Lediga jobb som Skolkurator i Stockholm

Se lediga jobb som Skolkurator i Stockholm. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Stockholm som finns hos arbetsgivaren.

Skolkurator

OM TJÄNSTEN Vi söker en trygg och inkännande skolkurator till den lilla resursskolan med det stora engagemanget, Vintertullsskolan. Som skolkurator på Vintertullsskolan är du en viktig del av skolans elevhälsoteam med uppgift att stötta det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på skolan. Du kommer att få arbeta tvärprofessionellt i samarbete med socialpedagoger, specialpedagog, lärare och den medicinska elevhälsan på skolan för att skapa goda förutsättn... Visa mer
OM TJÄNSTEN
Vi söker en trygg och inkännande skolkurator till den lilla resursskolan med det stora engagemanget, Vintertullsskolan. Som skolkurator på Vintertullsskolan är du en viktig del av skolans elevhälsoteam med uppgift att stötta det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på skolan. Du kommer att få arbeta tvärprofessionellt i samarbete med socialpedagoger, specialpedagog, lärare och den medicinska elevhälsan på skolan för att skapa goda förutsättningar för eleverna. I uppdraget får du även möjlighet att bidra till verksamhetsutveckling och kompetenshöjande insatser.
OM VINTERTULLSSKOLAN
Vintertullsskolan är en liten resursskola belägen på Södermalm i Stockholm och riktar sig till elever med behov av särskilt stöd i årskurs 7-9. Vi erbjuder individanpassad undervisning av hög kvalitet i små undervisningsgrupper med hög lärartäthet. Vårt pedagogiska koncept innebär att vi jobbar i halvklasser med två pedagoger i en helt anpassad lärmiljö. Våra lokaler är speciellt utformade för att skapa en trygg och trivsam miljö för elever med NPF och inlärningssvårigheter.
ARBETSUPPGIFTER
Individuella samtal och gruppsamtal för att hjälpa elever med personliga och sociala problem samt skolrelaterade svårigheter?.
Samverka tvärprofessionellt kring åtgärder och insatser i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på skolan.
Stötta skolans verksamhetsutveckling och kompetensutveckling, exempelvis genom att leda vissa moment i kollegialt lärande.
Bistå i framtagandet av pedagogiska och sociala utredningar och bedömningar.

VI SÖKER
Vi söker dig som har en socionomexamen eller likvärdig högskoleutbildning och har erfarenhet av att arbeta som skolkurator.
Vi söker dig som har kunskap av NPF samt mycket god förmåga att arbeta med elever med olika diagnoser som är vanliga inom resursskoleverksamhet.
Vi söker dig som är kommunikativ och en lagspelare. På skolan arbetar du tätt med annan elevhälsopersonal och lärare för att erbjuda en trygg, konstruktiv och individanpassad utbildning för elever som behöver särskilt stöd.
Vi söker dig som bidrar till en god arbetsmiljö präglad av trygghet, omtanke och respekt för såväl personal som elever på skolan.

VI ERBJUDER
På Vintertullsskolan blir du en del av ett team som arbetar tillsammans för att på bästa sätt stödja varje elev utifrån deras unika behov. I små undervisningsgrupper finns möjlighet att ge mer tid till varje enskild elev. Tack vare vår skolas lilla storlek har du också möjlighet att aktivt delta i den pedagogiska utvecklingen och vara med och utveckla en av Sveriges främsta resursskolor.
ÖVRIGT
Ansökan omfattas av registerkontroll och du måste visa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med en inledande provanställning. Visa mindre

Kurator till Norra Real

Ansök    Jul 10    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Arbetsplatsbeskrivning Norra Real är en attraktiv gymnasieskola i centrala Stockholm som präglas av motiverade elever i en trygg och inkluderande lärmiljö. På skolan finns naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och humanistiskt ... Visa mer
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.Arbetsplatsbeskrivning

Norra Real är en attraktiv gymnasieskola i centrala Stockholm som präglas av motiverade elever i en trygg och inkluderande lärmiljö.

På skolan finns naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och
humanistiskt program. Vi erbjuder inom det naturvetenskapliga programmet dels natur/natur, dels profiler mot forskning, matematik och miljö. Det humanistiska programmet är profilerat mot kultur. Inom det samhällsvetenskapliga programmet finns utöver sam/sam en profil mot miljö och hållbar utveckling. Utbildningarna ska ge varje elev bästa möjliga förutsättningar för framgångsrika högskolestudier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Vi är ca 1000 elever och ca 90 medarbetare där elevhälsoteamet utgör en strategisk och central resurs för hela skolan och som formellt leds av en biträdande rektor.

Då vi under en tid noterat ett förändrat behov hos våra elever så kommer vi att delvis omforma vårt EHT genom att öka omfattningen på kuratorsrollen med ca 80% och samtidigt stärka upp teamet med en skolpsykolog på deltid. I och med detta kommer vårt elevhälsoteam från och med höstterminen 2024 bestå av en skolsköterska, två kuratorer, en specialpedagog, en studie- och yrkesvägledare samt en skolpsykolog. 

Arbetsbeskrivning

Inom elevhälsan arbetar vi i stora delar som ett team som gemensamt hanterar frågor om enskilda elever eller grupper av elever i det både förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Men även i åtgärdande processer samarbetar elevhälsan där medlemmarnas olika profession tas till vara för bästa tänkbara resultat för den enskilda eleven. Som kurator har Du en stor kontaktyta ut i skolan mot klassernas mentorer som utgör en naturlig länk till det dagliga arbetet med undervisning. Du bör uppskatta och aktivt vilja bidra till ett gemensamt arbete kring elever men också trivas i att själv äga vissa processer och utgöra en samordnande funktion kring enskilda elever som har behov av elevhälsans stöd.

Skolkuratorn bidrar med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett direkt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper. Arbetet på en övergripande nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling.

• Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete, till exempel föreläsningar
• Dokumentation av arbetet med enskilda elever.
• Föräldrasamtal och nätverksmöten.
• Handledning och konsultation av skolpersonal.
• Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlingsplaner i
värdegrundsarbete och mot mobbning och andra kränkande handlingar.
• Arbeta med krishantering och konfliktlösning.
• I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.
• Socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete.
• Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering och polis.

Som del av Norra Reals elevhälsoteam förväntas du aktivt deltaga i vårt gemensamma utvecklingsarbete. Inom de närmaste 3-5 åren planerar skolledning och elevhälsoteam att fokusera bland annat på följande utvecklingsområden:

• Förebyggande arbete mot stress och psykisk ohälsa
• Gruppsykologiska processer och team-building
• Elevhälsoteamets rutiner och processer för att stödja ett aktivt mentorskap
• Relationell kompetens

Kvalifikationer

Socionomexamen 210 HP.

Meriterande är även:

- Grundläggande psykoterapiutbildning "steg 1".

samt något av följande:

- Erfarenhet av arbete med ätstörningsproblematik.

- Erfarenhet inom barn – och ungdomspsykiatri.

- Utbildning inom barns och ungdomars sexualitet/ sexologi.

-  Erfarenhet av arbete inom eller kännedom om konceptet ”Det syns inte”, där vi sedan en tid har etablerat arbete och från och med hösten 2024 går in i fler moduler och med större omfattning för fler klasser vid skolan. Dessa syftar främst till att förebygga psykisk ohälsa samt stress- och prestationsångest. Vi kommer även att samordna vissa gemensamma utbildningar med ett par liknande gymnasieskolor i Stockholms innerstad, Södra Latins gymnasium och Kungsholmens gymnasium.

Utöver detta så får du gärna ha genomgått utbildning inom ACT och ha vana att föreläsa inför grupper av elever och personal.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som har bred erfarenhet från arbete med barn och ungdomar, främst i gymnasieåldern. Vi ser gärna att du som person utstrålar engagemang, glädje och mod. Du har lätt för och finner glädje i att ta initiativ och knyta kontakter. Du har därtill ett lösningsorienterat förhållningssätt både gentemot den enskilda eleven och i förhållande till arbetsuppgifter i de grupper där du ingår. Dokumenterad erfarenhet av samarbete i elevhälsoteam eller motsvarande är meriterande. Detsamma gäller kunskap om skolans styrdokument såsom skollag, sekretesslag med mera. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Övrigt

Vi erbjuder handledning, friskvårdspeng och kontinuerlig kompetensutveckling. I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.  Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal samt att planerad tjänstefördelning och organisationsstruktur beslutas och verkställs inför hösten 2024”.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator till familjär skola i city med unik profil

Ansök    Jun 20    Fören Hillel    Skolkurator
Föreningen Hillel är en organisation centralt på Östermalm som funnits sedan mitten av 50-talet. Föreningen driver den judiska skolan samt en förskola och ett fritidshem. Totalt omfattar verksamheten ca 280 barn i skola och 100 barn inom förskola och har drygt 70 medarbetare. Vi brukar beskriva oss som en byskola mitt i stan, vi värnar om att verka för att kunna vara en lagom stor verksamhet med fokus på närhet till eleverna och barnen. Rektorn har ett öve... Visa mer
Föreningen Hillel är en organisation centralt på Östermalm som funnits sedan mitten av 50-talet. Föreningen driver den judiska skolan samt en förskola och ett fritidshem. Totalt omfattar verksamheten ca 280 barn i skola och 100 barn inom förskola och har drygt 70 medarbetare. Vi brukar beskriva oss som en byskola mitt i stan, vi värnar om att verka för att kunna vara en lagom stor verksamhet med fokus på närhet till eleverna och barnen. Rektorn har ett övergripande ansvar för hela Hillel med tre biträdande rektorer med ansvar för olika delar av organisationen under sig. Vi är en liten familjär skola med judisk profil, från förskoleklass till och med klass 6. Vi finns i nybyggda lokaler i hjärtat av Östermalm med skolgård på skolans tak med utsikt över Stockholms takåsar. Hos oss finner du en närhet mellan såväl föräldrar, kollegor och ledning som är lite utöver det vanliga. I vår senaste medarbetarundersökning visar siffrorna på att vi är en attraktiv arbetsplats vilket vi är stolta över. I vår matsal serveras hemlagad mat med enbart vegetariskt eller fisk på menyn som uppskattas av både elever och personal.
Med anledning av att vår nuvarande skolkurator går vidare till nya utmaningar söker vi efter en ny skolkurator på ca 50% till vår skolverksamhet med elever från fsk-klass upp till åk 6, med totalt ca 280 elever. Vi söker dig som vill arbeta förebyggande och främjande kring elevhälsa, vara synlig och finnas i hela verksamheten och som gärna samarbetar både med personal och vårdnadshavare i detta arbete. Erfarenhet av att utveckla rastverksamhet, arbeta med konflikthantering mellan elever och handleda personal är meriterande.
I arbetet som skolkurator hos oss har du möjlighet att påverka arbetet i den riktning som du vill, i samarbete med kollegor och ledning. Vi är en skola där alla tar ansvar för alla elever och därmed ser vi gärna att du samarbetar med olika professioner inom verksamheten. Vi vill att du verkar för en elevsyn som följer barnkonventionen och skolans styrdokument.
Som person behöver du vara samarbetsvillig, lyhörd och självständig. Du tycker om att arbeta i team och har lätt för att skapa relationer samt kommunicera med kollegor, elever och vårdnadshavare. Vi ser gärna att du vill handleda personal i deras arbete för att utveckla vår verksamhet.
Du kommer att ingå i vårt elevhälsoteam som består av specialpedagog, två speciallärare, skolsköterska, skolläkare samt skolpsykolog. Hela elevhälsoteam ses kontinuerligt i olika konstellationer för att organisera och planera vårt arbete. Elevhälsoteamet leds av en av våra biträdande rektorer som även arbetar som specialpedagog. Genom elevhälsoteamet får du möjlighet att arbeta självständigt men i arbetet med elevhälsa blir du aldrig ensam.
Vi förutsätter att du har goda kunskaper både muntligt och skriftligt i det svenska språket.
Du är dessutom öppen för att lära dig mer om judisk kultur och nyfiken på de judiska traditionerna, vilket genomsyrar vår verksamhet. Du har huvudet på skaft, hjärtat på rätta stället och brinner för elevernas välgång i skolan.
Välkommen med din ansökan senast idag eller senast söndag 30 juni, vi kallar till intervju löpande. Finns annonsen kvar är tjänsten ännu ej tillsatt. Visa mindre

Viktor Rydbergs skola Jarlaplan söker en skolkurator

Vi söker en engagerad skolkurator till vår elevhälsa! På Viktor Rydbergs skola Jarlaplan värnar vi om helheten kring varje elev och lägger vikten på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vi erbjuder en stimulerande och rolig arbetsplats, där både elever och personal trivs. Nu välkomnar vi en ny skolkurator till vår elevhälsa! Tjänsten är på heltid och är en uppehållstjänst. Start i augusti. Skolkuratorns huvudsakliga uppgifter Arbetet som skolkurato... Visa mer
Vi söker en engagerad skolkurator till vår elevhälsa!

På Viktor Rydbergs skola Jarlaplan värnar vi om helheten kring varje elev och lägger vikten på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vi erbjuder en stimulerande och rolig arbetsplats, där både elever och personal trivs. Nu välkomnar vi en ny skolkurator till vår elevhälsa! Tjänsten är på heltid och är en uppehållstjänst. Start i augusti.

Skolkuratorns huvudsakliga uppgifter
Arbetet som skolkurator innebär att du kommer att vara en nyckelperson i skolans förebyggande och hälsofrämjande insatser. Du har stödjande samtal med enskilda elever och föräldrar. Genom handledning till personalen tillför du det psykosociala perspektivet i verksamheten. Du är spindeln i nätet och samverkar med andra aktörer i samhället. Du har ett nära samarbete med elevhälsan, som består av socialpedagog, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog och biträdande rektor.

Vem vi söker
Vi söker dig med socionomexamen eller annan likvärdig utbildning samt med praktisk erfarenhet av socialt arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som skolkurator och arbete inom elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt och metoder.

Du är trygg i din yrkesroll samt van att samverka med elevhälsans och skolans övriga professioner. Du är proaktiv och hittar lösningar och strategier på individ- och gruppnivå. Du motiveras av nära samarbete med kollegor och vill bidra till vårt kollegiala lärande. Som person är du engagerad och ansvarsfull och har ett genuint intresse av att arbeta med barn och ungdomar. Vi fäster stor vikt vid såväl din profession som din personlighet.

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolors verksamhet är innovativ och kännetecknas av hög kvalitet och lust att lära – både för elever och personal. Vi lär oss tillsammans och genom det når vi längre. Viktor Rydbergs skolor består av tre gymnasieskolor och fyra grundskolor varav den senaste grundskolan startade i augusti 2021 i Fisksätra. Att organisation växer ger Dig stora möjligheter till tjänster på flera av våra skolor.
Varmt välkommen att söka!

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är en organisation som drivs av en klar och uttalad vision och verksamhetsidé, som går ut på att man vill ligga i framkant i den pedagogiska utvecklingen och bidra till att den svenska skolan i stort förbättras. Därför ger man stor pedagogisk frihet till medarbetarna, vars idéer bidrar till att driva verksamheten framåt, kompletterat med noggrann utvärdering och uppföljning. Elevernas uttalade och underförstådda behov, önskemål och förväntningar är vägledande för verksamheten. Vi har byggt upp en kultur av att arbeta i team i en tvåspråkig miljö, där både svenska och engelska är arbetsspråk. Varje skola har en egen ledningsgrupp, vilket ger korta beslutsvägar och bidrar till en kreativ arbetsmiljö. Stiftelsen har lång erfarenhet av att tillämpa IT, såväl pedagogiskt som administrativt och tillhandahåller de system och tekniska verktyg, som våra lärare behöver i alla aspekter av sitt arbete. Visa mindre

Skolkurator åk4-6

Ansök    Jun 10    STIFTELSEN FRYSHUSET    Skolkurator
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 730 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste... Visa mer
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 730 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende.

Fryshuset Grundskola Akalla söker en skolkurator på heltid. 

För att trivas och kunna bidra med din kompetens i vår organisation känner du igen dig i följande beskrivning.
Du är en professionell skolkurator som vet hur du ska möta upp elever i behov av stöd samt i samverka med elevhälsoteam och skolledning mot gemensamma mål för elever i skolsvårigheter. Det relationella ledarskapet är naturligt för dig och du trivs med att leda och samverka i team. Du är trygg och stabil, lyssnar in och skapar trivsel i de sammanhang du är en del av. Du får energi av att vara med unga och du har god kommunikativ förmåga.

Du kan skapa möten där eleven upplever sig lyssnad på och kompetent oavsett sina egna utmaningar. Du är liksom vi övertygad om att uppmuntran, förtroende, ansvar och kunskap, bygger självkänsla och lyfter fram människans inre kraft.

I vår organisation behöver din profession vara prestigelös med förmågan att växla mellan det specifika och det generella, mellan detalj och helhet. Du behöver trivas i en dynamisk organisation som har elevens bästa i fokus. Frihet under ansvar är något du tycker om och du kan konsten att strukturera och organisera ditt arbete. Att arbeta i team och utveckla ditt eget ledarskap är en självklarhet för dig. Förutom att arbeta elevnära så samverkar du med skolans elevhälsoteam i följande:


• att stötta lärare i sina utmaningar kring specifika elevmöten
• att ansvara och organiser skolans trygghetsarbete 
• att delta i skolans elevhälsoteam och delta i möten med olika arbetslag
• att samverka med skolledning i specifika elevärenden. Visa mindre

Skolkurator till Enbacksskolan

Ansök    Jun 7    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Arbetsplatsbeskrivning Enbacksskolan är en F-9 skola med 420 elever belägen i Tensta i närheten av Spånga IP, Spånga by samt Järvafältets fina grönområden. På skolan arbetar 70 medarbetare och vi tror att alla elever kan lyckas! Vi... Visa mer
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.Arbetsplatsbeskrivning

Enbacksskolan är en F-9 skola med 420 elever belägen i Tensta i närheten av Spånga IP, Spånga by samt Järvafältets fina grönområden.

På skolan arbetar 70 medarbetare och vi tror att alla elever kan lyckas! Vi värnar om samarbete, flexibilitet och tydlighet i vårt arbete i vardagen. Kollegialt lärande som metod för verksamhetsförbättring är en självklarhet hos oss och vi visar höga förväntningar på våra elever både gällande kunskapsutveckling och beteende. 

Lägg till länk till skolan. http://enbacksskolan.stockholm.se
Instagram @enbacksskolan

Arbetsbeskrivning

Du kommer i rollen som skolkurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som skolkurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner, med lärare och fritidspersonal samt med elever och vårdnadshavare.

I skolkuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen kommer du hålla samtal samt utbildningar med elever enskilt och i grupp, hålla föräldrasamtal och närvara vid nätverksmöten.

Du ansvarar för kontakter med externa samarbetspartners,

Du ingår i skolans närvarogrupp, ansvara för skolans trygghetsteam samt ansvara för att revidera skolans plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling,

Det ingår också att handleda och konsultera skolpersonal,

Du upprättar skolsociala utredningar, upprätta orosanmälningar till socialtjänsten, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.

Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner gällande droger, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering.

I rollen bidrar du med metoder för bearbetning av prioriterade utvecklingsområden, kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Kvalifikationer

Socionomexamen 210 HP eller
Socialpedagogexamen 210 HP eller
Annan relevant högskoleutbildning med examen, t ex inom beteendevetenskap, psykologi

Vi söker dig som har en lämplig högskoleexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom skolväsendet. Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Det krävs att du som skolkurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Skolkuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator

Ansök    Maj 31    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Välkommen till oss Arbetsplatsbeskrivning Akalla Grundskola är en tvåparallellig kommunal F-9 skola med ca 520 elever och 95 medarbetare. Vi arbetar i stor utsträckning med tre-och tvålärarsystem i åk 1-9. Vi har möjligheter att an... Visa mer
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.Välkommen till oss

Arbetsplatsbeskrivning
Akalla Grundskola är en tvåparallellig kommunal F-9 skola med ca 520 elever och 95 medarbetare.

Vi arbetar i stor utsträckning med tre-och tvålärarsystem i åk 1-9. Vi har möjligheter att använda de stora grönområdena kring Järvafältet och Akalla by/gård både på skoltid och fritidstid. Skolan ligger nära allmänna kommunikationer.

Vi är en mångkulturell skola och vi strävar efter att använda ett språkutvecklande arbetssätt och metoder som gynnar våra elever. Till skolan kommer regelbundet nyanlända elever som går i skolans Förberedelsegrupp innan de går ut i klasserna på heltid.

Skolan satsar på IKT i undervisningen och har god tillgång till digitala hjälpmedel.

Här kan du läsa mer: http://akallagrundskola.stockholm.se

Din roll

I rollen som skolkurator kommer du att vara en viktig del i skolans elevhälsoteam.
Som skolkurator kommer du att utveckla det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet på skolan i nära samarbete med skolledning, elevhälsans professioner samt övrig personal.

I rollen kommer du att hålla samtal med elever enskilt och i grupp i och utanför klassrum, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda personal samt dokumentera ärendehandläggning.

Du är delaktig i utarbetandet och implementering av handlingsplaner som t ex , plan mot diskriminering och kränkande behandling samt mot upprepad och långvarig frånvaro. Du arbetar med krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering samt att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Som kurator är du medlem i Akalla grundskolas skolsociala team.

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna som skolkurator eller inom socialtjänsten. Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator till Tellusborgsskolan

Ansök    Maj 24    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Arbetsplatsbeskrivning Tellusborgsskolan är en skola med ca 720 elever från åk6 upp till åk9 och med ca 90 medarbetare. Skolan ligger vid Midsommarkransen och är lätt att nå med både tunnelbana och buss. Från T-centralen tar det ca... Visa mer
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.Arbetsplatsbeskrivning

Tellusborgsskolan är en skola med ca 720 elever från åk6 upp till åk9 och med ca 90 medarbetare.

Skolan ligger vid Midsommarkransen och är lätt att nå med både tunnelbana och buss. Från T-centralen tar det ca 12 minuter med tunnelbanan till Aspudden eller Midsommarkransen och därifrån är det ca 5 minuters promenad till skolan. Utanför dörren går dessutom flertalet busslinjer, både till Liljeholmen och Älvsjö. 

På Tellusborgsskolan arbetar vi tematiskt och med kulturella uttrycksformer. Det skapar upplevelser och levandegör skolans ämnen på ett meningsfullt och fördjupande sätt. I vår skola ska varje elev få möjlighet att lära och utvecklas utifrån ledorden kunskap, tema och kultur. 

Arbetsbeskrivning

Nu går en av våra skolkuratorer i pension och vi söker därför en efterträdare. Du kommer samarbeta med vår nuvarande skolkurator och vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som skolkurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal. I skolkuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete. Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner, till exempel gällande droger, plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering.

I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Kvalifikationer

Socionomexamen 210 HP eller motsvarande.

Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande utbildning, med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det gäller framför allt din förmåga att bygga goda relationer samt att arbeta både självständigt och i grupp eller team. Vi söker en kurator som har hög tillgänglighet för alla men med en god förmåga att sätta gränser och som samtidigt  är bra på att tänka och arbeta strukturerat.

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv och förutsätter att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Det krävs att du som skolkurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Skolkuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. 

Övrigt

Övrigt I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Kurator till Vinsta grundskola

Ansök    Maj 22    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Arbetsplatsbeskrivning Vinsta grundskola består av två enheter, Östra och Västra och ligger i Vällingby i västra Stockholm. Skolan är en kommunal F-9 skola med ca 900 elever fördelade över årskurserna F-6 på Östra och årskurserna 4... Visa mer
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.Arbetsplatsbeskrivning

Vinsta grundskola består av två enheter, Östra och Västra och ligger i Vällingby i västra Stockholm.

Skolan är en kommunal F-9 skola med ca 900 elever fördelade över årskurserna F-6 på Östra och årskurserna 4-9 på Västra. Vi är organisatoriskt indelade i stadier vilka leds av biträdande rektorer.


Skolan har hälsa och digitalisering som fokusområden och är under ständig utveckling för att på bästa sätt bidra till en ökad måluppfyllelse. Är du en person som är strukturerad, relationsfokuserad och brinner för pedagogisk utveckling, då är du helt rätt person för oss och vi för dig!

Vinsta grundskola östra är lätt att ta sig till både med bil, kollektivt och ligger nära flera stora grönområden.

Vinsta grundskola västra är en 4-9 skola med två paralleller i åk 4-6 och fyra/fem i åk 7-9. 


Lägg till länk till skolan. Vinsta grundskola västra, 4–9 - Stockholms stad

Arbetsbeskrivning

Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal.

I kuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.

Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner gällande droger, plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Konkret innebär arbetet som skolkurator för Vinsta grundskola:

Du sitter, utifrån din profession, i skolans elevhälsoteam
Du leder, tillsammans med rektor/biträdande rektor skolans trygghetsteam
Du är, i när samarbete med skolledning och pedagoger, huvudansvarig för skolans arbete med att främja närvaro, förebygga och åtgärda frånvaro.
Du tillför social kompetens i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av skolans förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.
Du ger handledning och konsultation till skolans personal, elever och föräldrar.
Du bidrar med kunskap, fakta och forskning kring psykisk och social hälsa.
Du genomför stödjande, motiverande, coachande samtal till elever, personal och föräldrar samt arbetar med elevgrupper utifrån en god kunskap om gruppers utveckling
Du samverkar med andra myndigheter och insatser till exempel socialtjänsten och polisen. Du stöttar skolledningen i orosanmälningar och deltar vid behov i möten med andra myndigheter
Du genomför sociala utredningar, analyser och bedömningar av elever, grupper och organisation i syfte att skapa en god psykisk och fysisk hälsa.
Kvalifikationer

Socionomexamen 210 HP.

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten. Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Kuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator till Sofia skola

Ansök    Maj 20    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Arbetsplatsbeskrivning Välkommen att söka tjänst på en av Stockholms vackraste innerstadsskolor, Sofia skola på östra Södermalm. Skolan är populär, många vill ha sina barn här och idag har skolan drygt 900 elever i skolåren F-9 och... Visa mer
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.Arbetsplatsbeskrivning

Välkommen att söka tjänst på en av Stockholms vackraste innerstadsskolor, Sofia skola på östra Södermalm.

Skolan är populär, många vill ha sina barn här och idag har skolan drygt 900 elever i skolåren F-9 och drygt 100 anställda.
Sofia skola är en skola med hög måluppfyllelse. På skolan råder en god stämning och eleverna ges en undervisning av hög kvalitet.

Elevens bästa är ledstjärnan i de beslut vi fattar. Vi vill ge alla våra elever goda förutsättningar att kunna göra de val man önskar senare i livet. Det betyder att vi arbetar målmedvetet för att alla elever ska ha god måluppfyllelse, använda sin fulla potential och nå så långt som möjligt i en trygg och stimulerande miljö.

På skolan arbetar sedan en tid en kurator på heltid. Med extra statlig bidrag för att höja skolfrånvaron och minska den problematiska skolfrånvaron ser vi nu en möjlighet att erbjuda ett ytterligare uppdrag till skolans elevhälsa.

Arbetsbeskrivning

Skolkurator ska underlätta elevers lärande och främja deras sociala utveckling.

I din roll som skolkurator kommer du att ha ett huvudansvar att följa upp elever med hög frånvaro, både i att säkerställa att våra rutiner fungerar och sätta in åtgärder för att komma till rätta med den problematiska skolfrånvaron.

Övrigt arbete som skolkurator kommer att tydliggöras beroende på kompetens och erfarenenhet. Det finns en del som talar för att du får ett riktat ansvar för elever i förskoleklass och årkurs 1-3.

I uppdraget som skolkurator på Sofia skola finns följande huvudsakliga arbetsuppgifter:

• Socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete
• Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete
• Dokumentation av arbetet med enskilda elever
• Föräldrasamtal, nätverksmöten
• Handledning och konsultation av skolpersonal
• Arbeta med krishantering och konfliktlösning
• I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla
   skolans arbetsmiljö för eleverna
• Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis

Kvalifikationer

Socionomutbildning 140 p

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt.

Även då det nu kommer att finnas två skolkuratorer förväntas skolkuratorn självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kurator, på bas av en dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.

Med två skolkuratorer på skolan kommer det att vara viktigt med en god förmåga till samverkan för största möjliga effektivitet och trivsel.

Vi lägger också vikt vid god kommunikations- och dokumentationsförmåga
Övrigt
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator 60% till Vittra Telefonplan

Ansök    Maj 15    Vittraskolorna AB    Skolkurator
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 25 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 9000 barn och elever och har cirka 1200 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verkty... Visa mer
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 25 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 9000 barn och elever och har cirka 1200 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.

Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.

Om skolan

Vittra Telefonplan är en F-9 skola med ca 200 elever belägen i Hägersten. Skolan ligger lättillgängligt nära Telefonplans tunnelbanestation och området är trevligt och lugnt.

Inför läsåret 24/25 ser vi fram emot att på flera sätt utveckla skolan. Inom Vittraskolornas pedagogiska riktning för samhällsengagemang erbjuder Vittra Telefonplan en satsning på teknik/innovation med spännande projekt för alla elever i åk 7-9. Vi utvecklar ett kollegialt samarbete med grannskolan Snitz Grundskola som vi delar skolgård och ämnessalar med. En upprustning av skolgården som planerats tillsammans med skolornas elever genomförs under sommaren. Skolans har ändamålsenliga och ljusa undervisningssalar och lärmiljöerna utvecklas löpande för att stödja lärande, trygghet och studiero.

På Vittra Telefonplan har vi organiserat för samarbete både inom arbetslagen och på skolnivå kring elevernas kunskaper, trivsel och trygghet. Vi har ett väl fungerande Elevhälsoteam på skolan, har organiserat för särskilda undervisningsgrupper och även ett Trygghetsteam som bistår i värdegrundsarbetet.

Vi söker

Vi söker nu dig som är erfaren skolkurator som vill bidra till och utvecklas med Vittra Telefonplans fortsatta arbete. Du är utbildad socionom och väl förtrogen med arbetet som kurator på en grundskola. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och ett välfungerande samarbete med både elever, vårdnadshavare och kollegor och förstår vikten av god kommunikation. Du ser dokumentation och bedömning av elevernas mående som en självklar del i ditt arbete. Du har god god analysförmåga och utvecklar ständigt ditt arbete. Du bör vara flexibel och klara att självständigt prioritera och organisera för din arbetsuppgifter samt drivas av att nå goda resultat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om uppdraget

Du har fokus på skolnärvaro och elevers psykiska och sociala hälsa. Utifrån din yrkesroll ska du bidra till elevhälsans tvärprofessionella arbete enligt skolans uppdrag och förutsättningar, där din kompetens ska bidra till kvalitativa analyser av individers och gruppers behov. Du kommer vara en nyckelperson i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du är med och utvecklar trygghetsteamets insatser.

Uppdraget är en semestertjänst på 60%. Du kommer att ingå i Elevhälsoteamet där du blir en viktig del i att utveckla verksamheten framåt. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde den 8 augusti och 6 månaders provanställning.

Vittra har kollektivavtal med Sveriges lärare, Vision samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar. Friskvårdsbidrag om 3000 kr erbjuds alla medarbetare.

Välkommen med din ansökan!

Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Vi önskar att det i din ansökan tydligt framgår om du har erfarenhet som skolkurator eller annan erfarenhet från skolverksamhet. En god förberedelse kan också vara att säkerställa att du har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret till hands, en förutsättning vid nyanställning.

Ansök gärna snarast då urval sker löpande. Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta utvecklingsledare Paula Fornstedt på paula.fornstedt@vittra.se eller rektor Patrik Brundin på patrik.brundin@vittra.se.

Vi undanber oss vänligen men bestämt alla former av direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Skolkurator till Mariehällsskolan

Ansök    Maj 18    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Arbetsplatsbeskrivning Mariehällsskolan är en treparallellig F-6 skola med cirka 530 elever som öppnade 2014 i stadsdelen Annedal i Bromma. Vi erbjuder en arbetsplats med erfarna, engagerade och positiva kollegor i en nästintill ny... Visa mer
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.Arbetsplatsbeskrivning

Mariehällsskolan är en treparallellig F-6 skola med cirka 530 elever som öppnade 2014 i stadsdelen Annedal i Bromma.

Vi erbjuder en arbetsplats med erfarna, engagerade och positiva kollegor i en nästintill nybyggd skola med ljusa och ändamålsenliga lokaler. På Mariehällsskolan finns ett genuint fokus på elevernas lärande och deras kunskapsutveckling står i centrum hos oss. Hos oss ska undervisning och utbildning vara tillgänglig för alla elever genom ett förebyggande elevhälsoarbete och undervisning av hög kvalitet. Vi arbetar ständigt för att göra vår skola bättre för alla elever som går här just nu.

Vår vision är: Kunskap ger självständighet, framtidstro och förståelse för att olikhet är en styrka. 

Arbetsbeskrivning

I uppdraget som kurator ansvarar du tillsammans med skolledning och övriga i elevhälsoteamet för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidrar till elevernas lärande och måluppfyllelse.  Du kommer att ingå i EHT som utöver kurator består av fem specialpedagoger/-lärare, skolsköterska samt skolpsykolog på halvtid. EHT är ett team som tillsammans driver det tvärprofessionella samarbetet och det förebyggande elevhälsoarbetet under ledning av rektor.  Vårt fokus är att göra den pedagogiska, fysiska och sociala miljön tillgänglig för alla elever. 
Vi har en tydlig plan för vårt elevhälsoarbete och det systematiska kvalitetsarbetet för elevhälsan. Hos oss möter du kollegor som aktivt arbetar med förbättringar och kvalitet. 

Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal.

I kuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och i skolans systematiska kvalitetsarbete. Du planerar och håller i gruppinsatser enskilt eller tillsammans med kollegor i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Du leder skolans trygghetsgrupp tillsammans med en utvecklingslärare på uppdrag av skolledningen. 

Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner såsom plan mot kränkande behandling, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Du kommer få möjlighet att starta upp arbetet med ett skolsocialt team gällande problematisk skolfrånvaro tillsammans med skolledning och skolsocionom i Bromma. 

Kvalifikationer

Socionomexamen alternativt beteendevetarexamen

Vi söker dig som har med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga och som skolkurator i grundskolan.  Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Som kurator tar du självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Kuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning.

Som kurator på Mariehällsskolan behöver du vara uthållig, strukturerad och visa högt engagemang i handling. Du behöver även ha god förmåga att bygga tillitsfulla relationer till elever och vårdnadshavare samt visa och uttrycka tilltro till alla elevers förmåga att lära. Du är mål- och resultatinriktad och kan hantera utmanande arbetsuppgifter och elevärenden såväl enskilt som i samarbete med andra. Du behöver kunna kommunicera med olika målgrupper på ett nyanserat och tydligt sätt. Du ska ha god förmåga att vara självständig och flexibel gällande arbetsuppgifter som behöver omprioriteras utifrån verksamhetens behov.  

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

 Vid anställning ska du kunna visa upp utdrag ur belastningsregistret. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erfoderliga beslut fattas. Intervjuer kan påbörjas innan ansökningstiden går ut. 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. 
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Kurator till Adolfsbergsskolan

Ansök    Apr 26    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Välkommen till oss Adolfsbergsskolan startade i augusti 2018 i Mariehäll/Bromma. Vi är idag en F-5 skola med ca 370 elever och under läsåret 24/25 kommer vi även att ha åk 6 och ca 430 elever. På Adolfsbergsskolan arbetar engagerad... Visa mer
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.Välkommen till oss

Adolfsbergsskolan startade i augusti 2018 i Mariehäll/Bromma.

