridsskola, fyra militärregioner med staber, utbildningsgrupper och totalt 40 hemvärnsbataljoner. Antalet fast anställda är ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden är ca 22 000.

Rikshemvärnsavdelningen är idag en del av Högkvarteret. Rikshemvärnsavdelningen är Rikshemvärnschefens centrala stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften Hemvärnet. Från januari 2023 blir Rikshemvärnsavdelningen ett eget förband och byter namn till Rikshemvärnsstaben (RHS).

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Stabsavdelningen, en av fyra avdelningar jämte planeringsavdelningen, stödavdelningen och genomförandeavdelningen, består av två sektioner, - stabssektion och ledningssektion. Ledig befattning som stabsofficer ingår i stabssektionen som ansvarar för samtliga inkommande ärenden till RHS, administrativt stöd och samordning av RHS. Befattningen är bred och varierad med stort eget ansvar där du arbetar i och med flera olika projekt och uppgifter samtidigt. Befattningen innebär många kontaktytor inom MR, övriga Hemvärnet, Försvarsmakten och även civilmilitärt. Exempel på arbetsuppgifter är:


• Ärendehantering bestående av lottning, egen hantering och uppföljning i VIDAR
• Administrativt stöd som t.ex. beredning av underlag
• Ansvara för RHS beredskapsplanering i samtliga beredskapsnivåer fred, konflikt och krig
• Självständigt planera, genomföra och utvärdera olika uppgifter och projekt
• Självständigt leda projekt
• Stödja i intern och extern kommunikation
• Samordna stödsystem och utbildning
• Föredra och samverka inom RHS, inom Stridskraften Hemvärnet och i övriga Försvarsmakten

 

KRAV

Kvalifikationer


• SO/ K OR 8 alt. erfaren OR 7 alt. reservofficer
• Aktuell och relevant erfarenhet av stabsarbete på minst OrgE-nivå
• Aktuell och relevant erfarenhet av att självständigt leda, delta och följa upp projektarbete
• Relevant erfarenhet av analysarbete
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska språket
• God förmåga i engelska språket
• Goda kunskaper i MS Office
• Körkort B

Personliga egenskaper
För att både trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en stabil, självgående person med resultatfokus, strukturerat arbetssätt och eget driv. Du är en lagspelare som sätter laget före jaget, du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och att kommunicera och nätverka på och med alla nivåer. Vidare är du analytisk, initiativtagande och har ett gott omdöme och en hög integritet.

Som medarbetare hos rikshemvärnschefen kommer du att vara ett föredöme och en aktiv företrädare för Försvarsmaktens värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


MERITERANDE


• Goda kunskaper i MS SharePoint
• Relevant erfarenhet av samverkan med MR och civilmilitär samverkan

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare, heltid.
Arbetsort: Stockholm.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse, tidigast 01/01/2023.


Upplysningar om befattningen
Stabschef överstelöjtnant Björn Ryman 070-349 36 72. Vid Frågor om rekryterings-processen: HR-Specialist Anna Aurell-Sundvall, 076 – 610 52 34.

Fackliga företrädare:
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00

SEKO Thomas Klasson telefon 08-584 540 00


Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2022-11-04. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

MW Group söker dig som vill jobba extra!

Ansök    Sep 27    MW Group AB    Soldat/Sjöman
Vi har arbetat med samhällsviktig infrastruktur sedan 2012. Våra affärsområden levererar dagligen kvalificerade tjänster och produkter som behövs i ett starkt, ansvarstagande och motståndskraftigt samhälle. Vi vill att våra medarbetare arbetar länge hos oss och därför erbjuder vi incitamentsprogram och utvecklingsmöjligheter inom MW Group. Vår fordonsflotta uppdateras över tid och vi arbetar med den senaste tekniken i våra affärsområden. Våra lokaler är pl... Visa mer
Vi har arbetat med samhällsviktig infrastruktur sedan 2012. Våra affärsområden levererar dagligen kvalificerade tjänster och produkter som behövs i ett starkt, ansvarstagande och motståndskraftigt samhälle. Vi vill att våra medarbetare arbetar länge hos oss och därför erbjuder vi incitamentsprogram och utvecklingsmöjligheter inom MW Group. Vår fordonsflotta uppdateras över tid och vi arbetar med den senaste tekniken i våra affärsområden. Våra lokaler är placerade vid etablerade knutpunkter och håller hög standard både på kontors- och lagersidan. Vi har en stabil ekonomisk situation och är väl finansiellt rustade för att till den civila såväl som den militära sektorn leverera tjänster för ett starkare samhälle.

MW Group har sedan företaget grundades, levererat personal till olika typer av evenemangskunder. Nu tar vi nästa steg och tar ett större ansvar för bland annat produktion av event över tid.

Om MW Field Service
MW Field Services levererar installations-, service- och underhållsarbete inom områdena Telekom, Datacenter, Kraft och Infrastruktur samt Säkerhet och Övervakning. Vi har valt dessa områden för att aktivt kunna bidra till ett robustare och tryggare samhälle. Vi vet att ett aldrig vikande fokus på kunskap, kvalité och säkerhet skapar kundnöjdhet och samtidigt minskar risken för störningar eller intrång som påverkar vår digitala vardag. Våra kunder är verksamma inom branscher som skapar förutsättningar för att vårt moderna samhälle skall fungera och i såväl fred, kris och under yttre påverkan. Vår strävan är att bli världsledande på tjänster inriktade på samhällskritisk infrastruktur samt tekniska system för samhällsviktiga funktioner.

Om rollen
Du kommer att genomföra förberedelser samt delta i genomförande och slutligen efterberedelser. Du kommer huvudsakligen att jobba med sportevenemang, konserter, företagsevent, galor mm.
Historiskt sett har vi bland annat använt vår QRF(Quick Reaction Force) till följande uppdrag:
• Visitations- och publikvärdar på konserter
• Plansäkerhet vid sportevenemang
• Bemanning av industri vid oförutsedda produktionstoppar
• Snöröjning
• Handräckning vid byggen/rivning av montrar och annat vid mässor och liknande samt mycket annat både högt och lågt
Arbetsplatserna är i huvudsak:
• Friends Arena
• Tele2 Arena
• Globen
• Hovet
• Annexet

Om dig
Vi söker dig som vill jobba extra vid sidan av din huvudsakliga sysselsättning.
Du kommer att ingå i en arbetsstyrka som kan komma att bli kontaktade när MW Group får in tillfälliga arbeten som kräver snabb tillsättning men även planerade insatser framåt i tiden som kräver större personalvolymer under kortare tidsperioder. Du är en individ som är tjänstvillig, lösningsorienterad och ödmjuk. Du kan föra dig i sociala sammanhang, är en lagspelare som förstår att alla uppgifter oavsett hur stora eller små är viktiga kuggar i en helhet. Du tar ansvar för tilldelade uppgifter och känner en stolthet i att alltid leverera det lilla extra.

Krav
• Minst 18 år fyllda
• Godkänd bakgrundskontroll
• Då arbetet är ett extrajobb krävs det att du har en annan huvudsaklig sysslesättning, arbete eller studier på minst 50%

Meriterande
• Erfarenhet från någon av de nordiska försvarsmakterna eller annan samhällsbärande organisation, exempelvis inom infrastruktur, polis, eller vård.

Vad vi erbjuder
• En välkomnande företagskultur som vilar på MW Fundaments, där vi ställer höga krav på våra anställda för att säkerställa att dina kollegor är de bästa tänkbara.
• Bidra till ett starkare samhälle. Våra tjänster och lösningar många gånger är direkt kopplade till att stärka och skydda samhällets motståndskraft under både fred, kris och krig.
• Marknadsmässig lön med goda förtjänstmöjligheter, förmåner och kompetenta kollegor
• Arbete i nordisk miljö med goda utvecklingsmöjligheter

Kontakt/info
Marcel Martinez, marcel.martinez@mw.group, 070-471 96 86. Ansökningar tas ej emot via e-post.
Lön för produktion av event på ovan nämnda arenor: 146kr/h samt 163kr/h (grpC motsv) + 13% semesterersättning. OB kan tillkomma beroende på dag/tid på dygnet. Lön på andra uppdrag varierar enligt GFL.

Om MW Group
MW Group är en modern nordiskt totalförsvarsbolag som levererar teknik, tjänster och personal för Nordens samhällskritiska infrastruktur, totalförsvar samt privata företag och myndigheter. MW Group levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på den nordiska hemmamarknaden och utomlands om behovet är globalt. MW Group är partner med de svenska, finska och danska försvarsmakterna. Läs mer på www.mw.group. Visa mindre

Yrkesofficerare till insatsstabens personalavdelning

Ansök    Sep 28    Försvarsmakten    Specialistofficer
Försvarsmaktens militära operationer och insatser pågår dagligen, nationellt och internationellt där vår personal är en avgörande resurs. Vill du vara med att inrikta, leda och samordna personaltjänsten inom ramen för Försvarsmaktens insatschefs ansvarsområde? Är du intresserad av att påverka personaltjänsten vid planering, genomförande och uppföljning på en operativ nivå? Om ovanstående verkar intressant. Huvudsakliga arbetsuppgifter Fokus för verksamh... Visa mer
Försvarsmaktens militära operationer och insatser pågår dagligen, nationellt och internationellt där vår personal är en avgörande resurs.

Vill du vara med att inrikta, leda och samordna personaltjänsten inom ramen för Försvarsmaktens insatschefs ansvarsområde?

Är du intresserad av att påverka personaltjänsten vid planering, genomförande och uppföljning på en operativ nivå? Om ovanstående verkar intressant.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Fokus för verksamheten är personell tillgänglighet och uthållighet i syfte att skapa handlingsfrihet för insatschefen såväl i grundberedskap som vid höjd beredskap. Vi ansvarar för att reglera och ge personaltjänsten rätt förutsättningar internationellt såväl som internationellt. Vi följer upp det operativa personalläget. Sammanvägt ställer detta höga krav på analysförmåga och helhetsperspektiv hos oss som enskilda stabsmedlemmar. Vi är beredda att tempoväxla och hantera olika tidstempo parallellt. Vi arbetar inom ramen för Svensk planerings- och ledningsmetod (SPL) och försvarsplanering (FP), men arbetar även inom försvarsmaktsplanering (FMP). Verkligheten och realism styr våra prioriteringar, vi är alltid beredda att stödja pågående genomförande.

KRAV

Kvalifikationer


• Du har tjänstgjort i befattning i insatsorganisationen (bataljon-, brigad- eller flottiljnivå).
• Du har erfarenhet av stabsarbete på minst taktisk nivå.
• Du uppfyller Försvarsmaktens krav för FM Fysisk Standard på grundnivå.
• Du har kunskap i engelska på nivå STANAG 3333 motsv.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är lösningsorienterad samtidigt lyhörd för andras erfarenheter. Du har förmåga att identifiera och kommunicera det viktigaste i en stor mängd information. Du är pålitlig, lojal och har hög integritet och säkerhetsmedvetenhet. Du har förmåga att hantera plötsliga och oförutsedda händelser. Du har ett förtroendeskapande förhållningssätt och förstår vikten av att fungera i arbetslaget. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE


• Du har goda kunskaper om personaltjänst vid militära operationer och insatser.
• Du har erfarenhet av stabsarbete på högre taktisk nivå (FGS motsv.).
• Du har genomfört internationell militär insats i personalbefattning.
• Du har erfarenhet att leda arbetsgrupper/projekt.
• Du har erfarenhet att arbeta enligt SPL.
• Du har erfarenhet att arbeta enligt FP.
• Du har erfarenhet att arbeta enligt FMP.
• Du har erfarenhet av hantering i SWECCIS och ISUS.

Övrigt
Tillträde snarast eller efter överenskommelse.
Befattningen är en tillsvidareanställning men tidsbegränsad anställning kan erbjudas.
Reservofficer är också välkommen att söka.
Om du idag inte är tillsvidareanställd i Försvarsmakten så tillämpas sex månaders provanställning.
Placeringsorten är Stockholm (Lidingövägen 24).
Denna annons avser två befattningar i nivåerna OF-3 och OR-8 men det är individens kompetens som avgör rekryteringen. Det innebär att ett nivåunderskridande kan accepteras.

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:
Chef genomförandesektionen Mats Holmberg 08 – 788 72 62 mats.holmberg@mil.se
Chef planeringssektionen Elisabeth Klippinger  08 – 758 90 70 elisabeth.klippinger@mil.se

Fackliga företrädare vid HKV
OFR/O HKV, Arne Nilsson,
SACO HKV, Camilla Robertsson,
Försvarsförbundet, OFR/S HKV – Kjell Tetzlaff,
SEKO HKV Lise-Lotte Larsson,
Samtliga nås på telefon 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2022-11-21. Din ansökan bör innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Intervjuer av kandidater genomförs löpande.  


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

12:e motoriserade skyttebataljon söker teknisk chef kompani samt bataljon

Ansök    Sep 27    Försvarsmakten    Officer
Är du officer/specialistofficer och vill ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld? 12. motoriserade skyttebataljon a?r ett insatsfo?rband specialiserat pa? strid i skog och stadsmiljo?. Bataljonen har en hög insatsberedskap och verkar ba?de nationellt och internationellt. Na?rheten till Stockholm och den unika stadsmiljo?n pra?glar inriktningen fo?r fo?rbandets tra?ning. Till vardags utgo?r fokus att vidmaktha?lla ... Visa mer
Är du officer/specialistofficer och vill ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?

12. motoriserade skyttebataljon a?r ett insatsfo?rband specialiserat pa? strid i skog och stadsmiljo?. Bataljonen har en hög insatsberedskap och verkar ba?de nationellt och internationellt.
Na?rheten till Stockholm och den unika stadsmiljo?n pra?glar inriktningen fo?r fo?rbandets tra?ning.
Till vardags utgo?r fokus att vidmaktha?lla och utveckla bataljonen. De heltidsansta?llda soldaterna tra?nar, lo?ser bevakningsuppgifter och genomfo?r insatser. 

I denna befattning som antingen teknisk chef bataljon eller teknisk chef kompani stöttar du bataljonen/kompaniet inom den tekniska tjänsten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Följa upp underhållsstatus på bataljonens/kompaniets materielslag, samt vid behov planera och initiera underhåll.
• Rapporterar bataljonens/kompaniets materielstatus till bataljonchef och redogör för eventuella möjligheter eller begränsningar.
• Planera för bataljonens/kompaniets kommande materielbehov och rapportera den i MFO processen.
• Planera och leda bataljonens/kompaniets interna underhållsåtgärder.
• Företräda bataljonen/kompaniet på funktionsmöten inom Teknisk tjänst.
• Utbildning i teknik vid förarutbildningar.
• Upprätta och kontrollera efterföljandet av bataljonens/kompaniets interna rutiner avs teknisk tjänst exempelvis rutiner kring fordonsvård.
• Stötta underställda förband vid t.ex. kontroll av genomfört underhåll.
• Stötta med planering och genomförande av övrig logistik.
• Följa upp och mentorera tekniska chefer på kompaninivå inom bataljonen.Kvalifikationer


• Officer/specialistofficer med inriktning teknisk tjänst
• Körkort B
• Befattningsnivå OR7 eller OF1-2 (OR6 för TC kompani)


Meriterande


• Tidigare arbetat i chefsbefattning inom den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten
• Förarbevis LPTG, TPTGB, T släpk P, Truck, Tung lastbil, Tgb16
• Körkort C/CE
• Erfarenhet utav stabstjänst
• Utbildning i systemen IOR, LIFT, PRIO och RSF

 

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att jobba långsiktigt. För att uppnå framgång inom den tekniska tjänsten så krävs det ett sinne för ordning och reda. Tjänsten ställer även stora krav på personlig mognad då tjänsten kräver omdöme och integritet. Du ska ha erfarenhet av att själv ansvara, planera och handlägga ärenden av både operativa och strategiska slag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet under rekryteringen.
Ansökan ska innehålla CV samt motiveringsbrev där du beskriver varför du passar för tjänsten.
Bifoga betyg, ev. intyg samt referenser. 


Frågor angående rekryteringen skickas till LG-12bat@mil.se
 
 
Fackliga representanter:
OFR/O Stefan Morin
OFR/S Kenneth Hartikainen
SACO Johan Gillemyr
SEKO Thomas Klasson
Samtliga nås via växeln 08-788 75 00


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Chef för avdelningen för Logistik och infrastruktur vid HR centrum

Ansök    Sep 23    Försvarsmakten    Officer
Om befattningen Vill du vara med och göra Försvarsmakten till Sveriges bästa arbetsgivare och bidra till starkare försvar? Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete där du får möjlighet att arbeta stödjande mot hela FM HRCs verksamhet. Förbandet Försvarsmaktens HR centrum (FM HRC) är Försvarsmaktens centrala stöd inom HR. Staben stödjer och skapar förutsättningar för chefen FM HRC att lyckas med tilldelade uppgifter. Du kommer vara en av fyra avdelningsche... Visa mer
Om befattningen


Vill du vara med och göra Försvarsmakten till Sveriges bästa arbetsgivare och bidra till starkare försvar?

Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete där du får möjlighet att arbeta stödjande mot hela FM HRCs verksamhet. Förbandet Försvarsmaktens HR centrum (FM HRC) är Försvarsmaktens centrala stöd inom HR. Staben stödjer och skapar förutsättningar för chefen FM HRC att lyckas med tilldelade uppgifter. Du kommer vara en av fyra avdelningschefer på staben och ni förväntas tillsammans bidra i ledningsgruppens arbete. Din avdelnings främsta uppgift är att på operativ nivå stödja förbandets chefer och medarbetare att genomföra uppgifter och uppdrag kopplade till logistik och arbetsplatsen/kontoret. Säkerställa att förbandet efterlever gällande lagkrav och följer försvarsmaktens processer för logistik och infrastruktur. Förutom avdelningen för Logistik och infrastruktur består staben av HR och arbetsmiljö-, Gen/Plan/Ek- samt Säkerhetsavdelning. Avdelningen består i nuläget av fem medarbetare som arbetar med logistik, infrastruktur, handläggning och stöd till verksamheten.

 En möjlighet att utveckla och driva en kvalificerad avdelning inom Försvarsmaktens HR centrum med stort egenansvar. Genom aktivt deltagande i stabens ledningsgrupp samt förbandets chefsgrupp är du även delaktig i förändringar som ska ge bästa tänkbara stöd åt förbandets enheter som syftar till att öka den militära förmågan.

Du kommer arbeta i nära samarbete med stabschefen, övriga avdelningar i staben och ha kontaktytor med andra förband och garnisoner. 

Kvalifikationer


• Som chef Log/infra på FM HRC är du yrkesofficer i Försvarsmakten och har genomfört utbildning mot nivå OF3
• Kunskap och förståelse för försvarsmaktens logistikprocess
• Förtrogen med FM stödsystem PRIO och LIFT
• Planerar, leder och ansvarar för hanteringen av logistikärenden i alla beredskapsnivåer
• Du har chefs- och ledarerfarenhet, med mångårig budget- och personalansvar och vana att hantera personaladministrativa stödsystem
• Du har erfarenhet och kunskap från förändrings- och utvecklingsarbete 
• Du är van att administrera, har god datamognad och uttrycker dig på ett tydligt och välformulerat sätt i både tal och skrift

Personliga egenskaper


Yrkesmässig kompetens kommer att vara grundpelaren för att kunna lösa uppgifterna som krävs

Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du behöver vara strukturerad, självgående, flexibel och ha mycket god samarbetsförmåga. Arbetet kräver också att du har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har lätt för att se helheter, är utvecklingsinriktad och kännetecknas av social kompetens och hög integritet.

För att lyckas och trivas behöver du också vara resultatorienterad och beredd att ta egna initiativ och ansvar för avdelningens verksamhet. Förutom att utveckla och leverera på givna uppgifter behövs ett personalutvecklande fokus där varje enskild medarbetares kompetens och förmåga ska kunna tillvaratas på bästa sätt samtidigt som de själva utvecklas som individer och känner delaktighet i verksamheten.

Meriterande


• Genomgått grundutbildning inom Logistik eller har motsvarande erfarenhet…..
• Erfarenhet av stabsarbete på förbands- eller taktisk nivå
• Erfarenhet i att leda projekt eller utvecklingsarbete

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Sandhamnsgatan 63B i Stockholm
Tillträdesdatum: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Resor kan förekomma.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Ställföreträdande C HRC Anders Högrell, 070-399 26 22
Stabschef Helena Sigurdsson, 070-574 08 29

Fackliga företrädare:
SACO: Camilla Robertsson
SEKO: Åsa Karlsson
OFR/S: Kjell Tetzlaff,
OFR/O: Arne Nilsson
Samtliga kan nås via Försvarsmaktens växel, 08 -788 75  00

Välkommen med din ansökan senast 2022-10-07. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens HR-centrum skapar förutsättningar för Försvarsmaktens operativa förmåga och ett starkare försvar genom att säkerställa resurs- och HR-tjänster som tillgodoser förbandens behov.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/fmhrc

Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Must söker utredare till säkerhetsprövningssektionen vid säkerhetskontoret

Ansök    Sep 26    Försvarsmakten    Specialistofficer
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld? Säkerhetsprövningssektionen vid säkerhetsskyddsavdelningen har en viktig roll i Försvarsmaktens personalförsörjning genom att vi har det övergripande ansvaret för säkerhetsprövningen inom Försvarsmakten. Det innebär att vi leder och samordnar Försvarsmaktens säkerhetsprövning och genom pågående utveckling av regelverk, rutiner och metoder ansvarar för att stärka säker... Visa mer
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?