Vi är idag en F-5 skola med ca 370 elever och under läsåret 24/25 kommer vi även att ha åk 6 och ca 430 elever.
På Adolfsbergsskolan arbetar engagerad och driven personal. Vi tycker om att kunna påverka den pedagogiska inriktningen och få vara med att skapa framtidens skola. Vi som arbetar här är flexibla och kreativa för att kunna möta de utmaningar som en relativt nystartad skola för med sig Här finns lite mer information om vår skola:

https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/grundskola/adolfsbergsskolan-f-4/

Din roll

Du arbetar som skolkurator med ansvar för elever i åk F-6. Du ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med övriga professioner och skolledning, där du bidrar med socialt och psykosocialt perspektiv i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Du arbetar förebyggande och främjande, tillsammans med övriga i elevhälsoteamet, med strävan mot att skapa goda förutsättningar för våra elever att nå god måluppfyllelse och psykisk hälsa. Du arbetar även gemensamt med skolans struktur och organisation för utveckling av värdegrund och likabehandling.
Som skolkurator på Adolfsbergsskolan kommer du att arbeta nära eleverna och personalen och stöttar elever genom samtal på individ- grupp- och skolnivå. I din roll som skolkurator ingår även att handleda och ge konsultation till personal vid behov, krishantering och konfliktlösning, dokumentation och kartläggning, närvarofrämjande insatser för elever, initiera och medverka i anmälningar till socialtjänsten samt samverkan med socialsekreterare eller behandlare, förmedla kontakt till regionen så som till exempel Första linjens psykiatri, BUP, Habiliteringen, Polis eller andra verksamheter, samarbeta med vårdnadshavare samt delta i nätverksmöten med andra skolkuratorer i närliggande skolor.

Din kompetens och erfarenhet

Rollen som skolkurator ställer krav på självständighet, initiativtagande samt professionalitet. Som person är du lyhörd för elevernas och personalens behov. Du är tydlig och respektfull och har en god förmåga till att samverka med såväl elever som skolans vuxna. Du tycker om att vara bland barn och ungdomar och har lätt för att skapa goda relationer.
Du är kunnig i den lagstiftning som styr skolverksamheten och sekretesslagen. Du är van att dokumentera och har en god språklig förmåga i såväl tal som skrift samt god digital kompetens.

Vi söker dig som har socionomexamen 140 hp.
Erfarenhet av arbete framför allt inom skola, men även annat arbete med barn och ungdomar, är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator till Hagsätra-/Ormkärrsskolan - vikariat aug-24 till mars 2025

Ansök    Maj 14    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Välkommen till oss Hagsätraskolan och Ormkärrsskolan är två skolor som tillsammans vuxit till att bli en av de större ytterstadsskolorna i Stockholm stad. I dagsläget är det 840 elever Vi är ett stort personalteam som tillsammans a... Visa mer
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.Välkommen till oss

Hagsätraskolan och Ormkärrsskolan är två skolor som tillsammans vuxit till att bli en av de större ytterstadsskolorna i Stockholm stad.

I dagsläget är det 840 elever Vi är ett stort personalteam som tillsammans arbetar med att skapa de bästa förutsättningar som går för våra fantastiska elever. Skolorna har alla funktioner som ska finnas på en skola och vi är mycket stolta över att arbeta just här. Vi har ett komplett elevhälsoteam som regelbundet träffas både i liten grupp kring en specifik enhet eller i hela gruppen där vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande på en mer generell nivå. Just din funktion kommer vara en mycket viktig pusselbit i att fortsätta driva den sociala utvecklingen framåt för våra elever och tillsammans med resterande elevhälsa vara en del i att arbeta förebyggande/hälsofrämjande. Välkommen till skolorna som gör skillnad.

Din roll

Skolkuratorn bidrar som skolans socialarbetare med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper.
Arbetet på en övergripande nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling.

- Socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete.
- Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete. På våra skolor arbetar vi mest på gruppnivå.
- Dokumentation av arbetet med enskilda elever.
- Föräldrasamtal och nätverksmöten.
- Handledning och konsultation av skolpersonal.
- Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlingsplaner i värdegrundsarbete och mot mobbning och andra kränkande handlingar.
- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.
- I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.
- Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.

Du kommer att arbeta 20 % på Ormkärrsskolan och 80% på Hagsätraskolan.

Din kompetens och erfarenhet

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap.
Det är meriterande att tidigare ha arbetat med MVP (mentorer i våldsprevention) eller det tidigare Agera tillsammans.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Campus Viktor Rydberg söker en kurator

Campus Viktor Rydberg söker en kurator. Tjänsten är tillsvidare med omfattning 100% och med start i augusti. Stiftelsen Viktor Rydbergs skolors verksamhet är innovativ och kännetecknas av hög kvalitet och lust att lära – både för elever och personal. Vi lär oss tillsammans och genom det når vi längre. Viktor Rydbergs skolor består av tre gymnasieskolor och fyra grundskolor varav den senaste grundskolan startade i augusti 2021 i Fisksätra. Att organisatio... Visa mer
Campus Viktor Rydberg söker en kurator. Tjänsten är tillsvidare med omfattning 100% och med start i augusti.

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolors verksamhet är innovativ och kännetecknas av hög kvalitet och lust att lära – både för elever och personal. Vi lär oss tillsammans och genom det når vi längre. Viktor Rydbergs skolor består av tre gymnasieskolor och fyra grundskolor varav den senaste grundskolan startade i augusti 2021 i Fisksätra. Att organisation växer ger Dig stora möjligheter till tjänster på flera av våra skolor.
Skolkuratorns huvudsakliga uppgifter
Arbetet som skolkurator innebär att du kommer att vara en nyckelperson i skolans förebyggande och hälsofrämjande insatser. Du har stödjande samtal med enskilda elever och föräldrar. Genom handledning till personalen tillför du det psykosociala perspektivet i verksamheten. Du är spindeln i nätet och samverkar med andra aktörer i samhället. Du har ett nära samarbete med elevhälsan, som består av skolsköterska, specialpedagoger och biträdande rektorer.

Vem vi söker
Vi söker dig med socionomexamen eller annan likvärdig utbildning samt praktisk erfarenhet av socialt arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som skolkurator och arbete inom elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt och metoder.

Du är trygg i din yrkesroll, van att samverka med elevhälsans och skolans övriga professioner. Du är proaktiv och hittar lösningar och strategier på individ- och gruppnivå. Du motiveras av nära samarbete med kollegor och vill bidra i vårt arbetslagsöverskridande kollegiala lärande. Som person är du engagerad och ansvarsfull och har ett genuint intresse av att arbeta med barn och ungdomar. Vi fäster stor vikt vid såväl din profession som din personlighet.

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är en organisation som drivs av en klar och uttalad vision och verksamhetsidé, som går ut på att man vill ligga i framkant i den pedagogiska utvecklingen och bidra till att den svenska skolan i stort förbättras. Därför ger man stor pedagogisk frihet till medarbetarna, vars idéer bidrar till att driva verksamheten framåt, kompletterat med noggrann utvärdering och uppföljning. Elevernas uttalade och underförstådda behov, önskemål och förväntningar är vägledande för verksamheten. Vi har byggt upp en kultur av att arbeta i team i en tvåspråkig miljö, där både svenska och engelska är arbetsspråk. Varje skola har en egen ledningsgrupp, vilket ger korta beslutsvägar och bidrar till en kreativ arbetsmiljö. Stiftelsen har lång erfarenhet av att tillämpa IT, såväl pedagogiskt som administrativt och tillhandahåller de system och tekniska verktyg, som våra lärare behöver i alla aspekter av sitt arbete. Visa mindre

Kurator

Stiftelsen Lycée Français Saint-Louis är en internationell skola som följer fransk läroplan enligt en konvention med AEFE (Agence pour l’enseignement Français à l’étranger). Skolan, som har ca 700 elever mellan 6 och 19 år, ligger på natursköna Stora Essingen.  I denna stimulerande mångkulturella miljö arbetar elever från ett 40-tal nationer och 170 personal med språket som sammanhållande länk. Till stiftelsen hör en svensk förskola med fransk profil som h... Visa mer
Stiftelsen Lycée Français Saint-Louis är en internationell skola som följer fransk läroplan enligt en konvention med AEFE (Agence pour l’enseignement Français à l’étranger). Skolan, som har ca 700 elever mellan 6 och 19 år, ligger på natursköna Stora Essingen.  I denna stimulerande mångkulturella miljö arbetar elever från ett 40-tal nationer och 170 personal med språket som sammanhållande länk. Till stiftelsen hör en svensk förskola med fransk profil som har ca 90 barn. Sedan 2022 har vi ett fritidshem för elever i årskurserna CP-CM1 (6–9 års ålder). 
Från och med läsåret 2024/2025 finns ett vikariat som Kurator på ett lokalt kontrakt inom elevhälsan tillgänglig som en tillfällig ersättning i 6 månader.

Tjänstgöringsgraden är på 70%. 

Arbetsuppgifter och egenskaper som krävs:

Underställd ansvarig för Elevhälsan söker vi en Kurator till skolans hälsoteam för våra elever från grundskolan till gymnasiet. Elevhälsoteamet består av två skolsköterskor, två kuratorer, varav du kommer att vara en, en skolpsykolog samt en specialpedagog. 

Kuratorn är skolans sakkunnige i psykosociala frågor och bidrar tillsammans med övrig skolpersonal bidra till att skolan erbjuder en god lärandemiljö för eleverna.  
 
Aktiviteterna omfattar, men är inte begränsade till, följande: 

- Bidra till den service som skolan erbjuder med åtgärder, strategier och metoder för att ge eleverna verktyg för att öka uppnåendet av deras mål och välbefinnande.
- Hålla sig informerad om hur eleverna mår i skolmiljön och vara uppmärksam på om någon elev inte mår bra.
- Ge lämpligt stöd till elever genom att lyssna och försöka förstå deras miljö bättre, och hur det går i skolan, i klassen, med vännerna, men också på fritiden och hemma. Beroende på situationen kan eleverna höras enskilt eller i grupp.
- Öka medvetenheten om sociala problem i skolan i allmänhet - på både individ- och gruppnivå, genom att även göra insatser i klassrummet.  
- Genomföra förebyggande insatser i klasserna om följande ämnen: droger, våld, välbefinnande, mobbing, diskriminering, relationer mellan elever osv.
- Genomföra undersökningar för att bedöma elevernas välbefinnande och vidta nödvändiga åtgärder.
- Ge stöd till lärare om hur de ska hantera elevernas känslomässiga och psykosociala problem.
- Fungera som intermediär för att lösa konflikter mellan elever. Det verktyg som används för konfliktlösning är medling.
- Nära samarbete med övriga i elevhälsoteamet, skolans "vie scolaire", lärare och skolledning om elevuppföljning.
- Fungera som en länk mellan skolan, socialtjänsten, polisen och externa organisationer för elevuppföljning.  

Kompetens inom: 

- Svensk lagstiftning 
- EBEP (elever med särskilda behov)
- Kunskap om beteende- och sociologi (sociologi, juridik, psykologi) 

Förmågor:  

- God förmåga att lyssna
- Skarp analytisk förmåga att identifiera elevernas, lärarnas och föräldrarnas problem
- Samarbetsförmåga och teamkänsla
- Diskretion och konfidentiell
- Lugn, inte agera i affekt
- Psykologiskt motståndskraftig för att kunna förstå andras oro utan att själv påverkas av det

Språk:

Flytande kunskaper i franska som är arbetsspråket, och grundläggande kunskaper i engelska är ett krav, och kunskaper i svenska är meriterande.

Kvalifikationer: 

Psykologi, sociologi eller annan likvärdig utbildning och yrkeserfarenhet med barn och ungdomar. 

Avtal: 

Lokalt deltidsavtal på 70%, 6 månaders tidsbegränsat avtal på "Ferietjänst" -kontrakt med början i mitten av augusti 2024. 
Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats med kollektivavtal, tjänstepension och friskvård. 

Ansökan: 

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 4 maj 2024. Granskningen av ansökningarna kan påbörjas före utgången av anmälningsperioden. Välkommen med din ansökan, gärna på franska !

Vid eventuell intervju skall utdrag ur belastningsregistret kunna presenteras. Visa mindre

Skolkurator, vikariat

Med kompetenta och engagerade medarbetare erbjuder Utvecklingspedagogik Sverige AB skola och omsorg som bidrar till utveckling, delaktighet och livskvalitet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Företaget driver förskola, grundskola, anpassad grundskola med fritidshem, anpassad gymnasieskola och gymnasium. Våra omsorgsverksamheter omfattar korttidstillsyn, ungdomsboende och daglig verksamhet. Samtliga verksamheter präglas av hög kvalitet o... Visa mer
Med kompetenta och engagerade medarbetare erbjuder Utvecklingspedagogik Sverige AB skola och omsorg som bidrar till utveckling, delaktighet och livskvalitet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Företaget driver förskola, grundskola, anpassad grundskola med fritidshem, anpassad gymnasieskola och gymnasium. Våra omsorgsverksamheter omfattar korttidstillsyn, ungdomsboende och daglig verksamhet. Samtliga verksamheter präglas av hög kvalitet och individuellt utformade insatser. Vi har ca 500 medarbetare och finns i Stockholms län.Tjänsten som kurator är ett vikariat under ett läsår vid två av våra skolenheter, Lunaskolan Södra och Lunagymnasiet på Lidingö och du kommer ingå i båda verksamheternas Elevhälsoteam.


Syftet med tjänsten är att ge elever psykosociala insatser på individ- och gruppnivå, i en förebyggande och hälsofrämjande anda, samt att uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa och svag måluppfyllelse. Insatserna ska ge eleverna som grupp en strukturerad och välfungerande skoldag i god psykosocial lärmiljö och som individer bästa möjligheterna att ingå i ett socialt samspel. Elevhälsoteamet jobbar aktivt i att forma en autismvänlig skola.

Vi söker kompetens riktad framför allt mot grundskolan och gymnasiet, i kombination med autism.

Du kommer att rapportera direkt till rektor på Lunaskolan Södra som är närmst chef.

Vi söker:

Vi söker dig som har en socionomutbildning och erfarenhet av målgruppen. Vi efterfrågar erfarenhet av tidigare arbete som skolkurator och/eller annat socialt arbete t ex inom socialtjänsten med barn/unga och deras familjer med psykosociala behov.

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem. Det krävs att du som skolkurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Tjänsten innebär även många kontakter med vårdnadshavare.

Prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument.

Skolkuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Dina egenskaper

För att trivas och lyckas i uppdraget tror vi att du är strukturerad, lyhörd, förtroendeingivande och med god förmåga att uttrycka dig. Din grundsyn präglas av att du ser möjligheter och du har ett positivt förhållningssätt till människor. Du är duktig på att samarbeta och genom din förmåga att lyssna in andra skapar du förtroende och goda relationer. Du är en lagspelare som jobbar i team och har samtidigt förmågan till självständighet.

Om tjänsten 

Vikariat läsåret 24/25

100 % tjänst fördelat på två skolor, Lunaskolan Södra 60% och Lunagymnasiet 40%

Individuell lönesättning

Tillträde 6 augusti 2024 eller enligt överenskommelse t.o.m 13 juni 2025 

Vill du bli en av oss? Tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Har du frågor gällande tjänsten går det bra att kontakta rektor Helena Sandén.

Ansök senast 25 april 2024. Rekrytering sker fortlöpande och kan komma att både påbörjas och avslutas under ansökningstiden.


 

Vi erbjuder dig
• En attraktiv arbetsgivare som ser medarbetarens kompetens som viktig för fortsatt utveckling
• Ett arbete där de vi är till för, elever och brukare, alltid är i fokus
• Ett företag med hög kvalitet som kännetecknas av ständig utveckling
• En arbetsplats med trygg och välkomnande atmosfär med aktiva och kompetenta kollegor
• En arbetsmiljö som är tillåtande, utmanade och kreativ
• Friskvårdsbidrag och andra erbjudanden via vår förmånsportal.
• Vi tillämpar individuell lönesättning
• Vi har kollektivavtal

Ett arbete som utförs tillsammans med positiva och engagerade kollegor där stort fokus och engagemang ligger på våra elever. En arbetsplats som präglas av en välkomnande atmosfär där idéer och tankar tas tillvara.

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Välkommen med din ansökan!

Vi väljer att hantera denna rekrytering internt och avböjer alla eventuella erbjudanden om hjälp med rekrytering från externa företag. Visa mindre

Kurator till Södermalmsskolan Stockholms stad

Ansök    Apr 4    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Om oss Södermalmsskolan är en kommunal grundskola och anpassad grundskola från förskoleklass upp till åk 9 vid Mariatorget på Södermalm. Skolan har 890 elever och 135 medarbetare. Elevernas upplevelse av trygghet och trivsel är gen... Visa mer
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.Om oss

Södermalmsskolan är en kommunal grundskola och anpassad grundskola från förskoleklass upp till åk 9 vid Mariatorget på Södermalm.

Skolan har 890 elever och 135 medarbetare. Elevernas upplevelse av trygghet och trivsel är generellt god och kunskapsresultaten likaså. Vi har en tydlig och förutsägbar organisation som vi vill fortsätta utveckla.
Södermalmsskolan är en populär skola med elever och vuxna som trivs!

Vi söker nu en samarbetsbenägen och relationellt inriktad skolkurator. Tjänsten är ett vikariat under tiden som ordinarie kurator är föräldraledig. Vikariatet pågår läsåret 2024/25 med start i augusti 2024 och har en tjänstgöringsgrad på 80 %.

Här kan du läsa mer om oss:
https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/grundskola/sodermalmsskolan-f-9/

https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/anpassad-grundskola/sodermalmsskolans-grundsarskola-1-9/

Din roll på skolan

Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal.

I kuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.

Specifika delar i innehållet:

-Delta och bidra med den psykosociala kompetensen i skolans elevhälsa.
-Ge konsultation och handledning till pedagogisk personal i skolan
-Ge stöd till elever och vårdnadshavare och/eller hjälpa dem vidare till extern hjälp.
-Göra social bedömning för elever i anpassad grundskola inför mottagande i anpassad grundskola samt inför ansökan till anpassad gymnasieskola.
-Delta i utvecklingsgruppen problematisk skolfrånvaro och där ha en ansvarsfunktion vad gäller administrering och analys av elevfrånvaro.

-Vara en av de som leder och samordnar skolans trygghetsarbete.

-Samverka med andra skolor, fältassistenter, socialtjänst, polis med flera i vårt område.

Vi kommer under läsåret som kommer att inventera och utveckla vårt arbete med Läroplanens kapitel 1 och 2, till exempel området Sexualitet, samtycke och relationer. Här kommer du att ha en viktig roll tillsammans med andra medarbetare.

Elevhälsan håller på att utveckla kvalitetsarbetet, vad gäller att göra uppföljning och utvärderingar av relevanta områden under läsåret. I det ingår även att vi avsätter tillräcklig tid för analys, vid rätt tidpunkt.

Målet är alltid att kunna göra föreslå och genomföra rätt förebyggande och främjande arbete, utifrån analys av vår verksamhet.

Din kompetens och erfarenhet

Socionomexamen 210 HP.

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom skola eller inom socialtjänsten.
Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor.

Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument.

Kuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Till sist

Vi hoppas att du känner att du vill tillhöra det vi beskriver. Vi är stolta över vår skola och våra fina elever men vill också gärna ta del av dina idéer och tankar.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi kommer att läsa ansökningar löpande under rekryteringsperioden. 

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator till Engelbrektsskolan

Ansök    Mar 22    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Arbetsplatsbeskrivning Engelbrektsskolan är en av Östermalms kommunala grundskolor med ca 1. 000 elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Skolan är centralt belägen på Östermalm i Stockholm. Skolans placering med närhet ti... Visa mer
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.Arbetsplatsbeskrivning

Engelbrektsskolan är en av Östermalms kommunala grundskolor med ca 1.

000 elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Skolan är centralt belägen på Östermalm i Stockholm. Skolans placering med närhet till natur och kultur används i den dagliga verksamheten.

Vi vill att våra elever ska lyckas i livet genom att få en bra start på vår skola och som regel är deras resultat när de slutar grundskolan över förväntan. Våra medarbetar är engagerade, har en stor vilja att utveckla och förbättra skolan. Vi tar ett gemensamt ansvar för att skapa en god arbetsmiljö på vår arbetsplats. Nu hoppas vi att just du vill vara med oss att utveckla vår skola vidare in i 2020-talet.

Samverkan är ett nyckelbegrepp i vårt arbete där helhetssyn på undervisningen, lärande, utveckling och omsorg ingår. Vi vill skapa ett förtroendefullt, öppet och respektfullt samarbete med hemmen.

Skolan har hög behörighet bland den  pedagogisk personalen vilket bidrar till trygghet och lärande. Vi har höga förväntningar på våra elever för att de ska ges möjlighet att nå sina personliga mål i livet och vara väl förberedda inför vidare studier och yrkesutbildningar. 

Skolan arbetar sedan 2018 värdegrundsfrämjande och förebyggande med   ”Du är bra som du är” - DÄB. Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida. https://engelbrektsskolan.stockholm.se/du-ar-bra-som-du-ar

Arbetsbeskrivning

Skolkuratorn bidrar som skolans socialarbetare med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper. Arbetet på en övergripanden nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling.

- Socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete.

- Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete.

- Dokumentation av arbetet med enskilda elever.

- Föräldrasamtal och nätverksmöten.

- Handledning och konsultation av skolpersonal.

- Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlings-planer i värdegrundsarbete och mot mobbning och andra kränkande handlingar.

- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.

- I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.

- Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.

Kvalifikationer

Socionomutbildning 140 p eller likvärdig utbildning

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap.

Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kurator, på bas av en dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.

Övrigt

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator till Björkhagens skola (vikariat)

Ansök    Mar 18    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Arbetsplatsbeskrivning Björkhagens skola är en kommunal F-9 skola som ligger söder om söder, mitt i grönskan på gränsen till Nackareservatet. Skolan har en fantastisk skolgård som inbjuder till lek och aktiviteter. I närheten finns... Visa mer
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.Arbetsplatsbeskrivning

Björkhagens skola är en kommunal F-9 skola som ligger söder om söder, mitt i grönskan på gränsen till
Nackareservatet.

Skolan har en fantastisk skolgård som inbjuder till lek och aktiviteter. I närheten finns
Björkhagens tunnelbanestation som innebär att det är lätt att förflytta sig bland annat till stadens
kulturombud. Idag är elevunderlaget ca 850 elever och vi är ca 120 medarbetare som arbetar i
årskursvisa arbetslag. Mottot för vår skola är kunskap och hjärta. Det innebär att för oss står barnens
utveckling i centrum och vi skapar en trygg miljö där vi känner gemenskap och kan utvecklas. Genom att
inspirera och skapa nyfikenhet, möta eleverna där de är och utifrån deras egna förutsättningar, skapar vi
en skola där alla kan lyckas och nå långt i sin kunskapsutveckling. För att lyckas med vårt uppdrag har vi
på djupet förstått att det är genom samarbete vi erbjuder den bästa skolgången för våra elever. På
Björkhagens skola är arbetet tillsammans överordnat individen och samarbetskulturen är synlig och
självklar. Vi har utvecklat en organisation och arbetssätt som möjliggör för våra pedagoger att samarbeta
kring eleverna i både arbetslag och i ämnesteam.

Arbetsbeskrivning

Du kommer i rollen som skolkurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som skolkurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal. I skolkuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete. Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner gällande droger, plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering.

Björkhagens skola driver tillsammans med övriga skolor ett
utvecklat samarbete med stadsdelens socialtjänst inom ramen för projektet ”Skolsocialateamet”(SST).
Projektet drivs genom centrala budgetmedel som fördelats från socialförvaltningen. Teamen arbetar
tillsammans med elev, föräldrar, elevhälsan och skolpersonal och riktar sig till elever med hög skolfrånvaro
och syftar till att de ska klara skolans kunskapsmål. I rollen som skolkurator är du länken mellan SST
och Björkhagens skola. Här finns möjligheter att möta kollegor från andra skolor och verksamheter i
stadsdelen. Inom Stockholms stad erbjuds du stöd genom "elevhälsans professionsstöd". Syftet med
professionsstödet är att skapa förutsättningar för likvärdighet i alla stadens skolor, att all
elevhälsopersonal får den kompetensutveckling som behövs och att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet så
som introduktionshandledningskurs, handledning, fortbildning, utbildning, fördjupad inom specifika
områden, forskningsbaserad omvärldsbevakning, konsultation (till exempel sociala bedömningar inför mottagande i grundsärskolan), nätverk för professionen
Kvalifikationer

Socionomexamen 210 HP.

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten. . Det är även viktigt att ha kunskap om den lagstiftning som styr skolverksamheten och sekretesslag.

Som skolkurator måste du självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet.

Det innebär att kuratorn, i dialog med rektorn där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme och personlig mognad.

Det krävs även att skolkuratorn tar ansvar för att bibehålla och utveckla sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande löpande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Övrigt I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator

Ansök    Mar 18    Swedish Education Group AB    Skolkurator
Snitz skolor i Stockholm ligger centralt nära Odenplan. Här går ca 300 elever fördelade på grundskola åk 7-9 och gymnasieskola som erbjuder Estetiska programmet och El- och energiprogrammet. Snitz Skolor riktar sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har utvecklat en pedagogik för att möta elever som är i behov av ett uttalat särskilt stöd. Snitz gymnasium i Stockholm startades 2003 och erbjuder gymnasieutbildning med yrkes- och... Visa mer
Snitz skolor i Stockholm ligger centralt nära Odenplan. Här går ca 300 elever fördelade på grundskola åk 7-9 och gymnasieskola som erbjuder Estetiska programmet och El- och energiprogrammet. Snitz Skolor riktar sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har utvecklat en pedagogik för att möta elever som är i behov av ett uttalat särskilt stöd.

Snitz gymnasium i Stockholm startades 2003 och erbjuder gymnasieutbildning med yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom El- och energiprogrammet med inriktningen Dator- och kommunikationsteknik, Estetiska programmet med inriktningarna Bild och form och Estetik och media samt Yrkesintroduktionsprogrammet med inriktning AST. Skolan ligger centralt nära Odenplan och här går ca 170 elever fördelade på de tre programmen. Målgruppen är elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation och som är i behov förstärkt stöd på skol-, grupp- och individnivå. Sedan 2021 ingår Snitz gymnasium i Drottnings Blankas Gymnasieskolor, som är ett segment inom AcadeMedia. På Snitz gymnasieskola genomsyrar elevhälsan hela skolans arbete. Vårt elevhälsoteam består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator och heltidsmentorer/studiesamordnare. Vi har ett utökat elevhälsan med bland annat två tjänster kuratorer och söker nu vår skolas andra kurator på en 100 % tillsvidaretjänst.

Ditt uppdrag

Som kurator hos oss kommer du att arbeta tillsammans med en annan kurator på skolan. Tillsammans blir ni viktiga personer för skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete med fokus på frågor om trygghet, närvaro, lärande, utveckling, hälsa och socialisering. Du har en aktiv roll i elevhälsoteamet, som förutom kuratorer består av speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt skolledning. Du kommer att arbeta nära eleverna på raster och lektioner i att skapa trygghet, sammanhang för social interaktion och ge elever vägledning till en känsla av ett hanterbart sammanhang tillsammans med arbetslagen. Det kan innebär att skapa trygghetsskapande arbete med exempelvis möta upp elever eller att göra eftermiddagsaktiviteter med elever som t ex fika, studiebesök. I ditt uppdrag ryms administrativt arbete med utredande inslag, förebyggande och hälsofrämjande insatser, handledande arbete med heltidsmentorer och övrig personal, samverkan med externa instanser, samarbete med vårdnadshavare. Fokus kommer att vara på att vara i de gemensamma utrymmena för att initiera och hjälpa till med social interaktion och aktiviteter på raster och i undervisningen för att stötta eleverna i interaktionen mellan varandra. Samtal med elever i grupp eller individuellt ingår också i uppdraget. Uppdraget innebär också att delta i skolans utvecklingsarbete och att samarbeta med personalen. Du kommer också att få handledning av vår fantastiskt kompetenta skolpsykolog tillsammans med vår kurator. Ni båda kuratorer kommer att arbeta nära med varandra.

Din profil och kvalifikationer

Vi söker dig som har examen som socionom, har arbetat som skolkurator, arbetar inom habilitering som kurator eller har erfarenhet av liknande arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och letar efter dig som har lätt att driva projekt på skolan som gynnar elevernas utveckling, lätt att samarbeta med andra, och är lyhörd. Du är duktig på att skapa relationer, engagera och få elevernas förtroende. Arbetet förutsätter att du är trygg i din yrkesroll, att du är initiativrik och har en god förmåga att se möjligheter i olika situationer. Administrativt arbete i våra journalsystem är en naturlig del av ditt uppdrag. Vill du vara en del av en utvecklande, spännande och glädjefylld arbetsplats - då är vi rätt skola för dig.

Det här blir du en del av

På Snitz gymnasium möts du av glädje, energi, engagemang och kreativitet. Du blir även en del av ett spännande och viktigt utvecklingsarbete för vår målgrupp. Nya idéer, infallsvinklar och en ambition att utveckla vår skola genomsyrar verksamheten. Vi är inte bara en mötesplats för studier och måluppfyllelse utan även en mötesplats där våra elever har möjligheten att tillsammans med personal och skolkamrater växa som individer utifrån sina förutsättningar.

Låter detta intressant?

Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 2024-04-28. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100 % med 6 mån provanställning med start 2024-08-05 eller tidigare om det går. Ansök gärna snarast då urval sker löpande.

Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Liselotte Kihlström tel 073-885 52 140 eller biträdande rektor Pamilla Carlén tel 076-885 21 43.

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Skolkurator

Ansök    Mar 13    Apolloniosskolan AB    Skolkurator
Apolloniosskolan är en F-9 skola som utmanar elevens utveckling och lärande. Vi sätter alltid de individuella förutsättningarna i centrum – genom alla årskurser. När eleven lämnar vår skola i årskurs 9 ska hen därmed vara redo för en högskoleutbildning. Vi skapar förutsättningar att få alla motiverade att arbeta mot gemensamma mål. Att sätta upp långsiktiga mål är viktigare än att ta genvägar till snabba resultat. Vi har en trygg och öppen stämning som gör... Visa mer
Apolloniosskolan är en F-9 skola som utmanar elevens utveckling och lärande. Vi sätter alltid de individuella förutsättningarna i centrum – genom alla årskurser. När eleven lämnar vår skola i årskurs 9 ska hen därmed vara redo för en högskoleutbildning. Vi skapar förutsättningar att få alla motiverade att arbeta mot gemensamma mål. Att sätta upp långsiktiga mål är viktigare än att ta genvägar till snabba resultat.
Vi har en trygg och öppen stämning som gör att alla vågar säga sin mening, lyfta fram sina idéer och prova nya idéer. I förtroende ska barn/elever, föräldrar och personal samverka kring jämställdhet, demokrati och allas lika värde. Vår värdegrund ska hållas levande genom att vara ständig diskussionspunkt för alla på skolan.
Vi söker en skolkurator som vill vara med och utveckla elevhälsan på vår skola.
I kuratorns uppdrag ingår att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen, arbeta hälsofrämjande och förebyggande tillsammans med ledning, pedagoger och övriga kolleger på skolan. Du kommer att ha rådgivande, stödjande och motiverande samtal med elever. Vidare kommer du att arbeta med grupper i och utanför klassrummen, samordna möten kring elever samt vara beredd på att hantera kriser, konflikter och oförutsedda situationer Kvalifikationer
Du har socionomexamen med erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, både individuellt och i grupp. God kännedom om socialtjänstlagen och barnkonventionen krävs.
Vi vill att du har goda kunskaper om skolans styrdokument har datavana och vilja/erfarenhet av att arbeta med vårt webbaserade system Prorenata.
Du är initiativrik och flexibel och har lätt för att samarbeta med dina kollegor och har förmåga att skapa trygghet och goda relationer med elever och föräldrar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Sysselsättningsgrad: 50%
Tillträde: Snarast Visa mindre

Kurator till Campus Frescati HT2024

Om skolan Amerikanska Gymnasiet grundades av rektorer utifrån en stark pedagogisk idé. Vi har tagit det bästa från den amerikanska och svenska skolan utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi arbetar med både kunskapsutveckling och personlig utveckling. Vår kultur kännetecknas av tydliga spelregler med omtanke. Vi kallar det ”Ramar och Kramar”. Skolverksamheten organiseras så att eleverna förbereds för en internationell arbetsmarknad i en snab... Visa mer
Om skolan
Amerikanska Gymnasiet grundades av rektorer utifrån en stark pedagogisk idé. Vi har tagit det bästa från den amerikanska och svenska skolan utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi arbetar med både kunskapsutveckling och personlig utveckling. Vår kultur kännetecknas av tydliga spelregler med omtanke. Vi kallar det ”Ramar och Kramar”. Skolverksamheten organiseras så att eleverna förbereds för en internationell arbetsmarknad i en snabbt föränderlig värld, i vår logotype kan man därför läsa “Get ready for the world”.

Amerikanska Gymnasiet grundades 2015. Majoriteten i styrelsen har själva varit rektorer och flera är entreprenörer. Vår Ledstjärna är att ”vi arbetar för att våra elever och medarbetare skall nå sin fulla potential”.

Allt som sker på skolan utgår från våra fyra grundvärderingar: Courage, Kindness, Knowledge & Curiosity och Grit. I klassrum och i korridor så kännetecknas möten mellan elever och medarbetare av beteenden som härleds från dessa.Din profil

Vi söker dig med hjärta, mod och laganda som vill följa med oss på en spännande resa.
Vi söker dig som leder i linje utifrån vår devis “Ramar & Kramar”, som innebär ett tydligt ledarskap och tydliga spelregler i kombination med en stark omsorg om varje individ. Med hjälp av din energi, lyhördhet och uthållighet har du lätt för att engagera och skapa delaktighet mot gemensamt satta mål. Teamwork och transparens är ledord.

Du är trygg, stabil och drivs av möjligheten att påverka, du är handlingskraftig och lösningsinriktad genom ditt positiva förhållningssätt. När tempot är högt har du förmågan att planera och prioritera din tid effektivt utifrån elevernas bästa.

Om tjänsten
Vi söker en kurator på deltid med start i augusti, omfattning utifrån elevernas behov och ännu ej beslutad. Tjänsten växer sedan i omfattning under 2025 då skolan växer ytterligare.

Campus Frescati är en ny skola som startade i augusti 2023 och har därför i höst endast två årskurser med ungefär 270 elever som studerar på naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet eller ekonomiprogrammet. Skolans elever är särskilt studiemotiverade vilket innebär att stödet till eleverna i din roll till stor del handlar om främjande och förebyggande arbete, att motverka ohälsa och att arbeta för en sund studiekultur med god livsbalans.

Det är viktigt att du delar samma tankar om skola som vi. https://www.amerikanskagymnasiet.se/om-skolan/tankar-om-skola/


- Delar du våra tankar om skola och vill du vara med och göra skillnad på riktigt?
- Trivs du i en miljö med snabba beslutsvägar och med elevernas bästa i första rummet?


Varmt välkommen med din ansökan!

www.amerikanskagymnasiet.se Visa mindre

Vi söker skolkurator till Montessori Mondial Kungsholmen

Ansök    Mar 1    AcadeMedia Support AB    Skolkurator
Montessori Mondial består av åtta grundskolor varav tre med integrerad förskola. Skolorna bedriver en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och optimala lärmiljöer. Montessori Mondial finns i Kristianstad, Malmö, Linköping, Lund och Stockholm. Montessori Mondial är en del av AcadeMedias grundskolor. Du kan läsa mer om oss på www.montessorimondial.se/kungsholmen/ Skolkurator till Montessori Mondial Kungsholmen M... Visa mer
Montessori Mondial består av åtta grundskolor varav tre med integrerad förskola. Skolorna bedriver en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och optimala lärmiljöer. Montessori Mondial finns i Kristianstad, Malmö, Linköping, Lund och Stockholm. Montessori Mondial är en del av AcadeMedias grundskolor.