Säkerhetsprövningssektionen vid säkerhetsskyddsavdelningen har en viktig roll i Försvarsmaktens personalförsörjning genom att vi har det övergripande ansvaret för säkerhetsprövningen inom Försvarsmakten. Det innebär att vi leder och samordnar Försvarsmaktens säkerhetsprövning och genom pågående utveckling av regelverk, rutiner och metoder ansvarar för att stärka säkerhetsprövningen. Sektionen har hög kompentens och bred erfarenhet militärt, akademiskt och från andra relevanta samhällsområden. Sektionens arbete präglas av engagemang, integritet och kvalitet.

Din roll

Som utredare vid säkerhetsprövningssektionen arbetar du i huvudsak med personutredningar av den som deltar, eller ska delta, i Försvarsmaktens säkerhetskänsliga verksamhet. Det innebär att du utreder en persons lojalitet, pålitlighet och eventuella sårbarhet utifrån säkerhetsskyddslagens krav. I dina utredningar inhämtar du underlag som kan finnas inom eller utanför myndigheten, bearbetar, analyserar och bedömer informationen samt sammanställer ett beredningsunderlag som du föredrar vid ett beredningssammanträde för beslut.

Arbetet genomförs i nära samarbete med sektionens övriga medarbetare och kommer även till viss del att omfatta bakgrundskontroller, referenstagning, intervjuer och samtal samt övrigt förekommande administration. I rollen ingår även att stödja och samverka med Försvarsmaktens egna organisationsenheter, och med andra myndigheter, i ärenden som rör säkerhetsprövning. Du förväntas att på sikt kunna utbilda i säkerhetsprövning.

På arbetsplatsen nyttjar vi flextid. Det finns dock fasta tidpunkter som det dagliga arbetet måste anpassas efter. Arbetet sker på plats i Försvarsmaktens lokaler, men även arbetsresor både inom och utanför Sverige ingår i arbetsuppgifterna. I Försvarsmakten ses fysiskt träning och friskvård som en arbetsuppgift.

Kvalifikationer

Kvalificerad att söka tjänsten är du som har:


• relevant militär utbildning (OR 7/8) alternativt relevant eftergymnasial civil utbildning (tex. polisiär utbildning, beteendevetenskap, kriminologi) med yrkeserfarenhet.
• god förmåga att formulera dig väl i tal och skrift på svenska

Meriterande

Det är meriterande om du som söker har:


• arbetat med säkerhetsprövning
• erfarenhet från underrättelse eller säkerhetstjänst
• erfarenhet av tidigare utredningsarbete
• utbildning i, eller erfarenhet av, samtal och intervju
• arbetat inom Försvarsmakten eller vid annan myndighet

Vem är du?

Vi söker dig som vill arbeta med att skydda Försvarsmaktens skyddsvärden genom att säkerställa att vi har personal som inte brister i lojalitet, pålitlighet eller har sårbarheter.

Du har ett intresse för mänskligt beteende och vill fördjupa dig inom detta område. Du har en förståelse för Försvarsmaktens verksamhet och kan, eller vill lära dig, de regelverk och processer som styr säkerhetsprövningen. Du tycker om att arbeta i en roll där du samlar in, analyserar och sammanställer information. Du är bekväm med att driva dina egna utredningar och göra egna prioriteringar, både på kort och på lång sikt.

Du tycker om att tillhöra ett team, men kan samtidigt ta ansvar för självständiga arbetsuppgifter. Du har en god kommunikativ förmåga och trivs i roller där du kan skapa engagemang och goda relationer. Eftersom att utbilda andra ingår i arbetsuppgifterna är det viktigt att du känner dig bekväm i en sådan roll.

Eftersom du i ditt arbete kommer hantera uppgifter med hög sekretess krävs att du har ett gott omdöme, ett högt säkerhetsmedvetande och hög integritet. Du är kvalitetsmedveten, prestigelös och ansvarstagande. För att lyckas i rollen behöver du ha en god analytisk förmåga, vara pedagogisk och strukturerad och noggrann. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.

Sista ansökningsdag

Varmt välkommen med din ansökan senast 2022-10-31. 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är ”Ett säkrare Sverige i en osäker värld”. Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.

En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Livbataljonen söker sambandssoldater

Ansök    Sep 20    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Livbataljonen söker sambandssoldater Livbataljonens huvuduppgifter är att försvara Sveriges stats- och försvarsmaktsledning i händelse av krig samt bedriva statsceremoniell tjänst. Läs om Livbataljonen här Vi söker tre sambandssoldater som vill ingå i försvaret av huvudstaden och arbeta centralt i Stockholm. Arbetsuppgifter Du som kontinuerligt anställd soldat vid Livbataljon kommer huvudsakligen att arbeta med statsceremoniell tjänst, att vidmakthålla... Visa mer
Livbataljonen söker sambandssoldater

Livbataljonens huvuduppgifter är att försvara Sveriges stats- och försvarsmaktsledning i händelse av krig samt bedriva statsceremoniell tjänst. Läs om Livbataljonen här

Vi söker tre sambandssoldater som vill ingå i försvaret av huvudstaden och arbeta centralt i Stockholm.

Arbetsuppgifter

Du som kontinuerligt anställd soldat vid Livbataljon kommer huvudsakligen att arbeta med statsceremoniell tjänst, att vidmakthålla och utveckla grundläggande soldatkunskaper samt färdigheter i innehavd befattning i krigsförbandet. Du kan efter lämplighet befattningsutbildas bl.a. mot olika understödsvapen, sjukvård, signalist, fältarbeten, gruppchef.

Som sambandssoldat på vår funktionspluton kommer du arbeta med att upprätta mobila sambandssystem för vårt förband. Tar du anställning som sambandssoldat med oss kommer du påbörja din tid här hos oss med att utbildas i bla. Signalskydd och radio 180.

Kvalifikationer

- Svensk medborgare.
- Godkända gymnasiebetyg i Sv A, Ma A samt En A.
- Godkända betyg från GMU/GU/Värnplikt.
- Utbildad skyddsvakt.
- Fälttest 12:00 (FM beeptest 9:3) samt multitest 175 p.

 

Personliga egenskaper

För att trivas i tjänsten ser vi att du som söker har demokratiska värderingar och tror på människors lika värde. Du är vårt ansikte utåt och det är av vikt att du har ett trevligt och tillmötesgående sätt samt känner ett engagemang för att representera Försvarsmakten i officiella sammanhang. Du tycker om fysisk träning och värdesätter att upprätthålla den status som krävs i ett fysiskt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

I arbetsmiljön förekommer allergener från bl.a. häst och hö, det är av vikt att du inte får allergiska reaktioner med men för din arbetsförmåga.

 

Meriterande kvalifikationer

- Att ha arbetat på sambandsenhet tidigare eller med samband i allmänhet.
- B-körkort.
- Militärt förarbevis tgb30/40.
- Genomförda utbildningar inom signalskydd.
- Utbildning på understödsvapen.

 

Ansökan

Personligt brev, CV och dokumenterade utbildningar. Märk de uppladdade dokumenten med för- och efternamn.

Villkor

Anställningsform: Visstidsanställning på heltid som kan komma att inledas med provanställning.
Arbetsplats: Lidingövägen 28, 115 41 Stockholm.
Sista ansökningsdag: 2022-10-02.
Tillträde: Senast måndag v.245.
Grundlön: Enligt FM lönestruktur, dock lägst 22 000 kr.

Upplysningar

Personaladministratör, Johanna Hedlund (johanna.hedlund@mil.se).

OFR/O Stefan Morin
OFR/S Kenneth Hartikainen
SACO Johan Gillemyr
SEKO Försvar Tomas Klasson
Samtliga nås via FM växel, 08-584 540 00.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Företrädare för militär luftfart vid Rikshemvärnschefens stab

Ansök    Sep 15    Försvarsmakten    Specialistofficer
Befattningen erbjuder Militärregioner med territoriella förband och hemvärnsförband står inför en spännande utveckling med tillförsel av ny materiel och utveckling av förmågor. Rollen som Företrädare för militär luftfart är en viktig del i detta. Utveckling av den militära luftfarten sker både inom Militärregionen och hemvärnsförbanden i och med införandet av Remotely Piloted Aerial Systems (RPAS). Befattningen kommer att ingå i Genomförandeavdelningen b... Visa mer
Befattningen erbjuder
Militärregioner med territoriella förband och hemvärnsförband står inför en spännande utveckling med tillförsel av ny materiel och utveckling av förmågor. Rollen som Företrädare för militär luftfart är en viktig del i detta. Utveckling av den militära luftfarten sker både inom Militärregionen och hemvärnsförbanden i och med införandet av Remotely Piloted Aerial Systems (RPAS).

Befattningen kommer att ingå i Genomförandeavdelningen bestående av tio medarbetare, en del av Rikshemvärnsstaben. Befattningen utgör ett stöd till Rikshemvärnschefen i lednings- och beslutsfrågor för sådan verksamhet som ingår i eller påverkar det militära luftfartssystemet. Du kommer att ingå i en sektion som jobbar i nära samarbete med varandra för att utveckla Stridskraften Hemvärnet.

Om enheten
Stridskraften Hemvärnet tillväxer och blir en självständig stab vid sidan av Flygvapnet, Marinen och Armén från 2023. Stridskraften Hemvärnet består av en stridsskola, fyra militärregioner med staber, regionala utbildningsgrupper och totalt 40 hemvärnsbataljoner.
Antalet fast anställda är ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden uppgår till ca 22 000. Rikshemvärnsavdelningen är idag en del av Högkvarteret och är Rikshemvärnschefens centrala stab. Rikshemvärnsavdelningen leder och inriktar förbandsproduktionen av stridskraften Hemvärnet. Från 2023 blir Rikshemvärnsavdelningen ett eget förband och byter namn till Rikshemvärnsstaben.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som Företrädare för militär luftfart inom Försvarsgrenen Hemvärnet kommer du att stödja Rikshemvärnschefen i att utveckla och driva arbetet med den militära luftfarten. Arbetet omfattar samverkan med övriga försvarsgrenar samt uppföljning, analys och förbättringsarbete gällande den militära luftfarten inom försvarsgrenen.

Vidare deltar du i utvecklingsarbetet med förbandens krigsorganisation. Du deltar i och/eller i vissa frågor leder du beredning och utveckling av förbandens militära luftfart. Som medarbetare i Rikshemvärnsavdelningen kan du även medverka i övriga stabsarbeten samt uppföljning och förbandsbesök vid förbanden. Resor såväl som helgarbete förekommer som en naturlig del i arbetet om än i begränsad omfattning och med god framförhållning.

Kvalifikationer


• Yrkesofficers-eller reservofficersexamen
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av arbete med militär luftfart
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av samverkan och sammanhållande arbete
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-Körkort

Meriter


• Erfarenhet av arbete i högre stabsnivå (Regional stab, Försvarsgrensstab eller Högkvarteret) med Försvarsmaktens övergripande processer

Personliga egenskaper

För att både lyckas och trivas i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga och drivs av att samarbeta med andra. Du har ett lösningsorienterat och kommunikativt förhållningssätt och är mål-och resultatfokuserad. Vi värdesätter att du har en hög integritet och du har ett gott omdöme. Du trivs också med att arbeta självständigt och att vara drivande i tillfälligt sammansatta grupper. Som person gillar att skapa och behålla nya kontakter och är duktig på att skapa förtroendefulla relationer. Vidare har du en god fömåga att se samband, tänka analytiskt och stukturerat samt även hitta praktiska lösningar.  Som medarbetare hos Rikshemvärnschefen kommer du att vara ett föredöme och en aktiv företrädare för Försvarsmaktens värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare, heltid. Arbetsort: Stockholm. Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse. Tester förekommer i rekryteringsprocessen. Vid avdelningen tjänstgör i huvudsak manlig personal varför vi välkomnar kvinnliga sökande.

För upplysningar om befattningen kontakta

Chef Krigsförbandssektionen överstelöjtnant Jan-Åke Andersson, 070-673 50 11. För information om rekryteringsprocessen HR-Specialist Anna Aurell-Sundvall, tel: 076-6105234.

Fackliga företrädare
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00. SEKO Thomas Klasson telefon 08-584 540 00


Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2022-10-06. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stabsofficer OR7 till HR Centrum

Ansök    Sep 16    Försvarsmakten    Specialistofficer
Vill du vara med och göra Försvarsmakten till Sveriges bästa arbetsgivare och bidra till starkare försvar? Befattningen erbjuder Förbandet befinner sig nu i en stark tillväxtfas och i en föränderlig arbetsmiljö med målet att bygga förbandets förmåga. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete i förbandets stab där du får möjlighet att arbeta med hela förbandet Försvarsmaktens HR Centrum (FM HRC). FM HRC är Försvarsmaktens centrala stöd inom HR. I staben finn... Visa mer
Vill du vara med och göra Försvarsmakten till Sveriges bästa arbetsgivare och bidra till starkare försvar?

Befattningen erbjuder

Förbandet befinner sig nu i en stark tillväxtfas och i en föränderlig arbetsmiljö med målet att bygga förbandets förmåga. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete i förbandets stab där du får möjlighet att arbeta med hela förbandet Försvarsmaktens HR Centrum (FM HRC). FM HRC är Försvarsmaktens centrala stöd inom HR. I staben finns det flera befattningar för stabsofficerare med placering på olika avdelningar. Utifrån din bakgrund, fallenhet och intresse kan placeringen avgöras utifrån de uppgifter som ska lösas. Antingen blir placeringen på stabens Genomförande- Planering- och Ekonomiavdelning (2 befattningar) eller på avdelningen för Logistik och Infrastruktur (1 befattning). Oavsett placering sker rapportering direkt till avdelningschefen.

Om avdelningarna

Genomförande- Planering- och Ekonomiavdelning har nio medarbetare och ansvarar i huvudsak för FM HR Centrums verksamhetsplanering, interna processer och uppföljning och utarbetar bland annat förbandets verksamhetsorder samt analyserar och återrapporterar utfall från produktionen. Avdelningen har också i uppdrag att samordna förbandets militära förmågeutveckling kopplat mot att lösa uppgifter i höjd beredskap.

Logistik och INFRA har sex medarbetare och ansvarar i huvudsak för förbandets Logistik och INFRA behov enligt försvarsmaktens processer samt internt verksamhetsstöd och vaktmästeri. Avdelningen handlägger bland annat driftärenden i FM HR centrums lokaler samt ger service till medarbetare och besökare. 

Som Stabsofficer i staben erbjuder vi varierande och utvecklande arbetsuppgifter som du kommer att få arbeta med i nära samarbete med stabens olika avdelningar och funktioner.

 Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Deltar i planering, genomförande och uppföljning av förbandets verksamhet
• Omsätter tilldelade uppdrag och uppgifter i interna order och anvisningar
• Deltar i hantering av utlämningsärenden
• Arbetar med förbandets övergripande ärendehantering (lottning) i förbandets toppnoder i nära samarbete med stabschefen
• Utgör stöd till förbandets olika enheter vid hantering av ärenden i t.ex Vidar
• Leder/deltar vid olika förbandsinterna möten som t.ex Produktionssamordningsmöten
• Samordnar olika ärenden såväl inom avdelningen och staben som inom förbandet
• Samordnar olika beredningar inom t.ex planeringsprocesser, försvarsplanering och krigsförbandsutveckling
• Deltar i utveckling av förbandets förmåga att verka i alla beredskapsgrader
• Samordnar hantering av förbandets interna styrande dokument
• Arbetar med samordning av förbandets TIB (Tjänsteman i beredskap) funktion
• Medverkar i utveckling av arbetssätt och processer
• Utveckla, leda och utvärdera övningar för att behålla och utveckla kompetensen i förbandets militära förmåga
• Planerar, leder och ansvarar för hanteringen av logistikärenden i alla beredskapsnivåer
• Samordnar och leder förbandets arbete med materiel- och behovssättning av förbandet
• Leder framtagandet av förbandets logistiklägesbild
• Bereda och handlägga normalt förekommande ärenden inom FM HRC i alla beredskapsnivåer
• Förbereder och ansvarar för förbandets mobilisering för att kunna inta krigsorganisation
• Tillser att förbandets behov av materiel, förplägnad, logi och transport är omhändertaget
• Deltar i centrala och lokala möten kopplat till krigsorganisation
• Genomför mobiliseringsrapportering

KRAV

För en fullständig annons, vänligen gå in på vår hemsida: www.forsvarsmakten.se.

Övrigt

Tillträde snarast enligt överenskommelse

Tillsvidareanställning

Befattningen är placerad i Stockholm

Resor i tjänsten förekommer

Upplysning om befattningen lämnas av Chef GEN/PLAN/EK Johan Sundh eller Chef InfoLog Monica Alzola Lundberg.

Fackliga företrädare

SACO: Camilla Robertsson

SEKO: Åsa Karlsson

OFR/S: Kjell Tetzlaff

OFR/O: Arne Andersson

Samtliga nås via Försvarsmaktens växel: 08 – 788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2022-09-30. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Vi ser framemot din ansökan!

 

 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens HR-centrum skapar förutsättningar för Försvarsmaktens operativa förmåga och ett starkare försvar genom att säkerställa resurs- och HR-tjänster som tillgodoser förbandens behov.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/fmhrc

Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stabsofficer OR8 till FMLOG Stab

Ansök    Sep 12    Försvarsmakten    Specialistofficer
Befattningen erbjuder Vill du vara en del av Sveriges Försvarsmakt? Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer. Tillsammans bygger vi en trygghet för Sverige i en osäker omvärld och den oförutsägbara framtiden. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) genomför nu en utvecklingsresa med att bygga morgondagens försvar och skapa ett robust och leveranssäkert FMLOG. Ett viktigt led i det förändringsarbetet är att eta... Visa mer
Befattningen erbjuder
Vill du vara en del av Sveriges Försvarsmakt? Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer. Tillsammans bygger vi en trygghet för Sverige i en osäker omvärld och den oförutsägbara framtiden. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) genomför nu en utvecklingsresa med att bygga morgondagens försvar och skapa ett robust och leveranssäkert FMLOG. Ett viktigt led i det förändringsarbetet är att etablera och utöka vår verksamhet på flera orter i Sverige. Vill du vara med i en händelserik tid och vara en del i att leda förbandet FMLOG?

Om enheten
Samordningssektionen på FMLOG stab tillhör Genomförandeavdelningen (J3) och består av både civila och militära medarbetare som tillsammans har till uppgift att leda den dagliga verksamheten inom FMLOG. Här ingår bland annat att inrikta och samordna på kort och medellångsikt (dagar- månader) samt att genomföra strategisk, operativ och taktisk ledning av förband.

FMLOG Stab består av ca 50 medarbetare och sitter i nyrenoverade lokaler vid Gärdet i Stockholm.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Stabsofficer på Samordningssektionen kommer du tillsammans med sektionschefen och övriga medarbetare att ansvara för att stödja förbandschefen med den dagliga ledningen av förbandet. I tjänsten deltar du även i bland annat planering och uppföljning av förbandets verksamhet som genomförs mot alla försvarsgrenar och stridskrafter, såväl nationellt som internationellt.

Du kommer i din roll att genomföra samverkan, dialoger och beredningar inom förbandet likväl med överordnad ledningsnivå.

I tjänsten igår schemalagd beredskapstjänstgöring. 

KRAV
Kvalifikationer


• Specialistofficer
• Goda kunskaper i Microsoft Office
• Goda kunskaper i VIDAR
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort (manuell)


Personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i tjänsten som Stabsofficer behöver du trivas i en miljö med varierande tempo. Du är ansvarsfull, noggrann och har lätt för att ta egna intiativ inom eget ansvarsområde och mot gemensamt uppsatta mål. Du är en lagspelare som sätter gruppens resultat framför dina egna och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer på alla nivåer både internt och externt inom organisationen.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Det finns goda möjligheter till vidareutveckling inom förbandet.

MERITERANDE 


• Specialistofficersutbildning med inriktning logistik eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av tjänstgöring vid stab
• HSOU/ÖHSOU
• FM/NATO/FN logistikutbildning/ar
• Behörighet ISUS
• Behörighet SWECCIS

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm

För upplysningar om befattningen kontakta:
Sektionschef Axel Gustafsson

Fackliga företrädare:
OFR/S Håkan Antonsson
SEKO Eva-Britt Steen
OFR/O Stefan Joon
SACO Madeleine Bagge

Samtliga nås via Försvarsmaktens växel, 08-7887500

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-10-03. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stabsofficer OR6 till FMLOG Stab

Ansök    Sep 12    Försvarsmakten    Specialistofficer
Befattningen erbjuder Vill du vara en del av Sveriges Försvarsmakt? Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer. Tillsammans bygger vi en trygghet för Sverige i en osäker omvärld och den oförutsägbara framtiden. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) genomför nu en utvecklingsresa med att bygga morgondagens försvar och skapa ett robust och leveranssäkert FMLOG. Ett viktigt led i det förändringsarbetet är att eta... Visa mer
Befattningen erbjuder
Vill du vara en del av Sveriges Försvarsmakt? Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer. Tillsammans bygger vi en trygghet för Sverige i en osäker omvärld och den oförutsägbara framtiden. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) genomför nu en utvecklingsresa med att bygga morgondagens försvar och skapa ett robust och leveranssäkert FMLOG. Ett viktigt led i det förändringsarbetet är att etablera och utöka vår verksamhet på flera orter i Sverige. Vill du vara med i en händelserik tid och vara en del i att leda förbandet FMLOG?