Du kan läsa mer om oss på www.montessorimondial.se/kungsholmen/

Skolkurator till Montessori Mondial Kungsholmen

Montessori Mondial är en skola där barnen står i centrum. Här ges barnen frihet samtidigt som de lär sig att ta ansvar. Genom resultatinriktad Montessoripedagogik, fokuserat arbete och övertygelsen om att övning ger färdighet, låter vi barnen upptäcka kraften i att lära.

Vi söker nu dig som vill arbeta som kurator på vår skola. Skolkuratorns främsta uppdrag är att arbeta för en trygg lärmiljö för alla elever. Det innebär till exempel att vår skolkurator rör sig mycket i skolans lokaler, är ute på elevernas raster, har värdegrundslektioner, deltar på mentorspass, tar emot de yngsta eleverna på morgonen och har lätt för att ta kontakt med elever och bygga förtroendefulla relationer. Skolkuratorn har ett nära samarbete med skolledning, elevhälsoteamet, lärare, personal i fritidshemmet och vårdnadshavare. Vår skolkurator har en nyckelroll i att bistå lärare med psykosocial och social kompetens för att undanröja hinder för elevers lärande och främja att våra elever mår bra och utvecklas positivt.

Arbetet innefattar också ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling. Det innebär bland annat att planera och genomföra vårt årshjul för främjande insatser, delaktig i utarbetandet av vår plan mot diskriminering och kränkande behandlig (planerar, genomför, utvärderar och analyserar insatser), utarbetar handlingsplaner för ökad närvaro, utreder och anmäler kränkningar och är delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Dina arbetsuppgifter:

• Är en del av skolans elevhälsoteam och bidrar med kompetens och samverkar med övriga medarbetare i det förebyggande och främjande arbetet.
• Värdegrundsarbete och relationsbyggande insatser.
• Delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet.
• Systematiskt arbete med problematisk frånvaro.
• Utreder allvarligare incidenter, konflikter och kränkningar och planerar in förebyggande insatser.

Din profil

Du har ett positivt och engagerat förhållningssätt och förmåga att hantera flera perspektiv, i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Du innehar ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar i allmänhet.

Du har en mycket god förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du gillar att vara en del av elevhälsoteamet och arbetar gärna tillsammans med de olika professionerna och bistår skolledningen. I dialog med rektor leder och organiserar du ditt arbete. Du har goda erfarenheter av att arbeta främjande och förebyggande i elevgrupper. Du har goda ledaregenskaper och tycker om och kan leda grupper (både elever och vuxna), ha workshops och projektleda insatser och aktiviteter självständigt. Du är flexibel och är beredd på att hoppa in där det behövs. Du har erfarenhet av att handleda kollegor och coacha vårdnadshavare. Du är en stabil och trygg person som skapar förtroende och lugn hos elever och kollegor.

Du har socionomexamen eller likvärdig utbildning och har erfarenhet av att arbeta som skolkurator.

Vi erbjuder

Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.

Övrigt

Tjänsten är ett vikariat för tidsperioden augusti 2024-juni 2025 (finns möjlighet att starta igång tidigare).

Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Cecilia Rosenbaum på 0708-28 06 68 eller mailadress cecilia.rosenbaum@montessorimondial.se.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Skolkurator Årstadalsskolan

Ansök    Feb 27    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Årstadalsskolan är en F-6 skola som ligger fint placerad i Årstadalsområdet. Skolan har ca 350 elever och 50 personal. Skolan och fritidshemmet har en lokalintegrerad verksamhet som barnen har tillgång till hela dagen. Skolgården ligger inbäddad i ett mindre grönområde. Flera andra par... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning

Årstadalsskolan är en F-6 skola som ligger fint placerad i Årstadalsområdet.

Skolan har ca 350 elever och 50 personal. Skolan och fritidshemmet har en lokalintegrerad verksamhet som barnen har tillgång till hela dagen. Skolgården ligger inbäddad i ett mindre grönområde. Flera andra parker för utelek och utelektioner finns nära. Du tar dig lätt till vår skola med tunnelbana. tvärbana, pendeltåg och buss. Från Liljeholmen är det ca 10 minuterspromenad till oss. Dagligservice finns runt knuten och Årstadalsvikens vatten är synligt från skolan.

Vår nuvarande skolkurator har blivit "headhuntad" till sitt drömjobb så nu annonserar vi igen!

Välkommen att söka!

Lägg till länk till skolan. http://arstadalsskolan.stockholm.se

Arbetsbeskrivning

Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal. Du är även samordnare och processledare för skolan trygghetsarbete och Trygghetsteamet. Vi är i startgroparna på detta arbete.

I kuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.

Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner gällande droger, plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Kvalifikationer

Socionomexamen 210 HP.

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten. Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Kuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator

Ansök    Feb 12    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Välkommen till oss Arbetsplatsbeskrivning Akalla Grundskola är en tvåparallellig kommunal F-9 skola med ca 520 elever och 95 medarbetare. Vi arbetar i stor utsträckning med tre-och tvålärarsystem i åk 1-9. Vi har möjligheter att använda de stora grönområdena kring Järvafältet och Akalla by/gård både på skolt... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Välkommen till oss

Arbetsplatsbeskrivning
Akalla Grundskola är en tvåparallellig kommunal F-9 skola med ca 520 elever och 95 medarbetare.

Vi arbetar i stor utsträckning med tre-och tvålärarsystem i åk 1-9. Vi har möjligheter att använda de stora grönområdena kring Järvafältet och Akalla by/gård både på skoltid och fritidstid. Skolan ligger nära allmänna kommunikationer.

Vi är en mångkulturell skola och vi strävar efter att använda ett språkutvecklande arbetssätt och metoder som gynnar våra elever. Till skolan kommer regelbundet nyanlända elever som går i skolans Förberedelsegrupp innan de går ut i klasserna på heltid.

Skolan satsar på IKT i undervisningen och har god tillgång till digitala hjälpmedel.

Här kan du läsa mer: http://akallagrundskola.stockholm.se

Din roll

I rollen som skolkurator kommer du att vara en viktig del i skolans elevhälsoteam.
Som skolkurator kommer du att utveckla det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet på skolan i nära samarbete med skolledning, elevhälsans professioner samt övrig personal.

I rollen kommer du att hålla samtal med elever enskilt och i grupp i och utanför klassrum, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda personal samt dokumentera ärendehandläggning.

Du är delaktig i utarbetandet och implementering av handlingsplaner som t ex , plan mot diskriminering och kränkande behandling samt mot upprepad och långvarig frånvaro. Du arbetar med krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering samt att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Som kurator är du medlem i Akalla grundskolas skolsociala team.

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna som skolkurator eller inom socialtjänsten. Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Vi söker en engagerad Kurator till Innovitaskolan Södermalm

Ansök    Feb 15    AcadeMedia Support AB    Skolkurator
Innovitaskolan består av 27 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor. Om du vill veta mer om oss kan du gå in på vår hemsida www.innovitaskolan.se/s... Visa mer
Innovitaskolan består av 27 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.

Om du vill veta mer om oss kan du gå in på vår hemsida www.innovitaskolan.se/sodermalm

Var med och ge barn förutsättningarna att forma sin egen framtid

Framtiden är full av möjligheter. På Innovitaskolan utbildar vi för varje framtid. Vårt arbete innebär att skapa en bra utbildningsmiljö där vi kan ge våra barn och elever kunskaper och kompetenser för en ständigt föränderlig framtid.

Ditt uppdrag

Tillsammans med våra nyfikna och nytänkande lärare, pedagoger och medarbetare vill vi på Innovitaskolan göra skillnad för våra barn och elever, för varje framtid. Vi kombinerar traditionell undervisning, det vi och forskningen vet fungerar, men moderna verktyg och metoder som förändrar lärandet. Därigenom ger vi dem redskap att forma sin egen framtid.

Vi söker nu en kurator och erbjuder en tjänst på 40% vilket innebär två dagar i veckan.

I rollen som skolkurator kommer du att vara en viktig del i skolans elevhälsoteam. Som skolkurator kommer du att utveckla det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet på skolan i nära samarbete med skolledning, elevhälsans professioner samt övrig personal. I rollen kommer du att hålla samtal med elever enskilt och i grupp i och utanför klassrum, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda personal samt dokumentera ärendehandläggning. Du är delaktig i utarbetandet och implementering av handlingsplaner som t ex , plan mot diskriminering och kränkande behandling samt mot upprepad och långvarig frånvaro. Du arbetar med krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering samt att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Din profil

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna som skolkurator eller inom socialtjänsten. Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Vi erbjuder

Som en del av Innovitaskolan och AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader . Tillträde enligt överenskommelse.

Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Cecilia Mankowitz på mailadress. cecilia.mankowitz@innovitaskolan.se

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Kungsholmens grundskola söker skolkurator

Ansök    Jan 25    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Kungsholmens Grundskolas vision är att vara en skola att längta till för våra elever, medarbetare och vårdnadshavare. Skolan har ett högt AMI (aktivt medarbetarindex) som bygger på hur medarbetarna upplever ledning, styrning och delaktighet. Alla våra lärare är behöriga. Kungsholmens ... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning

Kungsholmens Grundskolas vision är att vara en skola att längta till för våra elever, medarbetare och vårdnadshavare.

Skolan har ett högt AMI (aktivt medarbetarindex) som bygger på hur medarbetarna upplever ledning, styrning och delaktighet. Alla våra lärare är behöriga.

Kungsholmens grundskola är en F-9 skola med ca 1200 elever och tre byggnader; åk F-6 ligger på Sankt Göransgatan 73 och åk 7–9 enheten ligger på Kellgrensgatan 4. Kungsholmens grundskola omfattar grundskola, anpassad grundskola, skolakut, fritidshem och fritidsklubb. Arbetslagen är indelade i F-3, 4–6 och 7–9. Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer och administrativ chef.

För att varje elev, oavsett förutsättningar, ska utvecklas och komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling är kunskap, lärande och trygghet avgörande för att nå framgång. Vi lägger stor vikt på trygghets- och elevhälsoarbete.

Arbetsbeskrivning/Arbetsuppgifter
Vi söker nu en dynamisk skolkurator. Du är empatisk, flexibel och målfokuserad.

Skolkuratorns uppdrag är att, i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån psykosocialt perspektiv och kompetens, skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Det handlar om att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå.

Arbetet innebär samverkan med elever, föräldrar, personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. Du är en viktig del i det främjande och förebyggande arbetet för elevernas hälsa, utveckling och lärande.

Du ska vara ett stöd i det pedagogiska arbetet och i utformandet av goda lärmiljöer och goda pedagogiska strategier. I det arbetet förväntar vi oss att du kan bidra med konsultationer både i enskilda elevärenden som för grupper av elever.

I arbetet ingår att du har individuella samtalskontakter med enskilda elever, föräldrar och grupper, arbetar med skolans värdegrundsarbete, trygghetsarbete, arbetar för ökad närvaro, likabehandling, krishantering, mot droger, mobbning och inte minst att handleda lärare i psykosociala frågor.

Vid behov förmedlar du kontakt till samhällets stödfunktioner samt initierar och medverkar i anmälningar till socialtjänsten.

Som skolkurator på Kungsholmens grundskola är du en del av skolans elevhälsa där förutom du, rektor och skolledning, skolsköterskor, specialpedagoger, speciallärare och SYV ingår.

Kvalifikationer

Du är utbildad socionom. Du har en flerårig yrkeserfarenhet som kurator i skolmiljö och erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

Vi tillmäter din personliga lämplighet stor betydelse. Här tänker vi särskilt på din förmåga att bygga goda relationer. Du har empati i mötet med andra människor och har ett genuint intresse för att arbeta inom yrket. Vi behöver dig som är trygg, stresstålig och har en personlig mognad.

Du är intresserad av att arbeta såväl med förebyggande hälsoarbete som att sköta de övrigt förekommande arbetsuppgifterna för en väl fungerande elevhälsa. Du tar initiativ till att utveckla din egen kompetens för att även utveckla verksamheten.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator med socionomutbildning sökes

Ansök    Feb 1    Dedicare Sverige AB    Skolkurator
Dedicare söker flera skolkuratorer till vårterminen som vill arbeta i Stockholm. Vi söker dig som har en socionomutbildning och som har flera års erfarenhet som skolkurator. För att arbeta som konsult via oss så behöver du vara flexibel, ha snabbt för att komma in i nya journalsystem och ha ett bra bemötande mot både rektorer, lärare och elever. Vi ser också att du brinner för att arbeta med målgruppen barn och unga.  Vi söker både kuratorer som vill arbet... Visa mer
Dedicare söker flera skolkuratorer till vårterminen som vill arbeta i Stockholm. Vi söker dig som har en socionomutbildning och som har flera års erfarenhet som skolkurator. För att arbeta som konsult via oss så behöver du vara flexibel, ha snabbt för att komma in i nya journalsystem och ha ett bra bemötande mot både rektorer, lärare och elever. Vi ser också att du brinner för att arbeta med målgruppen barn och unga. 
Vi söker både kuratorer som vill arbeta på heltid och som vill arbeta på deltid. Vi på Dedicare erbjuder kollektivavtal och friskvårdsbidrag till alla våra anställda. 
 
Kvalifikationer
Socionomutbildning 
Minst 2-3 år erfarenhet som skolkurator
Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
- elevsamtal, både enskilda och i grupp
- samtal med vårdnadshavare
- att vid behov göra en skolsocial kartläggning (exempelvis vid ansökan till mottagande i grundsärskola)
- handledning/rådgivning till personal
- att genomföra elevhearing med enhetens elevråd - vara med och kartlägga sådant som trygghet och kränkningar
- Vara med och implementera samtalsmetoden CPS, som ett sätt att problemlösa tillsammans med elever med problematiskt beteende.
Personliga egenskaper
Som person är du lyhörd, positiv och lösningsorienterad. Gott bemötande och empati för människor i svåra situationer är en självklarhet för dig liksom god samarbetsförmåga. Att arbeta som konsult är ett varierat och utvecklande arbete som ger stor möjlighet till flexibilitet. Som kuratorkonsult är det viktigt att du är beredd på ett omväxlande och utmanande arbete. Du har en bra förmåga att anpassa dig till nya arbetsmiljöer. Våra kunder förväntar sig ett stort engagemang liksom ett gott handlag med svenska språket såväl i tal som skrift. Visa mindre

Kurator till växande internationell grundskola

Ansök    Jan 16    Watma Education AB    Skolkurator
Kurator till växande internationell grundskola Drivs du av att ge fler tillgång till en riktigt bra utbildning? Vill du arbeta i en internationell miljö och vara med och göra skillnad för varje enskild elev? Då kan det vara dig vi söker som kurator till Nordic International School Stora Essingen! Nordic International School är en del av utbildningskoncernen Watma Education och har idag åtta grundskolor med internationell profil. Läs mer om hur vi arbetar... Visa mer
Kurator till växande internationell grundskola

Drivs du av att ge fler tillgång till en riktigt bra utbildning? Vill du arbeta i en internationell miljö och vara med och göra skillnad för varje enskild elev? Då kan det vara dig vi söker som kurator till Nordic International School Stora Essingen!

Nordic International School är en del av utbildningskoncernen Watma Education och har idag åtta grundskolor med internationell profil. Läs mer om hur vi arbetar med tydligt fokus på ordning och reda och undervisning som tar till sin utgångspunkt i forskning https://nordicinternational.se/app/uploads/sites/14/2022/08/Broschyr_Nordic_210x275_ENGELSKA_2022-2023_WEBB.pdf.

Vår grundskola på Stora Essingen grundades hösten 2022 och har idag drygt 300 elever i årskurs 4–8. Skolan är belägen på Segelbåtsvägen på Stora Essingen och kommer fullt utbyggd att inneha årskurs 4–9. Vi söker nu dig som vill vara en del av vår spännande resa!The Watma Way of Working ????
Watma Education driver grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildning samt KF-utbildning och har läsåret 2023/2024 cirka 6000 elever och 750 medarbetare. Vår vision är att skapa excellens genom evidens – för att fler ska få tillgång till riktigt bra utbildning.

Utifrån värdeorden Tillsammans, Ambassadörskap och Kunskapsutveckling har vi skapat The Watma Way of Working som beskriver hur vi ser på vårt uppdrag och hur vi möter varandra, våra elever och andra i vår omvärld. Vi vet att en stark företagskultur är vår viktigaste framgångsfaktor och av den är vi alla en viktig del.

Vårt erbjudande ?
Som arbetsgivare vill vi värna om en god arbetsplats som präglas av helhetssyn, engagemang och delaktighet och där vi hjälper varandra att lyckas.

Hos oss får du bland annat...
· En unik möjlighet att påverka och bidra i ett företag med stort hjärta
· Engagerade kollegor i en växande skolkoncern
· Karriärutveckling genom Watma Academy
· Friskvårdsbidrag

Ditt uppdrag

???? Som kurator hos oss är du en viktig del av skolans elevhälsoteam.
???? Ditt huvudsakliga ansvarar innefattar arbete som skolkurator.


Vi söker dig som...
? är utbildad kurator
? är en naturlig lagspelare
? har minst några års erfarenhet av att arbeta på skola, helst inom elevhälsan
? har goda kunskaper i engelska

Det är meriterande om du...
· har tidigare erfarenhet av arbete som skolkurator

För att lyckas med uppdraget behöver du vara tillgänglig för eleverna, närvarande och inkluderande och lägga stort värde i att skapa goda relationer med så väl elever som vårdnadshavare, kollegor och skolledning. I gengäld kommer du att bli en del av ett drivet kollegium, i ett företag med ett tydligt högre syfte - att förändra samhället genom att ge fler tillgång till en riktigt bra utbildning.

Villkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning tillämpas
Tillträde: Omgående, Enligt överenskommelse
Tjänstgöringsgrad: 50%

Uppvisande av utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt för anställning.

Vi arbetar med löpande urval och uppmanar dig därför att skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan till tjänsterna sker via vårt rekryteringssystem. Inga ansökningar mottages via mail. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss:
Monica Haag Gunnars, Rektor, monica.haag-gunnars@nordicinternational.se
eller HR Sara Strömgren Davidsson, sara.stromgren-davidsson@watma.se Visa mindre

Skolkurator 20-35%

Ansök    Jan 11    Kulturskolan Raketen AB    Skolkurator
Kulturskolan Raketen är en fristående, icke vinstdrivande skola, belägen i Björkhagen. Totalt går här ca.245 elever i klasserna fsk – 9. Skolan har funnits i ca 30 år och är väl inarbetad i området och hos personalen. Vår profil är ”Kultur, miljö och rättvisa” och vi arbetar utifrån devisen ” ett barn har många språk” vilket bl a innebär att vi integrerar de estetiska ämnena med de teoretiska i det vi kallar för tema redan från fsk. Stämningen på skolan är... Visa mer
Kulturskolan Raketen är en fristående, icke vinstdrivande skola, belägen i Björkhagen. Totalt går här ca.245 elever i klasserna fsk – 9. Skolan har funnits i ca 30 år och är väl inarbetad i området och hos personalen.
Vår profil är ”Kultur, miljö och rättvisa” och vi arbetar utifrån devisen ” ett barn har många språk” vilket bl a innebär att vi integrerar de estetiska ämnena med de teoretiska i det vi kallar för tema redan från fsk. Stämningen på skolan är lugn, eleverna ambitiösa och lärarna erfarna.
Du som söker hit bör vara genuint intresserad av barn och ungdomar och beredd att jobba för att bibehålla den trygga stämning som präglar skolan. Om du har intresse för konst, musik, film eller drama är det ett stort plus.
Du bör vara en person med erfarenhet av barn/tonåringars problem , gärna med kunskaper i gruppdynamiska processer men också en trygg vuxen som barn/ungdomar med förtroende kan vända sig till då de behöver psykologiskt stöd. Du kommer att ha sedvanliga kuratorsuppgifter ; elevsamtal, förebyggande elevhälsoarbete, både i grupp och enskilt, samarbete med övrig elevhälsa samt lärare kring elever som behöver psykosocialt stöd.
Du ingår även i skolans elevhälsoteam tillsammans med specialpedagog, skolsköterska och rektor.
Tillträde: 5 februari eller enligt överenskommelse. Vi kommer att ha intervjuer fortlöpande så dröj inte med att skicka in din ansökan om tjänsten verkar intressant!
Varm välkommen med din ansökan! Visa mindre

Skolkurator till Johan Skytteskolan F-6 50%

Ansök    Dec 12    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Johan Skytteskolan är en skola med kunskap och kvalitet i fokus. På Johan Skytteskolan strävar vi efter att alla elever ska känna sig välkomna och trygga och att de känner att de har möjlighet att uppnå sin fulla potential kunskapsmässigt, emotionellt och socialt. Vi arbetar för att var... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Johan Skytteskolan är en skola med kunskap och kvalitet i fokus.

På Johan Skytteskolan strävar vi efter att alla elever ska känna sig välkomna och trygga och att de känner att de har möjlighet att uppnå sin fulla potential kunskapsmässigt, emotionellt och socialt. Vi arbetar för att vara öppen för alla och utgår från att olikheter berikar. Vi har ett aktivt värdegrunds- så väl som trygghetsarbete. Vi lägger stor vikt vid att inkludera alla elever och möta dem utifrån deras förutsättningar. Vi tror att alla medarbetare, i olika roller, utgör oumbärliga delar för elevernas och skolans fortsatta framgång och utveckling. Den goda lärmiljön och skolkulturen skapar vi alla tillsammans.
Johan Skytteskolan är en kommunal grundskola belägen i södra Älvsjös villaområde invid Långbro park nära till kommunikationer. Skolan har till hösten ca 1100 elever i årskurserna f - 9. 

Arbetsbeskrivning
Skolkuratorn bidrar med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Du ingår i ett elevhälsoteam och samarbetar med speciallärare, specialpedagog, skolpsykolog, skolsköterska och skolledning. 

Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper.

Uppdraget omfattar på en övergripande nivå ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling.

 - Socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete.

- Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete.

- Dokumentation av arbetet med enskilda elever.

- Föräldrasamtal och nätverksmöten.

- Handledning och konsultation av skolpersonal.

- Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlings-planer i värdegrundsarbete och mot mobbning och andra kränkande handlingar.

- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.

- I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.

- Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.

 Kvalifikationer
Socionomutbildning 140 p

Tidigare erfarenhet av socialt arbete med barn, ungdomar och familjer. Gärna inom kommunal socialtjänst.

Vidareutbildning som terapeut t.ex. KBT- eller familjeterapiutbildning är meriterande.

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap.

Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kurator, på bas av en dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator till Elinsborgsskolan, vikariat

Ansök    Jan 9    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Elinsborgsskolan är en personaltät F-6 skola med ca 335 elever med 2 klasser/årskurs. Skolan har trygg organisation med tydliga rutiner och ett nära samarbete mellan skolledning och personal. Då våra elever har olika etnisk bakgrund bidrar det till en stor mångfald på skolan. På vår sko... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Elinsborgsskolan är en personaltät F-6 skola med ca 335 elever med 2 klasser/årskurs.

Skolan har trygg organisation med tydliga rutiner och ett nära samarbete mellan skolledning och personal. Då våra elever har olika etnisk bakgrund bidrar det till en stor mångfald på skolan. På vår skola ser vi mångfald som en resurs som skapar dynamik och formar vår verksamhet till en rolig, utvecklande och spännande arbetsplats för såväl elever som personal. Våra elever kommer ifrån hela världen. Just nu har vi ca 40 språk representerade på vår skola. På Elinsborgsskolan finns även en förberedelseklass, för våra nyanlända elever samt en särskild undervisningsgrupp. För åk 4-6 har skolan en musikprofil och en simsatsning upp till åk 6. Vi värdesätter kulturupplevelser för våra elever och har externa samarbeten med bl.a. Kulturskolan. Skolan ligger vid Järvafältet vilket ger optimala förutsättningar att samarbeta med Eggebygårds naturskola. Våra prioriterade arbetsområden är språk och kunskapsutveckling, kollegialt lärande, lärmiljöer samt trygghet och studiero. Det kollegiala utbytet är ständigt aktuellt i verksamheten. Fritidshemmets verksamhet har ett pågående utvecklingsarbete kring LGR11 och att utveckla rastverksamheten. Fritidshemmet är integrerat i skolan och samarbete skola-fritids är väl förankrat vilket möjliggör för elevens lärande under hela skoldagen på Elinsborgsskolan.

 

Arbetsbeskrivning
Som skolkurator kommer du att vara en viktig del i Elinsborgsskolans trygghets- och elevhälsoteam. Som skolkurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande och bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig personal på skolan.

I skolkuratorns arbete ingår att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations, grupp och individnivå.

Du kommer i första hand arbeta med enskilda elever men också mot grupper med värdegrundsarbete för att öka tryggheten och studieron på skolan. Du planerar arbetet i dialog med rektor och övriga i skolans elevhälsoteam. 

Som person är du glad, engagerad och lätt att få kontakt med. Du ser möjligheter och tycker om att arbeta i team. Du är strukturerad samt har förmåga att härbärgera och agera med eftertänksamhet. Du har lätt för att skapa goda relationer och samtala med elever och vårdnadshavare.

Det strukturella arbetet på en övergripande nivå syftar till att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling. Följande punkter ingår i arbetet:

- Samtal med elever enskilt och i grupp samt övrigt värdegrundsarbete med klasser.

- Driva skolans trygghetsarbete i trygghetsteamet samt aktivt arbeta för att motverka kränkande behandling bland eleverna.

- Driva skolans arbete kring frånvarohantering samt aktivt arbeta för att främja närvaro, motverka frånvaro och eventuella orsaker till psykisk ohälsa bland eleverna.

- Dokumentation av arbetet med enskilda elever och grupper samt ärendehand-läggning inför beslut gällande individuella elever och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.

- Föräldrasamtal

- Konsultation och handledning av skolpersonal. Exempelvis bidra med kunskaper om sociala risk- och skyddsfaktorer, samhällets stödsystem och resurser.

- Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlingsplaner inom värdegrundsarbete och i arbetet mot kränkande behandling.

- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.

- Tillsammans med skolans elevhälsoteam och i samverkan med övrig personal arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.

- Delta i nätverksmöten och samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fältverksamhet samt polis. 
Kvalifikationer

Socionomutbildning 210 hp.

Tidigare erfarenhet som kurator i skolmiljö och tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten. 

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och unga och deras utveckling och situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Som skolkurator måste du självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbete utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Det krävs även att skolkuratorn tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt för en uppdaterad omvärldsbevakning.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att bygga goda relationer.

Intervjuer sker löpande under annonsperioden.

Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Kurator 40-60% Tibble gymnasium campus Kista

Vill du vara med och göra skillnad för våra ungdomars framtid? Tibble Campus Kista erbjuder gymnasieutbildning av högsta kvalitet. Vi utbildar unga vuxna till drivna, företagsamma, kritiskt tänkande människor, väl förberedda för högre studier och den framtida arbetsmarknaden. Hos oss kan eleverna välja bland tre högskoleförberedande program, ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapliga programmet och naturvetenskapliga programmet. Vi har idag 200 elever, och s... Visa mer
Vill du vara med och göra skillnad för våra ungdomars framtid?
Tibble Campus Kista erbjuder gymnasieutbildning av högsta kvalitet. Vi utbildar unga vuxna till drivna, företagsamma, kritiskt tänkande människor, väl förberedda för högre studier och den framtida arbetsmarknaden. Hos oss kan eleverna välja bland tre högskoleförberedande program, ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapliga programmet och naturvetenskapliga programmet. Vi har idag 200 elever, och skolan växer och utvecklas. Nu söker vi dig som vill vara med på vår resa framåt.

Tibble Campus Kista är en skola som ska kännas viktig för elever, föräldrar och våra medarbetare. Att arbeta hos oss innebär utveckling genom samarbete men också skratt och gemenskap. Det är lika viktigt att du som medarbetare passar in i skolan som att skolan erbjuder en bra arbetsmiljö för dig. På så sätt skapar vi de bästa förutsättningar för våra elever att nå sina mål.

Som kurator hos oss kan du göra stor skillnad för våra elever. Du är trygg, ansvarsfull, och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med elever, föräldrar och lärare. Som kurator på vår skola har du en självständig roll och du behöver en god förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. För att lyckas i din roll är det viktigt att du är flexibel, kommunikativ och har förmåga att skapa goda förtroendefulla relationer med elever, föräldrar och lärare.

Som anställd inom Cedergrenska får du möjlighet att ingå i koncernens nätverk för kuratorer. Gruppen träffas kontinuerligt för att utbyta erfarenheter, samverka samt ta del av föreläsningar. Vi är måna om att du ska få känna en kollegial gemenskap där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med dina kollegor.

Vi tycker att det är viktigt att du mår bra och erbjuder därför ett förmånligt friskvårdsbidrag.Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad socionom eller har liknade utbildning, med stort intresse av att arbeta med barn och ungdomar. Du har god kännedom om det regelverk som styr skolans sociala arbete.

Tidigare arbete som kurator eller arbete med barn och ungdomar är meriterande.Ansökan

Vi önskar din ansökan senast 2023-12-22.

I slutet av rekryteringsprocessen, innan en eventuell anställning kräver vi ett utdrag ur belastningsregistret.Övrigt

Tjänsten är semestertjänst och tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader.

Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor José Calvo på 079 349 98 40 eller jose.calvo@ck.tibble.nu. Visa mindre

Kurator utbildningsförvaltningen

Ansök    Nov 27    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Vår fina skola växer så det knakar. Vi utbildar cirka 720 elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi har även en introduktionsgrupp som arbetar intensivt med nybörjarsvenska i årskurs 7–9.Vi har många roliga arbetssätt på gång , vår satsning ”Hjärnarörelse” är vi speciellt stolta över... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Vår fina skola växer så det knakar.

Vi utbildar cirka 720 elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi har även en introduktionsgrupp som arbetar intensivt med nybörjarsvenska i årskurs 7–9.Vi har många roliga arbetssätt på gång , vår satsning ”Hjärnarörelse” är vi speciellt stolta över, läs mer om det på vår hemsida www.backahagensskola.stockholm.se . Vår språkpolicy, pedagogiska planeringar i alla verksamheter och vår Bäckalektion genomsyrar alla ämnen och elevgrupper. Skolan har för närvarande 8 st förstelärare inom sv/sva matematik, och betyg/bedömning. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och hoppas att du, liksom oss, har höga förväntningar på vår skola, våra elever och på samtliga arbetskamrater. Vi vill att du delar vår värdegrund Trygghet, Kunskap och Framtidstro. Tillsammans med våra elever och deras föräldrar är vi Vår Skola. Vi har just invigt vårt nya fina J-hus där åk 1-3 elever har sin undervisning och i huset ligger även vårt nya kök och matsal där alla skolans elever äter sin lunch. Vi brinner för undervisning och lärande och arbetar ständigt för att förbättra oss genom att mäta, analysera och åtgärda.

Vi ser framemot att du söker tjänst hos oss. Läs mer på https://backahagensskola. stockholm.se
Arbetsbeskrivning
Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal.

I kuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.

Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner gällande droger, plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Kvalifikationer
Socionomexamen 210 HP.

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten. Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Kuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator till Hagsätra-/Ormkärrsskolan - vikariat under hela 2024

Ansök    Dec 6    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Hagsätraskolan och Ormkärrsskolan är två skolor som tillsammans vuxit till att bli en av de större ytterstadsskolorna i Stockholm stad. I dagsläget är det 840 elever Vi är ett stort personalteam som tillsammans arbetar med att skapa de bästa förutsättningar som går för våra fantastiska ... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Hagsätraskolan och Ormkärrsskolan är två skolor som tillsammans vuxit till att bli en av de större ytterstadsskolorna i Stockholm stad.

I dagsläget är det 840 elever Vi är ett stort personalteam som tillsammans arbetar med att skapa de bästa förutsättningar som går för våra fantastiska elever. Skolorna har alla de funktioner som ska finnas på en skola och vi är mycket stolta över att arbeta på just våra skolor. Vi har ett stort och komplett elevhälsoteam som regelbundet träffas både i liten grupp kring en specifik enhet eller i hela gruppen där vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande på en mer generell nivå. Just din funktion kommer vara en mycket viktig pusselbit i att fortsätta driva den sociala utvecklingen framåt för våra elever och tillsammans med resterande elevhälsa vara en del i att arbeta förebyggande/hälsofrämjande. Välkommen till skolorna som gör skillnad.

Arbetsbeskrivning
Skolkuratorn bidrar som skolans socialarbetare med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper.
Arbetet på en övergripande nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling.

- Socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete.
- Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete.
- Dokumentation av arbetet med enskilda elever.
- Föräldrasamtal och nätverksmöten.
- Handledning och konsultation av skolpersonal.
- Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlings-planer i värdegrundsarbete och mot mobbning och andra kränkande handlingar.
- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.
- I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.
- Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.

Du kommer att arbeta 20 % på Ormkärrsskolan och 80% på Hagsätraskolan.

Kvalifikationer
Socionomutbildning 140 p

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap.


Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kurator, på bas av en dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.Övrigt
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Student Wellbeing Counsellor

The Education Office (EdO) is one of the Professional Services units at SSE. We are currently 54 staff members working in EdO. We function as a Hub in the SSE journey. We provide and develop professional academic support for all stakeholders and students (BSc, MSc, PhD) during their SSE journey. It includes assessment, program management, scholarships, international collaborations, and quality measurements, academic support, central course and exam coordin... Visa mer
The Education Office (EdO) is one of the Professional Services units at SSE. We are currently 54 staff members working in EdO. We function as a Hub in the SSE journey. We provide and develop professional academic support for all stakeholders and students (BSc, MSc, PhD) during their SSE journey. It includes assessment, program management, scholarships, international collaborations, and quality measurements, academic support, central course and exam coordination, degrees, and certificates.We offer you
This is a new role at SSE with a focus on student’s well-being.

You will have the possibility to define the scope of the role. You will work together with our Academic Advisors, as a team, to create and develop excellent support for our students during their time at SSE. This is a diverse role at one of the top business schools in Europe with ambitious students and staff in a highly dynamic and academic environment. As a Wellbeing Counsellor at Stockholm School of Economics, you will play a crucial role in guiding and supporting our students on their journey towards academic and personal success. As SSE is increasingly emphasizing wellbeing in research (a new research center on welfare, wellbeing, and happiness (CWWH) created in Autumn 2023) and in education (with courses for all our students on these topics in the offing), we believe that SSE offers an interesting environment to work with counseling.

Job Description
You will be responsible for providing professional counseling services. You will be part of the Student Health Team with the two Academic Advisors. Together you will work closely with the Student Union to develop and provide the necessary support to the students during their studies at SSE. Currently, we have a SSE Health Day and a Student Health Survey, we seek to find suitable activities to help us with our proactive work with the student’s wellbeing and academic progress.

The position is approximately 60 % to begin with, depending on the development and the student's needs it might increase.

Key Responsibilities:
Your responsibilities include but are not limited to: 

- Provide individual counseling to students, addressing academic, personal, and career-related challenges.
- Collaborate with faculty and staff to identify and support students in need of counseling services.
- Maintain strict confidentiality and uphold the highest ethical standards in counseling practices.
- Foster an inclusive environment that respects the unique needs and backgrounds of our students.
- Develop and implement counseling programs and workshops to promote personal growth and mental well-being.
- Drive change and innovation within the Student Health Team to best serve the future needs of our students and faculty.