Om enheten
Samordningssektionen på FMLOG stab tillhör Genomförandeavdelningen (J3) och består av både civila och militära medarbetare som tillsammans har till uppgift att leda den dagliga verksamheten inom FMLOG. Här ingår bland annat att inrikta och samordna på kort och medellångsikt (dagar- månader). Samt att genomföra strategisk, operativ och taktisk ledning av förband.

FMLOG stab består av ca 50 medarbetare och sitter i nyrenoverade lokaler vid Gärdet i Stockholm.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Stabsofficer på Samordningssektionen kommer du tillsammans med sektionschefen och övriga medarbetare att stödja förbandschefen med den dagliga ledningen av förbandet. I tjänsten deltar du  i bland annat planering och uppföljning av förbandets verksamhet som genomförs mot alla försvarsgrenar och stridskrafter, såväl nationellt som internationellt.

Du kommer i din roll att genomföra samverkan, dialoger och delta i beredningar i huvudsak inom förbandet.

I tjänsten kan schemalagd beredskapstjänstgöring ingå. 

KRAV
Kvalifikationer


• Specialistofficer
• Goda kunskaper i Microsoft Office
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort (manuell)


Personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i tjänsten som Stabsofficer behöver du trivas i en miljö med varierande tempo. Du är ansvarsfull, noggrann och har lätt för att ta egna intiativ inom eget ansvarsområde och mot gemensamt uppsatta mål. Du är en lagspelare som sätter gruppens resultat framför dina egna och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer på alla nivåer både internt och externt inom organisationen.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Det finns goda möjligheter till vidareutveckling inom förbandet.

MERITERANDE 


• Specialistofficersutbildning med inriktning logistik eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av tjänstgöring vid stab
• FM/NATO/FN logistikutbildning/ar
• Behörighet ISUS
• Behörighet SWECCIS

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetsort: Stockholm

För upplysningar om befattningen kontakta:
Sektionschef Axel Gustafsson

Fackliga företrädare:
OFR/S Håkan Antonsson
SEKO Eva-Britt Steen
OFR/O Stefan Joon
SACO Madeleine Bagge

Samtliga nås via Försvarsmaktens växel, 08-7887500

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-10-03. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Chef för avdelningen Genomförande/Planering/Ekonomi på staben på staben

Ansök    Sep 12    Försvarsmakten    Officer
”Om du vill var med där och när det händer är detta en tjänst att söka.” Om tjänsten Vill du vara med och göra Försvarsmakten till Sveriges bästa arbetsgivare och bidra till ett starkare försvar? Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete där du får möjlighet att arbeta med hela FM HRCs verksamhet. Förbandet Försvarsmaktens HR centrum (FM HRC) är Försvarsmaktens centrala stöd inom HR. Staben stödjer och skapar förutsättningar för chefen FM HRC att lyckas m... Visa mer
”Om du vill var med där och när det händer är detta en tjänst att söka.”

Om tjänsten

Vill du vara med och göra Försvarsmakten till Sveriges bästa arbetsgivare och bidra till ett starkare försvar?

Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete där du får möjlighet att arbeta med hela FM HRCs verksamhet. Förbandet Försvarsmaktens HR centrum (FM HRC) är Försvarsmaktens centrala stöd inom HR. Staben stödjer och skapar förutsättningar för chefen FM HRC att lyckas med tilldelade uppgifter. Du kommer vara en av fyra avdelningschefer på staben. Din avdelnings främsta uppgift är att planera, genomföra och följa upp verksamhet. Förutom GenPlanEk-avdelningen består staben av HR och arbetsmiljö-, Information/Logistik- samt Säkerhetsavdelning. Avdelningen består i nuläget av 10 medarbetare.

Befattningen erbjuder

En möjlighet att utveckla och driva en kvalificerad avdelning inom Försvarsmaktens HR centrum med stort egenansvar. Genom aktivt deltagande i stabens ledningsgrupp samt förbandets chefsgrupp är du även delaktig i förändringar som ska ge bästa tänkbara stöd åt förbandets enheter som syftar till att öka den militära förmågan. 

Chef GenPlanEk fungerar som ställföreträdare för ordinarie stabschef.

I din roll som stf stabschef ska du förutom att vid behov ersätta stabschefen, stödja med bland annat planering och uppföljning för staben och förbandsledningen. Du kommer arbeta i mycket nära samarbete med stabschefen och övriga avdelningar i staben.

Vi är öppna för en tidsbegränsad placering.

Kvalifikationer

· Som chef GenPlanEk på FM HRC är du yrkesofficer i Försvarsmakten och har genomfört utbildning mot nivå OF3

· Du har chefs- och ledarerfarenhet, med mångårigt budget- och personalansvar och vana att hantera personaladministrativa stödsystem

· Du har erfarenhet och kunskap från förändrings- och utvecklingsarbete

· Du är van att administrera, har god datamognad och uttrycker dig på ett tydligt och välformulerat sätt i både tal och skrift

Personliga egenskaper

Yrkesmässig kompetens kommer att vara grundpelaren för att kunna lösa uppgifterna som krävs.

Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du behöver vara strukturerad, självgående, flexibel och ha mycket god samarbetsförmåga. Arbetet kräver också att du har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har lätt för att se helheter, är utvecklingsinriktad och kännetecknas av social kompetens och hög integritet.

För att lyckas och trivas behöver du också vara resultatorienterad och beredd att ta egna initiativ och ansvar för avdelningens verksamhet. Förutom att utveckla och leverera på givna uppgifter behövs ett personalutvecklande fokus där varje enskild medarbetares kompetens och förmåga ska kunna tillvaratas på bästa sätt samtidigt som de själva utvecklas som individer och känner delaktighet i verksamheten.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande

· Erfarenhet av arbete på Högkvarteret

· Erfarenhet av arbete som projektledare eller motsvarande

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Sandhamnsgatan 63B i Stockholm
Tillträdesdatum: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Resor kan förekomma.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Ställföreträdande C HRC Anders Högrell, 070-399 26 22
Stabschef Helena Sigurdsson, 070-574 08 29

Fackliga företrädare:

SACO – Camilla Robertsson
SEKO – Åsa Karlsson
OFRS – Kjell Tetzlaff
OFRO – Arne Nilsson
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel: 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2022-10-02. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens HR-centrum skapar förutsättningar för Försvarsmaktens operativa förmåga och ett starkare försvar genom att säkerställa resurs- och HR-tjänster som tillgodoser förbandens behov.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/fmhrc

Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Städande arbetsledare till ett lägenhetshotell

Vi söker dig som: - har minst 2 års erfarenhet av rumsstädning och lokalvård på hotell i Sverige - har arbetat som arbetsledare inom housekeeping - är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb - är noggrann och har ett öga för detaljer - har ett tydligt ledarskap, ansvarskänsla och är resultatinriktad - är bra på att motivera och coacha medarbetare - kan kommunicera på svenska och engelska Vi erbjuder dig: - lön enligt kollektivavtal - tillsv... Visa mer
Vi söker dig som:

- har minst 2 års erfarenhet av rumsstädning och lokalvård på hotell i Sverige
- har arbetat som arbetsledare inom housekeeping
- är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb
- är noggrann och har ett öga för detaljer
- har ett tydligt ledarskap, ansvarskänsla och är resultatinriktad
- är bra på att motivera och coacha medarbetare
- kan kommunicera på svenska och engelska


Vi erbjuder dig:

- lön enligt kollektivavtal
- tillsvidareanställning 75% (vi tillämpar 6 månaders provanställning)
- arbetet är förlagt under dagtid vardagar samt varannan helg


Arbetsuppgifter:

- lokalvård
- leda, utveckla och driva Housekeepingavdelningen, 2-10 personer beroende på säsong
- planera och genomföra temastäd av hotellrummen
- personalansvar inklusive planering och schemaläggning
- upprätthålla en kvalitetsnivå som överensstämmer med hotellets riktlinjer
- tidrapportering och resultatansvar
Vi tar EJ emot ansökningar via telefon eller e-mail!En trivsam arbetsplats

Att arbeta hos oss på RestaurangAssistans är väldigt roligt, otroligt lärorikt och du skaffar dig snabbt erfarenheter som det annars kan ta år att uppnå. För den nyfikne finns möjlighet att prova många olika arbetsplatser, lära känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen. Du får dessutom frihet att välja när du vill arbeta och om du vill arbeta heltid, deltid eller extra. I vårt team erbjuds du regelbundna personalaktiviteter och utbildning. Vi har kollektivavtal och friskvårdsmöjligheter.

Om oss

RestaurangAssistans är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora arenor. Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Visa mindre

Sambandsassistent

Ansök    Sep 6    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) söker sambandsassistent till Högkvarterets sambandscentral. Om verksamheten Högkvarterets sambandscentral (HKV SbC) ingår i Sambandsavdelningen som består av fyra stycken sambandscentraler som stödjer Högkvarteret (HKV) och försvarsgrensstaberna i Enköping, Uppsala och Muskö. Sambandscentralernas uppgift är att möjliggöra så att olika delar inom Försvarsmakten kan kommunicera med va... Visa mer
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) söker sambandsassistent till Högkvarterets sambandscentral.

Om verksamheten
Högkvarterets sambandscentral (HKV SbC) ingår i Sambandsavdelningen som består av fyra stycken sambandscentraler som stödjer Högkvarteret (HKV) och försvarsgrensstaberna i Enköping, Uppsala och Muskö. Sambandscentralernas uppgift är att möjliggöra så att olika delar inom Försvarsmakten kan kommunicera med varandra. Kortfattat innebär det att sambandscentralerna på olika sätt möjliggör meddelandeförmedling, kryptonyckeladministration och kortadministration.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som sambandsassistent är dina huvudsakliga uppgifter att genomföra sambandscentralens operativa åtaganden under samtliga tider på dygnet, året runt, och innefattar bland annat att:


• Ge stöd till högkvarterets personal på plats vid sambandscentralens kundservicemottagning dygnet runt.
• Registrera och distribuera, enligt upprättad rutin, all in- och utgående trafik i sambandscentralen.
• Vidareförmedla inkomna handlingar till högkvarterets expedition.
• Enligt rutin eller vid behov läsa in kryptonycklar i signalskyddssystem.
• Bemanna FM-Svarställe utanför kontorstider.
• Importera och exportera data i olika IT-system.

KRAV

Kvalifikationer


• Genomförd värnplikt eller GMU med godkända betyg.
• Gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens.
• God datorvana.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• B-körkort.

Personliga egenskaper

För att trivas hos oss är det viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra och trivs i en roll där du dagligen ger service av mycket god kvalitet. Du har ett högt säkerhetstänk, en positiv grundinställning och ett strukturerat arbetssätt. Du har också ett eget driv och en vilja till att med din kompetens bidra till att verksamheten utvecklas på bästa sätt.

Tjänsten ställer krav på att du är prestigelös, stresstålig och bra på att ta egna initiativ, även under lugnare perioder. Du känner ett ägandeskap för det du åtar dig och är en god lagkamrat även i stressade situationer.  

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

MERITERANDE


• Utbildningar inom sambandstjänst, signalskydd och/eller stabstjänst.
• Erfarenhet av att tjänstgöra inom sambands- och/eller stabsfunktion eller motsvarande.
• Erfarenhet av informationshantering.
• Erfarenhet av att arbeta med sekretessklassad information.
• Militärt förarbevis.

 

Övrigt
Arbetsort: Stockholm.
Befattningskategori: GSS/K
Befattningsnivå: OR4/5
Befattningen är en tillsvidareanställning och inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Tillsvidare.
Tillträde enligt överenskommelse.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Chef för sambandscentralen via e-post: fmtis-lse-sba-sbc-hkv@mil.se 

För upplysningar angående anställningsvillkor, kontakta:
HR-generalist Hanna Ottosson, 019-39 35 00 (växel).

Fackliga företrädare
SACO Pär-Erik Lohman,
OFR/S Martin Sparr,
OFR/O Johan Nestvall-Boo,
SEKO Matz Felix,
Samtliga nås via växeln på 019-39 35 00.

Välkommen med din ansökan senast 2022-10-10. Din ansökan bör innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.

Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 600 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stabsofficer till cyberförsvaret

Ansök    Aug 31    Försvarsmakten    Officer
Försvarsmaktens system utsätts dagligen för påfrestningar av främmande aktörer. Försvarsmaktens cyberförsvar söker nu dig som är redo för en större uppgift. Vill Du värna om Sverige och vår rätt att leva som vi själva väljer i en digitaliserad värld? Försvarsmaktens cyberförsvar fortsätter växa och nu letar vi efter dig som är stabsofficer och vill bidra i utvecklingen av Sveriges förstärkta förmåga inom cyberförsvar. Huvudsakliga arbetsuppgifter Som sta... Visa mer
Försvarsmaktens system utsätts dagligen för påfrestningar av främmande aktörer. Försvarsmaktens cyberförsvar söker nu dig som är redo för en större uppgift. Vill Du värna om Sverige och vår rätt att leva som vi själva väljer i en digitaliserad värld?

Försvarsmaktens cyberförsvar fortsätter växa och nu letar vi efter dig som är stabsofficer och vill bidra i utvecklingen av Sveriges förstärkta förmåga inom cyberförsvar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabsofficer kommer du att arbeta på militärstrategisk nivå med att planera, koordinera och följa upp Försvarsmaktens cyberförsvar och utvecklingen av cyberförsvarsförmågan. Du förväntas företräda Försvarsmaktens cyberförsvar i olika format och projekt, främst internt men även nationellt och internationellt. Som rådgivare kommer du även att skriva rapporter och producera beslutsunderlag för ledningen.

Inom Försvarsmaktens cyberförsvar erbjuds Du kontinuerligt kompetensutveckling så att Du vidareutvecklas i din roll och får de förutsättningar som krävs för att Du ska lyckas med ditt uppdrag.

Kvalifikationer
· OF 4

· Teknisk förståelse om IT-system och datakommunikation

· Förmåga att beskriva tekniska utmaningar för strategisk ledningsnivå och kunna beskriva konsekvenser för verksamheten

· Förmåga att föra en teknisk diskussion med kollegor, samt med andra delar inom Försvarsmakten och samverkande partners

· God förmåga att sammanställa och presentera material muntligt och i skrift

· Läser och talar svenska och engelska obehindrat

Meriterande kvalifikationer
· Erfarenhet från arbete i Försvarsmakten, gärna militärstrategisk nivå, försvarsgrensstab eller ledningsförband.

· Kunskaper om arkitektur, design och kravställning avseende säkerhet i IT-system

· Erfarenhet av att leda program alternativt projekt

Personliga egenskaper
Vi ser att Du är flexibel och har en förmåga att prioritera för att kunna leverera underlag med kvalitet inom angivna tidsförhållanden. Vi förutsätter att Du har en hög inlärningskapacitet och aktivt håller dig uppdaterad inom ditt arbetsområde. Du trivs med ett högt tempo, är prestigelös, gillar att arbeta i grupp och har en god samarbetsförmåga. Du är en stabil person med hög integritet som inte räds att ta egna initiativ för att hitta lösningar. Vidare ser vi att Du tycker om rollen som projektledare och trivs med att leda projekt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Tjänsten är heltid, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, tillträde efter överenskommelse. Arbetsort är Stockholm. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare. Upplysningar om befattningen lämnas av Patrik Ahlgren som nås på telefon 073-852 15 46.Urvalsprocessen kommer också att kompletteras med olika tester. 

Fackliga representanter
OFR/S Kjell Tetzlaff, SACO Camilla Robertsson,SEKO Lise-Lotte Larsson
OFR/O Arne Nilsson. Samtliga nås via växel 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan, CV samt ett personligt brev senast den 2022-09-25. Mejla ansökan till cyberintresse@mil.se, ange referens 774122.


--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Housekeeping Supervisor till Stockholms största hotell

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och organisera en stor personalgrupp inom housekeeping. Du har ett öga för detaljer, är en fena på kommunikation och brinner för att utveckla din arbetsgrupp framåt. Du lägger stor vikt vid att skapa en god teamanda samt att skapa tydliga rutiner och organisation för god trivsel för din personal. För dig är kvalité en service och du drivs av att nå uppsatta mål tillsammans med ditt team. Du kommer arbeta ute h... Visa mer
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och organisera en stor personalgrupp inom housekeeping. Du har ett öga för detaljer, är en fena på kommunikation och brinner för att utveckla din arbetsgrupp framåt.

Du lägger stor vikt vid att skapa en god teamanda samt att skapa tydliga rutiner och organisation för god trivsel för din personal.

För dig är kvalité en service och du drivs av att nå uppsatta mål tillsammans med ditt team.

Du kommer arbeta ute hos kund för Restaurangassistans räkning och tillsammans med hotellets egna husfru utveckla och driva avdelningen mot nya höjder. Gästnöjdhet, effektivitet och ett roligt arbetsklimat kommer vara dina främsta uppgifter.

Är du redo för en utvecklande och rolig utmaning? Välkommen in med din ansökan!Vi söker dig som:

- har tidigare erfarenhet från en ledande befattning inom housekeeping på ett större hotell.
- är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb
- är noggrann och har ett öga för detaljer
- har ett tydligt ledarskap, ansvarskänsla och är resultatinriktad
- är bra på att motivera och coacha medarbetare
- kan kommunicera på svenska och engelska
- är serviceminded


Vi erbjuder dig:

- fast lön och 100% anställning
- arbetet är förlagt under vardagar och helger, men till största del måndag-fredag


Arbetsuppgifter:

- planering, schemaläggning och tidrapportering av personal
- leda, utveckla och driva housekeeping avdelningen, 40-60 personer beroende på säsong
- utbildning och upplärning av ny personal
- upprätthålla en kvalitetsnivå som överensstämmer med hotellets riktlinjer
- rumskontroller
- resultat- och rapporteringsansvarEn trivsam arbetsplats

Att arbeta hos oss på RestaurangAssistans är väldigt roligt, otroligt lärorikt och du skaffar dig snabbt erfarenheter som det annars kan ta år att uppnå. För den nyfikne finns möjlighet att prova många olika arbetsplatser, lära känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen. I vårt team erbjuds du regelbundna personalaktiviteter och utbildning. Vi har kollektivavtal och friskvårdsmöjligheter.

Om oss

RestaurangAssistans är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora arenor. Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Visa mindre

Logistikledare vid Högkvarteret PROD LOG

Ansök    Aug 30    Försvarsmakten    Specialistofficer
Om tjänsten Trivs du med att driva ett självständigt arbete i en social miljö och ha ett stort antal varierande arbetsuppgifter? Har du även yrkeserfarenhet inom logistik i Försvarsmakten? Då är det kanske dig vi söker. Vi söker dig som är officer (OF3) eller specialistofficer (OR8) som vill vara med att samordna och följa upp stödet till försvarsövergripande övningar samt leda och samordna verksamhetsöverenskommelser mot övriga förband inom Försvarsmakte... Visa mer
Om tjänsten
Trivs du med att driva ett självständigt arbete i en social miljö och ha ett stort antal varierande arbetsuppgifter? Har du även yrkeserfarenhet inom logistik i Försvarsmakten? Då är det kanske dig vi söker.

Vi söker dig som är officer (OF3) eller specialistofficer (OR8) som vill vara med att samordna och följa upp stödet till försvarsövergripande övningar samt leda och samordna verksamhetsöverenskommelser mot övriga förband inom Försvarsmakten.

Befattningen är placerad i Stockholm vid HKV PROD LOG och arbetsleds av sektionschefen på Logistikavdelningen. Avdelningens huvuduppgifter är att stödja Försvarsmaktens logistikutveckling samt att leda underställda organisationsenheters förmågeuppbyggnad. Utöver detta skall avdelningen säkerställa att underställda krigsförband upprätthåller anbefalld beredskap.

I rollen som Logistikledare ingår du i logistikledarfunktionen tillsammans med tre andra och företräder PROD LOG inom ramen för ledning, samordning och uppföljning av Logistik.

Huvudsakligt ansvar och arbetsuppgifter
Ge stöd till ledning, samordning och uppföljning av logistik.

Dina huvudsakliga uppgifter:


• Företräda logistikledarfunktionen på PROD LOG inom ramen för ledning och samordning av stödet till försvarsgrensövergripande övningar (SOR)
• Utveckla logistikledarfunktionen i samverkan med övriga logistikledare inom Försvarsmakten
• Leda och samordna verksamhetsöverenskommelser, stödbehovsdialoger mot övriga förband (ej FSG), i samverkan med övriga inom funktionen och andra logistikledare i Försvarsmakten
• Deltar i logistikberedningar kopplat mot nationella och internationella insatser

KRAV
Kvalifikationer


• OF3 alt. OR8
• Relevant utbildning inom logistik eller teknik
• Erfarenhet av att leda eller delta i logistikberedningar på taktisk eller operativ nivå
• Erfarenhet av tjänstgöring i taktisk eller operativ stab inom Försvarsmakten
• Goda kunskaper i engelska, inklusive "NATO-logistik"
• God datorvana och mycket goda kunskaper i MS Excel, Word, Powerpoint

Personliga egenskaper
För att passa i rollen som Logistikledare hos oss behöver du ha en god förmåga att leda egna projekt samt har en god kommunikativ och social förmåga eftersom du samverkar med flera olika parter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

MERITERANDE


• Erfarenhet av att leda eller delta i övningsplanering på taktisk och operativ nivå

Övrigt 
Detta är en tillsvidareanställning. Tjänstgöringsomfattning: 100 %. Arbetsort Stockholm. Tillträde enligt överenskommelse.