Qualifications:
- Degree in counseling, psychology, or a related field.
- Experience in counseling, preferably in an educational or academic setting.
- High integrity and commitment to maintaining strict confidentiality.
- Excellent interpersonal skills and the ability to foster collaboration among students, faculty, and staff.
- Fluent in English and Swedish
- Good knowledge of the workings of the Swedish health-care system

Your profile
- Empathetic, approachable, and professional demeanor.
- Strong drive to lead change and development in counseling services.
- Communicative and a good listener.
- Emotionally stable and secure.

Other
This is a part-time, permanent employment starting with a probationary period of 6 months. We apply an ongoing selection, so don't wait to submit your application. ?  

About Stockholm School of Economics
The Stockholm School of Economics is ranked as the top business school in the Nordic and Baltic countries and enjoys a strong international reputation. World-class research forms the foundation of our educational offering, which includes Bachelor, Master, PhD, MBA, and Executive Education programs. Through creativity and collaboration, the Stockholm School of Economics provides an environment where ambitious students and accomplished researchers meet to address contemporary challenges within business and economics, particularly those concerning sustainability, diversity and innovation.


Apart from delivering world class education within business and economics, SSE students are trained to be successful decision makers and leaders of the future. https://www.hhs.se/en/about-us/organization/mission-and-vision/


SSE is committed to a balanced gender distribution and values a variety of backgrounds and experiences among our employees. We therefore welcome all applicants regardless of their gender, ethnicity, gender identity or expression, disability, sexual orientation, age, or religion or other beliefs. We strive to have a fair and inclusive recruitment process. Visa mindre

Skolkurator

Ansök    Nov 19    Apolloniosskolan AB    Skolkurator
Apolloniosskolan är en F-9 skola som utmanar elevens utveckling och lärande. Vi sätter alltid de individuella förutsättningarna i centrum – genom alla årskurser. När eleven lämnar vår skola i årskurs 9 ska hen därmed vara redo för en högskoleutbildning. Vi skapar förutsättningar att få alla motiverade att arbeta mot gemensamma mål. Att sätta upp långsiktiga mål är viktigare än att ta genvägar till snabba resultat. Vi har en trygg och öppen stämning som gör... Visa mer
Apolloniosskolan är en F-9 skola som utmanar elevens utveckling och lärande. Vi sätter alltid de individuella förutsättningarna i centrum – genom alla årskurser. När eleven lämnar vår skola i årskurs 9 ska hen därmed vara redo för en högskoleutbildning. Vi skapar förutsättningar att få alla motiverade att arbeta mot gemensamma mål. Att sätta upp långsiktiga mål är viktigare än att ta genvägar till snabba resultat.
Vi har en trygg och öppen stämning som gör att alla vågar säga sin mening, lyfta fram sina idéer och prova nya idéer. I förtroende ska barn/elever, föräldrar och personal samverka kring jämställdhet, demokrati och allas lika värde. Vår värdegrund ska hållas levande genom att vara ständig diskussionspunkt för alla på skolan.
Vi söker en skolkurator som vill vara med och utveckla elevhälsan på vår skola.
I kuratorns uppdrag ingår att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen, arbeta hälsofrämjande och förebyggande tillsammans med ledning, pedagoger och övriga kolleger på skolan. Du kommer att ha rådgivande, stödjande och motiverande samtal med elever. Vidare kommer du att arbeta med grupper i och utanför klassrummen, samordna möten kring elever samt vara beredd på att hantera kriser, konflikter och oförutsedda situationer Kvalifikationer
Du har socionomexamen med erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, både individuellt och i grupp. God kännedom om socialtjänstlagen och barnkonventionen krävs.
Vi vill att du har goda kunskaper om skolans styrdokument har datavana och vilja/erfarenhet av att arbeta med vårt webbaserade system Prorenata.
Du är initiativrik och flexibel och har lätt för att samarbeta med dina kollegor och har förmåga att skapa trygghet och goda relationer med elever och föräldrar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Sysselsättningsgrad: 50%
Tillträde: Snarast Visa mindre

Kurator Årstadalsskolan

Ansök    Nov 21    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Årstadalsskolan är en F-6 skola som ligger fint placerad i Årstadalsområdet. Skolan har ca 350 elever och 50 personal. Skolan och fritidshemmet har en lokalintegrerad verksamhet som barnen har tillgång till hela dagen. Skolgården ligger inbäddad i ett mindre grönområde. Flera andra park... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Årstadalsskolan är en F-6 skola som ligger fint placerad i Årstadalsområdet.

Skolan har ca 350 elever och 50 personal. Skolan och fritidshemmet har en lokalintegrerad verksamhet som barnen har tillgång till hela dagen. Skolgården ligger inbäddad i ett mindre grönområde. Flera andra parker för utelek och utelektioner finns nära. Du tar dig lätt till vår skola med tunnelbana. tvärbana, pendeltåg och buss. Från Liljeholmen är det ca 10 minuterspromenad till oss. Dagligservice finns runt knuten och Årstadalsvikens vatten är synligt från skolan.

Lägg till länk till skolan. http://arstadalsskolan.stockholm.se

Arbetsbeskrivning
Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal.

I kuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.

Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner gällande droger, plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Kvalifikationer
Socionomexamen 210 HP.

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten. Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Kuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Kurator utbildningsförvaltningen

Ansök    Nov 17    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Nu har du chansen att få bli en del av vårt härliga elevhälsoteam på Hässelbygårdsskolan! Det är en F-9 skola med cirka 450 elever som ligger 100 meter från tunnelbanestationen och den gröna linjen. Vi har en grundskola och en anpassad grundskola, där båda verksamheter har elever från f... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Nu har du chansen att få bli en del av vårt härliga elevhälsoteam på Hässelbygårdsskolan! Det är en F-9 skola med cirka 450 elever som ligger 100 meter från tunnelbanestationen och den gröna linjen.

Vi har en grundskola och en anpassad grundskola, där båda verksamheter har elever från f-9.

Våra elever kommer från hela världen och de flesta har svenska som sitt andra språk, vilket berikar och utvecklar vår vardag. 

Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer och en administrativ chef. Här finns en personalgrupp på ungefär 100 personer varav drygt hälften är lärare. Vi har ett komplett elevhälsoteam bestående av SYV, specialpedagoger, speciallärare, skolsköterska och skolpsykolog.

Arbetsbeskrivning
Nu söker vi en skolkurator som vill vara en del av elevhälsoarbetet på vår skola. I kuratorns uppdrag ingår att arbeta hälsofrämjande och förebyggande tillsammans med ledning, pedagoger och övriga kolleger på skolan. Du kommer att ha rådgivande, stödjande och motiverande samtal med elever. Vidare kommer du att arbeta med grupper i och utanför klassrummen, samordna möten kring elever samt vara beredd på att hantera kriser, konflikter och oförutsedda situationer.
Kvalifikationer
Socionomexamen 210 HP.

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten. Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Tjänsten är ett vikariat som börjar i februari 2024 - februari 2025

Övrigt
Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator till Kungsholmens grundskola

Ansök    Nov 15    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Kungsholmens Grundskolas vision är att vara en skola att längta till för våra elever, medarbetare och vårdnadshavare. Skolan har ett högt AMI (aktivt medarbetarindex) som bygger på hur medarbetarna upplever ledning, styrning och delaktighet. Alla våra lärare är behöriga. Kungsholmens ... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning

Kungsholmens Grundskolas vision är att vara en skola att längta till för våra elever, medarbetare och vårdnadshavare.

Skolan har ett högt AMI (aktivt medarbetarindex) som bygger på hur medarbetarna upplever ledning, styrning och delaktighet. Alla våra lärare är behöriga.

Kungsholmens grundskola är en F-9 skola med ca 1200 elever och tre byggnader; åk F-6 ligger på Sankt Göransgatan 73 och åk 7-9 enheten ligger på Kellgrensgatan 4. Kungsholmens grundskola omfattar grundskola, anpassad grundskola, skolakut, fritidshem och fritidsklubb. Arbetslagen är indelade i F-3, 4-6 och 7-9. Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer och administrativ chef.

Verksamhetsplanen beskriver vår skolas arbete utifrån styrdokument, nämndmål och de åtaganden vi ska arbeta med under 2023/2024. I vår verksamhetsplan beskriver vi det systematiska kvalitetsarbetet för att nå utbildningens mål. Det systematiska kvalitetsarbetet genomförs i medverkan och samverkan med all personal på skolan genom planering, utvärdering och uppföljning av arbetssätt och skolresultat.

För att varje elev, oavsett förutsättningar, ska utvecklas och komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling är kunskap, lärande och trygghet avgörande för att nå framgång. På Kungsholmens grundskola lägger vi stort fokus på trygghets- och elevhälsoarbete. Vi beskriver våra främjande och förebyggande insatser och rutiner mer konkret i planen mot kränkande behandling och i vår elevhälsoplan.

Arbetsbeskrivning/Arbetsuppgifter
Vi söker nu en dynamisk skolkurator. Du är empatisk, flexibel och målfokuserad.

Skolkuratorns uppdrag är att, i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin psykosocialt perspektiv och kompetens, skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Det handlar om att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå.

Arbetet innebär samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. Du är också en viktig del i det främjande och förebyggande arbetet för elevernas hälsa, utveckling och lärande.

Du kommer att vara ett stöd i det pedagogiska arbetet och i utformandet av goda lärmiljöer och goda pedagogiska strategier. I det arbetet förväntar vi oss att du kan bidra med konsultationer både i enskilda elevärenden som för grupper av elever.

I arbetet ingår att du har individuella samtalskontakter med enskilda elever, föräldrar och grupper, arbetar med skolans värdegrundsarbete, trygghetsarbete, arbetar för ökad närvaro, likabehandlingsplaner, krishantering, mot droger, mobbning och inte minst att handleda lärare i psykosociala frågor.

Vid behov förmedlar du kontakt till samhällets stödfunktioner samt initierar och medverkar i anmälningar till socialtjänsten.

Som skolkurator på Kungsholmens grundskola är du en del av skolans elevhälsa där förutom du, rektor och skolledning, skolsköterskor, specialpedagoger, speciallärare och SYV ingår.

Kvalifikationer

Du är utbildad socionom med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. Du har en flerårig yrkeserfarenhet som kurator i skolmiljö och erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är ett krav.

Vi tillmäter din personliga lämplighet stor betydelse. Här tänker vi särskilt på din förmåga att bygga goda relationer samt förmåga att arbeta självständigt, i grupp och team. Vi önskar en kurator som har hög tillgänglighet för alla och med en god förmåga att organisera, tänka och arbeta strukturerat.

Du är intresserad av att arbeta såväl med förebyggande hälsoarbete som att sköta de övrigt förekommande arbetsuppgifterna för en väl fungerande elevhälsa. Du har en vilja att vidareutveckla ett modernt skolskuratoruppdrag tillsammans med elevhälsoteam, pedagoger och övriga kollegor i Stockholms stads medicinska elevhälsa.

Vi behöver dig som är trygg, stresstålig och har en personlig mognad. Du ska också vara serviceinriktad och lyhörd. Du har god samarbetsförmåga och delar gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig av andra. Du tar initiativ till att utveckla din egen kompetens för att också utveckla verksamheten. Du har empati i mötet med andra människor och har ett genuint intresse för att arbeta inom yrket.

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

RSU Södermalm söker kurator

Ansök    Nov 17    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Beskrivning RSU Södermalm är en särskild regional undervisningsgrupp och ingår i organisationen för Åsö grundskola. Vi har våra lokaler l mitt i söders hjärta med närhet till Medborgarplatsen, Mariatorget och Slussen.  RSU Södermalm tar emot elever från Södermalms grundskolor, och en stadsdelsgemensam organi... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Beskrivning
RSU Södermalm är en särskild regional undervisningsgrupp och ingår i organisationen för Åsö grundskola.

Vi har våra lokaler l mitt i söders hjärta med närhet till Medborgarplatsen, Mariatorget och Slussen. 

RSU Södermalm tar emot elever från Södermalms grundskolor, och en stadsdelsgemensam organisation vilket innebär att rektorer på de olika skolorna på Södermalm ansöker om placering för elever som under en period behöver ett annat sammanhang. Placeringen är tidsbegränsad till en termin.

Det finns tre inriktningar inom RSU Södermalm: Framgången som är för elever åk 6-9 med normbrytande beteenden och låg måluppfyllelse, Fristaden som är för elever åk 4-6 som har hög skolfrånvaro och Närvaroteamet som jobbar med hemmet och skolan för att öka elevens skolnärvaro. Det är 10 elevplatser inom varje inriktning.

Teamet som jobbar inom verksamheten är kompetenta, kvalificerade och har stor erfarenhet av arbete med målgruppen. De funktioner som finns inom teamet är lärare, speciallärare, specialpedagog, kurator, fritidsledare, studie- och yrkesvägledare, familjebehandlare och en skolhund.

Eleverna är från Södermalms olika grundskolor åk 4-9. De allra flesta befinner sig inom NPF med svårigheter med koncentrationen, bristande impulskontroll och utmaningar med kommunikation och social interaktion på olika sätt. Eleverna har ofta flera års av skolmisslyckande med sig vilket påverkar självbild, självkänsla och motivationen för skolan.

Teamet kartlägger kontinuerligt elevernas behov och progression för att planera för dessa i verksamheten utifrån individuellt schema, samtalspass i värdegrund och enskilda strategisamtal med kurator för att träna på framgångsrika strategier i interaktion med andra.

Teamet utvärderar elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling varje vecka och varje månad sker analysarbete utifrån den enskilde elevens progression. För Framgångens elever är uppföljningsmöten med elevens skola var 6-8:e vecka för att se över hur det fungerar för eleven och eventuellt planera för en återgång till elevens skola. För Fristadens elever är det SIP var 4-6: vecka.

Arbetsuppgifter
Vi söker en dynamisk skolkurator. Du är empatisk, flexibel och målfokuserad.

Du kommer att ha en aktiv roll i elevernas hela skoldag, och har en särskild roll i de sociala utrymmena såsom rast och lunch samt medverka i undervisningen utifrån behov och handledning.

Du kommer att ha ett särskilt nära samarbete med din kuratorskollega för att genomföra värdegrundspass och strategisamtal som en del i arbetet med elevernas sociala strategier och kompetenser.

Ditt uppdrag är att i samverkan med teamet utifrån sin psykosocialt perspektiv och kompetens, skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Det handlar om att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå.

Arbetet innebär samverkan med elever, vårdnadshavare samt organisationer och myndigheter utanför skolan. Du är också en viktig del i det främjande och förebyggande arbetet för elevernas hälsa, utveckling och lärande.

Du kommer att vara ett stöd i det pedagogiska arbetet och i utformandet av goda lärmiljöer och goda pedagogiska strategier. I det arbetet förväntar vi oss att du kan bidra med konsultationer både i enskilda elevärenden som för grupper av elever.

I arbetet ingår att du har individuella samtalskontakter med enskilda elever, vårdnadshavare och arbetar med skolans värdegrundsarbete, trygghetsarbete, arbetar för ökad närvaro, likabehandlingsplaner, krishantering, mot droger, mobbning och inte minst att handleda lärare i psykosociala frågor.

Du kommer att medverka vid SIP möten och vid behov ta kontakt till samhällets stödfunktioner samt initierar och medverkar i anmälningar till socialtjänsten. D

Kvalifikationer
Du är utbildad socionom med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete.

Du har en flerårig yrkeserfarenhet som kurator i skolmiljö och erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är ett krav.

Vi tillmäter din personliga lämplighet stor betydelse. Här tänker vi särskilt på din förmåga att bygga goda relationer samt förmåga att arbeta självständigt, i grupp och team. Vi önskar en kurator som har hög tillgänglighet för alla och med en god förmåga att organisera, tänka och arbeta strukturerat.

Du är intresserad av att arbeta såväl med förebyggande hälsoarbete som att sköta de övrigt förekommande arbetsuppgifterna för en väl fungerande elevhälsa. Du har en vilja att vidareutveckla ett modernt skolskuratoruppdrag tillsammans med elevhälsoteam, pedagoger och övriga kollegor i Stockholms stads medicinska elevhälsa.

Vi behöver dig som är trygg, stresstålig och har en personlig mognad. Du ska också vara serviceinriktad och lyhörd. Du har god samarbetsförmåga och delar gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig av andra. Du tar initiativ till att utveckla din egen kompetens för att också utveckla verksamheten. Du har empati i mötet med andra människor och har ett genuint intresse för att arbeta inom yrket.

Övrigt

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator till Mariaskolan 60- 100%

Ansök    Okt 9    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Mariaskolan är en F-9-skola i stark utveckling. Skolan ligger på Södermalm med centrala Stockholms alla pedagogiska möjligheter samtidigt som vi har Tantolunden med stora grönområden runt hörnet. Mariaskolan har idag 840 elever och cirka 100 tillsvidareanställd personal. Vårt arbete med... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Mariaskolan är en F-9-skola i stark utveckling.

Skolan ligger på Södermalm med centrala Stockholms alla pedagogiska möjligheter samtidigt som vi har Tantolunden med stora grönområden runt hörnet. Mariaskolan har idag 840 elever och cirka 100 tillsvidareanställd personal. Vårt arbete med att stötta alla elevers kunskapsutveckling är en process i ständig utveckling. Vi utgår från ett helhetsperspektiv där vi tar tillvara allas kompetens. Vi strävar efter att vara ett team och arbetar med och för varandra. Tillsammans med våra elever och kompetenta medarbetare skapar vi den bästa skolan för just våra elever. Våra ledord är Kamratskap, Respekt, Ansvar och Mod, som bildar ordet KRAM, och leder både våra elever och medarbetare varje dag.

Arbetsbeskrivning
Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del i skolans elevhälsoteam. Som kurator kommer du att leda förebyggande och främjande arbete på skolan i nära samarbetet med skolledning och elevhälsans professioner och övrig skolpersonal.

I arbetet ingår att ha samtal enskilt och i grupp, delta vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal och bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete.  Arbetet på en övergripande nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling. Din styrka är socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete.

En viktig del av vardagen är ditt arbete med grupper och klasser gällande värdegrund, relationsbyggande och konfliktlösning. Du förväntas kunna prioritera och leda ditt arbete och skapa dokumentation av arbetet med enskilda elever. Du ingår i skolans kristeam. 

Du har en viktig roll i all utreda, följa upp och förebygga problematisk skolfrånvaro. Du är även delaktig i utarbetande och implementering av handlingsplaner gällande droger, i plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering.

Kvalifikationer
Vi söker dig som kan hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Arbetet förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Du är självständig och leder dig själv i det egna professionella arbetet. Vi för en kontinuerlig dialog i elevhälsoteamet där arbetsuppdrag delegeras till den som är mest lämpad och du själv prioriterar, leder och organiserar ditt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Du behöver vara strukturerad, men också flexibel, och kunna hantera olika typer av ärenden och arbetsuppgifter parallellt. Du är också empatisk, lyhörd, en duktig kommunikatör och har god samarbetsförmåga. Du har lätt att skapa kontakt och har en relationell kompetens. 

Utbildning: Socionomexamen 210 hp 

Meriterande: Erfarenhet av arbete som skolkurator. 

 

Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator heltid

Ansök    Okt 6    ALM Education AB    Skolkurator
Cordoba International School, CIS är en F-9 skola med cirka 530 elever belägen nära det natursköna Järvafältet i Akalla. CIS är idag en populär skola med lång kö. Vi kan erbjuda en mångkulturell arbetsplats med engagerade elever och medarbetare. Skolan lägger stor vikt vid att förbereda eleverna inför framtiden och satsar extra på NO, språkutveckling samt IT-baserade arbetssätt Vi är en fristående skola och vår huvudman är Mångården AB som bedriver försk... Visa mer
Cordoba International School, CIS är en F-9 skola med cirka 530 elever belägen nära det natursköna Järvafältet i Akalla. CIS är idag en populär skola med lång kö. Vi kan erbjuda en mångkulturell arbetsplats med engagerade elever och medarbetare. Skolan lägger stor vikt vid att förbereda eleverna inför framtiden och satsar extra på NO, språkutveckling samt IT-baserade arbetssätt
Vi är en fristående skola och vår huvudman är Mångården AB som bedriver förskolor sedan 1997 och skolverksamhet sedan 2006.
Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga inom skolans värld. Du kommer i rollen som skolkurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i samverkan med elevhälsans andra professioner och övrig skolpersonal. Du arbetar både självständigt och tillsammans med andra professioner på skolan utifrån uppdrag från EHT. “Eleverna bästa” ska alltid vara fokus i alla beslut som tas.
I rollen ingår att hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut, följa upp incidentrapporter och medverka i skolans systematiska kvalitetsarbete.
Du kommer även att vara delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner gällande plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, och kränkande behandling. I rollen bidrar du med kunskaper i konflikthantering och handling i värdegrundsarbete. Du ska medverka i skolans goda samarbete med samhällets olika resurser och stödsystem, bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.
Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatser ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor och elevhälsoteamet. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollagen, Lgr22 samt övriga styr- och vägledningsdokument.
Intervjuer sker löpande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och erfarenhet.
Tillträde: januari 2024 Visa mindre

Skolkurator till IES Hässelby

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. More about the compan... Visa mer
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.


More about the company and its schools can be found at www.engelska.se


Internationella Engelska Skolan har gjort stor skillnad för våra elever i 30 år. Vi är övertygade om att det är tack vare vårt tydliga etos med engagerade och närvarande ledare som våra skolor har. En miljö där alla arbetar mot gemensamma mål. Vi har en stark kultur som bygger på beprövade rutiner där bemötandet blir givet. Det här gör att hos oss får lärare fokusera på undervisning och lärande. Eleverna står i centrum för allt vi gör, alla elever är dina elever.

IES Hässelby Strand är en skola för årskurserna 4-9 med ca 570 elever och 60 medarbetare. Vi är en tvåspråkig skola som följer den svenska läroplanen. Skolan ligger i Hässelby Strand, strax utanför Stockholm, en kort promenad från Grimsta naturreservat, vackra Mälaren och Hässelby strands tunnelbanestation.

Att jobba i vår skola är att vara del av en professionell gemenskap och samarbete. Hos oss får du möjlighet att besöka världen fast på hemmaplan. På IES Hässelby Strand har du stor möjlighet att utvecklas  i olika roller.

Vi söker nu en vikarierande skolkurator under den nuvarande kuratorns föräldraledighet från januari 2024 till augusti 2025. 

Din roll

- Skolkurator/School Counsellor

Din profil

- Utbildad och erfaren socionom, beteendevetare, eller likvärdig bakgrund 
- Goda kunskaper om skola, samverkande myndigheter, lagar och samhälle 
- Behärskar ett professionellt yrkesspråk i såväl tal som skrift i både svenska och engelska 

Vi söker dig som har en socionom-, beteendervetarutbildning eller likvärdig samt flera års yrkeserfarenhet inom området, t.ex. som socialsekreterare, kurator, fältare, etc. Det är meriterande om du har arbetat inom skolans värld med elevhälsa tidigare. 

Du ska ha en gedigen insikt och kunskap gällande det svenska välfärdssystemet kring olika instanser och lagar. Det är meriterande om du har en god övergripande inblick i hur BUP, BUMM, socialtjänst, polis, utbildningsförvaltningen, etcetera verkar och samverkar. Det är även av vikt att du har insikter gällande de lagar som reglerar vårt dagliga arbete med elevhälsan i skolan, såsom exempelvis socialtjänstlagen, skollagen, barns rätt till hjälp och stöd.   

Du har en mycket god förmåga att organisera, skapa och behålla goda relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare samt att du är trygg i ditt professionella ledarskap och verkar som förebild och normsättare. 

Du behärskar både det svenska och det engelska språket på en yrkesmässigt god nivå för att kunna ta del av styrdokument samt att kunna kommunicera professionellt.

Din arbetsbeskrivning

Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal.I kuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.

Under det aktuella vikariatet kommer tjänsten framför allt att riktas mot:

- Delta och bidra med den psykosociala kompetensen i skolans elevhälsa.
- Ge viss konsultation och handledning till personal i skolan
- Ge visst stöd till elever och vårdnadshavare och/eller hjälpa dem vidare till extern hjälp.
- Göra social bedömning för elever i anpassad grundskola inför mottagande i anpassad grundskola samt inför ansökan till anpassad gymnasieskola.
- Delta i utvecklingsgruppen problematisk skolfrånvaro och där ha en ansvarig funktion vad gäller administrering och analys av relevant elevfrånvaro.
- Samverka med andra skolor, fältassistenter, socialtjänst, polis med flera i vårt område.

Skriv gärna ett personligt brev, bifoga CV och ansök idag. Rekrytering sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt via IES Careers.

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Kurator Södermalmsskolan Stockholms stad

Ansök    Okt 2    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Södermalmsskolan är en kommunal grundskola och anpassad grundskola från förskoleklass upp till åk 9 vid Mariatorget på Södermalm. Skolan har 885 elever och 135 medarbetare. Elevernas upplevelse av trygghet och trivsel är generellt god och kunskapsresultaten likaså. Södermalmsskolan är e... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Södermalmsskolan är en kommunal grundskola och anpassad grundskola från förskoleklass upp till åk 9 vid Mariatorget på Södermalm.

Skolan har 885 elever och 135 medarbetare. Elevernas upplevelse av trygghet och trivsel är generellt god och kunskapsresultaten likaså.
Södermalmsskolan är en populär skola med elever och vuxna som trivs!

Vi söker nu en samarbetsbenägen och relationellt inriktad skolkurator. Tjänsten är ett vikariat under tiden som ordinarie kurator ägnar sig åt studier. Vikariatet sträcker sig från januari-juni 2024 och har en tjänstgöringsgrad på 40 %.

Här kan du läsa mer om oss:
https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/grundskola/sodermalmsskolan-f-9/

https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/anpassad-grundskola/sodermalmsskolans-grundsarskola-1-9/

Arbetsbeskrivning
Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal.

I kuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.

Under det aktuella vikariatet på 40% kommer tjänsten framför allt att riktas mot:

Delta och bidra med den psykosociala kompetensen i skolans elevhälsa.
Ge viss konsultation och handledning till personal i skolan
Ge visst stöd till elever och vårdnadshavare och/eller hjälpa dem vidare till extern hjälp.
Göra social bedömning för elever i anpassad grundskola inför mottagande i anpassad grundskola samt inför ansökan till anpassad gymnasieskola.
Delta i utvecklingsgruppen problematisk skolfrånvaro och där ha en ansvarsfunktion vad gäller administrering och analys av relevant elevfrånvaro.
Samverka med andra skolor, fältassistenter, socialtjänst, polis med flera i vårt område.

Kvalifikationer
Socionomexamen 210 HP.

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom skola eller inom socialtjänsten.
Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor.

Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument.

Kuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Vi kommer att läsa ansökningar löpande under rekryteringen, vi råder dig därför att inte vänta med din ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator

Ansök    Okt 3    Apolloniosskolan AB    Skolkurator
Apolloniosskolan är en F-9 skola som utmanar elevens utveckling och lärande. Vi sätter alltid de individuella förutsättningarna i centrum – genom alla årskurser. När eleven lämnar vår skola i årskurs 9 ska hen därmed vara redo för en högskoleutbildning. Vi skapar förutsättningar att få alla motiverade att arbeta mot gemensamma mål. Att sätta upp långsiktiga mål är viktigare än att ta genvägar till snabba resultat. Vi har en trygg och öppen stämning som gör... Visa mer
Apolloniosskolan är en F-9 skola som utmanar elevens utveckling och lärande. Vi sätter alltid de individuella förutsättningarna i centrum – genom alla årskurser. När eleven lämnar vår skola i årskurs 9 ska hen därmed vara redo för en högskoleutbildning. Vi skapar förutsättningar att få alla motiverade att arbeta mot gemensamma mål. Att sätta upp långsiktiga mål är viktigare än att ta genvägar till snabba resultat.
Vi har en trygg och öppen stämning som gör att alla vågar säga sin mening, lyfta fram sina idéer och prova nya idéer. I förtroende ska barn/elever, föräldrar och personal samverka kring jämställdhet, demokrati och allas lika värde. Vår värdegrund ska hållas levande genom att vara ständig diskussionspunkt för alla på skolan.
Vi söker en skolkurator som vill vara med och utveckla elevhälsan på vår skola.
I kuratorns uppdrag ingår att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen, arbeta hälsofrämjande och förebyggande tillsammans med ledning, pedagoger och övriga kolleger på skolan. Du kommer att ha rådgivande, stödjande och motiverande samtal med elever. Vidare kommer du att arbeta med grupper i och utanför klassrummen, samordna möten kring elever samt vara beredd på att hantera kriser, konflikter och oförutsedda situationer Kvalifikationer
Du har socionomexamen med erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, både individuellt och i grupp. God kännedom om socialtjänstlagen och barnkonventionen krävs.
Vi vill att du har goda kunskaper om skolans styrdokument har datavana och vilja/erfarenhet av att arbeta med vårt webbaserade system Prorenata.
Du är initiativrik och flexibel och har lätt för att samarbeta med dina kollegor och har förmåga att skapa trygghet och goda relationer med elever och föräldrar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Sysselsättningsgrad: 50%
Tillträde: HT 2023 Visa mindre

Skolkurator vikariat 100 %

Ansök    Sep 29    Metapontum AB    Skolkurator
Metapontums grundskola är en fristående skola med årskurserna F-9 samt fritidshem och har ca 540 elever. Skolan är belägen i ett fint kulturhus mitt i Långbro park i Älvsjö. Eleverna omges av en trygg och harmonisk miljö nära naturen i en av Stockholms vackraste parkidyller. Metapontum präglas av en skolkultur där trygghet, studiero, mångfald och goda förebilder ska stödja varje elevs individuella utveckling. Verksamhetens alla delar genomsyras av höga amb... Visa mer
Metapontums grundskola är en fristående skola med årskurserna F-9 samt fritidshem och har ca 540 elever. Skolan är belägen i ett fint kulturhus mitt i Långbro park i Älvsjö. Eleverna omges av en trygg och harmonisk miljö nära naturen i en av Stockholms vackraste parkidyller. Metapontum präglas av en skolkultur där trygghet, studiero, mångfald och goda förebilder ska stödja varje elevs individuella utveckling. Verksamhetens alla delar genomsyras av höga ambitioner och mål.
Vi söker nu en skolkurator för ett föräldravikariat på 100 %.
Som skolkurator är du en viktig del av skolans elevhälsoarbete. Du ingår i skolans elevhälsoteam som består av rektor, två biträdande rektorer, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolpsykolog och socialpedagog. I nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal arbetar du förebyggande och hälsofrämjande där du bidrar med psykosocial och social kompetens. Du bidrar i arbetet med att skapa trygghet och goda relationer, studiemotivation och god skolnärvaro. I uppdraget ingår att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö. I rollen samverkar du med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.
Ditt arbete består av stödsamtal med elever, handledning och rådgivning till skolpersonal och vårdnadshavare.
Du håller samtal med elever enskilt och i grupp, närvarar vid föräldrasamtal och nätverksmöten och dokumenterar vid ärendehandläggning.
Du ansvarar för att skolans Trygghetsplan skrivs, följs upp och revideras årligen.
Du ingår i skolans värdegrundsteam som utifrån Trygghetsplanen arbetar med att samordna insatser för ökad gemenskap, hantera kränkningsärenden och skapa trygghet för alla skolans elever.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga. Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder och är van vid att kontinuerligt dokumentera, följa upp och utvärdera ditt eget arbete. Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Du har goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar individuell lönesättning. Vikariat under perioden 2/1-2024 till 22/12-2024. Semestertjänst. Vi har kollektivavtal och friskvårdsbidrag.
Ansökan
Sök tjänsten genom att skicka CV och personligt brev till rektor zandra.jakobsson@metapontum.se
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
För att arbeta inom skola och fritidshem krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister.
Vi undanber oss all kontakt från personal- och rekryteringsföretag.
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

ELEVHÄLSOSAMORDNARE | 6-9

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. More about the compan... Visa mer
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.


More about the company and its schools can be found at www.engelska.se


Bli en del av vårt skolledarteam och följ med på vår utvecklingsresa!

Vi som skola står just nu inför ett nytt, spännande och efterlängtat steg, i augusti 2024 öppnas dörrarna till vår alldeles nybyggda skollokal i Midsommarkransen! 

Internationella Englelska skolan Liljeholmen öppnade 2014 och har idag årskurserna 4-9, med 930 elever och 90 anställda, belägen vid Telefonplan. Nu 10 år senare, inför läsår 2024/2025, så kommer vi att utöka vår verksamhet och bli en komplett grundskola med klasser från F-9 och fritidshem. 

Skolledarteamet, som består av rektor, biträdande rektor, elevhälsosamordnare samt studierektor, kommer att utökas till nästa termin för att påbörja förberedelsearbetet inför flytt och utökad verksamhet. 

Vi hoppas på att hitta dig som har en stor passion för skolutveckling och som har kunskap och kompetens som matchar tjänstens rollbeskrivning samt kompletterar vårt team på bästa sätt. Tillsammans vill vi jobba för att utveckla skolan till sitt absolut största potential genom teamwork och innovation! 

Om tjänsten

Internationella Engelska skolan Liljeholmen söker just nu en elevhälsosamordnare (Student Care Manager). Tjänsten innebär att du är en del av skolledningen där vi tillsammans planerar och leder det övergripande arbetet på skolan framåt. 

Ditt specifika uppdrag skulle innebära att du leder och samordnar elevhälsoteamet på skolan samt säkerställer att vår verksamhet jobbar i linje med de lagar och riktlinjer som styr skola. Elevhälsoteamet består bl.a. av skolläkare, skolpsykolog, skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, socialpedagoger, etc. 

Din roll

- Elevhälsosamordnare / Student Care Manager 

Din profil

- Utbildad och erfaren socionom, beteendevetare, eller likvärdig bakgrund 
- Goda kunskaper om skola, samverkande myndigheter, lagar och samhälle 
- Behärskar ett professionellt yrkesspråk i så väl tal som skrift i både svenska och engelska 

Vi söker dig som har en socionom-, beteendervetarutbildning eller likvärdig samt flera års yrkeserfarenhet inom området, t.ex. som socialsekreterare, kurator, fältare, etc. Det är meriterande om du har arbetat inom skolans värld med elevhälsa tidigare. 

Du ska ha en gedigen insikt och kunskap gällande det svenska välfärdssystemet kring olika instanser och lagar. Det är meriterande om du har en god övergripande inblick i hur BUP, BUMM, socialtjänst, polis, utbidlningsförvaltningen, etc. verkar och samverkar. Det är även av vikt att du har insikter gällande de lagar som reglerar vårt dagliga arbete med elevhälsan i skolan, såsom exempelvis socialtjänstlagen, skollagen, barns rätt till hjälp och stöd.   

Du har en mycket god förmåga att organisera, skapa och behålla goda relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare samt att du är är trygg i ditt professionella ledarskap och verkar som förebild och normsättare. 

Du behärskar både det svenska som det engelska språket på en ykresmässigt god nivå för att kunna ta del av styrdokument samt att kunna kommunicera professionellt.  

Rekryteringssprocess

Vi önskar att du arbetar med oss nästa termin, startdatumet går självklart att diskutera. 

Denna rekrytering handlar om att hitta rätt person för uppdraget och processen kommer att innebära fler moment och steg på vägen. Efter sista ansökningsdatum kommer vi att påbörja urvalet och ta vidare kontakt med er som matchar profilen allra bäst!  

Om du tror att detta kan vara en tjänst för dig så tveka inte att söka! 

Vi ser fram emot att ta ta del din ansökan och få chansen att föra en vidare dialog med dig om tjänsten och dina kvalifikationer för den! 

Övrigt

Alla Internationella Engelska skolor runt om i landet vilar på samma grundläggande vision, benämnda IES Ethos. Läs gärna mer om dessa och se om de stämmer överens med dina egna professionella värderingar och övertygelser.

På IES ingår pedagogisk lunch för alla anställda. Lunchen som serveras består alltid av fyra olika rätter och grönsaksbuffé, frukt och bröd med pålägg. Visa mindre

Skolkurator

Ansök    Aug 22    Stift Carpe Diem    Skolkurator
På Fredrikshovs slotts skola går cirka 290 elever. Skolan är indelad i två enheter, Fritids/F-3 samt 4-9. Tack vare våra avgångselevers toppresultat, har Fredrikshovs slotts skola placerat sig bland de fem bästa grundskolorna i Sverige i Skolverkets statistisk under ett flertal år. Genom att skolan bildar en helhet från förskoleklassen till nionde årskursen skapas möjlighet att utveckla ett arbetssätt med kontinuitet och långsiktighet, vilket gör att kunsk... Visa mer
På Fredrikshovs slotts skola går cirka 290 elever. Skolan är indelad i två enheter, Fritids/F-3 samt 4-9. Tack vare våra avgångselevers toppresultat, har Fredrikshovs slotts skola placerat sig bland de fem bästa grundskolorna i Sverige i Skolverkets statistisk under ett flertal år. Genom att skolan bildar en helhet från förskoleklassen till nionde årskursen skapas möjlighet att utveckla ett arbetssätt med kontinuitet och långsiktighet, vilket gör att kunskaper och färdigheter metodiskt byggs på till högsta möjliga nivå för eleven.
Fredrikshovs slotts skola söker nu kurator som vill vara en del av Sveriges bästa skola.
I rollen som kurator på Fredrikshovs slotts skola ingår du i skolans elevhälsoteam och ansvar för elevhälsan från förskoleklass till högstadiet. Som kurator arbetar du utifrån kunskapsteorier och evidensbaserade metoder med främjande, förebyggande och stödjande insatser mot psykisk ohälsa, kränkande behandling, diskriminering och trakasseriet, individuellt och/eller i en grupp. Elevhälsoteamet arbetar med att följa upp och stötta arbetslag och elever så att adekvat stöd kan ges till elever som behöver. Som kurator ansvarar du för elevhälsans psykosociala insatser. Kuratorn är sakkunnig gällande socialt arbete och sociallagstiftning och har kontakt med myndigheter som tillexempel socialtjänsten, barn och ungdomspsykiatrin och terapeuter. I rollen medverkar du även i arbetet med att upprätta, implementera och revidera handlingsplaner samt har kompetens om psykosociala faktorer och du ser eleven i hela det sociala sammanhanget. Du kommer att leda grupper och klasser i till exempel värdegrundsarbete och konflikthantering.
Om tjänsten
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
genomföra stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal liksom utredande,
rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer
initiera och delta i nätverksarbete kring elever
kartlägga och bedöma den sociala situationen utanför skolan för enskilda elever
arbeta med grupper vid akuta behov och i förebyggande syfte
arbeta utifrån beprövade kunskapsteori och evidensbaserade metoder
medverka i arbetet att upprätta, implementera och revidera handlingsplaner
ge professionell handledning och konsultation till skolpersonal
bidra med socialt och psykosocialt perspektiv i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten
vara en del i arbetet med skolans systematiska uppföljning av elevers närvaro/frånvaro
känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
använda och dokumenterar i de verksamhetssystem som finns på skolanVi söker dig som har en socionomutbildning eller annan relevant högskoleutbildning. Du är en trygg och lösningsorienterad person som tycker om barn och ungdomar samt känner ett stort engagemang för elever i behov av stöd. Det är viktigt att ha ett bra bemötande för att nå eleverna och att kunna hitta kreativa lösningar där det behövs. Du är kommunikativ och har förmåga att ta egna beslut samt har lätt för att bygga relationer och att samverka med elever, lärare och kollegor. Du får gärna även ha erfarenhet som speciallärare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Visa mindre

Skolkurator till Knutbyskolan

Ansök    Sep 18    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Knutbyskolan är en F-6 skola med ca 350 elever som ligger i Rinkeby i nordvästra Stockholm. Skolan har en skicklig och engagerad personalgrupp och våra elever presterar goda resultat utifrån sina förutsättningar. Det råder generellt en god studiero i skolans klassrum och det finns gott ... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Knutbyskolan är en F-6 skola med ca 350 elever som ligger i Rinkeby i nordvästra Stockholm.

Skolan har en skicklig och engagerad personalgrupp och våra elever presterar goda resultat utifrån sina förutsättningar. Det råder generellt en god studiero i skolans klassrum och det finns gott om personal på både skol- och fritidsdelen som arbetar tillsammans för elevernas bästa. Våra elever känner sig trygga på skolan till följd av ett aktivt arbete med trygghetsskapande åtgärder och en personaltät organisation. Vi har ett elevhälsoteam med alla nödvändiga kompetenser som arbetar tvärprofessionellt för att våra elever ska utvecklas så långt som möjligt, kunskapsmässigt såväl som socialt.

Arbetsbeskrivning
Du kommer i rollen som skolkurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal. Du arbetar både självständigt på egna initiativ och tillsammans med andra professioner på skolan utifrån uppdrag från EHT, alltid med eleverna bästa i fokus. Andra arbetsuppgifter såsom uppföljning av elevers frånvaro samt skolpliktsbevakning kan bli aktuella.

I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.

Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner gällande plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Kvalifikationer
Socionomexamen 210 HP.

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga inom skolans värld. Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Kuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och erfarenhet.

Övrigt
Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. More about the compan... Visa mer
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.


More about the company and its schools can be found at www.engelska.se


Skolkurator, Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet på Södermalm är ett gymnasium med ca 700 elever. Skolan startade 1999 och är en väletablerad skola med undervisning på engelska. Vi erbjuder både nationella teoretiska program och IB programmet.

I rollen som kurator är du en viktig del av skolans elevhälsoteam. Du arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande i nära samarbete med elevhälsoteamet, men även med övrig personal på skolan.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat elevsamtal, samtal med vårdnadshavare, delta i nätverksmöten, rådgivning till personal, delta i elevhälsoteamet där arbete kring trygghet, kränkningar och problematisk frånvaro bland annat ingår samt bidra i upprättandet och implementeringen av skolans plan mot kränkande behandling.

Vi söker en kvalificerad kurator, socionomutbildning eller motsvarande, med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten eller som skolkurator. Goda kunskaper i engelska och svenska. 

Tjänsten är ett vikariat på ett år med start i september.

 För mer information om skolan: www.engelskagymnasiet.se Visa mindre

Skolkurator till Bobergsskolan

Ansök    Aug 4    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Bobergsskolan är en nybyggd och modern kommunal grundskola i Norra Djurgårdsstaden på Östermalm i Stockholm. Skolan blev utnämnd till årets skolbyggnad 2020 och har helt fantastiska lokaler. Skolan är i en växande fas och skolan kommer 2023 att vara en fullt utbyggd F-9-skola. Vi behöve... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Bobergsskolan är en nybyggd och modern kommunal grundskola i Norra Djurgårdsstaden på Östermalm i Stockholm.

Skolan blev utnämnd till årets skolbyggnad 2020 och har helt fantastiska lokaler. Skolan är i en växande fas och skolan kommer 2023 att vara en fullt utbyggd F-9-skola. Vi behöver medarbetare som tillsammans med oss bygger en skola där goda kunskapsresultat, studiero, trygghet och glädje står i fokus!

Skolan är en mycket populär skola där engagemang och höga förväntningar är ledord. Vi satsar mycket på personalvård och arbetsmiljöfrågor är viktiga för oss. Vårt index på medarbetarenkäten är bland de högsta i staden. På Bobergsskolan trivs man att arbeta helt enkelt!


Läs mer om skolan på Bobergsskolan, F–8 - Stockholms stad (grundskola.stockholm)

Vi finns även på sociala medier – Instagram bobergsskolan

Arbetsbeskrivning
Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal.

I kuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.

Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner gällande droger, plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Kvalifikationer
Socionomexamen 210 HP.

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten eller som skolkurator. Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Kuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Övrigt
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Kurator Skanskvarnsskolan

Ansök    Aug 21    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Skanskvarnsskolan är en F-åk 6 skola men kommer att läsåret 24/25 vara ombyggd och klar för att starta upp högstadium och anpassad grundskola. Då är också vår stora skolgård klar och erbjuder roliga aktiviteter för elever i alla åldrar. Skolan som ligger naturskönt i Årsta och med utsik... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Skanskvarnsskolan är en F-åk 6 skola men kommer att läsåret 24/25 vara ombyggd och klar för att starta upp högstadium och anpassad grundskola.

Då är också vår stora skolgård klar och erbjuder roliga aktiviteter för elever i alla åldrar.
Skolan som ligger naturskönt i Årsta och med utsikt över Årstaviken har ca 470 elever. Vi är 65 personal som på olika sätt arbetar med elevernas måluppfyllelse och välmående utifrån visionen;
"En skola som håller samman - för elevens bästa varje dag".
Arbetsbeskrivning
Du kommer i rollen som kurator att vara en viktig del av skolans elevhälsoarbete. I nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal arbetar du förebyggande och hälsofrämjande där du bidrar med psykosocial och social kompetens.
Du bidrar i arbetet med att skapa trygghet och goda relationer, studiemotivation och god skolnärvaro. I uppdraget ingår att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö.
- Ditt arbete består av stödsamtal med elever, handledning och rådgivning till skolpersonal och vårdnadshavare.
- Du håller samtal med elever enskilt och i grupp, närvarar vid föräldrasamtal och nätverksmöten och dokumenterar vid ärendehandläggning.
- Du ansvarar för att planen mot diskriminering och kränkande behandling skrivs, följs upp och revideras årligen.
- Du leder skolans trygghetsgrupp som utifrån planen mot diskriminering och kränkande behandling arbetar med att samordna insatser för ökad gemenskap och trygghet för alla skolans elever.
- Du tar fram, sammanställer och utvärderar skolans trygghetsenkäter.
- Du leder elevrådets möten ca 1 gång i månaden.
I rollen bidrar du med kunskap om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.Kvalifikationer
Socionomexamen 210 HP.

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten. Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Kuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkuratorer sökes!

Ansök    Jul 24    Miljonbemanning AB    Skolkurator
Om uppdraget som skolkurator! Vi söker flera skolkurator som ska bidra med sociala bedömningar och psykosociala insatser för att undanröja hinder för lärande och skapa tillgängliga lärmiljöer som främjar elevers lärande, sociala utveckling och hälsa på grundskole- och gymnasienivå. Dina arbetsuppgifter: - Socialt utrednings- och kartläggningsarbete. - Samtal med elever, både enskilt och i grupp. - Föräldrasamarbete samt nätverksmöten. - Handledning o... Visa mer
Om uppdraget som skolkurator!

Vi söker flera skolkurator som ska bidra med sociala bedömningar och psykosociala insatser för att undanröja hinder för lärande och skapa tillgängliga lärmiljöer som främjar elevers lärande, sociala utveckling och hälsa på grundskole- och gymnasienivå.

Dina arbetsuppgifter:

- Socialt utrednings- och kartläggningsarbete.

- Samtal med elever, både enskilt och i grupp.

- Föräldrasamarbete samt nätverksmöten.

- Handledning och konsultation till skolpersonal i psykosociala frågor.

- Dokumentation enligt förvaltningslagen gällande ärendehandläggning och enligt skollagen gällande det systematiska kvalitetsarbetet.

- Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlingsplaner i värdegrundsarbete och plan mot kränkande behandling och diskriminering.

- Medverka i skolans arbete för krisberedskap och uppdaterade krisplaner.

- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.

- Är ett stöd i skolans uppdrag att samverka internt och med externa aktörer kring barn i social utsatthet och här bidra till att utveckla rutiner och vara ett organisatoriskt stöd inom skolan i förhållande till anmälningsplikten

- Samverka i förebyggande och främjande syfte med socialtjänst, hälso-och sjukvård, fritidsverksamheter och polis.

Vem är du?

Du som söker ska ha godkänd socionomexamen, 210 högskolepoäng (högskolepoäng för fullgjord utbildning enligt tidigare studieordning godtas).

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som:

- Är noggrann och har god samarbetsförmåga.

- Är lyhörd och öppen samt har en vilja till delaktighet och utveckling.

- Tar egna initiativ i samband med självständiga uppgifter.

- Behärskar det svenska språket i tal och skrift.

Meriterande

Det är meriterande om du är auktoriserad socionom och har tre (3) eller flera års erfarenhet av att utföra arbetsuppgifter motsvarande de som omfattas av denna tjänst samt hundra (100) eller flera timmar handledning av handledare som är godkänd av nämnden för socionomauktorisation.Övrigt

Detta uppdrag sträcker sig över en tidsrymd om tre (3) år. Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp din ansökan. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta Michel Rizk via mejl på michel.rizk@miljonbemanning.se

Om Miljonbemanning

Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet.

Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål.

Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Visa mindre

School Counsellor

The counsellors at SIS are a social emotional guide and a life coach for students. They develop, implement and manage school guidance programs while working with students in individual, small group and classroom settings. They assist students with creating a conducive learning environment & plans for their education and life. They monitor student social emotional progress to ensure counselling programs are effective. Main roles and responsibilities: Supp... Visa mer
The counsellors at SIS are a social emotional guide and a life coach for students. They develop, implement and manage school guidance programs while working with students in individual, small group and classroom settings. They assist students with creating a conducive learning environment & plans for their education and life. They monitor student social emotional progress to ensure counselling programs are effective.


Main roles and responsibilities:
Support students in relation to personal, social and emotional needs
Coach and advise parents
Serve as student advocate and counsel on personal problem-solving skills
Serve as Deputy Safeguarding members in the Child Protection Committee
Coordinate on behalf of students and the school (when needed) and be the liaison with external agencies (Social Services, referrals to outside professionals, etc.)
Maintain confidential documentation of all incidents brought to their attention
Collaborate in creating and analysing student surveys
Collaborate with teachers to identify problematic student behaviours in need of intervention, and make recommendations that can be implemented in classroom
Lead conflict resolution training and support for the students
Work closely in the transitioning of students from one grade to the next; collaborate with leadership to make recommendations from a social-emotional perspective for student placement
Support teaching staff in the collaboration with parents, when needed, and close collaboration with teachers and staff to develop strategies that are in the best interest of the studentImplementation and follow-through of student programs:
Support the development of the Advisory programs in the school and help with its implementation
Contribute to the development of the PSHE curriculum in the school and supporting teachers in its implementation
Initiate new programs at school based on the social emotional needs of the student body
Bring in the latest research regarding student wellbeing practices into the school community and educate the communityCollaboration with the Learning Support Team:
Collaborate with Learning Support to make recommendations for supplemental support for students in need
Collaborate with admissions when needed in reviewing applications of students with special needs to determine school’s suitability to meet those needsGuidance and counselling
Work in the area of advising students in regards to Swedish gymnasium / IB program in Upper school
Uploads 9th-grade student grades to the required Swedish platform.
Implement and promote Fair and Equal Treatment Plan, Child Protection, and anti-bullying interventionsRequired Qualifications and Attributes:
Degree in Counselling with an emphasis on social-emotional development and learning
Work experience as a social-emotional counsellor- school experience preferred
Experience in working with and awareness of Swedish laws protecting the rights of children
High familiarity with Fair and Equal Treatment Plan, Child Protection, and anti-bullying interventions
Knowledge of Swedish Gymnasium system
Knowledge of the DP program is a plus
Experience working in an international school environment
Excellent communication, collaboration and organizational skills
A strong ability to establish good rapport with students and adults
Ability to maintain confidentiality
Ability to treat students with positive regard and an open mind
Ability to take initiative and work independentlyDesired Skills and Experience
Fluent in English and working knowledge of Swedish(reading, writing, speaking)At Stockholm International School we are committed to protecting children. Aligned with the recommendations of the International Task Force on Child Protection, we hold ourselves to a high standard of effective recruiting practices with specific attention to child protection. All applicants will therefore be required to undergo appropriate child protection screening. Included in the recruitment process will be a local and national police check as well as a mandatory police background check from the last year of employment in every country worked.


Contract
Permanent 50% (with six months probationary period)
Start: As soon as possible.


Salary
Fixed salary


Application
We only accept applications in English and from qualified candidates.
Please send your letter of interest and CV to HR at application@intsch.se with the subject ‘ Middle & Upper School counsellor’


Last date of application
August 31st. We will be interviewing and hiring as soon as possible. Visa mindre

Kurator (vikariat 1år)

Ansök    Jul 31    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning HJULSTA GRUNDSKOLA är en F - 9 skola Skolan uppvisar höga resultat både vad gäller betyg, trivsel och trygghet. Skolan har funktionella, ändamålsenliga lokaler med välutrustade specialsalar. Skolan är belägen i närheten av Hjulsta torg med kort gångavstånd till T-bana med bra och snabba... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
HJULSTA GRUNDSKOLA är en F - 9 skola
Skolan uppvisar höga resultat både vad gäller betyg, trivsel och trygghet.

Skolan har funktionella, ändamålsenliga lokaler med välutrustade specialsalar.
Skolan är belägen i närheten av Hjulsta torg med kort gångavstånd till T-bana med bra och snabba kommunikationer (21 min med T-bana från T-centralen).

https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/grundskola/hjulsta-grundskola-f-9/

Arbetsbeskrivning
Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal.

I kuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.

Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner gällande droger, plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Kvalifikationer
Socionomexamen 210 HP.

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten. Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Kuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

1 st studievägledare / kurator gymnasieskola

Distra Gymnasium är en gymnasieskola i Örnsberg. Skolan har branschrekommenderad utbildningar inom Bygg och Handel. Vi söker dig om som vill vara med och utveckla skolans elevhälsoarbete. I dagsläget söker vi en vikarie för SYV (cirka 40%) samt en kurator (cirka 40%). Om du kan tänka dig axla båda rollerna på skolan kan vi erbjuda en heltidstjänst. Vikariatet är för föräldraledig kollega och sträcker sig under läsåret 2023-2024. Du kommer ha en mycket ... Visa mer
Distra Gymnasium är en gymnasieskola i Örnsberg. Skolan har branschrekommenderad utbildningar inom Bygg och Handel.
Vi söker dig om som vill vara med och utveckla skolans elevhälsoarbete.
I dagsläget söker vi en vikarie för SYV (cirka 40%) samt en kurator (cirka 40%). Om du kan tänka dig axla båda rollerna på skolan kan vi erbjuda en heltidstjänst.
Vikariatet är för föräldraledig kollega och sträcker sig under läsåret 2023-2024.
Du kommer ha en mycket central roll på skolan och tillsammans med vårt engagerade elevhälsoteam jobba nära elever och lärare för att få skolvardagen att fungera genom att coacha, motivera och handleda våra elever mot sina mål
Hos oss är fokus på trivsel och trygghet där alla skall känna sig sedda och kunna komma till tals. Vi har små undervisningsgrupper med ca 15-22 elever per grupp. Detta ger oss större möjligheter att kunna hjälpa varje elev att kunna nå sina mål.
Vi erbjuder utbildning i Bygg och Anläggning med inriktning mot måleri och husbyggnad. Sedan hösten -16 erbjuder vi också utbildning i Handels och Administrationsprogrammet med inriktning handel och service. Vi har nationellt program och introduktionsutbildningar i ovannämnda inriktningar. Skolan har 270 elever. Visa mindre

Skolkuratorer sökes!

Ansök    Jul 18    Miljonbemanning AB    Skolkurator
Om uppdraget som skolkurator! Vi söker flera skolkurator som ska bidra med sociala bedömningar och psykosociala insatser för att undanröja hinder för lärande och skapa tillgängliga lärmiljöer som främjar elevers lärande, sociala utveckling och hälsa på grundskole- och gymnasienivå. Dina arbetsuppgifter: - Socialt utrednings- och kartläggningsarbete. - Samtal med elever, både enskilt och i grupp. - Föräldrasamarbete samt nätverksmöten. - Handledning o... Visa mer
Om uppdraget som skolkurator!

Vi söker flera skolkurator som ska bidra med sociala bedömningar och psykosociala insatser för att undanröja hinder för lärande och skapa tillgängliga lärmiljöer som främjar elevers lärande, sociala utveckling och hälsa på grundskole- och gymnasienivå.

Dina arbetsuppgifter:

- Socialt utrednings- och kartläggningsarbete.

- Samtal med elever, både enskilt och i grupp.

- Föräldrasamarbete samt nätverksmöten.

- Handledning och konsultation till skolpersonal i psykosociala frågor.

- Dokumentation enligt förvaltningslagen gällande ärendehandläggning och enligt skollagen gällande det systematiska kvalitetsarbetet.

- Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlingsplaner i värdegrundsarbete och plan mot kränkande behandling och diskriminering.

- Medverka i skolans arbete för krisberedskap och uppdaterade krisplaner.

- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.

- Är ett stöd i skolans uppdrag att samverka internt och med externa aktörer kring barn i social utsatthet och här bidra till att utveckla rutiner och vara ett organisatoriskt stöd inom skolan i förhållande till anmälningsplikten

- Samverka i förebyggande och främjande syfte med socialtjänst, hälso-och sjukvård, fritidsverksamheter och polis.

Vem är du?

Du som söker ska ha godkänd socionomexamen, 210 högskolepoäng (högskolepoäng för fullgjord utbildning enligt tidigare studieordning godtas).

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som:

- Är noggrann och har god samarbetsförmåga.

- Är lyhörd och öppen samt har en vilja till delaktighet och utveckling.

- Tar egna initiativ i samband med självständiga uppgifter.

- Behärskar det svenska språket i tal och skrift.

Meriterande

Det är meriterande om du är auktoriserad socionom och har tre (3) eller flera års erfarenhet av att utföra arbetsuppgifter motsvarande de som omfattas av denna tjänst samt hundra (100) eller flera timmar handledning av handledare som är godkänd av nämnden för socionomauktorisation.Övrigt

Detta uppdrag sträcker sig över en tidsrymd om tre (3) år. Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp din ansökan. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta Michel Rizk via mejl på michel.rizk@miljonbemanning.se

Om Miljonbemanning

Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet.

Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål.

Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Visa mindre

Skolkurator Hökarängsskolan

Ansök    Jul 20    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning "Tillsammans tar vi nästa steg - Vi vet vad vi kan, vart vi är på väg och hur vi tar oss dit" Hökarängsskolan omfattar årskurserna F-9 i grundskola och grundsärskola samt fritidshem, fritidsklubb. Verksamheten omfattar cirka 650 elever.  På vår skola ska varje elev vara i goda lärproce... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
"Tillsammans tar vi nästa steg - Vi vet vad vi kan, vart vi är på väg och hur vi tar oss dit"

Hökarängsskolan omfattar årskurserna F-9 i grundskola och grundsärskola samt fritidshem, fritidsklubb.

Verksamheten omfattar cirka 650 elever.  På vår skola ska varje elev vara i goda lärprocesser, trivas och må bra här och nu och lämna skolan med goda resultat och väl rustad för framtiden. Personalen ska vara engagerad och ha höga förväntningar på varandra, sig själva och eleverna. Eleverna ska vara engagerade, delaktiga och ansvarstagande. Skolans engagerade och kompetenta elevhälsoteam består av skolsköterska, kuratorer, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare och skolsocionom. 

Hökarängsskolan är en nyrenoverad 1950-talsskola med stora fina lokaler. Entrén och skolans ljushall är välkomnande och hjärtat i skolan. Här finns elevhälsans lokaler, expedition, personalrum, arbetsrum, vaktmästeri och praktisk-estetiska lärsalar.

Arbetsbeskrivning
Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Du kommer vara en av två kuratorer på skolan och med en inriktning mot elever i årskurs 7-9. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal.

I kuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.

Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner gällande droger, plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Kvalifikationer
Socionomexamen 210 HP.

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten. Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Kuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator åk 7-9 till Fryshuset Grundskola Järva

Ansök    Jul 12    STIFTELSEN FRYSHUSET    Skolkurator
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 675 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste... Visa mer
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 675 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende.

Om Fryshuset Grundskola Järva

Vår "nygamla" skola Fryshuset Grundskola Järva är en sammanslagning av våra tidigare skolor Fryshuset Grundskola Västra och Fryshuset Akademiska Järva. Vi har växt i elevantal och personal vilket gör att vi nu söker en till skolkurator. Vi är öppna, vi är nytänkande och vi visar och skapar tillit. Här finns utmaningar och möjligheter som kräver att vi ständigt utvecklar skolans arbete. Du ingår i skolledningen och har rektor som närmsta chef. Dina arbetsuppgifter kan komma att ändras utifrån skolans behov.

Fryshuset Grundskola Järva är i en utvecklingsfas, målet är att arbeta med ett språkutvecklande arbetssätt och bedriva en differentierad undervisning där målet är att tillgodose elevernas olika och specifika behov. Vi har engagerad personal som arbetar tillsammans med att främja lärande i verksamheten för varje enskild elev.
Vi tror på att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.

Skolan är en F-9 skola med cirka 370 barn och cirka 50 medarbetare. Fokus är att skapa en likvärdig skola där varje barn ges bästa möjliga förutsättningar till utveckling och lärande i linje med läroplanens mål. På skolan finns flera arbetsgrupper och mötesforum för medarbetarna, vilket främjar ett kollegialt och kollektivt lärande där alla tar ett gemensamt ansvar för att uppfylla skolans uppdrag.

Skolan bygger på ett arbetssätt som är språk, tanke och kunskapsutvecklande och genomsyras av ett interkulturellt förhållningssätt. Målet är att ge barnen optimala förutsättningar att utvecklas i en trygg och utmanande miljö full av möjligheter och att skapa goda kamratrelationer och möta engagerade pedagoger. Vi är nyfikna på vem du är, vad du kan och vad du vill. Känner du igen dig i ovanstående beskrivning och är intresserad av en ny utmaning? Varmt välkommen med din ansökan!

 

Arbetsbeskrivning

Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal. Du har ett nära samarbete skolans elevhälsoteam som leds av en av skolans rektor och består av skolsköterska, skolläkare, specialpedagoger/-lärare och med studie- och yrkesvägledare.

Du kommer att ansvara för skolans arbete mot kränkande behandling och frånvaroarbete åk 4–9. I detta ingår att säkerställa att vi följer våra rutiner för att främja trivsel och trygghet på skolan och en hög skolnärvaro bland våra elever. Förutom skolans och skolkuratorns vanliga styrdokument ligger även plan mot diskriminering och kränkande behandling till grund för ditt arbete. I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera och arbeta med problematisk skolfrånvaro.

Du kommer vara delaktig i utarbetandet och implementeringen av det värdegrundsarbete som skolan ska påbörja under kommande läsår.

 

Kvalifikationer


• Vi ser gärna att du har en socionomexamen eller annan likvärdig utbildning.
• Du känner dig trygg med att arbeta i både små och större grupper med elever och personal, för att tillgodose skollagens krav om förebyggande och hälsofrämjande arbete.
• Du har lätt för att samarbeta och skapa goda arbetsrelationer med ett utåtriktat arbetssätt.
• Du är trygg i rollen som kurator och du arbetar självständigt.
• Du visar ett respektfullt bemötande gentemot människors olikheter och du delar samhällets och skolans värdegrund.
• Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas.
• Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med biträdande rektor med ansvar för elevhälsan. Det innebär stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument.
• Erfarenhet från arbete som skolkurator i grundskolan ses som meriterande. 
• Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Omfattning och villkor
Omfattning 60-100%.

Tillträde: 230814 eller så snart som möjligt. 

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.  

Lön: Månadslön.                                                                 

Tjänsten omfattas av Fremias skolavtal med Sveriges Lärare, Kommunal och Vision. 

Sista ansökningdag är 230806. Intervjuer kommer att ske löpande. Visa mindre

KOPIA AV Skolkurator till Spånga grundskola

Ansök    Jul 12    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Är du en engagerad skolkurator med eleven i fokus? Kom då till oss och arbeta med våra fantastiska elever och kollegor. Arbetsplatsbeskrivning Spånga grundskola är en kommunal grundskola med ca 490 elever i åk 7-9. Skolan ligger i Solhem nära Spånga centrum med mycket bra kommunikationer, endast 12 min till... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Är du en engagerad skolkurator med eleven i fokus? Kom då till oss och arbeta med våra fantastiska elever och kollegor.

Arbetsplatsbeskrivning


Spånga grundskola är en kommunal grundskola med ca 490 elever i åk 7-9. Skolan ligger i Solhem nära Spånga centrum med mycket bra kommunikationer, endast 12 min till Stockholm C. 

Skolans ledning består av rektor, tre biträdande rektorer och en administrativ chef. Skolan har sex förstelärare som ansvarar för olika utvecklingsområden. Andelen behöriga lärare är hög och de är organiserade i tre arbetslag som samarbetar med ett kompetent elevhälsoteam bestående av kuratorer, skolsköterska, SYV, fyra specialpedagoger/ lärare. På skolan finns i varje arbetslag även en studiepedagog, en slags heltidsmentor, som arbetar med värdegrundsarbete och trivsel och elevernas skolsituation i stort. 

Spånga grundskola har i varje årskurs en riksrekryterande spetsutbildning i matematik och NO. På skolan finns också två grupper för nyanlända samt en särskild undervisningsgrupp. Knuten till skolan finns också Spånga-Tensta regionala särskilda undervisningsgrupp. 

Vi har ett välutrustat skolbibliotek med en heltidsanställd bibliotekarie. I vårt uppehållsrum, Grottan, och på vår skolgård kan eleverna vistas under rasterna. Grundskolan delar lokaler med Spånga gymnasium vilket bidrar till bra samordningsmöjligheter.

Arbetsbeskrivning
Du kommer att ingå i ett elevhälsoteam och vara en del i skolans elevhälsoarbete med ett nära samarbete med skolans övriga professioner inom elevhälsa, ledning och övrig skolpersonal. Du ska utifrån ett psykosocialt perspektiv utveckla skolans elevhälsoarbete, arbeta hälsofrämjande och förebyggande, ha samtal enskilt och i grupp, stödja elever och vårdnadshavare och handleda personal. Som kurator har du också en viktig del i skolans arbete med skolnärvaro. Du kommer även att ha kontakt och samverka med andra aktörer såsom BUP, socialtjänst, polis och föräldrarådgivningen.

Tjänsten är en tillsvidaretjänst.

Kvalifikationer
Utbildad socionom med skolerfarenhet av arbete som kurator.

Du är lyhörd och möter eleverna utifrån deras förutsättningar samt skapar positiva relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
Vi kommer att intervjua löpande för denna tjänst, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkuratorer sökes!

Ansök    Jul 12    Miljonbemanning AB    Skolkurator
Om uppdraget som skolkurator! Vi söker flera skolkurator som ska bidra med sociala bedömningar och psykosociala insatser för att undanröja hinder för lärande och skapa tillgängliga lärmiljöer som främjar elevers lärande, sociala utveckling och hälsa på grundskole- och gymnasienivå. Dina arbetsuppgifter: - Socialt utrednings- och kartläggningsarbete. - Samtal med elever, både enskilt och i grupp. - Föräldrasamarbete samt nätverksmöten. - Handledning o... Visa mer
Om uppdraget som skolkurator!

Vi söker flera skolkurator som ska bidra med sociala bedömningar och psykosociala insatser för att undanröja hinder för lärande och skapa tillgängliga lärmiljöer som främjar elevers lärande, sociala utveckling och hälsa på grundskole- och gymnasienivå.

Dina arbetsuppgifter:

- Socialt utrednings- och kartläggningsarbete.

- Samtal med elever, både enskilt och i grupp.

- Föräldrasamarbete samt nätverksmöten.

- Handledning och konsultation till skolpersonal i psykosociala frågor.

- Dokumentation enligt förvaltningslagen gällande ärendehandläggning och enligt skollagen gällande det systematiska kvalitetsarbetet.

- Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlingsplaner i värdegrundsarbete och plan mot kränkande behandling och diskriminering.

- Medverka i skolans arbete för krisberedskap och uppdaterade krisplaner.

- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.

- Är ett stöd i skolans uppdrag att samverka internt och med externa aktörer kring barn i social utsatthet och här bidra till att utveckla rutiner och vara ett organisatoriskt stöd inom skolan i förhållande till anmälningsplikten

- Samverka i förebyggande och främjande syfte med socialtjänst, hälso-och sjukvård, fritidsverksamheter och polis.

Vem är du?

Du som söker ska ha godkänd socionomexamen, 210 högskolepoäng (högskolepoäng för fullgjord utbildning enligt tidigare studieordning godtas).

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som:

- Är noggrann och har god samarbetsförmåga.

- Är lyhörd och öppen samt har en vilja till delaktighet och utveckling.

- Tar egna initiativ i samband med självständiga uppgifter.

- Behärskar det svenska språket i tal och skrift.

Meriterande

Det är meriterande om du är auktoriserad socionom och har tre (3) eller flera års erfarenhet av att utföra arbetsuppgifter motsvarande de som omfattas av denna tjänst samt hundra (100) eller flera timmar handledning av handledare som är godkänd av nämnden för socionomauktorisation.Övrigt

Detta uppdrag sträcker sig över en tidsrymd om tre (3) år. Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp din ansökan. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta Michel Rizk via mejl på michel.rizk@miljonbemanning.se

Om Miljonbemanning

Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet.

Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål.

Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Visa mindre

Skolkurator Hökarängsskolan

Ansök    Jul 10    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning "Tillsammans tar vi nästa steg - Vi vet vad vi kan, vart vi är på väg och hur vi tar oss dit" Hökarängsskolan omfattar årskurserna F-9 i grundskola och grundsärskola samt fritidshem, fritidsklubb. Verksamheten omfattar cirka 650 elever.  På vår skola ska varje elev vara i goda lärproce... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
"Tillsammans tar vi nästa steg - Vi vet vad vi kan, vart vi är på väg och hur vi tar oss dit"

Hökarängsskolan omfattar årskurserna F-9 i grundskola och grundsärskola samt fritidshem, fritidsklubb.

Verksamheten omfattar cirka 650 elever.  På vår skola ska varje elev vara i goda lärprocesser, trivas och må bra här och nu och lämna skolan med goda resultat och väl rustad för framtiden. Personalen ska vara engagerad och ha höga förväntningar på varandra, sig själva och eleverna. Eleverna ska vara engagerade, delaktiga och ansvarstagande. Skolans engagerade och kompetenta elevhälsoteam består av skolsköterska, kuratorer, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare och skolsocionom. 

Hökarängsskolan är en nyrenoverad 1950-talsskola med stora fina lokaler. Entrén och skolans ljushall är välkomnande och hjärtat i skolan. Här finns elevhälsans lokaler, expedition, personalrum, arbetsrum, vaktmästeri och praktisk-estetiska lärsalar.

Arbetsbeskrivning
Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Du kommer vara en av två kuratorer på skolan och med en inriktning mot elever i årskurs 7-9. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal.

I kuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.

Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner gällande droger, plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Kvalifikationer
Socionomexamen 210 HP.

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten. Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Kuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Yrkesgymnasiet i Sollentuna, Täby och Väsby söker kurator

Ansök    Jul 3    Thorengruppen AB    Skolkurator
Hos oss på Yrkesgymnasiet får elever möjlighet att lära sig ett yrke från grunden på riktiga arbetsplatser med stöd av kunniga handledare och yrkeslärare. På Yrkesgymnasiet förläggs mer än hälften av utbildningstiden på en arbetsplats vilket skapar en stabil grund och en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Genom stöd från sina inspirerande handledare och engagerade pedagoger på skolan, rustas våra elever på bästa sätt inför det framtida arbetslivet. ... Visa mer
Hos oss på Yrkesgymnasiet får elever möjlighet att lära sig ett yrke från grunden på riktiga arbetsplatser med stöd av kunniga handledare och yrkeslärare. På Yrkesgymnasiet förläggs mer än hälften av utbildningstiden på en arbetsplats vilket skapar en stabil grund och en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Genom stöd från sina inspirerande handledare och engagerade pedagoger på skolan, rustas våra elever på bästa sätt inför det framtida arbetslivet.Beskrivning
Vi söker dig som tycker om och har erfarenhet av arbete med ungdomar för ett spännande uppdrag som kurator till Yrkesgymnasiet i Stockholm på våra tre skolor i Sollentuna, Täby och Väsby.