Information
Frågor om befattningen kan ställas till övlt. Ulf Dahlqvist som nås via växel 08-788 75 00.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO, Camilla Robertsson

SEKO, Liselott Larsson

OFR/S, Kjell Tetzlaff

OFR/O, Arne Nilsson

Samtliga nås via växel 08-788 75 00.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2022-10-07. Till ansökan bifogas CV och ett personligt brev är du motiverar varför du ser dig passa för befattningen som Logistikledare. Ansökningshandlingar hanteras löpande. 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

MW Group söker dig som vill jobba extra!

Vi har arbetat med samhällsviktig infrastruktur sedan 2012. Våra affärsområden levererar dagligen kvalificerade tjänster och produkter som behövs i ett starkt, ansvarstagande och motståndskraftigt samhälle. Vi vill att våra medarbetare arbetar länge hos oss och därför erbjuder vi incitamentsprogram och utvecklingsmöjligheter inom MW Group. Vår fordonsflotta uppdateras över tid och vi arbetar med den senaste tekniken i våra affärsområden. Våra lokaler är pl... Visa mer
Vi har arbetat med samhällsviktig infrastruktur sedan 2012. Våra affärsområden levererar dagligen kvalificerade tjänster och produkter som behövs i ett starkt, ansvarstagande och motståndskraftigt samhälle. Vi vill att våra medarbetare arbetar länge hos oss och därför erbjuder vi incitamentsprogram och utvecklingsmöjligheter inom MW Group. Vår fordonsflotta uppdateras över tid och vi arbetar med den senaste tekniken i våra affärsområden. Våra lokaler är placerade vid etablerade knutpunkter och håller hög standard både på kontors- och lagersidan. Vi har en stabil ekonomisk situation och är väl finansiellt rustade för att till den civila såväl som den militära sektorn leverera tjänster för ett starkare samhälle.

MW Group har sedan företaget grundades, levererat personal till olika typer av evenemangskunder. Nu tar vi nästa steg och tar ett större ansvar för bland annat produktion av event över tid.
 

Din profil

Vi söker dig som vill jobba extra vid sidan av din huvudsakliga sysselsättning.
Du kommer att ingå i en arbetsstyrka som kan komma att bli kontaktade när MW Group får in tillfälliga arbeten som kräver snabb tillsättning men även planerade insatser framåt i tiden som kräver större personalvolymer under kortare tidsperioder.

Du är en individ som är tjänstvillig, lösningsorienterad och ödmjuk. Du kan föra dig i sociala sammanhang, är en lagspelare som förstår att alla uppgifter oavsett hur stora eller små är viktiga kuggar i en helhet. Du tar ansvar för tilldelade uppgifter och känner en stolthet i att alltid leverera det lilla extra.

Arbetsbeskrivning 

Genomföra förberedelser samt delta i genomförande och slutligen efterberedelser. Du kommer huvudsakligen att jobba med sportevenemang, konserter, företagsevent, galor mm.

 Historiskt sett har vi bland annat använt vår QRF(Quick Reaction Force) till följande uppdrag:

• Visitations- och publikvärdar på konserter
• Plansäkerhet vid sportevenemang
• Bemanning av industri vid oförutsedda produktionstoppar
• Snöröjning
• Handräckning vid byggen/rivning av montrar och annat vid mässor och liknande samt mycket annat både högt och lågt

Arbetsplatserna är i huvudsak:

• Friends Arena
• Tele2 Arena
• Globen
• Hovet
• Annexet

Kvalifikationer

• Minst 18 år fyllda.
• Bakgrund från svenska Försvarsmakten är meriterande men inte ett krav. 
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Då arbetet är ett extrajobb är det nödvändigt att du har en annan huvudsaklig sysselsättning. Arbete eller studier på minst 50%

Ansökan tas ej emot via e-post. Visa mindre

Housekeeping Supervisor till Stockholms största hotell

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och organisera en stor personalgrupp inom housekeeping. Du har ett öga för detaljer, är en fena på kommunikation och brinner för att utveckla din arbetsgrupp framåt. Du lägger stor vikt vid att skapa en god teamanda samt att skapa tydliga rutiner och organisation för god trivsel för din personal. För dig är kvalité en service och du drivs av att nå uppsatta mål tillsammans med ditt team. Du kommer arbeta ute h... Visa mer
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och organisera en stor personalgrupp inom housekeeping. Du har ett öga för detaljer, är en fena på kommunikation och brinner för att utveckla din arbetsgrupp framåt.

Du lägger stor vikt vid att skapa en god teamanda samt att skapa tydliga rutiner och organisation för god trivsel för din personal.

För dig är kvalité en service och du drivs av att nå uppsatta mål tillsammans med ditt team.

Du kommer arbeta ute hos kund för Restaurangassistans räkning och tillsammans med hotellets egna husfru utveckla och driva avdelningen mot nya höjder. Gästnöjdhet, effektivitet och ett roligt arbetsklimat kommer vara dina främsta uppgifter.

Är du redo för en utvecklande och rolig utmaning? Välkommen in med din ansökan!Vi söker dig som:

- har tidigare erfarenhet från en ledande befattning inom housekeeping på ett större hotell.
- är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb
- är noggrann och har ett öga för detaljer
- har ett tydligt ledarskap, ansvarskänsla och är resultatinriktad
- är bra på att motivera och coacha medarbetare
- kan kommunicera på svenska och engelska
- är serviceminded


Vi erbjuder dig:

- fast lön och 100% anställning
- arbetet är förlagt under vardagar och helger, men till största del måndag-fredag


Arbetsuppgifter:

- planering, schemaläggning och tidrapportering av personal
- leda, utveckla och driva housekeeping avdelningen, 40-60 personer beroende på säsong
- utbildning och upplärning av ny personal
- upprätthålla en kvalitetsnivå som överensstämmer med hotellets riktlinjer
- rumskontroller
- resultat- och rapporteringsansvarEn trivsam arbetsplats

Att arbeta hos oss på RestaurangAssistans är väldigt roligt, otroligt lärorikt och du skaffar dig snabbt erfarenheter som det annars kan ta år att uppnå. För den nyfikne finns möjlighet att prova många olika arbetsplatser, lära känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen. I vårt team erbjuds du regelbundna personalaktiviteter och utbildning. Vi har kollektivavtal och friskvårdsmöjligheter.

Om oss

RestaurangAssistans är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora arenor. Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Visa mindre

Livbataljonen söker skyttesoldater

Ansök    Aug 11    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Livbataljonen söker skyttesoldater Livbataljonens huvuduppgifter är att försvara Sveriges stats- och försvarsmaktsledning i händelse av krig samt bedriva statsceremoniell tjänst. Läs om Livbataljonen här Vi söker dig som vill ingå i försvaret av huvudstaden, arbeta centralt i Stockholm och vara Försvarsmaktens ansikte utåt! Arbetsuppgifter Du som kontinuerligt anställd soldat vid Livbataljon kommer huvudsakligen att arbeta med statsceremoniell tjänst, ... Visa mer
Livbataljonen söker skyttesoldater

Livbataljonens huvuduppgifter är att försvara Sveriges stats- och försvarsmaktsledning i händelse av krig samt bedriva statsceremoniell tjänst. Läs om Livbataljonen här

Vi söker dig som vill ingå i försvaret av huvudstaden, arbeta centralt i Stockholm och vara Försvarsmaktens ansikte utåt!

Arbetsuppgifter

Du som kontinuerligt anställd soldat vid Livbataljon kommer huvudsakligen att arbeta med statsceremoniell tjänst, att vidmakthålla och utveckla grundläggande soldatkunskaper samt färdigheter i innehavd befattning i krigsförbandet. Du kan efter lämplighet befattningsutbildas bl.a. mot olika understödsvapen, sjukvård, signalist, fältarbeten, gruppchef.

Livkompaniet genomför högvakter till fots vid Stockholms och Drottningholms slott samt svarar för hedersvakt och grenadjärsvakt vid statsbesök samt statsceremonier. Livkompaniet ansvarar även för bevakning och inpasseringskontroller vid Kavallerikasern.

Vid Livskvadron arbetar du utöver ovanstående även till stor del med stall- och ridtjänst, det finns inga krav på förkunskaper inom detta område. Avdelningarna genomför tillsammans beridna eskorter, beridna vaktparader samt vaktparad till fots vid Drottningholms och Stockholms slott.

Kvalifikationer

- Svensk medborgare.
- Godkända gymnasiebetyg i Sv A, Ma A samt En A.
- Godkända betyg från GMU/GU/Värnplikt.
- Fälttest 12:00 (FM beeptest 9:3) samt multitest 175 p.
- Genomför grundutbildning vid Livgardet/Livbataljon.

 

Meriterande kvalifikationer

- B-körkort.
- Militära förarbevis.
- Erfarenhet av ridning och stalltjänst.
- Utbildning på understödsvapen.

 

Personliga egenskaper

För att trivas i tjänsten ser vi att du som söker har demokratiska värderingar och tror på människors lika värde. Du är vårt ansikte utåt och det är av vikt att du har ett trevligt och tillmötesgående sätt samt känner ett engagemang för att representera Försvarsmakten i officiella sammanhang. Du tycker om fysisk träning och värdesätter att upprätthålla den status som krävs i ett fysiskt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

I arbetsmiljön förekommer allergener från bl.a. häst och hö, det är av vikt att du inte får allergiska reaktioner med men för din arbetsförmåga.

Ansökan

Personligt brev, CV och dokumenterade utbildningar. Märk de uppladdade dokumenten med för- och efternamn.

Villkor

Anställningsform: Visstidsanställning på heltid som kan komma att inledas med provanställning.
Arbetsplats: Lidingövägen 28, 115 41 Stockholm.
Sista ansökningsdag: 2022-09-05.
Tillträde: Måndag v.45.
Grundlön: Enligt FM lönestruktur, dock lägst 22 000 kr.

Upplysningar

Personaladministratör, Johanna Hedlund (johanna.hedlund@mil.se).

OFR/O Stefan Morin
OFR/S Kenneth Hartikainen
SACO Johan Gillemyr
SEKO Försvar Tomas Klasson
Samtliga nås via FM växel, 08-584 540 00


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Erfaren husfru/arbetsledare till ett av Stockholms största och mest välr...

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och organisera en stor personalgrupp inom housekeeping. Du har ett öga för detaljer, är en fena på kommunikation och brinner för att utveckla din arbetsgrupp framåt. Du lägger stor vikt vid att skapa en god teamanda samt att skapa tydliga rutiner och organisation för god trivsel för din personal. För dig är kvalité en service och du drivs av att nå uppsatta mål tillsammans med ditt team. Du kommer arbeta ute h... Visa mer
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och organisera en stor personalgrupp inom housekeeping. Du har ett öga för detaljer, är en fena på kommunikation och brinner för att utveckla din arbetsgrupp framåt.

Du lägger stor vikt vid att skapa en god teamanda samt att skapa tydliga rutiner och organisation för god trivsel för din personal.

För dig är kvalité en service och du drivs av att nå uppsatta mål tillsammans med ditt team.

Du kommer arbeta ute hos kund för Restaurangassistans räkning och tillsammans med hotellets egna husfru utveckla och driva avdelningen mot nya höjder. Gästnöjdhet, effektivitet och ett roligt arbetsklimat kommer vara dina främsta uppgifter.

Är du redo för en utvecklande och rolig utmaning? Välkommen in med din ansökan!Vi söker dig som:

- har tidigare erfarenhet från en ledande befattning inom housekeeping på ett större hotell.
- är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb
- är noggrann och har ett öga för detaljer
- har ett tydligt ledarskap, ansvarskänsla och är resultatinriktad
- är bra på att motivera och coacha medarbetare
- kan kommunicera på svenska och engelska
- är serviceminded


Vi erbjuder dig:

- fast lön och 100% anställning
- arbetet är förlagt under vardagar och helger, men till största del måndag-fredag


Arbetsuppgifter:

- planering, schemaläggning och tidrapportering av personal
- leda, utveckla och driva housekeeping avdelningen, 40-60 personer beroende på säsong
- utbildning och upplärning av ny personal
- upprätthålla en kvalitetsnivå som överensstämmer med hotellets riktlinjer
- rumskontroller
- resultat- och rapporteringsansvarEn trivsam arbetsplats

Att arbeta hos oss på RestaurangAssistans är väldigt roligt, otroligt lärorikt och du skaffar dig snabbt erfarenheter som det annars kan ta år att uppnå. För den nyfikne finns möjlighet att prova många olika arbetsplatser, lära känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen. I vårt team erbjuds du regelbundna personalaktiviteter och utbildning. Vi har kollektivavtal och friskvårdsmöjligheter.

Om oss

RestaurangAssistans är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora arenor. Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Visa mindre

Officer/handläggare till Must

Ansök    Aug 19    Försvarsmakten    Officer
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld? Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver verksamhet inom försvarsunderrättelsetjänst, militär underrättelsetjänst och militär säkerhetstjänst.   Om enheten Den militära säkerhetstjänste... Visa mer
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld? Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver verksamhet inom försvarsunderrättelsetjänst, militär underrättelsetjänst och militär säkerhetstjänst.

 

Om enheten

Den militära säkerhetstjänsten leds av Säkerhetskontoret (SÄKK) vid MUST. Säkerhetsunderrättelseavdelningen (SÄKU) vid SÄKK arbetar med att indikera, klarlägga och motverka säkerhetshotande verksamhet samt att bedriva försvarsunderrättelseverksamhet avseende säkerhetshotande aktörer. En stor del av arbetet är inriktat mot främmande staters underrättelseverksamhet som riktas mot Sverige, svenska intressen och Försvarsmakten. Must söker nu en officer/handläggare till sektionen för särskild bearbetning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Verksamheten bedrivs vid MUST Säkerhetskontor, Säkerhetsunderrättelseavdelningen. Du kommer att arbeta med inhämtning och bearbetning av information, bedriva utredningar av säkerhetshotande verksamhet riktad mot Försvarsmakten, samt delge olika underlag för beslut i den militära säkerhetstjänsten. Arbetet innefattar arbete såväl nationellt som resor till andra länder. Du är van att arbeta såväl självständigt som i grupp med komplexa utmaningar. Arbetet innebär att du kommer att hantera information som omfattas av sekretess, vilket ställer mycket höga krav på din integritet och ditt säkerhetsmedvetande. 

Kvalifikationer


• Mångårig erfarenhet från underrättelse- och säkerhetstjänst.
• Akademisk examen eller motsvarande officersutbildning och/eller polisexamen.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Meriterande kvalifikationer


• Erfarenhet av underrättelseanalys- och/eller bedrivande av utredningar.
• Erfarenhet av personbaserad inhämtning.
• Erfarenhet av analysverktyg som i2 Analyst Workstation eller Palantir.
• Erfarenhet av eller kunskap om arbetet vid andra försvarsmyndigheter, Säpo eller Polisen.
• Erfarenhet från internationella insatser. 
• Ytterligare språkkunskaper, utöver engelska.

Personliga egenskaper

Som person har du stark integritet, är initiativrik och kreativ samt trivs att arbeta med såväl långsiktigt arbete som att lösa uppgifter under knappa tidsförhållanden. Du uppskattar att lösa analytiska problem i grupp, men kan även självständigt ansvara för att driva tilldelade ärenden framåt. Du har en god social förmåga, ett nyfiket förhållningssätt och en utvecklad förmåga till kritiskt tänkande, men du har inte behov av att stå i centrum eller att få publikt erkännande för dina prestationer. Därutöver har du ett högt säkerhets- och sekretessmedvetande. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Arbetsort: Stockholm. Befattningen är öppen att söka för civila och militär personal. Svenskt medborgarskap krävs. Frågor om befattningen och rekryteringsprocessen mejlas till hkv-rekrytering-must@mil.se, vänligen skriv ”officer/handläggare SB” i ämnesraden. 

 Ansökan med personligt brev och CV skickas med post till 

Försvarsmakten 

Must Ledk HR 

107 85 

Stockholm 

Märk din ansökan ”Officer/handläggare SÄKU SB” 

Välkommen med din ansökan senast 2022-09-18. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Urval kommer att ske löpande. 


Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är ”Ett säkrare Sverige i en osäker värld”. Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.

En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Städande arbetsledare till ett lägenhetshotell

Vi söker dig som: - har minst 2 års erfarenhet av rumsstädning och lokalvård på hotell i Sverige - har arbetat som arbetsledare inom housekeeping - är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb - är noggrann och har ett öga för detaljer - har ett tydligt ledarskap, ansvarskänsla och är resultatinriktad - är bra på att motivera och coacha medarbetare - kan kommunicera på svenska och engelska Vi erbjuder dig: - lön enligt kollektivavtal - tillsv... Visa mer
Vi söker dig som:

- har minst 2 års erfarenhet av rumsstädning och lokalvård på hotell i Sverige
- har arbetat som arbetsledare inom housekeeping
- är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb
- är noggrann och har ett öga för detaljer
- har ett tydligt ledarskap, ansvarskänsla och är resultatinriktad
- är bra på att motivera och coacha medarbetare
- kan kommunicera på svenska och engelska


Vi erbjuder dig:

- lön enligt kollektivavtal
- tillsvidareanställning 75% (vi tillämpar 6 månaders provanställning)
- arbetet är förlagt under dagtid vardagar samt varannan helg


Arbetsuppgifter:

- lokalvård
- leda, utveckla och driva Housekeepingavdelningen, 2-10 personer beroende på säsong
- planera och genomföra temastäd av hotellrummen
- personalansvar inklusive planering och schemaläggning
- upprätthålla en kvalitetsnivå som överensstämmer med hotellets riktlinjer
- tidrapportering och resultatansvar
Vi tar EJ emot ansökningar via telefon eller e-mail!En trivsam arbetsplats

Att arbeta hos oss på RestaurangAssistans är väldigt roligt, otroligt lärorikt och du skaffar dig snabbt erfarenheter som det annars kan ta år att uppnå. För den nyfikne finns möjlighet att prova många olika arbetsplatser, lära känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen. Du får dessutom frihet att välja när du vill arbeta och om du vill arbeta heltid, deltid eller extra. I vårt team erbjuds du regelbundna personalaktiviteter och utbildning. Vi har kollektivavtal och friskvårdsmöjligheter.

Om oss

RestaurangAssistans är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora arenor. Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Visa mindre

Stabsofficer transporter till Logistikavdelningen Resursproduktionsenheten

Ansök    Aug 1    Försvarsmakten    Officer
Är du officer och vill vara med och utveckla transporttjänsten på strategisk nivå? Har du tidigare erfarenhet av arbete med transporttjänst? Motiveras du av en dynamisk roll där du får möjlighet att arbeta mot försvarsgrensstaber, stridskrafter och förband och med arbetsuppgifter som innehåller stort ansvar och variation? Sök dig då till oss på Logistikavdelningen inom Resursproduktionsenheten! Om Logistikavdelningen Logistikavdelningen inom Resursprodukt... Visa mer
Är du officer och vill vara med och utveckla transporttjänsten på strategisk nivå? Har du tidigare erfarenhet av arbete med transporttjänst? Motiveras du av en dynamisk roll där du får möjlighet att arbeta mot försvarsgrensstaber, stridskrafter och förband och med arbetsuppgifter som innehåller stort ansvar och variation? Sök dig då till oss på Logistikavdelningen inom Resursproduktionsenheten!

Om Logistikavdelningen
Logistikavdelningen inom Resursproduktionsenheten ansvarar för att utveckla, samordna och följa upp verksamheten under chefen för resursproduktionsenheten. Verksamheten inom logistikavdelningen består av transporttjänst, teknisk tjänst, försörjning och förvaltning.

Inom transportsektionen ansvarar vi för den långsiktiga utvecklingen av transporttjänsten inom Försvarsmakten. Vi har också det övergripande ansvaret för tullfrågor. Detta innebär ett omfattande samarbete med andra delar av Högkvarteret, olika förband, skolor och centra inom Försvarsmakten men också externa myndigheter och branschorganisationer.

Befattningen erbjuder
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete där du får möjlighet att verka på koncernnivå inom ditt specialistområde, i en spännande miljö, där vi bidrar till ett starkare försvar varje dag.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
En stor del av uppgiften är att medverka i produktionsledningens försvarsplanering och delta i samverkan med myndigheter inom transportsektorn på central nivå.


• Företräda transporttjänsten på central nivå inom Försvarsmakten
• Företräda försvarsmakten vid deltagande i internationella transportsamarbeten
• Delta i samverkan med externa aktörer som myndigheter, branschorganisationer och transport- och logistikindustrin
• I samverkan med olika delar av Försvarsmakten och andra myndigheter delta i utvecklingen av totalförsvaret
• Medverka till att säkerställa Försvarsmaktens transportkapacitet avseende såväl militära som civila transportresurser omfattande samtliga transportsätt
• Delta vid utarbetande av centrala planer rörande mobilisering och försvarsplanering
• Delta i utvecklingen av reglementen, handböcker och andra publikationer inom funktionen
• Informera och genomföra viss utbildning inom transportområdet
• Ge stöd till förbandstransportledare, transportofficerare vid staber, skolor och förband
• Medverka i arbetet med anskaffning av materiel inom transporttjänsten m.m.

Kvalifikationer


• Genomgången utbildning vid Försvarsmakten
• OR 8 eller OF 3
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Goda kunskaper i logistik

Meriterande


• Erfarenhet av ledning av logistikoperationer på operativ nivå
• Erfarenhet av Försvarsmaktens internationella insatser, operationer och övningar
• Intendentutbildning eller motsvarande logistikutbildning
• Erfarenhet av strategiska och operativa transporter
• Tjänstgöring i transport- eller logistikförband

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann med god analytisk förmåga. Du kan omsätta värderingar/bedömningar till slutsatser och formulera konkreta åtgärder. Du har gott omdöme och ordningssinne samt en god förmåga att bedöma risker. Du kan även hantera stora mängder av information som omfattas av försvarssekretess. Du kommer behöva kunna driva projekt med många olika komponenter. För att trivas och lyckas behöver du också vara social, lyhörd och samarbetsinriktad med god initiativförmåga samt ha en förmåga att leverera underlag och planer i rätt tid. Tidvis behöver du tåla en hög arbetsbelastning.