Arbetsuppgifter
Som kurator kommer du främst att arbeta hälsofrämjande och förebyggande tillsammans med kollegor som ingår i elevhälsans team. Du arbetar med de olika professionerna inom skolan och har rådgörande/stödjande samtal med elever samt genomför sociala kartläggningar vid behov. Det ingår även samverkan med socialtjänst, andra skolor och myndigheter.

Du som söker har en utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten (Socionom/beteendevetare), det är meriterande om du har erfarenhet av yrket eller av arbete med liknande karaktär som tjänsten innefattar.

Arbetet kräver god samarbetsförmåga, helhetssyn och flexibilitet och du som person är
strukturerad, kan planera och prioritera i ditt arbete. 

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du är utbildad socionom eller har annan likvärdig bakgrund. Du bör ha god kännedom om det regelverk som styr skolans sociala arbete och gärna ha arbetat som skolkurator. 

Intervjuer sker fortlöpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Till följd av skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och gymnasiet. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se. Visa mindre

Kurator utbildningsförvaltningen

Ansök    Jul 5    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsbeskrivning Vi söker nu dig som vill arbeta som skolkurator hos oss på Bandhagens skola. Som skolkurator ingår du skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med de andra professionerna i teamet, vilka är specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog, skolsköterska, utvecklingslärare mot fritidshem, ... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsbeskrivning
Vi söker nu dig som vill arbeta som skolkurator hos oss på Bandhagens skola.

Som skolkurator ingår du skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med de andra professionerna i teamet, vilka är specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog, skolsköterska, utvecklingslärare mot fritidshem, socialpedagoger, biträdande rektorer och rektor. Skolkuratorns uppdrag i teamet är att utifrån sin psykosociala och sociala kompetens, i samverkan, skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Du leder också det sociala teamet inom Elevhälsoteamet, som består av dig som skolkurator och två socialpedagoger. 

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat gruppinriktade insatser och enskilda samtal med elever. Du kommer även att delta i det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet på skolan på en övergripande nivå i och med utvecklingsarbetet i Elevhälsoteamet. Eftersom du ingår i skolans elevhälsoteam kommer dina arbetsuppgifter även innefatta att stötta pedagogisk personal inom ramen för de strukturer som Elevhälsoteamet sätter upp gemensamt. Du kommer också att ha ett samordnande uppdrag för uppföljning och insatser för att främja skolnärvaro. I rollen som kurator bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Många av våra elever har ett annat modersmål än svenska, vilket innebär att ett språkutvecklande förhållningssätt är en förutsättning. Det kompensatoriska uppdraget, med fokus på språkutveckling och tillgängliga lärmiljöer samt samverkan mellan skola och fritidshem, är en viktig utgångspunkt för vårt elevhälsoarbete.

Arbetsplatsbeskrivning
Skolan har ca 530 elever och ca 110 personal. Vi tar emot elever från förskoleklass till årskurs 6 i grundskolan. Vi tar även emot elever från årskurs 1 till årskurs 6 i anpassad grundskola samt förskoleklasselever som förbereds för anpassade grundskola. Vi har fritidshem för F–3 grundskola och F–6 anpassade grundskola, samt erbjuder fritidsklubb för årskurs 4–6 grundskola. Grundskolan växer underifrån. Från och med höstterminen 2023 är årskurs 1-3 fyrparallelliga. Årskurs 3–6 samt förskoleklass har två eller tre klasser i vardera årskursen. Även anpassade grundskolan har växt och har fyra klasser från och med höstterminen 2021. Bandhagens skola ligger i ett område i Bandhagen, som erbjuder alternativa arbetssätt då vi har nära till naturområden och en parklek med djur. Vår vision och mål är att eleverna ska uppleva en skolgång av trygghet, utveckling och framgång. Vi bygger verksamheten så att medarbetarna ska uppleva en god arbetsmiljö att utvecklas i, där vi tar tillvara på kompetensen och ger möjlighet till utveckling. Vårdnadshavare ska uppleva att deras barn utvecklas och trivs. Bandhagens skola ska vara en skola för alla. Ta chansen att vara med och utveckla vår växande skola!

Kvalifikationer
Utbildningskrav

Socionomexamen 210 HP.

Kravprofil och erfarenheter

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna som skolkurator eller inom socialtjänsten. Arbetet kräver en förmåga att hantera olika perspektiv, både strukturella, organisatoriska och relationella. Det kräver kunskaper om barn och unga och deras utveckling. Arbetet förutsätter också ett brett register av metoder med grund i teorier om samhälleliga och sociala system. Vidare krävs kunskaper om mänskliga beteenden med fokus på bemötande, relationer, kommunikation och samspel mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på teorier och kompetenser inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt ställer krav på en bred och uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

En skolkurator förväntas självständigt ta ansvar för sitt arbete samt hur den psykosociala insatsen konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbete utarbetas i dialog med rektor. Du förväntas också ha en god datorvana. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

Erfarenhet av arbete i Prorenata och ULF (upprepad eller längre frånvaro)

Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator till Bernadottegymnasiet

Ansök    Jun 19    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Bernadottegymnasiet är en kommunal skola som har funnits sedan 1996. Vi har runt 400 elever på skolan fördelade på Sam-beteendeprogrammet, Ekonomi-juridikprogrammet och en klass på Språkintroduktionsprogrammet med specialpedagogisk verksamhet. Allt arbete på Bernadottegymnasiet, både i ... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Bernadottegymnasiet är en kommunal skola som har funnits sedan 1996.

Vi har runt 400 elever på skolan fördelade på Sam-beteendeprogrammet, Ekonomi-juridikprogrammet och en klass på Språkintroduktionsprogrammet med specialpedagogisk verksamhet. Allt arbete på Bernadottegymnasiet, både i och utanför lektionerna, ska utgå från våra ledord; synlighet, stöd, struktur och ansvar. Skolan präglas av en god gemenskap och ska genomsyras av ett respektfullt uppträdande. Vi tror att en nära relation till eleverna – till exempel under våra så kallade intensivveckor, idrotts- och friluftsaktiviteter – lägger grunden för att lyckas med arbetet i klassrummet.

Arbetsbeskrivning
Skolkuratorn bidrar med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett direkt stöd i verksamheten både till grupper, enskilda elever samt till pedagoger och ledning. 

Hälsofrämjande och förebyggande insatser på organisation-, grupp- och individnivå. Skolsocial kartläggning/utredning av enskild elev. Samtal med elever i grupp och enskilt. Dokumentation av arbetet med enskilda elever. Flerpartssamtal elev- föräldrar - lärare – nätverk. Handledning och konsultation av skolpersonal. Medverka, genom samarbete inom elevhälsan och skolans övriga personal, till att skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande mot psykisk ohälsa, mobbning, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Arbeta med krishantering och konfliktlösning. Samverka kring insatser för enskilda elever med verksamheter och myndigheter utanför skolan som har ungdomar som målgrupp.

Kvalifikationer
Du har en socionomexamen.

Meriterande är:

- Grundläggande psykoterapiutbildning "steg 1"
- Utbildning i MI Motiverande samtal
- Dokumenterad erfarenhet av samarbete i elevhälsoteam eller motsvarande
- Kunskap om skolans styrdokument såsom skollag, sekretesslag med mera
- Vana att föreläsa inför grupper av elever och personal
- Ha förmåga att ta fram och genomföra/föreläsa utifrån olika upplägg inför elever och medarbetareDu har ett främjande och förebyggande perspektiv, likväl som ett åtgärdande. Du har bred erfarenhet från arbete med barn och ungdomar, gärna i gymnasieåldern och du har professionella kunskaper i samtalsmetodik. Som person önskar vi gärna att du utstrålar engagemang, glädje och har en god förmåga och vilja att samverka med såväl elever, lärare, övrig personal och skolledning. Du har lätt för och finner glädje i att ta initiativ och knyta kontakter. Du har därtill ett lösningsorienterat förhållningssätt både gentemot den enskilda eleven och i förhållande till arbetsuppgifter i de grupper du ingår i. Det förväntas att du har ett ansvarskännande och självständigt arbetssätt samt att du är strukturerad och har en känsla för kvalitet. Ett nära samarbete med lärare och övrig personal är avgörande för att lyckas i uppdraget. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder en spännande arbetsplats med möjlighet till friskvårdstimme och friskvårdbidrag samt möjlighet till handledning utifrån din roll som kurator hos oss.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator F-6 till Hässelby Villastads skola

Ansök    Jun 22    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Vill du vara med och göra en bra skola ännu bättre? Hässelby Villastads skola är en kvalitetsmedveten, lärarvänlig och rolig skola, belägen i ett lugnt villaområde nära Mälaren. Vi är en skola med ca 950 elever från F-9 och en personalstyrka på ca 120 personer, bestående av lärare, fritidshemspersonal, elevhä... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Vill du vara med och göra en bra skola ännu bättre?
Hässelby Villastads skola är en kvalitetsmedveten, lärarvänlig och rolig skola, belägen i ett lugnt villaområde nära Mälaren.

Vi är en skola med ca 950 elever från F-9 och en personalstyrka på ca 120 personer, bestående av lärare, fritidshemspersonal, elevhälsa, serviceavdelning och skolledning. Vi är en skola i ständig förändring med ett högt söktryck och drivna medarbetare. Vi står för trygga elever med struktur och ordning i fokus och eftersträvar att bli än mer digitaliserade i kommunikationen med elever och vårdnadshavare. Vi förväntar oss att alla medarbetare är delaktiga och bidrar med positiv energi och kompetens i såväl undervisning, som under konferenser och övriga möten med elever, föräldrar och kollegor.

Mentorskapet är ett stort fokus på vår skola, där grunden att skapa goda relationer till eleverna är av stor vikt.

Vi ser fram emot din ansökan!

Arbetsbeskrivning
I arbetet som skolkurator kommer du att ansvara för eleverna i åk F-6. Du ingår i skolans elevhälsoteam, där du får bidra med ett socialt och psykosocialt perspektiv i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Du kommer ha ett nära samarbete med skolans andra skolkurator, som ansvarar för elever i åk 7-9, men alla elevhälsans professioner arbetar nära varandra och samverkar och kompletterar varandra i vårt dagliga arbete. Elevhälsan är ett eget arbetslag på skolan med en arbetslagsledare som ansvarar för gruppen. Tillsammans med övriga i laget och skolledningen strävar du mot att skapa goda förutsättningar för våra elever, både för deras måluppfyllelse och välmående. Vi arbetar även gemensamt med skolans struktur och organisation för utveckling av värdegrund och likabehandling.

- Som skolkurator kommer du att utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskild elev. Du medverkar i att upprätta nödvändig dokumentation  samt samordna insatser av social karaktär kring eleverna.
- Ge handledning och konsultation till personal.
- Stödsamtal och psykosocialt arbete med enskild elev och i grupp/klass.
- Kris och konflikthantering.
- Initiera och medverka i anmälningar till socialtjänsten samt samverkan med socialsekreterare eller behandlare.
- Förmedla kontakt till landstinget som t ex första linjen, BUP, habiliteringen eller andra verksamheter.
- Du samarbetar med elevernas vårdnadshavare.

Kvalifikationer

- Vi söker dig som är socionom, beteendevetare eller har annan motsvarande utbildning.
- Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av att arbeta som skolkurator. Du tycker om att vara bland barn och ungdomar och har lätt för att skapa goda relationer.
- Du är kunnig i den lagstiftning som styr socialt arbete, skolverksamhet och sekretess.
- Du har en god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift.
- Rollen som skolkurator ställer krav på självständighet, initiativtagande samt professionalitet.

Som person är du lyhörd för elevernas och personalens behov. Du är tydlig, respektfull och har en god förmåga till att samverka med såväl våra elever som skolans vuxna. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.

Intervjuer kommer att ske löpande. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator 7-9 skola

Ansök    Jun 28    Tellusskolan II AB    Skolkurator
Skolkurator på Thea Privata Grundskola i Bromma Rollen Thea Privata Grundskola i Bromma söker en kurator som delar uppfattningen att skolans förmåga att möta elever och utvecklas för elevernas bästa beror på din och andras förmåga att arbeta för en kultur där elevens mående och sociala utveckling är grunden till för lärande och bildning. Som kurator är det av vikt att du vill använda dina förmågor för att arbeta direkt med elev samtidigt som du deltar som ... Visa mer
Skolkurator på Thea Privata Grundskola i Bromma
Rollen
Thea Privata Grundskola i Bromma söker en kurator som delar uppfattningen att skolans förmåga att möta elever och utvecklas för elevernas bästa beror på din och andras förmåga att arbeta för en kultur där elevens mående och sociala utveckling är grunden till för lärande och bildning.
Som kurator är det av vikt att du vill använda dina förmågor för att arbeta direkt med elev samtidigt som du deltar som en drivande och kompetent kraft i elevhälsans långsiktiga främjande och förebyggande arbete.

Om Thea Privata Grundskola
På Thea siktar vi mot höga mål och stora skolvisioner. Här binder retorikundervisning och det svenska språket ihop skolans viktiga kärnämnen. Matematiken får ett extra lyft med nivåuppdelad undervisning där eleverna möter högt ställda mål och en genomtänkt struktur. Att vår vision utövas i lagom stora skolor betyder dessutom att alla elever bli sedda och uppmärksammade av närvarande och engagerade vuxna.
På Thea möter du engagerade lärare och elever i årskurs 7 till 9 i en trygg skolmiljö.
Thea är en del av Tellusskolan som driver två starka och efterfrågade varumärken; Robinsonskolorna i Enköping och Thea i Linköping och Bromma med sammanlagt runt 900 utbildningsplatser.

Arbetsuppgifter
Vår uppfattning är att du kommer att dela din tjänst så att du arbetar mot enskilda elever och med elevgemensamma frågor inom ramen för elevhälsan. Som skolkurator har du ansvar att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande avseende psykosociala faktorer. Din roll är att arbeta med eleverna i hela deras sociala sammanhang om behov finns i samarbete med externa myndigheter och instanser.
Du samarbetar nära övrig personal inom elevhälsan och nära skolans kollegium och tar i det arbetet ansvar för projekt eller uppgifter inom skolans läsårsbundna verksamhet, bland annat avseende årliga uppdateringar av plan mot kränkande behandling, elevhälsomöten och elevkonferenser samt uppföljning av incidentrapporter.

Dagliga arbetsuppgifter
Bidra med insatser i socialt och psykosocialt arbete på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.
Medverka till att alla elever uppnår kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande.
Uppmärksamma elever som far illa, elever i socialt utsatta sammanhang och elever som visar tecken på psykisk ohälsa.
Tillsammans med elevhälsans övriga professioner medverka till att elever i behov av särskilt stöd får sina behov allsidigt kartlagda och bedömda.
Samverka kring insatser för enskilda elever med verksamheter och myndigheter utanför skolan som har barn och ungdomar som målgrupp.
Medverka till att skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande mot psykisk ohälsa, mobbing, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.


Kompetenser
Socionom eller motsvarande

Meriterande erfarenheter
Relevant utbildning och erfarenhet för kuratorsuppdraget, socionom eller motsvarande.
Arbetslivserfarenhet av arbete på högstadium eller av elevhälsans ansvarsområden eller arbete i nära samverkan med vårdnadshavare. Psykoterapeutisk kompetens eller erfarenhet.
Erfarenhet av sociala och emotionellt arbete med elever


Egenskaper
Du har ett stort engagemang för elevernas lärande och utveckling.
Du har god förmåga att rådgiva och ge konsultativa insatser.
Du skapar goda relationer med eleverna.
Du har god samarbetsförmåga med medarbetare och vårdnadshavare.
Du har fungerande rutiner runt dokumentation och uppföljning.
Dessutom gillar du att ha kul på jobbet!


Vårt erbjudande till dig
Ett gott samarbete med engagerade och kompetenta kollegor på en skola där både elever och lärare trivs.
Urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, så ansök så snart som möjligt om du känner att tjänsten som är rätt för dig.
Tjänsten omfattar 40 %
Tillträde: Snarast


Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

ISSR will need a skolkurator/school counselor

Ansök    Jun 15    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Allmän information: The International School of the Stockholm Region is a publicly funded international school in Stockholm. The school runs the International Baccalaureate’s curricula.  The Primary Years Program (PYP) is offered to students from 5-11 years of age, the Middle Years Program (MYP) is offered ... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Allmän information:

The International School of the Stockholm Region is a publicly funded international school in Stockholm.

The school runs the International Baccalaureate’s curricula.  The Primary Years Program (PYP) is offered to students from 5-11 years of age, the Middle Years Program (MYP) is offered to students from 11-16 and the Diploma Program (DP) is available for students from 16-19 year of age.  The school’s language of instruction is English for all subjects.

Tjänstebeskrivningen:

This fall ISSR will need a school counselor for students in MYP and DP with occasional consulting in PYP.  The counselor is a member of the student care teams and the wellbeing team, working together with advisors and administrators to monitor the social/emotional needs of the ISSR student body.  The school’s language of instruction is English. However, the role also requires formal documentation in Swedish.


Responsibilities include:

- Collaborate with community resources (social services, psychiatric services, law enforcement, young health care centers, etc.)
- Work with students with acute needs
- Work preventatively in advisory and whole school context.
- Conduct professional conversations with individual students and their families.
- Being a member of the student health care teams and the wellbeing team.
- Participating in establishing, implementing, and revising intervention plans.
- Being a part of the school’s quality assurance work

 

Qualifications:

- Socionomexamen or equivalent
- Communicates with fluency in spoken and written Swedish and English

 

Other qualifications may also include:

- Worked as a school counselor in a Swedish setting.
- Experienced in working with social work organizations.
- Competent with IT (Windows platform, Smartboard, HTML, and other tools for learning).

 

-Heltid 100%

-Tillsvidare

-Interviews will be conducted on-going

-Start date:  2023-08-07

-Contact person:

Karin Henrekson Ahlberg,  karin.henrekson-ahlberg@stockholm.se

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkuratorer för elevhälsans arbete i Stockholms stad

Ansök    Jun 13    Miljonbemanning AB    Skolkurator
Om programmet för elevhälsans arbete i Stockholms stad Programmet för elevhälsans arbete är ett stödmaterial för elevhälsan i Stockholms stad. Syftet med programmet är att skapa en gemensam plattform för elevhälsans arbete i stadens skolor och fungera som ett stöd för skolledare och elevhälsans professioner i arbetet med att utforma en tydlig struktur för elevhälsans arbete på respektive skola. Utifrån detta stödmaterial arbetar sedan varje skola fram sin... Visa mer
Om programmet för elevhälsans arbete i Stockholms stad

Programmet för elevhälsans arbete är ett stödmaterial för elevhälsan i Stockholms stad. Syftet med programmet är att skapa en gemensam plattform för elevhälsans arbete i stadens skolor och fungera som ett stöd för skolledare och elevhälsans professioner i arbetet med att utforma en tydlig struktur för elevhälsans arbete på respektive skola. Utifrån detta stödmaterial arbetar sedan varje skola fram sin elevhälsoplan utifrån skolans identifierade behov och förutsättningar.

För detta progam söker vi nu flera skolkurator som ska bidra med sociala bedömningar och psykosociala insatser för att undanröja hinder för lärande och skapa tillgängliga lärmiljöer som främjar alla elevers lärande, sociala utveckling och hälsa.

Dina arbetsuppgifter:

- Socialt utrednings- och kartläggningsarbete.

- Samtal med elever, både enskilt och i grupp.

- Föräldrasamarbete samt nätverksmöten.

- Handledning och konsultation till skolpersonal i psykosociala frågor.

- Dokumentation enligt förvaltningslagen gällande ärendehandläggning och enligt skollagen gällande det systematiska kvalitetsarbetet.

- Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlingsplaner i värdegrundsarbete och plan mot kränkande behandling och diskriminering.

- Medverka i skolans arbete för krisberedskap och uppdaterade krisplaner.

- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.

- Är ett stöd i skolans uppdrag att samverka internt och med externa aktörer kring barn i social utsatthet och här bidra till att utveckla rutiner och vara ett organisatoriskt stöd inom skolan i förhållande till anmälningsplikten

- Samverka i förebyggande och främjande syfte med socialtjänst, hälso-och sjukvård, fritidsverksamheter och polis.

Vem är du?

Du som söker ska ha godkänd socionomexamen, 210 högskolepoäng (högskolepoäng för fullgjord utbildning enligt tidigare studieordning godtas).

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som:

- Är noggrann och har god samarbetsförmåga.

- Är lyhörd och öppen samt har en vilja till delaktighet och utveckling.

- Tar egna initiativ i samband med självständiga uppgifter.

- Behärskar det svenska språket i tal och skrift.

Meriterande

Det är meriterande om du är auktoriserad socionom och har tre (3) eller flera års erfarenhet av att utföra arbetsuppgifter motsvarande de som omfattas av denna tjänst samt hundra (100) eller flera timmar handledning av handledare som är godkänd av nämnden för socionomauktorisation.

Övrigt

Detta uppdrag är till en början på ca tolv (6) månader med stor chans till förlängning. Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp din ansökan. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta Michel Rizk via mejl på michel.rizk@miljonbemanning.se

Om Miljonbemanning

Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet.

Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål.

Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Visa mindre

Skolkurator Hökarängsskolan

Ansök    Jun 12    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning "Tillsammans tar vi nästa steg - Vi vet vad vi kan, vart vi är på väg och hur vi tar oss dit" Hökarängsskolan omfattar årskurserna F-9 i grundskola och grundsärskola samt fritidshem, fritidsklubb. Verksamheten omfattar cirka 650 elever.  På vår skola ska varje elev vara i goda lärproce... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
"Tillsammans tar vi nästa steg - Vi vet vad vi kan, vart vi är på väg och hur vi tar oss dit"

Hökarängsskolan omfattar årskurserna F-9 i grundskola och grundsärskola samt fritidshem, fritidsklubb.

Verksamheten omfattar cirka 650 elever.  På vår skola ska varje elev vara i goda lärprocesser, trivas och må bra här och nu och lämna skolan med goda resultat och väl rustad för framtiden. Personalen ska vara engagerad och ha höga förväntningar på varandra, sig själva och eleverna. Eleverna ska vara engagerade, delaktiga och ansvarstagande. Skolans engagerade och kompetenta elevhälsoteam består av skolsköterska, kuratorer, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare och skolsocionom. 

Hökarängsskolan är en nyrenoverad 1950-talsskola med stora fina lokaler. Entrén och skolans ljushall är välkomnande och hjärtat i skolan. Här finns elevhälsans lokaler, expedition, personalrum, arbetsrum, vaktmästeri och praktisk-estetiska lärsalar.

Arbetsbeskrivning
Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Du kommer vara en av två kuratorer på skolan och med en inriktning mot elever i årskurs 7-9. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal.

I kuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.

Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner gällande droger, plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Kvalifikationer
Socionomexamen 210 HP.

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten. Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Kuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Kurator till Norra Real

Ansök    Jun 7    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Norra Real är en attraktiv gymnasieskola i centrala Stockholm som präglas av motiverade elever i en trygg och inkluderande lärmiljö. På skolan finns naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och humanistiskt program. Vi erbjuder inom det naturvetenskapliga programmet dels natur/natur, d... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Norra Real är en attraktiv gymnasieskola i centrala Stockholm som präglas av motiverade elever i en trygg och inkluderande lärmiljö.

På skolan finns naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och
humanistiskt program. Vi erbjuder inom det naturvetenskapliga programmet dels natur/natur, dels profiler mot forskning, matematik och miljö. Det humanistiska programmet är profilerat mot kultur. Inom det samhällsvetenskapliga programmet finns utöver sam/sam en profil mot miljö och hållbar utveckling. Utbildningarna ska ge varje elev bästa möjliga förutsättningar för framgångsrika högskolestudier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Vi är ca 1000 elever och ca 90 medarbetare. Elevhälsoteamet består av två skolsköterskor, en kurator, en specialpedagog och en studie- och yrkesvägledare. Elevhälsoteamet är en strategisk och central resurs för hela skolan och leds formellt av en biträdande rektor.

Arbetsbeskrivning
Skolkuratorn bidrar med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett direkt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper. Arbetet på en övergripande nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling.


• Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete, till exempel föreläsningar
• Dokumentation av arbetet med enskilda elever.
• Föräldrasamtal och nätverksmöten.
• Handledning och konsultation av skolpersonal.
• Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlingsplaner i
värdegrundsarbete och mot mobbning och andra kränkande handlingar.
• Arbeta med krishantering och konfliktlösning.
• I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.
• Socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete.
• Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering och polis.

Som del av Norra Reals elevhälsoteam förväntas du aktivt deltaga i vårt gemensamma utvecklingsarbete. Inom de närmaste 3-5 åren planerar skolledning och elevhälsoteam att fokusera bland annat på följande utvecklingsområden:

• Förebyggande arbete mot stress och psykisk ohälsa
• Gruppsykologiska processer och teambuilding
• Elevhälsoteamets rutiner och processer för att stödja ett aktivt mentorskap
• Relationell kompetens

Kvalifikationer
Socionomexamen 210 HP.

Meriterande är även:
Grundläggande psykoterapiutbildning "steg 1".
Utbildning inom ACT och vana att föreläsa inför grupper av elever och personal.
Du har bred erfarenhet från arbete med barn och ungdomar, främst i gymnasieåldern. Vi ser gärna att du som person utstrålar engagemang, glädje och mod. Du har lätt för och finner glädje i att ta initiativ och knyta kontakter. Du har därtill ett lösningsorienterat förhållningssätt både gentemot den enskilda eleven och i förhållande till arbetsuppgifter i de grupper där du ingår. Dokumenterad erfarenhet av samarbete i elevhälsoteam eller motsvarande är meriterande. Detsamma gäller kunskap om skolans styrdokument såsom skollag, sekretesslag med mera. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Övrigt
Vi erbjuder handledning, friskvårdspeng och kontinuerlig kompetensutveckling. I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.  Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Kurator till Thoren Business School

Ansök    Jun 2    Thorengruppen AB    Skolkurator
Skolan har en god struktur och väl utvecklade rutiner för elevhälsans arbete, som fäster stor vikt vid det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Som kurator utgör du en viktig del i skolans elevhälsa, där du tillsammans med övriga medlemmar ur elevhälsan driver utvecklingen framåt med utgångspunkt ur beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Vi söker en person med bred erfarenhet av kurators arbete. Du innehar en positiv elevsyn och tycker om att röra... Visa mer
Skolan har en god struktur och väl utvecklade rutiner för elevhälsans arbete, som fäster stor vikt vid det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Som kurator utgör du en viktig del i skolans elevhälsa, där du tillsammans med övriga medlemmar ur elevhälsan driver utvecklingen framåt med utgångspunkt ur beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.
Vi söker en person med bred erfarenhet av kurators arbete. Du innehar en positiv elevsyn och tycker om att röra dig ute i verksamheten bland våra elever och lärare. Du är entusiasmerande i ditt individuella arbete och bidrar engagerat till elevhälsans gemensamma arbete. Tjänsten inbegriper en stor frihet vilket kräver att du arbetar målinriktat och strukturerat.
Personen bör ha en god erfarenhet av att ha kontakt med elever, föräldrar och myndigheter utanför skolan. Vi ser även att personen har kunskap om och arbetar utifrån de förordningar och lagar som skolan styrs av.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med start 1/8, deltid 40 %, ev. kan tjänsten kombineras med tjänst på TBS Solna (med ytterligare 40 %).
Vi ber dig att skicka in personligt brev, CV och examensbevis. Vi tar emot ansökningar via mejl.
Anställningsintervjuer kan komma att genomföras innan ansökningstidens utgång.
Ansökan mejlas till:
malin.bragner@odengymnasiet.se
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta skolans kommande rektor Malin Bragner (som tillträder den 1/8).
Malin nås på 08/40028991 alt. 073/5227491.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tjänsten kan eventuellt komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Kurator Utbildningsförvaltningen

Ansök    Maj 31    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Nybohovsskolan är en F-6 skola med cirka 225 elever och ligger uppe på Nybohovshöjden i en växande del av Liljeholmen. Sk... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden.

Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning
Nybohovsskolan är en F-6 skola med cirka 225 elever och ligger uppe på Nybohovshöjden i en växande del av Liljeholmen.
Skolan omringas av skog och bidrar till optimala möjligheter för uteverksamhet. Vi har en fantastisk stor skolgård med flertalet lek- och klätterställningar.
Vår skolmiljö präglas av lärande, kreativa uttryck, delaktighet och elevinflytande.
Klassrummen är ljusa, rymliga och modernt utrustade med interaktiva projektorer.
Vi använder Skolplattformen som vår interna och externa kommunikationskanal mellan elever, personal och vårdnadshavare.

Gå gärna in på vår hemsida och Instagram för mer information om vår verksamhet:

https://nybohovsskolan.stockholm.se/
https://www.instagram.com/nybohovsskolan/

Arbetsbeskrivning
Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal.

I kuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.

Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner gällande droger, plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Kvalifikationer
Socionomexamen 210 HP.

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten. Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Kuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Kurator till Kvarnbackaskolan

Ansök    Maj 23    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Kvarnbackaskolan är en kommunal skola som ligger i norra Stockholm, nära Kista centrum. Vi har goda resultat med välfungerande rutiner och strukturer. I skolan går det ca 340 elever, var och en med sina erfarenheter, förkunskaper och förutsättningar. Vi har elever från förskoleklass til... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Kvarnbackaskolan är en kommunal skola som ligger i norra Stockholm, nära Kista centrum.

Vi har goda resultat med välfungerande rutiner och strukturer. I skolan går det ca 340 elever, var och en med sina erfarenheter, förkunskaper och förutsättningar. Vi har elever från förskoleklass till årskurs 6, samt anpassad skola (fd grundsärskola) åk F-6 med f.n. 32 elever inskrivna. Skolan har fritidsverksamhet för elever i de yngre åldrarna samt öppen fritidsverksamhet för de äldre eleverna. Elevunderlaget består av elever från närområdet i Kista och Husby. Vi arbetar språkutvecklande i hela skolan utifrån ett genrepedagogiskt förhållningssätt som ska genomsyra all undervisning. Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt och alla ska kunna känna sig sedda och inkluderade. Skolans elevhälsoteam är fulltaligt med  - förutom skolkurator - skolsköterska, psykolog, speciallärare, specialpedagog samt logoped. Elevhälsoteamet är för närvarande ett eget arbetslag. Vi strävar efter att arbeta förebyggande och främjande i enlighet med skolans elevhälsoplan. Därför är elevhälsoteamets personal ofta med på de övriga arbetslagens möten samt syns ute i skolans ordinarie verksamhet. Det är god stämning bland personalen och attityden präglas av ett stort kollegialt engagemang.

Lägg till länk till skolan. http://https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/grundskola/kvarnbackaskolan-f-6/

Arbetsbeskrivning
Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal.

I kuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete. Eftersom en stor del av skolans verksamhet är anpassad skola så sköter kurator också sociala utredningar (en av fyra utredningar som krävs för att skrivas in i anpassad skola). Erfarenhet av att skriva sociala utredningar är därför meriterande.

Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av plan mot kränkande behandling, handlingsplaner gällande droger och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Kvalifikationer
Socionomexamen 210 HP.

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten. Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av flera olika perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. 

Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Kuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Eftersom det är mycket skrivande i rollen som skolkurator krävs det en väldokumenterad förmåga att uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift. Ytterligare språk är också meriterande eftersom vi har en mångkulturell elev- och personalgrupp.

Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Vällingbyskolan söker kurator till vikariat

Ansök    Maj 26    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Om skolan Vällingbyskolan - skolan som tänker nytt! Inför nästa läsår satsar vi på att förstärka elevhälsoarbetet. Det gör vi bland annat genom fler speciallärare, heltidsmentorer, två kuratorer och utökning av skolsköterska. Vällingbyskolan är en trevlig F-9 skola med grundsärskola (anpassad grundskola) so... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Om skolan

Vällingbyskolan - skolan som tänker nytt!
Inför nästa läsår satsar vi på att förstärka elevhälsoarbetet.

Det gör vi bland annat genom fler speciallärare, heltidsmentorer, två kuratorer och utökning av skolsköterska.

Vällingbyskolan är en trevlig F-9 skola med grundsärskola (anpassad grundskola) som ligger nära Vällingbys centrum och fina grönområden. Sammanlagt finns ca 860 elever och 145 medarbetare. På Vällingbyskolan finns det engagerad och erfaren personal som strävar efter att göra bästa möjliga skola för sina elever. Under de närmaste åren kommer vi tillsammans arbeta med att utveckla verksamheten med elevers lärande och undervisningskvalitet i fokus. Skolledningen består av rektor, fyra biträdande rektorer samt en administrativ chef.
Vällingbyskolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektorer, specialpedagoger, skolsköterskor, psykolog, studie- och yrkesvägledare samt två kuratorer. Vi har en specialpedagog på varje stadie samt även speciallärare.

Arbetsbeskrivning


Som skolkurator är du en viktig del av Vällingbyskolans elevhälsoteam och bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med skolans andra skolkurator samt med elevhälsans övriga professioner, övrig skolpersonal och vårdnadshavare. Du arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande och verkar nära eleverna på skolan i vardagen. I uppdraget ingår det att genomföra aktiviteter riktade till klasser och grupper av elever, samtal med enskilda elever samt närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten. Du kommer även att handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Du är delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner och i din roll bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem, samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Tjänsten är ett vikariat under läsåret 23/24.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en socionomexamen eller likvärdig utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som skolkurator eller inom socialtjänsten.

För att lyckas i rollen är det viktigt att du är en kommunikativ, positiv, stabil, strukturerad och självgående person. Vi ser gärna att du har en god förmåga att se helheter och ser till hela verksamheten i agerande och beslut.

Övrigt
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi kommer att intervjua löpande för denna tjänst, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

School Counsellor (permanent, 50%)

Reports to: Dean of Students The counsellors at SIS are a social emotional guide and a life coach for students. They develop, implement and manage school guidance programs while working with students in individual, small group and classroom settings. They assist students with creating a conducive learning environment & plans for their education and life. They monitor student social emotional progress to ensure counselling programs are effective. Main roles... Visa mer
Reports to: Dean of Students
The counsellors at SIS are a social emotional guide and a life coach for students. They develop, implement and manage school guidance programs while working with students in individual, small group and classroom settings. They assist students with creating a conducive learning environment & plans for their education and life. They monitor student social emotional progress to ensure counselling programs are effective.
Main roles and responsibilities:
Support students in relation to personal, social and emotional needs
Coach and advise parents
Serve as student advocate and counsel on personal problem-solving skills
Serve as Deputy Safeguarding members in the Child Protection Committee
Coordinate on behalf of students and the school (when needed) and be the liaison with external agencies (Social Services, referrals to outside professionals, etc.)
Maintain confidential documentation of all incidents brought to their attention
Collaborate in creating and analysing student surveys
Collaborate with teachers to identify problematic student behaviours in need of intervention, and make recommendations that can be implemented in classroom
Lead conflict resolution training and support for the students
Work closely in the transitioning of students from one grade to the next; collaborate with leadership to make recommendations from a social-emotional perspective for student placement
Support teaching staff in the collaboration with parents, when needed, and close collaboration with teachers and staff to develop strategies that are in the best interest of the student

Implementation and follow-through of student programs:
Support the development of the Advisory programs in the school and help with its implementation
Contribute to the development of the PSHE curriculum in the school and supporting teachers in its implementation
Initiate new programs at school based on the social emotional needs of the student body
Bring in the latest research regarding student wellbeing practices into the school community and educate the community

Collaboration with the Learning Support Team:
Collaborate with Learning Support to make recommendations for supplemental support for students in need
Collaborate with admissions when needed in reviewing applications of students with special needs to determine school’s suitability to meet those needs

Guidance and counselling:
Work in the area of advising students in regards to Swedish gymnasium / IB program in Upper school
Uploads 9th-grade student grades to the required Swedish platform.
Implement and promote Fair and Equal Treatment Plan, Child Protection, and anti-bullying interventions

Required Qualifications and Attributes:
Degree in Counselling with an emphasis on social-emotional development and learning
Work experience as a social-emotional counsellor- school experience preferred
Experience in working with and awareness of Swedish laws protecting the rights of children
High familiarity with Fair and Equal Treatment Plan, Child Protection, and anti-bullying interventions
Knowledge of Swedish Gymnasium system
Knowledge of the DP program is a plus
Experience working in an international school environment
Excellent communication, collaboration and organizational skills
A strong ability to establish good rapport with students and adults
Ability to maintain confidentiality
Ability to treat students with positive regard and an open mind
Ability to take initiative and work independently

Desired Skills and Experience:
Fluent in English and working knowledge of Swedish(reading, writing, speaking)

About us
Stockholm International School (SIS) is going through an exciting stage in its history. In autumn 2023, the School will move in to the Norra Latin building which, together with our existing site on Johannesgatan, will create an impressive campus in the heart of the dynamic city of Stockholm. Already the leading choice for the region’s globally mobile diplomatic, business, and research community, this new addition to the School will allow us to expand to meet increasing demand from parents and provide a modern teaching environment in landmark buildings of immense heritage.
SIS students represent 60 countries and there are around 35 nationalities among our staff, making us truly international. In our welcoming and supportive community we encourage diversity, and celebrate cultural variety. Our language of learning is English, but our outlook is global.
We recruit committed and accomplished staff who share our vision to educate and inspire generations of global change-makers, and who thrive in a collegiate environment.
Contract:
Permanent, 50 % (with six months probationary period)
Start: August 4, 2023
Salary:
Fixed salary
Application:
Last date of application May 20th. Interview process may start earlier.
Please note that we only accept applications in English and from qualified candidates.
Please send your letter of interest and CV to application@intsch.se , please mark your email with the subject ‘ Gr 9 &10; school counsellor’
At Stockholm International School we are committed to protecting children. Aligned with the recommendations of the International Task Force on Child Protection, we hold ourselves to a high standard of effective recruiting practices with specific attention to child protection. All applicants will therefore be required to undergo appropriate child protection screening. Included in the recruitment process will be a local and national police check as well as a mandatory police background check from the last year of employment in every country worked. Visa mindre

Campus Viktor Rydberg söker en kurator

Campus Viktor Rydberg söker en kurator. Tjänsten är visstid med omfattning ca 30-50% med start i augusti 2023 och sträcker sig över hela läsåret 23/24. Vi söker dig som har socionomutbildning eller likvärdig högskoleutbildning. Du har dokumenterad kunskap och erfarenhet från stödjande arbete med barn och ungdomar. Du har kunskap och erfarenhet av samarbete med andra funktioner och myndigheter inom socialtjänst och regioner. Som skolkurator är ett nära ... Visa mer
Campus Viktor Rydberg söker en kurator. Tjänsten är visstid med omfattning ca 30-50% med start i augusti 2023 och sträcker sig över hela läsåret 23/24.

Vi söker dig som har socionomutbildning eller likvärdig högskoleutbildning. Du har dokumenterad kunskap och erfarenhet från stödjande arbete med barn och ungdomar. Du har kunskap och erfarenhet av samarbete med andra funktioner och myndigheter inom socialtjänst och regioner.

Som skolkurator är ett nära samarbete och samverkan med övriga professioner inom skolan en självklar del av uppdraget, alltid med syftet att skapa en skola där alla elever ges förutsättningar att nå kunskapsmålen och utvecklas socialt. Du är en del av elevhälsoteamet och tillsammans arbetar ni med hälsofrämjande och förebyggande insatser. Arbetet ställer krav på hög samarbetsförmåga och goda ledaregenskaper.

Du kommer att ingå i ett nätverk för kuratorer inom stiftelsen och erbjuds även regelbunden handledning.

Inom Viktor Rydbergs skolor uppmuntrar vi och investerar i kollegial och individuell fortbildning kontinuerligt över året, för att du ska känna att du är med och utvecklar en mångsidig, kompetent och innovativ skola samtidigt som du själv utvecklas som ledare.


Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är en organisation som drivs av en klar och uttalad vision och verksamhetsidé, som går ut på att man vill ligga i framkant i den pedagogiska utvecklingen och bidra till att den svenska skolan i stort förbättras. Därför ger man stor pedagogisk frihet till medarbetarna, vars idéer bidrar till att driva verksamheten framåt, kompletterat med noggrann utvärdering och uppföljning. Elevernas uttalade och underförstådda behov, önskemål och förväntningar är vägledande för verksamheten. Vi har byggt upp en kultur av att arbeta i team i en tvåspråkig miljö, där både svenska och engelska är arbetsspråk. Varje skola har en egen ledningsgrupp, vilket ger korta beslutsvägar och bidrar till en kreativ arbetsmiljö. Stiftelsen har lång erfarenhet av att tillämpa IT, såväl pedagogiskt som administrativt och tillhandahåller de system och tekniska verktyg, som våra lärare behöver i alla aspekter av sitt arbete. Visa mindre

School Counsellor

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. More about the compan... Visa mer
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.


More about the company and its schools can be found at www.engelska.se


Vi på Internationella Engelska Skolan i Årsta söker efter en skolkurator.

För arbete tillsammans med ytterligare en skolkurator och resten av vårt elevhälsoteam söker vi dig som har stort intresse och erfarenhet av förebyggande insatser på såväl skol-, klass- som individnivå. Arbetet som kurator är ibland akutstyrt och innebär kontakt med vårdnadshavare och myndigheter, samt att göra social kartläggning vid behov.

Vi ser att du är examinerad socionom eller beteendevetare. Du har dokumenterat god erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna i skolmiljö och i en liknande roll.

Om du känner igen dig, är du varmt välkommen med din ansökan, framför allt om du gillar att arbeta tillsammans med andra för att nå högt ställda mål. Du lockas av tanken att arbeta i ett ungt, nytänkande kollegium med tydlig internationell profil, där mer än hälften av personalen kommer från utlandet. Du vill sätta din prägel samt vara med och forma ett modernt elevhälsoteam – och det gör du med din entusiasm och ditt yrkeskunnande.

Så lite om IES Årsta. Vi är centralt placerade i Årsta, nära Gullmarsplan och Stockholms innerstad, med goda kommunikationer i form av buss, tunnelbana och pendeltåg. Vi slog upp portarna i augusti 2017 och har nu ca 740 elever och 75 medarbetare. Elevgruppen är mycket diversifierad. De kommer från många olika kommuner i länet och har varierande skolbakgrund.

Vi tror på vår metod, the IES Ethos, att med tydligt fokus på studiero, trygghet och respekt bygga en positiv skolmiljö, som är tillåtande och inkluderande – och som ger bra skolresultat. Så gillar du kvalitetsfokus, då kan Internationella Engelska Skolan Årsta passa sig som hand i handsken.

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Skolkurator till Slättgårdsskolan

Ansök    Maj 8    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Slättgårdsskolan är en grundskola med ca 500 elever som för närvarande är uppdelade på två olika enheter sedan en brand 2020. Skolan är under uppbyggnad och under tiden går årkurs F-4 i en nybyggd del av Slättgårdsskolan i Bredäng och årskurs 5-9 i Vårberg. Slättgårdsskolan har en enga... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Slättgårdsskolan är en grundskola med ca 500 elever som för närvarande är uppdelade på två olika enheter sedan en brand 2020.

Skolan är under uppbyggnad och under tiden går årkurs F-4 i en nybyggd del av Slättgårdsskolan i Bredäng och årskurs 5-9 i Vårberg.

Slättgårdsskolan har en engagerad och ambitiös personal som bidrar till att utveckla vår verksamhet, vilket syns i de goda kunskapsresultaten. I vår skola möts du av glädje och stolthet, både från elever och vuxna. Personalgruppen har hög kompetens och stort engagemang för att skapa den bästa skolan för våra elever. Samverkan med hemmet är en viktig och betydande del av det vardagliga arbetet. Vi arbetar med att utveckla lärande i digitala miljöer och alla våra elever har varsitt digitalt verktyg.

Vi är stolta över Slättgårdsskolan och söker dig, som vill anta utmaningen att utveckla skolan vidare tillsammans med oss.

Arbetsbeskrivning
Slättgårdsskolan söker en kurator för ett uppdrag på 100% med inriktning mot de yngre åldrarna. En central del i arbetet kommer att utgöras av samarbetet med skolans andra kurator som arbetar med de äldre eleverna. Du kommer i rollen som skolkurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som skolkurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner, med lärare och fritidspersonal samt med elever och vårdnadshavare.

I skolkuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen kommer du hålla samtal samt utbildningar med elever enskilt och i grupp, hålla föräldrasamtal och närvara vid nätverksmöten, ansvara för kontakter med externa samarbetspartners, ingå i skolans trygghetsteam, ansvara för att revidera skolans plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling, handleda och konsultera skolpersonal, upprätta skolsociala utredningar, upprätta orosanmälningar till socialtjänsten, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.

Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner gällande droger, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. I rollen bidrar du med metoder för bearbetning av prioriterade utvecklingsområden, kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomutbildning samt har tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom skolväsendet och socialtjänst. Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Det krävs att du som skolkurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Skolkuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Campus Viktor Rydberg söker en kurator

Campus Viktor Rydberg söker en kurator. Tjänsten är visstid med omfattning ca 70% med start i augusti 2023 och sträcker sig över hela läsåret 23/24. Vi söker dig som har socionomutbildning eller likvärdig högskoleutbildning. Du har dokumenterad kunskap och erfarenhet från stödjande arbete med barn och ungdomar. Du har kunskap och erfarenhet av samarbete med andra funktioner och myndigheter inom socialtjänst och regioner. Som skolkurator är ett nära sam... Visa mer
Campus Viktor Rydberg söker en kurator. Tjänsten är visstid med omfattning ca 70% med start i augusti 2023 och sträcker sig över hela läsåret 23/24.

Vi söker dig som har socionomutbildning eller likvärdig högskoleutbildning. Du har dokumenterad kunskap och erfarenhet från stödjande arbete med barn och ungdomar. Du har kunskap och erfarenhet av samarbete med andra funktioner och myndigheter inom socialtjänst och regioner.

Som skolkurator är ett nära samarbete och samverkan med övriga professioner inom skolan en självklar del av uppdraget, alltid med syftet att skapa en skola där alla elever ges förutsättningar att nå kunskapsmålen och utvecklas socialt. Du är en del av elevhälsoteamet och tillsammans arbetar ni med hälsofrämjande och förebyggande insatser. Arbetet ställer krav på hög samarbetsförmåga och goda ledaregenskaper.

Du kommer att ingå i ett nätverk för kuratorer inom stiftelsen och erbjuds även regelbunden handledning.

Inom Viktor Rydbergs skolor uppmuntrar vi och investerar i kollegial och individuell fortbildning kontinuerligt över året, för att du ska känna att du är med och utvecklar en mångsidig, kompetent och innovativ skola samtidigt som du själv utvecklas som ledare.


Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är en organisation som drivs av en klar och uttalad vision och verksamhetsidé, som går ut på att man vill ligga i framkant i den pedagogiska utvecklingen och bidra till att den svenska skolan i stort förbättras. Därför ger man stor pedagogisk frihet till medarbetarna, vars idéer bidrar till att driva verksamheten framåt, kompletterat med noggrann utvärdering och uppföljning. Elevernas uttalade och underförstådda behov, önskemål och förväntningar är vägledande för verksamheten. Vi har byggt upp en kultur av att arbeta i team i en tvåspråkig miljö, där både svenska och engelska är arbetsspråk. Varje skola har en egen ledningsgrupp, vilket ger korta beslutsvägar och bidrar till en kreativ arbetsmiljö. Stiftelsen har lång erfarenhet av att tillämpa IT, såväl pedagogiskt som administrativt och tillhandahåller de system och tekniska verktyg, som våra lärare behöver i alla aspekter av sitt arbete. Visa mindre

Kurator till Grillska gymnasiet Liljeholmen

Ansök    Apr 18    Stadsmissionens Skolstift    Skolkurator
Om tjänsten Vi har en kurator som går på föräldraledighet hela nästa läsår och söker nu en vikarie. Vi söker dig som har relevant utbildning och erfarenhet av kuratorsarbete i skola. Du kommer att vara en del av vårt erfarna EHT och ingår specifikt i skolans sociala team tillsammans med socialpedagoger och skolsköterska. Som kurator möter du elever med olika typer av utmaningar och arbetar samtidigt förebyggande i en stimulerande miljö. Våra skolor ar... Visa mer
Om tjänsten

Vi har en kurator som går på föräldraledighet hela nästa läsår och söker nu en vikarie. Vi söker dig som har relevant utbildning och erfarenhet av kuratorsarbete i skola.

Du kommer att vara en del av vårt erfarna EHT och ingår specifikt i skolans sociala team tillsammans med socialpedagoger och skolsköterska. Som kurator möter du elever med olika typer av utmaningar och arbetar samtidigt förebyggande i en stimulerande miljö.

Våra skolor arbetar med en stark värdegrund för samhällsförbättring och lika värde. Därför är det viktigt för oss att du delar vår värdegrund.

Kvalifikationer

För denna tjänst förväntar vi oss att du har adekvat högskoleutbildning för uppdraget

Tidigare erfarenhet av liknande uppdrag på gymnasienivå är meriterande.

Vi söker dig som är flexibel, trygg, lyhörd och kan välja olika angreppssätt för att hitta lösningar. Du är prestigelös och trivs i en miljö där vi samarbetar och hjälps åt.

I våra skolor är det personliga mötet är viktigt. Du bör därför trivas med att arbeta med ungdomar och att stödja dem i sin utveckling mot starkare självkänsla och egenmakt.

Önskvärt är också erfarenhet av förebyggande hälsoarbete, kunskap och kompetens om ANT, sex och samlevnad, hälsovanor, stress och psykisk hälsa.

Vi värdesätter förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov samt förmågan att skapa goda relationer.

Du är nyfiken och arbetar aktivt för att varje elev ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar.

Det är viktigt för oss att du motiveras av att utmana dig själv, dina kollegor och elever för att bidra till din egen såväl som skolans och elevernas utveckling.

Villkor

Anställningsform: Vikariat

Omfattning: 100%

Tillträde: 230810

Kontakt: Jeanette Skaar Millqvist, Rektor

Vi eftersträvar en arbetsplats med jämlikhet, jämställdhet och mångfald.

Inför anställning begär vi alltid registerutdrag från polisen. Du kan beställa blanketten från polisens hemsida. Beställ gärna utdraget i förväg då viss handläggningstid förekommer.

Vid övertalighet inom Stadsmissionens Skolstiftelse kommer utannonserad tjänst i första hand att erbjudas anställda inom stiftelsen.

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.

Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen organisation som driver gymnasieutbildning på Grillska gymnasiet, Grillska gymnasiesärskolan och vuxenutbildning på Stadsmissionens Yrkeshögskola. Med cirka 3 000 elever är vi en av Sveriges största idéburna skolaktörer.

Skolstiftelsen arbetar efter en pedagogisk modell med gemensamma aktiviteter och arbetssätt. Det innebär bland annat att våra utbildningar präglas av samhällsengagemang, entreprenörskap och hälsa och har en tydlig verklighetsanknytning.

Att vara idéburen innebär framför allt att vi inte styrs av några andra intressen vår vision - en skola för ett mänskligare samhälle. Skolorna är friskolor som drivs i stiftelseform, vilket innebär att det inte finns någon ägare som tar ut vinst. Eventuellt överskott går till utveckling av verksamheten.

Stiftelsegrundaren Stockholms stadsmission har drivit utbildning redan 1857 och vi delar samma grundläggande, humana människosyn och värdegrund.

Genom utbildning kan vi förebygga utanförskap och stärka individens tro på sig själv och sin egen förmåga och arbeta mot vår vision om en skola för ett mänskligare samhälle. Visa mindre

Viktor Rydbergs skola Jarlaplan söker en kurator

Viktor Rydbergs högstadium Jarlaplan söker en kurator. Tjänsten är tillsvidare med omfattning 80-100%. Vi söker dig som har socionomutbildning eller likvärdig högskoleutbildning. Du har dokumenterad kunskap och erfarenhet från stödjande arbete med barn och ungdomar. Du har kunskap och erfarenhet av samarbete med andra funktioner och myndigheter inom socialtjänst och regioner. Som skolkurator är ett nära samarbete och samverkan med övriga professioner ... Visa mer
Viktor Rydbergs högstadium Jarlaplan söker en kurator. Tjänsten är tillsvidare med omfattning 80-100%.

Vi söker dig som har socionomutbildning eller likvärdig högskoleutbildning. Du har dokumenterad kunskap och erfarenhet från stödjande arbete med barn och ungdomar. Du har kunskap och erfarenhet av samarbete med andra funktioner och myndigheter inom socialtjänst och regioner.

Som skolkurator är ett nära samarbete och samverkan med övriga professioner inom skolan en självklar del av uppdraget, alltid med syftet att skapa en skola där alla elever ges förutsättningar att nå kunskapsmålen och utvecklas socialt. Du är en del av elevhälsoteamet och tillsammans arbetar ni med hälsofrämjande och förebyggande insatser. Arbetet ställer krav på hög samarbetsförmåga och goda ledaregenskaper.

Du kommer att ingå i ett nätverk för kuratorer inom stiftelsen och erbjuds även regelbunden handledning.

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolors verksamhet är innovativ och kännetecknas av hög kvalitet och lust att lära – både för elever och personal. Vi lär oss tillsammans och genom det når vi längre. Viktor Rydbergs skolor består av fyra gymnasieskolor och fyra grundskolor.

Inom Viktor Rydbergs skolor uppmuntrar vi och investerar i kollegial och individuell fortbildning kontinuerligt över året, för att du ska känna att du är med och utvecklar en mångsidig, kompetent och innovativ skola samtidigt som du själv utvecklas som ledare.


Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är en organisation som drivs av en klar och uttalad vision och verksamhetsidé, som går ut på att man vill ligga i framkant i den pedagogiska utvecklingen och bidra till att den svenska skolan i stort förbättras. Därför ger man stor pedagogisk frihet till medarbetarna, vars idéer bidrar till att driva verksamheten framåt, kompletterat med noggrann utvärdering och uppföljning. Elevernas uttalade och underförstådda behov, önskemål och förväntningar är vägledande för verksamheten. Vi har byggt upp en kultur av att arbeta i team i en tvåspråkig miljö, där både svenska och engelska är arbetsspråk. Varje skola har en egen ledningsgrupp, vilket ger korta beslutsvägar och bidrar till en kreativ arbetsmiljö. Stiftelsen har lång erfarenhet av att tillämpa IT, såväl pedagogiskt som administrativt och tillhandahåller de system och tekniska verktyg, som våra lärare behöver i alla aspekter av sitt arbete. Visa mindre

Skolkurator Södra Latins gymnasium

Ansök    Mar 14    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Södra Latin är en anrik gymnasieskola som präglas av internationalisering, kulturell profil och ett vetenskapligt förhållningssätt i en trygg och trivsam miljö. Respekten för varandra och rätten att vara sig själv värderar vi mycket högt på vår skola. Södra Latin erbjuder högskoleförb... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Södra Latin är en anrik gymnasieskola som präglas av internationalisering, kulturell profil och ett vetenskapligt förhållningssätt i en trygg och trivsam miljö.

Respekten för varandra och rätten att vara sig själv värderar vi mycket högt på vår skola.

Södra Latin erbjuder högskoleförberedande utbildningar på hög nivå såsom estetiska programmet, humanistiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, riksrekryterande spetsutbildning i musik samt språkintroduktion.

Välutbildade och engagerade lärare arbetar tillsammans med övrig personal för att våra elever ska känna arbetsglädje, trygghet och trivsel. För närvarande har vi ca 1100 elever och ca 130 personal. Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare samt biträdande rektorer. Elevhälsoteamet är en strategisk och central resurs för hela skolan och leds formellt av en biträdande rektor.

Södra Latins gymnasium ligger centralt på Södermalm, bara några minuter från Slussen.

Arbetsbeskrivning
Skolkuratorn bidrar med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett direkt stöd i verksamheten både till grupper och enskilda elever. 

- Hälsofrämjande och förebyggande insatser på organisation-, grupp- och individnivå.
- Skolsocial kartläggning/utredning av enskild elev.
- Samtal med elever i grupp och enskilt.
- Dokumentation av arbetet med enskilda elever.
- Flerpartssamtal elev- föräldrar - lärare – nätverk.
- Handledning och konsultation av skolpersonal.
- Medverka, genom samarbete med elevhälsan och skolans övriga personal, till att skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande mot psykisk ohälsa, mobbning, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.
- Samverka kring insatser för enskilda elever med verksamheter och myndigheter utanför skolan som har ungdomar som målgrupp.

Kvalifikationer
Socionomexamen

Meriterande:
Grundläggande psykoterapiutbildning "steg 1"
Dokumenterad erfarenhet av samarbete i elevhälsoteam eller motsvarande.
Kunskap om skolans styrdokument såsom skollag, sekretesslag med mera.
Vana att föreläsa inför grupper av elever och personal.

Du har ett främjande och förebyggande perspektiv, likväl som ett åtgärdande. Du har bred erfarenhet från arbete med barn och ungdomar, gärna i gymnasieåldern och du har professionella kunskaper i samtalsmetodik. Som person ser vi gärna att du utstrålar engagemang, glädje och har en god förmåga och vilja att samverka med såväl elever, lärare, övrig personal och skolledning. Du har lätt för och finner glädje i att ta initiativ och knyta kontakter. Du har därtill ett lösningsorienterat förhållningssätt både gentemot den enskilda eleven och i förhållande till arbetsuppgifter i de grupper du ingår i. Det förväntas att du har ett ansvarskännande och självständigt arbetssätt samt att du är strukturerad och har en känsla för kvalitet. Ett nära samarbete med lärare och övrig personal är avgörande för att lyckas i uppdraget. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Vi genomför intervjuer löpande.

Tjänsten är ledig under förutsättning att den ej tas i anspråk av personal med företrädesrätt inom staden.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Kurator Fruängens skola (Projekt 1år)

Ansök    Mar 29    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Fruängens skola är en F-9-skola med 650 elever i grundskola och grundsärskola. Vi är cirka 130 medarbetare.  Skolan är belägen med närhet till goda kommunikationer - tunnelbana och bussar. Området präglas av en bebyggelse från 50- och 60-talen samt pågående byggnation med inflyttning ... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning

Fruängens skola är en F-9-skola med 650 elever i grundskola och grundsärskola.

Vi är cirka 130 medarbetare. 

Skolan är belägen med närhet till goda kommunikationer - tunnelbana och bussar. Området präglas av en bebyggelse från 50- och 60-talen samt pågående byggnation med inflyttning till området. Skolan består av sex byggnader vackert belägna i en cirkel runt talldungar och skolgårdar. Skolan är tillgänglighetsanpassad. Vi har en hög andel legitimerade och ämnesbehöriga lärare.

Skolans elevhälsoteam består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare.

Tjänsten är ett projekt på 1 år, men det finns goda möjligheter till att den kan komma att leda till en tillsvidare anställning. 

Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal i Stockholms stad.

Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Arbetsbeskrivning 

Det här projektet riktar sig främst till elever med hög skolfrånvaro. Vi har elever som av olika anledningar har svårt att komma till skolan och vi behöver hjälpa dem att komma tillbaka till skolan. Uppdragen kommer att förmedlas via elevhälsoteamet. Det kommer att ställa höga krav på flexibilitet på den som tilldelas tjänsten. Tjänsten kommer också att innebära sedvanliga kuratorsuppgifter parallellt med frånvaroarbetet. Arbetet kommer också att innebära nära samarbete med skolans kurator, specialpedagog och elevhälsoteamet. 

Som kurator i skolan har du möjligheten att arbeta med unga människor och stödja dem i deras utveckling .Ditt arbete som skolkurator är mycket betydelsefullt och mångfacetterat då du i dialog med elev, vårdnadshavare och övrig personal i skolan ska arbeta för att hitta bästa lösningen för just individen i fråga.

I arbetet som kurator kan det bland annat ingå att konsultera, aktualisera ärenden, inhämta information, göra bedömningar, fatta beslut och följa upp insatser. Ditt arbete utgår från den lagstiftning och det kunskapsstöd som finns och du arbetar utifrån en evidensbaserad praktik, dvs. att du använder de tre kunskapskällorna; brukarnas perspektiv, teoretisk kunskap och beprövade erfarenheter.

I ditt arbete kommer du att samarbeta både med kollegor i staden och externa samarbetspartners som till exempel socialtjänst, fältassistenter, landsting och polis.

Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik!

 

Kvalifikationer

Du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. 

Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare.

Du har en problemlösande analysförmåga, du arbetar bra med komplexa frågor och kan snabbt analysera situationer och fatta beslut. Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt.

Eftersom arbetet kan innebära att möta unga  människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator till Rågsveds grundskola

Ansök    Mar 23    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Välkommen till Rågsveds grundskola! Vi är en F-6 skola i södra Stockholm med ca 310 elever. Vi har även grundsärskola årskurs F-9. Vi arbetar systematiskt med att öka måluppfyllelsen och våra arbetssätt utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolan har hög personaltäthet vilket bidrar till tr... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Välkommen till Rågsveds grundskola!

Vi är en F-6 skola i södra Stockholm med ca 310 elever.

Vi har även grundsärskola årskurs F-9. Vi arbetar systematiskt med att öka måluppfyllelsen och våra arbetssätt utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolan har hög personaltäthet vilket bidrar till trygghet och lärande. Vi har höga förväntningar på våra elever för att de ska ges möjlighet att nå sina personliga mål i livet och vara väl förberedda inför vidare studier och yrkesutbildningar. Vi arbetar lågaffektivt och använder oss av skolmedling för att lösa konflikter som uppstår. Vi vill att skolan ska vara en trygg och stimulerande arbetsplats för elever och personal. Vi erbjuder eleverna minst 60 min rörelse varje dag.

Under detta läsår vann vi Stockholms stads kvalitetsutmärkelse, en utmärkelse som årligen delas ut till verksamheter inom staden som bedriver framgångsrik verksamhetsutveckling. Välkommen till oss!

Arbetsbeskrivning
Vi växer och utökar vårt elevhälsoteam med ytterligare en kurator. Du kommer att samarbeta tätt med en kollega och tillsammans fördelar vi uppdraget utifrån kompetenser och erfarenheter. Skolkuratorn bidrar som skolans socialarbetare med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper. Arbetet på en övergripande nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling.

- Socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete.

- Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete.

- Dokumentation av arbetet med enskilda elever.

- Föräldrasamtal, nätverksmöten samt föräldrautbildningar.

- Handledning och konsultation av skolpersonal.

- Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlingsplaner i värdegrundsarbete och mot mobbning och andra kränkande handlingar.

- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.

- I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.

- Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.

-Systematiskt följa upp och utvärdera skolans trygghetsarbete samt elevers skolfrånvaro.

Du kommer även att arbeta med skolans Familjeforum där vi på kvällstid erbjuder våra vårdnadshavare samhälls- och studiestöd samt föräldrautbildningar.

Kvalifikationer
Socionomutbildning 140 p

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap.

Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kurator, på bas av en dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.

Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare.Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Vikarierande skolkurator till Gubbängsskolan

Ansök    Mar 9    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Beskrivning Gubbängsskolan är en F-9-skola med ca 740 elever som ligger i Gubbängen, Farsta stadsdel. Vår vision är ”En skola där alla vill utvecklas och får lust att lära sig mer” och skolans ledord är ”Vi hälsar på varandra”, ”Vi visar respekt och hänsyn” och ”Vi gör vårt bästa. Vi vill samla de bästa komp... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Beskrivning

Gubbängsskolan är en F-9-skola med ca 740 elever som ligger i Gubbängen, Farsta stadsdel.

Vår vision är ”En skola där alla vill utvecklas och får lust att lära sig mer” och skolans ledord är ”Vi hälsar på varandra”, ”Vi visar respekt och hänsyn” och ”Vi gör vårt bästa.
Vi vill samla de bästa kompetenserna och söker nu dig som vill verka i en dynamisk och kreativ miljö.
På Gubbängsskolan kommer du att träffa engagerade och målinriktade kollegor. Du har ett målfokuserat synsätt. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift, i personliga möten samt i grupp och har mycket hög digital kompetens. Tillsammans med dina kollegor skapar du en arbetsmiljö som kännetecknas av tydlighet, dialog, delaktighet, öppenhet och respekt samt höga förväntningar på varandra och våra elever. Du är mycket strukturerad, du är stresstålig, flexibel samt har en mycket god förmåga att skapa relationer. Du ska vara duktig på dokumentation. Du behöver kunna och vilja samarbeta med andra samt vara driven och kunna arbeta självständigt.
Du är med i elevhälsoteamet som består av skolsköterska, kurator, studie-och-yrkesvägledare, skolpsykolog, speciallärare/pedagog och skolledning.

 

Arbetsuppgifter

Skolkuratorn bidrar som skolans socialarbetare med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper. Arbetet på en övergripande nivå omfattar ett strukturellt ansvar i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling kopplat till delar av verksamheten i samarbete med socialpedagoger och övriga professioner i elevhälsan.

I uppdraget ingår;
- Socialt utrednings- och kartläggningsarbete.
- Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete. Dokumentation av arbetet med
  enskilda elever.
- Föräldrasamtal och nätverksmöten.
- Handledning och konsultation av skolpersonal.
- Arbete med upprättande och implementering av handlingsplaner i värdegrundsarbete
  och mot kränkande behandling och diskriminering.
- Arbete med krishantering och konfliktlösning.
- Att aktivt delta i skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att
  utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna. Du ingår i trygghetsgruppen och är delaktig i
  det strategiska arbetet med trygghet och kartläggningar.
- Samverkan med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.
- Att genomföra orosanmälningar och samordna kontakter med andra myndigheter.
- Att arbeta nära lärare och arbetslag för förebyggande och främjande insatser.
- Ansvar för att följa upp elevnärvaro, analysera resultat och utreda frånvaro enligt
   lagstiftning.

Kvalifikationer

Du har en utbildning som socionom. Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap.
Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kurator, på bas av en dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Villkor

Tjänsten är ett vikariat för höstterminen med eventuellt möjlighet till förlängning.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Intervjuer sker löpande under tiden för utlyst tjänst.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Kurator till central gymnasieskola

Ansök    Mar 13    Klara E AB    Skolkurator
Arbetsbeskrivning Nu söker vi en kurator på 40% till en centralgymnasieskola. Om du vill arbeta på en skola med ett välfungerande eht-team så är det här skolan för dig. Uppdraget är från nu fram till sommaren. Hör av dig så berättar jag mer! Din bakgrund Du kommer ingå i skolans elevhälsoteam. För att vara aktuell för denna tjänst ska du vara utbildad socionom, önskvärt med erfarenhet av arbete inom skola. God kännedom om socialtjänstlagen och andra re... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Nu söker vi en kurator på 40% till en centralgymnasieskola.
Om du vill arbeta på en skola med ett välfungerande eht-team så är det här skolan för dig.
Uppdraget är från nu fram till sommaren.

Hör av dig så berättar jag mer!

Din bakgrund
Du kommer ingå i skolans elevhälsoteam.
För att vara aktuell för denna tjänst ska du vara utbildad socionom, önskvärt med erfarenhet av arbete inom skola. God kännedom om socialtjänstlagen och andra relevanta lagar krävs.

Exempel på arbetsuppgifter:

- Arbete med elever i grupp i förebyggande syfte eller vid speciella problemsituationer
- Stöd och motivationssamtal med enskild elev och ev. med elevens vårdnadshavare
- Stödja elever som har särskilda behov p.g.a. fysiska, psykiska och sociala svårigheter
- Vara tillgänglig för rådgivning och konsultation
- Samverka med socialtjänst, ungdomsmottagning, polis etc.
- Ingå i skolans EHT
- Medverka i upprättande av handlingsplaner för EHT


Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du känner igen dig i följande:

- Självgående
- Ansvarstagande
- Social och utåtriktad
- Flexibel
- Förtroendeingivande


Om oss
Ambeas verksamhetsområde Klara SkolPool är en av Sveriges ledande aktörer för bemanning inom skola.

Klara SkolPool arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och är ISO-certifierade.


Klara SkolPool är ett närvarande personalföretag med kvalitet, flexibilitet, engagemang och eleven i fokus. Vi är det personliga företaget, hos oss på Klara SkolPool får du en egen konsultchef som känner dig, vet hur du önskar arbeta och kan din kompetens.

Vi erbjuder varierade uppdrag och samarbetar med skolor, koncerner och kommuner i hela Sverige. Våra uppdrag löper oftast terminsvis eller längre, men vi har också kortare uppdrag under läsåret.
Vi kan skolan och arbetar med alla personalgrupper inom elevhälsan. Viktigt för oss är att vår personal får stöd i vardagen.Vi erbjuder:

- Marknadsmässig lön

- Tillsvidareanställning eller anställningsform enligt överenskommelse

- Friskvårdsbidrag

- Kollektivavtal

- Personlig utbildningspott

- Bidrag för sociala aktiviteterUrval görs löpande och därför hoppas vi att du ansöker idag.

För all anställning krävs utdrag ur belastningsregistret så beställ ditt redan idag!Vi vill bidra till elevernas möjligheter att lära och växa. Om du också vill bidra till detta, så ser vi fram mot att lära känna dig.

Klara SkolPool ska vara kvalitetsledande i allt som görs och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget.


Välkommen till Klara SkolPool! Visa mindre

Kurator till central gymnasieskola

Ansök    Mar 9    Klara E AB    Skolkurator
Arbetsbeskrivning Nu söker vi en kurator på 40% till en centralgymnasieskola. Om du vil arbeta på en skola med ett välfungerande eht-team så är det här skolan för dig. Uppdraget är från nu fram till sommaren. Hör av dig så berättar jag mer! Din bakgrund Du kommer ingå i skolans elevhälsoteam. För att vara aktuell för denna tjänst ska du vara utbildad socionom, önskvärt med erfarenhet av arbete inom skola. God kännedom om socialtjänstlagen och andra rel... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Nu söker vi en kurator på 40% till en centralgymnasieskola.
Om du vil arbeta på en skola med ett välfungerande eht-team så är det här skolan för dig.
Uppdraget är från nu fram till sommaren.

Hör av dig så berättar jag mer!

Din bakgrund
Du kommer ingå i skolans elevhälsoteam.
För att vara aktuell för denna tjänst ska du vara utbildad socionom, önskvärt med erfarenhet av arbete inom skola. God kännedom om socialtjänstlagen och andra relevanta lagar krävs.

Exempel på arbetsuppgifter:

- Arbete med elever i grupp i förebyggande syfte eller vid speciella problemsituationer
- Stöd och motivationssamtal med enskild elev och ev. med elevens vårdnadshavare
- Stödja elever som har särskilda behov p.g.a. fysiska, psykiska och sociala svårigheter
- Vara tillgänglig för rådgivning och konsultation
- Samverka med socialtjänst, ungdomsmottagning, polis etc.
- Ingå i skolans EHT
- Medverka i upprättande av handlingsplaner för EHT


Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du känner igen dig i följande:

- Självgående
- Ansvarstagande
- Social och utåtriktad
- Flexibel
- Förtroendeingivande


Om oss
Ambeas verksamhetsområde Klara SkolPool är en av Sveriges ledande aktörer för bemanning inom skola.