Övrigt
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Tillsvidareanställning. Vid nyanställning eller återanställning tillämpar vi vanligtvis 6 månaders provanställning.
Befattningen är placerad på Högkvarteret i Stockholm.

Upplysningar om befattningen lämnas gärna av sektionschef övlt Per Thurhammar, 08-788 75 00.

För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-Specialist Cecilia Lindhe Nadjalin 072-368 09 08. 

Fackliga företrädare

SACO
Försvarsförbundet
SEKO
Officersförbundet

Samtliga nås via växeln på 08 788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2022-09-06. Din ansökan bör innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Erfaren husfru/arbetsledare till stort hotell i Stockholm

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och organisera en stor personalgrupp inom housekeeping. Du har ett öga för detaljer, är en fena på kommunikation och brinner för att utveckla din arbetsgrupp framåt. Du lägger stor vikt vid att skapa en god teamanda samt att skapa tydliga rutiner och organisation för god trivsel för din personal. För dig är kvalité en service och du drivs av att nå uppsatta mål tillsammans med ditt team. Du kommer arbeta ute h... Visa mer
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och organisera en stor personalgrupp inom housekeeping. Du har ett öga för detaljer, är en fena på kommunikation och brinner för att utveckla din arbetsgrupp framåt.

Du lägger stor vikt vid att skapa en god teamanda samt att skapa tydliga rutiner och organisation för god trivsel för din personal.

För dig är kvalité en service och du drivs av att nå uppsatta mål tillsammans med ditt team.

Du kommer arbeta ute hos kund för Restaurangassistans räkning och tillsammans med hotellets egna husfru utveckla och driva avdelningen mot nya höjder. Gästnöjdhet, effektivitet och ett roligt arbetsklimat kommer vara dina främsta uppgifter.

Är du redo för en utvecklande och rolig utmaning? Välkommen in med din ansökan!Vi söker dig som:

- har tidigare erfarenhet från en ledande befattning inom housekeeping på ett större hotell.
- är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb
- är noggrann och har ett öga för detaljer
- har ett tydligt ledarskap, ansvarskänsla och är resultatinriktad
- är bra på att motivera och coacha medarbetare
- kan kommunicera på svenska och engelska
- är serviceminded


Vi erbjuder dig:

- fast lön och 100% anställning
- arbetet är förlagt under vardagar och helger, men till största del måndag-fredag


Arbetsuppgifter:

- planering, schemaläggning och tidrapportering av personal
- leda, utveckla och driva housekeeping avdelningen, 40-60 personer beroende på säsong
- utbildning och upplärning av ny personal
- upprätthålla en kvalitetsnivå som överensstämmer med hotellets riktlinjer
- rumskontroller
- resultat- och rapporteringsansvarEn trivsam arbetsplats

Att arbeta hos oss på RestaurangAssistans är väldigt roligt, otroligt lärorikt och du skaffar dig snabbt erfarenheter som det annars kan ta år att uppnå. För den nyfikne finns möjlighet att prova många olika arbetsplatser, lära känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen. I vårt team erbjuds du regelbundna personalaktiviteter och utbildning. Vi har kollektivavtal och friskvårdsmöjligheter.

Om oss

RestaurangAssistans är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora arenor. Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Visa mindre

Livbataljonen söker skyttesoldater

Ansök    Jul 1    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Livbataljonens huvuduppgifter är att försvara Sveriges stats- och försvarsmaktsledning i händelse av krig samt bedriva statsceremoniell tjänst. Läs om Livbataljonen här Vi söker dig som vill ingå i försvaret av huvudstaden, arbeta centralt i Stockholm och vara Försvarsmaktens ansikte utåt! Arbetsuppgifter Du som kontinuerligt anställd soldat vid Livbataljon kommer huvudsakligen att arbeta med statsceremoniell tjänst, att vidmakthålla och utveckla grundläg... Visa mer
Livbataljonens huvuduppgifter är att försvara Sveriges stats- och försvarsmaktsledning i händelse av krig samt bedriva statsceremoniell tjänst. Läs om Livbataljonen här

Vi söker dig som vill ingå i försvaret av huvudstaden, arbeta centralt i Stockholm och vara Försvarsmaktens ansikte utåt!
Arbetsuppgifter
Du som kontinuerligt anställd soldat vid Livbataljon kommer huvudsakligen att arbeta med statsceremoniell tjänst, att vidmakthålla och utveckla grundläggande soldatkunskaper samt färdigheter i innehavd befattning i krigsförbandet. Du kan efter lämplighet befattningsutbildas bl.a. mot olika understödsvapen, sjukvård, signalist, fältarbeten, gruppchef. 

Livkompaniet genomför högvakter till fots vid Stockholms och Drottningholms slott samt svarar för hedersvakt och grenadjärsvakt vid statsbesök samt statsceremonier. Livkompaniet ansvarar även för bevakning och inpasseringskontroller vid Kavallerikasern.

Vid Livskvadron arbetar du utöver ovanstående även till stor del med stall- och ridtjänst, det finns inga krav på förkunskaper inom detta område. Avdelningarna genomför tillsammans beridna eskorter, beridna vaktparader samt vaktparad till fots vid Drottningholms och Stockholms slott.

Kvalifikationer
- Svensk medborgare
- Godkända gymnasiebetyg i Sv A, Ma A samt En A
- Godkända betyg från GMU/GU/Värnplikt
- Fälttest 12:00 (FM beeptest 9:3) samt multitest 175 p
- Genomfört skyddsvaktsutbildning med godkänt resultat

Meriterande kvalifikationer
- Tidigare anställning i Försvarsmakten
- B-körkort
- Militära förarbevis
- Erfarenhet av ridning och stalltjänst
- Utbildning på understödsvapen

Personliga egenskaper
För att trivas i tjänsten ser vi att du som söker har demokratiska värderingar och tror på människors lika värde. Du är vårt ansikte utåt och det är av vikt att du har ett trevligt och tillmötesgående sätt samt känner ett engagemang för att representera Försvarsmakten i officiella sammanhang. Du tycker om fysisk träning och värdesätter att upprätthålla den status som krävs i ett fysiskt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

I arbetsmiljön förekommer allergener från bl.a. häst och hö, det är av vikt att du inte får allergiska reaktioner med men för din arbetsförmåga.

Ansökan
Personligt brev, CV och dokumenterade utbildningar (däribland intyg på genomförd GU).

Villkor
Anställningsform: Visstidsanställning på heltid som kan komma att inledas med provanställning
Arbetsplats: Lidingövägen 28, 115 41 Stockholm
Sista ansökningsdag: 2022-07-31
Tillträde: Preliminärt månadsskiftet oktober-november 2022
Grundlön: Enligt FM lönestruktur, dock lägst 22 000 kr

Upplysningar
Personaladministratör Johanna Hedlund, johanna.hedlund@mil.se

OFR/O Stefan Morin
OFR/S Kenneth Hartikainen
SACO Johan Gillemyr
SEKO Försvar Tomas Klasson
Samtliga nås via FM väx el, 08-584 540 00


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stridsledningsofficer till Genomförandeavdelningen FMLOG Stab

Ansök    Jun 30    Försvarsmakten    Specialistofficer
Befattningen erbjuder Vill du vara en del av Sveriges Försvarsmakt? Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer. Tillsammans bygger vi en trygghet för Sverige i en osäker omvärld och den oförutsägbara framtiden. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) genomför nu en spännande utvecklingsresa med att bygga morgondagens försvar och skapa ett robust och leveranssäkert FMLOG. Ett viktigt led i det förändringsarbetet ... Visa mer
Befattningen erbjuder
Vill du vara en del av Sveriges Försvarsmakt? Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer. Tillsammans bygger vi en trygghet för Sverige i en osäker omvärld och den oförutsägbara framtiden. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) genomför nu en spännande utvecklingsresa med att bygga morgondagens försvar och skapa ett robust och leveranssäkert FMLOG. Ett viktigt led i det förändringsarbetet är att etablera och utöka vår verksamhet på flera orter i Sverige. Vill du vara med i en händelserik tid och vara en del i att leda förbandet?

Om enheten

Samordningssektionen på FMLOG stab tillhör Genomförandeavdelningen (J3) och består av både civila och militär medarbetare som tillsammans har till uppgift att leda den dagliga verksamheten inom FMLOG. Här ingår bland annat att inrikta och samordna på kort och medellångsikt (dagar- månader). Samt att genomföra operativ och taktisk ledning av förband.

FMLOG stab består av ca 50 medarbetare och sitter i nyrenoverade lokaler vid Gärdet i Stockholm.Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som Stridsledningofficer på Samordningssektionen kommer du tillsammans med sektionschefen och övriga medarbetareatt ansvara för att stödja förbandschefen med den dagliga ledningen av förbandet. I tjänsten deltar du även i bland annat planering och uppföljning av förbandets verksamhet som genomförs mot alla försvarsgrenar och  stridskrafter, såväl nationellt som internationellt.

Du kommer i din roll att genomföra samverkan, dialoger och beredningar inom förbandet likväl med överordnad ledningsnivå.

I tjänsten igår schemalagd beredskapstjänstgöring.

KRAV
Kvalifikationer

• Officer
• Goda kunskaper i Microsoft Office
• Goda kunskaper i VIDAR
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
• B-körkort (manuell)
Personliga egenskaper


För att lyckas och trivas i tjänsten som Stridsledningsofficerbehöver du trivas i en miljö med varierande tempo. Du är ansvarsfull, noggrann och har lätt för att ta egna intiativ inom eget ansvarsområde och mot gemensamt uppsatta mål. Du är en lagspelare som sätter gruppens resultat framför dina egna och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer på allanivåer både internt och externt inom organisationen.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Det finns goda möjligheter till vidareutveckling inom förbandet.


MERITERANDE  

• Officersutbildning med inriktning logistik eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av tjänstgöring vid stab
• HSOU/HOP
• FM/NATO/FN logistikutbildning/ar
• Behörighet ISUS
• Behörighet SWECCIS
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Denna annons avser två tillsvidareanställningar på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Arbetsort Stockholm

Du kommer anställas i befattningen Logistikbefäl (OR8) eller Stabsofficer (OR8)

För upplysningar om befattningen kontakta:
Sektionschef Axel Gustafsson

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Ellen Berggren

Fackliga företrädare:
OFR/S Håkan Antonsson
SEKO Eva-Britt Steen
OFR/O Stefan Joon
SACO Madeleine Bagge

Samtliga nås via Försvarsmaktens växel på 08-788 75 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-08-14. Din ansökan bör innehålla CV samt kortfattat ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Must söker utredare till säkerhetsprövningssektionen vid säkerhetskontoret

Ansök    Jul 1    Försvarsmakten    Officer
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?  Om enheten Säkerhetsprövningssektionen vid säkerhetsskyddsavdelningen har en viktig roll i Försvarsmaktens personalförsörjning genom att vi har det övergripande ansvaret för säkerhetsprövningen inom Försvarsmakten. Det innebär att vi leder och samordnar Försvarsmaktens säkerhetsprövning och genom pågående utveckling av regelverk, rutiner och metoder ansvarar för at... Visa mer
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld? 

Om enheten

Säkerhetsprövningssektionen vid säkerhetsskyddsavdelningen har en viktig roll i Försvarsmaktens personalförsörjning genom att vi har det övergripande ansvaret för säkerhetsprövningen inom Försvarsmakten. Det innebär att vi leder och samordnar Försvarsmaktens säkerhetsprövning och genom pågående utveckling av regelverk, rutiner och metoder ansvarar för att stärka säkerhetsprövningen. Sektionen har hög kompetens såväl militärt som akademiskt, samt stor erfarenhet från militära- och andra relevanta samhällsområden. Sektionens arbete präglas av engagemang, integritet och kvalitet.

Din roll

Som utredare vid säkerhetsprövningssektionen arbetar du i huvudsak med personutredningar av den som deltar, eller ska delta, i Försvarsmaktens säkerhetskänsliga verksamhet. Det innebär att du utreder en persons lojalitet, pålitlighet och eventuella sårbarhet utifrån säkerhetsskyddslagens krav. I dina utredningar inhämtar du underlag som kan finnas inom eller utanför myndigheten, bearbetar, analyserar och bedömer informationen samt sammanställer ett beredningsunderlag som du föredrar vid ett beredningssammanträde för beslut.

Arbetet genomförs i nära samarbete med sektionens övriga medarbetare och kommer även till viss del att omfatta bakgrundskontroller, referenstagning, intervjuer och samtal samt övrig förekommande administration. I rollen ingår även att stödja och samverka med Försvarsmaktens egna organisationsenheter, och med andra myndigheter, i ärenden som rör säkerhetsprövning. Du förväntas att på sikt kunna utbilda i säkerhetsprövning.

På arbetsplatsen nyttjar vi flextid. Det finns dock fasta tidpunkter som det dagliga arbetet måste anpassas efter. Arbetet sker på plats i Försvarsmaktens lokaler, men även arbetsresor både inom och utanför Sverige ingår i arbetsuppgifterna. I Försvarsmakten ses fysiskt träning och friskvård som en arbetsuppgift.

Kvalifikationer


• relevant militär utbildning (OR 7/8 alt OF 3) gärna med erfarenhet från underrättelse eller säkerhetstjänst
• god förmåga att formulera dig väl i tal och skrift på svenska

Meriterande


• arbetat med säkerhetsprövning
• erfarenhet av tidigare utredningsarbete
• utbildning i, eller erfarenhet av, samtal och intervju
• arbetat inom Försvarsmakten eller vid annan myndighet
• erfarenhet av metodutvecklingsarbete
• relevant akademisk utbildning

Vem är du?

Vi söker dig som vill arbeta med att skydda Försvarsmaktens skyddsvärden genom att säkerställa att vi har personal som inte brister i lojalitet, pålitlighet eller har sårbarheter.

Du har ett intresse för mänskligt beteende och vill fördjupa dig inom detta område. Du har en förståelse för Försvarsmaktens verksamhet och kan, eller vill lära dig, de regelverk och processer som styr säkerhetsprövningen. Du tycker om att arbeta i en roll där du samlar in, analyserar och sammanställer information. Du är bekväm med att driva dina egna utredningar och göra egna prioriteringar, både på kort och på lång sikt.

Du tycker om att tillhöra ett team, men kan samtidigt ta ansvar för självständiga arbetsuppgifter. Du har en god kommunikativ förmåga och trivs i roller där du kan skapa engagemang och goda relationer. Eftersom att utbilda andra ingår i arbetsuppgifterna är det viktigt att du känner dig bekväm i en sådan roll.

Eftersom du i ditt arbete kommer hantera uppgifter med hög sekretess krävs att du har ett gott omdöme, ett högt säkerhetsmedvetande och hög integritet. Du är kvalitetsmedveten, prestigelös och ansvarstagande. För att lyckas i rollen behöver du ha en god analytisk förmåga, vara pedagogisk och strukturerad och noggrann. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-08-31. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är ”Ett säkrare Sverige i en osäker värld”. Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.

En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Logistikbefäl till FMLOG

Ansök    Jun 27    Försvarsmakten    Officer
Befattningen erbjuder Vill du vara en del av Sveriges Försvarsmakt (FM)? Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer. Tillsammans bygger vi en trygghet för Sverige i en osäker omvärld och den oförutsägbara framtiden. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) genomför nu en spännande utvecklingsresa med att bygga morgondagens försvar och skapa ett robust och leveranssäkert FMLOG. Ett viktigt led i det förändringsar... Visa mer
Befattningen erbjuder
Vill du vara en del av Sveriges Försvarsmakt (FM)? Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer. Tillsammans bygger vi en trygghet för Sverige i en osäker omvärld och den oförutsägbara framtiden. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) genomför nu en spännande utvecklingsresa med att bygga morgondagens försvar och skapa ett robust och leveranssäkert FMLOG. Ett viktigt led i det förändringsarbetet är att etablera och utöka vår verksamhet på flera orter i Sverige. Vill du vara med i en händelserik tid och vara en del i FMLOGs utveckling?

Om enheten
Teknik- och verksamhetsstödsavdelningen (TVA) tillhör staben på FMLOG och är för närvarande lokaliserad i fina lokaler på Gärdet i Stockholm. TVA består av tre sektioner: Teknik- och vidmakthållande, Infrastruktur samt Verksamhetssäkerhet. Dessa tre sektioner ansvarar för att leda och följa upp förbandets tekniska tjänst, materiel- och förnödenhetsfrågor, ledningssystemfrågor, infrastruktur, verksamhetssäkerhet samt miljö- och kvalitetsfrågor. Handläggare logistik ingår i Teknik- och vidmakthållandesektionen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Rollen innebär att driva den dagliga funktionsledningen av logistik, upprättade av rutiner samt handläggning av ärenden. Tjänsten rör främst försörjning av materiel och förnödenheter samt behovsättning, inventering och uppföljning och innebär en stor del samverkan och byggande av kontaktnät. Tjänsten kan innebära olika ledarroller beroende på uppgift, exempelvis i projekt eller stöd till insatser. Logistikhandläggaren ingår i en stab och behöver därför kunna arbeta brett och självständigt med olika typer av uppgifter. Tjänsten kräver ett gott ordningssinne samt balans för när detaljer kontra helhet krävs.


• Logistikbefälet handlägger och bereder logistikstödet inom FMLOG i alla beredskapsnivåer vilket innebär ett dynamiskt arbete mellan planering och genomförande i en mängd olika tidsaspekter.
• Stödjer med fackkompetens och bidrar till att FMLOG logistiklägesbild är uppdaterad.
• Utarbetar planer för uppföljning, analys, värdering och utveckling inom eget funktionsområde.
• Bistår avseende förbandets processer för MFO (materielfördelningsorder), AFO (ammunitionsfördelningsorder), LFO (livsmedelsfördelningsorder) samt förbandets inventering.
• Driver förbandets uppföljning och ordning i ledningsstödsystem, exempelvis LIFT och PRIO.
• Upprättar orderverk för produktion och insatser.
• Medverkar i projekt- och arbetsgrupper samt arbetar som allmän stabsmedlem.

KRAV

Kvalifikationer


• Officer (OF1-2/OR6-8) med intendentutbildning eller förtrogen med FM förnödenhetsförsörjning
• Relevant logistikutbildning inom FM
• Väl förtrogen med FM stödsystem LIFT och PRIO
• Förtrogen med FM materielprocesser
• Förtrogen med stabsprocesser
• God förmåga i svenska avseende tal och skrift
• God förmåga i engelska avseende tal och skrift
• Körkort, minst behörighet B

Personliga egenskaper
Du är självgående och har lätt för att ta initiativ och ansvar i varje given situation. Du har en god förmåga till nätverkande och ser nyttan med detsamma. Du skapar ett användbart nätverk med kontakter och relationer och använder detta för att uppnå mål. Din samarbetsförmåga är mycket god och du har en hög grad av integritet och ödmjukhet inför andras erfarenheter och åsikter. Du är en ordningsam person som har god balans mellan detaljer och helhet i arbetet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande


• Arbete med krigsförbandsutveckling
• Erfarenhet av materielunderhållsplanering
• Förtrogen med IOR

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrigt

Befattningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning (gäller inte om du redan är anställd inom Försvarsmakten).

Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsort Stockholm eller Arboga.

Befattningen är militär, OR 8.

För upplysningar om befattningen och processen kontakta:
Andreas Jonsson, chef Teknik- och vidmakthållandesektionen 0705-13 08 64.

Fackliga företrädare:
Madeleine Bagge, SACO.

Eva-Britt Steen, SEKO.

Torbjörn Bäckman, OFR/O.

Håkan Antonsson, OFR/S.

Samtliga nås via Försvarsmaktens växel: 08-788 75 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-07-17. Med hänsyn till semesterperioder kan återkoppling dröja och processen bedöms fortsätta senast i mitten av augusti 2022.

Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Vi ser framemot din ansökan!


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Yrkesofficerare till insatsstabens personalavdelning

Ansök    Jun 28    Försvarsmakten    Officer
Försvarsmaktens militära operationer och insatser pågår dagligen, nationellt och internationellt där vår personal är en avgörande resurs. Vill du vara med att inrikta, leda och samordna personaltjänsten inom ramen för Försvarsmaktens insatschefs ansvarsområde? Är du intresserad av att påverka personaltjänsten vid planering, genomförande och uppföljning på en operativ nivå? Om ovanstående verkar intressant. Huvudsakliga arbetsuppgifter Fokus för verksamh... Visa mer
Försvarsmaktens militära operationer och insatser pågår dagligen, nationellt och internationellt där vår personal är en avgörande resurs.

Vill du vara med att inrikta, leda och samordna personaltjänsten inom ramen för Försvarsmaktens insatschefs ansvarsområde?

Är du intresserad av att påverka personaltjänsten vid planering, genomförande och uppföljning på en operativ nivå? Om ovanstående verkar intressant.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Fokus för verksamheten är personell tillgänglighet och uthållighet i syfte att skapa handlingsfrihet för insatschefen såväl i grundberedskap som vid höjd beredskap. Vi ansvarar för att reglera och ge personaltjänsten rätt förutsättningar internationellt såväl som internationellt. Vi följer upp det operativa personalläget. Sammanvägt ställer detta höga krav på analysförmåga och helhetsperspektiv hos oss som enskilda stabsmedlemmar. Vi är beredda att tempoväxla och hantera olika tidstempo parallellt. Vi arbetar inom ramen för Svensk planerings- och ledningsmetod (SPL) och försvarsplanering (FP), men arbetar även inom försvarsmaktsplanering (FMP). Verkligheten och realism styr våra prioriteringar, vi är alltid beredda att stödja pågående genomförande.

KRAV

Kvalifikationer


• Du har tjänstgjort i befattning i insatsorganisationen (bataljon-, brigad- eller flottilj nivå).
• Du har erfarenhet av stabsarbete på minst taktisk nivå.
• Du uppfyller Försvarsmaktens krav för FM Fysisk Standard på grundnivå.
• Du har kunskap i engelska på nivå STANAG 3333 motsv.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är lösningsorienterad samtidigt lyhörd för andras erfarenheter. Du har förmåga att identifiera och kommunicera det viktigaste i en stor mängd information. Du är pålitlig, lojal och har hög integritet och säkerhetsmedvetenhet. Du har förmåga att hantera plötsliga och oförutsedda händelser. Du har ett förtroendeskapande förhållningssätt och förstår vikten av att fungera i arbetslaget. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE


• Du har goda kunskaper om personaltjänst vid militära operationer och insatser.
• Du har erfarenhet av stabsarbete på högre taktisk nivå (FGS motsv.).
• Du har genomfört internationell militär insats i personalbefattning.
• Du har erfarenhet att leda arbetsgrupper/projekt.
• Du har erfarenhet att arbeta enligt SPL.
• Du har erfarenhet att arbeta enligt FP.
• Du har erfarenhet att arbeta enligt FMP.
• Du har erfarenhet av hantering i SWECCIS och ISUS.

Övrigt
Tillträde snarast eller efter överenskommelse.
Befattningen är en tillsvidareanställning men tidsbegränsad anställning kan erbjudas.
Reservofficer är också välkommen att söka.
Om du idag inte är tillsvidareanställd i Försvarsmakten så tillämpas 6 månaders provanställning.
Placeringsorten är Stockholm (Lidingövägen 24).
Denna annons avser två befattningar i nivåerna OF-3 och OR-8 men det är individens kompetens som avgör rekryteringen. Det innebär att ett nivåunderskridande kan accepteras.

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:
Chef genomförandesektionen Mats Holmberg 08 – 788 72 62 mats.holmberg@mil.se
Chef planeringssektionen Elisabeth Klippinger  08 – 758 90 70 elisabeth.klippinger@mil.se

Fackliga företrädare vid HKV
OFR/O HKV, Arne Nilsson,
SACO HKV, Camilla Robertsson,
Försvarsförbundet, OFR/S HKV – Kjell Tetzlaff,
SEKO HKV Lise-Lotte Larsson,
Samtliga nås på telefon 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2022-07-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Intervjuer av kandidater planeras från 2022-09-15.  


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Erfaren husfru/arbetsledare till stort hotell i Stockholm

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och organisera en stor personalgrupp inom housekeeping. Du har ett öga för detaljer, är en fena på kommunikation och brinner för att utveckla din arbetsgrupp framåt. Du lägger stor vikt vid att skapa en god teamanda samt att skapa tydliga rutiner och organisation för god trivsel för din personal. För dig är kvalité en service och du drivs av att nå uppsatta mål tillsammans med ditt team. Du kommer arbeta ute h... Visa mer
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och organisera en stor personalgrupp inom housekeeping. Du har ett öga för detaljer, är en fena på kommunikation och brinner för att utveckla din arbetsgrupp framåt.

Du lägger stor vikt vid att skapa en god teamanda samt att skapa tydliga rutiner och organisation för god trivsel för din personal.

För dig är kvalité en service och du drivs av att nå uppsatta mål tillsammans med ditt team.

Du kommer arbeta ute hos kund för Restaurangassistans räkning och tillsammans med hotellets egna husfru utveckla och driva avdelningen mot nya höjder. Gästnöjdhet, effektivitet och ett roligt arbetsklimat kommer vara dina främsta uppgifter.

Är du redo för en utvecklande och rolig utmaning? Välkommen in med din ansökan!Vi söker dig som:

- har tidigare erfarenhet från en ledande befattning inom housekeeping på ett större hotell.
- är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb
- är noggrann och har ett öga för detaljer
- har ett tydligt ledarskap, ansvarskänsla och är resultatinriktad
- är bra på att motivera och coacha medarbetare
- kan kommunicera på svenska och engelska
- är serviceminded


Vi erbjuder dig:

- fast lön och 100% anställning
- arbetet är förlagt under vardagar och helger, men till största del måndag-fredag


Arbetsuppgifter:

- planering, schemaläggning och tidrapportering av personal
- leda, utveckla och driva housekeeping avdelningen, 40-60 personer beroende på säsong
- utbildning och upplärning av ny personal
- upprätthålla en kvalitetsnivå som överensstämmer med hotellets riktlinjer
- rumskontroller
- resultat- och rapporteringsansvarEn trivsam arbetsplats

Att arbeta hos oss på RestaurangAssistans är väldigt roligt, otroligt lärorikt och du skaffar dig snabbt erfarenheter som det annars kan ta år att uppnå. För den nyfikne finns möjlighet att prova många olika arbetsplatser, lära känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen. I vårt team erbjuds du regelbundna personalaktiviteter och utbildning. Vi har kollektivavtal och friskvårdsmöjligheter.

Om oss

RestaurangAssistans är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora arenor. Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Visa mindre

Produktionssamordnare, OR6

Ansök    Jun 9    Försvarsmakten    Specialistofficer
Befattningen erbjuder Som Produktionssamordnare på HR-Centrum så får du en unik möjlighet att vara med och skapa förutsättningar samt bidra till utveckling på både enhets- och förbandsnivå.  I rollen får du nyttja din goda samarbetsförmåga i kontakter med andra enheter och aktörer. Du får en tydlig roll i förbandets förmåga att fungera som krigsförband och du kommer att få bidra till HR Centrums förmågeutveckling för att  kunna verka i alla beredskapsnivå... Visa mer
Befattningen erbjuder
Som Produktionssamordnare på HR-Centrum så får du en unik möjlighet att vara med och skapa förutsättningar samt bidra till utveckling på både enhets- och förbandsnivå. 

I rollen får du nyttja din goda samarbetsförmåga i kontakter med andra enheter och aktörer. Du får en tydlig roll i förbandets förmåga att fungera som krigsförband och du kommer att få bidra till HR Centrums förmågeutveckling för att  kunna verka i alla beredskapsnivåer. Du kommer att rapportera direkt till enhetschefen. 

Om enheten
FM HRC består av ca 250 medarbetare fördelat på en stab och tre enheter. Respektive enhet är bemannad med en produktionssamordnare. Enheterna består av Arbetsgivarenheten, Lön och HR-Administrativa enheten samt Rekryterings- och antagningsenheten. Enheternas arbete ska genomföras på ett professionellt och rättssäkert sätt där enheterna hanterar en mängd av de styrningar som ges bådechefer och medarbetare inom Försvarsmakten. I huvudsak arbetar enheterna med frågor som gäller stöd inom HR-området. Varje enhet består av fyra-fem avdelningar och totalt ca 60-90 medarbetare per enhet. Stor vikt läggs vid medarbetarnas engagemang och dessa förväntas ta eget ansvar för både givna uppgifter och även utveckling inom sina respektive funktionsområden. Medarbetarna på enheterna utgörs av såväl civil som militär personal. 

Arbetsgivarenhetens huvudsakliga uppdrag och uppgifter är att stödja Försvarsmaktens chefer och HR-medarbetare. Enheten ger stöd och rådgivning inom avtal och villkor, lönebildning, arbetsmiljö, jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.

Rekryterings- och antagningsenheten stödjer och i vissa delar leder Försvarsmaktens arbete vad gäller relationsskapande kommunikation, attraktion och rekrytering. Detta inkluderar att stödja chefer på alla nivåer med relationshantering, antagning och rekrytering av både militär och civil personal samt hantera antagning till grundläggande Officersutbildning. 

Vi söker nu två Produktionssamordnare på minst OR6 nivå till dessa två enheter. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Produktionssamordnare kommer du bland annat att samordna och stödja den dagliga verksamheten genom nära samarbete med enhetschefen och dess ledningsgrupp samt koordinera enhetens arbete gentemot förbandets stab och övriga enheter. Vidare kommer du att samverka, planera och lösa uppgifter som är förbandsgemensamma. Du koordinerar även genomförande och uppföljning av enheten och rapporteringar. En viktig arbetsuppgift är också att delta vid planering av framtida utveckling inom enhetens arbetsområde samt att ansvara för enhetens verksamhetsöversikt. Du deltar vid krigsförbandsplaneringsarbete, utbildningar och övningar.

 

Kvalifikationer

• Militär utbildning, lägst motsvarande Specialistofficersutbildning (SOU)
• Dokumenterad flerårig erfarenhet av arbete vid förband
• Tidigare chefs- eller ledarerfarenhet på lägst gruppnivå
• Goda kunskaper om FM system
 
Meriterande

• Genomförd HSOU
• Erfarenhet från stabsarbete vid Försvarsmakten.
• Ledande befattning på kompani eller fartygsnivå
• Dokumenterad erfarenhet av arbete i statlig HR-funktion
• Erfarenhet av arbete i Vidar
• Erfarenhet av ett processorienterat arbetssätt

 
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är resultatorienterad och beredd att ta egna initiativ och ansvar för enhetens gemensamma verksamhet. Du behöver ha hög integritet och kunna hantera och prioritera många olika arbetsuppgifter samtidigt. Som person gillar du att skapa struktur och leverera mot givna deadlines. Du har också god förmåga att inta helhetsperspektiv.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Befattningen är en tillsvidareanställning, heltid,  som inleds med sex månaders provanställning för den som inte redan är anställd i Försvarsmakten. Tjänsten är placerad i Stockholm. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen.

Upplysningar om befattningen??
Enhetschef Arbetsgivarenheten, Åsa Sager, 070-350 06 82
Enhetschef Rekryterings- och antagningsenheten, Eva-Marie Winblad Österlind, 072 – 373 01 87 

Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Sofie Fastlund, 070-836 14 71

Fackliga företrädare
SACO: Camilla Robertsson

SEKO: Åsa Carlsson

OFR/S: Kjell Tetzlaff

OFR/O: Arne Nilsson

Samtliga kan nås via växeln 08-788 75 00

 

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2022-07-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten HR Centrum är en service- och supportfunktion som har ansvar över Försvarsmaktens gemensamma förvaltning och stödverksamhet inom service, administration och HR. Vi är cirka 680 medarbetare med verksamhet i 25 orter runt om i landet.

Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stabsofficer Rikshemvärnsavdelningen OR-7-8 (Högkvarteret)

Ansök    Jun 9    Försvarsmakten    Officer
Stridskraften Hemvärnet tillväxer och planeras från 2023 bli en försvarsgren jämte Flygvapnet, Marinen och Armén. Rikshemvärnsavdelningen är idag en del av Högkvarteret men kommer att bli ett eget förband för att skapa en utvecklad och effektivare ledning. Genomförandesektionen vid rikshemvärnsavdelningen leder planering, genomförande och uppföljning av stridskraftens förbandsproduktion. I detta arbete är övning och utbildning av stridskraftens krigsförban... Visa mer
Stridskraften Hemvärnet tillväxer och planeras från 2023 bli en försvarsgren jämte Flygvapnet, Marinen och Armén. Rikshemvärnsavdelningen är idag en del av Högkvarteret men kommer att bli ett eget förband för att skapa en utvecklad och effektivare ledning. Genomförandesektionen vid rikshemvärnsavdelningen leder planering, genomförande och uppföljning av stridskraftens förbandsproduktion. I detta arbete är övning och utbildning av stridskraftens krigsförband en viktig del. Vår stridsskola och fyra militärregioner med totalt 40 hemvärnsbataljoner står inför en spännande utveckling.

Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både eget ansvar och möjligheter att kompetensutvecklas. Försvarsmakten erbjuder dessutom sina medarbetare möjlighet att träna tre timmar i veckan på arbetstid och Högkvarteret erbjuder många alternativ till träning.

Om enheten
Rikshemvärnsavdelningen är Rikshemvärnschefens centrala stab för att kunna leda förbandsproduktionen av stridskraften Hemvärnet.  Stridskraften Hemvärnet består av en stridsskola, fyra militärregioner med staber, regionala utbildningsgrupper och totalt 40 hemvärnsbataljoner. Antalet fast anställda är ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden är ca 22 000 .

Befattningen är placerad i genomförandesektionen som har fokus på planering, genomförande och uppföljning av den verksamhet som leder till att Försvarsmaktens hemvärnsförband är bemannade och övade för att möta beredskapskraven från fred via kris till krig. Sektionen är bemannad av både militära och civila befattningshavare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som stabsofficer vid genomförandesektionen deltar du planering och uppföljning av stridskraftens förbandsproduktion, där du har fokus på den pågående verksamheten och de närmaste verksamhetsåren. Ditt huvudsakliga ansvarsområde är att leda uppföljning och sammanhålla rapportering av stridskraftens verksamhet - och där du har uppdrag att utveckla uppföljningsprocessen till att bli enklare och mer effektiv.  Som en del i detta arbete kommer du också att bereda beslutsunderlag för Rikshemvärnschefen.

En annan uppgift kommer vara stabsarbete inriktat på samordning och utveckling av utbildningsverksamhet inom ett eller flera verksamhetsområden, som t.ex. musikområdet.

Du kommer i din roll att genomföra samverkan med andra delar av Högkvarteret och övriga försvarsgrensstaber och du kommer också att delta i dialoger med underställda förband och överordnad ledningsnivå.

KRAV

Kvalifikationer


• Yrkesofficer OR 8, alternativt OR 7 med prognos mot OR 8
• Aktuell och relevant erfarenhet av stabsarbete
• God färdighet i Microsoft Office
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

 

Personliga egenskaper

Du har en god analytisk förmåga där du ser sammanhang och kan identifiera väsentligheter. Du trivs med att arbeta självständigt, och att utveckla och driva frågor inom ditt ansvarsområde. Du tar initiativ och har förmågan att arbeta med flera frågor parallellt och kan i perioder arbeta i ett högt tempo. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är en noggrann och ansvarsfull person som levererar resultat med god precision. Du är en prestigelös lagspelare med god samarbetsförmåga som sätter gruppens resultat före din egna. Du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer på alla nivåer i organisationen.  Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Meriterande


• Erfarenhet av tjänstgöring vid central eller regional stab
• Erfarenhet av produktionsledning vid militärregioner eller av hemvärnsförband
• Körkort *B

 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stabsofficer Rikshemvärnsavdelningen (Högkvarteret)

Ansök    Jun 9    Försvarsmakten    Officer
Stridskraften Hemvärnet tillväxer och planeras från 2023 bli en försvarsgren jämte Flygvapnet, Marinen och Armén. Rikshemvärnsavdelningen är idag en del av Högkvarteret men kommer att bli ett eget förband för att skapa en utvecklad och effektivare ledning. Genomförandesektionen vid rikshemvärnsavdelningen leder planering, genomförande och uppföljning av stridskraftens förbandsproduktion. I detta arbete är övning och utbildning av stridskraftens krigsförban... Visa mer
Stridskraften Hemvärnet tillväxer och planeras från 2023 bli en försvarsgren jämte Flygvapnet, Marinen och Armén. Rikshemvärnsavdelningen är idag en del av Högkvarteret men kommer att bli ett eget förband för att skapa en utvecklad och effektivare ledning. Genomförandesektionen vid rikshemvärnsavdelningen leder planering, genomförande och uppföljning av stridskraftens förbandsproduktion. I detta arbete är övning och utbildning av stridskraftens krigsförband en viktig del. Vår stridsskola och fyra militärregioner med totalt 40 hemvärnsbataljoner står inför en spännande utveckling.

Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både eget ansvar och möjligheter att kompetensutvecklas. Försvarsmakten erbjuder dessutom sina medarbetare möjlighet att träna tre timmar i veckan på arbetstid och Högkvarteret erbjuder många alternativ till träning.

Om enheten
Rikshemvärnsavdelningen är Rikshemvärnschefens centrala stab för att kunna leda förbandsproduktionen av stridskraften Hemvärnet.  Stridskraften Hemvärnet består av en stridsskola, fyra militärregioner med staber, regionala utbildningsgrupper och totalt 40 hemvärnsbataljoner. Antalet fast anställda är ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden är ca 22 000 .

Befattningen är placerad i genomförandesektionen som har fokus på planering, genomförande och uppföljning av den verksamhet som leder till att Försvarsmaktens hemvärnsförband är bemannade och övade för att möta beredskapskraven från fred via kris till krig. Sektionen är bemannad av både militära och civila befattningshavare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som stabsofficer vid genomförandesektionen deltar du planering och uppföljning av stridskraftens förbandsproduktion, där du har fokus på den pågående verksamheten och de närmaste verksamhetsåren. Ditt huvudsakliga ansvarsområde är att leda uppföljning och sammanhålla rapportering av stridskraftens verksamhet - och där du har uppdrag att utveckla uppföljningsprocessen till att bli enklare och mer effektiv.  Som en del i detta arbete kommer du också att bereda beslutsunderlag för Rikshemvärnschefen.

En annan uppgift kommer vara stabsarbete inriktat på samordning och utveckling av utbildningsverksamhet inom ett eller flera verksamhetsområden, som t.ex. musikområdet.

Du kommer i din roll att genomföra samverkan med andra delar av Högkvarteret och övriga försvarsgrensstaber och du kommer också att delta i dialoger med underställda förband och överordnad ledningsnivå.

KRAV

Kvalifikationer


• Yrkesofficer OF 3, alternativt OF 2 med prognos mot OF 3
• Aktuell och relevant erfarenhet av stabsarbete
• God färdighet i Microsoft Office
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

Personliga egenskaper
Du har en god analytisk förmåga där du ser sammanhang och kan identifiera väsentligheter. Du trivs med att arbeta självständigt, och att utveckla och driva frågor inom ditt ansvarsområde. Du tar initiativ och har förmågan att arbeta med flera frågor parallellt och kan i perioder arbeta i ett högt tempo. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är en noggrann och ansvarsfull person som levererar resultat med god precision. Du är en prestigelös lagspelare med god samarbetsförmåga som sätter gruppens resultat före din egna. Du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer på alla nivåer i organisationen.  Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Meriterande


• Erfarenhet av tjänstgöring vid central eller regional stab
• Erfarenhet av produktionsledning vid militärregioner eller av hemvärnsförband
• Körkort *B

Läs hela annonsen på www.forsvarsmakten.se/jobb


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stridsledningsofficer till Genomförandeavdelningen FMLOG Stab

Ansök    Jun 3    Försvarsmakten    Specialistofficer
Befattningen erbjuder Vill du vara en del av Sveriges Försvarsmakt? Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer. Tillsammans bygger vi en trygghet för Sverige i en osäker omvärld och den oförutsägbara framtiden. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) genomför nu en spännande utvecklingsresa med att bygga morgondagens försvar och skapa ett robust och leveranssäkert FMLOG. Ett viktigt led i det förändringsarbetet ... Visa mer
Befattningen erbjuder
Vill du vara en del av Sveriges Försvarsmakt? Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer. Tillsammans bygger vi en trygghet för Sverige i en osäker omvärld och den oförutsägbara framtiden. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) genomför nu en spännande utvecklingsresa med att bygga morgondagens försvar och skapa ett robust och leveranssäkert FMLOG. Ett viktigt led i det förändringsarbetet är att etablera och utöka vår verksamhet på flera orter i Sverige. Vill du vara med i en händelserik tid och vara en del i att leda förbandet?

Om enheten
Samordningssektionen på FMLOG stab tillhör genomförandeavdelningen (G3) och består av både civila och militär medarbetare som tillsammans har till uppgift att leda den dagliga verksamheten inom FMLOG. Här ingår bland annat att inrikta och samordna på kort och medellångsikt (dagar- månader). Samt att genomföra operativ och taktisk ledning av förband. 

FMLOG stab består av ca 50 medarbetare och sitter i nyrenoverade lokaler vid gärdet i Stockholm tillsammans med bland annat FMLOG transportenhet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stridsledningsofficer på samordningssektionen kommer du tillsammans med sektionschefen och övriga medarbetare att ansvara för att stödja chefen FMLOG med den dagliga ledningen av förbandet. I tjänsten deltar du bland annat i planering och uppföljning av förbandets verksamhet.   

Du kommer i din roll att genomföra samverkan och dialoger inom förbandet likväl delta i beredningar med överordnad ledningsnivå. 

I tjänsten igår schemalagd beredskapstjänstgöring.  

KRAV
Kvalifikationer


• Yrkesofficer OR8/OF3 alternativt OR7/OF2 med prognos mot OR8/OF3
• Erfarenhet av tjänstgöring vid stab
• Goda kunskaper i Microsoft Office
• Goda kunskaper i VIDAR
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• B-körkort manuell

Personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i tjänsten som stridsledningsofficer behöver du trivas i en miljö under genomförande med varierande tempo. Du är handlingskraftig, ansvarsfull, noggrann och har lätt för att ta egna intiativ inom eget ansvarsområde och mot gemensamt uppsatta mål. Du är en lagspelare som sätter gruppens resultat framför dina egna och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer på alla nivåer både internt och externt inom organisationen. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För rätt individ finns goda möjligheter till vidareutveckling inom förbandet.

MERITERANDE  


• Officersutbildning med inriktning logistik eller motsvarande erfarenhet
• Högre specialistofficersexamen/HOP 
• FM/NATO/FN logistikutbildning/ar
• Behörighet ISUS
• Behörighet SWECCIS

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Denna annons avser två tillsvidareanställningar på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Arbetsort Stockholm

Du kommer anställas i befattningen Logistikbefäl eller Stabsofficer

För upplysningar om befattningen kontakta:
Sektionschef Axel Gustafsson

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Ellen Berggren

Fackliga företrädare:
OFR/S Håkan Antonsson
SEKO Eva-Britt Steen
OFR/O Stefan Joon
SACO Madeleine Bagge

Samtliga nås via Försvarsmaktens växel på 08-788 75 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-06-19. Din ansökan bör innehålla CV samt kortfattat ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Huvudlärare juridik

Ansök    Maj 30    Försvarsmakten    Officer
Om tjänsten Försvarsmaktens militärpolisenhet är en central funktionsenhet som bland annat arbetar med att ta fram riktlinjer för hur Försvarsmaktens militärpoliser ska utföra sitt arbete. Försvarsmaktens militärpolisenhet utgör en kontaktyta mellan militärpolisen, Högkvarteret, Polismyndigheten och centrala militärpolisfunktioner i andra länder. Försvarsmaktens militärpolisenhet ansvarar för funktionsledning av militärpolisen genom att: • Kvalitetssäkr... Visa mer
Om tjänsten
Försvarsmaktens militärpolisenhet är en central funktionsenhet som bland annat arbetar med att ta fram riktlinjer för hur Försvarsmaktens militärpoliser ska utföra sitt arbete. Försvarsmaktens militärpolisenhet utgör en kontaktyta mellan militärpolisen, Högkvarteret, Polismyndigheten och centrala militärpolisfunktioner i andra länder.

Försvarsmaktens militärpolisenhet ansvarar för funktionsledning av militärpolisen genom att:


• Kvalitetssäkra utbildning av militärpoliser.
• Via uppföljning och stöd bistå ledning av operativ militärpolisverksamhet.
• Identifiera militärpolisorganisationens utvecklingsbehov och leverera bearbetade underlag till HKV utvecklingsorganisation.


Militärpoliser finns vid de flesta garnisoner i Sverige. Krigsförbanden 11.Militärpolisbataljon och 13:e säkerhetsbataljon är förlagda på Livgardet i Stockholm.Som huvudlärare juridik inom militärpolistjänst kommer du bland annat att:


• Utforma, utveckla och ansvara för utbildningsmaterial avseende lagar och förordningar samt egna föreskrifter och instruktioner i samråd internt med Försvarsmaktens olika delar och externa intressenter.
• Följa upp så att rättssäkerheten följs av militärpolisorganisationen, exempelvis genom samverkan med bl.a. polis- och åklagarmyndigheten.
• Stödja militärpolisbefäl vid planering och genomförande av militärpolisens verksamhet vid insats (även övningar) såväl nationellt som internationellt.
• Stödja militärpolisens insatsförband med juridiskt stöd, även ”långt fram” om så behövs.
• Stödja och genomföra kompetenshöjande utbildningar för militärpolisofficerare och militärpolismän.
• Arbeta med i övrigt förekommande arbetsuppgifter inom enheten.

 

Kvalifikationer


• Flerårig militär och/eller polisiär erfarenhet
• Hög kommunikativ förmåga i både tal och skrift
• Juristexamen 270 hp
• God datasystemkunskap
• Goda kunskaper i engelska (tal och skrift)
• Kunskaper i Franska eller annat europiskt språk
• Körkort B
• Dokumenterad pedagogisk erfarenhet av såväl framtagning av utbildningsmaterial som i utbildningssituation

 

Meriterande


• Examen från officers-, eller polisutbildning

• Erfarenhet av stabsarbete eller liknande tjänst
• Tjänstgöring vid MP-, SÄK-, eller jägarförband
• Erfarenhet från internationell verksamhet vid militär och/eller civil insats
• Erfarenhet av arbete som stabsofficer
• Kunskaper och färdigheter från andra tjänstegrenar, t.ex. underrättelse- och säkerhetstjänst, logistik, sambands- och ledningstjänst, personaltjänst m.fl.
• Andra militära förarbevis och certifikat


 

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är mycket ansvarsfull, strukturerad och noggrann. Du har hög personlig integritet och förmåga att skapa och bibehålla förtroende. Du är självgående och har god initiativförmåga likväl som hög ansvarskänsla och god självkännedom. Du tycker om att arbeta i grupp såväl som självständigt och tar då initiativ till handling samt har hög kapacitet att driva och utveckla dina uppgifter.

Försvarsmakten eftersträvar en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället och arbetar aktivt för mångfald och jämställdhet, vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

 

Övrigt
Arbetsort: Stockholm.
Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Resor i tjänsten kan förekomma.

Frågor om tjänsten kan ställas till
Försvarsmaktens Militärpolischef, övlt Rikard Bengtsson.
Kontaktas via växeln 08-584 540 00 

Fackliga representanter
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00.
OFR/O Stefan Morin
OFR/S Kenneth Hartikainen
SACO Johan Gillemyr
SEKO Thomas Klasson

Sista datum för ansökan
2022-06-26

 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Kurschef Fortifikationsprogrammen vid MHS K

Ansök    Jun 2    Försvarsmakten    Officer
På Managementenheten (ManE) utvecklar och genomför vi utbildning inom management och förvaltningsområdet. Vi jobbar med såväl klassrumsförlagt som nätbaserat lärande och våra målgrupper är främst chefer och specialister inom hela Försvarsmakten.  Nu söker vi två kurschefer för utbildningen till Fortifikationsofficer, med huvudansvar för planering och genomförande av utbildningarna Fortifikationsprogram OFF och Fortifikationsprogram SO. Du kompletterar vår... Visa mer
På Managementenheten (ManE) utvecklar och genomför vi utbildning inom management och förvaltningsområdet. Vi jobbar med såväl klassrumsförlagt som nätbaserat lärande och våra målgrupper är främst chefer och specialister inom hela Försvarsmakten. 

Nu söker vi två kurschefer för utbildningen till Fortifikationsofficer, med huvudansvar för planering och genomförande av utbildningarna Fortifikationsprogram OFF och Fortifikationsprogram SO. Du kompletterar vår grupp av kurschefer med en kompetens inom infrastruktur och fortifikation och säkerställer tillväxten inom fortifikationsområdet. Ambitionen är att utöka kursutbudet ytterligare inom en femårsperiod och det finns stora möjligheter att påverka innehåller och utformning av dessa kurser.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med planering, administration, genomförande och utvärdering av utbildningarna ovan. FORT-programmen genomförs normalt vartannat år under totalt 50 veckor, nästa programstart är planerad till augusti 2023. Tiden mellan utbildningarnas genomförande ägnas framförallt åt urval av kursdeltagare, planering, utvärdering och utveckling. Under pågående utbildning varvar du administration och planering med rena utbildningspass där du deltar som lärare eller föredragande. Du planerar och genomför normalt ett par större studieresor per kull, såväl nationellt som internationellt. Din roll som kurschef är att fortsätta utveckla kursernas innehåll och struktur på ett sätt som möter Försvarsmaktens behov av fortifikatorisk kompetens idag och i framtiden. Du arbetar nära kursdeltagarna och är beredd att stödja dem för att de ska få en så bra utbildning som möjligt.

Tjänsten innebär stort eget ansvar och handlingsfrihet i hur du planerar och genomför dina uppdrag. 

KRAV

Kvalifikationer


• Officer eller specialistofficer med genomfört Fortifikationsprogram alt. Skydd- och anläggningstekniskt program eller motsvarande
• Erfarenhet från infrastrukturarbete och/eller fortifikatoriskt arbete i Försvarsmakten och/eller Fortifikationsverket
• Erfarenhet av arbete med samordning, utveckling och administration samt förmåga att arbeta i flera processer samtidigt
• Erfarenhet från pedagogiskt arbete
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du ha ett stort intresse för att arbeta med utbildning av framtidens fortifikationsofficerare och att delta i den fortsatta utvecklingen av infrastruktur- och fortifikationsområdet. Du behöver också en god pedagogisk förmåga och ett intresse för utbildningsfrågor. Du behöver även ha god samarbetsförmåga och vara flexibel i ditt arbetssätt. Vidare är du en person som är duktig på att skapa relationer och det är gynnsamt om du har ett brett såväl som djupt kontaktnät inom skydds- och anläggningstekniskt område i Försvarsmakten och/eller Fortifikationsverket. 

 Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

Meriterande


• Utbildning inom pedagogik

Övrigt
Befattningen/befattningarna innebär visstidsanställning vid Militärhögskolan Karlberg under perioden 2022-11-01 – 202-10-30. Det finns goda förlängningsmöjligheter inom organisationen. Pendlingsförmåner kan bli aktuella.

Tjänsteresor förekommer.

Förfrågningar angående befattningen kan göras till Örlogskapten/Fortifikationsofficer Stefan Jonasson, stefan.jonasson@mil.se
070-650 72 80.

Rekryterande chef: C ManE Hanna Tode, hanna.tode@mil.se 070-829 77 65.

Sista ansökningsdag
Ansök i ReachMee senast 2022-06-28, med cv och personligt brev.

Önskat tillträdesdatum
2022-11-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga kontaktpersoner vid MHS K:
Hokan Pettersson, SACO-S FM Karlberg

Stefan Ragnebrink, Försvarsförbundet Karlberg

Patrik Bäck, Officersförbundet Karlberg

Samtliga nås via MHS Karlbergs växel: 08- 514 390 00.

 

 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Vid Militärhögskolan Karlberg genomförs den grundläggande treåriga officersutbildningen tillsammans med Försvarshögskolan. Vid skolan finns dessutom Managementenheten, Veterancentrum, Försvarsmaktens enhet för idrott och friskvård, Lokalplaneringsenhet Mitt och Skolenheten.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Livbataljonen söker teknisk chef

Ansök    Maj 18    Försvarsmakten    Officer
Livbataljonens huvuduppgifter är att försvara Sveriges stats- och försvarsmaktsledning i händelse av krig samt bedriva statsceremoniell tjänst. Läs mer om Livbataljonen här Vi söker dig som vill ingå i försvaret av huvudstaden, arbeta centralt i Stockholm och vara Försvarsmaktens ansikte utåt! Huvudsakliga arbetsuppgifter Befattningen innebär en placering på bataljonsstabens logistiksektion (S4). Sektionen ansvarar för att stödja bataljonschefens beordr... Visa mer
Livbataljonens huvuduppgifter är att försvara Sveriges stats- och försvarsmaktsledning i händelse av krig samt bedriva statsceremoniell tjänst. Läs mer om Livbataljonen här

Vi söker dig som vill ingå i försvaret av huvudstaden, arbeta centralt i Stockholm och vara Försvarsmaktens ansikte utåt!

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Befattningen innebär en placering på bataljonsstabens logistiksektion (S4). Sektionen ansvarar för att stödja bataljonschefens beordrade verksamhet med fokus på materielförsörjning, förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst och materielunderhåll. Sektionen planerar, samordnar och leder den logistiska verksamheten på bataljonen. Detta innebär bl. a. att leda, prioritera och fördela bataljonens tillgängliga resurser till rätt verksamhet på kort sikt. Planera stöd för kommande verksamhet på längre sikt.

Som teknisk chef bataljon är du sektionens och stabens expertis inom teknisk tjänst och materielunderhåll och ansvarar för att planera, samordna, leda och följa upp materielunderhållet på bataljonen. Du är ett kvalitativt stöd vid planering och genomförande av förbandets grundutbildning och produktionsverksamhet. Du kommer även att följa upp teknisk tjänst och teknisk personal i övat förband såväl som stödja sektionschefen i dennes ledning av logistiksektionen.

Kvalifikationer


• Officer eller Specialistofficer, OF1-2/OR7, med inriktning teknisk tjänst.
• Tjänstgjort i befattning Teknisk chef kompani eller motsvarande.
• B-körkort
• Svensk medborgare
• Ej hö- eller pälsdjursallergier då det i arbetsmiljön förekommer allergener från bl.a. häst och hö

 Meriterande kvalifikationer


• Förarbevis LPTG, TPTGB, T släpk P, Truck, Tlb
• Genomfört internationell insats
• TAK-A eller HSOU
• Arbetat med teknisk tjänst på bataljonsnivå
• God vana att arbeta i system PRIO och LIFT

Personliga egenskaper

Du är en driven, självgående och stresstålig individ. Du har en hög förmåga till samarbete med andra, kunna se problem från båda sidor, arbeta strukturerat och har en stark personlig integritet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan

Personligt brev, CV och dokumenterade utbildningar

Villkor

Anställningsform: Tillsvidare på heltid som kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.
Arbetsplats: Kavallerikasern, Lidingövägen 28, 115 41 Stockholm

Sista ansökningsdag: 2022-06-19
Tillträde: Enl ök, önskvärt snarast
Lön: Enl ök, enligt FM lönestruktur

Välkommen med din ansökan senast 2022-06-19

Upplysningar

Sektionschef Fv Håkan Kindlund, hakan.kindlund@mil.se


OFR/O Stefan Morin
OFR/S Kenneth Hartikainen
SACO Johan Gillemyr
SECO Försvar Tomas Klasson


Samtliga nås via FM växel 08-584 540 00

 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Rikshemvärnschefens stab söker officer till Företrädare militär luftfart

Ansök    Maj 25    Försvarsmakten    Officer
Befattningen erbjuder Militärregioner med territoriella förband och hemvärnsförband står inför en spännande utveckling med tillförsel av ny materiel och utveckling av förmågor. Rollen som Företrädare för militär luftfart är en viktig del i detta. Utveckling av den militära luftfarten sker både inom Militärregionen och hemvärnsförbanden i och med införandet av Remotely Piloted Aerial Systems (RPAS). Befattningen kommer att ingå i Genomförandeavdelningen b... Visa mer
Befattningen erbjuder
Militärregioner med territoriella förband och hemvärnsförband står inför en spännande utveckling med tillförsel av ny materiel och utveckling av förmågor. Rollen som Företrädare för militär luftfart är en viktig del i detta. Utveckling av den militära luftfarten sker både inom Militärregionen och hemvärnsförbanden i och med införandet av Remotely Piloted Aerial Systems (RPAS).

Befattningen kommer att ingå i Genomförandeavdelningen bestående av tio medarbetare, en del av Rikshemvärnsstaben som i sin tur består av ca 30 medarbetare. Befattningen utgör ett stöd till Rikshemvärnschefen i lednings- och beslutsfrågor för sådan verksamhet som ingår i eller påverkar det militära luftfarstsystemet. Du kommer att ingå i en sektion som jobbar i nära samarbete med varandra för att utveckla Stridskraften Hemvärnet.

Om enheten
Rikshemvärnschefen ansvarar för att utveckla och vidmakthålla militärregioner med territoriella förband och hemvärnsförband samt Hemvärnets stridsskola. Under 2022 genomförs ett omorganisationsarbete inom Försvarsmaktens högkvarter där Rikshemvärnschefen, Rikshemvärnsstaben, Militärregionerna och Hemvärnets stridsskola kommer att bilda en ny försvarsgren jämte Armén, Marinen och Flygvapnet den 1 januari 2023.

Denna organisationsförändring innebär bland annat att antalet befattningar inom Rikshemvärnstaben kommer att utökas.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som Företrädare för militär luftfart inom Försvarsgrenen Hemvärnet kommer du att stödja Rikshemvärnschefen i att utveckla och driva arbetet med den militära luftfarten. Arbetet omfattar samverkan med övriga försvarsgrenar samt uppföljning, analys och förbättringsarbete gällande den militära luftfarten inom försvarsgrenen.

Vidare deltar du i utvecklingsarbetet med förbandens krigsorganisation. Du deltar i och/eller i vissa frågor leder du beredning och utveckling av förbandens militära luftfart.

Som medarbetare i Rikshemvärnsavdelningen kan du även medverka i övriga stabsarbeten som genomförs inom Rikshemvärnsstaben samt uppföljning och förbandsbesök vid förbanden. Resor såväl som helgarbete förekommer som en naturlig del i arbetet om än i begränsad omfattning och med god framförhållning.

 

Kvalifikationer


• Officersexamen
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av arbete med militär luftfart
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av samverkan och sammanhållande arbete
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-Körkort

Meriter


• Erfarenhet av arbete i högre stabsnivå (Regional stab, Försvarsgrensstab eller Högkvarteret) med Försvarsmaktens övergripande processer

Personliga egenskaper

För att både lyckas och trivas i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga och drivs av att samarbeta med andra. Du har ett lösningsorienterat och kommunikativt förhållningssätt och är mål-och resultatfokuserad. Vi värdesätter att du har en hög integritet och du har ett gott omdöme. Du trivs också med att arbeta självständigt och att vara drivande i tillfälligt sammansatta grupper. Som person gillar att skapa och behålla nya kontakter och är duktig på att skapa förtroendefulla relationer. Vidare har du en god fömåga att se samband, tänka analytiskt och stukturerat samt även hitta praktiska lösningar.  Som medarbetare hos Rikshemvärnschefen kommer du att vara ett föredöme och en aktiv företrädare för Försvarsmaktens värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Vid avdelningen tjänstgör i huvudsak manlig personal varför vi välkomnar kvinnliga sökande.

För upplysningar om befattningen kontakta:

Chef Krigsförbandssektionen överstelöjtnant Jan-Åke Andersson, 070-673 50 11


Information om rekryteringsprocessen:
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-Specialist Anna Aurell-Sundvall, tel: 076-6105234.

Fackliga företrädare:
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00

SEKO Thomas Klasson telefon 08-584 540 00


Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2022-06-21. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Försvarsmaktens unika förmåga är den väpnade striden och med den Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad.

Av dessa 50000 medarbetare och frivilliga anställda av Försvarsmakten tillhör 22000 Hemvärnet. Hos oss behövs du och kan göra skillnad. Hemvärnet är ständigt beredd att stödja hävdandet av Sveriges territorium, samt att stödja samhället vid större kriser. På uppdrag av Försvarsmakten rekryterar och grundutbildar Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer till Hemvärnsförbanden. Om du vänder dig till en frivillig försvarsorganisation kan du, baserat på ditt intresse och din bakgrund, få en specialistbefattning inom Hemvärnet. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Då tjänstgöringen utgör placering i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med tjänstgöring följer en skyldighet att krigsplaceras. Visa mindre

Stabsofficer OR7 sökes till HR Centrum

Ansök    Maj 25    Försvarsmakten    Specialistofficer
Vill du vara med och göra Försvarsmakten till Sveriges bästa arbetsgivare och bidra till starkare försvar? Befattningen erbjuder Som Stabsofficer erbjuder vi varierande och utvecklande arbetsuppgifter. Du kommer i ett nära samarbete med stabschefen och avdelningens övriga funktioner arbeta med förbandets övergripande ärendehantering och samordna olika underlag för order och rapportering i förbandets löpande interna verksamhet. Du kommer även arbeta med at... Visa mer
Vill du vara med och göra Försvarsmakten till Sveriges bästa arbetsgivare och bidra till starkare försvar?

Befattningen erbjuder
Som Stabsofficer erbjuder vi varierande och utvecklande arbetsuppgifter. Du kommer i ett nära samarbete med stabschefen och avdelningens övriga funktioner arbeta med förbandets övergripande ärendehantering och samordna olika underlag för order och rapportering i förbandets löpande interna verksamhet. Du kommer även arbeta med att samordna förbandets TIB (Tjänsteman i beredskap) funktion.

Om enheten
Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta med hela förbandet Försvarsmaktens HR Centrum (FM HRC) planering och uppföljning. FM HRC är Försvarsmaktens centrala stöd inom HR. Befattningen Stabsofficer är placerad på FM HR Centrums Genomförande-, Planering- och Ekonomiavdelning som utgör en del av staben. Avdelningen har nio medarbetare, samtliga rapporterar till avdelningschefen – C GEN/PLAN/EK. Avdelningen ansvarar i huvudsak för FM HR Centrums verksamhetsplanering, interna processer och uppföljning och utarbetar bland annat förbandets verksamhetsorder samt analyserar och återrapporterar utfall från produktionen. Avdelningen har också i uppdrag att samordna förbandets militära förmågeutveckling kopplat mot att lösa uppgifter i höjd beredskap.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Deltar i genomförande och uppföljning av förbandets verksamhet med fokus på innevarande år
• Omsätter tilldelade uppdrag och uppgifter i interna order och anvisningar
• Deltar i vid genomförandefunktionen förekommande uppgifter som t.ex hantering av utlämningsärenden
• Hanterar ärendefördelning (lottning) i förbandets toppnoder i nära samarbete med stabschefen
• Utgör stöd till förbandets olika enheter vid hantering av ärenden i t.ex Vidar
• Leder/deltar vid olika förbandsinterna möten som t.ex Produktionssamordningsmöten
• Samordnar olika ärenden såväl inom avdleningen och staben som inom förbandet
• Leder olika beredningar
• Deltar i utveckling av förbandets förmåga att verka i alla beredskapsgrader
• Samordnar hantering av förbandets interna styrande dokument 

KRAV

Kvalifikationer


• Specialistofficersutbildning OR-7
• Erfarenhet av att kunna anpassa sig till olika arbetssätt i olika arbetsgrupper samt kunskap och förståelse om verksamhetsledning
• God användare av Officepaketet

Personliga egenskaper
För att lyckas i denna tjänst behöver du trivas i en genomförande och uppföljande, samordnande och handläggande roll som kräver ett  analytiskt, kommunikativt och lösningsorienterat förhållningssätt. Du drivs av att samarbeta med andra för att gemensamt skapa goda resultat. Vidare är du självständig och van vid att prioritera och strukturera flera parallella processer samtidigt.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE


• Erfarenhet av tjänstgöring vid central eller regional stab
• Erfarenhet av att hantera processer och flöden, vana att självständigt genomföra presentationer
• Erfarenhet av att arbeta i Vidar 

Övrigt
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställning: Tillsvidare, 6 månaders provanställning om du inte är anställd inom Försvarsmakten
Arbetsort: Stockholm
Resor i tjänsten förekommer

Upplysningar om befattningen
Du är välkommen att kontakta Chef GEN/PLAN/EK Johan Sundh, tel: 073-029 91 42.

Information om rekryteringsprocessen
Du är välkommen att kontakta HR-specialist Marjut Thelin, marjut.thelin@mil.se.

Fackliga företrädare
SACO: Camilla Robertsson
SEKO: Åsa Karlsson
OFR/S: Kjell Tetzlaff
OFR/O: Arne Andersson
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel: 08 – 788 75 00

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast den 14 augusti, 2022. Din ansökan bör innehålla CV samt ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Vi ser framemot din ansökan!
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten HR Centrum är en service- och supportfunktion som har ansvar över Försvarsmaktens gemensamma förvaltning och stödverksamhet inom service, administration och HR. Vi är cirka 680 medarbetare med verksamhet i 25 orter runt om i landet.

Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Stabsofficer med inriktning sjö

Ansök    Maj 17    Försvarsmakten    Officer
Insatsstabens genomförandeavdelning (JOC) söker en stabsofficer med inriktning sjö (OF2/3). Försvarsmaktens Insatschef ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av Försvarsmaktens nationella och internationella operationer samt stöd till samhället. Genomförandeavdelningen (JOC) vid Insatsstaben har till huvuduppgift att planera, följa upp och koordinera verksamhet samt handlägga ordrar.  Om rollen Rollen som stabsofficer i Försvarsmaktens led... Visa mer
Insatsstabens genomförandeavdelning (JOC) söker en stabsofficer med inriktning sjö (OF2/3).

Försvarsmaktens Insatschef ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av Försvarsmaktens nationella och internationella operationer samt stöd till samhället. Genomförandeavdelningen (JOC) vid Insatsstaben har till huvuduppgift att planera, följa upp och koordinera verksamhet samt handlägga ordrar. 

Om rollen
Rollen som stabsofficer i Försvarsmaktens ledningscentral är oerhört stimulerande. Du kommer att befinna dig i centrum gällande vår operativa verksamhet och vara länken till din stridskraftsstab.

Ibland är arbetet självständigt men till största delen genomförs arbetet tillsammans med dina kollegor då mycket är uppgifterna gäller mer än en stridskraft samtidigt. Mycket av arbetet du kommer att genomföra strävar mot att ge högre chef ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Efter cirka sex månaders tjänstgöring kommer du att bli i anspråkstagen för vakttjänst, vilket innebär att du befinner dig på jobbet även nattetid. I jobbet som SjöOp handläggs ärenden dagligen som rör Marinen och Militärrregionerna. Gällande ordrar följs upp och högre chef servas med beslutsunderlag.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planering, uppföljning och koordinering av verksamhet samt ordrar
• Företräda sjöarenan på operativ nivå
• Samverka med C INS DUC
• Handlägga ordrar till C INS DUC
• Skapa och delge operativ lägesbild
• Tjänstgöra som vakthavande befäl Försvarsmakten
• Representera sektionen i olika arbetsgrupper
• Företräda din stridskraft i ledningscentralen
• Ta fram beslutsunderlag till högre chef
• Vara länken till underställd chef

KRAV

Kvalifikationer
• Godkänd yrkesofficersexamen OF-2/3
• Erfarenhet av tjänstgöring i (taktisk) stab
• God vana av att arbeta både enskilt och i grupp
• God förmåga i skrift
• God kännedom om sjöarenan och MS org
• God förmåga i Officepaketet

Personliga egenskaper
• God förmåga att kunna hantera flera ärenden samtidigt
• Organiserad och strukturerad
• Öppet sinne för snabba förändringar
Som person är du drivande, initiativtagande, organiserad och strukturerad i ditt arbete. För att lyckas i rollen krävs att du är strukturerad och kvalitetsmedveten och har lätt för att anpassa dig till olika situationer och skiftande förutsättningar. Självklart delar du Försvarsmaktens värdegrund och du tar ansvar för din egen och dina kollegers arbetsmiljö utifrån ett medarbetarskapsperspektiv.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.

MERITERANDE
• Erfarenhet från tjänstgöring vid försvarsgrensstab
• Erfarenhet av arbete i VIDAR och SWECCIS
• Tjänstgjort vid MS/MR alt annan högre stab
• Genomfört internationell tjänst
• God förmåga i Officepaketet

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare
Militär befattning: OF-2/3
Omfattning: Heltid, 100 procent
Arbetsort: Stockholm
Tillträde snarast eller efter överenskommelse

Tjänsten innebär krav på fysisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen.

Upplysningar om tjänsten
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Stf JOC DIR Ola Jansson via FM HKV växel 08-788 75 00.

Fackliga kontaktpersoner
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
Försvarsförbundet, OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
SEKO HKV Lise-Lotte Larsson
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00

Sista datum för ansökan är 2022-06-07. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev. I din ansökan vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Funktionsområdesföreträdare/team leader Försvarsmakten jobb och utbildning

Ansök    Maj 13    Försvarsmakten    Specialistofficer
På Försvarsmakten HR Centrum finns Relation & Kommunikation, en marknadsavdelning med uppgift att utveckla kommunikation med målgrupper i rekryteringssyfte. Målet är att skapa starka och varaktiga relationer i syfte att rekrytera och behålla framtida medarbetare. Som yrkesinformatör med ansvar för funktionen är du en del av Relation & Kommunikation och ingår i ett team som ansvarar för att leverera snabb och säker support externt via telefon, mejl, chatt ... Visa mer
På Försvarsmakten HR Centrum finns Relation & Kommunikation, en marknadsavdelning med uppgift att utveckla kommunikation med målgrupper i rekryteringssyfte. Målet är att skapa starka och varaktiga relationer i syfte att rekrytera och behålla framtida medarbetare.

Som yrkesinformatör med ansvar för funktionen är du en del av Relation & Kommunikation och ingår i ett team som ansvarar för att leverera snabb och säker support externt via telefon, mejl, chatt och sociala medier. Idag består kundtjänsten av 6 kvalificerade medarbetare. Jobb och utbildning söker nu en person som kan leda teamet och företräda funktionen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker dig som har god kunskap om Försvarsmakten och som vill bli en del i ett team av flera yrkesinformatörer i Försvarsmaktens kundtjänst för jobb och utbildning. Vi arbetar dagligen med att informera och svara på allmänhetens frågor om Försvarsmaktens yrken, utbildningar och ansökningsprocess. Jobb och utbildning är en central och synlig funktion som är vital för hela Försvarsmaktens tillväxt och personalförsörjning.

På jobb och utbildning möter du aktivt intresserade ur våra målgrupper främst genom digitala kanaler, såsom telefon, mejl, chatt och sociala medier. Du är också med och utvecklar nya kanaler för att effektivt kunna möta våra målgrupper. Ditt arbete består av att leda funktionen och samtidigt hantera externa kanaler i samarbete med övriga gruppen. Arbetet består också av att vara med och bidra till hela avdelningens arbete med kampanjer och kommunikation. Du rapporterar till avdelningschef.

Befattningen är en officersbefattning på nivå OR6.

Kvalifikationer
Specialistofficer OR6
Goda kunskaper i office-paketet
God vana av digitala kanaler

Meriterande
Erfarenhet av Arbete inom marknadskommunikation eller innehållsproduktion
Erfarenhet från serviceyrke

Personliga egenskaper
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Kommunikativ och lyhörd
Lagspelare
Ansvarsfull
Organiserad och strukturerad
Stort intresse för service
Värderingar som överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund

Övrigt
Arbetsort: Stockholm.
Tillträde: Snarast.
Anställningsform: Tillsvidare

Kontaktpersoner 
Frågor om befattningen besvaras av yrkesinformatör Elin Lidén 076-632 59 64 eller
avdelningschef Anna Swahn, 072-3507988

Fackliga representanter 
SACO – Madeleine Bagge 
SEKO – Åsa Karlsson
OFRS – Kjell Tetzlaff
OFRO – Arne Nilsson 
Samtliga nås via växeln på 08- 7887500

Välkommen med din ansökan senast 5 juni.

Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du
motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten HR Centrum är en service- och supportfunktion som har ansvar över Försvarsmaktens gemensamma förvaltning och stödverksamhet inom service, administration och HR. Vi är cirka 680 medarbetare med verksamhet i 25 orter runt om i landet.

Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Erfaren husfru/arbetsledare till stort hotell i Stockholm

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och organisera en stor personalgrupp inom housekeeping. Du har ett öga för detaljer, är en fena på kommunikation och brinner för att utveckla din arbetsgrupp framåt. Du lägger stor vikt vid att skapa en god teamanda samt att skapa tydliga rutiner och organisation för god trivsel för din personal. För dig är kvalité en service och du drivs av att nå uppsatta mål tillsammans med ditt team. Du kommer arbeta ute h... Visa mer
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och organisera en stor personalgrupp inom housekeeping. Du har ett öga för detaljer, är en fena på kommunikation och brinner för att utveckla din arbetsgrupp framåt.

Du lägger stor vikt vid att skapa en god teamanda samt att skapa tydliga rutiner och organisation för god trivsel för din personal.

För dig är kvalité en service och du drivs av att nå uppsatta mål tillsammans med ditt team.

Du kommer arbeta ute hos kund för Restaurangassistans räkning och tillsammans med hotellets egna husfru utveckla och driva avdelningen mot nya höjder. Gästnöjdhet, effektivitet och ett roligt arbetsklimat kommer vara dina främsta uppgifter.

Är du redo för en utvecklande och rolig utmaning? Välkommen in med din ansökan!Vi söker dig som:

- har tidigare erfarenhet från en ledande befattning inom housekeeping på ett större hotell.
- är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb
- är noggrann och har ett öga för detaljer
- har ett tydligt ledarskap, ansvarskänsla och är resultatinriktad
- är bra på att motivera och coacha medarbetare
- kan kommunicera på svenska och engelska
- är serviceminded


Vi erbjuder dig:

- fast lön och 100% anställning
- arbetet är förlagt under vardagar och helger, men till största del måndag-fredag


Arbetsuppgifter:

- planering, schemaläggning och tidrapportering av personal
- leda, utveckla och driva housekeeping avdelningen, 40-60 personer beroende på säsong
- utbildning och upplärning av ny personal
- upprätthålla en kvalitetsnivå som överensstämmer med hotellets riktlinjer
- rumskontroller
- resultat- och rapporteringsansvarEn trivsam arbetsplats

Att arbeta hos oss på RestaurangAssistans är väldigt roligt, otroligt lärorikt och du skaffar dig snabbt erfarenheter som det annars kan ta år att uppnå. För den nyfikne finns möjlighet att prova många olika arbetsplatser, lära känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen. I vårt team erbjuds du regelbundna personalaktiviteter och utbildning. Vi har kollektivavtal och friskvårdsmöjligheter.

Om oss

RestaurangAssistans är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora arenor. Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Visa mindre

Erfaren husfru/arbetsledare till stort hotell i Stockholm

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och organisera en stor personalgrupp inom housekeeping. Du har ett öga för detaljer, är en fena på kommunikation och brinner för att utveckla din arbetsgrupp framåt. Du lägger stor vikt vid att skapa en god teamanda samt att skapa tydliga rutiner och organisation för god trivsel för din personal. För dig är kvalité en service och du drivs av att nå uppsatta mål tillsammans med ditt team. Du kommer arbeta ute h... Visa mer
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och organisera en stor personalgrupp inom housekeeping. Du har ett öga för detaljer, är en fena på kommunikation och brinner för att utveckla din arbetsgrupp framåt.

Du lägger stor vikt vid att skapa en god teamanda samt att skapa tydliga rutiner och organisation för god trivsel för din personal.

För dig är kvalité en service och du drivs av att nå uppsatta mål tillsammans med ditt team.

Du kommer arbeta ute hos kund för Restaurangassistans räkning och tillsammans med hotellets egna husfru utveckla och driva avdelningen mot nya höjder. Gästnöjdhet, effektivitet och ett roligt arbetsklimat kommer vara dina främsta uppgifter.

Är du redo för en utvecklande och rolig utmaning? Välkommen in med din ansökan!Vi söker dig som:

- har tidigare erfarenhet från en ledande befattning inom housekeeping på ett större hotell.
- är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb
- är noggrann och har ett öga för detaljer
- har ett tydligt ledarskap, ansvarskänsla och är resultatinriktad
- är bra på att motivera och coacha medarbetare
- kan kommunicera på svenska och engelska
- är serviceminded


Vi erbjuder dig:

- fast lön och 100% anställning
- arbetet är förlagt under vardagar och helger, men till största del måndag-fredag


Arbetsuppgifter:

- planering, schemaläggning och tidrapportering av personal
- leda, utveckla och driva housekeeping avdelningen, 40-60 personer beroende på säsong
- utbildning och upplärning av ny personal
- upprätthålla en kvalitetsnivå som överensstämmer med hotellets riktlinjer
- rumskontroller
- resultat- och rapporteringsansvarEn trivsam arbetsplats

Att arbeta hos oss på RestaurangAssistans är väldigt roligt, otroligt lärorikt och du skaffar dig snabbt erfarenheter som det annars kan ta år att uppnå. För den nyfikne finns möjlighet att prova många olika arbetsplatser, lära känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen. I vårt team erbjuds du regelbundna personalaktiviteter och utbildning. Vi har kollektivavtal och friskvårdsmöjligheter.

Om oss

RestaurangAssistans är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora arenor. Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Visa mindre

Stabsassistent (GSS/K) till INSS J6

Ansök    Maj 4    Försvarsmakten    Soldat/Sjöman
Befattningen erbjuder Är du noggrann, självständig och har lätt för att lära dig hantera teknik? Trivs du med stort eget ansvar och vill lösa arbetsuppgifter med en blandning av högt tempo och långsiktig utveckling? Då finns det en ledig befattning för dig i Högkvarteret, vid Insatsstabens Ledningssystemavdelning. Om avdelningen Insatsstabens ledningssystemavdelning (INSS J6) ansvarar för ledningssystemfrågor i Försvarsmaktens operativa verksamhet, både... Visa mer
Befattningen erbjuder
Är du noggrann, självständig och har lätt för att lära dig hantera teknik? Trivs du med stort eget ansvar och vill lösa arbetsuppgifter med en blandning av högt tempo och långsiktig utveckling? Då finns det en ledig befattning för dig i Högkvarteret, vid Insatsstabens Ledningssystemavdelning.

Om avdelningen
Insatsstabens ledningssystemavdelning (INSS J6) ansvarar för ledningssystemfrågor i Försvarsmaktens operativa verksamhet, både nationellt och internationellt. Ansvaret omfattar bland annat sambands-, informationssystems- och signalskyddsfrågor. Avdelningen består av tre sektioner som ansvarar för genomförandeledning, planering samt funktionsstöd.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabsassistent vid INSS J6 kommer du att vara placerad vid planeringssektionen, men lämna stöd till hela avdelningen med informationshantering och administration.

I rollen kommer du bland annat:
• stödja avdelningen med informationshantering i både mailsystem, i Sharepoint (t ex ärendehanteringssystemet Vidar och SWECCIS) och i fysiska handlingar.
• vara administrativt stöd i samband med möten och resor (t ex lokalbokningar, kallelser, protokoll).
• lämna praktiskt stöd till avdelningen och vara kontaktperson mot gemensamma funktioner i Högkvarteret (exempelvis gällande lokalfrågor).
• delta i avdelningens övningsverksamhet.

KRAV

Kvalifikationer
• Gymnasieexamen
• Militär grundutbildning med godkända vitsord
• Mycket god IT-vana
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

Personliga egenskaper
Som person är du driftig och har en god samarbetsförmåga. Du är mål- och resultatinriktad med stort ansvarstagande, säkerhetsmedvetande och hög integritet. En förutsättning för att klara av arbetsuppgifterna på ett bra sätt är att du är kommunikativ och lyhörd.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande
• Befattningsutbildning och/eller tidigare tjänstgöring som stabsassistent
• Färdigheter i specifika informationssystem i Försvarsmakten som Emilia, Vidar, Prio och SWECCIS.
• Signalskyddsutbildning
• B-körkort

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se)

Övrigt
Tjänsten är en GSS/K-anställning som är tidsbegränsad till sex år.
Befattningen är placerad på Lidingövägen 24 i Stockholm. Då befattningen är placerad i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras. Alla anställda i Försvarsmakten krigsplaceras.

Upplysningar om befattningen samt om rekryteringsprocessen
Eventuella frågor besvaras av rekryterande sektionschef, övlt Erik Magnét, 08-788 82 54.

Fackliga företrädare
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
Försvarsförbundet, OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
SEKO HKV Lise-Lotte Larsson
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00.


Sista ansökningsdatum:

Välkommen med din ansökan senast 2022-05-25. Komplett ansökan ska bestå av CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Bifoga kopior av betyg och intyg som styrker såväl civila som militära meriter.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Erfaren husfru/arbetsledare till stort hotell i Stockholm

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och organisera en stor personalgrupp inom housekeeping. Du har ett öga för detaljer, är en fena på kommunikation och brinner för att utveckla din arbetsgrupp framåt. Du lägger stor vikt vid att skapa en god teamanda samt att skapa tydliga rutiner och organisation för god trivsel för din personal. För dig är kvalité en service och du drivs av att nå uppsatta mål tillsammans med ditt team. Du kommer arbeta ute h... Visa mer
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och organisera en stor personalgrupp inom housekeeping. Du har ett öga för detaljer, är en fena på kommunikation och brinner för att utveckla din arbetsgrupp framåt.

Du lägger stor vikt vid att skapa en god teamanda samt att skapa tydliga rutiner och organisation för god trivsel för din personal.

För dig är kvalité en service och du drivs av att nå uppsatta mål tillsammans med ditt team.

Du kommer arbeta ute hos kund för Restaurangassistans räkning och tillsammans med hotellets egna husfru utveckla och driva avdelningen mot nya höjder. Gästnöjdhet, effektivitet och ett roligt arbetsklimat kommer vara dina främsta uppgifter.

Är du redo för en utvecklande och rolig utmaning? Välkommen in med din ansökan!Vi söker dig som:

- har tidigare erfarenhet från en ledande befattning inom housekeeping på ett större hotell.
- är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb
- är noggrann och har ett öga för detaljer
- har ett tydligt ledarskap, ansvarskänsla och är resultatinriktad
- är bra på att motivera och coacha medarbetare
- kan kommunicera på svenska och engelska
- är serviceminded


Vi erbjuder dig:

- fast lön och 100% anställning
- arbetet är förlagt under vardagar och helger, men till största del måndag-fredag


Arbetsuppgifter:

- planering, schemaläggning och tidrapportering av personal
- leda, utveckla och driva housekeeping avdelningen, 40-60 personer beroende på säsong
- utbildning och upplärning av ny personal
- upprätthålla en kvalitetsnivå som överensstämmer med hotellets riktlinjer
- rumskontroller
- resultat- och rapporteringsansvarEn trivsam arbetsplats

Att arbeta hos oss på RestaurangAssistans är väldigt roligt, otroligt lärorikt och du skaffar dig snabbt erfarenheter som det annars kan ta år att uppnå. För den nyfikne finns möjlighet att prova många olika arbetsplatser, lära känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen. I vårt team erbjuds du regelbundna personalaktiviteter och utbildning. Vi har kollektivavtal och friskvårdsmöjligheter.

Om oss

RestaurangAssistans är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora arenor. Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Visa mindre

Arbetsledare med körkort till Housekeeping

Vi söker dig som: - har minst 2 års erfarenhet av rumsstädning och lokalvård på hotell i Sverige - har tidigare erfarenhet från en ledande befattning inom housekeeping - är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb - är noggrann och har ett öga för detaljer - har ett tydligt ledarskap, ansvarskänsla och är resultatinriktad - är bra på att motivera och coacha medarbetare - kan kommunicera på svenska och engelska - Har körkort och tillgång till eg... Visa mer
Vi söker dig som:

- har minst 2 års erfarenhet av rumsstädning och lokalvård på hotell i Sverige
- har tidigare erfarenhet från en ledande befattning inom housekeeping
- är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb
- är noggrann och har ett öga för detaljer
- har ett tydligt ledarskap, ansvarskänsla och är resultatinriktad
- är bra på att motivera och coacha medarbetare
- kan kommunicera på svenska och engelska
- Har körkort och tillgång till egen bil


Vi erbjuder dig:

- lön enligt kollektivavtal
- anställningsform enligt överenskommelse
- arbetet är förlagt under dagtid vardagar och helger


Arbetsuppgifter:

- stor del av arbetet innebär städning av hotellrum och allmänna ytor
- assistera den ordinarie arbetsledaren med personalansvar planering och schemaläggning
- leda, utveckla och driva housekeepingavdelningen, 5-25 personer beroende på säsong
- upprätthålla en kvalitetsnivå som överensstämmer med hotellets riktlinjer
- resultatansvar


Vi tar EJ emot ansökningar via telefon eller e-mail! Visa mindre