Klara SkolPool arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och är ISO-certifierade.


Klara SkolPool är ett närvarande personalföretag med kvalitet, flexibilitet, engagemang och eleven i fokus. Vi är det personliga företaget, hos oss på Klara SkolPool får du en egen konsultchef som känner dig, vet hur du önskar arbeta och kan din kompetens.

Vi erbjuder varierade uppdrag och samarbetar med skolor, koncerner och kommuner i hela Sverige. Våra uppdrag löper oftast terminsvis eller längre, men vi har också kortare uppdrag under läsåret.
Vi kan skolan och arbetar med alla personalgrupper inom elevhälsan. Viktigt för oss är att vår personal får stöd i vardagen.Vi erbjuder:

- Marknadsmässig lön

- Tillsvidareanställning eller anställningsform enligt överenskommelse

- Friskvårdsbidrag

- Kollektivavtal

- Personlig utbildningspott

- Bidrag för sociala aktiviteterUrval görs löpande och därför hoppas vi att du ansöker idag.

För all anställning krävs utdrag ur belastningsregistret så beställ ditt redan idag!Vi vill bidra till elevernas möjligheter att lära och växa. Om du också vill bidra till detta, så ser vi fram mot att lära känna dig.

Klara SkolPool ska vara kvalitetsledande i allt som görs och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget.


Välkommen till Klara SkolPool! Visa mindre

Skolkurator med fokus på yngre åldrar

Ansök    Feb 14    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Sätraskolan är en F-9 skola som ligger i södra Stockholm i nära anslutning till tunnelbanan på röda linjen. Sätraskolan är en skola som expanderat kraftigt de senaste åren och vi har nu behov av nya medarbetare. Idag har skolan 750 elever och 150 anställda. Skolan har förutom vanlig grundskola även en stor gr... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Sätraskolan är en F-9 skola som ligger i södra Stockholm i nära anslutning till tunnelbanan på röda linjen.

Sätraskolan är en skola som expanderat kraftigt de senaste åren och vi har nu behov av nya medarbetare. Idag har skolan 750 elever och 150 anställda. Skolan har förutom vanlig grundskola även en stor grundsärskola, CSI grupper, Lokala SU grupper och flera förberedelseklasser. Vi är det självklara valet för barn och föräldrar som bor i Sätra. Skolans resultat har ökat stadigt de senaste åren och för oss är arbetet med relationer viktigt. Vi jobbar också förebyggande och främjande för att motverka kränkningar och att skapa arbetsro i undervisningen. Vi jobbar för att undervisningen ska vara begriplig och meningsfull och beröra eleverna med målet att samtliga elever ska få behörighet till gymnasieskolan. På skolan är det " högt i tak" och vi söker ständigt nya medarbetare som vill utveckla nya idéer och bidra till att Sätraskolan lever upp till mottot " En skola att längta till och lyckas i "

Du kommer att ingå i ett elevhälsoteam och vara en del i skolans elevhälsoarbete med ett nära samarbete med skolans övriga professioner inom elevhälsa, ledning och övrig skolpersonal. Du ska utifrån ett psykosocialt perspektiv utveckla skolans elevhälsoarbete, arbeta hälsofrämjande och förebyggande, ha samtal enskilt och i grupp, stödja elever och vårdnadshavare och handleda personal. Som kurator har du också en viktig del i skolans arbete med skolnärvaro. Du kommer även att ha kontakt och samverka med andra aktörer såsom BUP, socialtjänst, polis och föräldrarådgivningen. Vi har ett nära samarbete med stadsdelens skolsocionomer SST.

Det är en fördel om du är bekant med ULF vårt system för att registrera och följa upp frånvaro samt Prorenata. Du kommer vara en viktig del av skolans arbeta med att anmäla och följa upp incidenter som rektor anmäler till huvudman. 

PÅ skolan arbetar ytterligare två kuratorer och fokus för denna tjänst är de yngre åldrarna. Vi söker dig som vill vara en naturlig del i skolans vardag och i det förebyggande arbetet deltar i klasser och vid raster och ibland vid utflykter.

Skolan har ett stort EHT med samtliga i skollagen beskrivna professioner och ett stort antal specialpedagoger.

För att lyckas med uppdraget behöver du vara van att arbeta självständigt och ha god förmåga att planera och driva ditt eget arbete. 

Vi vill att du har erfarenhet av att arbeta som skolkurator och kommer lägga stor vikt på personlig lämplighet.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator till Spånga grundskola

Ansök    Feb 2    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Är du en engagerad skolkurator med eleven i fokus? Kom då till oss och arbeta med våra fantastiska elever och kollegor. Arbetsplatsbeskrivning Spånga grundskola är en kommunal grundskola med ca 490 elever i åk 7-9. Skolan ligger i Solhem nära Spånga centrum med mycket bra kommunikationer, endast 12 min till... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Är du en engagerad skolkurator med eleven i fokus? Kom då till oss och arbeta med våra fantastiska elever och kollegor.

Arbetsplatsbeskrivning


Spånga grundskola är en kommunal grundskola med ca 490 elever i åk 7-9. Skolan ligger i Solhem nära Spånga centrum med mycket bra kommunikationer, endast 12 min till Stockholm C. 

Skolans ledning består av rektor, tre biträdande rektorer och en administrativ chef. Skolan har sex förstelärare som ansvarar för olika utvecklingsområden. Andelen behöriga lärare är hög och de är organiserade i tre arbetslag som samarbetar med ett kompetent elevhälsoteam bestående av kuratorer, skolsköterska, SYV, fyra specialpedagoger/ lärare. På skolan finns i varje arbetslag även en studiepedagog, en slags heltidsmentor, som arbetar med värdegrundsarbete och trivsel och elevernas skolsituation i stort. 

Spånga grundskola har i varje årskurs en riksrekryterande spetsutbildning i matematik och NO. På skolan finns också två grupper för nyanlända samt en särskild undervisningsgrupp. Knuten till skolan finns också Spånga-Tensta regionala särskilda undervisningsgrupp. 

Vi har ett välutrustat skolbibliotek med en heltidsanställd bibliotekarie. I vårt uppehållsrum, Grottan, och på vår skolgård kan eleverna vistas under rasterna. Grundskolan delar lokaler med Spånga gymnasium vilket bidrar till bra samordningsmöjligheter.

Arbetsbeskrivning
Du kommer att ingå i ett elevhälsoteam och vara en del i skolans elevhälsoarbete med ett nära samarbete med skolans övriga professioner inom elevhälsa, ledning och övrig skolpersonal. Du ska utifrån ett psykosocialt perspektiv utveckla skolans elevhälsoarbete, arbeta hälsofrämjande och förebyggande, ha samtal enskilt och i grupp, stödja elever och vårdnadshavare och handleda personal. Som kurator har du också en viktig del i skolans arbete med skolnärvaro. Du kommer även att ha kontakt och samverka med andra aktörer såsom BUP, socialtjänst, polis och föräldrarådgivningen.

Tjänsten är en tillsvidaretjänst.

Kvalifikationer
Utbildad socionom med skolerfarenhet av arbete som kurator.

Du är lyhörd och möter eleverna utifrån deras förutsättningar samt skapar positiva relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
Vi kommer att intervjua löpande för denna tjänst, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

School Counsellor

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. More about the compan... Visa mer
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.


More about the company and its schools can be found at www.engelska.se


Internationella Engelska Skolan är övertygade om att det är tack vare vårt tydliga etos med engagerade och närvarande ledare som våra skolor har en miljö där alla arbetar mot gemensamma mål. Hos oss får du möjlighet att besöka världen fast på hemmaplan.

IES Järfälla etablerades 2002, och är en skola för årskurs 5-9 med 560 elever och 64 medarbetare. Vi är en tvåspråkig skola som följer den svenska läroplanen. Att jobba i vår skola är att vara del av en professionell gemenskap och samarbete. I vårt tvärprofessionella elevhälsoteam (Student Care Team, SCT) ingår speciallärare, 2 skolsköterskor, skolpsykolog, socialpedagog, livskunskapslärare, och kurator. IES har en central elevhälsa med samordnare för de olika professionerna i den samlade elevhälsan som arbetar för en god och likvärdig elevhälsa med stort fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Vi söker nu en skolkurator på deltid för åk 5-9 under läsåret 23/24 med tillträde den 7 augusti 2023. Vi är flexibla mellan 50-80% tjänst beroende på den ansökandes möjlighet.

Skolkuratorn ska framförallt medverka med elevhälsoteamet (EHT) till att skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande, för att skapa en god miljö för eleverna, samt att stödja elever  med samtal, enskilt och i grupp. Målet för kuratorns arbete är att tillsammans med biträdande rektor och EHT arbeta systematiskt, vilket kan innebära att kartlägga områden på skolan som kan leda till ohälsa och hindra lärandet. Detta arbete kan ske på olika nivåer: individ, grupp och organisation.

Vi söker

- Socionomutbildning eller likvärdig högskoleutbildning
- Dokumenterad kunskap och erfarenhet från stödjande arbete med barn och ungdomar
- Erfarenhet av samarbete med andra funktioner såsom ex. BUP och IFO
- Självständig med god förmåga att samverka

Skriv gärna ett personligt brev, bifoga CV och ansök idag. Rekrytering sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt här via IES Careers.

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Martinskolan söker en skolkurator

Martinskolan, Söders Waldorfskola söker en Skolkurator Stiftelsen Martinskolan är en fristående F-9 grundskola med integrerad resurs- och grundsärskola och fritidshem. Sammantaget har vi ca 370 elever. Stiftelsen innefattar även förskolor, Martingården. Skolan grundades 1976 och vår pedagogiska inriktning är waldorfpedagogik. Skolan är belägen i trivsamma lokaler i Hökarängen i Stockholm med närhet till skogs- och naturområden och även nära till kollektivt... Visa mer
Martinskolan, Söders Waldorfskola söker en Skolkurator
Stiftelsen Martinskolan är en fristående F-9 grundskola med integrerad resurs- och grundsärskola och fritidshem. Sammantaget har vi ca 370 elever. Stiftelsen innefattar även förskolor, Martingården. Skolan grundades 1976 och vår pedagogiska inriktning är waldorfpedagogik.
Skolan är belägen i trivsamma lokaler i Hökarängen i Stockholm med närhet till skogs- och naturområden och även nära till kollektivtrafik.
Martinskolan söker en skolkurator.
Vi söker en skolkurator som är närvarande, engagerad och professionell. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam och aktivt bidra i det främjande och förebyggande arbetet. Du kommer att ha ett nära samarbete med lärare och all personal på skolan. Ditt uppdrag innefattar både enskilda elevärenden, elevgrupper och klasser. Martinskolan har ett tydligt mål att alla elever ska få de bästa förutsättningar för välmående och lärande, i det arbetet är du med och genomför temautbildning och aktiviteter med elever och medarbetare. Du har erfarenhet och kompetens om NPF och skolans arbete med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. I vårt arbete med trygghet och studiero bidrar du på individ, grupp och organisationsnivå.
Du medverkar aktivt i elevhälsoteamets ansvar för åtgärdande insatser kring särskilt stöd, tidiga insatser i förskoleklass, insatser för att öka skolnärvaro och ansvar för kontakter med socialtjänst och andra externa aktörer i elevfrågor. Vid behov genomför du skolsociala utredningar och bedömningar som underlag för beslut om olika slags insatser och inför elevers mottagande i grundsärskola. Du är organiserad, har god förmåga att bygga relationer och att samarbeta och du förväntas ha hög tillgänglighet för elever och lärare.
Hos oss finner du engagerade och kompetenta lärare och kollegor, hög grad av delaktighet och en ledning och huvudman med höga ambitioner. Du blir del av ett samspelt team. Varje dag skapar vi en inspirerande och meningsfull skola tillsammans med elever, lärare och vårdnadshavare. En skolmiljö där nyckelorden är lärande, medarbetarskap och sammanhang.
Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Skolkurator Fagersjöskolan

Ansök    Jan 20    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Vill du arbeta på en grundskola med ca 200 härliga elever från förskoleklass till årskurs 6? Då tycker vi att söka till Fagersjöskolan som är en fantastisk skola att arbeta på. Vår vision är att skapa den bästa skolan för varje elev, varje dag och vi arbetar utifrån ett f-6perspektiv me... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Vill du arbeta på en grundskola med ca 200 härliga elever från förskoleklass till årskurs 6? Då tycker vi att söka till Fagersjöskolan som är en fantastisk skola att arbeta på.

Vår vision är att skapa den bästa skolan för varje elev, varje dag och vi arbetar utifrån ett f-6perspektiv med trygghet och lärande som ledord. Här möts du av glädje och stolthet, både från barn och vuxna. Alla som arbetar här har hög kompetens, stort engagemang och det är härlig stämning i kollegiet.
Vi samarbetar med kulturskolans El Sistema, med Skärgårdsstiftelsen, med olika teaterensembler och författare. Vi har skapat genomtänkta lärmiljöer och byggt ett nytt, aktivt skolbibliotek mitt i skolan.
Skolan ligger naturskönt vid sjön Magelungen i ett mångkulturellt område med högt socioekonomiskt index, vilket innebär att vårt kompensatoriska uppdrag är viktig del i vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med inkludering och kulturell mångfald. Samverkan med hemmet och andra myndigheter såsom socialtjänst, BUP och polis är en viktig och betydande del av det vardagliga arbetet. Vi söker därför en person som har erfarenhet av detta.
Vi arbetar utifrån skollag, läroplan, forskning och beprövad erfarenhet. Vår skola utvecklas och vi kvalitetssäkrar vår verksamhet kontinuerligt utifrån aktuella behov. All personal på skolan är en del av skolans SKA arbete.

Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som vill arbeta som skolkurator på vår fina skola. Utifrån skolans uppdrag ska du i nära samarbete med all personal på skolan arbeta för att ge varje elev de bästa förutsättningar att nå sina mål, genom arbete på både individ- och gruppnivå. Du ska vara med och utveckla det förebyggande och elevhälsofrämjande arbetet på skolan.
Som skolkurator kommer du delta i arbetet med skolans struktur, organisation och rutiner när det gäller värdegrund och likabehandling. Vi eftersträvar en trygg och god arbetsmiljö för både vuxna och barn, som präglas av öppenhet, nyfikenhet och delaktighet. I det arbetet behöver vi din kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.
Du kommer att vara ett stöd i det pedagogiska arbetet och i utformandet av goda lärmiljöer för såväl arbete, lek och återhämtning. I det arbetet förväntar vi oss att du kan bidra både i enskilda elevärenden och runt olika elevgrupper/klasser. I arbetet ingår även att du har individuella samtalskontakter med enskilda elever, föräldrar och grupper.
Skolkuratorn har en självklar roll i skolans Elevhälsoteam. Där bidrar du med kunskap om elevernas generella och specifika psykosociala hälsa och sociala situation. Vid behov genomför du också skolsociala utredningar och bedömningar, som underlag för beslut om olika slags insatser, upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevs mottagande i grundsärskola.
Du ska ha förmåga att bygga goda relationer, att arbeta såväl självständigt, som i grupp och i team och ha bra analysförmåga. God förmåga att strukturera ditt arbete, ha hög tillgänglighet, ha närhet och tydlighet till elever och kollegor är en nödvändighet.
Vi förväntar oss att du har kunskap om skol- och sociallagstiftning samt god kunskap om och gedigen arbetslivserfarenhet från samhällets olika stödsystem, myndigheter, frivilliga organisationer och är bekväm i kontakterna med desamma.
Du ska ha socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning och erfarenhet av arbete som skolkurator F-6. Du behöver ha erfarenhet av arbete i ett område med högt socioekonomiskt index. Vi tillmäter din personliga lämplighet stor betydelse.

Kvalifikationer
Socionom eller annan likvärdig högskoleutbildning.

Du ska ha erfarenhet av arbete som skolkurator F-6. Du ska ha kompetens och erfarenhet av att handleda olika personalgrupper. Du ska ha kunskaper om och arbeta utifrån KASAM. Likaså kring salutogent arbetssätt, lågaffektivt förhållningssätt, tydliggörande pedagogik, samt
kunskap om olika metoder för konflikthantering.
God datakunskaper och god förmåga att dokumentera.

Du behöver ha lätt för relationsskapande, en hög samarbetsförmåga och vara lojal. Du behöver vara tydlig och strukturerad.

Övrigt
I vårt kalendarium ingår vissa kvällskonferenser med hela personalgruppen. Du förväntas delta på dessa.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator Fagersjöskolan

Ansök    Jan 17    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Vill du arbeta på en grundskola med ca 200 härliga elever från förskoleklass till årskurs 6? Då tycker vi att söka till Fagersjöskolan som är en fantastisk skola att arbeta på. Vår vision är att skapa den bästa skolan för varje elev, varje dag och vi arbetar utifrån ett f-6perspektiv me... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Vill du arbeta på en grundskola med ca 200 härliga elever från förskoleklass till årskurs 6? Då tycker vi att söka till Fagersjöskolan som är en fantastisk skola att arbeta på.

Vår vision är att skapa den bästa skolan för varje elev, varje dag och vi arbetar utifrån ett f-6perspektiv med trygghet och lärande som ledord. Här möts du av glädje och stolthet, både från barn och vuxna. Alla som arbetar här har hög kompetens, stort engagemang och det är härlig stämning i kollegiet.
Vi samarbetar med kulturskolans El Sistema, med Skärgårdsstiftelsen, med olika teaterensembler och författare. Vi har skapat genomtänkta lärmiljöer och byggt ett nytt, aktivt skolbibliotek mitt i skolan.
Skolan ligger naturskönt vid sjön Magelungen i ett mångkulturellt område med högt socioekonomiskt index, vilket innebär att vårt kompensatoriska uppdrag är viktig del i vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med inkludering och kulturell mångfald. Samverkan med hemmet och andra myndigheter såsom socialtjänst, BUP och polis är en viktig och betydande del av det vardagliga arbetet. Vi söker därför en person som har erfarenhet av detta.
Vi arbetar utifrån skollag, läroplan, forskning och beprövad erfarenhet. Vår skola utvecklas och vi kvalitetssäkrar vår verksamhet kontinuerligt utifrån aktuella behov. All personal på skolan är en del av skolans SKA arbete.

Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som vill arbeta som skolkurator på vår fina skola. Utifrån skolans uppdrag ska du i nära samarbete med all personal på skolan arbeta för att ge varje elev de bästa förutsättningar att nå sina mål, genom arbete på både individ- och gruppnivå. Du ska vara med och utveckla det förebyggande och elevhälsofrämjande arbetet på skolan.
Som skolkurator kommer du delta i arbetet med skolans struktur, organisation och rutiner när det gäller värdegrund och likabehandling. Vi eftersträvar en trygg och god arbetsmiljö för både vuxna och barn, som präglas av öppenhet, nyfikenhet och delaktighet. I det arbetet behöver vi din kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.
Du kommer att vara ett stöd i det pedagogiska arbetet och i utformandet av goda lärmiljöer för såväl arbete, lek och återhämtning. I det arbetet förväntar vi oss att du kan bidra både i enskilda elevärenden och runt olika elevgrupper/klasser. I arbetet ingår även att du har individuella samtalskontakter med enskilda elever, föräldrar och grupper.
Skolkuratorn har en självklar roll i skolans Elevhälsoteam. Där bidrar du med kunskap om elevernas generella och specifika psykosociala hälsa och sociala situation. Vid behov genomför du också skolsociala utredningar och bedömningar, som underlag för beslut om olika slags insatser, upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevs mottagande i grundsärskola.
Du ska ha förmåga att bygga goda relationer, att arbeta såväl självständigt, som i grupp och i team och ha bra analysförmåga. God förmåga att strukturera ditt arbete, ha hög tillgänglighet, ha närhet och tydlighet till elever och kollegor är en nödvändighet.
Vi förväntar oss att du har kunskap om skol- och sociallagstiftning samt god kunskap om och gedigen arbetslivserfarenhet från samhällets olika stödsystem, myndigheter, frivilliga organisationer och är bekväm i kontakterna med desamma.
Du ska ha socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning och erfarenhet av arbete som skolkurator F-6. Du behöver ha erfarenhet av arbete i ett område med högt socioekonomiskt index. Vi tillmäter din personliga lämplighet stor betydelse.

Kvalifikationer
Socionom eller annan likvärdig högskoleutbildning.

Du ska ha erfarenhet av arbete som skolkurator F-6. Du ska ha kompetens och erfarenhet av att handleda olika personalgrupper. Du ska ha kunskaper om och arbeta utifrån KASAM. Likaså kring salutogent arbetssätt, lågaffektivt förhållningssätt, tydliggörande pedagogik, samt
kunskap om olika metoder för konflikthantering.
God datakunskaper och god förmåga att dokumentera.

Du behöver ha lätt för relationsskapande, en hög samarbetsförmåga och vara lojal. Du behöver vara tydlig och strukturerad.

Övrigt
I vårt kalendarium ingår vissa kvällskonferenser med hela personalgruppen. Du förväntas delta på dessa.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

Skolkurator Fagersjöskolan

Ansök    Jan 13    Stockholms kommun    Skolkurator
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Vill du arbeta på en grundskola med ca 190 härliga elever från förskoleklass till årskurs 6? Då tycker vi att söka till Fagersjöskolan som är en fantastisk skola att arbeta på. Vår vision är att skapa den bästa skolan för varje elev, varje dag och vi arbetar utifrån ett               f-... Visa mer
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Vill du arbeta på en grundskola med ca 190 härliga elever från förskoleklass till årskurs 6? Då tycker vi att söka till Fagersjöskolan som är en fantastisk skola att arbeta på.

Vår vision är att skapa den bästa skolan för varje elev, varje dag och vi arbetar utifrån ett               f-6perspektiv med trygghet och lärande som ledord. Här möts du av glädje och stolthet, både från barn och vuxna. Alla som arbetar här har hög kompetens, stort engagemang och det är härlig stämning i kollegiet.
Vi samarbetar med kulturskolans El Sistema, med Skärgårdsstiftelsen, med olika teaterensembler och författare. Vi har skapat genomtänkta lärmiljöer och byggt ett nytt, aktivt skolbibliotek mitt i skolan.
Skolan ligger naturskönt vid sjön Magelungen i ett mångkulturellt område med högt socioekonomiskt index, vilket innebär att vårt kompensatoriska uppdrag är viktig del i vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med inkludering och kulturell mångfald. Samverkan med hemmet och andra myndigheter såsom socialtjänst, BUP och polis är en viktig och betydande del av det vardagliga arbetet. Vi söker därför en person som har erfarenhet av detta.
Vi arbetar utifrån skollag, läroplan, forskning och beprövad erfarenhet. Vår skola utvecklas och vi kvalitetssäkrar vår verksamhet kontinuerligt utifrån aktuella behov. All personal på skolan är en del av skolans SKA arbete.

Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som vill arbeta som skolkurator på vår fina skola. Utifrån skolans uppdrag ska du i nära samarbete med all personal på skolan arbeta för att ge varje elev de bästa förutsättningar att nå sina mål. Du ska vara med och utveckla det förebyggande och elevhälsofrämjande arbetet på skolan.
Som skolkurator kommer du delta i arbetet med skolans struktur, organisation och rutiner när det gäller värdegrund och likabehandling. Vi eftersträvar en trygg och god arbetsmiljö för både vuxna och barn, som präglas av öppenhet, nyfikenhet och delaktighet. I det arbetet behöver vi din kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.
Du kommer att vara ett stöd i det pedagogiska arbetet och i utformandet av goda lärmiljöer för såväl arbete, lek och återhämtning. I det arbetet förväntar vi oss att du kan bidra både i enskilda elevärenden och runt olika elevgrupper/klasser. I arbetet ingår även att du har individuella samtalskontakter med enskilda elever, föräldrar och grupper.
Skolkuratorn har en viktig roll i skolans Elevhälsoteam. Där bidrar du med kunskap om elevernas generella och specifika psykosociala hälsa och sociala situation. Vid behov genomför du skolsociala utredningar och bedömningar, som underlag för beslut om olika slags insatser, upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevs mottagande i grundsärskola.
Du ska ha förmåga att bygga goda relationer, att arbeta såväl självständigt, som i grupp och i team och ha bra analysförmåga. God förmåga att strukturera ditt arbete, ha hög tillgänglighet, ha närhet och tydlighet till elever och kollegor är en nödvändighet.
Vi förväntar oss att du har kunskap om skol- och sociallagstiftning samt god kunskap om samhällets olika stödsystem, myndigheter, frivilliga organisationer och är bekväm i kontakterna med desamma.
Du ska ha socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning och erfarenhet av arbete som skolkurator. Du behöver ha erfarenhet av arbete i ett område med högt socioekonomiskt index. Vi tillmäter din personliga lämplighet stor betydelse.

Kvalifikationer
Du ska vara utbildad socionom eller ha annan likvärdig högskoleutbildning.
Du ska ha kompetens och erfarenhet av att handleda olika personalgrupper. Du ska ha kunskaper om och arbeta utifrån KASAM. Likaså kring salutogent arbetssätt, lågaffektivt förhållningssätt, tydliggörande pedagogik, samt
kunskap om olika metoder för konflikthantering.
God datakunskaper och god förmåga att dokumentera.
Du behöver ha lätt för relationsskapande, en hög samarbetsförmåga och vara lojal. Du behöver vara tydlig och strukturerad.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Visa mindre

School Counsellor

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. More about the compan... Visa mer
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.


More about the company and its schools can be found at www.engelska.se


Vi söker en skolkurator till vårt team på Internationella Engelska skolan i Älvsjö!

IES Älvsjö är en grundskola med årskurserna 4-9. Älvsjö har goda kommunikationer i form av buss och pendeltåg. Elevgruppen är mycket diversifierad. Eleverna kommer från många olika kommuner i länet och har varierande skolbakgrund. Som skolkurator kommer du vara en del av skolans elevhälsoteam och övrig personal på skolan. Vårt tvärprofessionella elevhälsoteam (Student Care Team, SCT) består av skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, SYV, specialpedagog, socialpedagog samt skolläkare och skolkurator. 

För arbete tillsammans med en ytterligare skolkurator och resten av vårt elevhälsoteam söker vi efter dig som har stort intresse och erfarenhet för förebyggande insatser på såväl skol-, klass- som individnivå. Arbetet som skolkurator är ibland akutstyrt och innebär kontakt med vårdnadshavare och myndigheter samt att göra sociala kartläggning vid behov. Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. innebära att ge handledning och konsultation till pedagoger, stödjande, vägledande och motiverande samtal med elever. I uppdraget får du möjlighet att bidra med kunskaper om samhällets stödsystem och arbeta med riktade utbildningsinsatser inom värdegrund och förhållningssätt. Du bistår skolan med kompetens inom sociallagstiftning och samhällsresurser samt utför elevhälsoarbete på individ, grupp- och organisationsnivå.

Vi tror på vår metod, the IES Ethos, att med tydligt fokus på studiero, trygghet och respekt bygga en positiv skolmiljö som är tillåtande och inkluderande – och som ger bra skolresultat. 

Vi ser att du är examinerad socionom eller beteendevetare. Du har erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna i skolmiljö i liknande roll, är initiativrik och har en god samarbetsförmåga.

Om du känner igen dig är du varmt välkommen med din ansökan, framför allt om du gillar att arbeta tillsammans med andra för att nå högt ställda mål. Du brinner för ditt uppdrag och lockas av tanken att arbeta i ett kollegium med tydlig internationell profil, där mer än hälften av personalen kommer från andra länder. Du vill sätta din prägel och vara med och forma ett modernt elevhälsoteam – och det gör du med din entusiasm och ditt yrkeskunnande.

Vi ser fram emot din ansökan med ett personligt brev och bifoga CV om du tror att du är intresserad av tjänsten. 

Vi värdesätter din goda förmåga att arbeta både självständigt och i team vilket förutsätter trygghet och flexibilitet. Stor vikt läggs vid erfarenhet och personlig lämplighet.

Har du frågor eller funderingar kring tjänsten, vänligen kontakta Rektor Ann Nesemann ann.nesemann.alvsjo@engelska.se 

Välkommen med din ansökan!

About IES

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.

More about the company and its schools can be found at www.engelska.se Visa mindre

Skolkurator Entréskolan Stockholm

Ansök    Jan 6    Amisgo AB    Skolkurator
Vi söker nu en skolkurator till Entréskolan Stockholm åk 4-9 då vår kurator går på föräldraledighet i mars. Tjänsten är på 80 % från och med den 13/3 och ett år framåt. Entréskolan är en estetisk grundskola för årskurserna 4-9 med profilering aktivt lärande med ett kreativt skapande utifrån estetiska uttrycksformer i ämnesintegrerade arbetsområden. Entréskolan finns även i Västerås, Enköping, Eskilstuna och Örebro. Vi erbjuder fyra inriktningsklasser; arti... Visa mer
Vi söker nu en skolkurator till Entréskolan Stockholm åk 4-9 då vår kurator går på föräldraledighet i mars. Tjänsten är på 80 % från och med den 13/3 och ett år framåt.
Entréskolan är en estetisk grundskola för årskurserna 4-9 med profilering aktivt lärande med ett kreativt skapande utifrån estetiska uttrycksformer i ämnesintegrerade arbetsområden. Entréskolan finns även i Västerås, Enköping, Eskilstuna och Örebro. Vi erbjuder fyra inriktningsklasser; artist- och musikklass, skådespelarklass, dansklass samt inriktning konst.
Som skolkurator kommer att arbeta med skolans värdegrundsarbete, likabehandlingsplaner, insatser mot mobbning och inte minst att handleda lärare i psykosociala frågor. Allt med syfte att undanröja hinder för elevers lärande för att elever ska må bra och utvecklas positivt enligt skolans mål. Som skolkurator är du med elever i klassrummet och på raster för att aktivt arbeta med konflikthantering och värdegrundsfrågor. I arbetsuppgifterna ingår även enskilda elevsamtal samt föräldrakontakter. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam och i den centrala elevhälsan samt på regelbundna träffar med skolledningen.
Vi söker dig som:
- Har en positiv syn på alla elevers förmåga att lyckas
- har ett stort engagemang samt är drivande och initiativrik
- har stor förmåga att kommunicera med elever och föräldrar på ett lösningsfokuserat sätt.
- har goda kunskaper om skolans styrdokument


Utbildning
Du innehar relevant utbildning. Socionomexamen eller socialpedagogexamen. Du har erfarenhet av arbete i grundskolan eller god erfarenhet av socialt arbete med barn och deras familjer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där kreativitet och flexibilitet samt ett lösningsfokuserat förhållningssätt är nyckelord.
Entréskolans pedagogiska idé grundar sig på att lärande är en aktiv process som skapas av eleven och utvecklas i ett socialt sammanhang. Vi ser på kunskap som en helhet som inte naturligt kan delas in i ämnen utan skapas av eleven i samspelet med andra. Entréskolans arbetssätt har en tydlig koppling mellan styrdokument, verksamhet och omvärld för att skapa en motivation
Som kurator på Entréskolan arbetar du i ett nära samarbete med övriga instanser i elevhälsan där du är ansvarig för den sociala och psykosociala kompetensen.
Arbetsuppgifter:
- Psykosocialt arbete med elever i grupp: klassarbete, gruppsamtal.
- Handledning, konsultation och utbildning av skolpersonal
- Samtal med enskild elev, vårdnadshavare samt flerpartssamtal ( elev-förälder-lärare-nätverk)
- Social kartläggning av enskild elev.
- Samverkan med interna och externa verksamheter.
Läs mer om vårt arbetssätt och pedagogiska idé på vår hemsida
www.entreskolan.se
Sök tjänsten genom att skicka ett mail till rekrytering.stockholm@entreskolan.se Visa mindre

Fryshuset Grundskola Järva söker Skolkurator årskurs 4-9

Ansök    Jan 5    STIFTELSEN FRYSHUSET    Skolkurator
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 600 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste... Visa mer
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 600 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende.

Om jobbet - arbetsplatsbeskrivning
Vår "nygamla" skola Fryshuset Grundskola Järva är en sammanslagning av våra tidigare skolor Fryshuset Grundskola Västra och Fryshuset Akademiska Järva. Vi har växt i elevantal och personal vilket gör att vi nu söker en Skolkurator åk 4-9. Vi är öppna, vi är nytänkande och vi visar och skapar tillit. Här finns utmaningar och möjligheter som kräver att vi ständigt utvecklar skolans arbete. Dina arbetsuppgifter kan komma att ändras utifrån skolans behov.

Fryshuset Grundskola Järva är i en utvecklingsfas, målet är att arbeta med ett språkutvecklande arbetssätt och bedriva en differentierad undervisning där målet är att tillgodose elevernas olika och specifika behov. Vi har engagerad personal som arbetar tillsammans med att främja lärande i verksamheten för varje enskild elev.
Vi tror på att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.

Arbetsbeskrivning
Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal. Du har ett nära samarbete skolans elevhälsoteam som leds av en av skolans rektor och består av skolsköterska, skolläkare, specialpedagoger/-lärare och med studie- och yrkesvägledare.

Du kommer att ansvara för skolans arbete mot kränkande behandling och frånvaroarbete åk 4–9. I detta ingår att säkerställa att vi följer våra rutiner för att främja trivsel och trygghet på skolan och en hög skolnärvaro bland våra elever. Förutom skolans och skolkuratorns vanliga styrdokument ligger även plan mot diskriminering och kränkande behandling till grund för ditt arbete. I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera och arbeta med problematisk skolfrånvaro.

Du kommer vara delaktig i utarbetandet och implementeringen av det värdegrundsarbete som skolan ska påbörja under kommande läsår.

Kvalifikationer
Vi ser att du har en socionomexamen eller annan likvärdig utbildning. Du känner dig trygg med att arbeta i både små och större grupper med elever och personal, för att tillgodose skollagens krav om förebyggande och hälsofrämjande arbete. Vi ser helst att du har erfarenhet från arbete som skolkurator i grundskolan. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda arbetsrelationer med ett utåtriktat arbetssätt. Du är trygg i rollen som kurator och du arbetar självständigt. Du visar ett respektfullt bemötande gentemot människors olikheter och du delar samhällets och skolans värdegrund. Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med biträdande rektor med ansvar för elevhälsan. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Om oss 
Skolan är en F-9 skola med cirka 370 barn och cirka 50 medarbetare. Fokus är att skapa en likvärdig skola där varje barn ges bästa möjliga förutsättningar till utveckling och lärande i linje med läroplanens mål. På skolan finns flera arbetsgrupper och mötesforum för medarbetarna, vilket främjar ett kollegialt och kollektivt lärande där alla tar ett gemensamt ansvar för att uppfylla skolans uppdrag.

Skolan bygger på ett arbetssätt som är språk, tanke och kunskapsutvecklande och genomsyras av ett interkulturellt förhållningssätt. Målet är att ge barnen optimala förutsättningar att utvecklas i en trygg och utmanande miljö full av möjligheter och att skapa goda kamratrelationer och möta engagerade pedagoger. Vi är nyfikna på vem du är, vad du kan och vad du vill. Känner du igen dig i ovanstående beskrivning och är intresserad av en ny utmaning? Varmt välkommen med din ansökan!

Omfattning och villkor
Tjänsten är 60 %, tillsvidareanställning.  Provanställning 6 månader tillämpas.

Tjänsten omfattas av Fremias skolavtal med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal och Vision.

Intervjuer kommer att ske löpande. Tillträde så snart som möjligt.

För mer information kontakta:
Yazmine Nour Josander, Fryshuset 
yazmine.nour-josander@fryshuset.se

Sista ansökningsdag är 2023-01-31

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre